Anda di halaman 1dari 7
IES MOIXENT

IES

MOIXENT

ACTIVITATS FINALS TEMA 4

EL POBLAMENT

1.- LOCALITZA. LES CIUTATS MÉS POBLADES DEL MÓN. COMPETÈNCIA ESPACIAL

6 3 10 9 2 1 11 8 7 5 15 4 12 20 19 13
6
3
10
9
2
1
11
8
7
5
15
4
12
20
19
13
18
16
14
17

RETALLA I APEGA

COMPLETA

CIUTAT

PAÍS

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

RESPON

1.- Quin continent reuneix més ciutats superpoblades? Quantes reuneix? 2.- Quin continent reuneix menys ciutats superpoblades? Quantes reuneix? 3.- Quins països tenen dos ciutats entre les més poblades del planeta?

INFORMACIÓ DE REFORÇ CIUTATS MÉS POBLADES DEL PLANETA 1- Xangai: 13,3 milions 2- Bombai: 12,6 milions 3- Buenos Aires: 11,92 milions 4- Moscou: 11,3 milions 5- Karatxi: 10,9 milions 6- Delhi: 10,4 milions 7- Manila: 10,3 milions 8- Sao Paulo: 10,26 milions 9- Seül: 10,2 milions 10- Istanbul: 9,6 milions 11- Djakarta: 9,0 milions 12– Ciutat de Mèxic: 8,7 milions 13- Lagos: 8,68 milions 14- Lima: 8,38 milions 15- Tòquio: 8,3 milions 16- Nova York.: 8,09 milions 17– El Caire: 7,6 milions 18- Londres: 7,59 milions 19- Teheran 7,3 milions 20– Beijing (Pequín): 7,2 milions

2.- LOCALITZA. JERARQUIA I XARXA URBANA ESPANYOLA.

10 8 6 12 11 4 A 5 B 9 2 13 7 3 28 29
10
8
6
12
11
4
A
5
B
9
2
13
7
3
28
29
30
C D
1
27
26
25
17
23
24
E
18
16
14
22
20
21
15
F
19
31
32

Retalla i apega

Identifica els eixos que formen la xarxa urbana espanyola

A

D

____________________

_________________

B

E

____________________

_________________

C

F

____________________

_________________

Identifica ciutats espanyoles

1

_____________________

17 _________________

2

18

_____________________

_________________

3

19

_____________________

_________________

4

20

_____________________

_________________

5

21

_____________________

_________________

6

22

_____________________

_________________

7

23

_____________________

_________________

8

24

_____________________

_________________

9

25

_____________________

_________________

 • 10 26

____________________

_________________

 • 11 27

____________________

_________________

 • 12 28

____________________

_________________

 • 13 29

____________________

_________________

 • 14 30

____________________

_________________

 • 15 31

____________________

_________________

 • 16 32

____________________

_________________

Investiga i respon. Assenyala la jerarquia urbana de les següents ciutat i el

seu nombre de habitants:

 • A) CIUTAT 30 _________________________________

 • B) CIUTAT 19 _________________________________

 • C) CIUTAT 29 _________________________________

 • D) CIUTAT 23 _________________________________

 • E) CIUTAT 13 _________________________________

3.- OBSERVA. FOTOGRAFIA PÀG 102 ACTIVITAT 5. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ.

A) Poblament rural o urbà? B) Tipus de poblament segons la forma. Raona la teua resposta.

4.- OBSERVA FOTOGRAFIES I PLÀNOLS. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ.

FOTOGRAFIA BARCELONA

A) CIUTAT 30 _________________________________ B) CIUTAT 19 _________________________________ C) CIUTAT 29 _________________________________ D) CIUTAT 23 _________________________________

PLÀNOL DE BARCELONA

A) CIUTAT 30 _________________________________ B) CIUTAT 19 _________________________________ C) CIUTAT 29 _________________________________ D) CIUTAT 23 _________________________________

FOTOGRAFIA DE VITÒRIA

PLÀNOL DE VITORIA QÜESTIONS SOBRE BARCELONA 1.- A quina àrea de la ciutat correspon esta fotografia

PLÀNOL DE VITORIA

PLÀNOL DE VITORIA QÜESTIONS SOBRE BARCELONA 1.- A quina àrea de la ciutat correspon esta fotografia

QÜESTIONS SOBRE BARCELONA

1.- A quina àrea de la ciutat correspon esta fotografia i aquest plànol?

2.- Quin tipus de plànol té? Avantatges i inconvenients d’aquest plànol.

3.- Quines funcions es donen?

4.- Com són els carrers?

5.- Creus que esta zona és resultat d’un procés d’urbanització planificada?

Per què?

6.- Quan va començar el procés d’urbanització d’esta part de la ciutat?

Realitza una breu biografia d’ Ildefons Cerdà (un paràgraf )

QÜESTIONS SOBRE VITÒRIA

1.- A quina àrea de la ciutat correspon esta fotografia i aquest plànol?

2.- Quin tipus de plànol té?. Avantatges i inconvenients d’aquest plànol.

3.- Quines funcions es donen?

4.- Com són els carrers?

5.-OBSERVA UN DIBUIX. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

CIUTAT ESPANYOLA ACTUAL

D C B
D
C
B
CIUTAT ESPANYOLA ACTUAL D C B A E RETALLA I APEGA 1) Identifica les parts o
CIUTAT ESPANYOLA ACTUAL D C B A E RETALLA I APEGA 1) Identifica les parts o
A
A
E
E

RETALLA I APEGA

1) Identifica les parts o àrees de la ciutat

2) Quina funció té cada un d’aquests espais?

6.- DEFINEIX AMB AMPLITUD. COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

 • A) AGROCIUTAT (ÉS EXEMPLE )

 • B) ÀREA METROPOLITANA ( ÉS EXEMPLE)

 • C) CONURBACIÓ (ÉS EXEMPLE )

 • D) MEGALÒPOLIS ( ÉS EXEMPLES )

 • E) FAVELA ( ÉS LOCALITZACIÓ )

 • F) CIRCUMVAL·LACIÓ ( ÉS I EXEMPLE DE MADRID )

 • G) ÈXODE RURAL. (ÉS, CRONOLOGIA I CONSEQÜÈNCIES)

7.- RELACIONA. APRENDRE A APRENDRE.

6

A partir dels criteris que diferencien els nuclis de població urbans del

rurals (pàg 79), argumenta perquè Xàtiva correspon a un nucli urbà

( ciutat )

8.-INVESTIGA. AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

Fes una investigació sobre un nucli rural (MOIXENT, FONT DE LA

FIGUERA, FONTANARS ). Escriu en el teu quadern el resultat, tenint en

compte els aspectes següents

SITUACIÓ GEOGRÀFICA: INTERIOR O COSTANER; ZONA PLANA O

MUNTANYOSA.

TIPUS D’HABITATGE: RURAL O D’ASPECTE URBÀ.

SERVEIS PÚBLICS QUE TÉ.

SISTEMA VIARI (AUTOPISTES, CARRETERES, LÍNIES DE

FERROCARRIL )

NOMBRE D’HABITANTS.

TIPUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES: AGRICULTURA, RAMADERIA,

INDÚSTRIES, COMERÇ, TURISME.

EDIFICIS ANTICS : IDENTIFICACIÓ, CRONOLOGIA, FUNCIÓ, ZONA DE

LA CIUTAT.

A partir dels criteris que diferencien els nuclis de població urbans del rurals (pàg 79), argumenta
A partir dels criteris que diferencien els nuclis de població urbans del rurals (pàg 79), argumenta
A partir dels criteris que diferencien els nuclis de població urbans del rurals (pàg 79), argumenta