Anda di halaman 1dari 29

1 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis. B1DB1 Membaca huruf hijaiyyah. B1DB1E1 Membaca huruf hijaiyyah mengikut bentuk dan baris dengan menggunakan bahan bacaan yang bersesuaian. Contoh bahan: Buku teks dan lain-lain BAHAN: 1. Kad yang mengandungi huruf hijaiyyah.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menunjukkan kad yang mengandungi huruf hijaiyyah dan meminta murid membacanya. 2. Murid membaca huruf hijaiyyah yang ditunjukkan oleh guru.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B1DB1E1)

2 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B1DB1E1 ARAHAN :

3 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B2DB1 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) dengan betul.

EVIDENS

B2DB1E1 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan: ) ) mengikut bentuk dan baris dengan menggunakan bahan bacaan yang bersesuaian mengikut bimbingan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad yang mengandungi huruf hijaiyyah yang difokuskan: ) ).

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan: ) ). 2. Murid mengikut bacaan guru.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B2DB1E1)

4 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B2DB1E1 ARAHAN :

5 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui, memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B3DB1 Membaca perkataan dengan betul.

EVIDENS

B3DB1E1 Membaca perkataan dan menentukan huruf hijaiyyah yang terletak di awal, di tengah dan di akhir perkataan dengan betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad perkataan

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru meminta murid membaca kalimah di kad perkataan. 2. Murid diminta menyebutkan huruf di awal, di tengah dan di akhir perkataan yang bergaris.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B3DB1E1)

6 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B3DB1E1 ARAHAN :

7 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui, memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B3DB1 Membaca perkataan dengan betul.

EVIDENS

B3DB1E2 Membaca perkataan yang mengandungi ( ) dengan betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad Perkataan

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menunjukkan kad perkataan kepada murid. 2. Guru membaca perkataan dari kad perkataan. 3. Murid membaca perkataan.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B3DB1E2)

8 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B3DB1E2 ARAHAN :

9 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui, memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B3DB1 Membaca perkataan dengan betul.

EVIDENS

B3DB1E3 Membaca perkataan dengan intonasi dan tekanan suara ( ) yang betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad Perkataan LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menunjukkan kad perkataan kepada murid dan meminta murid membacanya. 2. Murid membaca perkataan dengan intonasi dan tekanan suara ( ) mengikut bimbingan guru.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B3DB1E3)

10 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B3DB1E3 ARAHAN :

11 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Membaca nombor dan bilangan

DESKRIPTOR

B3DB2 Membaca nombor dan bilangan (11-19) dengan betul.

EVIDENS

B3DB2E1 Membaca dan mengulang nombor dan bilangan (11-19) secara tersusun dan rawak dengan bimbingan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad nombor (11-19)

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru meminta murid membaca nombor dan bilangan (11-19) mengikut susunan yang betul serta membimbingnya. 2. Guru meminta murid membaca nombor dan bilangan (11-19) secara rawak serta membimbingnya.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B3DB2E1)

12 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B3DB2E1 ARAHAN :

13 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B3DB2E1 ARAHAN :

14 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B4DB1 Membaca ayat mudah (

) dengan betul.

EVIDENS

B4DB1E1 Membaca dan memahami ayat mudah ( betul mengikut bimbingan.

) dengan

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad imbasan yang mengandungi ayat mudah ( ).

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menunjukkan kad ayat mudah ( murid. 2. Guru meminta murid membaca ayat mudah ( dengan betul. 3. Murid membaca ayat mudah ( mengikut bimbingan guru.

) kepada )

) dengan betul

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B4DB1E1)

15 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B4DB1E1 ARAHAN :

16 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B4DB1 Membaca ayat mudah (

) dengan betul.

EVIDENS

B4DB1E2 Membaca dan memahami ayat mudah (

) serta

menentukan huruf hijaiyyah yang terletak di awal, di tengah dan di akhir perkataan dengan betul mengikut bimbingan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad imbasan yang mengandungi ayat mudah ( ).

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menunjukkan kad imbasan yang mengandungi ayat mudah ( ). 2. Guru meminta murid memembaca ayat mudah ( ) tersebut serta menentukan huruf hijaiyyah yang terletak di awal, di tengah dan di akhir perkataan dengan betul. 3. Murid membaca ayat mudah ( ) dan menentukan huruf hijaiyyah yang terletak di awal, di tengah dan di akhir perkataan dengan betul mengikut bimbingan.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B4DB1E2)

17 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B4DB1E2 ARAHAN :

18 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B4DB1 Membaca dan memahami ayat mudah ( betul. B4DB1E3 Membaca dan memahami ayat mudah ( mengandungi ( bimbingan.

DESKRIPTOR

) dengan

EVIDENS

) yang

) dengan betul mengikut

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad yang mengandungi ayat mudah (

).

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menunjukkan kad ayat mudah ( murid. 2. Guru membaca ayat mudah ( mengandungi ( ) yang

) kepada

) dengan betul.

3. Guru meminta murid membaca ayat mudah yang mengandungi ( ) dengan betul. 4. Guru memperbetulkan bacaan murid.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B4DB1E3)

19 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B4DB1E3 ARAHAN :

20 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B4DB1 Membaca dan memahami ayat mudah ( betul.

) dengan

EVIDENS

B4DB1E4 Membaca dan memahami ayat mudah ( intonasi dan tekanan suara ( bimbingan.

) dengan

) yang betul mengikut

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad imbasan yang mengandungi ayat mudah ( ).

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menunjukkan kad imbasan yang mengandungi ayat mudah ( ) kepada murid. 2. Guru meminta murid membaca ayat mudah ( ) dengan intonasi dan tekanan suara ( ) yang betul. ) dengan ) yang betul.

3. Murid membaca ayat mudah ( intonasi dan tekanan suara (

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B4DB1E4)

21 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B4DB1E4
ARAHAN :

22 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B5DB1 Membaca dan memahami ayat mudah ( betul.

) dengan

EVIDENS

B5DB1E1 Membaca dan memahami ayat mudah ( betul tanpa bimbingan.

) dengan

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1.Kad imbasan yang mengandungi ayat mudah (

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menunjukkan kad imbasan yang mengandungi ayat mudah ( ) kepada murid. 2. Guru meminta murid membaca ayat mudah ( 3. Murid membaca ayat mudah ( )

) dengan betul.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B5DB1E1)

23 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B5DB1E1 ARAHAN :

24 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B5DB1: Membaca dan memahami ayat mudah ( betul.

) dengan

EVIDENS

B5DB1E2 Membaca dan memahami ayat mudah ( mengandungi ( ) dengan betul.

) yang

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad ayat 2. Kad gambar

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Murid diminta membaca ayat mudah ( mengandungi (

) yang

)dengan betul.

2. Murid dikehendaki memilih gambar dan memadankan dengan ayat mudah ( ) yang telah dibaca.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B5DB1E2)

25 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B5DB1E2 ARAHAN :

26 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B5DB1 Membaca dan memahami ayat mudah ( betul. B5DB1E3 Membaca dan memahami ayat mudah ( intonasi dan tekanan suara ( ) yang betul.

DESKRIPTOR

) dengan

EVIDENS

) dengan

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad perkataan 2. Kad gambar

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru meminta murid membaca ayat mudah ( dengan intonasi dan tekanan suara (

) ) yang betul.

2. Murid diminta meletakkan kad gambar pada ayat yang telah dibaca.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B5DB1E3)

27 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B5DB1E3 ARAHAN :

28 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui, memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B6DB1 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan berhemah.

EVIDENS

B6DB1E1 Membaca dan memahami bahan bacaan dengan intonasi dan tekanan suara ( ) yang betul. Contoh: Kamus, majalah dan buku cerita.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Kad Perkataan

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru meminta murid membaca bahan bacaan dengan intonasi dan tekanan suara ( ) yang betul.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B6DB1E1)

29 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B6DB1E1 ARAHAN :

Anda mungkin juga menyukai