P. 1
Laporan Dadah Bulan Oktober 2011

Laporan Dadah Bulan Oktober 2011

|Views: 44|Likes:
Dipublikasikan oleh sigsbm

More info:

Published by: sigsbm on Feb 24, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

Sections

  • 4. RAWATAN, PERUBATAN DAN PEMULIHAN
  • 6. PENUTUP

2011

LAPORAN DADAH

BULAN OKTOBER

AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Laporan Dadah Oktober 2011

1

KANDUNGAN:

MUKA SURAT

STATISTIK PENAGIH DADAH …………………………………. 2 - 5

PROFIL PENAGIH………………………………………………… 6 - 20

Etnik

Jantina

Umur

Pekerjaan

Tahap Pendidikan

Sebab Mula Mengguna Dadah

Jenis Dadah Yang Digunakan Oleh Penagih

Cara Menggunakan Dadah

PENCEGAHAN…………………………………………………….. 21 - 25

Program Pendidikan Pencegahan Dadah
- Keluarga Bebas Dadah

Program Pendidikan Pencegahan Dadah
- Institusi Pendidikan Bebas Dadah

Program Pendidikan Pencegahan Dadah
- Tempat Kerja Bebas Dadah

Program Pendidikan Pencegahan Dadah
- Komuniti Bebas Dadah

Program Pendidikan Pencegahan Dadah
- Kesedaran Awam dan Publisiti Antidadah

RAWATAN, PERUBATAN DAN PEMULIHAN .....................26 - 35

Cure and Care 1Malaysia (C&C)

Cure and Care Service Centre (CCSC)

Caring Community House (CCH)

PUSPEN

PENGUATKUASAAN DAN PENGAWASAN…………………… ..36 - 40

PENUTUP…………………………………………………………….…41

Laporan Dadah Oktober 2011

2

1. STATISTIK PENAGIH DADAH

Laporan ini membentangkan statistik penagihan dadah yang dikesan di
seluruh negara bagi tempoh Januari-Oktober 2011 yang dikumpul dan
dikeluarkan oleh Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (BIONADI). Secara
umumnya:-

1.1 Sepanjang bulan Januari-Oktober, seramai 9,776 orang penagih telah
dikesan dan menunjukkan penurunan sebanyak 51.82% berbanding
tempoh yang sama tahun lalu (20,292 orang).

1.2 Mereka ini terdiri daripada 6,163 orang (63.04%) penagih baru, yang
mana berlakunya penurunan sebanyak 58.16% berbanding 14,730
orang bagi tempoh yang sama tahun lalu. Manakala penagih berulang
pula adalah seramai 3,613 orang (36.96%), mengalami penurunan
sebanyak 35.04% berbanding tahun sebelumnya (5,562 orang).

1.3 Secara purata, seramai 21 penagih baru dan 12 penagih berulang
telah dikesan setiap hari sepanjang Januari-Oktober 2011 (Jadual 1).

Jadual 1: Perbandingan Penagih yang Dikesan

Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010

STATUS

JAN-OKT

%

JAN-OKT PERBEZAAN

PURATA JAN-OKT 2011

KES

2011

2010

2011/2010 SEBULAN SEHARI SEJAM

Penagih Baru Dikesan*

6,163

63.04%

14,730

-58.16%

616

21

1

Penagih Berulang**

3,613

36.96%

5,562

-35.04%

361

12

1

Jumlah

9,776

100.00% 20,292

-51.82%

978

33

1

* Penagih yang dikesan kali pertama oleh sistem BIONADI (Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan)
** Penagih yang pernah dikesan sebelum ini oleh sistem BIONADI

Laporan Dadah Oktober 2011

3

Carta 1: Taburan Penagih Di Semua Ibu Negeri Bagi Bulan

Januari-Oktober 2011

1.4 Carta 1 di atas menerangkan bilangan penagih yang dikesan di semua
ibu negeri sepanjang Januari-Oktober 2011. Ipoh mencatatkan
bilangan tertinggi penagih dikesan iaitu seramai 727 orang. Ini diikuti
dengan Georgetown (645 orang), Kuala Lumpur (620 orang) dan
Melaka (352 orang).

1.5 Jadual 2 menunjukkan bahawa Perak merupakan negeri yang
mencatatkan bilangan penagih paling tertinggi bagi Januari-Oktober
2011 iaitu 1,738 orang (17.78%). Jika dibandingkan dengan tempoh
yang sama tahun lepas, berlakunya penurunan sebanyak 14.13%.
Selain itu, Pulau Pinang merekodkan 1,480 kes, Kedah sebanyak
1,252 orang, Selangor (1,251) dan Johor (1,034). Melaka menunjukkan
peratusan peningkatan paling besar (162.69%) berbanding tahun 2010
iaitu daripada 134 kes pada tahun 2010 kepada 352 kes pada tahun
2011.

Laporan Dadah Oktober 2011

4

Jadual 2: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Negeri Bagi Tempoh

Januari-Oktober 2011 dan 2010

BIL.

NEGERI

JAN-OKT

%

JAN-OKT

PERBEZAAN

2011

2010

2011/2010 (%)

1

Perak

1,738

17.78%

2,024

-14.13%

2

Pulau Pinang

1,480

15.14%

3,254

-54.52%

3

Kedah

1,252

12.81%

2,143

-41.58%

4

Selangor

1,251

12.80%

3,027

-58.67%

5

Johor

1,034

10.58%

1,790

-42.23%

6

WP Kuala Lumpur

620

6.34%

1,182

-47.55%

7

Pahang

599

6.13%

1,028

-41.73%

8

Negeri Sembilan

489

5.00%

815

-40.00%

9

Kelantan

375

3.84%

2,003

-81.28%

10 Melaka

352

3.60%

134

162.69%

11 Sarawak

229

2.34%

108

112.04%

12 Terengganu

185

1.89%

1,957

-90.55%

13 Perlis

90

0.92%

311

-71.06%

14 Sabah

67

0.69%

467

-85.65%

15 WP Putrajaya

12

0.12%

41

-70.73%

16 WP Labuan

3

0.03%

8

-62.50%

JUMLAH

9,776

100.00%

20,292

-51.82%

1.6

Sebanyak 6,163 kes penagih baru dan 3,613 kes penagih berulang
telah dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011. Kes penagih baru
paling tinggi dikesan di Perak sebanyak 1,016 kes (16.49%) dan diikuti
dengan Kedah 907 kes (14.72%). Bagi kes penagih berulang pula,
Pulau Pinang merekodkan kes paling tinggi iaitu 885 kes (24.49%) dan
diikuti dengan Perak sebanyak 722 kes (19.98%) (Jadual 3).

Laporan Dadah Oktober 2011

5

Jadual 3: Pengesanan Kes Baru dan Kes Berulang Tertinggi Mengikut

Negeri Bagi Bulan Januari-Oktober 2011

BIL.

NEGERI

JUMLAH KES

%

JUMLAH KES

JUMLAH

BARU DIKESAN

BERULANG

%

JAN-OKT 2011

JAN-OKT 2011

1 Perak

1,016

16.49%

722

19.98%

1,738

2 Pulau Pinang

595

9.65%

885

24.49%

1,480

3 Kedah

907

14.72%

345

9.55%

1,252

4 Selangor

816

13.24%

435

12.04%

1,251

5 Johor

763

12.38%

271

7.50%

1,034

6 WP Kuala Lumpur

262

4.25%

358

9.91%

620

7 Pahang

414

6.72%

185

5.12%

599

8 Negeri Sembilan

294

4.77%

195

5.40%

489

9 Kelantan

326

5.29%

49

1.36%

375

10 Melaka

273

4.43%

79

2.19%

352

11 Sarawak

214

3.47%

15

0.42%

229

12 Terengganu

146

2.37%

39

1.08%

185

13 Perlis

59

0.96%

31

0.86%

90

14 Sabah

66

1.07%

1

0.03%

67

15 WP Putrajaya

9

0.15%

3

0.08%

12

16 WP Labuan

3

0.05%

0

0.00%

3

JUMLAH

6,163

100.00%

3,613

100.00%

9,776

Laporan Dadah Oktober 2011

6

2. PROFIL PENAGIH DADAH

Profil penagih yang dikesan dan perbandingan dengan tahun lalu adalah
seperti berikut:

2.1 Pecahan Mengikut Etnik

Etnik Melayu merupakan penagih teramai yang dikesan sepanjang
bulan Januari-Oktober 2011 iaitu 7,625 orang (78.00%) bersamaan
dengan 0.08% daripada jumlah unjuran penduduk etnik Melayu di
negara ini yang berusia 15-64 tahun (9,241,200 orang)1

. Jika
dibandingkan dengan tiga kaum utama di Malaysia, etnik Cina
menunjukkan penurunan terbesar iaitu 56.43% daripada 1,960 kes
tahun lepas kepada 854 kes tahun ini. Manakala bagi etnik Melayu dan
India, penurunan sebanyak 52.30% dan 35.93% (Jadual 4 dan Carta
2).

Jadual 4: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik

Bagi Januari-Oktober 2011

ETNIK

JAN-OKT

%

JAN-OKT

PERBEZAAN

2011

2010

2011/2010 (%)

Melayu

7,625

78.00%

15,987

-52.30%

Cina

854

8.74%

1,960

-56.43%

India

1,143

11.69%

1,784

-35.93%

Pribumi Sabah

74

0.76%

406

-81.77%

Pribumi Sarawak

38

0.39%

22

72.73%

Lain-lain

42

0.43%

133

-68.42%

JUMLAH

9,776

100.00%

20,292

-51.82%

1

Unjuran penduduk etnik Melayu yang berusia di antara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan
dadah sekali dalam hidup, anggaran United Nations Office On Drugs And Crime), 2011 Sumber Jabatan
Perangkaan Malaysia

Laporan Dadah Oktober 2011

7

Carta 2: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Etnik Bagi

Januari-Oktober 2011

2.2 Pecahan Mengikut Jantina

Seramai 9,602 orang penagih lelaki dikesan dalam tempoh Januari-
Oktober 2011 iaitu sebanyak 0.10% daripada jumlah unjuran
penduduk lelaki di negara ini yang berusia 15-64 tahun (9,949,600
orang)2

. Pengesanan ini menunjukkan berlakunya penurunan
sebanyak 51.48% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun
2010. Kes penagihan di kalangan wanita juga menurun sebanyak
65.27% (Jadual 5). Bilangan penagih wanita yang tinggi dikesan di
lima buah negeri iaitu Selangor dan Kedah dengan masing-masing 24
kes, Johor (22 kes) dan Perak (21 kes).

2

Unjuran penduduk lelaki yang berusia di antara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah
sekali dalam hidup, anggaran United Nations Office On Drugs And Crime), 2011 Sumber Jabatan Perangkaan
Malaysia

Laporan Dadah Oktober 2011

8

Jadual 5: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jantina Bagi

Januari-Oktober 2011

JANTINA

JAN-OKT

%

JAN-OKT

PERBEZAAN

2011

2010

2011/2010 (%)

Lelaki

9,602

98.22%

19,791

-51.48%

Perempuan

174

1.78%

501

-65.27%

JUMLAH

9,776

100.00%

20,292

-51.82%

2.3 Umur Ketika Dikesan

2.3.1 Berdasarkan kepada carta 3 di bawah, golongan belia merupakan
golongan yang paling ramai terdedah dengan risiko penagihan. Ini
dapat dibuktikan melalui perangkaan majoriti penagih yang dikesan
sepanjang Januari-Oktober 2011 adalah belia iaitu seramai 7,550
orang (77.67%). Belia yang berumur antara 19-24 tahun mencatatkan
bilangan penagih teramai iaitu 2,604 orang (26.79%). Manakala bagi
golongan dewasa, sebanyak 1,722 orang (17.72%) dan remaja
seramai 434 orang (4.47%).

Laporan Dadah Oktober 2011

9

Carta 3: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Umur Bagi

Januari-Oktober 2011

Nota: Remaja - 13-18 tahun
Belia - 19-39 tahun
Dewasa - >40 tahun

2.3.2 Jika dibandingkan penagih mengikut umur bagi bulan Januari-Oktober
2011 dan 2010, berlakunya penurunan bagi golongan belia dan
golongan remaja. Penurunan paling besar berlaku pada golongan belia
yang berumur 25-29 tahun dan 35-39 tahun iaitu sebanyak 50.28%
dan 50.15%. Penurunan penagih belia berumur antara 25-29 tahun
adalah daripada 4,300 kes tahun lepas kepada 2,138 kes tahun ini
(Jadual 6 dan 7). Penagih belia dari Perak adalah penagih paling tinggi
dikesan iaitu sebanyak 1,411 orang, diikuti Selangor seramai 1,046
orang serta Kedah (968 orang).

Remaja, 4.47%

Dewasa, 17.72%

Belia, 77.67%

Laporan Dadah Oktober 2011

10

Jadual 6: Perbandingan Penagih Yang Dikesan

Mengikut Umur Bagi Januari-Oktober 2011

UMUR KETIKA

JAN-OKT

%

JAN-OKT

PERBEZAAN

DIKESAN

2011

2010

2011/2010 (%)

< 13 tahun

14

0.14%

2

600.00%

13-15 tahun

29

0.30%

72

-59.72%

16-18 tahun

405

4.17%

1,758

-76.96%

19-24 tahun

2,604

26.79%

5,122

-49.16%

25-29 tahun

2,138

22.00%

4,300

-50.28%

30-34 tahun

1,632

16.79%

2,573

-36.57%

35-39 tahun

1,176

12.10%

2,359

-50.15%

40-44 tahun

740

7.61%

1,546

-52.13%

45-49 tahun

480

4.94%

974

-50.72%

≥ 50 tahun

502

5.16%

1,138

-55.89%

Tiada maklumat umur

56

-

448

-

JUMLAH

9,776

100.00%

20,292

-51.82%

*Nota- Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat

Jadual 7: Perbandingan Penagih Mengikut Golongan Bagi

Bulan Januari-Oktober 2011

GOLONGAN JAN-OKT

%

JAN-OKT

PERBEZAAN

PENAGIH

2011

2010

2011/2010 (%)

Remaja

434

4.47%

1,830

-76.28%

Belia

7,550

77.67%

14,354

-47.40%

Dewasa

1,722

17.72%

3,658

-52.93%

Laporan Dadah Oktober 2011

11

2.4 Pekerjaan

Berdasarkan jadual 8 di bawah, ia menunjukkan bahawa seramai
8,961 orang (91.66%) penagih yang dikesan sepanjang Januari-
Oktober 2011 merupakan mereka yang mempunyai pekerjaan.
Penagih dari sektor buruh am mencatatkan bilangan yang tertinggi
bagi penagih yang bekerja iaitu sebanyak 2,579 orang (26.38%).
Sektor buruh am ini mencatatkan penurunan sebanyak 51.92%. Ini
diikuti dengan sektor perkhidmatan sebanyak 1,527 orang (15.62%).
Bagi penagih tidak bekerja (penganggur dan penuntut), golongan
penganggur mencatatkan bilangan tertinggi iaitu seramai 722 orang
(7.39%).

Jadual 8: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut

Pekerjaan Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010

JENIS PEKERJAAN

JAN-OKT

%

JAN-OKT

PERBEZAAN

2011

2010

2011/2010 (%)

Buruh Am

2,579

26.38%

5,364

-51.92%

Perkhidmatan

1,527

15.62%

2,092

-27.01%

Pertanian/Perikanan

1,149

11.75%

2,167

-46.98%

Jualan

973

9.95%

1,593

-38.92%

Penganggur

722

7.39%

2,280

-68.33%

Pengangkutan

674

6.89%

1,342

-49.78%

Teknikal

606

6.20%

1,226

-50.57%

Binaan

458

4.68%

846

-45.86%

Rencam/sambilan

450

4.60%

1,749

-74.27%

Perkilangan

328

3.36%

766

-57.18%

Pengurusan

147

1.50%

328

-55.18%

Penuntut

93

0.95%

240

-61.25%

Perkeranian

45

0.46%

233

-80.69%

Hiburan

25

0.26%

66

-62.12%

JUMLAH

9,776

100.00%

20,292

-51.82%

Laporan Dadah Oktober 2011

12

2.5 Tahap Akademik

Majoriti penagih yang dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011
menunjukkan bahawa 7,701 orang (80.09%) adalah mereka yang
sekurang-kurangnya mempunyai tahap pendidikan tamat tingkatan tiga
iaitu mempunyai sijil LCE/SRP/PMR. Bilangan penagih tertinggi
dikesan pada mereka yang mempunyai sijil di peringkat
LCE/SRP/PMR iaitu seramai 4,007 orang (41.67%) dan diikuti dengan
sijil MCE/SPM/SPMV sebanyak 3,267 orang (33.98%). Penurunan
terbanyak berbanding tempoh yang sama pada tahun 2010 ialah pada
peringkat tahap akademik HSC/STP/STPM sebanyak 61.87% iaitu dari
299 orang pada tahun lepas kepada 114 orang pada tahun ini (Jadual
9 dan carta 4).

Jadual 9: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Tahap

Akademik Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010

TAHAP

JAN-OKT

%

JAN-OKT

PERBEZAAN

AKADEMIK

2011

2010

2011/2010 (%)

Tidak Bersekolah

244

2.54%

404

-39.60%

Sekolah Rendah

1,670

17.37%

2,912

-42.65%

LCE/SRP/PMR

4,007

41.67%

7,838

-48.88%

MCE/SPM/SPMV

3,267

33.98%

7,280

-55.12%

HSC/STP/STPM

114

1.19%

299

-61.87%

Diploma

122

1.27%

267

-54.31%

Ijazah

18

0.19%

36

-50.00%

Lain-lain (spt sijil kemahiran)

173

1.80%

371

-53.37%

Tiada maklumat persekolahan

161

-

885

-

JUMLAH

9,776

100.00%

20,292

-51.82%

*Nota- Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat

Laporan Dadah Oktober 2011

13

Carta 4: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Tahap Pendidikan Bagi

Januari-Oktober 2011

2.6 Sebab Mula Mengguna Dadah

Jadual 10 menerangkan bahawa faktor utama penagih yang dikesan
terjebak dengan penagihan dadah adalah kerana pengaruh kawan
(45.30%), diikuti dengan perasaan ingin tahu (20.42%) dan untuk
keseronokan (12.99%).

Penurunan paling besar bagi tempoh Januari-Oktober 2011 dan 2010
berlaku pada faktor rangsangan (62.93%) dan secara tidak sengaja
(60.00%).

Laporan Dadah Oktober 2011

14

Jadual 10: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Sebab Mula

Mengguna Dadah Bagi Januari-September 2011 dan 2010

SEBAB MULA

JAN-OKT

%

JAN-OKT

PERBEZAAN

MENGGUNA DADAH

2011

2010

2011/2010 (%)

Pengaruh Kawan

4,139

45.30%

8,797

-52.95%

Perasaan Ingin Tahu

1,866

20.42%

3,803

-50.93%

Untuk Keseronokan

1,187

12.99%

2,913

-59.25%

Lain-lain

1,181

12.93%

2,535

-53.41%

Tekanan Jiwa

537

5.88%

1,001

-46.35%

Rangsangan

109

1.19%

294

-62.93%

Menahan Sakit

86

0.94%

198

-56.57%

Secara Tidak Sengaja

32

0.35%

80

-60.00%

Tiada maklumat

639

-

671

-

JUMLAH

9,776

100.00%

20,292

-51.82%

*Nota- Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat

2.7 Jenis Dadah

Sepanjang Januari-Oktober 2011, jenis dadah yang paling banyak
digunakan oleh penagih adalah dari jenis heroin iaitu sebanyak 3,741
orang (38.27%). Ini diikuti dengan morfin seramai 3,039 orang
(31.09%) dan methamphetamine sebanyak 1,445 orang (14.78%).
Manakala seramai 1,503 orang (15.37%) dikesan menggunakan
dadah Amphetamine-type-stimulants (ATS) iaitu dadah sintetik terdiri
daripada methamphetamine (syabu), pil ecstasy dan amphetamine
(Jadual 11 dan carta 5).

Laporan Dadah Oktober 2011

15

Jadual 11: Perbandingan Penagih Mengikut Jenis Dadah

Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010

JENIS DADAH

JAN-OKT

%

JAN-OKT

PERBEZAAN

2011

2010

2011/2010 (%)

OPIAT

Heroin

3,741

38.27%

5,703

-34.40%

Morfin

3,039

31.09%

4,516

-32.71%

Ubat batuk / kodein

11

0.11%

66

-83.33%

Candu

7

0.07%

31

-77.42%

MARIJUANA

Ganja

1,439

14.72%

2,561

-43.81%

Pil Psikotropik

13

0.13%

82

-84.15%

STIMULAN

Pil Ecstasy/MDMA

9

0.09%

193

-95.34%

Methamphetamine(syabu)

1,445

14.78%

3,428

-57.85%

Amphetamine

49

0.50%

3,530

-98.61%

Kokain

0

0.00%

6

-100.00%

Ketamin

20

0.20%

168

-88.10%

Lain-lain

3

0.03%

8

-62.50%

JUMLAH

9,776

100.00%

20,292

-51.82%

Laporan Dadah Oktober 2011

16

Jadual 11, menunjukkan bahawa berlakunya penurunan paling besar
pada penyalahgunaan dadah jenis amphetamine sebanyak 98.61%
berbanding tahun lepas.

Carta 5: Pecahan Penagih Mengikut Jenis Dadah Bagi

Januari-Oktober 2011

Laporan Dadah Oktober 2011

17

2.8 Etnik Dan Jenis Dadah

Jadual 12 menunjukkan jenis-jenis dadah yang digunakan oleh etnik
sepanjang Januari-September 2011. Dadah yang popular digunakan oleh
etnik Melayu adalah jenis dadah heroin (38.11%), morfin (31.08%), ganja
(15.21%) dan methamphetamine (syabu) (14.74%). Bagi etnik Cina, dadah
yang gemar digunakan iaitu heroin (40.98%), morfin (34.66%) dan syabu
(16.74%). Etnik India pula banyak menggunakan dadah jenis heroin
(40.59%), morfin (31.15%) dan ganja (20.21%).

Melalui perbandingan jenis dadah heroin yang digunakan, penagih Melayu
menduduki tangga teratas dengan kes sebanyak 77.68%, diikuti dengan India
12.40%, Cina 9.36%, lain-lain bangsa (0.29%), pribumi Sabah (0.21%) dan
pribumi Sarawak (0.05%). Selain daripada itu, jenis dadah lain yang paling
banyak digunakan oleh kaum Melayu berbanding kaum lain adalah ganja
(80.61%), morfin (77.99%) dan syabu (77.79%).

Laporan Dadah Oktober 2011

18

Jadual 12: Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik dan Jenis Dadah Bagi

Januari-Oktober 2011

JENIS DADAH

MELAYU

CINA

INDIA

SABAH SARAWAK LAIN-LAIN

JUMLAH

ETNIK

BANGSA

Heroin

2,906

350

464

8

2

11

3,741

%*

77.68%

9.36%

12.40%

0.21%

0.05%

0.29%

100.00%

%**

38.11%

40.98%

40.59%

10.81%

5.26%

26.19%

38.27%

Morfin

2,370

296

356

2

0

15

3,039

%*

77.99%

9.74%

11.71%

0.07%

0.00%

0.49%

100.00%

%**

31.08%

34.66%

31.15%

2.70%

0.00%

35.71%

31.09%

Candu

4

0

3

0

0

0

7

%*

57.14%

0.00%

42.86%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

%**

0.05%

0.00%

0.26%

0.00%

0.00%

0.00%

0.07%

Ganja

1,160

37

231

1

0

10

1,439

%*

80.61%

2.57%

16.05%

0.07%

0.00%

0.69%

100.00%

%**

15.21%

4.33%

20.21%

1.35%

0.00%

23.81%

14.72%

Pil Psikotropik

7

3

3

0

0

0

13

%*

53.85%

23.08%

23.08%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

%**

0.09%

0.35%

0.26%

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

Pil Ecstacy/MDMA

2

7

0

0

0

0

9

%*

22.22%

77.78%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

%**

0.03%

0.82%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.09%

Kokain

0

0

0

0

0

0

0

%*

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

%**

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ketamin

7

9

4

0

0

0

20

%*

35.00%

45.00%

20.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

%**

0.09%

1.05%

0.35%

0.00%

0.00%

0.00%

0.20%

Metamphetamine (syabu)

1,124

143

75

63

34

6

1,445

%*

77.79%

9.90%

5.19%

4.36%

2.35%

0.42%

100.00%

%**

14.74%

16.74%

6.56%

85.14%

89.47%

14.29%

14.78%

Amphetamine

32

8

7

0

2

0

49

%*

65.31%

16.33%

14.29%

0.00%

4.08%

0.00%

100.00%

%**

0.42%

0.94%

0.61%

0.00%

5.26%

0.00%

0.50%

Kodein/Ubat Batuk

10

1

0

0

0

0

11

%*

90.91%

9.09%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

%**

0.13%

0.12%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.11%

Lain-lain

3

0

0

0

0

0

3

%*

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

%**

0.04%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

JUMLAH

7,625

854

1,143

74

38

42

9,776

Nota: %* - Peratus penagih dadah mengikut jenis dadah dan etnik
%**- Peratus penagih dadah mengikut etnik dan jenis dadah

Laporan Dadah Oktober 2011

19

2.9 Cara Guna Dadah

Seramai 7,350 orang (75.18%) penagih yang dikesan bagi tempoh
Januari-Oktober 2011 menggunakan dadah secara „chase‟ (menghidu
asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur
khas)
diikuti dengan cara menghisap (14.90%) dan menelan (4.93%).
Cara guna dadah paling tinggi menunjukkan penurunan berbanding
tahun lepas adalah cara menelan dari 4,020 kes tahun 2010 kepada
482 kes tahun ini (Jadual 13).

Jadual 13: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna

Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010

CARA GUNA

JAN-OKT

%

JAN-OKT

PERBEZAAN

DADAH

2011

2010

2011/2010 (%)

Chase

7,350

75.18%

12,484

-41.12%

Hisap

1,457

14.90%

2,454

-40.63%

Telan

482

4.93%

4,020

-88.01%

Suntik

476

4.87%

1,269

-62.49%

Minum

11

0.11%

65

-83.08%

JUMLAH

9,776

100.00%

20,292

-51.82%

Laporan Dadah Oktober 2011

20

2.10 Cara Guna dan Jenis Dadah

Merujuk kepada jadual 14, kebanyakan penagih dadah jenis heroin
dan morfin mengambil dadah dengan cara chase/chasing the dragon
iaitu sebanyak 93.37% dan 92.53%. Manakala melalui cara menghisap
pula, peratusan tertinggi adalah dari dadah jenis ganja.

Jadual 14: Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna dan Jenis Dadah Bagi

Januari-Oktober 2011

JENIS

CARA GUNA

DADAH

CHASE

HISAP

MINUM

SUNTIK

TELAN

Heroin

3,493

0

0

248

0

%

93.37%

0.00%

0.00%

6.63%

0.00%

Morfin

2,812

0

0

227

0

%

92.53%

0.00%

0.00%

7.47%

0.00%

Candu

0

7

0

0

0

%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ganja

0

1,439

0

0

0

%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Pil Psikotropik

0

0

0

0

13

%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Pil Ecstacy/MDMA

0

0

0

0

9

%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Methamphetamine

1,034

0

0

0

411

%

71.56%

0.00%

0.00%

0.00%

28.44%

Amphetamine

0

0

0

0

49

%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Kokain

0

0

0

0

0

%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ketamin

11

8

0

1

0

%

55.00%

40.00%

0.00%

5.00%

0.00%

Kodein

0

0

11

0

0

%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

Lain-lain

0

3

0

0

0

%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

JUMLAH

7,350

1,457

11

476

482

Laporan Dadah Oktober 2011

21

3. PROGRAM PENCEGAHAN

3.1 Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Keluarga Bebas Dadah

Sebanyak 45 program pendidikan pencegahan dadah iaitu keluarga
bebas dadah telah dilaksanakan pada Oktober 2011 melibatkan 3,144
orang dewasa, 2,455 orang belia, 897 orang remaja dan 842 orang
kanak-kanak. Seramai 5,097 orang telah menghadiri program Forum
Let‟s Talk About Health and Drugs dan 1,741 orang peserta program
Family On Alert (Jadual 15).

Jadual 15: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah -

Keluarga Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011

BIL.

NAMA
PROGRAM/
AKTIVITI

BIL.
PROGRAM

BIL. PESERTA

JUMLAH

KANAK-
KANAK

REMAJA

BELIA

DEWASA

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

1 Family On Alert

23

408 23.43% 102 5.86% 390 22.40% 841 48.31%

1,741

2

Forum Let‟s Talk

About Health &
Drugs

21

404 7.93% 625 12.26% 1,765 34.63% 2,303 45.18%

5,097

3 Lain-lain Program

1

30

6.00% 170 34.00% 300 60.00%

0

0.00%

500

JUMLAH

45

842

897

2,455

3,144

7,338

*Sumber: Bahagian Pencegahan, AADK

Laporan Dadah Oktober 2011

22

3.2 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Institusi Pendidikan
Bebas Dadah

Seramai 9,206 orang telah menghadiri program pendidikan
pencegahan dadah di institusi pendidikan seluruh negara pada bulan
Oktober 2011 melibatkan 73 program di peringkat sekolah rendah,
menengah dan institusi pengajian tinggi. Daripada jumlah tersebut
4,306 orang adalah kanak-kanak, 3,042 orang adalah remaja, 1,814
orang belia dan 44 orang dewasa. Program Tomorrow‟s Leader
dilaksanakan sebanyak 25 program dengan dihadiri 1,339 orang
peserta manakala sebanyak 7 program Sayangi Hidup Elak Dadah
Selamanya (SHIELDS) telah dilaksanakan dengan penglibatan peserta
seramai 516 orang (Jadual 16).

Jadual 16: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah -

Institusi Pendidikan Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011

BIL.

NAMA
PROGRAM/
AKTIVITI

BIL.
PROGRAM

BIL. PESERTA

JUMLAH

KANAK-
KANAK

REMAJA

BELIA

DEWASA

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

1 SHIELDS

7

0

0.00% 112 21.71% 404 78.29% 0 0.00%

516

2 Tomorrow's
Leader

25

0

0.00% 260 19.42% 1,067 79.69% 12 0.90%

1,339

3 Lain-lain
Program

41

4,306 58.58% 2,670 36.32% 343 4.67% 32 0.44%

7,351

JUMLAH

73

4,306

3,042

1,814

44

9,206

*Sumber: Bahagian Pencegahan, AADK

Laporan Dadah Oktober 2011

23

3.3 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Tempat Kerja Bebas
Dadah

Program pendidikan pencegahan dadah di tempat kerja dilaksanakan
sama ada di sektor awam, swasta dan pertanian. Seramai 3,108
peserta telah menghadiri program pendidikan pada bulan Oktober
2011 dengan dihadiri 2,324 orang belia dan 784 orang dewasa.
Sebanyak 23 program Sektor Swasta Bebas Dadah dilaksanakan
dengan melibatkan 58.96% belia dan 41.04% dewasa. Manakala itu,
11 program Sektor Awam Bebas Dadah dilaksanakan dengan peserta
yang hadir seramai 648 orang (Jadual 17).

Jadual 17: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah -

Tempat Kerja Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011

BIL.

NAMA
PROGRAM/
AKTIVITI

BIL.
PROGRAM

BIL. PESERTA

JUMLAH

KANAK-
KANAK

REMAJA

BELIA

DEWASA

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

1 TEKAD

10

0 0.00%

0 0.00% 477 84.13% 90 15.87%

567

2 Sektor Awam
Bebas Dadah

11

0 0.00%

0 0.00% 487 75.15% 161 24.85%

648

3 Sektor Swasta
Bebas Dadah

23

0 0.00%

0 0.00% 668 58.96% 465 41.04%

1,133

4 Sektor Agronomi
Bebas Dadah

5

0 0.00%

0 0.00% 160 73.39% 58 26.61%

218

5 Lain-lain Program

2

0 0.00%

0 0.00% 532 98.15% 10 1.85%

542

JUMLAH

51

0

0

2,324

784

3,108

*Sumber: Bahagian Pencegahan, AADK

Laporan Dadah Oktober 2011

24

3.4 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Komuniti Bebas Dadah

Program pendidikan pencegahan dadah bagi komuniti pada bulan
Oktober 2011 telah dilaksanakan sebanyak 165 program melibatkan
29,779 orang peserta. Sebanyak 74 program PLKN telah dilaksanakan
dengan dihadiri 64.85% remaja, 35.07% belia dan 0.08% dewasa.
Selain itu, program SMART telah dilaksanakan sebanyak 30 program
dengan melibatkan 1,821 orang daripada pelbagai umur dan bangsa
(Jadual 18).

Jadual 18: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah -

Komuniti Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011

BIL.

NAMA
PROGRAM/
AKTIVITI

BIL.
PROGRAM

BIL. PESERTA

JUMLAH

KANAK-
KANAK

REMAJA

BELIA

DEWASA

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

1 SMART

30

1 0.05%

607 33.33% 1,173 64.42%

40

2.20%

1,821

2 PLKN

74

0 0.00% 10,234 64.85% 5,535 35.07%

13

0.08%

15,782

3 RADA

5

82 9.35%

442 50.40% 278 31.70%

75

8.55%

877

4 MAWADAH

1

0 0.00%

0

0.00%

20 100.00%

0

0.00%

20

5 HADA

Kebangsaan

0

0 0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

6

Program
Bersama
NGO'S
& Rakan
Pintar

1

0 0.00%

30

20.00% 80

53.33%

40 26.67%

150

7 Skuad
1Malaysia

29

175 3.60%

746 15.36% 3,038 62.55% 898 18.49%

4,857

8 MAHABAH

22

436 7.58% 1,312 22.81% 2,650 46.07% 1,354 23.54%

5,752

9 Lain-lain
Program

3

0 0.00%

50

9.62% 180 34.62% 290 55.77%

520

JUMLAH

165

694

13,421

12,954

2,710

29,779

*Sumber: Bahagian Pencegahan, AADK

Laporan Dadah Oktober 2011

25

3.5 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Kesedaran Awam dan
Publisiti Antidadah

Program pencegahan dadah berbentuk kesedaran awam dan publisiti
antidadah telah dilaksanakan di seluruh negara dengan melibatkan
2,803,230 orang peserta pada Oktober 2011. Program di media
penyiaran (radio) paling ramai pendengar iaitu seramai 2,519,000
orang di seluruh negara (Jadual 19).

Jadual 19: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah

Kesedaran Awam dan Publisiti AntiDadah Bagi Bulan Oktober 2011

BIL.

NAMA
PROGRAM/
AKTIVITI

BIL.
PROG
RAM

BIL. PESERTA

JUMLAH

KANAK-
KANAK

REMAJA

BELIA

DEWASA

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

BIL.

PERATUS

1 Pameran

291

27,09
7

30.86% 20,42
0

23.25
%

29,31
9

33.39% 10,97
8

12.50%

87,814

2 Bas Pameran

19

2,499 24.15% 3,518 33.99

% 2,902 28.04% 1,430 13.82%

10,349

3

Media Baru
(Laman Web,
Blog, FB, dll)

385

0

0.00%

0

0.00
%

159,9
28

100.00
%

0

0.00%

159,928

4

Media
Penyiaran
(Radio)

115

0

0.00%

0

0.00

% 7,000 0.28% 2,512,

000 99.72% 2,519,000

5

Media
Penyiaran
(TV)

4

0

0.00%

0

0.00
%

780

0.00%

0

0.00%

780

6

Media Cetak
(Pamplet,
Poster, dll)

2,963

0

0.00%

0

0.00
%

15,55
9

100.00
%

0

0.00%

15,559

7

Media Luar
(Papan
Tanda)

4

0

0.00%

0

0.00
%

0

0.00% 9,800 0.00%

9,800

JUMLAH

3,781

29,596

23,938

215,488

2,534,208

2,803,23
0

*Sumber: Bahagian Pencegahan, AADK

Laporan Dadah Oktober 2011

26

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->