Anda di halaman 1dari 4

PROSEDUR PENGENDALIAN KES MAL

A. Jika Saman / Notis Permohonan gagal disempurnakan

Dengar permohonan Saman


Semula atau Saman ganti

Tangguh kes dan tetapkan tarikh


sebutan baru

Rekod dalam diari Mahkamah


(e-syariah)

Serahkan slip kehadiran kepada


plaintif/pemohon
Output : Tarikh Sebutan
B. Jika Saman / Notis Permohonan Sempurna, Defenden / Responden
Tidak Hadir, Plaintif/Pemohon Hadir

Dengar permohonan
Plaintif
Ada Permohonan
Waran Tangkap
Tidak
Bersedia bicara ?

Tidak
Ya
Ya

Tangguh kes dan tetapkan


tarikh sebutan/bicara
Rekod dalam diari
Mahkamah

Keluarkan Waran Tangkap


dan tetapkan tarikh sebutan/
bicara Jalankan
perbicaran

Keputusan
C. Saman / Notis Permohonan Sempurna, Plaintif / Defenden Tidak
Hadir.

Buat pertimbangan

Tidak
Bersetuju beri peluang kali kedua ?

Buang kes Ya

Tangguh kes dan tetapkan


tarikh sebutan/bicara baru

Rekodkan dalam diari Mahkamah


(e-syariah)

D. Saman / Notis Permohonan Sempurna, Pihak-pihak hadir.

Mulakan sebutan

Ya
Ada persetujuan ?

Rekodkan Persetujuan Tidak

Beri peluang untuk pihak-pihak


melengkapkan Pliding

Tangguh kes dan tetapkan


tarikh sebutan/bicara

Rekodkan dalam diari mahkamah


E. Saman / Notis Permohonan Sempurna, Plaintif Tidak Hadir,
Defenden Hadir

Dengar permohonan
Defenden/Responden

Tidak
Ada tuntutan balas daripada
Defenden/Responden
Buang kes
Ya

Tetapkan tarikh sebutan/bicara


untuk mendengar tuntutan balas
Defenden/Responden

Rekod dalam diari mahkamah