Anda di halaman 1dari 9

Literasi Teknologi Komunikasi Maklumat

Oleh Norlina Zainal

KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Syukur kepada Ilahi, Syabas dan tahniah diucapkan kepada penulis atas komitmen dan inisiatif yang tinggi bagi menghasilkan buku Literasi Teknologi Komunikasi Maklumat ini. Penghasilan buku ini dilihat sebagai alternatif bagi pelajar yang mengambil subjek literasi teknologi komunikasi maklumat mencari lebih banyak maklumat mengenai asas teknologi komunikasi maklumat di samping modul yang telah disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Selain itu, diharapkan juga agar pelajar dapat meneroka dengan lebih jauh lagi ilmu berkaitan teknologi maklumat selaras dengan konsep 1 Malaysia yang mahu melahirkan generasi yang berpengetahuan dan modal insan yang berkualiti dan berketerampilan melalui bidang pendidikan. Berbekalkan iltizam yang tinggi dan berterusan, saya berharap agar penulis dapat menghasilkan lebih banyak karya ilmiah dan seterusnya karya-karya tulisan beliau dapat dimanfaatkan oleh sekolah dan pembaca lain. Sekian, terima kasih.

TN. HJ ZULKIPLI BIN ABDUL RAHMAN Pengetua SMK Alang Iskandar, Bagan Serai

ii

PRAKATA

uku Literasi Teknologi Komunikasi maklumat ini disediakan sebagai buku panduan berfaedah dan komprehensif bagi pelajar-pelajar atau pembaca yang

baru mengenali dunia teknologi maklumat. Buku ini ditulis kerana adanya kekangan dalam mendapatkan buku mengenai teknologi maklumat yang ditulis dalam Bahasa Melayu. Kebanyakan buku panduan penggunaan dan rujukan mengenai teknologi komunikasi maklumat ditulis dalam Bahasa Inggeris. Sesetengah daripada masyarakat kita kurang fasih dalam Bahasa Inggeris dan kumpulan ini amat memerlukan satu buku panduan yang ditulis dalam Bahasa Melayu. Sesiapa sahaja berhak untuk mendapat maklumat mengenai komunikasi teknologi maklumat. Tambahan pula, kehidupan seharian manusia hari ini banyak bergantung kepada komputer dan kecanggihan teknologi. Diharapkan agar buku ini dapat memberi sedikit manfaat sebagai rujukan dan panduan para pelajar dalam mengenali dunia teknologi komunikasi maklumat. Buku ini mengandungi perkara-perkara asas mengenai teknologi komunikasi maklumat bermula dengan pengenalan kepada komputer, sejarah awal dan

perkembangannya, perkakasan komputer dan aplikasi perisian komputer yang mudah. Buku ini amat sesuai untuk semua pembaca yang baru dan ingin mengetahui perkara asas yang perlu dipelajari dalam teknologi maklumat. Maklumat yang terkandung dalam buku ini juga boleh dijadikan panduan dan rujukan dalam menambah pengetahuan dalam dunia teknologi maklumat.

iii

PENGHARGAAN

Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada : Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Pusat Latihan Guru Dalam Perkhidmatan Sg Buloh Pengetua SMK Alang Iskandar Pn. Habibah Mohd Samin Pn. Norehan Mohamad Pn. Hasnah Awang Pn. Puteh Ahmad

iv

KANDUNGAN
Kata Pengantar Prakata Penghargaan Senarai Gambar Rajah ii iii vi vii-viii

Unit 1 Pengenalan Kepada Komputer Apakah Komputer? Sejarah Awal Komputer Perkembangan Komputer Jenis-Jenis Komputer 2 3 6 12

Unit 2 Perkakasan Komputer Perkakasan Input Perkakasan output Unit Pemprosesan Pusat Perkakasan penyimpanan 15 16 18 21 23

Unit 3

Sistem Operasi dan Perisian Apakah Sistem Operasi? Apakah perisian? Aplikasi perisian

28 29 31 31

Unit 4 Internet Apakah Internet Melayari internet Penggunaan Internet Bibliografi Rujukan Gambar Rajah Glosari Indeks Biografi 33 34 34 35 37 38 40 44 46

vi

SENARAI GAMBAR RAJAH


Muka Surat

UNIT 1
2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 12 13 13 13 14 15

Gambar Rajah 1.1: Peralatan Komputer Gambar Rajah 1.2: Abacus Gambar Rajah 1.3: Mesin Kira Pascal Gambar Rajah 1.4: Mesin Kira Lebnitz Gambar Rajah 1.5: Mesin Analaitik Babbage Gambar Rajah 1.6: Mesin Tebuk Hollerith Gambar Rajah 1.7: Komputer pertama yang menggunakan tuib hampagas Gambar Rajah 1.8 : Komputer Generasi Kedua yang menggunakan transistor Gambar Rajah 1.9 : Transistor Gambar Rajah 1.10 : Komputer Generasi Ketiga yang menggunakan litar bersepadu Gambar Rajah 1.11 : Mikroprosesor Gambar Rajah 1.12 : Robot antara ciptaan yang banyak mengaplikasikan teknologi AI Gambar Rajah 1.13 : Komputer Kerangka Utama Gambar Rajah 1.14 : Komputer Super Gambar Rajah 1.15: Komputer Meja Gambar Rajah 1.16 : Laptop Gambar Rajah 1.17 : PDA

vii

UNIT 2 Gambar Rajah 2.1 : Papan Kekunci jenis QWERTY Gambar Rajah 2.2 : Tetikus Gambar Rajah 2.3 : Pengimbas Gambar Rajah 2.4 : Monitor Gambar Rajah 2.5 : Pembesar Suara Gambar Rajah 2.6 : Pencetak Jenis Laser Gambar Rajah 2.7 : Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Gambar Rajah 2.8 : Label Kerangka CPU Gambar Rajah 2.9 : Cakera Keras Gambar Rajah 2.10 : Cakera Liut Gambar Rajah 2.11 : Cakera Padat Gambar Rajah 2.12 : Pemacu CD-ROM Gambar Rajah 2.13 : Pemacu Kilat DT 101 26 Gambar Rajah 2.14 : RAM 27 16 17 17 18 18 19 21 21 23 24 24 25

UNIT 3 29 Gambar Rajah 3.1 : Sistem Operasi Windows 8 30 Gambar Rajah 3.2 : Desktop Windows 7 31 Gambar Rajah 3.3 : Aplikasi Perisian

UNIT 4 Gambar Rajah 4.1 : Pelbagai maklumat boleh diperolehi dengan capaian internet Gambar Rajah 4.2 : Pengguna boleh mendapat sumber maklumat dengan melayari internet Gambar Rajah 4.3 : Penggunaan Internet dalam kehidupan seharian 34 35 34

viii

ix