Anda di halaman 1dari 17

TUTORIAL MINGGU 4 AHLI KUMPULAN : AMIRA NURHIDA PHILOMINA JELLEMBAI STELLA HII JIUNN

y BINCANGKAN BAGAIMANA GURU BIASA BOLEH

MENGAPLIKASIKAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING AYAR DAPAT MENGENAL PASTI MASALAH ATAU ISU MURID-MURID MEREKA.

y Mengetahui latar belakang murid.

- menemubual guru kelas atau guru yang mengajar murid tersebut. - menyemak fail peribadi murid tersebut. - berjumpa dengan ahli keluarga murid tersebut.

y Mendapatkan maklumat tentang prestasi murid

dalam pembelajaran. - menemubual guru kelas atau guru yang mengajar murid tersebut. - menyemak segala hasil kerja murid.
y Membuat pemerhatian

- semasa P&P - diluar P&P

y Kemahiran yang paling asas dan penting dalam sesi

kaunseling.

y Kaunselor perlu lebih banyak meluangkan masanya

mendengar daripada menyampuk percakapan murid. yang perlu didengar iaitu : a) Isi kandungan yang diperkatakan b) Perasaan yang dilahirkan melalui tingkah laku tanpa lisan c) Mendengar perasaan yang dinyatakan.

y Di dalam konteks kaunseling, terdapat beberapa perkara

y Kaunselor mesti membina suasana sekeliling dan

tingkah laku yang meyakinkan dan menunjukkan kemesraan. y Kaunselor perlu berhati-hati semasa menggunakan kemahiran ini kerana sekiranya murid tersebut belum lagi bersedia menghadapi konfrontasi, murid itu akan merasakan bahawa dirinya terancam.

Dalam membina kemahiran perhubungan, beberapa perkara perlu diambilkira iaitu;


y membina suasana alam sekeliling y suasana terapeutik y ruang untuk berkomunikasi y penampilan diri y ekspresi muka y kontak mata y cara duduk dalam sesi kaunseling y pergerakan tangan dan kaki y senyuman y nada suara y menggalakkan klien bercakap

y Menggalakkan murid bercakap dengan menggunakan

soalan-soalan jenis terbuka. y Semasa murid bercakap, kaunselor perlu mendengar dengan penuh teliti dan penuh empati. y Sementara itu, semasa murid bercakap, kaunselor harus mendengar dan memberi perhatian, memberi respons yang minima seperti mengganggukkan kepala dan sebagainya untuk menggalakkan terus bercakap.

y Dalam penstrukturan, kaunselor harus menerangkan

peranan/tanggungjawab kaunselor dan murid sebelum memulakan sesi kaunseling.


y Biasanya, sesi kaunseling akan mengambil jangka

masa selama 30 minit hingga 45 minit.


y Segala perbincangan antara kaunselor dengan murid

adalah dirahsiakan.

y Soalan akan ditanya oleh kaunselor dan dijawab oleh

murid.
y Soalan-soalan yang dikemukakan haruslah berkaitan

dengan usaha menggalakkan murid menjelajah dan memahami perasaannya.


y Di samping itu, soalan yang ditanya perlu mempunyai

tujuan yang tertentu dan berupaya untuk menarik perhatian murid untuk meluahkan perasaan dan masalahnya tanpa merasa dirinya terggugat.

y Namun, kaunselor perlu pastikan bahawa soalan yang

hendak ditanya itu sesuai, mudah difahami dan memudahkan murid untuk menjawabnya dengan penuh rela. Jenis-jenis soalan: y Antara jenis soalan ialah soalan yang menggunakan perkataan boleh , apa , bagaimana dan kenapa .

y Digunakan untuk membuat refleksi kepada apa yang

dikatakan oleh murid.


y Digunakan untuk membuat refleksi kepada apa yang

dikatakan oleh murid.

A) Memimpin Secara Tidak Langsung


y y

Murid memulakan dan mengambil tanggungjawab terhadap sesi yang sedang berjalan. Kaunselor menjemput murid untuk menceritakan atau memperincikan ceritanya.

B) Kemahiran Memimpin Secara Langsung - Murid memperincikan, menjelaskan atau menggambarkan apa yang diperkatakan.
- Murid menggunakan perkataan yang dapat

memperincikan masalah secara khusus.

- Kaunselor perlu mengelakkan daripada menggunakan

perkataan-perkataan yang sukar difahami oleh murid.


- Kaunselor perlu mengelakkan penggunaan ayat-ayat

yang panjang dan berbelit-belit.


- Kaunselor boleh menggangguk kepalanya,

membesarkan matanya bagi menunjukkan minat, memberikan postur duduk yang mencodong ke hadapan sedikit dan lain-lain lagi gerak balas.

y Kaunselor boleh meneroka dengan lebih lanjut

dengan menggunakan soalan-soalan tertentu, di mana murid perlu menjelaskan dengan lebih teliti masalah yang dihadapinya itu.

y Kaunselor dikatakan berkeupayaan untuk memahami

emosi dan dapat merasai apa jua yang dirasai oleh murid tersebut.
y Kaunselor perlu berupaya untuk membezakan antara

emosi dan sikap.


y Kaunselor perlu perhatikan tanda-tanda yang ada

pada klien seperti nada suara dan mimik muka.