SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUBOK CHINA, 78100 MELAKA PELAN RANCANGAN STRATEGIK DAN TAKTIKAL 2012 KELAB KOPERASI

2.anak dalam semua penyertaan dan pertandingan. Peluang (O) 1. . Kelemahan (W) 1. 3. Peralatan dan prasarana persatuan yang tidak mencukupi. 3. 3.PENGURUSAN KOKURIKULUM KELAB KOPERASI ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) Kekuatan (S) 1. Cabaran / Ancaman (T) 1. komited dan efisyen.Aktiviti yang dirancang tidak dapat dilaksanakan kerana pelaksanaan program sekolah dan kekerapan guru berkursus.Pelajar bersikap negatif dan menganggap penyertaan dalam kelab/persatuan adalah tidak mendatangkan apa-apa faedah. 3. Segelintir ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anakanak mereka aktif dalam Kokurikulum. Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam bidang Kokurikulum dan Ko-akademik. Mempunyai guru yang komited dengan tugas. Ibu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan dorongan kepada anak. 4. Pihak kopearsi sekolah sentiasa memberi kerjasama dari segi kewangan dan sokongan moral untuk menjalankan sesuatu aktiviti atau kursus untuk ahli kelab. Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman serta barisan guru yang bermotivasi. Pengaruh gejala sosial di luar kawasan sekolah. PIBG sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu dari segi moral dan kewangan. 2.A. JPN memberi peluang bagi guru penasihat mengikut kursus. 2. 2. Guru penasihat kurang berpengalaman dari segi pengurusan kelab/persatuan.

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU. MATLAMAT.Taklimat mengenai kesedaran pelajar tentang kepentingan aktiviti kokurikulum ke IPTA. MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam pengurusan sesebuah persatuan. TOV 2011 25% guru mahir dalam pengurusan kelab dan persatuan yang terdapat di sekolah.Mengadakan kursus dalaman dan luaran tentang pengurusan kelab dan perancangan aktiviti kepada guru penasihat. OBJEKTIF. Pertandingan persahabatan dengan sekolahsekolah berhampiran 3. 1. Menarik minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan. Guru penasihat kurang kemahiran untuk melaksanakan aktiviti tertentu. 2. KPI N SASARAN ISU STRATEGIK 1. OBJEKTIF Menambah kemahiran guru dalam melaksanakan aktiviti tertentu. INISIATIF/ STRATEGI 1. Aktiviti yang melibatkan seluruh unit kelab/persatuan untuk sesi perjumpaan mingguan. 2.B. KPI Bilangan guru yang berkemahiran dalam bidang kelab dan persatuan meningkat. Pelajar kurang berminat melibatkan diri untuk menyertai aktiviti kegiatan kokurikulum. SASARAN 2012 35% guru mahir dalam permainan dan sukan yang terdapat di sekolah. 75% pelajar berminat dan terlibat untuk menyertai aktiviti persatuan. . 90% pelajar berminat dan terlibat dalam penyertaan aktiviti sukan dan permainan. Penglibatan pelajar meningkat dalam setiap perjumpaan mingguan. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh dalam aktiviti kelab dan persatuan.

pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. Pelajar kurang pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. TOV 2011 25% pelajar berminat dan telah didedahkan dalam aktiviti keusahawanan koperasi sekolah. Pelajar kurang pendedahan dan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. 5. KPI Penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti keusahawanan koperasi sekolah meningkat. sekolah. Kursus Tatacara Pengurusan Mesyuarat dan Minit Koperasi Sekolah. 1. 4. 25% pelajar tahu dan mempunyai sedikit pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. Kursus dan mempunyai Pengurusan Kedai sedikit Kopearsi Sekolah. Program Pembudayaan Keusahawanan Koperasi Sekolah. Meningkatkan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi 25% pelajar tahu dan mempunyai sedikit pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. Memberi pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. . Mendapat pendedahan dan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. MATLAMAT STRATEGIK Memupuk minat dan penglibatan pelajar dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah. 40% pelajar tahu 1. Memastikan pelajar mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. OBJEKTIF Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah. INISIATIF/ STRATEGI 1. Pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah di kalangan pelajar meningkat. 40% pelajar tahu dan mempunyai sedikit pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah.ISU STRATEGIK 3 . Memastikan pelajar mempunyai pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. SASARAN 2012 40% pelajar berminat dalam setiap aktiviti keusahawanan koperasi sekolah.Pelajar kurang minat untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah.

STRATEGI 1: MENGADAKAN KURSUS DALAMAN ATAU LUARAN KEPADA GURU PENASIHAT UNTUK MERANCANG AKTIVITI UNTUK KELAB/PERSATUAN BIL PROGRAM/ PIPP PROJEK 1.PELAN TAKTIKAL PELAN TAKTIKAL 1 ISU STRATEGI1: GURU PENASIHAT KURANG KEMAHIRAN DALAM AKTIVITI TERTENTU. .00 (Mac) -Sekolah OUTPUT Peningkatan kemahiran guru dalam pengurusan persatuan KPI Bilangan guru yang berkemahiran dalam pengurusan persatuan bertambah PELAN KONTIGENSI Klinik pengurusan persatuan peringkat dalaman dan luaran.C. Kursus Teras kepimpinan 2 dan pengurusan kelab/ persatuan TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum .Penyelaras TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Sekali setahun RM600.

PELAN TAKTIKAL 2 ISU STRATEGI 2:PELAJAR KURANG BERMINAT MELIBATKAN DIRI UNTUK MENYERTAI AKTIVITI KEGIATAN KOKURIKULUM. BIL PROGRAM/ PROJEK Mengadakan taklimat tentang kepentingan aktiviti kokurikulum ke IPTA.00 Tabung Kokurikulum -PIBG OUTPUT KPI PELAN KONTIGEN SI Pemantauan Buku Laporan Aktiviti 1 Teras 1 Penglibatan menyeluruh pelajar dalam persatuan/kelab Penglibatan pelajar seramai 90% dalam seetiap perjumpaan mingguan. . PIPP TANGGUNGJAW AB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Penasihat TEMPOH/ KOS HARI /SUMBER JanOktober -RM 200. STRATEGI 1: MENGADAKAN TAKLIMAT TENTANG KEPENTINGAN AKTIVITI KOKURIKULUM KE IPTA.

BIL PROGRAM/ PROJEK Pertandingan persahabatan dengan sekolahsekolah berhampiran PIPP TANGGUNGJAW AB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/ KOS HARI /SUMBER Jun. Teras 1 Meningkatkan kerjasama dan persahabatan Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan PELAN KONTIGEN SI Aktiviti dijalankan di antara tingkatan peringkat dalaman. . STRATEGI 2: MENGADAKAN PERTANDINGAN PERSAHABATAN DENGAN SEKOLAH-SEKOLAH BERHAMPIRAN.00 -Tabung Kokurikulum OUTPUT KPI 2.PELAN TAKTIKAL 2 ISU STRATEGI 2:PELAJAR KURANG BERMINAT MELIBATKAN DIRI UNTUK MENYERTAI AKTIVITI KEGIATAN KOKURIKULUM.Okt -RM 300.

PIPP TANGGUNGJAW AB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/ KOS HARI /SUMBER Feb. 3 Teras 1 Meningkatkan kerjasama dan persahabatan Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan .PELAN TAKTIKAL 2 ISU STRATEGI 2:PELAJAR KURANG BERMINAT MELIBATKAN DIRI UNTUK MENYERTAI AKTIVITI KEGIATAN KOKURIKULUM. BIL PROGRAM/ PROJEK Aktiviti yang melibatkan seluruh unit kelab/persatuan untuk sesi perjumpaan mingguan. STRATEGI 3: MENGADAKAN AKTIVITI YANG MELIBATKAN SELURUH UNIT KELAB/PERSATUAN UNTUK SESI PERJUMPAAN MINGGUAN.00 -Tabung Kokurikulum OUTPUT KPI PELAN KONTIGEN SI Aktiviti dijalankan di antara unit kelab/ persatuan.Okt -RM 300.

00 -Tabung Koperasi Sekolah.PELAN TAKTIKAL 3 ISU STRATEGI 3:PELAJAR KURANG BERMINAT UNTUK MELIBATKAN DIRI DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN KOPERASI SEKOLAH. PELAN KONTIGENSI Aktiviti dijalankan di kalangan ahli kelab. Program Pembudayaan Keusahawanan Koperasi Sekolah PIPP Teras 1 TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Feb. STRATEGI 1: PROGRAM PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN KOPERASI SEKOLAH.Okt -RM 300. OUTPUT Meningkatkan kemahiran keusahawanan di kalangan pelajar. . BIL 3 PROGRAM/ PROJEK 1. KPI Penglibatan pelajar sebanyak 50% untuk aktiviti keusahawanan yang dilaksanakn.

PIPP Teras 1 TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Feb.00 -Tabung Koperasi Sekolah. PELAN KONTIGENSI Aktiviti dijalankan di kalangan ahli kelab.PELAN TAKTIKAL 4 ISU STRATEGI 4:PELAJAR KURANG PENGETAHUAN MENGENAI PENGURUSAN KEDAI KOPERASI SEKOLAH. .Okt -RM 500. BIL 1.. KPI Penglibatan pelajar sebanyak 50% untuk aktiviti yang dilaksanakn. OUTPUT Meningkatkan kemahiran pengurusan kedai koperasi sekolah. STRATEGI 1: MENGADAKAN KURSUS PENGURUSAN KEDAI KOPERASI SEKOLAH. PROGRAM/ PROJEK Kursus Pengurusan Kedai Koperasi Sekolah.

.00 -Tabung Koperasi Sekolah.PELAN TAKTIKAL 5 ISU STRATEGI 5:PELAJAR KURANG PENDEDAHAN DAN PENGETAHUAN MENGENAI TATACARA PENGURUSAN MESYUARAT DAN MINIT KOPERASI SEKOLAH. BIL 1.Okt -RM 500. TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Feb. PROGRAM/ PIPP PROJEK Kursus Tatacara Teras Pengurusan 1 Mesyuarat dan Minit Koperasi Sekolah. KPI Penglibatan pelajar sebanyak 50% untuk aktiviti yang dilaksanakn. OUTPUT Meningkatkan kemahiran mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. STRATEGI 1: MENGADAKAN KURSUS TATACARA PENGURUSAN MESYUARAT DAN MINIT KOPERASI SEKOLAH. PELAN KONTIGENSI Aktiviti dijalankan di kalangan ahli kelab.

Melaksanakan Tugas Ke Arah Lebih Berkesan i. 4. 6. Kursus kepimpinan dan Pengurusan Kelab/ Persatuan. 7. 3.PELAN OPERASI PELAN OPERASI 1 Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL 1. 8. Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum AJK AJK AJK AJK Setiausaha /pentadbir 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu selepas . ii. Mac-April 2012 Guru-guru penasihat kelab/persatuan TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Setiausaha -Guru Penasihat TEMPOH 7 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI Kursus Asas kepada guru penasihat kelab/persatuan PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa y Tetapkan tarikh y Lantikan AJK/Pemilihan guru y Agihan tugas y Kertas kerja y Lain-lain Surat ±menyurat Pengesahan kehadiran penceramah Jadual program Menyediakan sijil dan cenderamata Penyediaan tempat dan cenderamata Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan 2. 5. : : : : : : Meningkatkan kemahiran pengurusan kelab/ persatuan guru penasihat. Menambah bilangan guru berkemahiran dalam pengurusan kelab/persatuan. Menambah bilangan pelajar yang aktif melibatkan diri dalam aktiviti kelab/persatuan.

4. 6. y Makluman keoada ibu bapa. 5. kos dan sumber. daerah dan negeri. Mesyuarat y Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual taklimat Pelaksanaan aktiviti yang dirancang Pemantauan & Laporan GPK Kokurikulum Penyelaras Guru Penasihat 1 hari 1 hari Guru Penasihat & AJK Guru Penasihat penyelaras -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 3 hari Januari-Februari 2 minggu selepas .PELAN OPERASI 2 Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL : : : : : : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum Taklimat mengenai kesedaran pelajar tentang kepentingan aktiviti kokurikulum ke IPTA.Februari Semua pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 1.tarikh aktiviti kepada kelas. Meningkatkan penglibatan menyeluruh pelajar dalam aktiviti kelab/persatuan ii. 3.guru -penasihat -Bincang aktiviti. Untuk Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Kelab /Persatuan i. Meningkatkan pencapaian dalam kelab dan persatuan peringkat sekolah. Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru. 2. Januari. Surat ±menyurat y Tarikh.

2. Pelajar akan mendapat kemahiran dan pengalaman yang bermakna. Januari. Surat ±menyurat y Tarikh. Pemantauan & Laporan GPK Kokurikulum -Guru penasihat / Kelab Koperasi Guru Penasihat / Kelab Koperasi & ALK -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 1 hari 3 hari Setiap kali program . Pelajar dapat bertukar.Jun TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI 1. y Makluman kepada ibu bapa.guru -penasihat -Bincang aktiviti. 5.PELAN OPERASI 3 Nama projek Rasional Objektif : : : : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Kelab dan Persatuan Tarikh & tempat : Pelaksanaan Kumpulan sasaran : Semua pelajar yang berpotensi BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru. 4.Penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan akan meningkat. Mesyuarat Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual Aktiviti Pertandingan Insentif kepada guru dan pelajar -GPK Kokurikulum -ALK Koperasi -Guru Penasihat -Kelab Koperasi GPK Kokurikulum Penyelaras Pertandingan persahabatan dengan sekolah ±sekolah berhampiran. 6. y Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh pertandingan. kos dan sumber. 1 hari 3.tukar pengalaman sesama sendiri. ii. i.tarikh aktiviti kepada sekolah terlibat.

1 hari 3. 6. Pemantauan & Laporan GPK Kokurikulum -Guru penasihat / Kelab Koperasi Guru Penasihat / Kelab Koperasi & ALK -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 1 hari 3 hari Setiap kali program . 2.guru -penasihat -Bincang aktiviti. y Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh pertandingan.Penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan akan meningkat. Surat ±menyurat y Tarikh. kos dan sumber. 4. 5. ii.PELAN OPERASI 4 : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Kelab dan Persatuan Nama projek Rasional Objektif : : : Aktiviti yang melibatkan seluruh unit kelab/persatuan untuk sesi perjumpaan mingguan. Febuari-Oktober Tarikh & tempat : Pelaksanaan Kumpulan sasaran : Semua pelajar yang berpotensi BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru. Pelajar dapat bertukar.tukar pengalaman sesama sendiri. Mesyuarat Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual Aktiviti Kelab/Persatuan Insentif kepada guru dan pelajar -GPK Kokurikulum -ALK Koperasi -Guru Penasihat -Kelab Koperasi GPK Kokurikulum Penyelaras TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI 1. y Makluman kepada ibu bapa. i.tarikh aktiviti kepada sekolah terlibat. Pelajar akan mendapat kemahiran dan pengalaman yang bermakna.

4. Febuari-Oktober Semua pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -ALK Koperasi -Guru Penasihat -Kelab Koperasi GPK Kokurikulum Penyelaras TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru. kos dan sumber.(penanaman sayur hidroponik) Pelajar dapat pengetahuan dalam program pembudayaan keusahawanan yang dilakukan. GPK Kokurikulum -Guru penasihat / Kelab Koperasi Guru Penasihat / Kelab Koperasi & ALK -GPK Kokurikulum -Guru Penasihat -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 1 hari 3 hari Setiap kali program . Pelajar akan mendapat kemahiran dan pengalaman yang bermakna.PELAN OPERASI 5 : Meningkatkan Minat Dan Penglibatan Pelajar Dalam Bidang Keusahawanan Koperasi Sekolah. 5. y Makluman kepada ibu bapa. Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah ii.guru -penasihat -Bincang aktiviti. 1 hari 3. y Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh pertandingan. 6. i. Surat ±menyurat y Tarikh. Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL : : : : : Program Pembudayaan Keusahawanan Koperasi Sekolah . Mesyuarat Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual Aktiviti yang dirancang Insentif kepada guru dan pelajar Pemantauan & Laporan 1. 2.tarikh aktiviti kepada sekolah terlibat.

4. 5. i. Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL 1. Pelajar dapat pengetahuan dalam dalam kursus yang di sertai. 8. Meningkatkan pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. 7.PELAN OPERASI 6 : Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Pengurusan Kedai Koperasi Sekolah. Pelajar akan mendapat pengetahuan yang luas mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. 3. 6. : : : : : Kursus Pengurusan Kedai Koperasi Sekolah. ii. Febuari-April 50 pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Setiausaha -Guru Penasihat TEMPOH 7 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI Kursus Asas kepada guru penasihat kelab/persatuan PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa y Tetapkan tarikh y Lantikan AJK/Pemilihan guru y Agihan tugas y Kertas kerja y Lain-lain Surat ±menyurat Pengesahan kehadiran penceramah Jadual program Menyediakan sijil dan cenderamata Penyediaan tempat dan cenderamata Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan 2. Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum AJK AJK AJK AJK Setiausaha /pentadbir 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu selepas .

Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum AJK AJK AJK AJK Setiausaha /pentadbir 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu selepas DISEDIAKAN OLEH. Meningkatkan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. ii. 5. Mac-April 50 pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Setiausaha -Guru Penasihat TEMPOH 7 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI Kursus Asas kepada guru penasihat kelab/persatuan PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa y Tetapkan tarikh y Lantikan AJK/Pemilihan guru y Agihan tugas y Kertas kerja y Lain-lain Surat ±menyurat Pengesahan kehadiran penceramah Jadual program Menyediakan sijil dan cenderamata Penyediaan tempat dan cenderamata Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan 2. Pelajar dapat pengetahuan dalam dalam kursus yang di sertai. 8. Kursus Tatacara Pengurusan Mesyuarat dan Minit Koperasi Sekolah. 4. 3. Pelajar akan mendapat pengalaman yang bermakna dalam kursus yang disertai oleh mereka. 6. ----------------------------------------------------- . i.PELAN OPERASI 7 : Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Tatacara Pengurusan Mesyuarat Dan Minit Koperasi Nama proje Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL 1. ----------------------------------------------(PN. 7. : : : : : Sekolah. SHALINA BINTI MOHD SHARIF) GURU PENASIHAT KELAB KOPERASI DISAHKAN OLEH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful