P. 1
KLIPING BAHASA JAWA

KLIPING BAHASA JAWA

|Views: 1,005|Likes:
Dipublikasikan oleh Ika Wahyu PutriyAni

More info:

Published by: Ika Wahyu PutriyAni on Feb 23, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

KLIPING BAHASA JAWA ( WARA – WARA

)

DISUSUN OLEH :
1. ENGGAR KUSUMA 2. FADLI NURUL U 3. FAJAR OCTA A ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

4. FIRDHIANI AZIZAH ( 16 )

SMA PGRI I PATI TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

nanging bisa uga nggunakake basa ngoko.WARA – WARA A. nanging cekak aus bae. Yen wara – wara mau arep ditujukake marang wong sing luwih sepuh. ana babagan kang kudu digatekake sadurunge nulis wara – wara yakuwi : 1. Tetembung lan ukarane ora perlu dawa. Ora perlu nggunakake tetembung sing paesan (basa rinengga). Isi ringkesan kudu cetha. Kawitana nganggo nganggo tembung wara – wara 2. luwih becik wara – wara mau ditulis nggunakaken basa krama. sapa sing arep kowenehi wara – wara mau. 7. kanomah ing kampung) tulisen wara – wara mau nganggo basa ngoko supaya luwih gampang ditompo lan dimengerti isine wara – wara. tulisen tanda arining barang utawa pawongan kanthi nggunakake tetembung kang cekak aos ora nggaya wara kaya yen lagi crita. Tulisen isi ringkeso wara – wara. 4. sapa sing nggawe utawa sing menehi wara – wara mau. utawa tembung entar. 6. Kajaba basa. Nulis Lan Maca Wara – wara Nulis wara – wara ora kudu nganggo bahasa krama. Sing diwenehi wara – wara. Tulisen sing cetha. Kabeh mau gumantung saka sapasing arep diwenehi wara – wara mau. sansekerta. saengga isi ringkesing wara – wara ora dimangerteni dening sing diwenehi wara – wara. Tulisen sing cetha. Tetembung kang ditulis ana ing wara – wara golekna tetembung sing gampang dimangerteni dening sapa bae. tembung kawi. Tutupen wara – wara nganggo tembung pakurmatan utawa salam. yen perlu wenehana tanda utawa garis ngisor supaya luwih cetha 5. . awit wong sing maca utawa ngrungokake wara – wara durung mesti mudheng tegese tetembung mau. ora perlu nggaya wara. Wenehana tembung pakurmatan utawa salam 3. Upama isi ringkesing wara – wara mau ana gegayutane karo barang utawa pawongan. Beda maneh yen nulis wara – wara kang arep ditujukake marang kanca – kancane (umpamane konco sekolah.

Aan Latifah (garwa) Jalan Arief Rachman Hakim 10 Jombang Para putra : 1. wektu lan panggonan tiyang seda ditulis cetha. Deneng syarat layang lelayu kang becik yakuwi : 1. 2. Jeneng lan umur tiyang kang seda ditulis cetha. Keluarga ingkang nandhang sungkawa ditulis cetha. Erik Indratno 4. Jalan Basuki Rahmad-Jombang.WARA – WARA B. LELAYU SAMPUN katimbalan sowan ing pangayunaning gusti Ingkang Maha Welas Asih Kanthi tenang rikala dinten Kemis Paing. Biasane netepi tata krama lan komunikatif. tanggal. 7Agustus 2008 jam 15. ALIMAH (52 TAHUN) Agen Jaya Baya ing Jombang Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. Lelayu Wara – wara lelayu yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturipirsa bilih wongten tiyang ingkang kesripah / seda / kapundhut. Ingkang nandhang sungkawa Ny. 3. Fandi Rahman 2.30 bapak / semah kula : H. Anisa Silvitriani Redaksi : majalah JB Sagotrah Nderek belasungkawa . 4. kulo sakulawarga ngaturaken gunging panuwun. Mugi-mugi Gusti Allah paring ganjaran dhumateng sadaya amal kasaenan panjenengan. Tuladha wara – wara lelayu : 1. Irina Fajriya 3. Dino. Jinising wara – wara : 1. Dhumateng para kadang/sanak/mitra karuh ingkang sampun kasdu paring bantuan moril saha materiil wiwit gerahipun swargi ngantos dumugi ing sedanipun.

2. Jombang. LELAYU Sampun kapundhut wonten ngarsanipun Allah SWT kanthi tenang rikala dinten Jumat Legi. Ngaturi priksa. Nuwun Blora. 2 September 2010 jam 20. Pangkatipun wanci tabuh 09. Pangkatipun wanci tabuh 09.00 Bapak kula asma Rahardjiman tilar donya amargi sakit.30 Bapak kula asma Sukirjo Adi Utomo amargi sakit. tabuh 19. yuswa 78 tahun. Jalan Basuki Rahmad – Jombang.00 enjing saking griya kula Kampung Kundhen. tanggal 14 Mei 1997. 2 September 2010 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkira . yuswa 50 tahun. Layon badhe kasarekaken ing dinten Kemis Legi. tanggal 15 Mei 1997 ing Makam Kundhen. bilih kala wau dalu dinten Rebo.00 enjing saking griya kula. Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. Blora. 14 Mei 1997 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkita 3. Nuwun Jombang.

Nuwun.WARA Nuwun. Mugi ndadosaken kawuningan. Ketua RT. Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Dadi Rejo RT. Wassalamu`alakum Wr Wb. SUTEDJO – EKOWATI 2. bilih gugur gunung ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 15 Februari 2009 dipunundur dintern Minggu Legi 22 Februari 2009. Dino.2. Jeneng lan alamat kang diaturi sedhahan cetha 3. wektu lan panggonane cetha 4. Saking kula.4.7 RW. Jeneng lan alamat kang ngaturi sedhahan cetha 2. WARA . Sedhahan Wara – wara sedhahan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi rawuh wonten ingkang salah satunggaling adicara. Dene syarat layang ulem / sedhahan kang becik yakuwi : 1. tanggal. Biasane netepi tata krama lan komunikatif Tuladha wara – wara sedhahan : 1. Assalamu`alaikum Wr Wb.4 Dhusun Dadi Rejo .7 RW. Kanthi nyenyuwun sih rahmatipun Gusti Allah SWT saha angganjar wilujeng ing samudayanipun kula badhe ngawontenaken tasyakuran dhaupipun anak kula Insya Allah benjing : Ari Surya kaping Mapan ing : Setu Wage : : Griya kula Desa Bleber RT 02 RW III Pati Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agungipun panuwun.

12 Juli 2010 Wektu : 09. 4. luput pisan kena pisan Yen gampang luwih gampang yen angel – angel kalangkung Tan kena tinumbas arta. H.PARMI . Katejo Winong Kaliyan Noval Arianto Putra Bp. Suprijadi. Saking kula KATEJO .00 (akad nikah) Panggonan : Griya kulo Winong Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agunging panuwun. Karangdowo Pati Gegarane wong akrami.3. Sutedjo Pati Kaliyan Arga Krisnapati Putra Bp. Nambut Silaning Akrami : Putri Dewi Ambar Sari Putri Bp. Kardjono Pati Ingkang badhe kaleksanan benjang : Dinten : Minggu Paing. Dudu bandha dudu rupa Amung ati pawitane. Nambut Silaning Akrami : Dyah ksumastyaningrum Putri Bp.

3. Tuladha wara – wara sayembara : 1. Kegiatan iki wajib dilaksanakake sekabehing warga Kabupaten Pati. Wektu lan tanggal pelaksanaan ditulis cetha 3. Pati. Wassalamu`allaikum Wr. Panggonan adicara lomba kang katulis 4. Bebungah utawi hadiah bakal ditompo dening juwara 1. Mangkono mungguh wara – wara iki supaya antuk kawigateb saka masyarakat Kabupaten Pati. Wb. 3. 17 Agustus 2011 bakal diadani sayembara keresikan lingkungan. Sayembara Wara – wara sayembara yaiku wara – wara ingkang wosipun ngaturi pirsa bilih wonten lomba. Basane ekspresif sehingga wong – wong padha tertarik kalian lomba. arupa piala. 2. Macam warnane lomba ditulis cetha 2. Dene syarat wara – wara sayembara kang becik yakuwi : 1. 15 Agustus 2011 Pangarsa panitya Karjono . Tujuan kegiatan yaiku kangge mengeti kamardikan negara RI. Wara – wara Assalamu`alaikum Wr Wb Para masyarakat Kabupaten Pati kawuningana yen sesok dina Selasa.

Cekap semanten wara – wara iki.3 selain kuwi ya ana maneh hadiahe arupa duwit.00. Pati.2.3 hadiahe tasih dirahasiaken. 10 April 2012 Pengarsa Panitia Arum Sari ( Ketua Osis ) 3. 13 April 2011 diadakake keresikan lingkungan dene saben kelas wajib nata lan ngresiki kelase dewe – dewe. kostume nggawa dewe. 1 April 2011 Pengarsa Panitia Nicol ( Ketua Osis ) .00 awan. Wara – wara Nuwun Para kanca ing sekolahan. Penilaian keresikan dilaksanakake tanggal 19 April 2011 jam 07. Matur nuwun Pati. kawuningana yen sesok dino kemis. Bebungah utawa hadiah ditompo dening juwara 1. Mengkono mungguh wara – wara iki supaya kawigaten para kadang siswa.2. Wassalamu`alaikum Wr Wb. Wara – wara Nuwun kula nuwun Assalamu`alaikum Wr Wb Para kanca ing sekolahan. kawuningana yen sesok tanggal 21 April 2012 bakal diadani sayembara mas mbakyu kangge mengeti hari Kartini. Bebungahipun yakuwi arupa piagam kangge juwara 1. kula nyuwun partisipasine saking siswa ing wasana matur nuwun. pendaftarane tanggal 19 April ono ing ruang OSIS lan ditutup jam 13. Syarat pendaftarane yaiku saben kelas wajib ana sing makili lanang lan wadon. Mula cepet – cepet ndaftarake.2.

Setyowati siswi kelas VII C kelangan dompet rupane biru ana gambare kembang mlati. WARA – WARA Nuwun. Ketua Kelas VII C SETYABUDI 2. kartu ATM BritAma lan dhuwit Rp. Setyowati njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas VII C.4. Wara – wara Kecalan Wara – wara kecalan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi pirsa bilih wonten samubarang ingkang ical. Para kanca. 16.. wonten gantungane beruang. Matur nuwun. WARA – WARA Nuwun. Dene sinten sing kelangan sak cepete hubungi pak Adi wonten Kantor BP. Kapan barange kang ical lan panggonane cetha. Dene dompet mau isine kartu Osis..850. wingi sore nalika resik – resik kelas. yen para kanca nemokake dhompet mau. Guru Bp ADI SUSENO . kunci sepeda motor wonten ngareb gerbang sekolah. Para kadang siswa esok niki ditemokake. Dene syarat wara – wara kecalan kang becik yakuwi : 1. Pemilik kang kecalan ditulis 3. Barang kang ilang ditulis cetha 2. Tuladha wara – wara kecalan : 1.

Guru Bp Sri Susanti 4. Yen para kanca nemokake buku mau. KETUA KELAS IX – C RUBIAH . Para kanca.000 lan gambare kelinci. Para siswa wayah istirahat mau ditemokake dompet wonten ngarep toilet. Arianti siswa kelas IX – C kelangan buku catatan gambare kembang.3. WARA – WARA Assalamu`alaikum Wr Wb. wingi esok nalika resik – resik kelas. Wassalamu`alaikum Wr Wb. 50. WARA – WARA Nuwun. Arianti njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas IX – C. Yen sing rumangsa nduwe dompet mau sak cepete hubungi Bu Sri Susanti wonten Kantor Bp. Dompete cirine yaiku warnane abang wonten duwite Rp.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->