Anda di halaman 1dari 4

TEKA SILANG KATA 1

TEKA SILANG KATA 2 BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA B S G N U G G N E M E T S E P Q L R K C B K L N M A N S O R S H A H L M P T R D N T I Z J A Q P G N K G A H V O K P M A U O M S F H K S P I T S J N A U D N A P Q S W A E L S T U M Z R A T S I R M R E A V R N A O Q N A Z S N I A L A C Y R M T D A T Q I W S X V D L B A H A S A M E L A Y U

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ketua hakim (B.Teks m/s 59) Protokol Istana (B.Teks m/s 59) Kawasan pegangan adalah Temasik (B.Teks m/s 59) Sultan yang memperkenalkan jawatan laksamana (B.Teks m/s:60) Syahbandar I menguruskan pedagang dari . (B.Teks m/s: 64) Merupakan penyewa ruang perahu (B.Teks m/s: 64) Menjadi Lingua Franca (B.Teks m/s: 68) Perlu dibayar oleh pedagang sebelum berjual beli ( B.Teks m/s: 66) Mata wang logam yang diperbuat daripada timah (B.Teks m/s: 67) Bekalan lada hitam, emas dan beras diperolehi dari kerajaan ini (B.Teks m/s: 70)

PERJALANAN PARAMESWARA