PISMP SAINS / BI / BM SEMESTER 1, IPG KAMPUS DATO¶ RAZALI ISMAIL, 21030 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU.

Y.B DATO¶ RAJA NONG CHIK B. DATO¶ RAJA ZAINAL ABIDIN KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR, ARAS G ± 4 BLOK 2, MENARA PJH, PRESINT 2, 62100 PUTRAJAYA, PUTRAJAYA 25 APRIL 2011

Y.B Dato¶ , MEMOHON BANTUAN KEWANGAN UNTUK PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR

Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Saya Ahmad Adnan Bin Mohd Shukri selaku setiausaha Program Lawatan Sambil Belajar bagi PISMP Sains / BI / BM 2 Semester 1 memohon bantuan kewangan daripada Y.B Dato¶. 3. Untuk makluman Y.B Dato¶ , program lawatan ini diadakan pada 24 Mei 2011 hingga 26 Mei 2011. Seramai 22 orang peserta program dari Unit PISMP Sains / BI / BM 2 Semester 1 dan 2 orang guru pengiring akan mengikuti lawatan sambil belajar ini. Lawatan sambil belajar ini diadakan bertujuan untuk melatih kepemimpinan para guru pelatih dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum yang akan dihadapi kelak selepas tamatnya latihan perguruan nanti. Mengadakan dan mengendalikan programprogram seperti lawatan sambil belajar ini merupakan salah satu tugasan yang ada dalam sukatan subjek Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) pada semester kali ini. 4. Bersama surat permohonan ini, saya sertakan Kertas Kerja Lawatan Sambil Belajar untuk tinjauan dan maklumat lanjut buat Y.B Dato¶. Besarlah harapan kami agar permohonan bantuan kewangan ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya daripada Y.B Dato¶. Semoga sumbangan yang diberikan Y.B Dato¶ akan dibalas dengan kebaikan yang berganda. Kerjasama daripada Y.B Dato¶ amatlah dihargai. Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan. Sekian, terima kasih.

.Yang menjalankan tugas. Program Lawatan Sambil Belajar. PISMP SAINS/ BI / BM 2. SEMESTER 1. (AHMAD ADNAN BIN MOHD SHUKRI) Setiausaha.