DO¶A

´ó´´´I ´ãBb ´·´,o´_´¶ÒBb
´ó@´=´¶ÒBb
Allahumma Sholi µAlasaydina Muhammad Wa¶al Ali
Saydina Muhammad
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha
penyayang, Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagi-Mu
ya Allah, yang menguasai seluruh alam.
Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan dalam
menuntut ilmu, berilah kami ilmu yang bermanfaat, agar
kami mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau bebankan kepada
kami beban yang berat yang kami tak sanggup
menanggungnya, kasihanilah kami, sesungguhnya engkau
maha pengasih.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, orang tua
kami, dan guru-guru kami serta para pejuang, dari segala
perbuatan yang salah sesungguhnya engkau maha
pengampun.
ROBBANA ATINA FIDUNYA HASANAH WAFIL
AKHIROTI HASSANAH WAKINA AZABBANNAR