P. 1
BIOGRAFI BAHASA SUNDA

BIOGRAFI BAHASA SUNDA

|Views: 10,405|Likes:
Dipublikasikan oleh judido

More info:

Published by: judido on Feb 20, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

BIOGRAFI BAHASA SUNDA

NAMA TOKOH: CUT NYAK DIEN DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA SUNDA BY: YIYIN N HEART Kahirupan Awal Cut Nyak Dhien dibabarkeun di kulawarga bangsawan nu taat kana agama di Lamdinang, wilayah VI Mukim dina tahun 1848. Ramana nu namina Teuku Nanta Setia, mangrupi uleebalang VI Mukim, tur katurunan Machmoed Sati, nu ngumbara ti Sumatera Barat. Machmoed Sati kamungkinan dongkap ka Aceh dina abad ke 18 waktos kesultanan Aceh diparentah ku Sultan Jamalul Badrul Munir. kumargi eta, Ramana Cut Nyak Dhien ngagaduhan darah ti Minangkabau[4][2]. Ibu Cut Nyak Dhien nyaeta putri uleebalang Lampagar. Waktos alitna, Cut Nyak Dhien mangrupi gadis nu kakoncara kageulisanna.[2] Anjeunna kenging atikan dina widang agama (nu dididik ku sepuhna atanapi guru agama) sareng lingkungan kulawargana nbgagaduhan kabiasaan ngatik budak gadis pikeun: masak, ngalayanan caroge, tur taat kana atikan). Seueur pameget nu kapincut ku Cut Nyak Dhien sareng pada ngalamar. Dina yuswa 12 tahun, anjeunna tos dinikahkeun ku sepuhna, nyaeta taun 1862 sareng Teuku Cek Ibrahim Lamnga[4][2], putra ti uleebalang Lamnga XIII. Aranjeunna ngaggaduhan hijihijina putera pameget. Teuku Umar, salah sahiji tokoh nu melawan Belanda, ngalamar Cut Nyak Dhien. Kawitna Cut Nyak Dhien nolak, tapi kumargi Teuku Umar ngawidian pikeun ulubiung di medan perang, Cut Nyak Dhien satuju pikeun rimbitan sareng anjeunna dina tahun 1880 nu nyababkeun ngahudangkeun moral pasukan perlawanan Aceh. Aranjeunna dipaparin budak isteri nu dipasihan nami Cut Gambang.[1] Saatos rimbitan sareng Teuku Umar, anjeunna sareng Teuku Umar tempur ngalawan Belanda. Mung, Teuku Umar gugur waktos nyerang Meulaboh dina tanggal 11 Februari 1899, nu nyababkeun anjeunna berjuang nyalira di pedalaman Meulaboh sareng pasukan alit. Cut Nyak Dien waktos eta tos sepuh tur ngaggaduhan panyakit encok sareng rabun, numawi pasukanna nu namina Pang Laot ngalaporkeun kaayaan anjeunna, alatan ngaraos iba.[2][3] anjeunna akhirna ditangkep tur dicandak ka Banda Aceh. Ti dinya, anjeunna dirawat sareng panyawatna mulai damang. Kaayaan anjeunna ngahudangkeun sumanget perlawanan rakyat Aceh tur kalayan bubunian masih hubungan sareng pejuang Aceh nu teu acan katangkep, alatan hal eta, anjeunna dialihkeun ka Sumedang. Tjoet Nyak Dhien pupus dina tanggal 6 November 1908 kalayan dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang. Cut Nyak Dhien (Lamdinang, Kerajaan Aceh, 1848 ± Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908; dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang) nyaeta Pahlawan Nasional Indonesia ti Aceh nu berjuang ngalawan Walanda dina waktos Perang Aceh. Waktos wilayah VI Mukim diserang, anjeunna ngungsi, sementawis carogena Ibrahim Lamnga tempur ngalawan Belanda. Ibrahim Lamnga pupus di Gle Tarum tanggal 29 Juni 1878 nu nyababkeun Cut Nyak Dhien janten ambek tur sumpah bade ngahancurkeun Belanda.
http://cerpensakitjiwa.blogspot.com/2009/10/biografi-bahasa-sunda.html

Sukanda dibawa nasib pikeun aktif dina widang militer. Teu aya baris pigeusaneun. Teu kungsi lami ngalih deui nyaketan lemburna. Sabada ancrub di masarakat eta opat sosobatan teh naratas karir anu beda-beda. nyaeta: Sukanda Bratamanggala. Sumatera Selatan. ³Kuring emut keneh. Taun 1936 Garut katarajang wabah pes. Kamana deui kedah ngadu nasib. sumanget Sanusi kanggo neraskeun sakolana henteu pareum kitu wae. Taun eta pisan taun musibah kanggo Sanusi.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda: R.H. MOHAMAD SANUSI HARDJADINATA BIOGRAFI R. Ampir sadaya kulawargina ngantunkeun pikeun salalamina ku alatan eta wabah. Lampung.M. Aya tilu sobat dalit Sanusi nalika sakola di HIK anu salawasna ngancik dina ati sanubarina. anjeuna ahirna lebet ka sakola pendidikan guru HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool) anu kocap kalawan sebutan Sakola Raja di Bandung. Eta sakola teh pernahna di Jalan Kopo. ari Sanusi ditakdirkeun pikeun milih ancrub di widang pamarentahan. SANUSI HARDJADINATA Ku : M. . Sabab jadi menak teh kudu tamatan Sakola Menak (Hoofdenschool). Betawi. Tapi sanajan kitu. Taun 1936 anjeunna ancrub kana dunia pendidikan. Subiadinata.H. Sanusi lebet ka Onderbouw HIK taun 1933 (diploma Mulo B) dugi ka lulus sareng Bovenbouw HIK taun 1936 (Onderwijzers Akte).H. Sabada namatkeun HIS di Garut. sareng A¶on. kota anu kiwari disebut Jakarta. SANUSI SARDJADINATA Harepan R. Wirantadidjaja sangkan putrana tiasa janten menak karasa pamohalan pikeun ngawujud.Ti kota kolonial ieu anjeunna ngalih deui ka kota leutik teras ngajar di HIS Muara Dua. MOH. anjeunna ditilar ku ibu ramana mulih ka rohmatulloh. Anjeunna ngalih ka Bandung ngajar di HIS Pasundan. Harita kawilang istimewa pikeun guru nonoman bisa ngajar disakola µmenengah¶. Kaayaan jaman harita teu ngamungkinkeun pikeun ngabiayaan pendidikan anu sakitu mahalna. Dina taun 1939 anjeunna ngajar di Inheemsche MULO Pasundan. samemeh jadi guru diuji heula. karir awalna janten guru di HIS partikelir. Anjeunna ngajar di HIS Kramat. Di antara kulawargina mung anjeunna wungkul nu nyesa. Ti harita Sanusi nunggul pinang. Ridwan Iskandar Foto R. sedeng Sanusi teu mungkin tiasa lebet ka eta sakola.´ Kitu kasauran Sanusi waktu diwawancara ku wartawan Mangle dina taun 1985. Tilu sobat opatan sareng Sanusi sok dilalandih kwartet. sedengkeun Subiadinata sareng A¶on malang mulintang di dunia pendidikan.

Sanusi dipaparin modal ku Pa Oto anu seueurna saratus ringgit.O) cabang Bandung hiji organisasi guru para alumni HIK. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang serah bongkokan ka sekutu. Sanusi ngaraos helok ku ayana katangtuan pangalaman ngajar sabelas taun ieu. kasab naon wae oge dilakonan asal halal. alesanana basajan pisan. Kasuksesan Sanusi dina ngokolakeun dana Paguyuban Pasundan teu leupas tina sikep anjeunna dina soal ngokolakeun dana. sareng ³Pengurus Koperasi Distribusi Priangan´ (Sangio Kumiai Renggokai Priangan-Shu). perang Asia Timur Raya reureuh. kapangurusan di BOP dipasrahkeun ka nu sanes. penjajah kulit koneng jadi nu kawasa di Hindia Belanda. jste. Dina awal kakawasaanana Jepang nutup sakabeh sakola nu aya di Indonesia. Anu engkena ieu pamadegan teh matak pikareueuseun lantaran anjeunna henteu kantos ngadamel di pamarentahan penjajah. Anjeunna tos cukup lami ngajar. Taun 1942 Jepang datang ngajajah lemah cai. Barang tos genep bulan janten tukang catut. Ieu usaha dagang teh lami-lami mah mekar. teu kantos lami jol atasanana di sakola guru sumping ka bumina. Harita Paguyuban Pasundan nuju dipingpin ku R. Ngan . henteu awuntah (boros atawa royal).V. Sataun ti harita . R. Harepan pikeun mangsa nu bakal datang anu leuwih hade teh sirna sapada harita. Paguyuban Pasundan oge bagerak pikeun ngamajukeun bidang sosial. Sanusi ngaraos kagugah pikeun ngagabung tur aktif di Paguyuban Pasundan. lamaran ditolak. Sanusi tetep nolak lantaran kukuh kana naon anu tos diucapkeunana. ngaganti penjajah bule. Eta warung teh dinamian ´Badan Oesaha Perekonomian´ (BOP). Sagala rupa karasa leuwih werit. sok komo harita teh anjeunna tos kagungan rarabi tina pernikahan sareng R. Ti harita pamarentah militer Jepang. anjeunna ngaraos tos kagungan kamaheran ngajar anu nyekapan. Lantaran tugasna beuki beurat. Anjeunna kapaksa janten tukang catut karcis bioskop. Lain nawaran janten guru tapi janten kepala sakola. Jaman penjajahan jepang teh jaman anu sarwa sulit Sanajan kagungan ijazah guru teu babari nyiar kasab. budaya. Nya ti harita Sanusi janten ngaligeuh. Ahirna Sanusi mutuskeun pikeun liren janten guru. ngan tacan sabelas taun. Dina kaayaan kitu. sakabeh organisasi ³pergerakan´ dibubarkeun kaasup Paguyuban Pasundan. Sanusi gasik ngalamar janten guru. Anjeunna muka warung dina tilas kantor Paguyuban Pasundan di Jalan Dalem Kaum Bandung. Sukarno sareng Hatta nembe mulih ti Vietnam nepungan panglima Jepang. Kamaheran di widang perekonomian nyababkeun anjeunna diangkat janten anggota ³Pengurus Persatuan Pedagang´ Indonesia di Bandung. Sabab nurutkeun pangemut anjeunna elmu ngajar tos kacangking. Untungna sataun ti dinya sakola-sakola teh dibaruka deui.Salaku nonoman anu icikibung dina dunia pendidikan tur aktif di µSarekat Kerja¶ Onderwijers Vak Organisatie (O. di Tatar Pasundan. Anjeunna salawasna nandeskeun pola hirup rikrik gemi. Anjeunna dipercanten pikeun ngimpor barang. Oto Iskandar Di nata kudu nyalametkeun dana organisasi anu dibubarkeun. Dina waktu anu singget Panglima Perang Hindia Belanda nandatangan surat serah bongkokan tanpa sarat ka Panglima Militer Jepang di Kalijati. ngajakan deui ngajar di sakola guru anu bade diadegkeun. ngeureut neundeun (pinter nabung). Oto Iskandar di Nata. guru sakola menengah nu ditarima teh kudu ngabogaan pangalaman salila sabelas taun.Iin Sopiah anu ditikah taun 1938. Paguyuban Pasundan mere rupa-rupa µkontribusi¶ pikeun ngamajukeun masarakat pribumi dina jaman kolonial Belanda. Najan kitu. ekonomi. Ku kituna anjeunna nawisan Sanusi pikeun ngajalankeun dana organisasi dina wangun usaha. Sanusi nolak kana eta ajakan lantaran alim ngaletak ciduhna nyalira. Samalah anjeunna sasarengan sareng Sukanda Brata Manggala ngadegkeun Pandu Organisasi Pasundan disingget POP. Salasahiji tokoh Pasundan anu dianggap guru ku anjeunna nya eta Bapa Ema Bratakusumah. atasan Sanusi ka bumina deui. nasib teu acan mihak ka anjeunna. Dina mangsa penjajahan Jepang. Tapi dalah dikumaha.

detik-detik proklamasi 17-Agustus-1945 geus muka lambaran hirup anyar pikeun bangsa Indonesia. anu diwakilan ku wawakil ti Pulo Jawa. Lajeng anjeunna oge diangkat salaku anggota Dewan Pemerintahan Harian Karesidenan Priangan. Dina gempungan anu dipingpin ku R. jeung Kalimantan (baheula eta runtuyan pulo teh disebutna Sunda kecil) nyieun rarancang UUD anu geus disiapkeun ku BPUPKI sarta disahkeun anu kiwari disebut UUD 1945. tapi anjeunna mah salawasna basajan. Salian ti eta PPKI netepkeun ngadegna Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pikeun nampung pangdeudeul ti masarakat kana ngadegna nagara Republik Indonesia. Sanusi Hardjadinata anu lahir di Desa Cinta Sukawening Garut tanggal 24 Juni 1914 ieu kapilih janten Wakil Residen sareng resmi janten Pegawai Tinggi Residen Priangan. Moh. Sanusi Hardjadinata mulih ka rohmatulloh di Bandung 19 Rajab 1416 H/ 12 Desember 1995 Muga ±muga naon anu ditaratas ku anjeunna sing jadi hikmah keur balarea.´ RH. Taun 1951 sabada janten Komisaris Republik Indonesia Serikat pikeun Jawa Barat sarta Residen Priangan. hususna urang Sunda umumna bangsa Indonesia. sarta janten Pegawai Tinggi anu diperbantukeun di Residen Madiun.ukur dina itungan poe ti harita. di antarana: Taun 1951. anjeunna diangkat janten Gupernur Jawa Barat dugi ka taun 1957. Sulawesi. Ali Sadikin manten Gupernur DKI Jakarta nyarita: ³Sim kuring kalintang ngajenan pisan kana kasederhanaan Bapa Sanusi Hardjadinata. Indung Ardiwinangun. . Teu kakantun dina taun 1955 anjeunna oge mupuhuan panitia lokal Konperensi Asia Afrika di Bandung. Masih keneh seueur kalungguhan sanesna anu dipercantenkeun ti nagara ka anjeunna. Amin Ya Robbal Alamin. nepi ka kungsi hiji inohong pamarentahan. luyu jeung putusan gempungan KNID 1 September 1945. Sumatera. Ti taun 1945 dugi ka taun 1950 anjeunna ngiring gerilya sareng TNI di Priangan sareng di Madiun JawaTimur. Sanusi Hardjadinata kapilih salaku wawakil ti kalangan padagang. Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) ‡ Taun 1968-1970 Diperbantukeun di Departemen Dalam Negeri ‡ Taun 1975-1978 Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ‡ Jrrd « Sanajan anjeunna nyepeng rupa-rupa kalungguhan di pamarentahan. di tingkat karesidenan diwangun Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Nalika kalungguhan Residen Priangan dicepeng ku R. Luyu jeung kawijakan di pusat. Isukna PPKI. Taun 1947 janten Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri RI. Puradireja kapilih 23 urang anggota.GupernurJawa Barat ‡ Taun 1957-1959 Mentri dalam negeri ‡ Taun 1960-1964 Duta Besar Indonesia pikeun Republik Persatuan Arab (Mesir) ‡ Taun 1964-1966 Rektor Universitas Negeri Padjadjaran Bandung ‡ Taun 1966 Mentrei Utama RI Bidang Industri dan Pembangunan ‡ Taun 1967 Menteri Pendidikan.

H. Cimerah. ZAENAL MUSTOFA Zainal Mustafa Dari Wikipedia bahasa Indonesia. putra pasangan Nawapi dan Ny. Nama kecilnya Hudaeni. Leuwisari. ensiklopedia bebas KH.svg Singaparna. Desa Cimerah. ia kemudian mondok di Pesantren Cilenga. 28 Maret 1944) adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Ratmah. Zainal Mustafa (lahir di Bageur. KH. Selama kurang lebih 17 tahun ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Bandung. Zainal Musthofa Lahir 1 Januari 1899 Flag of Indonesia. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang . Tasikmalaya Meninggal 28 Maret 1944 (umur 45) Flag of Indonesia. kakak sepupunya. ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. 1899 .Jakarta. sementara tahun yang tertera di atas diperoleh dari catatan Nina Herlina Lubis.svg Jakarta Kewarganegaraan Indonesia Nama Panggilan Hudaeni Pekerjaan Pimpinan Pesantren Pahlawan Nasional Agama Islam K. Lahir dari keluarga petani berkecukupan. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. yang dikenal dengan nama KH. Zaenal Mustofa Zaenal Mustofa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Namanya menjadi Zaenal Mustofa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Hudaeni memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat. Singaparna. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat). Tasikmalaya. dan di Pesantren Sukamiskin. di kampung Bageur. Zainal Muhsin. Dalam bidang agama. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati. Dari Gunung Pari.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda : KH. Kecamatan Singaparna (kini termasuk wilayah Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame) Kabupaten Tasikmalaya (ada yang menyebut ia lahir tahun 1901 dan Ensiklopedia Islam menyebutnya tahun 1907.

ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak surut. sikap dan pandangannya itu tidak pernah berubah. di Kampung Bageur tahun 1922 telah berdiri pula Pesantren Sukahideng yang didirikan KH. ia selalu mendapat peringatan. Kendati sudah pernah ditahan. tahun 1927. Pada tanggal 8 Maret 1942 kekuasaan Hindia Belanda berakhir dan Indonesia diduduki Pemerintah Militer Jepang. Haji Syirod. Zaenal Mustofa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. dan Hambali Syafei ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. KH. dan berpandangan jauh ke depan. kebenciannya semakin memuncak saja manakala menyaksikan sendiri kezaliman penjajah terhadap rakyat. tepatnya pada 17 November 1941. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. dan baru bebas 10 Januari 1942. Zaenal Mustofa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik. ia masih mendekam di penjara. apa yang menjadi harapan Jepang tidak pernah terwujud karena KH. Zaenal Mustofa dibebaskan dari penjara. ia masuk Jamiyyah Nahdhatul Ulama (NU) dan diangkat sebagai wakil ro¶is Syuriah NU Cabang Tasikmalaya. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Akhir Februari 1942. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama. Zaenal Mustofa bersama KH. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan agama Islam. terutama paham Syafi¶i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. ia memperingatkan para pengikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. yaitu menciptakan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Maka sekembalinya dari ibadah haji. Hingga pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang. patriotik. Di samping itu. Zaenal Mustofa bersama Kiai Rukhiyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. dan bahkan. Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda.luas. KH. Dalam pidato singkatnya. Ruhiat (dari Pesantren Cipasung). KH. pada upacara penyambutan kembali di Pesantren. Atas perbuatannya ini. Setelah Perang Dunia II. Mereka ditahan di Penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. KH. dengan harapan ia akan mau membantu Jepang dalam mewujudkan ambisi fasisnya. Bahkan. Akan tetapi. KH. ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. Sebelumnya. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya. Lewat ibadah haji. Zainal Muhsin. Zaenal Mustofa dengan tegas menolaknya. ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. . [sunting] Perlawanan kepada penjajah Sejak tahun 1940. Oleh penjajah yang baru ini. Tahun 1933.

Segera mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban. Menurutnya. Setelah musuh mendekat. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat. ia menentang pelaksanaan seikeirei. Zaenal Mustofa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba. Yang satu orang ini kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. ditambah peralatan lebih lengkap. menjelang waktu salat Asar (sekitar pukul 16. mereka justeru harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Zaenal Mustofa yang tetap membangkang. Kiai juga memberikan latihan spiritual (tarekat) seperti mengurangi makan. Zaenal Mustofa. Hasilnya. Sebaliknya. Ia juga menentang dan mengecam romusha. Ia juga mengatakan kepada Kiai Rukhiyat. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. Namun. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri. pasukan Sukamanah sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. tiga opsir itu tewas dan satu orang dibiarkan hidup. Zaenal Mustofa meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok yang terbuat dari bambu. KH.00) datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamanah. Pada waktu itu. serta berlatih pencak silat. Persiapan para santri ini tercium Jepang. Di bawah todongan senjata. barulah para santri menjawab serangan mereka. Mereka malah ditahan di rumah KH. hanya KH. Keyakinan seperti ini senantiasa ditanamkan kepada para santrinya dan masyarakat Islam sekitarnya. karena terkena tembakan salah seorang opsir. Sikap ini pernah ia tunjukkan secara terang-terangan di muka Jepang. pengerahan tenaga rakyat untuk bekerja dengan paksa. Mula-mula ia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya. pukul 8 pagi tanggal 25 Februari 1944. akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memorak- . datang empat orang opsir Jepang meminta agar KH. Zaenal Mustofa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. cara memberi hormat kepada kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. membebaskan tahanan-tahanan politik. Keesokan harinya. semua alim ulama Singaparna harus berkumpul di alun-alun dan semua diwajibkan melakukan seikerei. dan terakhir. Untuk melaksanakan rencana ini. kemudian melakukan sabotase. Dalam ultimatum itu. dengan jumlah kekuatan lebih besar. Tiba-tiba.00. sekitar pukul 13. semua ulama terpaksa melakukan perintah itu. Ia berprinsip lebih baik mati ketimbang menuruti perintah Jepang. Zaenal Mustofa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Pebruari 1944 (1 Maulud 1363 H). tidur. Suara takbir mulai terdengar. Dalam insiden itu. orang-orang musyrik itu tidak perlu ditakuti. Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa. Setelah kejadian tersebut. Usaha ini tidak berhasil. pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Pebruari 1944. dan membaca wirid-wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. yang hadir pada waktu itu. memutuskan kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi. Ia yakin bahwa dalam Islam hanya Allah Swt lah yang patut ditakuti dan dituruti. apalagi diikuti perintahnya. bahwa perbuatan tersebut termasuk musyrik. Allah Swt selalu bersama-sama orang yang mau dekat kepada-Nya dan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada orang-orang yang mau berjuang membela agamanya. mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. KH.Pada masa pemerintahan Jepang ini.

Meninggal di Penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang. Sementara itu. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. dibawa ke Jakarta untuk diadili. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. Kolonel Syarif Hidayat. dan yang mengalami cacat (kehilangan mata atau ingatan) sebanyak 10 orang. bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah. Jakarta Utara. Pun. Zaenal Mustofa sendiri.porandakan pasukan Sukamanah. dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh KH. Zaenal Mustofa. pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang. semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah. setelah peristiwa pemberontakan tersebut. sehari setelah peristiwa itu. pesantren ini ditutup oleh Jepang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. antara 700-900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. . Akibatnya. Zaenal Mustofa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol. Lalu. Tasikmalaya. Jakarta memberi kabar bahwa KH. termasuk dalam kematian para opsir Jepang. pada 25 Agustus 1973. Zaenal Mustofa diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. Melalui penelusuran salah seorang santrinya. KH. 064/TK/Tahun 1972. Peristiwa ini dikenal dengan Pemberontakan Singaparna. Diangkat menjadi pahlawan : Pada tanggal 6 Nopember 1972. Besarnya pengaruh KH Zaenal Mustofa dalam pembentukan mental para santri dan masyarakat serta peranan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan umat membuat pemerintah Jepang merasa tidak bebas jika membiarkan pesantren ini tetap berjalan. Kepala Erevele Belanda Ancol. Belakangan. Maka. Jakarta. termasuk KH. KH. Zaenal Mustofa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang.

Sawaktu éta. ngingeut umurna nu masih kénéh ngora. Bung Hatta ogé dipikawanoh minangka Bapa Koperasi Indonésia. Drs. Indische Vereeniging nu geus berdiri ti 1908 teu leuwih ti ajang pamanggihan palajar asal tanah air.Meiliana X2/32 Dr. manehna ogé aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat jadi Bendahara. Saacanna. geus barkembang iklim panggerakan di Indische Vereeniging. manehna tuluy cicing di Walanda Pada tangal 27 November 1956. Hatta ngarintis karir jadi aktivis organisasi. Sumatera Barat. Kasadaran politik Hatta terus ngajadi sabab kabiasaanna ngadatangan ceramah-ceramah politik. Bung Hatta menangkeun gelar kahormatan akademis nyaéta Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum ti Universitas Gadjah Mada di Yoyakarta. dina umur 77 warsih) nyaéta saurang pajoang. Latar belakang jeung pangajaran Hatta lahir tina kaluwarga ulama Minangkabau. H.C. Ngaran nu dibérékeun ku kolotna sawaktu manhna dilahirkeun nyaéta Muhammad Athar.(H. 14 Maret 1980. Bukittinggi. Salah saurang inohong politik nu jadi idola Hatta sawaktu éta nyaéta Abdul Moeis. Manéhna ngalewatan pangajaran dasar di Sakola Melayu. dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 . Sawaktu umur 13 taun. Bung Hatta indit ka Rotterdam. H.) Drs. kini menjadi Universitas Erasmus). jadi bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. 12 Agustus 1902 ± pupus di Jakarta.F. Mohammad Hatta.C.V. Pidato pengukuhanna dijudulan ³Lampau dan Datang´(Lampau jeung Datang).(H. Ti mulai ayana tilu tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat. Di Belanda. ngan indungna hayang Hatta anggeur di Padang heula. atawa populér minangka Bung Hatta (lahir di Bukittinggi. Salah sahiji anak awéwé anjeunna. nyekel kalungguhan Menteri Nagara Pemberdayaan Awéwé dina Kabinét Indonésia Bersatu lulugu Présidén Susilo Bambang Yudhoyono. Walanda keur diajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce. Sawaktu di Walanda manéhna ngagabungkeun diri ka Parhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). nagarawan. sarta ogé Wawakil Présidén Indonésia anu kahiji. Ernest Douwes Dekker. manéhna ngaanggeuskeun diajarna di taun 1921 tur hasilna alus pisan. Bandara Internasional Jakarta ngagunakeun ngaranna pikeun ngahormatan jasana minangka salah saurang proklamator kamerdikaan Indonésia. Akhirna Bung Hatta ngalanjutkeun diajarna ka MULO di Padang.). Sawaktu umur 15 taun. sabenerna manéhna geus lulus ujian asup ka HBS (satingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta). Meutia Hatta. jeung pada taun 1913-1916 ngalanjutkeun diajarna ka Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Mohammad Hatta (Mohammad Hatta) Dr. Kakara pada taun 1919 manéhna indit ka Batavia keur diajar di Sekolah Tinggi Dagang ³Prins Hendrik School´. Sumatera Kulon. Di Batavia.

sebagai orang buangan akibat tulisan-tulisan tajam anti-pemerintah mereka di media massa ngagabung di Indische Vereeniging ti dinya mulaina pagerakan-pagerakan. .

Sumatera Barat 14 Maret 1980 (yuswa 77) Jakarta Indonesia Non Partéy Rahmi Rachim Meutia Hatta Gemala Hatta Pupus Kawarganagaraan Partéy pulitik Pasangan Anak .1 Wakil Présidén Indonésia Nyekel kalungguhan 18 Agustus 1945 1 Desember 1956 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Henteu aya Sri Sultan Hamengkubuwono IX 3 Perdana Menteri Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 5 September 1950 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Amir Sjarifuddin Muhammad Natsir 4 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 4 Agustus 1949 Babar 12 Agustus 1902 Bukittinggi.

boh dina basa Indonésia atawa dina basa Sunda ti rumaja kénéh. jeung budaya. Anjeunna ngadegkeun Yayasan Pusat Studi Sunda (2003) nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Rancagé nu ngabobotohan tumuwuhna . Anjeunna nyipta karya sastra dina basa Sunda jeung basa Indonésia. Ayip aktif nulis.Halida Hatta Ageman Islam Ayip Rosidi Ayip Rosidi (éjahan asli Ajip Rosidi. seni. 31 Januari 1938) téh saurang budayawan sakaligus sastrawan kahot. sarta loba ngawanohkeun sastra Sunda jeung Indonésia ka mancanagara. sarta satuluyna ngaluluguan sababaraha lembaga sastra. pers. lahir di Jatiwangi. umur 15 taun geus jadi Pamingpin Rumpaka Majalah Suluh Pelajar (1953-1955).

Majalengka Ketua Yayasan Kebudayaan Rancagé. Naratas dilembagakeunana Hadiah Sastra Rancagé ti taun 1989. basa Indonésia. Karya-karyana y y y y y y y y y y y y Tahun-tahun Kematian (kumpulan carpon. Pagawéan: Ketua Déwan Pembina Yayasan Pusat Studi Sunda . 1956) Pesta (kumpulan sajak. kumpulan carita pondok. sarta mokalan lumangsungna Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) 2001 di Bandung. 1955) Ketemu Dijalan (kumpulan sajak babarengan. mangrupa roman. 1957) Ayang-ayang Gung Bébér Layar Hurip Waras! Ucang-ucang Anggé Babasan jeung Paribasa Sunda Masyitoh Si Pucuk Kalumpang Ajip Rosidi Babar: 31 Januari 1938 Jatiwangi. kumpulan sajak.sastra lokal. basa Indonésia. basa Indonésia. Buku-buku karyana geus leuwih ti saratus judul. 1956) Di Tengah Keluarga (kumpulan carpon. Kungsi ngajar basa jeung kabudayaan Indonesia di Osaka Gaikokugo Daigaku (1981-2003). basa Indonésia. Jepang. jeung biografi. sagigireun ngajar ogé di Kyoto Sangyo Daigaku (1982-1996) jeung Tenri Daigaku (1982-1995). basa Indonésia. mémoar. 1956) Sebuah Rumah Buat Haritua (kumpulan carpon.

Sajak. Éséy Garwa/carogé: Hj.Kawarganagaraan: Indonésia Genre: Carpon. Patimah (Ceu Empat) Anak: Titi Surti Nastiti Dipangaruhan: H. Hasan Mustapa .

katénaranana ngaleuwihan ketenaran kabéh élmuwan dina widang sajarah. hiji unsur kimia dingaranan einsteinium. Einstein dingaranan "Inohong Abad Kiwari" ku majalah Time. Kapopuléranana ogé ngajadikeun ngaran "Einstein" dipaké sacara lega dina pariwara sarta barang dagangan séjén. sarta kosmologi. Dina umur lima taun. mékanika statistik. sarta hiji asteroid dingaranan 2001 Einstein. parobahan dina peunteun dina taun satuluyna ngajadikeun jalma katalimbeng. Manéhna nepikeun téori rélativitas sarta ogé réa nyumbang pikeun mekarna mékanika kuantum. Pikeun ngahargaan manéhna. jigana alatan susunan anu arang sarta henteu ilahar dina uteukna (ditalungtik sanggeus maotna). kecap Einstein dianggap sinonim jeung kacerdasan atawa malah kajeniusan. bapana némbongkeun kompas kantong. Dina taun 1999. Jerman. Kulawarga maranéhanana turunan Yahudi. Manéhna satuluyna dibéré pangajén pikeun téori rélativitasna alatan kakurangna ieu. Sanggeus téori rélativitas umum dirumuskeun. sarta pamustunganana "Albert Einstein" didaftarkeun minangka mérek dagang. ngeunaan kamekaran mentalna nyaéta manéhna ngarandapan Sindrom Asperger. Manéhna dibéré kasinugrahan Pangajén Nobel dina widang Fisika dina taun 1921 pikeun guaranana ngeunaan éfék fotoéléktrik sarta "pangabdianana pikeun Fisika Téoritis". tapi ieu henteu bener. manéhna saterusna ngécéskeun pangalamanana ieu minangka salah sahiji waktu anu paling ngailhaman dina hirupna. Dina mangsa kolotna. Einstein jadi kawéntar di sakuliah dunya. Albert disakolakeun di sakola Katholik sarta alatan kahayang indungna manéhna dibéré pangajaran biola. Aya gosip yén manéhna gagal dina matematika di sakolana. Einstein mimiti diajar matematika dina umur dua belas taun.Albert Einstein Albert Einstein (14 Maret 1879±18 April 1955) nyaéta hiji élmuwan fisika téoritis anu dianggap élmuwan pangbadagna dina abad ka-20. sarta ngajelaskeun kalawan mikir jero ngeunaan rohang jeung waktu ti batan barudak séjénna. kira-kira 100 km wétaneun Stuttgart. hiji kaayaan anu patali jeung autisme. sarta ngaran indungna nyaéta Pauline. Beungeutna mangrupakeun salasahiji anu pangdipikawanohna di sakuliah dunya. Dua pamanna mantuan ngarojong Einstein supaya . salasahiji hijian dina fotokimia dingaranan einstein. Ngaran bapana Hermann Einstein. sarta dina widang budaya populér. Sanajan manéhna ngajadikeun modél jeung pakakas mékanik minangka hobina. saurang padagang ranjang bulu anu saterusna ngajalankeun pagawéan éléktrokimia. hontalan anu henteu ilahar pikeun saurang élmuwan. kapanggih kadieunakeun. manéhna sanggup ngamekarkeun kapinteranana. Maranéhanana kawin di Stuttgart-bad Cannstatt. Timuan séjénna. Rumus Einstein anu pangkawéntarna nyaéta (tempo E=mc²): E = mc2 Mangsa ngora jeung universitas Einstein dilahirkeun di Ulm di Württemberg. sarta Einstein sadar yén hiji hal di rohang anu "kosong" ieu ngalakukeun aksi kana jarum dina kompas kasebut. manéhna dianggap murid anu hésé narima pangajaran.

Gawé jeung gelar doktor Dina waktu kalulusanana.katarik ku dunya inteléktual dina tungtung mansa budakna sarta mangsa mimiti rumajana ku méré bongbolongan sarta buku ngeunaan élmu alam jeung matematika. Dina taun 1898. Einstein ngimeutan sarta meunteun aplikasi patén para panimu pikeun pakakas anu merlukeun pangaweruh fisika. kaasup Mileva. sarta jadi teu boga kawarganagaraan. Dina ping 14 Méi 1904. Manéhna jeung Mileva ngabogaan saurang putri nu dingaranan Lieserl. sikepna nu gurunggusuh salaku nonoman sok ngajadikeun profesorna gampang ambek. éfék fotoéléktrik. Dina taun saterusna manéhna ngaleupaskeun kawarganagaraan Württemberg. lahir dina bulan Januari taun 1902. dina waktu éta. pikeun ngabéréskeun sakola tengahanana. Di dinya. di mana manéhna nampa diploma dina taun 1896. sarta rélativitas husus) pantes meunang Pangajén Nobel. Tapi ngan tésis ngeunaan éfék fotoéléktrik anu meunangkeun pangajén kasebut. nu dingaranan Hans Albert Einstein. Réa fisikawan sapuk yén tilu tésis éta (ngeunaan gerak Brownian). tapi ogé alatan éfék fotoéléktrik nyaéta hiji fénoména kuantum. Salila mangsa ieu Einstein ngadiskusikeun karesepna kana élmu alam ka babaturan deukeutna. Ieu téh hiji ironi. Albert tetep tumetep pikeun ngabéréskeun sakola. Einstein papanggih jeung sarta ragrag asih ka Mileva Hayu . Einstein sawatara kali ngadaptar di Eidgenössische Technische Hochschule. Dina taun anu sarua manéhna nulis opat artikel anu méré dasar fisika modéren. dilantarankeun kagagalan usaha éléktrokimia boga bapana. Manéhna meunangkeun gelar doktor sanggeus nyieun tésis "Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen" ("On a new determination of molecular dimensions") dina taun 1905 ti Universitas Zürich. Mileva téh saurang matematikawan. di Zurich) dina taun satuluyna mangrupakeun hiji kamunduran. Manéhna masrahkeun tésis-tésisna ka "Annalen der Physik". dianggap henteu legal alatan kolotna henteu kawin. Kagagalan manéhna dina ujian pikeun asup ka Eidgenössische Technische Hochschule (Institut Téknologi Swiss Federal. Manéhna ogé jadi sadar pentingna aplikasi dibandingkeun jeung guaran anu goréng. Einstein kawin jeung Mileva dina ping 6 Januari 1903. . manéhna dibéré gelar pikeun ngajar ku Eidgenössische Technische Hochschule sarta ditarima minangka warga nagara Swiss dina taun 1901. Dina taun 1904. Einstein sakapeung ngabenerkeun desain maranéhanana sarta ogé meunteun kapraktisan hasil gawé maranéhanana. posisi Einstein di Kantor Patén Swiss jadi tetep. sarta diajar ti dirékturna kumaha "cara sikap nu bener". manéhna dikirim ku kulawargana ka Aarau. Einstein pindah ti Munich ka Pavia. lahir anak kahiji ti papasangan ieu. ngabéréskeun hiji seméster saméméh ngagabung deui jeung kulawargana di Pavia. Einstein henteu bisa manggihan gawé pikeun ngajar. Lieserl Einstein. lain ngan alatan Einstein leuwih réa nyaho ngeunaan rélativitas. saurang warga nagara Sérbia anu mangrupakeun babaturan sakelasna (ogé babaturan Nikola Tesla). Italia (deukeut dayeuh Milan). Bapa babaturan sakelsana nulungan manéhna méré gawé salaku asistén téknik pamariksa di Kantor Patén Swiss dina taun 1902. tanpa réa narasi sains. Swiss. Dina taun 1900. Dina taun 1894. Paguyuban Fisika Murni jeung Aplikasi (IUPAP) ngarancanakeun pikeun ngarayakeun 100 taun publikasi gawé Einstein dina taun 1905 minangka taun Fisika 2005.

méré bukti empirik (hasil pangimeutan sarta ékspérimén) nu lumangsung dina atom. anu dina waktu harita ogé mangrupakeun kontrovérsi. Sarta ogé maké mékanika statistika. .Artikel kahijina dina taun 1905 nu judulna "On the Motion Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid". anu masih kurang guaran anu nyugemakeun sanggeus sawatara dékadeu sanggeus manéhna mimiti diimeutan. manéhna netepkeun yén fénoména. ngawengku panalungtikan ngeunaan gerak Brownian. Ngagunakeun téori kinétik cacai anu dina waktu éta kontrovérsial.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->