P. 1
BIOGRAFI BAHASA SUNDA

BIOGRAFI BAHASA SUNDA

|Views: 9,924|Likes:
Dipublikasikan oleh judido

More info:

Published by: judido on Feb 20, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

BIOGRAFI BAHASA SUNDA

NAMA TOKOH: CUT NYAK DIEN DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA SUNDA BY: YIYIN N HEART Kahirupan Awal Cut Nyak Dhien dibabarkeun di kulawarga bangsawan nu taat kana agama di Lamdinang, wilayah VI Mukim dina tahun 1848. Ramana nu namina Teuku Nanta Setia, mangrupi uleebalang VI Mukim, tur katurunan Machmoed Sati, nu ngumbara ti Sumatera Barat. Machmoed Sati kamungkinan dongkap ka Aceh dina abad ke 18 waktos kesultanan Aceh diparentah ku Sultan Jamalul Badrul Munir. kumargi eta, Ramana Cut Nyak Dhien ngagaduhan darah ti Minangkabau[4][2]. Ibu Cut Nyak Dhien nyaeta putri uleebalang Lampagar. Waktos alitna, Cut Nyak Dhien mangrupi gadis nu kakoncara kageulisanna.[2] Anjeunna kenging atikan dina widang agama (nu dididik ku sepuhna atanapi guru agama) sareng lingkungan kulawargana nbgagaduhan kabiasaan ngatik budak gadis pikeun: masak, ngalayanan caroge, tur taat kana atikan). Seueur pameget nu kapincut ku Cut Nyak Dhien sareng pada ngalamar. Dina yuswa 12 tahun, anjeunna tos dinikahkeun ku sepuhna, nyaeta taun 1862 sareng Teuku Cek Ibrahim Lamnga[4][2], putra ti uleebalang Lamnga XIII. Aranjeunna ngaggaduhan hijihijina putera pameget. Teuku Umar, salah sahiji tokoh nu melawan Belanda, ngalamar Cut Nyak Dhien. Kawitna Cut Nyak Dhien nolak, tapi kumargi Teuku Umar ngawidian pikeun ulubiung di medan perang, Cut Nyak Dhien satuju pikeun rimbitan sareng anjeunna dina tahun 1880 nu nyababkeun ngahudangkeun moral pasukan perlawanan Aceh. Aranjeunna dipaparin budak isteri nu dipasihan nami Cut Gambang.[1] Saatos rimbitan sareng Teuku Umar, anjeunna sareng Teuku Umar tempur ngalawan Belanda. Mung, Teuku Umar gugur waktos nyerang Meulaboh dina tanggal 11 Februari 1899, nu nyababkeun anjeunna berjuang nyalira di pedalaman Meulaboh sareng pasukan alit. Cut Nyak Dien waktos eta tos sepuh tur ngaggaduhan panyakit encok sareng rabun, numawi pasukanna nu namina Pang Laot ngalaporkeun kaayaan anjeunna, alatan ngaraos iba.[2][3] anjeunna akhirna ditangkep tur dicandak ka Banda Aceh. Ti dinya, anjeunna dirawat sareng panyawatna mulai damang. Kaayaan anjeunna ngahudangkeun sumanget perlawanan rakyat Aceh tur kalayan bubunian masih hubungan sareng pejuang Aceh nu teu acan katangkep, alatan hal eta, anjeunna dialihkeun ka Sumedang. Tjoet Nyak Dhien pupus dina tanggal 6 November 1908 kalayan dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang. Cut Nyak Dhien (Lamdinang, Kerajaan Aceh, 1848 ± Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908; dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang) nyaeta Pahlawan Nasional Indonesia ti Aceh nu berjuang ngalawan Walanda dina waktos Perang Aceh. Waktos wilayah VI Mukim diserang, anjeunna ngungsi, sementawis carogena Ibrahim Lamnga tempur ngalawan Belanda. Ibrahim Lamnga pupus di Gle Tarum tanggal 29 Juni 1878 nu nyababkeun Cut Nyak Dhien janten ambek tur sumpah bade ngahancurkeun Belanda.
http://cerpensakitjiwa.blogspot.com/2009/10/biografi-bahasa-sunda.html

H. Wirantadidjaja sangkan putrana tiasa janten menak karasa pamohalan pikeun ngawujud. Ti harita Sanusi nunggul pinang. ari Sanusi ditakdirkeun pikeun milih ancrub di widang pamarentahan.H. Aya tilu sobat dalit Sanusi nalika sakola di HIK anu salawasna ngancik dina ati sanubarina. anjeuna ahirna lebet ka sakola pendidikan guru HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool) anu kocap kalawan sebutan Sakola Raja di Bandung. Sukanda dibawa nasib pikeun aktif dina widang militer. sumanget Sanusi kanggo neraskeun sakolana henteu pareum kitu wae. Teu aya baris pigeusaneun. sareng A¶on. Betawi. anjeunna ditilar ku ibu ramana mulih ka rohmatulloh. MOH. nyaeta: Sukanda Bratamanggala. Dina taun 1939 anjeunna ngajar di Inheemsche MULO Pasundan. karir awalna janten guru di HIS partikelir. Taun eta pisan taun musibah kanggo Sanusi. Sabada ancrub di masarakat eta opat sosobatan teh naratas karir anu beda-beda. SANUSI HARDJADINATA Ku : M. sedengkeun Subiadinata sareng A¶on malang mulintang di dunia pendidikan. . Anjeunna ngajar di HIS Kramat.´ Kitu kasauran Sanusi waktu diwawancara ku wartawan Mangle dina taun 1985. kota anu kiwari disebut Jakarta. sedeng Sanusi teu mungkin tiasa lebet ka eta sakola. Kaayaan jaman harita teu ngamungkinkeun pikeun ngabiayaan pendidikan anu sakitu mahalna. Kamana deui kedah ngadu nasib. Ridwan Iskandar Foto R. Sabada namatkeun HIS di Garut. Eta sakola teh pernahna di Jalan Kopo.Ti kota kolonial ieu anjeunna ngalih deui ka kota leutik teras ngajar di HIS Muara Dua. Di antara kulawargina mung anjeunna wungkul nu nyesa. Taun 1936 anjeunna ancrub kana dunia pendidikan. Ampir sadaya kulawargina ngantunkeun pikeun salalamina ku alatan eta wabah. Anjeunna ngalih ka Bandung ngajar di HIS Pasundan. SANUSI SARDJADINATA Harepan R.H. Tilu sobat opatan sareng Sanusi sok dilalandih kwartet. MOHAMAD SANUSI HARDJADINATA BIOGRAFI R. Sumatera Selatan. Sanusi lebet ka Onderbouw HIK taun 1933 (diploma Mulo B) dugi ka lulus sareng Bovenbouw HIK taun 1936 (Onderwijzers Akte). Tapi sanajan kitu. Teu kungsi lami ngalih deui nyaketan lemburna. samemeh jadi guru diuji heula.M. ³Kuring emut keneh. Sabab jadi menak teh kudu tamatan Sakola Menak (Hoofdenschool).Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda: R. Harita kawilang istimewa pikeun guru nonoman bisa ngajar disakola µmenengah¶. Taun 1936 Garut katarajang wabah pes. Subiadinata. Lampung.

sok komo harita teh anjeunna tos kagungan rarabi tina pernikahan sareng R. Nya ti harita Sanusi janten ngaligeuh. Sabab nurutkeun pangemut anjeunna elmu ngajar tos kacangking. Sataun ti harita . Taun 1942 Jepang datang ngajajah lemah cai. Kamaheran di widang perekonomian nyababkeun anjeunna diangkat janten anggota ³Pengurus Persatuan Pedagang´ Indonesia di Bandung. sareng ³Pengurus Koperasi Distribusi Priangan´ (Sangio Kumiai Renggokai Priangan-Shu). anjeunna ngaraos tos kagungan kamaheran ngajar anu nyekapan. Oto Iskandar Di nata kudu nyalametkeun dana organisasi anu dibubarkeun. alesanana basajan pisan. Tapi dalah dikumaha. Untungna sataun ti dinya sakola-sakola teh dibaruka deui. Ku kituna anjeunna nawisan Sanusi pikeun ngajalankeun dana organisasi dina wangun usaha. Anjeunna kapaksa janten tukang catut karcis bioskop. Lantaran tugasna beuki beurat. sakabeh organisasi ³pergerakan´ dibubarkeun kaasup Paguyuban Pasundan. Anu engkena ieu pamadegan teh matak pikareueuseun lantaran anjeunna henteu kantos ngadamel di pamarentahan penjajah. kasab naon wae oge dilakonan asal halal. Jaman penjajahan jepang teh jaman anu sarwa sulit Sanajan kagungan ijazah guru teu babari nyiar kasab. Sanusi dipaparin modal ku Pa Oto anu seueurna saratus ringgit. Dina waktu anu singget Panglima Perang Hindia Belanda nandatangan surat serah bongkokan tanpa sarat ka Panglima Militer Jepang di Kalijati. perang Asia Timur Raya reureuh. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang serah bongkokan ka sekutu. Oto Iskandar di Nata. Sanusi tetep nolak lantaran kukuh kana naon anu tos diucapkeunana. penjajah kulit koneng jadi nu kawasa di Hindia Belanda. Ti harita pamarentah militer Jepang. guru sakola menengah nu ditarima teh kudu ngabogaan pangalaman salila sabelas taun. R. ngaganti penjajah bule. nasib teu acan mihak ka anjeunna. Paguyuban Pasundan oge bagerak pikeun ngamajukeun bidang sosial. Lain nawaran janten guru tapi janten kepala sakola. Anjeunna dipercanten pikeun ngimpor barang. Salasahiji tokoh Pasundan anu dianggap guru ku anjeunna nya eta Bapa Ema Bratakusumah. Najan kitu. Harepan pikeun mangsa nu bakal datang anu leuwih hade teh sirna sapada harita. lamaran ditolak.Iin Sopiah anu ditikah taun 1938. ngeureut neundeun (pinter nabung). Sanusi nolak kana eta ajakan lantaran alim ngaletak ciduhna nyalira. di Tatar Pasundan.O) cabang Bandung hiji organisasi guru para alumni HIK. Kasuksesan Sanusi dina ngokolakeun dana Paguyuban Pasundan teu leupas tina sikep anjeunna dina soal ngokolakeun dana. Sukarno sareng Hatta nembe mulih ti Vietnam nepungan panglima Jepang. ngajakan deui ngajar di sakola guru anu bade diadegkeun. Sanusi ngaraos helok ku ayana katangtuan pangalaman ngajar sabelas taun ieu. Paguyuban Pasundan mere rupa-rupa µkontribusi¶ pikeun ngamajukeun masarakat pribumi dina jaman kolonial Belanda. Anjeunna salawasna nandeskeun pola hirup rikrik gemi. Barang tos genep bulan janten tukang catut. Sanusi ngaraos kagugah pikeun ngagabung tur aktif di Paguyuban Pasundan. Samalah anjeunna sasarengan sareng Sukanda Brata Manggala ngadegkeun Pandu Organisasi Pasundan disingget POP. Anjeunna muka warung dina tilas kantor Paguyuban Pasundan di Jalan Dalem Kaum Bandung. atasan Sanusi ka bumina deui. ngan tacan sabelas taun.Salaku nonoman anu icikibung dina dunia pendidikan tur aktif di µSarekat Kerja¶ Onderwijers Vak Organisatie (O.V. Ngan . teu kantos lami jol atasanana di sakola guru sumping ka bumina. Anjeunna tos cukup lami ngajar. Dina awal kakawasaanana Jepang nutup sakabeh sakola nu aya di Indonesia. Dina mangsa penjajahan Jepang. henteu awuntah (boros atawa royal). Eta warung teh dinamian ´Badan Oesaha Perekonomian´ (BOP). Harita Paguyuban Pasundan nuju dipingpin ku R. Sanusi gasik ngalamar janten guru. Ahirna Sanusi mutuskeun pikeun liren janten guru. Ieu usaha dagang teh lami-lami mah mekar. Sagala rupa karasa leuwih werit. ekonomi. budaya. Dina kaayaan kitu. jste. kapangurusan di BOP dipasrahkeun ka nu sanes.

tapi anjeunna mah salawasna basajan. Amin Ya Robbal Alamin. anjeunna diangkat janten Gupernur Jawa Barat dugi ka taun 1957. Taun 1951 sabada janten Komisaris Republik Indonesia Serikat pikeun Jawa Barat sarta Residen Priangan.GupernurJawa Barat ‡ Taun 1957-1959 Mentri dalam negeri ‡ Taun 1960-1964 Duta Besar Indonesia pikeun Republik Persatuan Arab (Mesir) ‡ Taun 1964-1966 Rektor Universitas Negeri Padjadjaran Bandung ‡ Taun 1966 Mentrei Utama RI Bidang Industri dan Pembangunan ‡ Taun 1967 Menteri Pendidikan. Sumatera. jeung Kalimantan (baheula eta runtuyan pulo teh disebutna Sunda kecil) nyieun rarancang UUD anu geus disiapkeun ku BPUPKI sarta disahkeun anu kiwari disebut UUD 1945. nepi ka kungsi hiji inohong pamarentahan. Sanusi Hardjadinata anu lahir di Desa Cinta Sukawening Garut tanggal 24 Juni 1914 ieu kapilih janten Wakil Residen sareng resmi janten Pegawai Tinggi Residen Priangan. Lajeng anjeunna oge diangkat salaku anggota Dewan Pemerintahan Harian Karesidenan Priangan. Ti taun 1945 dugi ka taun 1950 anjeunna ngiring gerilya sareng TNI di Priangan sareng di Madiun JawaTimur.ukur dina itungan poe ti harita. di antarana: Taun 1951.´ RH. Luyu jeung kawijakan di pusat. Masih keneh seueur kalungguhan sanesna anu dipercantenkeun ti nagara ka anjeunna. Nalika kalungguhan Residen Priangan dicepeng ku R. Teu kakantun dina taun 1955 anjeunna oge mupuhuan panitia lokal Konperensi Asia Afrika di Bandung. Sulawesi. Moh. Dina gempungan anu dipingpin ku R. sarta janten Pegawai Tinggi anu diperbantukeun di Residen Madiun. . di tingkat karesidenan diwangun Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) ‡ Taun 1968-1970 Diperbantukeun di Departemen Dalam Negeri ‡ Taun 1975-1978 Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ‡ Jrrd « Sanajan anjeunna nyepeng rupa-rupa kalungguhan di pamarentahan. Indung Ardiwinangun. hususna urang Sunda umumna bangsa Indonesia. Sanusi Hardjadinata mulih ka rohmatulloh di Bandung 19 Rajab 1416 H/ 12 Desember 1995 Muga ±muga naon anu ditaratas ku anjeunna sing jadi hikmah keur balarea. Sanusi Hardjadinata kapilih salaku wawakil ti kalangan padagang. Salian ti eta PPKI netepkeun ngadegna Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pikeun nampung pangdeudeul ti masarakat kana ngadegna nagara Republik Indonesia. Ali Sadikin manten Gupernur DKI Jakarta nyarita: ³Sim kuring kalintang ngajenan pisan kana kasederhanaan Bapa Sanusi Hardjadinata. Puradireja kapilih 23 urang anggota. detik-detik proklamasi 17-Agustus-1945 geus muka lambaran hirup anyar pikeun bangsa Indonesia. luyu jeung putusan gempungan KNID 1 September 1945. anu diwakilan ku wawakil ti Pulo Jawa. Isukna PPKI. Taun 1947 janten Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri RI.

dan di Pesantren Sukamiskin. Dari Gunung Pari. Cimerah. Bandung. Lahir dari keluarga petani berkecukupan.svg Jakarta Kewarganegaraan Indonesia Nama Panggilan Hudaeni Pekerjaan Pimpinan Pesantren Pahlawan Nasional Agama Islam K. Nama kecilnya Hudaeni. Leuwisari. Zainal Mustafa (lahir di Bageur. Desa Cimerah. ia kemudian mondok di Pesantren Cilenga.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda : KH. ZAENAL MUSTOFA Zainal Mustafa Dari Wikipedia bahasa Indonesia.Jakarta. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. Hudaeni memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat. sementara tahun yang tertera di atas diperoleh dari catatan Nina Herlina Lubis. Singaparna.svg Singaparna. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati. Tasikmalaya. Zainal Muhsin. Tasikmalaya Meninggal 28 Maret 1944 (umur 45) Flag of Indonesia.H. 1899 . yang dikenal dengan nama KH. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat). di kampung Bageur. Namanya menjadi Zaenal Mustofa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. ensiklopedia bebas KH. Selama kurang lebih 17 tahun ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang . kakak sepupunya. 28 Maret 1944) adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Dalam bidang agama. Kecamatan Singaparna (kini termasuk wilayah Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame) Kabupaten Tasikmalaya (ada yang menyebut ia lahir tahun 1901 dan Ensiklopedia Islam menyebutnya tahun 1907. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Zaenal Mustofa Zaenal Mustofa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. putra pasangan Nawapi dan Ny. ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. Zainal Musthofa Lahir 1 Januari 1899 Flag of Indonesia. Ratmah. KH.

ia masuk Jamiyyah Nahdhatul Ulama (NU) dan diangkat sebagai wakil ro¶is Syuriah NU Cabang Tasikmalaya. ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. Kendati sudah pernah ditahan. dan berpandangan jauh ke depan. Akan tetapi. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. KH. KH. Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. Haji Syirod. aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak surut. ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. terutama paham Syafi¶i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. Pada tanggal 8 Maret 1942 kekuasaan Hindia Belanda berakhir dan Indonesia diduduki Pemerintah Militer Jepang. Dalam pidato singkatnya. kebenciannya semakin memuncak saja manakala menyaksikan sendiri kezaliman penjajah terhadap rakyat. ia masih mendekam di penjara. Di samping itu. Tahun 1933. Hingga pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang. sikap dan pandangannya itu tidak pernah berubah. [sunting] Perlawanan kepada penjajah Sejak tahun 1940. tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. pada upacara penyambutan kembali di Pesantren. Ruhiat (dari Pesantren Cipasung). Zaenal Mustofa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. dan bahkan. Atas perbuatannya ini. Maka sekembalinya dari ibadah haji. . Zaenal Mustofa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik. Bahkan. KH. Zaenal Mustofa dibebaskan dari penjara. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama. Zainal Muhsin. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. patriotik. Zaenal Mustofa bersama Kiai Rukhiyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. ia memperingatkan para pengikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. apa yang menjadi harapan Jepang tidak pernah terwujud karena KH. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang.luas. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan agama Islam. Zaenal Mustofa bersama KH. Oleh penjajah yang baru ini. ia selalu mendapat peringatan. Mereka ditahan di Penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. tahun 1927. dan Hambali Syafei ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. di Kampung Bageur tahun 1922 telah berdiri pula Pesantren Sukahideng yang didirikan KH. tepatnya pada 17 November 1941. Akhir Februari 1942. KH. dengan harapan ia akan mau membantu Jepang dalam mewujudkan ambisi fasisnya. Zaenal Mustofa dengan tegas menolaknya. yaitu menciptakan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. dan baru bebas 10 Januari 1942. Lewat ibadah haji. Setelah Perang Dunia II. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya. Sebelumnya. KH.

semua ulama terpaksa melakukan perintah itu. pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Pebruari 1944. pasukan Sukamanah sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. Zaenal Mustofa. mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. Persiapan para santri ini tercium Jepang. Ia yakin bahwa dalam Islam hanya Allah Swt lah yang patut ditakuti dan dituruti. semua alim ulama Singaparna harus berkumpul di alun-alun dan semua diwajibkan melakukan seikerei.00) datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamanah. dan terakhir. Setelah musuh mendekat. Zaenal Mustofa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Pebruari 1944 (1 Maulud 1363 H). Zaenal Mustofa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. Keyakinan seperti ini senantiasa ditanamkan kepada para santrinya dan masyarakat Islam sekitarnya. Dalam insiden itu. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. Zaenal Mustofa meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok yang terbuat dari bambu. tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban. Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa. ia menentang pelaksanaan seikeirei. Mula-mula ia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya. kemudian melakukan sabotase. yang hadir pada waktu itu. cara memberi hormat kepada kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. datang empat orang opsir Jepang meminta agar KH. apalagi diikuti perintahnya. Segera mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. karena terkena tembakan salah seorang opsir. Usaha ini tidak berhasil. Setelah kejadian tersebut. membebaskan tahanan-tahanan politik. Suara takbir mulai terdengar. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat. Pada waktu itu. Allah Swt selalu bersama-sama orang yang mau dekat kepada-Nya dan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada orang-orang yang mau berjuang membela agamanya. ditambah peralatan lebih lengkap. Zaenal Mustofa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. KH. barulah para santri menjawab serangan mereka. Tiba-tiba. Untuk melaksanakan rencana ini. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba. Sebaliknya. bahwa perbuatan tersebut termasuk musyrik. Ia juga menentang dan mengecam romusha. menjelang waktu salat Asar (sekitar pukul 16.00. Namun. Kiai juga memberikan latihan spiritual (tarekat) seperti mengurangi makan. Dalam ultimatum itu. Di bawah todongan senjata. Ia berprinsip lebih baik mati ketimbang menuruti perintah Jepang. orang-orang musyrik itu tidak perlu ditakuti. tiga opsir itu tewas dan satu orang dibiarkan hidup. Zaenal Mustofa yang tetap membangkang. memutuskan kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi. tidur. Hasilnya. mereka justeru harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. KH. dan membaca wirid-wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sikap ini pernah ia tunjukkan secara terang-terangan di muka Jepang. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri. Ia juga mengatakan kepada Kiai Rukhiyat.Pada masa pemerintahan Jepang ini. Mereka malah ditahan di rumah KH. pukul 8 pagi tanggal 25 Februari 1944. hanya KH. dengan jumlah kekuatan lebih besar. Yang satu orang ini kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. Keesokan harinya. pengerahan tenaga rakyat untuk bekerja dengan paksa. sekitar pukul 13. serta berlatih pencak silat. akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memorak- . Menurutnya.

porandakan pasukan Sukamanah. Zaenal Mustofa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol. Diangkat menjadi pahlawan : Pada tanggal 6 Nopember 1972. Kepala Erevele Belanda Ancol. antara 700-900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. Pun. Lalu. dan yang mengalami cacat (kehilangan mata atau ingatan) sebanyak 10 orang. . Kolonel Syarif Hidayat. KH. Jakarta. Meninggal di Penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang. Zaenal Mustofa. pesantren ini ditutup oleh Jepang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. Melalui penelusuran salah seorang santrinya. setelah peristiwa pemberontakan tersebut. Maka. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang. Sementara itu. dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh KH. pada 25 Agustus 1973. semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah. KH. termasuk KH. Zaenal Mustofa diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. Zaenal Mustofa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. Zaenal Mustofa sendiri. dibawa ke Jakarta untuk diadili. bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. Tasikmalaya. 064/TK/Tahun 1972. Jakarta memberi kabar bahwa KH. Jakarta Utara. pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol. Belakangan. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. termasuk dalam kematian para opsir Jepang. sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah. Peristiwa ini dikenal dengan Pemberontakan Singaparna. Besarnya pengaruh KH Zaenal Mustofa dalam pembentukan mental para santri dan masyarakat serta peranan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan umat membuat pemerintah Jepang merasa tidak bebas jika membiarkan pesantren ini tetap berjalan. sehari setelah peristiwa itu. Akibatnya.

Di Batavia. Bung Hatta ogé dipikawanoh minangka Bapa Koperasi Indonésia. Indische Vereeniging nu geus berdiri ti 1908 teu leuwih ti ajang pamanggihan palajar asal tanah air. Kasadaran politik Hatta terus ngajadi sabab kabiasaanna ngadatangan ceramah-ceramah politik.V. Manéhna ngalewatan pangajaran dasar di Sakola Melayu. manehna ogé aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat jadi Bendahara. Ernest Douwes Dekker. H. Latar belakang jeung pangajaran Hatta lahir tina kaluwarga ulama Minangkabau. nyekel kalungguhan Menteri Nagara Pemberdayaan Awéwé dina Kabinét Indonésia Bersatu lulugu Présidén Susilo Bambang Yudhoyono. geus barkembang iklim panggerakan di Indische Vereeniging. manehna tuluy cicing di Walanda Pada tangal 27 November 1956.C. Bung Hatta indit ka Rotterdam. Bandara Internasional Jakarta ngagunakeun ngaranna pikeun ngahormatan jasana minangka salah saurang proklamator kamerdikaan Indonésia. ngan indungna hayang Hatta anggeur di Padang heula. jeung pada taun 1913-1916 ngalanjutkeun diajarna ka Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Bukittinggi. 14 Maret 1980. Salah sahiji anak awéwé anjeunna. ngingeut umurna nu masih kénéh ngora.F.(H. dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 . Salah saurang inohong politik nu jadi idola Hatta sawaktu éta nyaéta Abdul Moeis.Meiliana X2/32 Dr. Pidato pengukuhanna dijudulan ³Lampau dan Datang´(Lampau jeung Datang). Sawaktu umur 15 taun.) Drs. atawa populér minangka Bung Hatta (lahir di Bukittinggi. sarta ogé Wawakil Présidén Indonésia anu kahiji. Hatta ngarintis karir jadi aktivis organisasi. kini menjadi Universitas Erasmus). jadi bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. H. Ngaran nu dibérékeun ku kolotna sawaktu manhna dilahirkeun nyaéta Muhammad Athar. manéhna ngaanggeuskeun diajarna di taun 1921 tur hasilna alus pisan. Kakara pada taun 1919 manéhna indit ka Batavia keur diajar di Sekolah Tinggi Dagang ³Prins Hendrik School´. Mohammad Hatta. Drs. Sawaktu di Walanda manéhna ngagabungkeun diri ka Parhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). 12 Agustus 1902 ± pupus di Jakarta. sabenerna manéhna geus lulus ujian asup ka HBS (satingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta). Sawaktu umur 13 taun. Walanda keur diajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce. Saacanna. Mohammad Hatta (Mohammad Hatta) Dr. Meutia Hatta. Akhirna Bung Hatta ngalanjutkeun diajarna ka MULO di Padang. Bung Hatta menangkeun gelar kahormatan akademis nyaéta Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum ti Universitas Gadjah Mada di Yoyakarta. Di Belanda. Sumatera Kulon. Sawaktu éta.(H. nagarawan.). dina umur 77 warsih) nyaéta saurang pajoang.C. Ti mulai ayana tilu tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat. Sumatera Barat.

sebagai orang buangan akibat tulisan-tulisan tajam anti-pemerintah mereka di media massa ngagabung di Indische Vereeniging ti dinya mulaina pagerakan-pagerakan. .

1 Wakil Présidén Indonésia Nyekel kalungguhan 18 Agustus 1945 1 Desember 1956 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Henteu aya Sri Sultan Hamengkubuwono IX 3 Perdana Menteri Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 5 September 1950 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Amir Sjarifuddin Muhammad Natsir 4 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 4 Agustus 1949 Babar 12 Agustus 1902 Bukittinggi. Sumatera Barat 14 Maret 1980 (yuswa 77) Jakarta Indonesia Non Partéy Rahmi Rachim Meutia Hatta Gemala Hatta Pupus Kawarganagaraan Partéy pulitik Pasangan Anak .

lahir di Jatiwangi. boh dina basa Indonésia atawa dina basa Sunda ti rumaja kénéh. sarta satuluyna ngaluluguan sababaraha lembaga sastra. 31 Januari 1938) téh saurang budayawan sakaligus sastrawan kahot. Ayip aktif nulis. Anjeunna nyipta karya sastra dina basa Sunda jeung basa Indonésia. seni. sarta loba ngawanohkeun sastra Sunda jeung Indonésia ka mancanagara. pers. umur 15 taun geus jadi Pamingpin Rumpaka Majalah Suluh Pelajar (1953-1955).Halida Hatta Ageman Islam Ayip Rosidi Ayip Rosidi (éjahan asli Ajip Rosidi. Anjeunna ngadegkeun Yayasan Pusat Studi Sunda (2003) nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Rancagé nu ngabobotohan tumuwuhna . jeung budaya.

kumpulan carita pondok.sastra lokal. Buku-buku karyana geus leuwih ti saratus judul. Pagawéan: Ketua Déwan Pembina Yayasan Pusat Studi Sunda . basa Indonésia. Karya-karyana y y y y y y y y y y y y Tahun-tahun Kematian (kumpulan carpon. Majalengka Ketua Yayasan Kebudayaan Rancagé. basa Indonésia. basa Indonésia. Naratas dilembagakeunana Hadiah Sastra Rancagé ti taun 1989. 1955) Ketemu Dijalan (kumpulan sajak babarengan. 1957) Ayang-ayang Gung Bébér Layar Hurip Waras! Ucang-ucang Anggé Babasan jeung Paribasa Sunda Masyitoh Si Pucuk Kalumpang Ajip Rosidi Babar: 31 Januari 1938 Jatiwangi. 1956) Pesta (kumpulan sajak. 1956) Di Tengah Keluarga (kumpulan carpon. basa Indonésia. kumpulan sajak. jeung biografi. basa Indonésia. 1956) Sebuah Rumah Buat Haritua (kumpulan carpon. sagigireun ngajar ogé di Kyoto Sangyo Daigaku (1982-1996) jeung Tenri Daigaku (1982-1995). sarta mokalan lumangsungna Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) 2001 di Bandung. mémoar. mangrupa roman. Kungsi ngajar basa jeung kabudayaan Indonesia di Osaka Gaikokugo Daigaku (1981-2003). Jepang.

Patimah (Ceu Empat) Anak: Titi Surti Nastiti Dipangaruhan: H.Kawarganagaraan: Indonésia Genre: Carpon. Sajak. Hasan Mustapa . Éséy Garwa/carogé: Hj.

Sanajan manéhna ngajadikeun modél jeung pakakas mékanik minangka hobina. Einstein jadi kawéntar di sakuliah dunya. manéhna dianggap murid anu hésé narima pangajaran. sarta kosmologi. tapi ieu henteu bener. jigana alatan susunan anu arang sarta henteu ilahar dina uteukna (ditalungtik sanggeus maotna). Manéhna dibéré kasinugrahan Pangajén Nobel dina widang Fisika dina taun 1921 pikeun guaranana ngeunaan éfék fotoéléktrik sarta "pangabdianana pikeun Fisika Téoritis". kecap Einstein dianggap sinonim jeung kacerdasan atawa malah kajeniusan. katénaranana ngaleuwihan ketenaran kabéh élmuwan dina widang sajarah. sarta dina widang budaya populér. Kapopuléranana ogé ngajadikeun ngaran "Einstein" dipaké sacara lega dina pariwara sarta barang dagangan séjén. Rumus Einstein anu pangkawéntarna nyaéta (tempo E=mc²): E = mc2 Mangsa ngora jeung universitas Einstein dilahirkeun di Ulm di Württemberg. Manéhna nepikeun téori rélativitas sarta ogé réa nyumbang pikeun mekarna mékanika kuantum. mékanika statistik. Sanggeus téori rélativitas umum dirumuskeun. saurang padagang ranjang bulu anu saterusna ngajalankeun pagawéan éléktrokimia. Timuan séjénna. parobahan dina peunteun dina taun satuluyna ngajadikeun jalma katalimbeng. Albert disakolakeun di sakola Katholik sarta alatan kahayang indungna manéhna dibéré pangajaran biola. Aya gosip yén manéhna gagal dina matematika di sakolana.Albert Einstein Albert Einstein (14 Maret 1879±18 April 1955) nyaéta hiji élmuwan fisika téoritis anu dianggap élmuwan pangbadagna dina abad ka-20. sarta ngajelaskeun kalawan mikir jero ngeunaan rohang jeung waktu ti batan barudak séjénna. bapana némbongkeun kompas kantong. sarta hiji asteroid dingaranan 2001 Einstein. Jerman. kapanggih kadieunakeun. Manéhna satuluyna dibéré pangajén pikeun téori rélativitasna alatan kakurangna ieu. Kulawarga maranéhanana turunan Yahudi. hontalan anu henteu ilahar pikeun saurang élmuwan. Beungeutna mangrupakeun salasahiji anu pangdipikawanohna di sakuliah dunya. sarta pamustunganana "Albert Einstein" didaftarkeun minangka mérek dagang. Einstein mimiti diajar matematika dina umur dua belas taun. hiji kaayaan anu patali jeung autisme. Dina taun 1999. Dina umur lima taun. Ngaran bapana Hermann Einstein. Pikeun ngahargaan manéhna. Dua pamanna mantuan ngarojong Einstein supaya . ngeunaan kamekaran mentalna nyaéta manéhna ngarandapan Sindrom Asperger. hiji unsur kimia dingaranan einsteinium. sarta ngaran indungna nyaéta Pauline. manéhna saterusna ngécéskeun pangalamanana ieu minangka salah sahiji waktu anu paling ngailhaman dina hirupna. Einstein dingaranan "Inohong Abad Kiwari" ku majalah Time. sarta Einstein sadar yén hiji hal di rohang anu "kosong" ieu ngalakukeun aksi kana jarum dina kompas kasebut. manéhna sanggup ngamekarkeun kapinteranana. salasahiji hijian dina fotokimia dingaranan einstein. kira-kira 100 km wétaneun Stuttgart. Dina mangsa kolotna. Maranéhanana kawin di Stuttgart-bad Cannstatt.

Dina taun saterusna manéhna ngaleupaskeun kawarganagaraan Württemberg. Dina taun 1898. Manéhna ogé jadi sadar pentingna aplikasi dibandingkeun jeung guaran anu goréng. lahir dina bulan Januari taun 1902. Bapa babaturan sakelsana nulungan manéhna méré gawé salaku asistén téknik pamariksa di Kantor Patén Swiss dina taun 1902. sarta jadi teu boga kawarganagaraan. di Zurich) dina taun satuluyna mangrupakeun hiji kamunduran. dilantarankeun kagagalan usaha éléktrokimia boga bapana. di mana manéhna nampa diploma dina taun 1896. manéhna dibéré gelar pikeun ngajar ku Eidgenössische Technische Hochschule sarta ditarima minangka warga nagara Swiss dina taun 1901. Italia (deukeut dayeuh Milan). tapi ogé alatan éfék fotoéléktrik nyaéta hiji fénoména kuantum. Einstein ngimeutan sarta meunteun aplikasi patén para panimu pikeun pakakas anu merlukeun pangaweruh fisika. Dina ping 14 Méi 1904. Dina taun 1900. Mileva téh saurang matematikawan. Dina taun 1894. Swiss. posisi Einstein di Kantor Patén Swiss jadi tetep. Einstein papanggih jeung sarta ragrag asih ka Mileva Hayu . lain ngan alatan Einstein leuwih réa nyaho ngeunaan rélativitas. tanpa réa narasi sains. Einstein sakapeung ngabenerkeun desain maranéhanana sarta ogé meunteun kapraktisan hasil gawé maranéhanana. pikeun ngabéréskeun sakola tengahanana. Dina taun anu sarua manéhna nulis opat artikel anu méré dasar fisika modéren. Lieserl Einstein. sarta diajar ti dirékturna kumaha "cara sikap nu bener". Réa fisikawan sapuk yén tilu tésis éta (ngeunaan gerak Brownian). Di dinya. Kagagalan manéhna dina ujian pikeun asup ka Eidgenössische Technische Hochschule (Institut Téknologi Swiss Federal. sikepna nu gurunggusuh salaku nonoman sok ngajadikeun profesorna gampang ambek. Einstein pindah ti Munich ka Pavia. Gawé jeung gelar doktor Dina waktu kalulusanana. Manéhna meunangkeun gelar doktor sanggeus nyieun tésis "Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen" ("On a new determination of molecular dimensions") dina taun 1905 ti Universitas Zürich. dina waktu éta. Einstein sawatara kali ngadaptar di Eidgenössische Technische Hochschule. Dina taun 1904. saurang warga nagara Sérbia anu mangrupakeun babaturan sakelasna (ogé babaturan Nikola Tesla). Einstein henteu bisa manggihan gawé pikeun ngajar. Einstein kawin jeung Mileva dina ping 6 Januari 1903. Salila mangsa ieu Einstein ngadiskusikeun karesepna kana élmu alam ka babaturan deukeutna. nu dingaranan Hans Albert Einstein. éfék fotoéléktrik. lahir anak kahiji ti papasangan ieu. sarta rélativitas husus) pantes meunang Pangajén Nobel. Tapi ngan tésis ngeunaan éfék fotoéléktrik anu meunangkeun pangajén kasebut. Ieu téh hiji ironi. Albert tetep tumetep pikeun ngabéréskeun sakola. . Manéhna masrahkeun tésis-tésisna ka "Annalen der Physik".katarik ku dunya inteléktual dina tungtung mansa budakna sarta mangsa mimiti rumajana ku méré bongbolongan sarta buku ngeunaan élmu alam jeung matematika. Paguyuban Fisika Murni jeung Aplikasi (IUPAP) ngarancanakeun pikeun ngarayakeun 100 taun publikasi gawé Einstein dina taun 1905 minangka taun Fisika 2005. Manéhna jeung Mileva ngabogaan saurang putri nu dingaranan Lieserl. dianggap henteu legal alatan kolotna henteu kawin. ngabéréskeun hiji seméster saméméh ngagabung deui jeung kulawargana di Pavia. kaasup Mileva. manéhna dikirim ku kulawargana ka Aarau.

manéhna netepkeun yén fénoména. méré bukti empirik (hasil pangimeutan sarta ékspérimén) nu lumangsung dina atom. Ngagunakeun téori kinétik cacai anu dina waktu éta kontrovérsial. anu masih kurang guaran anu nyugemakeun sanggeus sawatara dékadeu sanggeus manéhna mimiti diimeutan. ngawengku panalungtikan ngeunaan gerak Brownian.Artikel kahijina dina taun 1905 nu judulna "On the Motion Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid". anu dina waktu harita ogé mangrupakeun kontrovérsi. Sarta ogé maké mékanika statistika. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->