Notulen Rapat Pemilihan Calon Pengurus OSIS SMA Negeri 2 Pasuruan Periode 2009/2010

I. Hari Tanggal Pukul Bertempat : Sabtu : 17 Oktober 2009 : 10.00 – 12.30 WIB : Aula

II. Pelindung : Kepala Sekolah Pembina : Drs. Budi Santoso Ketua Panitia : Suheri Madar (Ketua OSIS yang lama) Sekretaris : Ninuk Artareza (Sekretaris OSIS yang lama) Peserta : Lihat daftar hadir III. Acara : 1. Pembukaan 2. Penjelasan tentang tata cara pemilihan ketua OSIS 3. Tanya jawab dan lain-lain 4. Pemilihan pengurus OSIS 5. Penutup

IV. Risalah Pembicaraan Acara ke-1 : Pukul 10.00 Kepala Sekolah memberikan sambutan sekaligus membuka Acara ke-2 : Ketua menjelaskan 1. Syarat-syarat calon pengurus OSIS 2 .Prosedur pemilihan Acara ke-3 : Tanya jawab dan lain-lain 1.Bayu Pamungkas menyarankan agar masing-masing calon ketua OSIS diberi kesempatan memaparkan programnya jika terpilih. 2.Dina Ayu Savitri menyarankan cara penggalian dana OSIS dan tranparansi penggunaannya oleh pengurus OSIS yang baru. Acara ke-4 : Pemilihan calon pengurus OSIS Berdasarkan pemilihan yang telah dilakukan, akhirnya terpilih pengurus sebagai Ketua : Khairi Budiman (kelas XI IA1) Sekretaris : Muhammad Alfarizy (kelas X) Bendahara : Rindi Puspitasari (kelas XI IS2) Acara ke-5 : Penutup 1.Tepat pukul 12.30 rapat ditutup oleh Pembina Osis dengan ucapan terima kasih. 2.Doa. Mengetahui dan mengesahkan Pembina OSIS, Banjarbaru, 17 Oktober 2009 Ketua Panitia, berikut.

Dra. Musdyana, M.Pd.

Seheri Madar