Anda di halaman 1dari 3

Assalamualaikum Wr. Wb.

.
Yang terhormat ketua yayasan beserta pengurus Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pagerwojo Yang terhormat Bapak Kepala MA. Sayid Abdurrahman Yang terhormat Bapak Kepala MTs. Sayid Abdurrahman Pagerwojo Yang terhormat Bapak Kepala MI. Sayid Abdurrahman Yang terhormat Bapak ibu guru beserta stafnya Yang terhormat Bapak / ibu wali murid serta siswa siswi yang berbahagia Seiring dengan langkah sang waktu, marilah sejenak kita tundukkan kepala

seraya mengucapkan rasa syukur kehadirat ilahi rabbi atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita melangkahkan kaki ke majlis ini tanpa halangan suatu apapun. Shalatullah wasalamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw. Penerang kebatilan dan menumpas kebobrokan moral, nabi akhiruzzaman penerang nur Ilahi rabbi dan beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di hari pertimbangan nanti. Ucapan terima kasih patut pula kami sampaikan kepada bapak ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara wiyata purna siswa siswi MA & MTs sayid Abdurrahman tahun pelajaran 2010/ 2011. semoga yang dapat kehadiran bapal-ibu akan diukir tinta emas sebagai amal ibadah yang dapat menolong kita diharibannya kelak. Amin 3x ya robbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Waktu begitu cepat berlalu dan sang mentari memancarkan sinarnya begitu panas sehingga kita yang berada digedung ini serta gerah olehnya. Untuk itu agar kegerahan kita terlalu lama dan kepenatan segera terlalu akan kami bacakan rangkuman acara Wiyata Purna siswa-siswi MA, MTs sayid Abdurrahman tahun pelajaran 2010/ 2011. disini saya akan membacakan pra-acara: Acara yang pertama 1. 2. 3. Pembukaan Yang dirangkai dengan alunan syahdu kalam Ilahi Sambutan-sambuta

4. 5.

Selanjutnya penampilan dari siswa-siswi sayid Abdurrahman Acara yang terakhir penutup/ doa Nah hadirin semua yang berbahagia Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan

suratul Fatihah dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan tertib dan sempurna. Ala hadzihinniyah.,., Al-Hatihah.! Selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan syahdu kalam Ilahi yang akan Shodaqallahul Adzim maha benar Allah dengan segala firmanNya. dibacakan oleh teman kita Abdur Rahman. Kami persilahkan. Demikian hadirin lantunan syahdu kalam Ilahi yang baru singgah dipendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala kepada yang membaca khususnya dan pada kita semua umumnya. Amin 3x yarobbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah swt. Hari kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan dan hari esok ahalah tantangan dan harapan, kita berpisah untuk menguak tabir kebodohan dan menyimak kabut yang menyelimuti cita cita dan masa depan, jangan putus asa menghadapi masa depan, kegagalan bukan merupakan kehancuran tapi kegagalan adalah awal untuk mencapai keberhasilan. Nah sebgai ungkapan marilah kita simak sambutan wakil dari siswa siswi MA. MTs meninggalkan sekolah ini yang akan disampaikan oleh Farit Istiqom kepadanya disilahkan. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh wakil dari siswa siswi yang akan Disampaikan Terima Kasih Rentang waktu yang telah bergulir selama 3 tahun MA-MTs syid Abdurrahman Pagerwojo telah memberikan kepada kita suka dan duka yang kita rasakan bersama sampai akhirnya biduk kayu telah tiba didermaga terakhir pertemuan pasti berakhir dengan perpisahan, tetapi semua adalah untuk dikenang dan bukan untuk dilupakan, kenangan bersama di mamater yang begitu banyak membuahkan perubahan akan nilai-nilai perjuangan arti hidup dan kehidupan. haturkan. - Demikian pengarahan Bapak Kepala SEkolah semoga apa yang disampaikan ada hikmahnya. Amin. Hadirin yang berbahagia. Baiklah hadirin yang berbahagia marilah kita dengarkan pengarahan oleh Bapak Kepala Sekolah, Kepada yang terhormat Bapak Ali Masykur beliau kami ditinggalkan kepada yang bersangkutan di silahkan.

Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Kepada yang terhormat Bpk Robiul Usman. Beliau kami haturkan.

Terima kasih disampaikan . Semoga ada manfaatnya. Amin Biklah hadirin marilah kita saksikan segudang penampilan dari siswaDemikian penampilan dari siswa-siswi Sayyid Abdur Rahman. Semoga Hasirin yang berbahagia. Sebagai pemungkas pada hari ini kita tutup dengan bacaan doa yang akan disampaikan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Acara Wiyata siswa-siswi Sayyid Abdur Rahman. Pagerwojo tahun pelajaran 2010 / 2011mudah- mudahan berkesan dalam hati. Usikum Wanafsi Bitaqwallah. Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu. beliau kami haturkan. siswi MA, Mts, MI. Kepada yang bertugas kami dilahkan . menjadi kenangan yang segar dalam ingatan.

Anda mungkin juga menyukai