SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUBOK CHINA, 78100 MELAKA PELAN RANCANGAN STRATEGIK DAN TAKTIKAL 2012 KELAB KOPERASI

Pelajar bersikap negatif dan menganggap penyertaan dalam kelab/persatuan adalah tidak mendatangkan apa-apa faedah. Segelintir ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anakanak mereka aktif dalam Kokurikulum.PENGURUSAN KOKURIKULUM KELAB KOPERASI ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) Kekuatan (S) 1. Pengaruh gejala sosial di luar kawasan sekolah. 3. JPN memberi peluang bagi guru penasihat mengikut kursus. Cabaran / Ancaman (T) 1. Pihak kopearsi sekolah sentiasa memberi kerjasama dari segi kewangan dan sokongan moral untuk menjalankan sesuatu aktiviti atau kursus untuk ahli kelab. Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman serta barisan guru yang bermotivasi.A. Peralatan dan prasarana persatuan yang tidak mencukupi. 3. Peluang (O) 1. 3. Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam bidang Kokurikulum dan Ko-akademik. 2. komited dan efisyen. Kelemahan (W) 1. Ibu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan dorongan kepada anak. Mempunyai guru yang komited dengan tugas. 3. Guru penasihat kurang berpengalaman dari segi pengurusan kelab/persatuan. 2. 2. 2. . PIBG sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu dari segi moral dan kewangan.anak dalam semua penyertaan dan pertandingan.Aktiviti yang dirancang tidak dapat dilaksanakan kerana pelaksanaan program sekolah dan kekerapan guru berkursus. 4.

TOV 2011 25% guru mahir dalam pengurusan kelab dan persatuan yang terdapat di sekolah. 75% pelajar berminat dan terlibat untuk menyertai aktiviti persatuan.Mengadakan kursus dalaman dan luaran tentang pengurusan kelab dan perancangan aktiviti kepada guru penasihat. KPI Bilangan guru yang berkemahiran dalam bidang kelab dan persatuan meningkat. 2.B. INISIATIF/ STRATEGI 1. . Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh dalam aktiviti kelab dan persatuan. Menarik minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan. Aktiviti yang melibatkan seluruh unit kelab/persatuan untuk sesi perjumpaan mingguan. MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam pengurusan sesebuah persatuan. OBJEKTIF Menambah kemahiran guru dalam melaksanakan aktiviti tertentu.Taklimat mengenai kesedaran pelajar tentang kepentingan aktiviti kokurikulum ke IPTA. Pelajar kurang berminat melibatkan diri untuk menyertai aktiviti kegiatan kokurikulum. SASARAN 2012 35% guru mahir dalam permainan dan sukan yang terdapat di sekolah. MATLAMAT. 90% pelajar berminat dan terlibat dalam penyertaan aktiviti sukan dan permainan. 2. Penglibatan pelajar meningkat dalam setiap perjumpaan mingguan. OBJEKTIF.PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU. 1. Pertandingan persahabatan dengan sekolahsekolah berhampiran 3. Guru penasihat kurang kemahiran untuk melaksanakan aktiviti tertentu. KPI N SASARAN ISU STRATEGIK 1.

. Meningkatkan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi 25% pelajar tahu dan mempunyai sedikit pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. OBJEKTIF Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah. MATLAMAT STRATEGIK Memupuk minat dan penglibatan pelajar dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah.ISU STRATEGIK 3 . 40% pelajar tahu dan mempunyai sedikit pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. 1. Pelajar kurang pendedahan dan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. Memastikan pelajar mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. Pelajar kurang pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. SASARAN 2012 40% pelajar berminat dalam setiap aktiviti keusahawanan koperasi sekolah. pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah.Pelajar kurang minat untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah. TOV 2011 25% pelajar berminat dan telah didedahkan dalam aktiviti keusahawanan koperasi sekolah. Pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah di kalangan pelajar meningkat. Kursus dan mempunyai Pengurusan Kedai sedikit Kopearsi Sekolah. 40% pelajar tahu 1. Memastikan pelajar mempunyai pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. sekolah. 4. Kursus Tatacara Pengurusan Mesyuarat dan Minit Koperasi Sekolah. Mendapat pendedahan dan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. Memberi pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. INISIATIF/ STRATEGI 1. Program Pembudayaan Keusahawanan Koperasi Sekolah. 25% pelajar tahu dan mempunyai sedikit pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. 5. KPI Penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti keusahawanan koperasi sekolah meningkat.

PELAN TAKTIKAL PELAN TAKTIKAL 1 ISU STRATEGI1: GURU PENASIHAT KURANG KEMAHIRAN DALAM AKTIVITI TERTENTU.Penyelaras TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Sekali setahun RM600. .C. STRATEGI 1: MENGADAKAN KURSUS DALAMAN ATAU LUARAN KEPADA GURU PENASIHAT UNTUK MERANCANG AKTIVITI UNTUK KELAB/PERSATUAN BIL PROGRAM/ PIPP PROJEK 1.00 (Mac) -Sekolah OUTPUT Peningkatan kemahiran guru dalam pengurusan persatuan KPI Bilangan guru yang berkemahiran dalam pengurusan persatuan bertambah PELAN KONTIGENSI Klinik pengurusan persatuan peringkat dalaman dan luaran. Kursus Teras kepimpinan 2 dan pengurusan kelab/ persatuan TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum .

STRATEGI 1: MENGADAKAN TAKLIMAT TENTANG KEPENTINGAN AKTIVITI KOKURIKULUM KE IPTA. BIL PROGRAM/ PROJEK Mengadakan taklimat tentang kepentingan aktiviti kokurikulum ke IPTA. . PIPP TANGGUNGJAW AB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Penasihat TEMPOH/ KOS HARI /SUMBER JanOktober -RM 200.PELAN TAKTIKAL 2 ISU STRATEGI 2:PELAJAR KURANG BERMINAT MELIBATKAN DIRI UNTUK MENYERTAI AKTIVITI KEGIATAN KOKURIKULUM.00 Tabung Kokurikulum -PIBG OUTPUT KPI PELAN KONTIGEN SI Pemantauan Buku Laporan Aktiviti 1 Teras 1 Penglibatan menyeluruh pelajar dalam persatuan/kelab Penglibatan pelajar seramai 90% dalam seetiap perjumpaan mingguan.

.Okt -RM 300. BIL PROGRAM/ PROJEK Pertandingan persahabatan dengan sekolahsekolah berhampiran PIPP TANGGUNGJAW AB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/ KOS HARI /SUMBER Jun. STRATEGI 2: MENGADAKAN PERTANDINGAN PERSAHABATAN DENGAN SEKOLAH-SEKOLAH BERHAMPIRAN.PELAN TAKTIKAL 2 ISU STRATEGI 2:PELAJAR KURANG BERMINAT MELIBATKAN DIRI UNTUK MENYERTAI AKTIVITI KEGIATAN KOKURIKULUM. Teras 1 Meningkatkan kerjasama dan persahabatan Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan PELAN KONTIGEN SI Aktiviti dijalankan di antara tingkatan peringkat dalaman.00 -Tabung Kokurikulum OUTPUT KPI 2.

STRATEGI 3: MENGADAKAN AKTIVITI YANG MELIBATKAN SELURUH UNIT KELAB/PERSATUAN UNTUK SESI PERJUMPAAN MINGGUAN. PIPP TANGGUNGJAW AB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/ KOS HARI /SUMBER Feb.PELAN TAKTIKAL 2 ISU STRATEGI 2:PELAJAR KURANG BERMINAT MELIBATKAN DIRI UNTUK MENYERTAI AKTIVITI KEGIATAN KOKURIKULUM.Okt -RM 300.00 -Tabung Kokurikulum OUTPUT KPI PELAN KONTIGEN SI Aktiviti dijalankan di antara unit kelab/ persatuan. BIL PROGRAM/ PROJEK Aktiviti yang melibatkan seluruh unit kelab/persatuan untuk sesi perjumpaan mingguan. 3 Teras 1 Meningkatkan kerjasama dan persahabatan Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan .

OUTPUT Meningkatkan kemahiran keusahawanan di kalangan pelajar. Program Pembudayaan Keusahawanan Koperasi Sekolah PIPP Teras 1 TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Feb.PELAN TAKTIKAL 3 ISU STRATEGI 3:PELAJAR KURANG BERMINAT UNTUK MELIBATKAN DIRI DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN KOPERASI SEKOLAH.Okt -RM 300. PELAN KONTIGENSI Aktiviti dijalankan di kalangan ahli kelab. BIL 3 PROGRAM/ PROJEK 1. STRATEGI 1: PROGRAM PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN KOPERASI SEKOLAH.00 -Tabung Koperasi Sekolah. . KPI Penglibatan pelajar sebanyak 50% untuk aktiviti keusahawanan yang dilaksanakn.

OUTPUT Meningkatkan kemahiran pengurusan kedai koperasi sekolah. BIL 1. KPI Penglibatan pelajar sebanyak 50% untuk aktiviti yang dilaksanakn. . STRATEGI 1: MENGADAKAN KURSUS PENGURUSAN KEDAI KOPERASI SEKOLAH. PELAN KONTIGENSI Aktiviti dijalankan di kalangan ahli kelab. PIPP Teras 1 TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Feb.Okt -RM 500. PROGRAM/ PROJEK Kursus Pengurusan Kedai Koperasi Sekolah..PELAN TAKTIKAL 4 ISU STRATEGI 4:PELAJAR KURANG PENGETAHUAN MENGENAI PENGURUSAN KEDAI KOPERASI SEKOLAH.00 -Tabung Koperasi Sekolah.

00 -Tabung Koperasi Sekolah. TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Feb. STRATEGI 1: MENGADAKAN KURSUS TATACARA PENGURUSAN MESYUARAT DAN MINIT KOPERASI SEKOLAH. PELAN KONTIGENSI Aktiviti dijalankan di kalangan ahli kelab.Okt -RM 500. PROGRAM/ PIPP PROJEK Kursus Tatacara Teras Pengurusan 1 Mesyuarat dan Minit Koperasi Sekolah. OUTPUT Meningkatkan kemahiran mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. . BIL 1. KPI Penglibatan pelajar sebanyak 50% untuk aktiviti yang dilaksanakn.PELAN TAKTIKAL 5 ISU STRATEGI 5:PELAJAR KURANG PENDEDAHAN DAN PENGETAHUAN MENGENAI TATACARA PENGURUSAN MESYUARAT DAN MINIT KOPERASI SEKOLAH.

Mac-April 2012 Guru-guru penasihat kelab/persatuan TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Setiausaha -Guru Penasihat TEMPOH 7 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI Kursus Asas kepada guru penasihat kelab/persatuan PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa y Tetapkan tarikh y Lantikan AJK/Pemilihan guru y Agihan tugas y Kertas kerja y Lain-lain Surat ±menyurat Pengesahan kehadiran penceramah Jadual program Menyediakan sijil dan cenderamata Penyediaan tempat dan cenderamata Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan 2. Menambah bilangan pelajar yang aktif melibatkan diri dalam aktiviti kelab/persatuan. Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum AJK AJK AJK AJK Setiausaha /pentadbir 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu selepas . ii. Melaksanakan Tugas Ke Arah Lebih Berkesan i. 3.PELAN OPERASI PELAN OPERASI 1 Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL 1. Menambah bilangan guru berkemahiran dalam pengurusan kelab/persatuan. 8. : : : : : : Meningkatkan kemahiran pengurusan kelab/ persatuan guru penasihat. 4. 7. 6. Kursus kepimpinan dan Pengurusan Kelab/ Persatuan. 5.

4.PELAN OPERASI 2 Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL : : : : : : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum Taklimat mengenai kesedaran pelajar tentang kepentingan aktiviti kokurikulum ke IPTA.Februari Semua pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 1. kos dan sumber.tarikh aktiviti kepada kelas. Surat ±menyurat y Tarikh. Untuk Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Kelab /Persatuan i.guru -penasihat -Bincang aktiviti. Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru. Januari. Meningkatkan pencapaian dalam kelab dan persatuan peringkat sekolah. 2. 5. 3. y Makluman keoada ibu bapa. Meningkatkan penglibatan menyeluruh pelajar dalam aktiviti kelab/persatuan ii. daerah dan negeri. Mesyuarat y Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual taklimat Pelaksanaan aktiviti yang dirancang Pemantauan & Laporan GPK Kokurikulum Penyelaras Guru Penasihat 1 hari 1 hari Guru Penasihat & AJK Guru Penasihat penyelaras -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 3 hari Januari-Februari 2 minggu selepas . 6.

Surat ±menyurat y Tarikh. ii. i.guru -penasihat -Bincang aktiviti. Pelajar akan mendapat kemahiran dan pengalaman yang bermakna. Januari.Penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan akan meningkat. Pemantauan & Laporan GPK Kokurikulum -Guru penasihat / Kelab Koperasi Guru Penasihat / Kelab Koperasi & ALK -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 1 hari 3 hari Setiap kali program .tarikh aktiviti kepada sekolah terlibat.tukar pengalaman sesama sendiri. Mesyuarat Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual Aktiviti Pertandingan Insentif kepada guru dan pelajar -GPK Kokurikulum -ALK Koperasi -Guru Penasihat -Kelab Koperasi GPK Kokurikulum Penyelaras Pertandingan persahabatan dengan sekolah ±sekolah berhampiran. 2. Pelajar dapat bertukar.Jun TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI 1. 1 hari 3. 4. 5. y Makluman kepada ibu bapa. y Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh pertandingan. 6.PELAN OPERASI 3 Nama projek Rasional Objektif : : : : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Kelab dan Persatuan Tarikh & tempat : Pelaksanaan Kumpulan sasaran : Semua pelajar yang berpotensi BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru. kos dan sumber.

Febuari-Oktober Tarikh & tempat : Pelaksanaan Kumpulan sasaran : Semua pelajar yang berpotensi BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru. i.tarikh aktiviti kepada sekolah terlibat. 5. y Makluman kepada ibu bapa.tukar pengalaman sesama sendiri. Pelajar dapat bertukar. Pelajar akan mendapat kemahiran dan pengalaman yang bermakna. ii.PELAN OPERASI 4 : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Kelab dan Persatuan Nama projek Rasional Objektif : : : Aktiviti yang melibatkan seluruh unit kelab/persatuan untuk sesi perjumpaan mingguan. 4. Mesyuarat Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual Aktiviti Kelab/Persatuan Insentif kepada guru dan pelajar -GPK Kokurikulum -ALK Koperasi -Guru Penasihat -Kelab Koperasi GPK Kokurikulum Penyelaras TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI 1. y Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh pertandingan. 6.Penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan akan meningkat. Surat ±menyurat y Tarikh. 1 hari 3. 2. kos dan sumber. Pemantauan & Laporan GPK Kokurikulum -Guru penasihat / Kelab Koperasi Guru Penasihat / Kelab Koperasi & ALK -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 1 hari 3 hari Setiap kali program .guru -penasihat -Bincang aktiviti.

i. kos dan sumber. Pelajar akan mendapat kemahiran dan pengalaman yang bermakna. 1 hari 3. 5.tarikh aktiviti kepada sekolah terlibat. 4.PELAN OPERASI 5 : Meningkatkan Minat Dan Penglibatan Pelajar Dalam Bidang Keusahawanan Koperasi Sekolah. Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL : : : : : Program Pembudayaan Keusahawanan Koperasi Sekolah . Mesyuarat Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual Aktiviti yang dirancang Insentif kepada guru dan pelajar Pemantauan & Laporan 1. GPK Kokurikulum -Guru penasihat / Kelab Koperasi Guru Penasihat / Kelab Koperasi & ALK -GPK Kokurikulum -Guru Penasihat -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 1 hari 3 hari Setiap kali program . 2. Surat ±menyurat y Tarikh. 6. y Makluman kepada ibu bapa.(penanaman sayur hidroponik) Pelajar dapat pengetahuan dalam program pembudayaan keusahawanan yang dilakukan. Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah ii.guru -penasihat -Bincang aktiviti. y Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh pertandingan. Febuari-Oktober Semua pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -ALK Koperasi -Guru Penasihat -Kelab Koperasi GPK Kokurikulum Penyelaras TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru.

5. Pelajar akan mendapat pengetahuan yang luas mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. 7. Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL 1. 3. Pelajar dapat pengetahuan dalam dalam kursus yang di sertai. : : : : : Kursus Pengurusan Kedai Koperasi Sekolah. i. Febuari-April 50 pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Setiausaha -Guru Penasihat TEMPOH 7 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI Kursus Asas kepada guru penasihat kelab/persatuan PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa y Tetapkan tarikh y Lantikan AJK/Pemilihan guru y Agihan tugas y Kertas kerja y Lain-lain Surat ±menyurat Pengesahan kehadiran penceramah Jadual program Menyediakan sijil dan cenderamata Penyediaan tempat dan cenderamata Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan 2.PELAN OPERASI 6 : Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Pengurusan Kedai Koperasi Sekolah. Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum AJK AJK AJK AJK Setiausaha /pentadbir 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu selepas . ii. Meningkatkan pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. 6. 4. 8.

Meningkatkan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum AJK AJK AJK AJK Setiausaha /pentadbir 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu selepas DISEDIAKAN OLEH. ----------------------------------------------(PN. 7. Pelajar akan mendapat pengalaman yang bermakna dalam kursus yang disertai oleh mereka. 4.PELAN OPERASI 7 : Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Tatacara Pengurusan Mesyuarat Dan Minit Koperasi Nama proje Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL 1. ----------------------------------------------------- . Mac-April 50 pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Setiausaha -Guru Penasihat TEMPOH 7 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI Kursus Asas kepada guru penasihat kelab/persatuan PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa y Tetapkan tarikh y Lantikan AJK/Pemilihan guru y Agihan tugas y Kertas kerja y Lain-lain Surat ±menyurat Pengesahan kehadiran penceramah Jadual program Menyediakan sijil dan cenderamata Penyediaan tempat dan cenderamata Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan 2. 3. 8. 5. SHALINA BINTI MOHD SHARIF) GURU PENASIHAT KELAB KOPERASI DISAHKAN OLEH. ii. : : : : : Sekolah. 6. Kursus Tatacara Pengurusan Mesyuarat dan Minit Koperasi Sekolah. Pelajar dapat pengetahuan dalam dalam kursus yang di sertai. i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful