Anda di halaman 1dari 9

Pengaruh Islam di Asia Tenggara

.Hidayah, Mawaddah, Dalila, Qarirah.

>Pentadbiran >Pendidikan

Pengaruh

>Bahasa >Budaya

>Seni >Ekonomi

Pemerintahan
Sistem Islam  Kesultanan
Mufti BERAJA DEVARAJA
  
   

Kadi Khatib Amil Penyelia

Islam = Rasmi Nama = Acheh Undang2 Syariah

Pendidikan


Melaka - Pusat
Istana Pondok Pesantren Madrasah Surau

Bangsawan Sahaja

Acheh Serambi Mekah.

Bahasa


Bahasa Pavala Dewa Nagari

Huruf al-Quran aldiubahsuai Kalimah Arab diguna Bahasa Melayu lingua franca Bahasa Melayu Bahasa Ilmu

Budaya

Cara Islam
Pakaian Sistem sosial Bekerjasama GotongGotong-royong

Animisme

Seni

Khat  Ukiran  Seni Bina
Ekonomi


Haram;
Mengemis Riba Penindasan Penipuan

 

Mengemis Riba, Penindasan
Halal;
Jual beli Jimat Cermat Nilai2 Murni

Baitulmal Acheh

Sekian
Pengaruh Islam di Asia TenggaraTenggara-Tamat