Anda di halaman 1dari 35

SUBJEK :Prinsip perakaunan TAJUK SLAID : Tajuk DRAF REKABENTUK 1

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Amsaa lechumy a/p Gunasagran HALAMAN : 1/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

3 KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. Tittle 2. Topik 3. button home WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-2 RUJUKAN

SUBJEK : Prinsip perakaunan

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Amsaa lchumy a/p Gunasagran

TAJUK SLAID : Menu DRAF REKABENTUK 3 1

HALAMAN : 2/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

2 2 2 2 2

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. Tajuk 2. Topik 3. Animasi WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-3 RUJUKAN

SUBJEK :

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG :

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3 2

HALAMAN : 3/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. Topik 2. Gambar 3. Isi WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-4 RUJUKAN

SUBJEK :

NAMA FOLDER :

PENGARANG :

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3 2

HALAMAN : 4/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. Topik 2. Gambar 3. Isi WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-5 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 5/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. Topik 2. Gambar 3. Isi WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-6 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 6/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3

2 4

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Topik Kecil Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-7 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 7/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3

2 4

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Topik Kecil Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-8 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 8/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3

2 4

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Topik Kecil Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-9 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 9/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3

2 4

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Topik Kecil Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-10 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 10/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3

2 4

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Topik Kecil Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-11 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 11/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3

2 4

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Topik Kecil Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-12 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 12/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3

2 4

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Topik Kecil Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-13 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 13/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3

2 4

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Topik Kecil Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-14 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 14/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3

2 4

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Topik Kecil Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-15 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 15/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pemilihan Pekerjaan DRAF REKABENTUK 1 3

2 4

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Topik Kecil Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-16 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 16/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pendapatan Individu DRAF REKABENTUK 1 3

4 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Isi Topik Kecil Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-17 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 17/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pendapatan Individu DRAF REKABENTUK 1 3

4 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Isi Topik Kecil Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-18 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 18/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pendapatan Individu DRAF REKABENTUK 1 3

4 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Isi Topik Kecil Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-19 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 19/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pendapatan Individu DRAF REKABENTUK 1 3

4 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Isi Topik Kecil Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-20 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 20/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pendapatan Individu DRAF REKABENTUK 1 3

4 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Isi Topik Kecil Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-21 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 21/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pendapatan Individu DRAF REKABENTUK 1 3

4 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. 5. Topik Gambar Isi Topik Kecil Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-22 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 22/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pendapatan Boleh Guna DRAF REKABENTUK 1 3

4 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. Topik Gambar Isi Topik Kecil

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-23 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 23/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pendapatan Boleh Guna DRAF REKABENTUK 1 3

4 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. Topik Gambar Isi Topik Kecil

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-24 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 24/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pendapatan Boleh Guna DRAF REKABENTUK 1 3

4 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. Topik Gambar Isi Topik Kecil

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-25 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 25/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Pendapatan Boleh Guna DRAF REKABENTUK 1 3

4 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. Topik Gambar Isi Topik Kecil

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-26 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 26/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Penggunaan Pendapatan Boleh Guna DRAF REKABENTUK 1 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. Topik 2. Gambar 3. Isi WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-27 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 27/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Penggunaan Pendapatan Boleh Guna DRAF REKABENTUK 1 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. Topik 2. Gambar 3. Isi WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-28 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 28/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Penggunaan Pendapatan Boleh Guna DRAF REKABENTUK 1 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. Topik Gambar Topik Kecil Isi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-29 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 29/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Penggunaan Pendapatan Boleh Guna DRAF REKABENTUK 1 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. Topik Gambar Topik Kecil Video

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-30 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 30/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Penggunaan Pendapatan Boleh Guna DRAF REKABENTUK 1 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. Topik 2. Gambar 3. Isi WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-31 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 31/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Penggunaan Pendapatan Boleh Guna DRAF REKABENTUK 1 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. Topik 2. Gambar 3. Isi WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-32 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 32/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Soalan dan Jawaban DRAF REKABENTUK 1 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. Topik Gambar Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-33 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 33/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Soalan dan Jawaban DRAF REKABENTUK 1 3

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. Topik Gambar Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-34 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 34/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Soalan dan Jawaban DRAF REKABENTUK 1 3

4 2

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. Topik Gambar Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT Terus Ke Slaid Ke-35 RUJUKAN

SUBJEK : Ekonomi

NAMA FOLDER : Multimedia

PENGARANG : Heng May Chi HALAMAN : 35/35 KEPERLUAN


GRAFIK TEKS WARNA AUDIO ANIMASI VIDEO KEPERLUAN / / / / / / TINDAKBALAS

TAJUK SLAID : Soalan dan Jawaban DRAF REKABENTUK 1 3

4 2

KETERANGAN/PENJELASAN TEKS 1. 2. 3. 4. Topik Gambar Isi Animasi

WARNA Ada AUDIO Ada SYARAT End RUJUKAN