LAPORAN DADAH BULAN OKTOBER

2011

AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KANDUNGAN:  

Laporan Dadah Oktober 2011

MUKA SURAT

STATISTIK PENAGIH DADAH ………………………………….2 - 5 PROFIL PENAGIH………………………………………………… 6 - 20
• Etnik • Jantina • Umur • Pekerjaan • Tahap Pendidikan • Sebab Mula Mengguna Dadah • Jenis Dadah Yang Digunakan Oleh Penagih • Cara Menggunakan Dadah

PENCEGAHAN…………………………………………………….. 21 - 25
• Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Keluarga Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Institusi Pendidikan Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Tempat Kerja Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Komuniti Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Kesedaran Awam dan Publisiti Antidadah

RAWATAN, PERUBATAN DAN PEMULIHAN .....................26 - 35
• Cure and Care 1Malaysia (C&C) • Cure and Care Service Centre (CCSC) • Caring Community House (CCH) • PUSPEN

 

PENGUATKUASAAN DAN PENGAWASAN…………………… ..36 - 40

1 PENUTUP…………………………………………………………….…41

Laporan Dadah Oktober 2011

1.

STATISTIK PENAGIH DADAH

Laporan ini membentangkan statistik penagihan dadah yang dikesan di seluruh negara bagi tempoh Januari-Oktober 2011 yang dikumpul dan dikeluarkan oleh Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (BIONADI). Secara umumnya:1.1 Sepanjang bulan Januari-Oktober, seramai 9,776 orang penagih telah dikesan dan menunjukkan penurunan sebanyak 51.82% berbanding tempoh yang sama tahun lalu (20,292 orang). Mereka ini terdiri daripada 6,163 orang (63.04%) penagih baru, yang mana berlakunya penurunan sebanyak 58.16% berbanding 14,730 orang bagi tempoh yang sama tahun lalu. Manakala penagih berulang pula adalah seramai 3,613 orang (36.96%), mengalami penurunan sebanyak 35.04% berbanding tahun sebelumnya (5,562 orang). Secara purata, seramai 21 penagih baru dan 12 penagih berulang telah dikesan setiap hari sepanjang Januari-Oktober 2011 (Jadual 1).

1.2

1.3

Jadual 1: Perbandingan Penagih yang Dikesan Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010
STATUS KES Penagih Baru Dikesan* Penagih Berulang** Jumlah JAN-OKT 2011 6,163 3,613 9,776 63.04% 36.96% 100.00% % JAN-OKT 2010 14,730 5,562 20,292 PERBEZAAN 2011/2010 -58.16% -35.04% -51.82% PURATA JAN-OKT 2011 SEBULAN SEHARI 616 361 978 21 12 33 SEJAM 1 1 1

* Penagih yang dikesan kali pertama oleh sistem BIONADI (Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan) ** Penagih yang pernah dikesan sebelum ini oleh sistem BIONADI

2

Laporan Dadah Oktober 2011

Carta 1: Taburan Penagih Di Semua Ibu Negeri Bagi Bulan Januari-Oktober 2011

1.4

Carta 1 di atas menerangkan bilangan penagih yang dikesan di semua ibu negeri sepanjang Januari-Oktober 2011. Ipoh mencatatkan bilangan tertinggi penagih dikesan iaitu seramai 727 orang. Ini diikuti dengan Georgetown (645 orang), Kuala Lumpur (620 orang) dan Melaka (352 orang). Jadual 2 menunjukkan bahawa Perak merupakan negeri yang mencatatkan bilangan penagih paling tertinggi bagi Januari-Oktober 2011 iaitu 1,738 orang (17.78%). Jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun lepas, berlakunya penurunan sebanyak 14.13%. Selain itu, Pulau Pinang merekodkan 1,480 kes, Kedah sebanyak 1,252 orang, Selangor (1,251) dan Johor (1,034). Melaka menunjukkan peratusan peningkatan paling besar (162.69%) berbanding tahun 2010 iaitu daripada 134 kes pada tahun 2010 kepada 352 kes pada tahun 2011.

1.5

3

00% -81.92% 0.82% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perak Pulau Pinang Kedah Selangor Johor WP Kuala Lumpur Pahang Negeri Sembilan Kelantan Melaka Sarawak Terengganu Perlis Sabah WP Putrajaya WP Labuan JUMLAH 1.024 3.84% 3.003 134 108 1.60% 2.13% -54.69% 0. Pulau Pinang merekodkan kes paling tinggi iaitu 885 kes (24.58% -58.67% -42.738 1.13% 5.69% 112.613 kes penagih berulang telah dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011.34% 1.016 kes (16.6 Sebanyak 6.028 815 2.957 311 467 41 8 20.252 1.790 1.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 2: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Negeri Bagi Tempoh Januari-Oktober 2011 dan 2010 BIL.65% -70.292 1.163 kes penagih baru dan 3.81% 12.73% -40. NEGERI JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -14.28% 162.73% -62.49%) dan diikuti dengan Kedah 907 kes (14.034 620 599 489 375 352 229 185 90 67 12 3 9. Kes penagih baru paling tinggi dikesan di Perak sebanyak 1.143 3.72%).89% 0.00% 3.027 1.52% -41.12% 0.98%) (Jadual 3). Bagi kes penagih berulang pula. 4 .480 1.58% 6.49%) dan diikuti dengan Perak sebanyak 722 kes (19.55% -41.03% 100.00% 2.55% -71.14% 12.34% 6.80% 10.776 17.06% -85.78% 15.254 2.251 1.04% -90.182 1.50% -51.23% -47.

29% 4.19% 0.38% 4.65% 14.42% 1.08% 0.05% 100.50% 9.43% 3.15% 0.49% 9.86% 0.36% 2.04% 7.72% 13.24% 12.738 1.016 595 907 816 763 262 414 294 326 273 214 146 59 66 9 3 6.776 % JUMLAH 5 .163 16.03% 0.08% 0.77% 5.00% % JUMLAH KES BERULANG JAN-OKT 2011 722 885 345 435 271 358 185 195 49 79 15 39 31 1 3 0 3.07% 0.251 1.47% 2.55% 12.25% 6.91% 5.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 3: Pengesanan Kes Baru dan Kes Berulang Tertinggi Mengikut Negeri Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 JUMLAH KES BIL.49% 9.37% 0.034 620 599 489 375 352 229 185 90 67 12 3 9.12% 5.613 19.00% 1.72% 4.40% 1.00% 100. NEGERI BARU DIKESAN JAN-OKT 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perak Pulau Pinang Kedah Selangor Johor WP Kuala Lumpur Pahang Negeri Sembilan Kelantan Melaka Sarawak Terengganu Perlis Sabah WP Putrajaya WP Labuan JUMLAH 1.252 1.480 1.98% 24.96% 1.

Jadual 4: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik Bagi Januari-Oktober 2011 ETNIK JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -52.43% -35.30% -56.292 1 Unjuran penduduk etnik Melayu yang berusia di antara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.143 74 38 42 9.625 854 1.69% 0. Manakala bagi etnik Melayu dan India. Jika dibandingkan dengan tiga kaum utama di Malaysia.00% 8. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime).960 1.39% 0.43% daripada 1.00%) bersamaan dengan 0.30% dan 35.241.74% 11.776 78.625 orang (78. etnik Cina menunjukkan penurunan terbesar iaitu 56.08% daripada jumlah unjuran penduduk etnik Melayu di negara ini yang berusia 15-64 tahun (9.00% 15.Laporan Dadah Oktober 2011 2. PROFIL PENAGIH DADAH Profil penagih yang dikesan dan perbandingan dengan tahun lalu adalah seperti berikut: 2.43% 100. penurunan sebanyak 52.987 1.200 orang)1.73% -68.93% (Jadual 4 dan Carta 2).1 Pecahan Mengikut Etnik Etnik Melayu merupakan penagih teramai yang dikesan sepanjang bulan Januari-Oktober 2011 iaitu 7.784 406 22 133 20.76% 0.82% Melayu Cina India Pribumi Sabah Pribumi Sarawak Lain-lain JUMLAH 7.42% -51.960 kes tahun lepas kepada 854 kes tahun ini.93% -81.77% 72. 2011 Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia 6 .

Bilangan penagih wanita yang tinggi dikesan di lima buah negeri iaitu Selangor dan Kedah dengan masing-masing 24 kes. 2 Unjuran penduduk lelaki yang berusia di antara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.949.600 orang)2. Pengesanan ini menunjukkan berlakunya penurunan sebanyak 51.27% (Jadual 5).10% daripada jumlah unjuran penduduk lelaki di negara ini yang berusia 15-64 tahun (9.2 Pecahan Mengikut Jantina Seramai 9. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime). 2011 Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia 7 .602 orang penagih lelaki dikesan dalam tempoh JanuariOktober 2011 iaitu sebanyak 0.Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 2: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Etnik Bagi Januari-Oktober 2011 2. Kes penagihan di kalangan wanita juga menurun sebanyak 65. Johor (22 kes) dan Perak (21 kes).48% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2010.

78% 100.722 orang (17. Belia yang berumur antara 19-24 tahun mencatatkan bilangan penagih teramai iaitu 2.22% 1.47%).79%).1 Berdasarkan kepada carta 3 di bawah.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 5: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jantina Bagi Januari-Oktober 2011 JANTINA JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -51. golongan belia merupakan golongan yang paling ramai terdedah dengan risiko penagihan.292 2.48% -65. Manakala bagi golongan dewasa.82% Lelaki Perempuan JUMLAH 9.67%).72%) dan remaja seramai 434 orang (4.602 174 9.00% 19.27% -51. 8 . Ini dapat dibuktikan melalui perangkaan majoriti penagih yang dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 adalah belia iaitu seramai 7.550 orang (77.3.604 orang (26.776 98.3 Umur Ketika Dikesan 2.791 501 20. sebanyak 1.

411 orang.300 kes tahun lepas kepada 2. Penagih belia dari Perak adalah penagih paling tinggi dikesan iaitu sebanyak 1. 9 . diikuti Selangor seramai 1. 17.13-18 tahun Belia . berlakunya penurunan bagi golongan belia dan golongan remaja.Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 3: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Umur Bagi Januari-Oktober 2011 Dewasa.28% dan 50.67% Remaja.19-39 tahun Dewasa .2 Jika dibandingkan penagih mengikut umur bagi bulan Januari-Oktober 2011 dan 2010. Penurunan paling besar berlaku pada golongan belia yang berumur 25-29 tahun dan 35-39 tahun iaitu sebanyak 50.138 kes tahun ini (Jadual 6 dan 7).046 orang serta Kedah (968 orang). 4.15%.3. Penurunan penagih belia berumur antara 25-29 tahun adalah daripada 4. 77.>40 tahun 2.72% Belia.47% Nota: Remaja .

138 448 20.14% 0.00% 16.122 4.72% -76.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Jadual 7: Perbandingan Penagih Mengikut Golongan Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 GOLONGAN PENAGIH Remaja Belia Dewasa JAN-OKT 2011 434 7.79% 22.28% -36.300 2.176 740 480 502 56 9.89% -51.359 1.93% 4.67% 17.96% -49.16% -50.292 *Nota.00% -59.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 6: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Umur Bagi Januari-Oktober 2011 UMUR KETIKA DIKESAN < 13 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun 45-49 tahun ≥ 50 tahun Tiada maklumat umur JUMLAH JAN-OKT 2011 14 29 405 2.79% 12.16% 100.10% 7.604 2.82% 0.138 1.28% -47.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) 600.61% 4.632 1.40% -52.758 5.57% -50.47% 77.354 3.13% -50.00% 2 72 1.94% 5.722 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -76.15% -52.573 2.546 974 1.72% -55.658 10 .830 14.17% 26.550 1.30% 4.72% 1.

68% 4.50% 0.20% 4.36% 1.26% 100.961 orang (91.092 2. Jadual 8: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Pekerjaan Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS PEKERJAAN JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -51.57% -45. Sektor buruh am ini mencatatkan penurunan sebanyak 51.579 1.92% -27.39%).25% -80.69% -62.82% Buruh Am Perkhidmatan Pertanian/Perikanan Jualan Penganggur Pengangkutan Teknikal Binaan Rencam/sambilan Perkilangan Pengurusan Penuntut Perkeranian Hiburan JUMLAH 2.98% -38.01% -46.95% 0.749 766 328 240 233 66 20.149 973 722 674 606 458 450 328 147 93 45 25 9.776 26.75% 9.579 orang (26. Bagi penagih tidak bekerja (penganggur dan penuntut). ia menunjukkan bahawa seramai 8.86% -74.78% -50.Laporan Dadah Oktober 2011 2.38%).62% 11.92%.292 11 .95% 7.18% -55.364 2.18% -61.226 846 1. Penagih dari sektor buruh am mencatatkan bilangan yang tertinggi bagi penagih yang bekerja iaitu sebanyak 2.33% -49.27% -57.280 1.60% 3.39% 6.66%) penagih yang dikesan sepanjang JanuariOktober 2011 merupakan mereka yang mempunyai pekerjaan.12% -51.38% 15. golongan penganggur mencatatkan bilangan tertinggi iaitu seramai 722 orang (7.62%).342 1.527 1. Ini diikuti dengan sektor perkhidmatan sebanyak 1.46% 0.00% 5.527 orang (15.4 Pekerjaan Berdasarkan jadual 8 di bawah.593 2.167 1.89% 6.92% -68.

54% 17.67%) dan diikuti dengan sijil MCE/SPM/SPMV sebanyak 3.87% iaitu dari 299 orang pada tahun lepas kepada 114 orang pada tahun ini (Jadual 9 dan carta 4).98%).776 2.5 Tahap Akademik Majoriti penagih yang dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 menunjukkan bahawa 7.280 299 267 36 371 885 20.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat 12 .37% -51.82% *Nota.19% 1. Jadual 9: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Tahap Akademik Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 TAHAP AKADEMIK Tidak Bersekolah Sekolah Rendah LCE/SRP/PMR MCE/SPM/SPMV HSC/STP/STPM Diploma Ijazah Lain-lain (spt sijil kemahiran) Tiada maklumat persekolahan JUMLAH JAN-OKT 2011 244 1. Penurunan terbanyak berbanding tempoh yang sama pada tahun 2010 ialah pada peringkat tahap akademik HSC/STP/STPM sebanyak 61.007 3.87% -54.12% -61.00% % JAN-OKT 2010 404 2.912 7.65% -48.267 orang (33.09%) adalah mereka yang sekurang-kurangnya mempunyai tahap pendidikan tamat tingkatan tiga iaitu mempunyai sijil LCE/SRP/PMR.701 orang (80.98% 1.838 7.267 114 122 18 173 161 9.80% 100.60% -42.670 4.00% -53.37% 41.67% 33.27% 0. Bilangan penagih tertinggi dikesan pada mereka yang mempunyai sijil di peringkat LCE/SRP/PMR iaitu seramai 4.31% -50.292 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -39.Laporan Dadah Oktober 2011 2.19% 1.007 orang (41.88% -55.

30%). Penurunan paling besar bagi tempoh Januari-Oktober 2011 dan 2010 berlaku pada faktor rangsangan (62.93%) dan secara tidak sengaja (60.6 Sebab Mula Mengguna Dadah Jadual 10 menerangkan bahawa faktor utama penagih yang dikesan terjebak dengan penagihan dadah adalah kerana pengaruh kawan (45.00%).99%). 13 . diikuti dengan perasaan ingin tahu (20.Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 4: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Tahap Pendidikan Bagi Januari-Oktober 2011 2.42%) dan untuk keseronokan (12.

741 orang (38. 14 . Manakala seramai 1.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 10: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Sebab Mula Mengguna Dadah Bagi Januari-September 2011 dan 2010 SEBAB MULA MENGGUNA DADAH Pengaruh Kawan Perasaan Ingin Tahu Untuk Keseronokan Lain-lain Tekanan Jiwa Rangsangan Menahan Sakit Secara Tidak Sengaja Tiada maklumat JUMLAH JAN-OKT 2011 4.82% 45.001 294 198 80 671 20.797 3.187 1.181 537 109 86 32 639 9.503 orang (15.99% 12.35% -62.41% -46.535 1. pil ecstasy dan amphetamine (Jadual 11 dan carta 5).09%) dan methamphetamine sebanyak 1.93% -59.039 orang (31.93% 5. Ini diikuti dengan morfin seramai 3.913 2.93% -56.7 Jenis Dadah Sepanjang Januari-Oktober 2011.866 1.94% 0.139 1.37%) dikesan menggunakan dadah Amphetamine-type-stimulants (ATS) iaitu dadah sintetik terdiri daripada methamphetamine (syabu).292 *Nota.445 orang (14.00% -51.88% 1.78%).57% -60.30% 20.803 2.25% -53.95% -50.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat 2.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -52.35% 100. jenis dadah yang paling banyak digunakan oleh penagih adalah dari jenis heroin iaitu sebanyak 3.00% 8.19% 0.42% 12.27%).

15% STIMULAN Pil Ecstasy/MDMA Methamphetamine(syabu) Amphetamine 9 1.34% -57.292 -51.516 66 31 -34.82% 15 .33% -77.439 13 14.61% Kokain Ketamin Lain-lain 0 20 3 0.85% -98.11% 0.428 3.00% -88.561 82 -43.81% -84.039 11 7 38.776 100.445 49 0.530 -95.09% 14.03% 6 168 8 -100.13% 2.72% 0.50% JUMLAH 9.78% 0.27% 31.50% 193 3.71% -83.10% -62.40% -32.07% 5.00% 20.00% 0.741 3.20% 0.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 11: Perbandingan Penagih Mengikut Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS DADAH JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) OPIAT Heroin Morfin Ubat batuk / kodein Candu 3.42% MARIJUANA Ganja Pil Psikotropik 1.703 4.09% 0.

61% berbanding tahun lepas. menunjukkan bahawa berlakunya penurunan paling besar pada penyalahgunaan dadah jenis amphetamine sebanyak 98. Carta 5: Pecahan Penagih Mengikut Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 16 .Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 11.

Laporan Dadah Oktober 2011 2. 17 .79%).98%). Melalui perbandingan jenis dadah heroin yang digunakan.21%).74%).68%. morfin (34.74%). morfin (31. Dadah yang popular digunakan oleh etnik Melayu adalah jenis dadah heroin (38. Etnik India pula banyak menggunakan dadah jenis heroin (40.08%).15%) dan ganja (20.11%). Cina 9. morfin (31.66%) dan syabu (16. dadah yang gemar digunakan iaitu heroin (40.21%) dan pribumi Sarawak (0. morfin (77.21%) dan methamphetamine (syabu) (14. penagih Melayu menduduki tangga teratas dengan kes sebanyak 77.29%). diikuti dengan India 12.61%).40%.99%) dan syabu (77. ganja (15.36%. jenis dadah lain yang paling banyak digunakan oleh kaum Melayu berbanding kaum lain adalah ganja (80. lain-lain bangsa (0. Selain daripada itu.05%). pribumi Sabah (0.8 Etnik Dan Jenis Dadah Jadual 12 menunjukkan jenis-jenis dadah yang digunakan oleh etnik sepanjang Januari-September 2011. Bagi etnik Cina.59%).

19% 6.00% 63 4.90% 16.11% 2.42% 10 90.00% 0.445 100.00% 0.09% 7 100.625 CINA 350 9.03% 9.22% 0.12% 0 0.21% 3 23.71% 0 0.00% 7 35.86% 0.00% 0 0.11% 3 100.07% 1.36% 40.00% 0 0.00% 9 45.00% 0.27% 3.00% 0.00% 0.00% 0 0.21% 7 53.00% 0.21% 10.00% 0.00% 0 0.04% 7.00% 0.15% 3 42.00% 0.29% 26.00% 0.20% 1.00% 854 INDIA 464 12.00% 0.81% 2 0.00% 0.19% 15 0.82% 0 0.00% 34 2.36% 85.00% 0.07% 2.00% 1.09% 2 22.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% 7 14.68% 38.124 77.08% 5.00% 20 100.35% 0 0.78% 49 100.81% 0 0.26% 0 0.57% 4.08% 0.00% 37 2.00% 6 0.Peratus penagih dadah mengikut jenis dadah dan etnik %**.00% 1 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.14% 0 0.00% 0.03% 0 0.26% 0 0.00% 0.61% 15.71% 31.35% 75 5.00% 4 20.33% 3 23.00% 42 JUMLAH 3.08% 0.039 100.776 Nota: %* .Peratus penagih dadah mengikut etnik dan jenis dadah 18 .85% 0.00% 0.160 80.26% 231 16.42% 14.74% 32 65.00% 0 0.61% 0 0.00% 0.74% 34.00% 0 0.00% 10 0.07% 1.98% 296 9.29% 0.00% 0.741 100.50% 11 100.00% 0.00% 0.49% 35.35% 89.91% 0.00% 0.00% 0.66% 0 0.94% 1 9.00% 0 0.26% 0 0.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 12: Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik dan Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 JENIS DADAH ETNIK Heroin %* %** Morfin %* %** Candu %* %** Ganja %* %** Pil Psikotropik %* %** Pil Ecstacy/MDMA %* %** Kokain %* %** Ketamin %* %** Metamphetamine (syabu) %* %** Amphetamine %* %** Kodein/Ubat Batuk %* %** Lain-lain %* %** JUMLAH MELAYU 2.08% 4 57.13% 9 100.906 77.05% 5.00% 0.00% 74 SARAWAK 2 0.00% 31.00% 0.00% 0.78% 0.74% 8 16.00% 0.00% 0.47% 2 4.00% 0.14% 0.00% 0 0.00% 0.40% 40.79% 14.00% 0.00% 0 0.00% 0.69% 23.00% 0 0.00% 0 0.59% 356 11.00% 1.370 77.31% 0.09% 1.00% 0.00% 0.00% 0 0.143 SABAH 8 0.70% 0 0.05% 1.00% 14.00% 38.00% 0.00% 0 0.35% 7 77.00% 0 0.00% 0 0.09% 0.05% 20.13% 3 100.00% 0 0.00% 0.00% 0.72% 13 100.00% 0.99% 31.00% 0.00% 14.05% 143 9.00% 0 0.439 100.00% 38 LAIN-LAIN BANGSA 11 0.00% 0 0.00% 0.09% 0 0.00% 0 0.

350 orang (75.01% -62.11% 100.63% -88.90%) dan menelan (4.18% 14.9 Cara Guna Dadah Seramai 7.12% -40.18%) penagih yang dikesan bagi tempoh Januari-Oktober 2011 menggunakan dadah secara „chase‟ (menghidu asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur khas) diikuti dengan cara menghisap (14.82% 75. Jadual 13: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 CARA GUNA DADAH Chase Hisap Telan Suntik Minum JUMLAH JAN-OKT 2011 7.292 19 .93%).Laporan Dadah Oktober 2011 2.87% 0.454 4.269 65 20.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -41.00% 12.08% -51.350 1.49% -83.90% 4.020 1.484 2.457 482 476 11 9. Cara guna dadah paling tinggi menunjukkan penurunan berbanding tahun lepas adalah cara menelan dari 4.020 kes tahun 2010 kepada 482 kes tahun ini (Jadual 13).93% 4.

00% 1 5.00% 0 0.Laporan Dadah Oktober 2011 2.53%.00% 7.00% 0 0. Jadual 14: Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna dan Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 JENIS DADAH Heroin % Morfin % Candu % Ganja % Pil Psikotropik % Pil Ecstacy/MDMA % Methamphetamine % Amphetamine % Kokain % Ketamin % Kodein % Lain-lain % JUMLAH CHASE 3.493 93.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.63% 227 7.00% 7 100. Manakala melalui cara menghisap pula.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.37% dan 92.00% 0 0.37% 2.00% 1. peratusan tertinggi adalah dari dadah jenis ganja.00% 11 55.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.47% 0 0.00% 0 100. kebanyakan penagih dadah jenis heroin dan morfin mengambil dadah dengan cara chase/chasing the dragon iaitu sebanyak 93.00% 0 0.034 71.00% 0 0.00% 0 0.350 HISAP 0 0.00% 0 0.00% 0 0.10 Cara Guna dan Jenis Dadah Merujuk kepada jadual 14.00% 0 0.00% 11 SUNTIK 248 6.00% 0 0.00% 0 0.56% 0 0.00% 482 20 .44% 49 100.439 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.00% 9 100.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 476 TELAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 40.00% 0 0.00% 0 0.457 CARA GUNA MINUM 0 0.00% 13 100.00% 0 0.00% 3 100.812 92.00% 411 28.

303 0 BIL.741 5.144 7. 1.338 *Sumber: Bahagian Pencegahan.1 Program Pendidikan Pencegahan Dadah .63% 60. 2.00% BIL.18% 0. Seramai 5.31% 45.40% 34. 1 2 3 Family On Alert Forum Let‟s Talk About Health & Drugs Lain-lain Program JUMLAH 23 21 1 408 404 30 23.00% 390 1. JUMLAH BIL.765 300 22.097 500 45 842 897 2.Keluarga Bebas Dadah Sebanyak 45 program pendidikan pencegahan dadah iaitu keluarga bebas dadah telah dilaksanakan pada Oktober 2011 melibatkan 3.00% 102 625 170 5. 897 orang remaja dan 842 orang kanak-kanak.93% 6.097 orang telah menghadiri program Forum Let‟s Talk About Health and Drugs dan 1. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 48.43% 7. Jadual 15: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Keluarga Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.144 orang dewasa. BIL.455 orang belia. PROGRAM PENCEGAHAN 3. AADK 21 .00% 841 2.26% 34. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.741 orang peserta program Family On Alert (Jadual 15).86% 12.Laporan Dadah Oktober 2011 3. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL.455 3.

351 73 4. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL.29% 79. AADK 22 .814 44 9. JUMLAH BIL.00% 0. Jadual 16: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Institusi Pendidikan Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.32% 404 1.067 343 78.44% BIL.Laporan Dadah Oktober 2011 3. 1 2 3 SHIELDS Tomorrow's Leader Lain-lain Program JUMLAH 7 25 41 0 0 4.814 orang belia dan 44 orang dewasa.339 7. menengah dan institusi pengajian tinggi. 1.71% 19.90% 0. 0 12 32 516 1.206 *Sumber: Bahagian Pencegahan.042 1.306 orang adalah kanak-kanak.042 orang adalah remaja. 3.339 orang peserta manakala sebanyak 7 program Sayangi Hidup Elak Dadah Selamanya (SHIELDS) telah dilaksanakan dengan penglibatan peserta seramai 516 orang (Jadual 16).67% BIL. Program Tomorrow‟s Leader dilaksanakan sebanyak 25 program dengan dihadiri 1.306 0. Daripada jumlah tersebut 4.42% 36.58% 112 260 2. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 0.00% 58.00% 0.206 orang telah menghadiri program pendidikan pencegahan dadah di institusi pendidikan seluruh negara pada bulan Oktober 2011 melibatkan 73 program di peringkat sekolah rendah.2 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Institusi Pendidikan Bebas Dadah Seramai 9.670 21.69% 4.306 3. BIL.

11 program Sektor Awam Bebas Dadah dilaksanakan dengan peserta yang hadir seramai 648 orang (Jadual 17). 1 2 3 4 5 TEKAD Sektor Awam Bebas Dadah Sektor Swasta Bebas Dadah Sektor Agronomi Bebas Dadah Lain-lain Program JUMLAH 10 11 23 5 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.108 peserta telah menghadiri program pendidikan pada bulan Oktober 2011 dengan dihadiri 2.00% 0.15% 90 161 465 58 10 BIL.00% 0.13% 75. BIL. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI KANAKKANAK PERATUS REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 15.324 784 3.324 orang belia dan 784 orang dewasa.133 218 542 51 0 0 2.Laporan Dadah Oktober 2011 3.00% 0.108 *Sumber: Bahagian Pencegahan.00% 0.61% 1.39% 98. JUMLAH BIL.15% 58.00% 0 0 0 0 0 0.00% 477 487 668 160 532 84.85% 41.96% 73.00% 0. AADK 23 . Seramai 3. Jadual 17: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Tempat Kerja Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL. BIL.96% belia dan 41. PROGRAM BIL.04% 26. Manakala itu.00% 0. swasta dan pertanian. 567 648 1.00% 0.04% dewasa. Sebanyak 23 program Sektor Swasta Bebas Dadah dilaksanakan dengan melibatkan 58.3 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Tempat Kerja Bebas Dadah Program pendidikan pencegahan dadah di tempat kerja dilaksanakan sama ada di sektor awam.87% 24.85% BIL.

1 2 3 4 5 SMART PLKN RADA MAWADAH HADA Kebangsaan Program Bersama NGO'S & Rakan Pintar Skuad 1Malaysia MAHABAH Lain-lain Program JUMLAH 30 74 5 1 0 1 0 82 0 0 0.58% 0.08% 8. 1.07% belia dan 0.710 29. BIL.20% 0.49% 23.77% 4.40% 0.00% 0.00% 746 1.55% 0.954 2.535 278 20 0 64.33% 40 26.05% 0.Laporan Dadah Oktober 2011 3.60% 7.62% 3. Selain itu.81% 9.234 442 0 0 33. Sebanyak 74 program PLKN telah dilaksanakan dengan dihadiri 64.85% remaja.821 orang daripada pelbagai umur dan bangsa (Jadual 18).00% 80 53.00% BIL.00% 1.00% 40 13 75 0 0 BIL.00% 0.354 290 18.07% 31.85% 50. program SMART telah dilaksanakan sebanyak 30 program dengan melibatkan 1.312 50 15.857 5.421 12. Jadual 18: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Komuniti Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.55% 46.00% 30 20.35% 0.67% 150 7 8 9 29 22 3 175 436 0 3.00% 607 10.00% 0.42% 35. JUMLAH BIL.650 180 62.779 orang peserta.08% dewasa.779 *Sumber: Bahagian Pencegahan.173 5.54% 55.038 2.821 15.62% 898 1.70% 100. AADK 24 . 35.33% 64. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL.752 520 165 694 13. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.782 877 20 0 6 1 0 0.4 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Komuniti Bebas Dadah Program pendidikan pencegahan dadah bagi komuniti pada bulan Oktober 2011 telah dilaksanakan sebanyak 165 program melibatkan 29.36% 22.00% 0.00% 9. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 2.07% 34.

72% 2.00% 20. Jadual 19: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Kesedaran Awam dan Publisiti AntiDadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.800 3.230 orang peserta pada Oktober 2011. Program di media penyiaran (radio) paling ramai pendengar iaitu seramai 2.00% 9.519. dll) Media Penyiaran (Radio) Media Penyiaran (TV) Media Cetak (Pamplet.04% 100.00% 0 9.814 10. Poster.518 0 23. BIL.800 0.781 29.9 28 7.23 0 *Sumber: Bahagian Pencegahan.86% 24.25 % 33.15% 0.00% 0.534.559 7 4 0 0.963 0 0.39% 28.803.000 5 4 0 0.00 % 0.00% 100.596 23. 87. Blog.00% 0 780 15.00% 0 99. 000 0 BIL.99 % 0.00 % 29.000 33.00 % 0.31 9 2.938 215.430 0 2.499 0 30. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 12. JUMLAH BIL.349 159. PROG RAM KANAKKANAK PERATUS BIL.00% 780 6 2.000 orang di seluruh negara (Jadual 19).488 2. AADK 25 .512.208 2. FB. 1 2 3 Pameran Bas Pameran Media Baru (Laman Web.928 4 115 0 0.28% 10. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.00% 0 0 0.00 % 0.803.50% 13. dll) Media Luar (Papan Tanda) JUMLAH 291 19 385 27.00% BIL.00 % 0.519.Laporan Dadah Oktober 2011 3.5 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Kesedaran Awam dan Publisiti Antidadah Program pencegahan dadah berbentuk kesedaran awam dan publisiti antidadah telah dilaksanakan di seluruh negara dengan melibatkan 2.902 159.09 7 2.00 % 0.55 9 0 0.82% 0.00 % 0.42 0 3.97 8 1.00% 15.

19%). AADK 4. Sabah/Sarawak (6. Terengganu 455 orang (8. Johor 374 orang (7. RAWATAN.3 Caring Community House (CCH) Seramai 5.011 orang penagih menerima rawatan.1 Klinik Cure & Care 1Malaysia Seramai 493 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di Klinik C&C 1Malaysia seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011. CCH Tumpat. Kelantan telah memberi perkhidmatan kepada 842 orang (16. Pahang 346 orang (6.29%). Jadual 20: Jumlah Klien Di Klinik Cure & Care 1Malaysia Mengikut Bangsa Bagi Bulan Oktober 2011 Bangsa Sungai Besi Bukit Mertajam Kuching Tampoi Papar Kota Bharu Jerantut Tampin Jumlah M 120 88 30 26 0 88 19 28 399 C 12 8 4 3 2 1 1 0 31 I 11 3 0 2 0 0 0 0 16 S 0 1 7 0 25 0 0 0 33 L 1 0 0 13 0 0 0 0 14 Jumlah 144 100 41 44 27 89 20 28 493 Nota: M-Melayu. CCSC Johor Bahru. I-India. 26 .2 Cure & Care Service Centre (CCSC) Seramai 25. CCSC Chow Kit.88%).Laporan Dadah Oktober 2011 4. Gong Baru.84%). CCH Kg.73%) dan CCH Stulang. Cina (6. India (3.676 orang (10. Johor telah memberi perkhidmatan kepada 2. Negeri Sembilan 1.15%).93%). Kuala Lumpur 2. L-lain-lain *Sumber: Bahagian Rawatan. 4.70%) manakala CCSC Barat Daya. Perubatan dan Pemulihan. Kuala Terengganu. PERUBATAN DAN PEMULIHAN 4.720 orang (6. perubatan dan pemulihan di CCSC seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011. C-Cina.69%) dan lain-lain bangsa (2.214 orang penagih menerima rawatan.17%) serta Rompin.549 orang (10. S-Sabah/Sarawak. Pulau Pinang 2.63%).24%). Klien Klinik C&C 1Malaysia berbangsa Melayu seramai 399 orang (80.13%) dan CCSC Seremban.533 orang (10. perubatan dan pemulihan di CCH seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011.

Beberapa PUSPEN telah dikenalpasti melebihi kapasiti ditetapkan seperti di Bukit Chabang (21 orang).63%) yang menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN Bachok. Kota Tinggi dan Jelebu (Jadual 21). Perlop (46 orang). Kelantan. Penghuni PUSPEN di kalangan kaum lelaki sebanyak 4. Sebanyak tiga PUSPEN dalam proses penaiktarafan melibatkan PUSPEN Gambang. Nama PUSPEN Optima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bukit Chabang Karangan Kampung Selamat Dengkil Serendah Muar Perlop Tiang Dua Jeli Bachok (Wanita) 350 300 400 350 350 400 350 350 350 250 Jumlah Penghuni Oktober 2011 371 312 228 315 326 284 396 226 274 126 27 .Laporan Dadah Oktober 2011 4.658 orang (97.37%) dan 126 orang kaum wanita (2. Benta (45 orang) dan Karangan (12 orang).784 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011. Jadual 21: Jumlah Penghuni Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Bagi Bulan Oktober 2011 Kapasiti Bil.4 Penghuni di PUSPEN Seramai 4.

Perubatan dan Pemulihan. AADK 28 . Nama PUSPEN Optima 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Besut Karak Raub Sungai Ruan Benta Kuching Sepang Papar Batu Kurau Serdang Jelebu* Gambang* Kota Tinggi* JUMLAH 350 300 350 300 150 150 300 250 250 350 0 0 0 6.200 Jumlah Penghuni Oktober 2011 312 291 168 196 195 150 0 132 216 266 0 0 0 4.Laporan Dadah Oktober 2011 Kapasiti Bil.784 *PUSPEN ditutup sementara untuk proses penaiktarafan infrastruktur Jumlah keseluruhan penghuni termasuk di dalam Detox dan tahanan reman Sumber: Bahagian Rawatan.

Perubatan dan Pemulihan.58%) (Jadual 23). Sabah/Sarawak seramai 10 orang (20. PENAGIH 3. Jadual 22: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Mengikut Etnik Pada Oktober 2011 ETNIK BIL.26%) dan lain-lain bangsa (0.82%).23%).823 374 394 156 37 4.6 Penghuni Remaja Di PUSPEN Seramai 48 orang penagih remaja yang berumur antara 13-18 tahun menjalani proses rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sepanjang Oktober 2011.784 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 79.91% 7.77% 100.77%). Sabah/Sarawak (3. Cina (7.83%) dan lain-lain 7 orang (14. AADK 4.23% 3.823 orang (79.33%).00% *Sumber: Bahagian Rawatan.82% 8. Penghuni berbangsa Melayu merupakan penghuni remaja yang paling ramai iaitu sebanyak 27 orang (56. Cina 4 orang (8. 29 . Kemudian diikuti dengan kaum India (8.91%).25%).26% 0.5 Penghuni di PUSPEN Mengikut Etnik Jadual 22 menunjukkan bahawa penghuni berbangsa Melayu merupakan penghuni teramai di PUSPEN seluruh negara iaitu 3.Laporan Dadah Oktober 2011 4.

Penghuni berbangsa Melayu ramai dikesan menghidap HIV iaitu seramai 217 orang. AADK 4.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 23: Pecahan Penagih Remaja Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Pada Oktober 2011 Remaja Besut Sg. Selain daripada itu. I-India.88%) menghadapi masalah penyakit mental (Jadual 24). S-Sabah/Sarawak.37% daripada jumlah keseluruhan penghuni PUSPEN.05%) menghidapi penyakit kronik dan 90 orang (1. C-Cina. 30 . L-lain-lain *Sumber: Bahagian Rawatan.7 Penghuni PUSPEN Yang Berpenyakit Seramai 257 orang penghuni yang sedang menjalani rawatan dan pemulihan didapati menghidap HIV iaitu 5. Perubatan dan Pemulihan. Besi Karak Lelaki Kuching Dengkil Papar Tiang Dua JUMLAH Perempuan (Bachok) JUMLAH M 4 0 0 7 0 0 0 11 16 27 C 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 1 0 0 0 2 9 10 L 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 JUMLAH 4 0 0 17 0 0 0 21 27 48 Nota: M-Melayu. seramai 194 orang (4.

00% 90 4.67% 1.73% 15 0.11% 100.57%) dan Cina 6 orang (21.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 24: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan Dan Pemulihan Di PUSPEN Yang Berpenyakit Pada Oktober 2011 ETNIK PENYAKIT MELAYU CINA INDIA SARAWAK 217 HIV 84. Perubatan dan Pemulihan.00% 194 12 23 3 2 257 SABAH/ LAIN-LAIN JUMLAH *Sumber: Bahagian Rawatan.89% 3.58% 3 7.8 Kemasukan Ke PUSPEN Seramai 28 orang penghuni telah dimasukkan ke PUSPEN seluruh negara untuk menjalani rawatan dan pemulihan pada Oktober 2011.43%) (Jadual 25). Sabah/Sarawak 8 orang (28.51% 1 100. AADK 4.00% 8.25% 8 2.95% 5 1.17% 15 0. Penghuni paling ramai memasuki PUSPEN adalah penghuni berbangsa Melayu seramai 14 orang (50.93% 63 MENTAL 70.33% 16.43% 157 KRONIK 80. 31 .00% 8.00%).78% 1 100.67% 16 8.

00% 100.9 Pembebasan Penagih Dadah Dari PUSPEN Seramai 265 orang penghuni PUSPEN di seluruh negara telah dibebaskan daripada menjalani rawatan dan pemulihan melibatkan 79. 32 .00% 28.00% 21. Perubatan dan Pemulihan. India seramai 22 orang (8.62% adalah kaum Melayu (211 orang). PENAGIH 14 6 0 8 0 28 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 50.43% 0.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 25: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dimasukkan Ke PUSPEN Pada Oktober 2011 Untuk Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK BIL.57% 0.02%) (Jadual 26).00% *Sumber: Bahagian Rawatan. Cina seramai 24 orang (9.30%) dan Sabah/Sarawak seramai 8 orang (3. AADK 4.06%).

68%).275 (9.72%) (Jadual 27).00%) diikuti Kelantan 5.881 orang (12.047 orang iaitu 12.99% daripada kes pengawasan keseluruhannya dengan 3.62% 9.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 26: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dibebaskan Pada Oktober 2011 Setelah Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK BIL. 33 . Kes pengawasan tertinggi dicatatkan di Selangor seramai 7.30% 3.864 orang) dan seksyen 38b(1) penjara seramai 611 orang.963 orang (11. Kedah seramai 5. seksyen 38b(1) denda (1. AADK 4.00% *Sumber: Bahagian Rawatan.10 Bilangan Kes Pengawasan Di Dalam Komuniti Seramai 54.06% 8.55% 100.02% 0. PENAGIH 211 24 22 8 0 265 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 79. Kes pengawasan kedua tertinggi dicatatkan di negeri Pulau Pinang iaitu seramai 6. diikuti negeri Perak seramai 6.101 orang di bawah seksyen 6(1)(b).191 orang (11.41%). Perubatan dan Pemulihan.262 orang sedang menjalani rawatan dan pemulihan dalam komuniti sehingga Oktober 2011.

101 1.715 2.269 771 632 248 793 165 117 9. 38B (1) Penjara SEK.762 5. 9(2)(b) SEK.872 153 2.047 3.243 4.189 263 814 16.137 3.331 538 2.550 912 164 679 1.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 27: Pecahan Bilangan Kes Pengawasan Di Dalam Komuniti Sehingga Oktober 2011 PERINTAH PENGAWASAN APD (R&P) 1983 & ADB 1952 BIL.294 723 5.298 1.720 3.666 54.960 367 1.885 712 1. 8(3)(a) SEK.262 *Sumber: Bahagian Rawatan.504 1.963 6.010 328 1. 6(1)(b) SEK. 8(3)(b) SEK.551 2.493 1.648 2.427 2.881 3.610 3 62 14 76 34 55 42 59 57 6 18 13 120 117 676 2 68 36 32 91 26 121 136 65 14 25 77 18 41 752 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 2 6 0 3 2 7 6 0 0 8 9 0 44 158 736 1.859 7. Perubatan dan Pemulihan. NEGERI SEK.864 863 476 381 1.411 729 1.191 3.126 135 147 20. 9(2)(a) SEK. AADK 34 . 38B (1) Denda JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PERLIS KEDAH PULAU PINANG TERENGGANU KELANTAN PERAK PAHANG SELANGOR WP KUALA LUMPUR NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR SARAWAK SABAH JUMLAH 79 1.170 1.120 1.242 468 340 454 325 611 490 45 33 679 0 429 6. 6(1)(a) SEK.275 6.754 739 1.

meminum. menjalani pengawasan dalam komuniti selama 2 tahun Seksyen 6(1)(b) – Perintah majistret yang boleh dibuat ke atas penagih iaitu memerintahkan orang itu diletakkan di bawah pengawasan tidak kurang 2 tahun dan tidak melebihi 3 tahun Seksyen 8(3)(a) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang menjalaninya dengan sukarela iaitu menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan selama 2 tahun dan selepas itu menjalani pengawasan selama 2 tahun Seksyen 8(3)(b) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang menjalaninya dengan sukarela iaitu diletakkan di bawah pengawasan tidak kurang 2 tahun dan tidak melebihi 3 tahun Seksyen 9(2) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang belum dewasa dan yang baginya bantuan dikehendaki Seksyen 38B – Kuasa mahkamah berkenaan dengan orang yang didapati bersalah di bawah seksyen 15 (makan.Laporan Dadah Oktober 2011 Seksyen 6(1)(a) – Perintah majistret yang boleh dibuat ke atas penagih iaitu memerintahkan orang itu menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan yang ditetapkan dalam tempoh 2 tahun dan selepas itu. menyedut atau memasukkan bahan-bahan itu ke dalam badan dengan apa jua cara atau dengan menggunakan apa jua alat) 35 . mengunyah menghisap. menelan.

AADK 36 .801 *Sumber: Bahagian Penguatkuasaan dan Pengawasan. Kuala Lumpur dan Johor. PENGUATKUASAAN DAN PENGAWASAN Bermula pada Julai 2010. Jadual 28: Jumlah Pengunjung Di Negeri Hotspot Untuk Ujian Urin Bagi Oktober 2011 JUMLAH POSITIF URIN 126 8 64 81 16 37 332 JUMLAH POSITIF PATOLOGI 57 0 63 0 0 12 132 NEGERI KEDAH PULAU PINANG KELANTAN SELANGOR WP KUALA LUMPUR JOHOR JUMLAH JUMLAH DIUJI 334 77 465 401 19 505 1. Kelantan.Laporan Dadah Oktober 2011 5. Pulau Pinang.1 Ujian Urin Di Negeri Hotspot Jadual 28 menerangkan bahawa seramai 1. program operasi yang dilaksanakan oleh Bahagian Penguatkuasaan dikenali sebagai Ops Res-Q yang dikategorikan mengikut negeri hotspot dan negeri bukan hotspot.801 orang telah menjalani ujian urin sepanjang Oktober 2011 di negeri hotspot dengan 332 orang telah didapati positif urin dan 132 orang positif patologi iaitu yang telah disahkan pegawai perubatan bahawa telah mengambil dadah. Kelantan mencatatkan kes positif patologi tertinggi iaitu seramai 63 orang daripada 64 yang positif urin. Selangor. Negeri-negeri hotspot adalah negeri yang berisiko tinggi kes penagihan dadah seperti Kedah. 5. Manakala negeri bukan hotspot adalah negeri yang tidak berisiko tinggi kes penagihan dadah iaitu negeri yang tidak dikategorikan di bawah negeri hotspot.

2 Ujian Urin Di Negeri Bukan Hotspot Seramai 2.102 68 236 2.345 JUMLAH POSITIF URIN 3 49 15 2 68 124 26 12 299 JUMLAH POSITIF PATOLOGI 0 0 13 0 9 25 0 11 58 NEGERI PERLIS PERAK NEGERI SEMBILAN MELAKA PAHANG TERENGGANU SARAWAK SABAH JUMLAH *Sumber: Bahagian Penguatkuasaan dan Pengawasan.Laporan Dadah Oktober 2011 5. Bilangan positif patologi tertinggi dikesan di Terengganu seramai 25 orang daripada 124 orang yang positif urin (Jadual 29). Jadual 29: Jumlah Pengunjung Di Negeri Bukan Hotspot Untuk Ujian Urin Bagi Oktober 2011 JUMLAH DIUJI 11 349 271 57 251 1.345 orang telah diambil ujian urin di negeri bukan hotspot dan 58 orang telah didapati positif patologi daripada 299 positif urin. AADK 37 .

33% melibatkan 82.960 kes tahun 2010 kepada 92.685 79.70% *Lain-lain seksyen – Seksyen 15(1)(a). 6b.54% -39.685 orang tahun sebelumnya (Jadual 30).861 orang mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985 pada Januari-Oktober 2011.960 2.320 6.564 82.239 80.861 3.232 5. Jadual 30: Perbandingan Jumlah Tangkapan Di Bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS KESALAHAN JAN-OKT 2011 JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) ADB. 6.72% 13. Kastam Diraja Malaysia (KDRM) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) telah berjaya menangkap 92.226 92.721 1.39% 14.33% 15.804 70.Laporan Dadah Oktober 2011 5.09% 16.226 kes tangkapan tahun 2011 berbanding 70. 1952 Seksyen 39B Seksyen 39A Lain-lain Seksyen* Jumlah ADB (LLPK).861 kes tahun ini. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 14. 1985 JUMLAH 3.70% iaitu dari 80.110 751 92.3 Tangkapan Polis Diraja Malaysia (PDRM). 9 dan 12(3) ADB *Sumber: Polis Diraja Malaysia dan Kastam Diraja Malaysia 38 . Peningkatan paling besar berlaku di bawah seksyen lain-lain iaitu sebanyak 16.

candu mentah. pil ecstasy. heroin no.4 Rampasan Dadah Agensi penguatkuasaan seperti PDRM. 39 . 3. syabu. Terdapat beberapa jenis dadah menunjukkan peningkatan kuantiti yang dirampas berbanding tempoh yang sama tahun lepas seperti heroin base. 4. KDRM. pil yaba.Laporan Dadah Oktober 2011 5. Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah sepanjang Januari-Oktober 2011. pil psikotropik dan daun ketum (Jadual 31). APMM dan Bahagian Perkhidmatan Farmasi. heroin no.

088 84.02% -2.449 390.25% -91.784.185.27% -97.01 30.079.486 2. 4 (kg) Ganja (kg) Candu Mentah (kg) Candu Masak (kg) Kokain (kg) Syabu (kg) Serbuk Ecstasy (kg) Pil Ecstasy (biji) Pil Yaba (biji) Pil Psikotropik (biji) Eramin 5 (biji) Ketamine (kg) Kodein (liter) Ketum (liter) 254.205 250.27 2.19% 80.637.92 27.18% -91.21 1.35 Ketum (kg) 2.56% 1211.22 85.329 1.012.20% 6627.12 1.90% -73.74 0.359 20.006.02% *Sumber: Polis Diraja Malaysia.40% 195.649 264.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 31: Perbandingan Rampasan Dadah Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS DADAH JAN-OKT 2011 JAN-OKT 2010 30.534 374.36 PERBEZAAN 2011/2010 (%) 733.97% 41.65 30.45 96.44% 25.86 37.36% -30.177 263.295.55 70.18 26.13 0.539 216.403 184.011 4.78% 159.85% 0.76 992. 3 (kg) Heroin No.584 1. Kastam Diraja Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia 40 .39 6.75% PENUNJUK (↑/↓/-) ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ Heroin Base (kg) Heroin No.53% -46.09 100.484.058.59 984 0.57 788.

pil ecstasy. Cure and Care Service Centre (CCSC) dan Caring Community House (CCH) di seluruh negara. syabu. Selain itu. Selain itu.784 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011. seramai 4. candu mentah.011 klien di CCSC dan 5. 3. 4. Bilangan ini menunjukkan penurunan sebanyak 51. 25. pil yaba. heroin no.163 orang adalah penagih baru dan 3. 41 .613 orang penagih berulang. agensi penguatkuasaan merampas dadah di seluruh negara dengan beberapa jenis dadah menunjukkan peningkatan berbanding tempoh yang sama tahun lepas seperti heroin base. Seramai 493 klien C&C.Laporan Dadah Oktober 2011 6.82% berbanding tempoh yang sama tahun lepas.776 orang penagih dadah dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 dengan 6. Peningkatan rampasan dadah ini adalah usaha pihak berkuasa tempatan dalam usaha memerangi dadah yang merupakan musuh negara nombor satu. AADK telah melaksanakan program rawatan dan pemulihan secara sukarela dengan menyediakan Klinik Cure and Care 1Malaysia (C&C). PENUTUP Sebanyak 9.214 klien di CCH mendapatkan rawatan dan pemulihan sehingga akhir Oktober 2011. pil psikotropik dan daun ketum. heroin no.

Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai tahanan pencegahan orang – orang yang ada kaitan dengan apa–apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat pengedaran dadah berbahaya. pengeksportan. pengeluaran. Membuat peruntukkan khas berhubung dengan bidang kuasa Mahkamah terhadap kesalahan–kesalahan yang tertakluk dibawahnya dan perbicaraan Mahkamah. AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH – LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1985 AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTHAKAN HARTA) 1988 4. 1. Suatu akta bagi membuat peruntukkan– peruntukkan mengenai kesalahan – kesalahan berhubung dengan harta dan mengenai penyitaan dan perlucuthakan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan kesalahan – kesalahan dibawah Akta Dadah Berbahaya 1952. 5. “Racun” bermaksud bahan– bahan yang dinamakan dan disenaraikan didalam Senarai Racun dan termasuk apa–apa campuran. penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah merbahaya tertentu. 2. Suatu akta untuk mengawal pengimportan. AKTA RACUN 1952 42 . penjualan dan penggunaan racun.Laporan Dadah Oktober 2011 LAMPIRAN UNDANG –UNDANG DADAH DI MALAYSIA BIL UNDANG-UNDANG DADAH AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 TUJUAN AKTA Suatu akta bagi membuat peruntukkan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan. pemilikan. solusi atau yang asli yang mengandungi bahan–bahan tersebut apa – apa penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung didalam Jadual Kedua Akta ini. penyediaan. AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 – (PINDAAN) 1998 3. pengilangan. Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983 (Pindaan) 1998 digubal bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih–penagih dadah. Seliaan merupakan proses rawatan lanjutan yang menitik beratkan pengawasan keatas penagih–penagih bertujuan memastikan mereka tidak mengulangi tabiat penagihan mereka.

39A(2)) Memiliki 2-5 gm heroin atau morfin Memiliki 20-50 gm ganja Memiliki 5-15 gm kokain Memiliki 100-250 gm candu Memiliki 250-750 gm daun koka Memiliki 5-30 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. Denda tidak lebih RM20. Denda tidak lebih RM20. 37 (ADB) Memiliki 5-15 gm heroin atau morfin Memiliki 250-1000 gm candu Memiliki 50 – 200 gm ganja Memiliki lebih 15-40 gm kokain Memiliki lebih 750 gm daun koka Memiliki 30-50 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ectasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. 6 Memiliki kurang daripada 5 gm candu mentah atau daun koka atau pokok popi atau biji ganja dari popi 9 Memiliki kurang 100 gm candu masak 43 .000/.000/.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. 39A(1)) Menanam atau mengusahakan pokok ganja HUKUMAN Mati Mandatori 39A(2) Tidak kurang lima tahun penjara atau dipenjara seumur hidup dan tidak kurang 10 sebatan 39A(1) Tidak kurang 2 tahun penjara tetapi tidak lebih 5 tahun dan sebatan tidak kurang 3 sebatan dan tidak lebih 9 sebatan 6B Penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang 6 sebatan.Laporan Dadah Oktober 2011 RINGKASAN SEKSYEN-SEKSYEN PENTING AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 (PINDAAN 1998) SEKSYEN 39B KESALAHAN/JENIS DADAH Memiliki 15 gm atau lebih heroin dan/atau morfin Memiliki 1000 gm atau lebih candu masak atau mentah Memiliki 40 gm kokain atau lebih Memiliki 200 gm atau lebih ganja Memiliki 2000 gm daun koka atau lebih Memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek.

Pemulihan di kenakan sebatan tidal lebih 3 sebatan sebagai tambahan. Perancangan Dan Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia Oktober 2011 44 .atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.000.000/. pusat pemulihan.000. lokap polis atau manamana tempat tahanan dan memiliki dadah di tempat tersebut. pemilikan alat perkakas menghisap dadah Denda tidak lebih RM20.00 atau penjara tidak kurang 2 tahun. 15(b) Berada di dalam premis tempat hisap Denda tidak lebih RM dadah 5. Denda tidak lebih RM100. Bagi pegawai awam penjara.Laporan Dadah Oktober 2011 10 Penggunaan sesuatu permis. Bahagian Dasar.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. polis peg. 12(2) Memiliki kurang 2 gm heroin atau morfin Memiliki lain-lain dadah kurang daripada Sek. 39(A)(1) Pejawat awam yang bertugas di penjara. 15(1)(a) Memasukkan dadah (dadah-dadah yang dijadualkan) ke dalam badan Denda tidak lebih RM 5.00 atau penjara tidak kurang 2 tahun.000/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful