Anda di halaman 1dari 17

SABRINA

BINTI SHABERI SARAH BINTI JAMIL MARJIHA BINTI MANSOR HUSNASALSABILA BINTI ZULKIFLI NUR FATIN NABILA BINTI AZMI

001014 001017 000893 000887 000964

Tugas

juga dikenali dengan nama lain seperti kerja, kewajipan, tanggungjawab, fungsi, peranan, khidmat, urusan, tanggungan, beban, usaha, ikhtiar, gawai, arahan dan perintah. didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau pekerjaan yg menjadi tanggungjawab seseorang.

Tugas

1) 2) 3) 4) 5) 6)

7) 8)

Tugas Spesifik Fungsi Pengawasan Dan Pengawalan Pengawalan Kualiti Fungsi Perhubungan Tugas Promosi Kesihatan Fungsi Keselamatan ( keselamatan pesakit, harta benda) Hubungan Kerja (dalaman, luaran) Persekitaran Kerja

1.   

Peringkat Organisasi Pelbagai jabatan/agensi Kerajaan Jabatan Pengimejan Jabatan Kecemasan Jabatan Ortopedik Jabatan Surgikal Jabatan Peadiatrik

2.

Skop fungsi dan bidang tugas 2.1 . Rawatan awam dan menaksir perawatan holistik kepada pesakit. (Semua bentuk praktik kejururawatan yang tujuannya adalah membantu kesembuhan seseorang secara menyeluruh. Jururawat melihat pesakit sebagai manusia secara keseluruhan dimana ada berkaitan antara tubuh, fikiran, emosi, sosial/budaya dan spiritual. (American Holistic Nurses association)

Kenalpasti

Berbincang dengan ahli pasukan perawatan (doktor, jururawat, medical assistant) berkenaan pelan rawatan kepada pesakit secara individu. Melaksanakan pelan perawatan dengan cepat dan berkesan. Menilai keberkesanan perawatan yang diberikan kepada klien. Dokumentasi semua tindakan perawatan untuk menentukan kesinambungan perawatan pesakit.

 Semak

nota atau laporan pesakit untuk memastikan perawatan yang dirancang dilaksanakan. Membimbang ahli pasukan untuk bertindah cepat dan tepat didalam pengendalian kecemasan.

2.2. Fungsi Kawalan Infeksi Hospital Melaksanakan prinsip aseptik teknik seperti dressing aseptic technique atau prinsip hand washing. Menentukan kadar infeksi dan bertindak corrective, preventive measures melalui pengambilan contoh spesimen dari masa ke semasa. Penguatkuasaan amalan Universal Precaution (penggunaan glove, mask, gown)


2.3 . Penentuan dan Kawalan QA (QualityAssurance) Mengimplementasikan QA kejururawatan kebangsaan. Mengenalpasti indikator QA Hospital specific approach (HAS) melalui taksiran kehendak pelanggan dan pendekatan kejururawatan. Berbincang dengan pegawai atasan dan pasukan untuk tindakan sewajarnya. Dokumentasi semua kajian atau penyelidikan.


2.4. Pendidikan dan Perkembangan warga kerja kejururawatan. Melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran (kursus) Menjalankan In Job Training dan Continuos Nursing Education untuk warga kerja kejururawatan untuk memantapkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada. Mendorong warga kejururawatan dalam perkembangan kerjaya dengan mengesyorkan seminar, konferen dan kursus pos basik.


2.5. Pengawalan Peralatan dan Ubatan. Memeriksa dan memastikan semua peralatan perubatan (dinamap, oksigen wall/tank) dan bukan perubatan (shower, lampu) berfungsi dengan sempurna setiap masa. Memastikan bekalan ubatan mencukupi untuk melancarkan pemberian ubat.


2.6. Fungsi Hubungan Kerja


 Wujudkan

perhubungan yang baik diantara wad/jabatan/unit/klinik serta dikalangan semua warga kerja, pesakit dan keluarga. Kerjasama dengan warga kerja dengan amalan penyayang dan profesional. Kenalpasti dan melaksanakan piawaian pelanggan. Interaksi/komunikasi dengan pesakit.

3. HUBUNGAN KERJA 3.1. Dalaman a) Pegawai di unit yang sama. (doktor, MA) b) Pegawai di unit yang lain tetapi didalam organisasi yang sama. ( Pegawai farmasi,juru x-ray) 3.2. Luaran a) Komuniti (masyarakat) b) Jabatan kerajaan dan agensi lain (Bomba, Pertahanan Awam) c) Pegawai-pegawai lain (Pegawai Polis)

Kesimpulannya

adalah ketua jururawat memainkan penting dalam sebuah organisasi untuk memastikan matlamat dapat dicapai. Ketua jururawat bukan sahaja memainkan peranan penting dalam pengurusan malah ketua jururawat juga berperanan penting dalam penjagaan dan perawatan pesakit.

TERIMA KASIH