P. 1
KLIPING BAHASA JAWA

KLIPING BAHASA JAWA

|Views: 983|Likes:
Dipublikasikan oleh Ika Wahyu PutriyAni

More info:

Published by: Ika Wahyu PutriyAni on Feb 23, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

KLIPING BAHASA JAWA ( WARA – WARA

)

DISUSUN OLEH :
1. ENGGAR KUSUMA 2. FADLI NURUL U 3. FAJAR OCTA A ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

4. FIRDHIANI AZIZAH ( 16 )

SMA PGRI I PATI TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

Tetembung lan ukarane ora perlu dawa. tembung kawi. 6. sansekerta. Tulisen sing cetha. Wenehana tembung pakurmatan utawa salam 3. Sing diwenehi wara – wara. Tulisen sing cetha. Kajaba basa. tulisen tanda arining barang utawa pawongan kanthi nggunakake tetembung kang cekak aos ora nggaya wara kaya yen lagi crita. ana babagan kang kudu digatekake sadurunge nulis wara – wara yakuwi : 1. Tutupen wara – wara nganggo tembung pakurmatan utawa salam. Beda maneh yen nulis wara – wara kang arep ditujukake marang kanca – kancane (umpamane konco sekolah. Isi ringkesan kudu cetha. 7. Nulis Lan Maca Wara – wara Nulis wara – wara ora kudu nganggo bahasa krama. Upama isi ringkesing wara – wara mau ana gegayutane karo barang utawa pawongan. Ora perlu nggunakake tetembung sing paesan (basa rinengga). Kawitana nganggo nganggo tembung wara – wara 2. Kabeh mau gumantung saka sapasing arep diwenehi wara – wara mau. Yen wara – wara mau arep ditujukake marang wong sing luwih sepuh. saengga isi ringkesing wara – wara ora dimangerteni dening sing diwenehi wara – wara. Tulisen isi ringkeso wara – wara.WARA – WARA A. utawa tembung entar. ora perlu nggaya wara. yen perlu wenehana tanda utawa garis ngisor supaya luwih cetha 5. sapa sing nggawe utawa sing menehi wara – wara mau. sapa sing arep kowenehi wara – wara mau. Tetembung kang ditulis ana ing wara – wara golekna tetembung sing gampang dimangerteni dening sapa bae. nanging cekak aus bae. luwih becik wara – wara mau ditulis nggunakaken basa krama. nanging bisa uga nggunakake basa ngoko. kanomah ing kampung) tulisen wara – wara mau nganggo basa ngoko supaya luwih gampang ditompo lan dimengerti isine wara – wara. . awit wong sing maca utawa ngrungokake wara – wara durung mesti mudheng tegese tetembung mau. 4.

WARA – WARA B. ALIMAH (52 TAHUN) Agen Jaya Baya ing Jombang Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. Keluarga ingkang nandhang sungkawa ditulis cetha. Lelayu Wara – wara lelayu yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturipirsa bilih wongten tiyang ingkang kesripah / seda / kapundhut. Deneng syarat layang lelayu kang becik yakuwi : 1.30 bapak / semah kula : H. Aan Latifah (garwa) Jalan Arief Rachman Hakim 10 Jombang Para putra : 1. tanggal. Jinising wara – wara : 1. Dhumateng para kadang/sanak/mitra karuh ingkang sampun kasdu paring bantuan moril saha materiil wiwit gerahipun swargi ngantos dumugi ing sedanipun. wektu lan panggonan tiyang seda ditulis cetha. 4. Biasane netepi tata krama lan komunikatif. 3. kulo sakulawarga ngaturaken gunging panuwun. LELAYU SAMPUN katimbalan sowan ing pangayunaning gusti Ingkang Maha Welas Asih Kanthi tenang rikala dinten Kemis Paing. 7Agustus 2008 jam 15. Fandi Rahman 2. Ingkang nandhang sungkawa Ny. Anisa Silvitriani Redaksi : majalah JB Sagotrah Nderek belasungkawa . Erik Indratno 4. 2. Jeneng lan umur tiyang kang seda ditulis cetha. Mugi-mugi Gusti Allah paring ganjaran dhumateng sadaya amal kasaenan panjenengan. Dino. Jalan Basuki Rahmad-Jombang. Irina Fajriya 3. Tuladha wara – wara lelayu : 1.

00 Bapak kula asma Rahardjiman tilar donya amargi sakit. Pangkatipun wanci tabuh 09. Pangkatipun wanci tabuh 09. tanggal 14 Mei 1997. Layon badhe kasarekaken ing dinten Kemis Legi. yuswa 78 tahun.2. Jombang. LELAYU Sampun kapundhut wonten ngarsanipun Allah SWT kanthi tenang rikala dinten Jumat Legi.00 enjing saking griya kula. Nuwun Blora. Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. tanggal 15 Mei 1997 ing Makam Kundhen. Ngaturi priksa. Nuwun Jombang. yuswa 50 tahun. 14 Mei 1997 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkita 3.30 Bapak kula asma Sukirjo Adi Utomo amargi sakit. 2 September 2010 jam 20. Jalan Basuki Rahmad – Jombang. Blora. 2 September 2010 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkira .00 enjing saking griya kula Kampung Kundhen. bilih kala wau dalu dinten Rebo. tabuh 19.

Ketua RT. wektu lan panggonane cetha 4. Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Dadi Rejo RT.4.4 Dhusun Dadi Rejo .WARA Nuwun. bilih gugur gunung ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 15 Februari 2009 dipunundur dintern Minggu Legi 22 Februari 2009. Kanthi nyenyuwun sih rahmatipun Gusti Allah SWT saha angganjar wilujeng ing samudayanipun kula badhe ngawontenaken tasyakuran dhaupipun anak kula Insya Allah benjing : Ari Surya kaping Mapan ing : Setu Wage : : Griya kula Desa Bleber RT 02 RW III Pati Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agungipun panuwun. Biasane netepi tata krama lan komunikatif Tuladha wara – wara sedhahan : 1. Dene syarat layang ulem / sedhahan kang becik yakuwi : 1. Wassalamu`alakum Wr Wb. Jeneng lan alamat kang ngaturi sedhahan cetha 2.7 RW. WARA .2. Saking kula. Sedhahan Wara – wara sedhahan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi rawuh wonten ingkang salah satunggaling adicara.7 RW. Mugi ndadosaken kawuningan. Jeneng lan alamat kang diaturi sedhahan cetha 3. tanggal. Nuwun. Assalamu`alaikum Wr Wb. SUTEDJO – EKOWATI 2. Dino.

Karangdowo Pati Gegarane wong akrami. H. Sutedjo Pati Kaliyan Arga Krisnapati Putra Bp. 12 Juli 2010 Wektu : 09. Dudu bandha dudu rupa Amung ati pawitane. Katejo Winong Kaliyan Noval Arianto Putra Bp. Nambut Silaning Akrami : Dyah ksumastyaningrum Putri Bp. Suprijadi. 4.PARMI . Nambut Silaning Akrami : Putri Dewi Ambar Sari Putri Bp.3. luput pisan kena pisan Yen gampang luwih gampang yen angel – angel kalangkung Tan kena tinumbas arta.00 (akad nikah) Panggonan : Griya kulo Winong Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agunging panuwun. Kardjono Pati Ingkang badhe kaleksanan benjang : Dinten : Minggu Paing. Saking kula KATEJO .

2. 3. Wassalamu`allaikum Wr. Tuladha wara – wara sayembara : 1. Mangkono mungguh wara – wara iki supaya antuk kawigateb saka masyarakat Kabupaten Pati. Macam warnane lomba ditulis cetha 2. Sayembara Wara – wara sayembara yaiku wara – wara ingkang wosipun ngaturi pirsa bilih wonten lomba. arupa piala. Pati. Basane ekspresif sehingga wong – wong padha tertarik kalian lomba.3. Panggonan adicara lomba kang katulis 4. 15 Agustus 2011 Pangarsa panitya Karjono . Tujuan kegiatan yaiku kangge mengeti kamardikan negara RI. Bebungah utawi hadiah bakal ditompo dening juwara 1. Kegiatan iki wajib dilaksanakake sekabehing warga Kabupaten Pati. Wb. 17 Agustus 2011 bakal diadani sayembara keresikan lingkungan. Wektu lan tanggal pelaksanaan ditulis cetha 3. Dene syarat wara – wara sayembara kang becik yakuwi : 1. Wara – wara Assalamu`alaikum Wr Wb Para masyarakat Kabupaten Pati kawuningana yen sesok dina Selasa.

2.3 hadiahe tasih dirahasiaken. Wassalamu`alaikum Wr Wb. Wara – wara Nuwun Para kanca ing sekolahan. Bebungahipun yakuwi arupa piagam kangge juwara 1. Wara – wara Nuwun kula nuwun Assalamu`alaikum Wr Wb Para kanca ing sekolahan.00 awan.2. 10 April 2012 Pengarsa Panitia Arum Sari ( Ketua Osis ) 3.00. 13 April 2011 diadakake keresikan lingkungan dene saben kelas wajib nata lan ngresiki kelase dewe – dewe. kawuningana yen sesok tanggal 21 April 2012 bakal diadani sayembara mas mbakyu kangge mengeti hari Kartini. kostume nggawa dewe. Mula cepet – cepet ndaftarake. Mengkono mungguh wara – wara iki supaya kawigaten para kadang siswa. Cekap semanten wara – wara iki. pendaftarane tanggal 19 April ono ing ruang OSIS lan ditutup jam 13. Bebungah utawa hadiah ditompo dening juwara 1. Pati. Matur nuwun Pati. kula nyuwun partisipasine saking siswa ing wasana matur nuwun. kawuningana yen sesok dino kemis. 1 April 2011 Pengarsa Panitia Nicol ( Ketua Osis ) . Syarat pendaftarane yaiku saben kelas wajib ana sing makili lanang lan wadon.3 selain kuwi ya ana maneh hadiahe arupa duwit.2. Penilaian keresikan dilaksanakake tanggal 19 April 2011 jam 07.

Dene dompet mau isine kartu Osis. Para kadang siswa esok niki ditemokake. Pemilik kang kecalan ditulis 3. Kapan barange kang ical lan panggonane cetha..4. yen para kanca nemokake dhompet mau.850.. Setyowati siswi kelas VII C kelangan dompet rupane biru ana gambare kembang mlati. Matur nuwun. Dene syarat wara – wara kecalan kang becik yakuwi : 1. Dene sinten sing kelangan sak cepete hubungi pak Adi wonten Kantor BP. WARA – WARA Nuwun. Ketua Kelas VII C SETYABUDI 2. Wara – wara Kecalan Wara – wara kecalan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi pirsa bilih wonten samubarang ingkang ical. 16. Setyowati njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas VII C. Guru Bp ADI SUSENO . wingi sore nalika resik – resik kelas. Barang kang ilang ditulis cetha 2. kunci sepeda motor wonten ngareb gerbang sekolah. Tuladha wara – wara kecalan : 1. Para kanca. wonten gantungane beruang. WARA – WARA Nuwun. kartu ATM BritAma lan dhuwit Rp.

WARA – WARA Assalamu`alaikum Wr Wb.000 lan gambare kelinci. 50. wingi esok nalika resik – resik kelas. Yen sing rumangsa nduwe dompet mau sak cepete hubungi Bu Sri Susanti wonten Kantor Bp. WARA – WARA Nuwun. Para kanca. Dompete cirine yaiku warnane abang wonten duwite Rp.3. Guru Bp Sri Susanti 4. Arianti siswa kelas IX – C kelangan buku catatan gambare kembang. Para siswa wayah istirahat mau ditemokake dompet wonten ngarep toilet. Yen para kanca nemokake buku mau. Wassalamu`alaikum Wr Wb. Arianti njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas IX – C. KETUA KELAS IX – C RUBIAH .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->