SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUBOK CHINA, 78100 MELAKA PELAN RANCANGAN STRATEGIK DAN TAKTIKAL 2012 KELAB KOPERASI

Cabaran / Ancaman (T) 1. 3. Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam bidang Kokurikulum dan Ko-akademik. 3.Aktiviti yang dirancang tidak dapat dilaksanakan kerana pelaksanaan program sekolah dan kekerapan guru berkursus. Segelintir ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anakanak mereka aktif dalam Kokurikulum. Peralatan dan prasarana persatuan yang tidak mencukupi. 2. Peluang (O) 1. Pengaruh gejala sosial di luar kawasan sekolah. Kelemahan (W) 1. 2. Mempunyai guru yang komited dengan tugas. Guru penasihat kurang berpengalaman dari segi pengurusan kelab/persatuan. 4. . 3. Pihak kopearsi sekolah sentiasa memberi kerjasama dari segi kewangan dan sokongan moral untuk menjalankan sesuatu aktiviti atau kursus untuk ahli kelab. 3. JPN memberi peluang bagi guru penasihat mengikut kursus.A. 2. Ibu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan dorongan kepada anak. PIBG sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu dari segi moral dan kewangan.Pelajar bersikap negatif dan menganggap penyertaan dalam kelab/persatuan adalah tidak mendatangkan apa-apa faedah. komited dan efisyen. Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman serta barisan guru yang bermotivasi.anak dalam semua penyertaan dan pertandingan.PENGURUSAN KOKURIKULUM KELAB KOPERASI ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) Kekuatan (S) 1. 2.

KPI N SASARAN ISU STRATEGIK 1. 75% pelajar berminat dan terlibat untuk menyertai aktiviti persatuan. 2. MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam pengurusan sesebuah persatuan. MATLAMAT. 1. KPI Bilangan guru yang berkemahiran dalam bidang kelab dan persatuan meningkat. Menarik minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti kelab dan persatuan. Pertandingan persahabatan dengan sekolahsekolah berhampiran 3. Pelajar kurang berminat melibatkan diri untuk menyertai aktiviti kegiatan kokurikulum. SASARAN 2012 35% guru mahir dalam permainan dan sukan yang terdapat di sekolah. Aktiviti yang melibatkan seluruh unit kelab/persatuan untuk sesi perjumpaan mingguan. 90% pelajar berminat dan terlibat dalam penyertaan aktiviti sukan dan permainan.PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU. Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh dalam aktiviti kelab dan persatuan. . TOV 2011 25% guru mahir dalam pengurusan kelab dan persatuan yang terdapat di sekolah.B. Guru penasihat kurang kemahiran untuk melaksanakan aktiviti tertentu. Penglibatan pelajar meningkat dalam setiap perjumpaan mingguan. OBJEKTIF. OBJEKTIF Menambah kemahiran guru dalam melaksanakan aktiviti tertentu. 2.Mengadakan kursus dalaman dan luaran tentang pengurusan kelab dan perancangan aktiviti kepada guru penasihat. INISIATIF/ STRATEGI 1.Taklimat mengenai kesedaran pelajar tentang kepentingan aktiviti kokurikulum ke IPTA.

Memastikan pelajar mempunyai pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. Pelajar kurang pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. Meningkatkan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi 25% pelajar tahu dan mempunyai sedikit pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. sekolah. 1. TOV 2011 25% pelajar berminat dan telah didedahkan dalam aktiviti keusahawanan koperasi sekolah. OBJEKTIF Memastikan penglibatan pelajar secara menyeluruh dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah.ISU STRATEGIK 3 . SASARAN 2012 40% pelajar berminat dalam setiap aktiviti keusahawanan koperasi sekolah. Pelajar kurang pendedahan dan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. Pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah di kalangan pelajar meningkat. pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. 5. INISIATIF/ STRATEGI 1. 25% pelajar tahu dan mempunyai sedikit pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. MATLAMAT STRATEGIK Memupuk minat dan penglibatan pelajar dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah. Memastikan pelajar mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. KPI Penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti keusahawanan koperasi sekolah meningkat.Pelajar kurang minat untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah. 4. 40% pelajar tahu 1. Mendapat pendedahan dan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. 40% pelajar tahu dan mempunyai sedikit pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. Kursus Tatacara Pengurusan Mesyuarat dan Minit Koperasi Sekolah. Memberi pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. Kursus dan mempunyai Pengurusan Kedai sedikit Kopearsi Sekolah. Program Pembudayaan Keusahawanan Koperasi Sekolah. .

C.PELAN TAKTIKAL PELAN TAKTIKAL 1 ISU STRATEGI1: GURU PENASIHAT KURANG KEMAHIRAN DALAM AKTIVITI TERTENTU. Kursus Teras kepimpinan 2 dan pengurusan kelab/ persatuan TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum .00 (Mac) -Sekolah OUTPUT Peningkatan kemahiran guru dalam pengurusan persatuan KPI Bilangan guru yang berkemahiran dalam pengurusan persatuan bertambah PELAN KONTIGENSI Klinik pengurusan persatuan peringkat dalaman dan luaran.Penyelaras TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Sekali setahun RM600. . STRATEGI 1: MENGADAKAN KURSUS DALAMAN ATAU LUARAN KEPADA GURU PENASIHAT UNTUK MERANCANG AKTIVITI UNTUK KELAB/PERSATUAN BIL PROGRAM/ PIPP PROJEK 1.

STRATEGI 1: MENGADAKAN TAKLIMAT TENTANG KEPENTINGAN AKTIVITI KOKURIKULUM KE IPTA. .00 Tabung Kokurikulum -PIBG OUTPUT KPI PELAN KONTIGEN SI Pemantauan Buku Laporan Aktiviti 1 Teras 1 Penglibatan menyeluruh pelajar dalam persatuan/kelab Penglibatan pelajar seramai 90% dalam seetiap perjumpaan mingguan. BIL PROGRAM/ PROJEK Mengadakan taklimat tentang kepentingan aktiviti kokurikulum ke IPTA. PIPP TANGGUNGJAW AB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Penasihat TEMPOH/ KOS HARI /SUMBER JanOktober -RM 200.PELAN TAKTIKAL 2 ISU STRATEGI 2:PELAJAR KURANG BERMINAT MELIBATKAN DIRI UNTUK MENYERTAI AKTIVITI KEGIATAN KOKURIKULUM.

Okt -RM 300. Teras 1 Meningkatkan kerjasama dan persahabatan Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan PELAN KONTIGEN SI Aktiviti dijalankan di antara tingkatan peringkat dalaman.00 -Tabung Kokurikulum OUTPUT KPI 2. . BIL PROGRAM/ PROJEK Pertandingan persahabatan dengan sekolahsekolah berhampiran PIPP TANGGUNGJAW AB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/ KOS HARI /SUMBER Jun. STRATEGI 2: MENGADAKAN PERTANDINGAN PERSAHABATAN DENGAN SEKOLAH-SEKOLAH BERHAMPIRAN.PELAN TAKTIKAL 2 ISU STRATEGI 2:PELAJAR KURANG BERMINAT MELIBATKAN DIRI UNTUK MENYERTAI AKTIVITI KEGIATAN KOKURIKULUM.

BIL PROGRAM/ PROJEK Aktiviti yang melibatkan seluruh unit kelab/persatuan untuk sesi perjumpaan mingguan.00 -Tabung Kokurikulum OUTPUT KPI PELAN KONTIGEN SI Aktiviti dijalankan di antara unit kelab/ persatuan. PIPP TANGGUNGJAW AB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/ KOS HARI /SUMBER Feb.Okt -RM 300.PELAN TAKTIKAL 2 ISU STRATEGI 2:PELAJAR KURANG BERMINAT MELIBATKAN DIRI UNTUK MENYERTAI AKTIVITI KEGIATAN KOKURIKULUM. STRATEGI 3: MENGADAKAN AKTIVITI YANG MELIBATKAN SELURUH UNIT KELAB/PERSATUAN UNTUK SESI PERJUMPAAN MINGGUAN. 3 Teras 1 Meningkatkan kerjasama dan persahabatan Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap perjumpaan mingguan .

KPI Penglibatan pelajar sebanyak 50% untuk aktiviti keusahawanan yang dilaksanakn. BIL 3 PROGRAM/ PROJEK 1. Program Pembudayaan Keusahawanan Koperasi Sekolah PIPP Teras 1 TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Feb. STRATEGI 1: PROGRAM PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN KOPERASI SEKOLAH. PELAN KONTIGENSI Aktiviti dijalankan di kalangan ahli kelab.00 -Tabung Koperasi Sekolah. .Okt -RM 300. OUTPUT Meningkatkan kemahiran keusahawanan di kalangan pelajar.PELAN TAKTIKAL 3 ISU STRATEGI 3:PELAJAR KURANG BERMINAT UNTUK MELIBATKAN DIRI DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN KOPERASI SEKOLAH.

PROGRAM/ PROJEK Kursus Pengurusan Kedai Koperasi Sekolah. . BIL 1. PIPP Teras 1 TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Feb.Okt -RM 500. STRATEGI 1: MENGADAKAN KURSUS PENGURUSAN KEDAI KOPERASI SEKOLAH..00 -Tabung Koperasi Sekolah. PELAN KONTIGENSI Aktiviti dijalankan di kalangan ahli kelab.PELAN TAKTIKAL 4 ISU STRATEGI 4:PELAJAR KURANG PENGETAHUAN MENGENAI PENGURUSAN KEDAI KOPERASI SEKOLAH. KPI Penglibatan pelajar sebanyak 50% untuk aktiviti yang dilaksanakn. OUTPUT Meningkatkan kemahiran pengurusan kedai koperasi sekolah.

PELAN TAKTIKAL 5 ISU STRATEGI 5:PELAJAR KURANG PENDEDAHAN DAN PENGETAHUAN MENGENAI TATACARA PENGURUSAN MESYUARAT DAN MINIT KOPERASI SEKOLAH. KPI Penglibatan pelajar sebanyak 50% untuk aktiviti yang dilaksanakn. OUTPUT Meningkatkan kemahiran mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. . BIL 1. PROGRAM/ PIPP PROJEK Kursus Tatacara Teras Pengurusan 1 Mesyuarat dan Minit Koperasi Sekolah. STRATEGI 1: MENGADAKAN KURSUS TATACARA PENGURUSAN MESYUARAT DAN MINIT KOPERASI SEKOLAH. TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Penyelaras -Guru Bertanggungjawab TEMPOH/HARI KOS /SUMBER Feb.00 -Tabung Koperasi Sekolah. PELAN KONTIGENSI Aktiviti dijalankan di kalangan ahli kelab.Okt -RM 500.

Menambah bilangan guru berkemahiran dalam pengurusan kelab/persatuan. Mac-April 2012 Guru-guru penasihat kelab/persatuan TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Setiausaha -Guru Penasihat TEMPOH 7 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI Kursus Asas kepada guru penasihat kelab/persatuan PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa y Tetapkan tarikh y Lantikan AJK/Pemilihan guru y Agihan tugas y Kertas kerja y Lain-lain Surat ±menyurat Pengesahan kehadiran penceramah Jadual program Menyediakan sijil dan cenderamata Penyediaan tempat dan cenderamata Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan 2. 5. 8. Melaksanakan Tugas Ke Arah Lebih Berkesan i. 4. : : : : : : Meningkatkan kemahiran pengurusan kelab/ persatuan guru penasihat. 7.PELAN OPERASI PELAN OPERASI 1 Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL 1. 6. 3. ii. Menambah bilangan pelajar yang aktif melibatkan diri dalam aktiviti kelab/persatuan. Kursus kepimpinan dan Pengurusan Kelab/ Persatuan. Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum AJK AJK AJK AJK Setiausaha /pentadbir 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu selepas .

3. kos dan sumber. daerah dan negeri.Februari Semua pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 1. Januari. y Makluman keoada ibu bapa. 2. 4.guru -penasihat -Bincang aktiviti. Mesyuarat y Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual taklimat Pelaksanaan aktiviti yang dirancang Pemantauan & Laporan GPK Kokurikulum Penyelaras Guru Penasihat 1 hari 1 hari Guru Penasihat & AJK Guru Penasihat penyelaras -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 3 hari Januari-Februari 2 minggu selepas . 6. Surat ±menyurat y Tarikh. Meningkatkan penglibatan menyeluruh pelajar dalam aktiviti kelab/persatuan ii.PELAN OPERASI 2 Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL : : : : : : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum Taklimat mengenai kesedaran pelajar tentang kepentingan aktiviti kokurikulum ke IPTA. Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru.tarikh aktiviti kepada kelas. 5. Meningkatkan pencapaian dalam kelab dan persatuan peringkat sekolah. Untuk Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Kelab /Persatuan i.

ii. kos dan sumber. 4.Penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan akan meningkat. Surat ±menyurat y Tarikh. y Makluman kepada ibu bapa. Pelajar akan mendapat kemahiran dan pengalaman yang bermakna. Pelajar dapat bertukar. 2. i.Jun TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI 1. 6.tarikh aktiviti kepada sekolah terlibat.PELAN OPERASI 3 Nama projek Rasional Objektif : : : : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Kelab dan Persatuan Tarikh & tempat : Pelaksanaan Kumpulan sasaran : Semua pelajar yang berpotensi BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru. y Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh pertandingan. 5. 1 hari 3. Januari.tukar pengalaman sesama sendiri. Pemantauan & Laporan GPK Kokurikulum -Guru penasihat / Kelab Koperasi Guru Penasihat / Kelab Koperasi & ALK -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 1 hari 3 hari Setiap kali program . Mesyuarat Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual Aktiviti Pertandingan Insentif kepada guru dan pelajar -GPK Kokurikulum -ALK Koperasi -Guru Penasihat -Kelab Koperasi GPK Kokurikulum Penyelaras Pertandingan persahabatan dengan sekolah ±sekolah berhampiran.guru -penasihat -Bincang aktiviti.

Surat ±menyurat y Tarikh.tarikh aktiviti kepada sekolah terlibat. Pelajar dapat bertukar.PELAN OPERASI 4 : Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Aktiviti Kelab dan Persatuan Nama projek Rasional Objektif : : : Aktiviti yang melibatkan seluruh unit kelab/persatuan untuk sesi perjumpaan mingguan. y Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh pertandingan. Febuari-Oktober Tarikh & tempat : Pelaksanaan Kumpulan sasaran : Semua pelajar yang berpotensi BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Jawatankuasa Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru. i. 1 hari 3. 4. Pemantauan & Laporan GPK Kokurikulum -Guru penasihat / Kelab Koperasi Guru Penasihat / Kelab Koperasi & ALK -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 1 hari 3 hari Setiap kali program . 2. Mesyuarat Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual Aktiviti Kelab/Persatuan Insentif kepada guru dan pelajar -GPK Kokurikulum -ALK Koperasi -Guru Penasihat -Kelab Koperasi GPK Kokurikulum Penyelaras TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI 1. 5. 6. kos dan sumber. Pelajar akan mendapat kemahiran dan pengalaman yang bermakna.Penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan akan meningkat. y Makluman kepada ibu bapa. ii.guru -penasihat -Bincang aktiviti.tukar pengalaman sesama sendiri.

5. i. 1 hari 3. Mesyuarat Perlantikan AJK y Perancangan Aktiviti Kecemerlangan Jadual Aktiviti yang dirancang Insentif kepada guru dan pelajar Pemantauan & Laporan 1. kos dan sumber.(penanaman sayur hidroponik) Pelajar dapat pengetahuan dalam program pembudayaan keusahawanan yang dilakukan. Pelajar akan mendapat kemahiran dan pengalaman yang bermakna. 2. Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam bidang keusahawanan koperasi sekolah ii.guru -penasihat -Bincang aktiviti. y Makluman kepada ibu bapa. Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL : : : : : Program Pembudayaan Keusahawanan Koperasi Sekolah .PELAN OPERASI 5 : Meningkatkan Minat Dan Penglibatan Pelajar Dalam Bidang Keusahawanan Koperasi Sekolah.tarikh aktiviti kepada sekolah terlibat. GPK Kokurikulum -Guru penasihat / Kelab Koperasi Guru Penasihat / Kelab Koperasi & ALK -GPK Kokurikulum -Guru Penasihat -GPK Kokurikulum -penyelaras -Guru Penasihat 1 hari 3 hari Setiap kali program . Surat ±menyurat y Tarikh. 4. y Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh pertandingan. Febuari-Oktober Semua pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -ALK Koperasi -Guru Penasihat -Kelab Koperasi GPK Kokurikulum Penyelaras TEMPOH 1 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Penetapkan tarikh ±tarikh penting Taklimat kepada guru. 6.

7. Pelajar akan mendapat pengetahuan yang luas mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. Nama projek Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL 1. : : : : : Kursus Pengurusan Kedai Koperasi Sekolah. 3. 5. ii. 4. i. Pelajar dapat pengetahuan dalam dalam kursus yang di sertai.PELAN OPERASI 6 : Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Pengurusan Kedai Koperasi Sekolah. Febuari-April 50 pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Setiausaha -Guru Penasihat TEMPOH 7 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI Kursus Asas kepada guru penasihat kelab/persatuan PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa y Tetapkan tarikh y Lantikan AJK/Pemilihan guru y Agihan tugas y Kertas kerja y Lain-lain Surat ±menyurat Pengesahan kehadiran penceramah Jadual program Menyediakan sijil dan cenderamata Penyediaan tempat dan cenderamata Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan 2. Meningkatkan pengetahuan mengenai pengurusan kedai koperasi sekolah. 8. 6. Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum AJK AJK AJK AJK Setiausaha /pentadbir 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu selepas .

PELAN OPERASI 7 : Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Tatacara Pengurusan Mesyuarat Dan Minit Koperasi Nama proje Rasional Objektif Tarikh & tempat Pelaksanaan Kumpulan sasaran BIL 1. Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum AJK AJK AJK AJK Setiausaha /pentadbir 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu selepas DISEDIAKAN OLEH. ----------------------------------------------------- . SHALINA BINTI MOHD SHARIF) GURU PENASIHAT KELAB KOPERASI DISAHKAN OLEH. : : : : : Sekolah. Mac-April 50 pelajar yang berpotensi TANGGUNGJAWAB -GPK Kokurikulum -Setiausaha -Guru Penasihat TEMPOH 7 hari STATUS/ PELAN KONTIGENSI Kursus Asas kepada guru penasihat kelab/persatuan PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa y Tetapkan tarikh y Lantikan AJK/Pemilihan guru y Agihan tugas y Kertas kerja y Lain-lain Surat ±menyurat Pengesahan kehadiran penceramah Jadual program Menyediakan sijil dan cenderamata Penyediaan tempat dan cenderamata Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan 2. ii. Meningkatkan pengetahuan mengenai tatacara pengurusan mesyuarat dan minit koperasi sekolah. 7. Kursus Tatacara Pengurusan Mesyuarat dan Minit Koperasi Sekolah. 5. Pelajar akan mendapat pengalaman yang bermakna dalam kursus yang disertai oleh mereka. ----------------------------------------------(PN. Pelajar dapat pengetahuan dalam dalam kursus yang di sertai. 6. 4. i. 3. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful