Anda di halaman 1dari 17

2 / 2012

BELAJAR
MENGGUNAKAN
PAPAN KEKUNCI


1.0


1.1

B3D1E1
Meletakkan kedudukan jari
dengan betul pada kekunci
rumah (A,S,D,F, SPACE
BAR,J,K,L,;) di papan
kekunci.

2.1

B3D1E2
Mengetuk 5 kekunci abjad
dengan betul dalam
perisian aplikasi (Microsoft
Word)

2.0

;

Standard Prestasi


BELAJAR
MENGGUNAKAN
PAPAN KEKUNCI

2.0

;

2.2 (Arrow),
(Caps Lock)
(Shift)
.
2.3
; ,
.

B2D2E1
Menggunakan kekunci
anak panah (atas,
bawah,kiri dan kanan)
dalam perisian aplikasi
B2D2E2
Menggunakan kekunci
Caps lock dan Shift dalam
perisian aplikasi
B4D1E1
Menggunakan tetikus untuk
klik dan seret.
B4D1E2
Menggunakan tetikus untuk
menyalin dan tampal dalam
perisian aplikasi.
Standard Prestasi
B3D2E1

BELAJAR
MICROSOFT WORD

2.0

;

2.4

(MS
Word)
3 2 Membina jadual 3 lajur x 2
baris dengan menggunakan

. perisian pemproses kata


(MS Word)

2.5 ,
.

2.0
2

2.6

B3D2E3
Menambah lajur dan baris
dengan menggunakan
perisian pemproses kata
(MS Word)
B3D2E2
Melengkapkan jadual 3 lajur
x 2 baris dengan teks
menggunakan perisisan

; .

2.7 (MS Word)

(MS
PowerPoint)
.

BELAJAR
MICROSOFT WORD

pemproses kata (MS Word)


B3D2E4
Menyisipkan imej ke dalam
jadual menggunakan
perisian pemproses kata
(Ms Word) atau perisian
persembahan (Ms Power
Point)
B3D3E1
Menaip teks dan menukar
warna fon dengan
menggunakan Ms Word
atau Ms Power Point

Standard Prestasi
B5D1E1

MENGHASILKAN
PERSEMBAHAN MS
POWER POINT

2.0

;

2.8 (MS
PowerPoint) ,
,
.

Menghasilkan persembahan
yang mengandungi elemen
teks, imej dan audio dengan
menggunakan perisian
persembahan (Microsoft
PowerPoint).
B3D4E1

2.9 (MS
Power Point) (Slide
Transition)
.

Membina 2 slaid atau lebih


dalam persembahan
dengan menggunakan
perisian persembahan
( Microsoft PowerPoint)

B3D4E2

Mencapai fail persembahan


(Microsoft PowerPoint)
yang sedia ada untuk
menukar transisi slaid.

Standard Prestasi

6
MENGHASILKAN
PERSEMBAHAN MS
POWER POINT


1.0

.

2.0

; .


1.2
.

2.10
(background)
.
2.11
.

B2D1E1
Memilih dan menukar latar
belakang dalam perisian
persembahan (Microsoft
PowerPoint) pada slaid.
B3D3E2
Mencetak dokumen dalam
dua salinan dengan
mengamalkan sikap
berjimat cermat

MENEROKA DUNIA
E-MEL

1.3
.
1.0

3.0

, ,
;

3.1

.

3.2 ; ,
,.

MENCARI
MAKLUMAT

3.0

, ,
;

B1D1E1
Mengenal sumber-sumber
maklumat sedia ada.
B5D2E1
Menggunakan enjin carian
untuk mencari maklumat
dalam bentuk teks.
B5D2E2
Menggunakan enjin carian
untuk mencari maklumat
dalam bentuk imej.
B5D2E3
Mengekstrak, mengumpul
dan menyimpan maklumat.


3.3 Mengintegrasi maklumat dalam perisian
pemproses kata (MS Word) dan perisian
persembahan (MS PowerPoint)

Standard Prestasi
B5D3E1
Membuka fail yang sedia
ada dalam perisian
pemproses kata (Microsoft
Word) untuk mengintegrasi
maklumat dengan perisian
persembahan
( Microsoft Power Point).
B5D3E2
Membuka fail yang sedia
ada dalam perisian
persembahan
( Microsoft Power Point)
untuk mengintegrasi
maklumat dengan perisian
pemproses kata (Microsoft

Word).

MENEROKA DUNIA
E-MEL

1.0


4.0

1.4


.

B4D2E1
Menggunakan e-mel untuk
menghantar maklumat
kepada rakan atau guru
serta mengamalkan etika
semasa berkomunikasi
dalam talian.

4.1 (MS Word)


(MS PowerPoint)

(idea) .

B4D2E2
Menerima maklumat dan
membalas e-mel daripada
rakan atau guru serta
mengamalkan etika semasa
berkomunikasi dalam talian.

MENCARI MAKLUMAT
10

MENCARI MAKLUMAT

5.0


; .
6.0

11


5.1

(MS
Word atau MS PowerPoint)
.

6.1
, ,


.

Standard Prestasi

B6D1E2
Membentangkan tugasan
yang dihasilkan dengan
menggunakan perisian
aplikasi (MSWord atau MS
PowerPoint)
B5D4E1
Mencapai hasil kerja sedia
ada (MS Word) dan
mengubahsuai jadual dan
pelbagai format fon
mengikut kesesuaian.
B5D4E2
Mencapai hasil kerja sedia
ada (MSPowerPoint) dan
mengubahsuai imej dan
audio mengikut kesesuaian.

MENCARI MAKLUMAT

12

7.0

7.1 (perisian
B6D1E1
aplikasi)
Menghasilkan tugasan

menggunakan perisian
aplikasi (MS Word atau MS
.
PowerPoint) yang
bersesuaian untuk
menyampaikan idea baru.

Tema

13

1.


1.1


1.1.1

, , ,
.
1.1.2
.
1.1.3 ,


,


.

14

1.1.4


.
1.1.5 ,


.
15

1.1.6 ,

Standard Prestasi
B1D1E1
Mengenal pasti
keperluan asas manusia
B3D1E1
Menyatakan
kepentingan Keperluan
asas kepada manusia

B4D1E1
Mengenalpasti
makanan yang memberi
tenaga, membantu
tumbesaran,membantu
menjaga kesihatan dan
membantu proses
penyembuhan
B5DIEI
Menaakul kepentingan
pelbagai jenis makanan
kepada manusia.
B6D1E1
Mencadangkan satu
hidangan makanan dan
menerangkan mengapa
makanan tersebut dipilih.

,
.

Tema

Standard Prestasi

1.


1.2


.
1.2.1

, , ,

.

1.2.2

1.3

16 - 17

1.3.1(, ,
)

1.3.2


, ,

.

B6D1E2
Menerangkan makanan,
air, udara dan tempat
perlindungan yang bersih
adalah penting untuk
menjamin kesihatan.
B6D1E3
Mempraktikkan
pengambilan pelbagai
jenis makanan
berkhasiat supaya sihat.

B2D1E1
Mengenal pasti
perubahan yang berlaku
pada diri mereka sejak
dilahirkan
B3D2E1
Menjalankan aktiviti
untuk membanding dan
membezakan
tumbesaran mereka
dengan rakan

1.3.3

,
,
.

Tema

Standard Prestasi

18 - 20

2.

2.1

2.1.1

,,,
.
2.1.2

B5D2E1
Menaakul kepentigan
keperluan asas kepada
haiwan

2.1.3

.

B3D3E1
Memberi contoh haiwan
dan makanan yang
dimakan

2.1.4
. (
,
).

B4D3E1
Mengelaskan haiwan
mengikut makanan yang
dimakan iaitu makan
tumbuhan sahaja,
makan haiwan sahaja
atau makan haiwan dan
tumbuhan.

2.1.5
. (, ,
, , , ,
, ,
).

10

B1D2E1
Mengenalpasti
keperluan asa haiwan
iaitu makanan, air, udara
dan tempat perlindungan

B3D4E1
Mengenal pasti tempat
perlindungan haiwan
seperti sarang, reban,
lubang, atas pokok,
kandang, gua,di dalam
air, dalam tanah, di
celah batu atau kayu.

Tema


2.16 ,

.
2.1.7 ,
,

21

2.2

.

22

2.2.1

2.3.1
2.3.
2.3.2
.


.(
).

23

11

Standard Prestasi

B4D2E1
Menyatakan
kepentingan haiwan
kepada manusia,
tumbuhan dan haiwan
lain.

B6D1E4
Menunjukkan kasih
sayang terhadap
haiwan dengan cara
tidak menganiaya
haiwan.
B1D3E1
Mengenal pasti cara
haiwan membiak iaitu
melahirkan anak dan
bertelur.
B3D5E1
Mengelas haiwan
berdasarkan cara
pembiakan
B2D2E1
Mengenal pasti
perubahan yang
berlaku pada haiwan
sejak dilahirkan iaitu
membesar dari segi
perubahan rupa dan
pertambahan saiz

Tem
a

Standard Prestasi

B2D2E2
Mengenal pasti
2.3.4 ,
anak haiwan yang
menyerupai ibunya dan yang
.
tidak menyerupai ibunya.
B5D3E1

24 25

2.3.5

Merekod perubahan
tumbesaran
.
haiwan seperti rama-rama atau
.

katak, dari segi rupa dengan


memerhati haiwan sebenar.

2.3.6 , ,

.
B2D3E1
2.4
Menjelaskan cara haiwan
2.4.1 , , , , ,,,
bergerak seperti berjalan,
, ,

merangkak, terbang, berenang,


menjalar, mengengsot, merayap,
berlari dan melompat.

2.4.2 , , , ,
B4D4E1
, , ,
Menjalankan aktiviti simulasi

untuk menggambarkan cara


.

26 27

haiwan bergerak seperti ikan


berenang,burung terbang, lembu
berjalan, kura-kura merangkak,
ular menjalar, siput babi
2.4.3
mengengsot, semut merayap,
kuda berlari dan katak melompat

12

2.4.4 , ,B5D4E1

Menaakul kepentingan
.
pergerakan kepada haiwan.

13

Tema

3.

Tema

31\

28

4.


3.1

4.1,

3.2


.

29

3.

3.3 .

30


3.1.1

,,
.

B1 D4 E1
Mengenal pasti
Standard Prestasi
keperluan asas
tumbuhan

3.1.2
B5 D5 E1
B1D5E1

Menjalankan
4.1.1, ,
penyiasatan
untuk
,

Mengenal
pasti

menaakul
tentang

.
sumber cahaya

.
3.1.3 ,

,
4.1.2 ,
,

.
.
3.2.1

4.1.3


.
.
4.1.4

.
3.3.1


4.1.5

.
.
,
,

.

14

Standard Prestasi

kepentingan air,
seperti
matahari,
udara dan
cahaya
lampu,
lampu
suluh
matahari
kepada
dan
api
tumbuhan
B3D6E1
B6D1E5
Menjalankan
Menjaga tumbuhan
penyiasatan untuk
dengan
membezakan
memberikan
keadaan
dan
keperluanterang
asasnya
gelap
bagi memastikan ia
hidup dan subur
B4D5E1
B5 D6 E1
Menjalankan
aktiviti
Merekod
perubahan
yang
untuk
menerangkan
berlaku pada
bagaimana
bayangtumbuhan
semasa
bayang
dihasilkan
membesar
B5D7E1
Menaakul
kepentingan cahaya
kepada manusia

4.2

32

15

4.2.1

B6D1E6
Mencipta
permainan bayangbayang.

Tema

5.


5.1.


5.1.1

.
5.1.2

.
5.1.3

.

33 - 34

5.1.4

.
5.1.5

.

Standard Prestasi
B2D4E1
Menterjemahkan manual
B2D4E2
Mengenal pasti
komponen set binaan
berpandukan manual
bergambar.
B3D7E1
Memilih komponen set
binaan berpandukan
manual bergambar.
B4D6E1
Memasang komponen
set binaan berpandukan
manual bergambar
B4D6E2
Melakarkan hasil binaan
menggunakan bentuk
asas.

35 -36

5.1.6


16

B5D8E1

.
5.1.7

.
5.1.8

.

17

Menceritakan hasil
binaan secara lisan.
B6D2E1
Membuka hasil binaan
mengikut urutan
B6D2E2
Menyimpan komponen
yang telah dibuka ke
bekas penyimpanan