Anda di halaman 1dari 9

Perancangan Strategik Kelas Pemulihan Khas SK Chalok 2010 PENGENALAN Penguasaan 3M adalah titik tolak kepada kejayaan pembelajaran

seseorang pelajar atau murid.Murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira perlu menjalani program secara khusus dan berterusan.

RASIONAL Program peningkatan penguasaan 3M disediakan untuk membantu murid menguasai beberapa kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai. Strategi membimbing murid perlu bermula pada peringkat awal iaitu semasa murid murid ini berada di tahap 1. Tanpa usaha usaha pemulihan pada peringkat awal,mereka akan mengalami defisit dalam pembelajaran hingga ke tahap dua dan berterusan hingga ke sekolah menengah. OBJEKTIF Setelah mengikuti program ini pada tempoh masa yang ditetapkan, adalah diharapkan: 1. Murid dapat menguasai kemahiran 3M. 2. Lebih ramai murid dapat dipulihkan dan kembali ke kelas biasa. 3. Murid berupaya bersaing dengan rakan-rakan dan mempunyai keyakinan untuk terus berusaha dalam bidang pelajaran. Program Peningkatan Penguasaan 3M ini memberi fokus kepada 20 orang murid pemulihan khas tahun 2 dan Tahun 3. Bilangan murid: Tahun 2 : 8 orang ( 8 L 0 P ) Tahun 3 : 12 orang ( 9 L 3 P ) Jumlah : 20 orang

PERANCANGAN TAHUNAN KELAS PEMULIHAN KHAS SEKOLAH KEBANGSAAN CHALOK SETIU TERENGGANU 2010. BIL STRATEGI 1. MESYUARAT JAWATAN KUASA KELAS PEMULIHAN TAKTIK Minggu ke 2 Februari April Jun Ogos

Tujuan : Membincangkan perlaksanaan program Mewujudkan pasukan guru yang bertanggungjawabdan berdedikasi kepada permasalahan pembelajaran murid. Mengadakan perbincangan dan strategi mengatasi pengajaran dan pembelajaran di kelas pemulihan khas dan kelas-kelas biasa.

Penglibatan : Semua guru AJK Kelas Pemulihan Khas dan pentadbir sekolah

Cadangan tempat : Bilik mesyuarat / kelas pemulihan khas

Kandungan program : Merangka dan melaksana program Menganalisis masalah pengajaran dan pembelajaran Strategi mengatasi masalah guru dan murid

Kos : Sekolah

Tenaga / kaki tangan : AJK kelas pemulihan khas

BIL STRATEGI 2. MOTIVASI / SESI PERJUMPAAN DENGAN IBU BAPA MURID YANG BELUM MENGUASAI 3M

TAKTIK Minggu ke 3 Mac / Jun

Tujuan : Memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang kelemahan prestasi akademik anak- anak mereka. Membincangkan langkah-langkah meningkatkan tahap penguasaan 3M anak masing-masing.

Penglibatan : Semua ibu bapa murid Tahun 1 hingga 6 yang belum menguasai 3M.

Cadangan tempat : Bilik mesyuarat / kelas pemulihan khas

Kandungan program : Membincangkan langkah menangani Masalah pembelajaran anak masing-masing. Memberi kesedaran dan galakan kepada ibu bapa membantu anak masing-masing menguasai 3M. Memastikan ibu bapa tahu tahap pencapaian anak mereka dalam bidang pelajaran. Membantu ibu bapa membimbing anak masing-masing dengan latihan lembaran kerja dan kad-kad bacaan.

Kos : Jamuan ringan

Tenaga / kaki tangan : Guru pemulihan khas dan AJK kelas pemulihan khas

BIL STRATEGI 3. KELAS BIMBINGAN / TAMBAHAN

TAKTIK Jun hingga Oktober

Di luar waktu persekolahan Ahad, Isnin dan Selasa : 12 .45 -- 1. 15 tgh Hari Sabtu minggu tidak bekerja.

Tujuan : Meningkatkan tahap penguasaan murid dalam kemahiran asas 3M

Penglibatan : Murid Tahun 2 dan 3

Cadangan tempat : Kelas pemulihan khas

Kandungan program : Memberi bimbingan mengikut tahap pengasaan kemahiran murid. Murid dibimbing dengan penggunaan kad-kad bacaan,buku Begini Caranya Sayang, lembaran kerja dan bahan Bantu mengajar yang dibina.

Kos :

Tenaga / kaki tangan : Guru pemulihan khas

BIL STRATEGI 4.

TAKTIK

PROGRAM ANAK ANGKAT Sepanjang tahun Mewujudkan rasa perihatin dan tanggung jawab mendidik murid yang lemah dalam pembelajaran. Sokongan kendiri kepada murid.

Penglibatan : PK 1, PK11, dan PK KK

Cadangan tempat : Sekolah

Kos : -

Tenaga / kaki tangan : Guru-guru Penolong Kanan.

5.

PERTANDINGAN BAHASA DAN MATEMATIK

September & Oktober

Tujuan : Menimbulkan rangsangan dan minat serta keseronokan belajar sambil bermain.

Penglibatan : Semua murid pemulihan Tahun 2 hingga 6

Cadangan tempat : Kelas pemulihan khas

Kandungan program : Mengadakan pertandingan teka silangkata mengikut tahap kebolehan murid. Mengadakan pertandingan dart Pertandingan dam ular

Kos : Hadiah kumpulan & individu RM 40.00

Tenaga / kaki tangan : Guru & AJK Pemulihan khas

BIL STRATEGI 6. PEMANTAUAN

TAKTIK Februari Mei Oktober

Tujuan : Memberi bimbingan dalam aspek P& P. Mengenal pasti masalah guru dan murid pemulihan khas

Penglibatan : Guru Besar dan PK 1

Cadangan tempat : Kelas pemulihan khas

Kandungan program : Pemantauan berfokus kepada teknik dan langkah pengajaran guru. Punca masalah guru dan murid dapat dikenal pasti.

Kos : -

Tenaga / kaki tangan : Guru Besar dan PK 1.

7.

PENILAIAN

Januari Mei Oktober

Tujuan : Mengesan daerah kelemahan penguasaan murid. Penilaian yang dijalankan ialah : Ujian saringan IPP3M 1/2/3 Ujian Dianostik Ujian Prestasi

Penglibatan : Guru Pemulihan Khas

Cadangan tempat : Kelas pemulihan khas

Kandungan program : Menjalankan ujian saringan.

Menjalankan ujian Dianostik. Menjalankan ujian prestasi bagi mengenal pasti tahap pencapaian murid.

Kos : Sekolah

Tenaga / kaki tangan : Guru Pemulihan khas

BIL STRATEGI 8. PROJEK KECERIAAN KELAS

TAKTIK April hingga Jun

Tujuan : Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif Menarik minat murid terhadap pelajaran

Penglibatan : Guru Pemulihan Khas dan Ajk Pemulihan Khas

Cadangan tempat : Di dalam dan di luar kelas pemulihan khas

Kandungan program : Menambah dan membaik pulih BBM yang sedia ada. Membina kiosk.

Kos : RM 400.00

Tenaga / kaki tangan : Guru Pemulihan Khas dan Ajk Pemulihan Khas

BIL STRATEGI 9. MAJLIS PENGHARGAAN DAN KECEMERLANGAN MURID PEMULIHAN KHAS

TAKTIK Oktober

Tujuan : Memberi perangsang,minat dan semangat kepada murid yang telah berjaya untuk terus cemerlang dalam bidang pelajaran.

Memberi dorongan kepada murid-murid lain untuk belajar bersungguh-sungguh.

Penglibatan : Murid pemulihan khas

Cadangan tempat : Dewan sekolah

Kandungan program : Pemilihan murid berdasarkan pencapaian baik di kelas. pemulihan khas dan di kelas biasa. Murid bergiat aktif dalam bidang ko-kurikulum. Murid mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan telah kembali ke kelas biasa. Hadiah disampaikan semasa Hari Anugerah Sekolah.

Kos : Sekolah

Tenaga / kaki tangan : Guru Pemulihan Khas

PENUTUP: Program peningkatan Penguasaan 3M diharapkan dapat membantu mengurangkan bilangan murid yang masih belum menguasai asas 3M di sekolah ini.Kejayaan program ini insyaAllah akan mudah dicapai jika mendapat sokongan dan kerjasama erat dari berbagai pihak khususnya para ibu bapa, guru-guru dan pentadbir sekolah.Semuga setiap aktiviti yang dirancang akan dapat berjalan dengan baik demi masa depan anak didik kita. Disediakan oleh :

Objektif Program Pemulihan Khas 3.membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas dengan pendekatan, kaedah, bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka; 8.memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadarperkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain; 10.memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin; 12.meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa; 15.membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran; 18.membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif, yang boleh menjejaskan pelajaran;