Anda di halaman 1dari 14

Se la ma t Da tang

ke
Ka mpus Hij au
Uni ver si ti Pu tr a
Ma lay sia
Nota Ri ngkas
BB A 2403 Bahasa Arab
111

oleh

Dr. Muhammad Fauzi bin Jumingan


Jabatan Bahasa Asing, FBMK, UPM
Bio data Pe nsyarah

Dr. Muhammad Fauzi bin Jumingan


 Dip. Penterjemahan (PPM-DBP)
 Dip. Arabic (KUSZA)
 B.A. (Hons) UKM dalam bidang Pengajian Arab dan
Tamadun Islam
 M.A. (Malaya) dalam bidang Pengajian Bahasa Moden
 Ph.D. (UKM) dalam bidang Linguistik
Pensyarah di Jabatan Bahasa Asing,
Fakulti Bahasa Moden dan
Komunikasi, UPM

Emel – uzi@fbmk.upm.edu.my

Tel – 0389468794 / 012-6932510


Pe nila ian

 Tugasan 30%
 Ujian Prtghn. (Unit 1-6) 30%
 Pep. Akhir (Unit 7-12) 40%
Garis Panduan Tugasan
1. Tugasan perlu disiapkan secara berkumpulan
(mak. 3 org.) atau individu.
2. Tugasan mesti mengandungi 15 sampel yang
dipetik daripada mana-mana wacana @ teks
Arab.
3. Sampel harus menyatakan sumber ambilan dan
terjemahannya.
4. Sampel juga harus ditandai seperti dihitamkan
atau digariskan.
5. Tugasan boleh ditulis dengan menggunakan
komputer, bertaip, atau tulisan tangan.
6. Tugasan harus diserahkan pada minggu
terakhir kuliah.
7. Tajuk sampel ialah; ayat namaan, ayat kerjaan, subjek,
predikat, pelaku, objek, dan kata sifat.
Pe markahan Tu gasa n

 Ketepatan
 Isi 30 %
 Persembahan/Gaya
‫‪Un it 1‬‬

‫‪ Ulang kaji tajuk lepas:‬‬


‫ال القمرية‬
‫ال الشمسية‬
‫اسم نكرة‬
‫اسم معرفة‬
‫الضمائر‬
‫الخط‬
‫‪Un it 2‬‬

‫‪ Ulang kaji tajuk lepas:‬‬


‫حروف الجر‬
‫الظرف‪ :‬ظرف زمان وظرف مكان‬
‫الخط‬
‫‪Un it 3‬‬
‫جملة فعلية وجملة اسمية‬
‫ذهب إلى المسجد‪.‬‬ ‫‪ ‬جملة اسمية ‪-‬‬
‫محمد في المصلى‪.‬‬ ‫‪ ‬جملة فعلية –‬
‫‪ ‬التدريبات‬
‫‪Un it 4‬‬
‫المبتدأ والخبر‬
‫مدرس في المدرسة‪.‬‬ ‫‪ ‬المبتدأ –‬
‫في المعهد‪.‬‬ ‫‪ ‬الخبر – فاطمة‬
‫‪Un it 5‬‬
‫أنواع الخبر‬
‫‪ ‬أنواع الخبر‪:‬‬
‫خبر مفرد – الطلب‬
‫‪.‬‬
‫خبر الجملة – الطالب‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫خبر شبه الجملة – الستاذ‬
‫‪Un it 6‬‬
‫الفاعل‬
‫‪ ‬الفاعل‪:‬‬
‫رمبوتان‪.‬‬ ‫يأكل‬
‫‪Terima Kasih‬‬

‫شكرا وإلى اللقاء‬