Anda di halaman 1dari 1

KERTAS JAWAPAN OBJ EKTIF

NAMA

KELAS

SUBJEK

ANGKA GILIRAN

TENTUKAN BAHAWA TIAP-TIAP SATU TANDA ITU HITAM DAN MEMENUHI KESELURUHAN
RUANGAN JAWAPAN PADAM TANDA JAWAPAN YANG ANDA HENDAK UBAH.
CONTOH:

@
l@

z@
r@
l@

s@
o@
z@
a@
c@
ro@
ll@
t2@
13@
t4@
ls@
t6@
t7@
r8@
te@
20@
v

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

/^
t!,

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

O
2t@
zz@
23@
24@

zs@
26@
27@
28@
2e@
30@

3r@
32@
33@
34@
3s@
36@
37@
38@
3e@
40@

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@