Anda di halaman 1dari 2

BMM3108 HURUF KONSONAN BAHASA MELAYU

Bunyi /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ // /h/ /j/ /k/ /?/ /x/ /l/ /m/ /n/ // // /p/ /q/ /r/ /s/ // /t/ /v/ kh l m n ng ny p q r s sy t v w Huruf b c d f g gh h j k di depan bakul cuka dada fakir gula ghaib hati jari kadar khusus lagu maka nama ngilu nyiru pagi Quran raga sampai syarat tali vitamin wanita di tengah lebah kaca adat sifir segi maghrib sihat puja paksi akhir malam kami anak angin hanya sapu wuquf bara asli asyik batuk novel lawat di belakang adab koc wad maaf beg mubaligh rebah kolej, buruj kapak sepak tarikh kesal diam daun pening malap buraq putar lemas Quraisy rapat -

/w/ /y/ /z/

y (i) z (ii) x

yang zaman xenon

payung lazat -

Takraw, straw lafaz -

BMM3108 HURUF VOKAL BAHASA MELAYU


Huruf a e (pepet) e (taling) i o u Fonem(huruf) [a] [] [e] [i] [o] [u] di depan aku emak elok itik otak ubat di tengah padi peta petak biru topi kuda di belakang buka idealisme sate tali kuno dadu