Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati Para ibu jamaah majlis talim Al-azka Yang kami hormati shohibul bait.................... Yang kami hormati Ustj Ibu........... Yang kami hormati Ustj Hj............... Serta Ibu-ibu yang berbahagia Syukur al-hamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayyah-Nya kepada Kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Majlis talim Al-Azka ini untuk memperingati maulid nabi Muhammad Saw. dengan tanpa ada halangan suatu apapun. sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah Amiin. selanjutnya disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan 2. Pembacaan surah yasin dan tahlil 3. Pembacaan Risalah maulid nabi Muhammad,saw. 4. Sambutan-sambutan - Shohibul bait 6. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran 7. ceramah agama 5. doa 6. penutup 1. acara yang pertama pembukaan marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan ummul kitab al-fatihah.Amin ya robbal-alamin.

2 acara yang kedua pembacaan surah yasin yang akan dipimpim oleh terima kasih kami haturkan kepada,,,,,,,,,,,, semoga dengan pembacaan surah yasin segala yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah,swt. 2. dilanjutkan dengan acara yang ketiga sambutan-sambutan, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitian peringatan maulid Nabi Muhammad Saw Kepada beliau Bapak Fuad Safrowi S.E. kami haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak Fuad Syafrowi S.E. sambutan yang kedua akan disampaikan oleh ketua Takmir Masjid Multazam kepada Beliau Bapak H. Marsyudi Ibrohim S.H, M. Hum Kami Haturkan. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak H. Marsyudi Ibrohim S.H, M. Hum. 3. acara yang keempat mauhidoh hasanah yang akan dilanjutkan dengan doa Kepada Beliau Bapak KH. Sugeng Al-Wahid Kami Haturkan. semoga apa yang disampaikan oleh beliau Beliau Bapak KH. Sugeng Al-Wahid dapat bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. amin 4. acara yang terakir penutup. marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. demikian dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati para hadirin semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya. waakiraon Wassalamualaikum Wr.Wb.