LAPORAN DADAH BULAN OKTOBER

2011

AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KANDUNGAN:  

Laporan Dadah Oktober 2011

MUKA SURAT

STATISTIK PENAGIH DADAH ………………………………….2 - 5 PROFIL PENAGIH………………………………………………… 6 - 20
• Etnik • Jantina • Umur • Pekerjaan • Tahap Pendidikan • Sebab Mula Mengguna Dadah • Jenis Dadah Yang Digunakan Oleh Penagih • Cara Menggunakan Dadah

PENCEGAHAN…………………………………………………….. 21 - 25
• Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Keluarga Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Institusi Pendidikan Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Tempat Kerja Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Komuniti Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Kesedaran Awam dan Publisiti Antidadah

RAWATAN, PERUBATAN DAN PEMULIHAN .....................26 - 35
• Cure and Care 1Malaysia (C&C) • Cure and Care Service Centre (CCSC) • Caring Community House (CCH) • PUSPEN

 

PENGUATKUASAAN DAN PENGAWASAN…………………… ..36 - 40

1 PENUTUP…………………………………………………………….…41

Laporan Dadah Oktober 2011

1.

STATISTIK PENAGIH DADAH

Laporan ini membentangkan statistik penagihan dadah yang dikesan di seluruh negara bagi tempoh Januari-Oktober 2011 yang dikumpul dan dikeluarkan oleh Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (BIONADI). Secara umumnya:1.1 Sepanjang bulan Januari-Oktober, seramai 9,776 orang penagih telah dikesan dan menunjukkan penurunan sebanyak 51.82% berbanding tempoh yang sama tahun lalu (20,292 orang). Mereka ini terdiri daripada 6,163 orang (63.04%) penagih baru, yang mana berlakunya penurunan sebanyak 58.16% berbanding 14,730 orang bagi tempoh yang sama tahun lalu. Manakala penagih berulang pula adalah seramai 3,613 orang (36.96%), mengalami penurunan sebanyak 35.04% berbanding tahun sebelumnya (5,562 orang). Secara purata, seramai 21 penagih baru dan 12 penagih berulang telah dikesan setiap hari sepanjang Januari-Oktober 2011 (Jadual 1).

1.2

1.3

Jadual 1: Perbandingan Penagih yang Dikesan Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010
STATUS KES Penagih Baru Dikesan* Penagih Berulang** Jumlah JAN-OKT 2011 6,163 3,613 9,776 63.04% 36.96% 100.00% % JAN-OKT 2010 14,730 5,562 20,292 PERBEZAAN 2011/2010 -58.16% -35.04% -51.82% PURATA JAN-OKT 2011 SEBULAN SEHARI 616 361 978 21 12 33 SEJAM 1 1 1

* Penagih yang dikesan kali pertama oleh sistem BIONADI (Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan) ** Penagih yang pernah dikesan sebelum ini oleh sistem BIONADI

2

Laporan Dadah Oktober 2011

Carta 1: Taburan Penagih Di Semua Ibu Negeri Bagi Bulan Januari-Oktober 2011

1.4

Carta 1 di atas menerangkan bilangan penagih yang dikesan di semua ibu negeri sepanjang Januari-Oktober 2011. Ipoh mencatatkan bilangan tertinggi penagih dikesan iaitu seramai 727 orang. Ini diikuti dengan Georgetown (645 orang), Kuala Lumpur (620 orang) dan Melaka (352 orang). Jadual 2 menunjukkan bahawa Perak merupakan negeri yang mencatatkan bilangan penagih paling tertinggi bagi Januari-Oktober 2011 iaitu 1,738 orang (17.78%). Jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun lepas, berlakunya penurunan sebanyak 14.13%. Selain itu, Pulau Pinang merekodkan 1,480 kes, Kedah sebanyak 1,252 orang, Selangor (1,251) dan Johor (1,034). Melaka menunjukkan peratusan peningkatan paling besar (162.69%) berbanding tahun 2010 iaitu daripada 134 kes pada tahun 2010 kepada 352 kes pada tahun 2011.

1.5

3

034 620 599 489 375 352 229 185 90 67 12 3 9.13% -54.292 1.69% 0.49%) dan diikuti dengan Perak sebanyak 722 kes (19.28% 162.89% 0.00% 3.028 815 2. Bagi kes penagih berulang pula.957 311 467 41 8 20.00% -81.73% -40.69% 112.82% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perak Pulau Pinang Kedah Selangor Johor WP Kuala Lumpur Pahang Negeri Sembilan Kelantan Melaka Sarawak Terengganu Perlis Sabah WP Putrajaya WP Labuan JUMLAH 1.182 1.143 3. Pulau Pinang merekodkan kes paling tinggi iaitu 885 kes (24.78% 15.738 1. 4 .84% 3. NEGERI JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -14.73% -62.027 1.60% 2.65% -70.00% 2.04% -90.55% -71.58% -58.06% -85.34% 1.81% 12.13% 5.72%).92% 0.23% -47.024 3.003 134 108 1.6 Sebanyak 6.49%) dan diikuti dengan Kedah 907 kes (14.50% -51. Kes penagih baru paling tinggi dikesan di Perak sebanyak 1.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 2: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Negeri Bagi Tempoh Januari-Oktober 2011 dan 2010 BIL.03% 100.790 1.80% 10.67% -42.55% -41.14% 12.34% 6.254 2.776 17.58% 6.251 1.12% 0.613 kes penagih berulang telah dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011.98%) (Jadual 3).163 kes penagih baru dan 3.016 kes (16.252 1.480 1.52% -41.

776 % JUMLAH 5 .24% 12.016 595 907 816 763 262 414 294 326 273 214 146 59 66 9 3 6.55% 12.08% 0.29% 4.96% 1.19% 0.00% 1.72% 4.37% 0.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 3: Pengesanan Kes Baru dan Kes Berulang Tertinggi Mengikut Negeri Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 JUMLAH KES BIL.65% 14.163 16.07% 0.00% % JUMLAH KES BERULANG JAN-OKT 2011 722 885 345 435 271 358 185 195 49 79 15 39 31 1 3 0 3.252 1.251 1.03% 0.05% 100.15% 0.77% 5.40% 1.49% 9. NEGERI BARU DIKESAN JAN-OKT 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perak Pulau Pinang Kedah Selangor Johor WP Kuala Lumpur Pahang Negeri Sembilan Kelantan Melaka Sarawak Terengganu Perlis Sabah WP Putrajaya WP Labuan JUMLAH 1.00% 100.36% 2.738 1.47% 2.04% 7.98% 24.480 1.43% 3.08% 0.49% 9.034 620 599 489 375 352 229 185 90 67 12 3 9.91% 5.25% 6.42% 1.50% 9.613 19.72% 13.38% 4.86% 0.12% 5.

Jika dibandingkan dengan tiga kaum utama di Malaysia.143 74 38 42 9. Jadual 4: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik Bagi Januari-Oktober 2011 ETNIK JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -52.1 Pecahan Mengikut Etnik Etnik Melayu merupakan penagih teramai yang dikesan sepanjang bulan Januari-Oktober 2011 iaitu 7.93% (Jadual 4 dan Carta 2). etnik Cina menunjukkan penurunan terbesar iaitu 56.39% 0.987 1.625 orang (78.43% -35.30% dan 35. 2011 Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia 6 .69% 0.43% 100.00%) bersamaan dengan 0.625 854 1.960 kes tahun lepas kepada 854 kes tahun ini.960 1.00% 8. Manakala bagi etnik Melayu dan India.76% 0.200 orang)1. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime).73% -68.30% -56.77% 72.08% daripada jumlah unjuran penduduk etnik Melayu di negara ini yang berusia 15-64 tahun (9.776 78.241.93% -81.292 1 Unjuran penduduk etnik Melayu yang berusia di antara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.784 406 22 133 20.82% Melayu Cina India Pribumi Sabah Pribumi Sarawak Lain-lain JUMLAH 7.42% -51.00% 15. PROFIL PENAGIH DADAH Profil penagih yang dikesan dan perbandingan dengan tahun lalu adalah seperti berikut: 2.Laporan Dadah Oktober 2011 2. penurunan sebanyak 52.43% daripada 1.74% 11.

2 Unjuran penduduk lelaki yang berusia di antara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup. Bilangan penagih wanita yang tinggi dikesan di lima buah negeri iaitu Selangor dan Kedah dengan masing-masing 24 kes. Johor (22 kes) dan Perak (21 kes).602 orang penagih lelaki dikesan dalam tempoh JanuariOktober 2011 iaitu sebanyak 0.10% daripada jumlah unjuran penduduk lelaki di negara ini yang berusia 15-64 tahun (9.949.600 orang)2. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime).27% (Jadual 5).Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 2: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Etnik Bagi Januari-Oktober 2011 2.48% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2010. Pengesanan ini menunjukkan berlakunya penurunan sebanyak 51.2 Pecahan Mengikut Jantina Seramai 9. Kes penagihan di kalangan wanita juga menurun sebanyak 65. 2011 Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia 7 .

67%).78% 100.791 501 20.3.776 98.00% 19. 8 .27% -51.1 Berdasarkan kepada carta 3 di bawah.22% 1.550 orang (77.48% -65.79%).82% Lelaki Perempuan JUMLAH 9.722 orang (17. Ini dapat dibuktikan melalui perangkaan majoriti penagih yang dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 adalah belia iaitu seramai 7.292 2. sebanyak 1.604 orang (26. golongan belia merupakan golongan yang paling ramai terdedah dengan risiko penagihan. Manakala bagi golongan dewasa. Belia yang berumur antara 19-24 tahun mencatatkan bilangan penagih teramai iaitu 2.602 174 9.3 Umur Ketika Dikesan 2.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 5: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jantina Bagi Januari-Oktober 2011 JANTINA JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -51.47%).72%) dan remaja seramai 434 orang (4.

berlakunya penurunan bagi golongan belia dan golongan remaja.13-18 tahun Belia .28% dan 50. Penurunan paling besar berlaku pada golongan belia yang berumur 25-29 tahun dan 35-39 tahun iaitu sebanyak 50. 77.72% Belia.138 kes tahun ini (Jadual 6 dan 7). 17. 4.47% Nota: Remaja . Penagih belia dari Perak adalah penagih paling tinggi dikesan iaitu sebanyak 1. Penurunan penagih belia berumur antara 25-29 tahun adalah daripada 4.411 orang. diikuti Selangor seramai 1.300 kes tahun lepas kepada 2.19-39 tahun Dewasa .046 orang serta Kedah (968 orang).2 Jika dibandingkan penagih mengikut umur bagi bulan Januari-Oktober 2011 dan 2010. 9 .>40 tahun 2.3.Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 3: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Umur Bagi Januari-Oktober 2011 Dewasa.15%.67% Remaja.

57% -50.300 2.546 974 1.89% -51.93% 4.14% 0.138 448 20.17% 26.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Jadual 7: Perbandingan Penagih Mengikut Golongan Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 GOLONGAN PENAGIH Remaja Belia Dewasa JAN-OKT 2011 434 7.13% -50.632 1.573 2.72% -55.00% -59.604 2.122 4.15% -52.354 3.47% 77.94% 5.72% 1.292 *Nota.758 5.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 6: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Umur Bagi Januari-Oktober 2011 UMUR KETIKA DIKESAN < 13 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun 45-49 tahun ≥ 50 tahun Tiada maklumat umur JUMLAH JAN-OKT 2011 14 29 405 2.138 1.30% 4.61% 4.67% 17.79% 22.28% -47.16% -50.359 1.10% 7.550 1.79% 12.28% -36.658 10 .00% 2 72 1.82% 0.72% -76.16% 100.722 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -76.830 14.96% -49.176 740 480 502 56 9.40% -52.00% 16.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) 600.

167 1.60% 3.593 2.18% -61.20% 4.50% 0.66%) penagih yang dikesan sepanjang JanuariOktober 2011 merupakan mereka yang mempunyai pekerjaan.961 orang (91.92%.46% 0. ia menunjukkan bahawa seramai 8. Bagi penagih tidak bekerja (penganggur dan penuntut).89% 6.527 orang (15.226 846 1.75% 9.39% 6.33% -49.62% 11. Jadual 8: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Pekerjaan Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS PEKERJAAN JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -51.62%).527 1.38% 15.38%).36% 1.26% 100.27% -57.01% -46.Laporan Dadah Oktober 2011 2.25% -80.78% -50.364 2.749 766 328 240 233 66 20.092 2. Penagih dari sektor buruh am mencatatkan bilangan yang tertinggi bagi penagih yang bekerja iaitu sebanyak 2.342 1.39%).98% -38. Ini diikuti dengan sektor perkhidmatan sebanyak 1.95% 7.57% -45.86% -74.95% 0.12% -51.149 973 722 674 606 458 450 328 147 93 45 25 9. golongan penganggur mencatatkan bilangan tertinggi iaitu seramai 722 orang (7.68% 4.579 1.00% 5.92% -68.82% Buruh Am Perkhidmatan Pertanian/Perikanan Jualan Penganggur Pengangkutan Teknikal Binaan Rencam/sambilan Perkilangan Pengurusan Penuntut Perkeranian Hiburan JUMLAH 2.69% -62.579 orang (26.776 26.92% -27.4 Pekerjaan Berdasarkan jadual 8 di bawah.18% -55. Sektor buruh am ini mencatatkan penurunan sebanyak 51.292 11 .280 1.

67% 33.292 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -39.007 orang (41.37% 41.27% 0.98%).87% iaitu dari 299 orang pada tahun lepas kepada 114 orang pada tahun ini (Jadual 9 dan carta 4).267 orang (33. Penurunan terbanyak berbanding tempoh yang sama pada tahun 2010 ialah pada peringkat tahap akademik HSC/STP/STPM sebanyak 61.60% -42.87% -54.912 7.37% -51.701 orang (80. Jadual 9: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Tahap Akademik Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 TAHAP AKADEMIK Tidak Bersekolah Sekolah Rendah LCE/SRP/PMR MCE/SPM/SPMV HSC/STP/STPM Diploma Ijazah Lain-lain (spt sijil kemahiran) Tiada maklumat persekolahan JUMLAH JAN-OKT 2011 244 1.12% -61.5 Tahap Akademik Majoriti penagih yang dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 menunjukkan bahawa 7.88% -55.82% *Nota.19% 1.54% 17.Laporan Dadah Oktober 2011 2.00% % JAN-OKT 2010 404 2. Bilangan penagih tertinggi dikesan pada mereka yang mempunyai sijil di peringkat LCE/SRP/PMR iaitu seramai 4.67%) dan diikuti dengan sijil MCE/SPM/SPMV sebanyak 3.776 2.31% -50.670 4.267 114 122 18 173 161 9.19% 1.280 299 267 36 371 885 20.09%) adalah mereka yang sekurang-kurangnya mempunyai tahap pendidikan tamat tingkatan tiga iaitu mempunyai sijil LCE/SRP/PMR.98% 1.80% 100.007 3.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat 12 .00% -53.65% -48.838 7.

6 Sebab Mula Mengguna Dadah Jadual 10 menerangkan bahawa faktor utama penagih yang dikesan terjebak dengan penagihan dadah adalah kerana pengaruh kawan (45.93%) dan secara tidak sengaja (60.42%) dan untuk keseronokan (12. 13 .00%). Penurunan paling besar bagi tempoh Januari-Oktober 2011 dan 2010 berlaku pada faktor rangsangan (62.30%).Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 4: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Tahap Pendidikan Bagi Januari-Oktober 2011 2. diikuti dengan perasaan ingin tahu (20.99%).

039 orang (31.09%) dan methamphetamine sebanyak 1.82% 45.7 Jenis Dadah Sepanjang Januari-Oktober 2011.93% 5.99% 12.445 orang (14.78%).00% -51.503 orang (15. 14 .741 orang (38.37%) dikesan menggunakan dadah Amphetamine-type-stimulants (ATS) iaitu dadah sintetik terdiri daripada methamphetamine (syabu).27%).803 2.139 1.93% -59.41% -46.57% -60.19% 0.88% 1.35% 100. Manakala seramai 1. jenis dadah yang paling banyak digunakan oleh penagih adalah dari jenis heroin iaitu sebanyak 3.95% -50.94% 0.42% 12.913 2.292 *Nota. Ini diikuti dengan morfin seramai 3.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -52.866 1.535 1.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 10: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Sebab Mula Mengguna Dadah Bagi Januari-September 2011 dan 2010 SEBAB MULA MENGGUNA DADAH Pengaruh Kawan Perasaan Ingin Tahu Untuk Keseronokan Lain-lain Tekanan Jiwa Rangsangan Menahan Sakit Secara Tidak Sengaja Tiada maklumat JUMLAH JAN-OKT 2011 4.187 1.001 294 198 80 671 20.797 3.30% 20.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat 2.93% -56.35% -62.00% 8.181 537 109 86 32 639 9.25% -53. pil ecstasy dan amphetamine (Jadual 11 dan carta 5).

561 82 -43.703 4.530 -95.81% -84.71% -83.09% 14.776 100.445 49 0.03% 6 168 8 -100.10% -62.82% 15 .34% -57.516 66 31 -34.741 3.72% 0.50% JUMLAH 9.78% 0.20% 0.61% Kokain Ketamin Lain-lain 0 20 3 0.00% 0.00% 20.11% 0.428 3.40% -32.27% 31.85% -98.15% STIMULAN Pil Ecstasy/MDMA Methamphetamine(syabu) Amphetamine 9 1.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 11: Perbandingan Penagih Mengikut Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS DADAH JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) OPIAT Heroin Morfin Ubat batuk / kodein Candu 3.439 13 14.33% -77.292 -51.50% 193 3.13% 2.09% 0.00% -88.039 11 7 38.42% MARIJUANA Ganja Pil Psikotropik 1.07% 5.

menunjukkan bahawa berlakunya penurunan paling besar pada penyalahgunaan dadah jenis amphetamine sebanyak 98. Carta 5: Pecahan Penagih Mengikut Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 16 .Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 11.61% berbanding tahun lepas.

ganja (15.98%).99%) dan syabu (77.Laporan Dadah Oktober 2011 2. morfin (31.05%).15%) dan ganja (20.21%) dan pribumi Sarawak (0.8 Etnik Dan Jenis Dadah Jadual 12 menunjukkan jenis-jenis dadah yang digunakan oleh etnik sepanjang Januari-September 2011. morfin (31. Bagi etnik Cina. Etnik India pula banyak menggunakan dadah jenis heroin (40.11%).74%). pribumi Sabah (0.74%). 17 . lain-lain bangsa (0. Melalui perbandingan jenis dadah heroin yang digunakan.79%).61%). Cina 9.66%) dan syabu (16.29%). penagih Melayu menduduki tangga teratas dengan kes sebanyak 77. jenis dadah lain yang paling banyak digunakan oleh kaum Melayu berbanding kaum lain adalah ganja (80. diikuti dengan India 12. Selain daripada itu.36%. morfin (34. dadah yang gemar digunakan iaitu heroin (40.21%) dan methamphetamine (syabu) (14.68%.40%.08%).21%).59%). morfin (77. Dadah yang popular digunakan oleh etnik Melayu adalah jenis dadah heroin (38.

00% 0 0.00% 0.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 12: Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik dan Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 JENIS DADAH ETNIK Heroin %* %** Morfin %* %** Candu %* %** Ganja %* %** Pil Psikotropik %* %** Pil Ecstacy/MDMA %* %** Kokain %* %** Ketamin %* %** Metamphetamine (syabu) %* %** Amphetamine %* %** Kodein/Ubat Batuk %* %** Lain-lain %* %** JUMLAH MELAYU 2.19% 15 0.11% 2.90% 16.71% 31.00% 0.78% 0.86% 0.09% 0 0.36% 85.03% 0 0.00% 0.00% 0.00% 7 35.61% 0 0.00% 34 2.00% 0.03% 9.00% 0 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.71% 0 0.00% 9 45.776 Nota: %* .74% 34.05% 1.00% 0.13% 3 100.26% 0 0.00% 4 20.13% 9 100.08% 0.00% 74 SARAWAK 2 0.00% 0.00% 0 0.20% 1.160 80.00% 0.09% 7 100.04% 7.00% 0 0.66% 0 0.12% 0 0.74% 8 16.27% 3.00% 0.42% 14.00% 0.81% 2 0.00% 0 0.00% 1.08% 0.08% 5.40% 40.00% 854 INDIA 464 12.35% 89.05% 143 9.00% 0.00% 0.00% 14.00% 0 0.00% 0.47% 2 4.26% 0 0.00% 0.14% 0 0.05% 5.00% 0.00% 0 0.Peratus penagih dadah mengikut jenis dadah dan etnik %**.68% 38.00% 0.00% 0.35% 0 0.81% 0 0.00% 0 0.07% 2.50% 11 100.29% 0 0.00% 37 2.00% 0 0.35% 7 77.00% 31.61% 15.00% 0.00% 0.42% 10 90.00% 0.26% 231 16.00% 0.29% 0.29% 26.00% 0.21% 7 53.Peratus penagih dadah mengikut etnik dan jenis dadah 18 .26% 0 0.00% 0.00% 0.08% 4 57.14% 0.15% 3 42.00% 0 0.039 100.00% 0.59% 356 11.85% 0.05% 20.00% 0 0.21% 10.00% 0.741 100.00% 63 4.00% 0.00% 0 0.98% 296 9.19% 6.00% 0 0.94% 1 9.143 SABAH 8 0.00% 0.00% 10 0.00% 0.00% 0.78% 49 100.00% 0 0.07% 1.00% 6 0.33% 0.70% 0 0.00% 20 100.00% 42 JUMLAH 3.00% 0.00% 0.625 CINA 350 9.00% 0.79% 14.56% 7 14.07% 1.00% 0.00% 1.00% 14.91% 0.00% 0 0.439 100.35% 75 5.49% 35.00% 0 0.00% 0.11% 3 100.36% 40.09% 1.82% 0 0.00% 0.00% 38.00% 1 0.370 77.124 77.00% 0 0.09% 2 22.99% 31.74% 32 65.72% 13 100.57% 4.906 77.00% 0.00% 0.31% 0.00% 38 LAIN-LAIN BANGSA 11 0.445 100.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.22% 0.21% 3 23.33% 3 23.00% 0.69% 23.

87% 0.350 orang (75. Cara guna dadah paling tinggi menunjukkan penurunan berbanding tahun lepas adalah cara menelan dari 4.01% -62.63% -88.93% 4.269 65 20.Laporan Dadah Oktober 2011 2.020 1.454 4.484 2.18%) penagih yang dikesan bagi tempoh Januari-Oktober 2011 menggunakan dadah secara „chase‟ (menghidu asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur khas) diikuti dengan cara menghisap (14.49% -83.11% 100.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -41.350 1.90% 4.93%).9 Cara Guna Dadah Seramai 7.12% -40. Jadual 13: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 CARA GUNA DADAH Chase Hisap Telan Suntik Minum JUMLAH JAN-OKT 2011 7.020 kes tahun 2010 kepada 482 kes tahun ini (Jadual 13).90%) dan menelan (4.82% 75.18% 14.00% 12.457 482 476 11 9.08% -51.292 19 .

00% 0 0.00% 0 0.00% 8 40.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.034 71.44% 49 100.00% 7 100.10 Cara Guna dan Jenis Dadah Merujuk kepada jadual 14.00% 11 100.00% 411 28.47% 0 0.00% 11 55.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 13 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 7.00% 0 0.00% 0 0.812 92.00% 0 0.493 93.53% 0 0.00% 0 0.350 HISAP 0 0.00% 0 0.457 CARA GUNA MINUM 0 0.00% 0 0.00% 1.37% 2.00% 11 SUNTIK 248 6.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.53%.00% 0 0.00% 0 0.37% dan 92. kebanyakan penagih dadah jenis heroin dan morfin mengambil dadah dengan cara chase/chasing the dragon iaitu sebanyak 93.00% 0 0. Jadual 14: Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna dan Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 JENIS DADAH Heroin % Morfin % Candu % Ganja % Pil Psikotropik % Pil Ecstacy/MDMA % Methamphetamine % Amphetamine % Kokain % Ketamin % Kodein % Lain-lain % JUMLAH CHASE 3.00% 1.Laporan Dadah Oktober 2011 2.439 100.00% 0 0. Manakala melalui cara menghisap pula.00% 0 0.00% 1.00% 482 20 .00% 9 100.00% 0 0.63% 227 7.00% 0 0.00% 3 100.00% 476 TELAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0. peratusan tertinggi adalah dari dadah jenis ganja.56% 0 0.

1 Program Pendidikan Pencegahan Dadah . 1 2 3 Family On Alert Forum Let‟s Talk About Health & Drugs Lain-lain Program JUMLAH 23 21 1 408 404 30 23.455 orang belia.338 *Sumber: Bahagian Pencegahan. AADK 21 .31% 45.93% 6.40% 34. BIL.097 orang telah menghadiri program Forum Let‟s Talk About Health and Drugs dan 1.Laporan Dadah Oktober 2011 3. 1. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 48.00% BIL.303 0 BIL.144 orang dewasa.18% 0.43% 7.Keluarga Bebas Dadah Sebanyak 45 program pendidikan pencegahan dadah iaitu keluarga bebas dadah telah dilaksanakan pada Oktober 2011 melibatkan 3. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL.86% 12. Jadual 15: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Keluarga Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.765 300 22. JUMLAH BIL.00% 841 2.26% 34. PROGRAM PENCEGAHAN 3.097 500 45 842 897 2. 897 orang remaja dan 842 orang kanak-kanak. Seramai 5.455 3. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.741 5.144 7.00% 390 1. 2.00% 102 625 170 5.63% 60.741 orang peserta program Family On Alert (Jadual 15).

44% BIL.814 44 9. 0 12 32 516 1.71% 19.00% 0.58% 112 260 2.306 orang adalah kanak-kanak.351 73 4.206 orang telah menghadiri program pendidikan pencegahan dadah di institusi pendidikan seluruh negara pada bulan Oktober 2011 melibatkan 73 program di peringkat sekolah rendah.32% 404 1. 3. AADK 22 .306 0. menengah dan institusi pengajian tinggi.Laporan Dadah Oktober 2011 3. 1.306 3.42% 36.2 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Institusi Pendidikan Bebas Dadah Seramai 9. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 0. BIL. 1 2 3 SHIELDS Tomorrow's Leader Lain-lain Program JUMLAH 7 25 41 0 0 4.339 7. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.69% 4. Program Tomorrow‟s Leader dilaksanakan sebanyak 25 program dengan dihadiri 1. JUMLAH BIL.042 1.339 orang peserta manakala sebanyak 7 program Sayangi Hidup Elak Dadah Selamanya (SHIELDS) telah dilaksanakan dengan penglibatan peserta seramai 516 orang (Jadual 16).067 343 78.814 orang belia dan 44 orang dewasa. Daripada jumlah tersebut 4.67% BIL. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL. Jadual 16: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Institusi Pendidikan Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.670 21.00% 58.206 *Sumber: Bahagian Pencegahan.042 orang adalah remaja.90% 0.00% 0.29% 79.

00% 0. 1 2 3 4 5 TEKAD Sektor Awam Bebas Dadah Sektor Swasta Bebas Dadah Sektor Agronomi Bebas Dadah Lain-lain Program JUMLAH 10 11 23 5 2 0 0 0 0 0 0.00% 0. BIL.00% 477 487 668 160 532 84.00% 0 0 0 0 0 0.96% belia dan 41. Manakala itu.324 orang belia dan 784 orang dewasa. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI KANAKKANAK PERATUS REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 15. swasta dan pertanian.15% 90 161 465 58 10 BIL.00% 0. AADK 23 .04% dewasa. Sebanyak 23 program Sektor Swasta Bebas Dadah dilaksanakan dengan melibatkan 58. PROGRAM BIL.15% 58.87% 24.133 218 542 51 0 0 2.04% 26.324 784 3. BIL.85% 41. 567 648 1.13% 75.39% 98.108 *Sumber: Bahagian Pencegahan.96% 73.00% 0.61% 1. JUMLAH BIL.00% 0.85% BIL. Seramai 3.00% 0.108 peserta telah menghadiri program pendidikan pada bulan Oktober 2011 dengan dihadiri 2.00% 0. 11 program Sektor Awam Bebas Dadah dilaksanakan dengan peserta yang hadir seramai 648 orang (Jadual 17). Jadual 17: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Tempat Kerja Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.00% 0.Laporan Dadah Oktober 2011 3.3 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Tempat Kerja Bebas Dadah Program pendidikan pencegahan dadah di tempat kerja dilaksanakan sama ada di sektor awam.

421 12.710 29.20% 0. BIL.54% 55.85% 50.00% 0. AADK 24 .00% 607 10. Jadual 18: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Komuniti Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.08% 8.07% belia dan 0.00% 746 1. 35.33% 40 26.35% 0.752 520 165 694 13.00% BIL.038 2.00% 80 53. JUMLAH BIL.Laporan Dadah Oktober 2011 3.00% 9.954 2.77% 4.4 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Komuniti Bebas Dadah Program pendidikan pencegahan dadah bagi komuniti pada bulan Oktober 2011 telah dilaksanakan sebanyak 165 program melibatkan 29.40% 0.354 290 18.60% 7.312 50 15.00% 30 20.779 *Sumber: Bahagian Pencegahan.821 orang daripada pelbagai umur dan bangsa (Jadual 18). program SMART telah dilaksanakan sebanyak 30 program dengan melibatkan 1. 1 2 3 4 5 SMART PLKN RADA MAWADAH HADA Kebangsaan Program Bersama NGO'S & Rakan Pintar Skuad 1Malaysia MAHABAH Lain-lain Program JUMLAH 30 74 5 1 0 1 0 82 0 0 0. 1.36% 22.42% 35.650 180 62.33% 64. Selain itu.58% 0.00% 0.62% 898 1. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.00% 1.62% 3.234 442 0 0 33.173 5.81% 9.55% 0.07% 31. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 2.821 15.535 278 20 0 64.70% 100.49% 23. Sebanyak 74 program PLKN telah dilaksanakan dengan dihadiri 64.00% 40 13 75 0 0 BIL.08% dewasa.857 5.00% 0.85% remaja.779 orang peserta.55% 46.782 877 20 0 6 1 0 0.00% 0. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL.07% 34.05% 0.67% 150 7 8 9 29 22 3 175 436 0 3.

00% 0 780 15. Jadual 19: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Kesedaran Awam dan Publisiti AntiDadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.86% 24.803.00 % 0.518 0 23.902 159.04% 100.50% 13.9 28 7.519.00% 0 99.00 % 0.00% 780 6 2.430 0 2.00 % 0.800 3. dll) Media Penyiaran (Radio) Media Penyiaran (TV) Media Cetak (Pamplet.938 215.928 4 115 0 0.000 33.00% 100.512.596 23.00 % 0.000 5 4 0 0.208 2.781 29.42 0 3.15% 0.39% 28.5 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Kesedaran Awam dan Publisiti Antidadah Program pencegahan dadah berbentuk kesedaran awam dan publisiti antidadah telah dilaksanakan di seluruh negara dengan melibatkan 2.97 8 1.31 9 2.23 0 *Sumber: Bahagian Pencegahan.534.00% 15.09 7 2. 000 0 BIL.Laporan Dadah Oktober 2011 3. Program di media penyiaran (radio) paling ramai pendengar iaitu seramai 2. 1 2 3 Pameran Bas Pameran Media Baru (Laman Web.559 7 4 0 0.00% 0 9.803. 87.00% 20.488 2. Blog.230 orang peserta pada Oktober 2011.25 % 33.814 10. BIL.00 % 0.499 0 30.72% 2.963 0 0. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 12. dll) Media Luar (Papan Tanda) JUMLAH 291 19 385 27. Poster.00% 0.00% 0 0 0.99 % 0.00 % 0. AADK 25 . JUMLAH BIL.55 9 0 0.00% 9.82% 0. PROG RAM KANAKKANAK PERATUS BIL.519.00% BIL. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.800 0. FB.349 159.00 % 29.28% 10.000 orang di seluruh negara (Jadual 19).

Perubatan dan Pemulihan. AADK 4.1 Klinik Cure & Care 1Malaysia Seramai 493 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di Klinik C&C 1Malaysia seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011.29%).84%). perubatan dan pemulihan di CCH seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011.88%).533 orang (10. 26 .15%). S-Sabah/Sarawak. Jadual 20: Jumlah Klien Di Klinik Cure & Care 1Malaysia Mengikut Bangsa Bagi Bulan Oktober 2011 Bangsa Sungai Besi Bukit Mertajam Kuching Tampoi Papar Kota Bharu Jerantut Tampin Jumlah M 120 88 30 26 0 88 19 28 399 C 12 8 4 3 2 1 1 0 31 I 11 3 0 2 0 0 0 0 16 S 0 1 7 0 25 0 0 0 33 L 1 0 0 13 0 0 0 0 14 Jumlah 144 100 41 44 27 89 20 28 493 Nota: M-Melayu. Johor 374 orang (7. Sabah/Sarawak (6. CCH Kg. Pahang 346 orang (6. Cina (6.17%) serta Rompin.69%) dan lain-lain bangsa (2.549 orang (10.24%). Kelantan telah memberi perkhidmatan kepada 842 orang (16.70%) manakala CCSC Barat Daya.Laporan Dadah Oktober 2011 4.214 orang penagih menerima rawatan. CCH Tumpat. C-Cina. perubatan dan pemulihan di CCSC seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011.13%) dan CCSC Seremban.19%). I-India. L-lain-lain *Sumber: Bahagian Rawatan. Gong Baru.011 orang penagih menerima rawatan. Terengganu 455 orang (8. Pulau Pinang 2. CCSC Chow Kit. Negeri Sembilan 1. Kuala Lumpur 2. Kuala Terengganu. RAWATAN. India (3.720 orang (6.93%). 4.73%) dan CCH Stulang.676 orang (10.63%). CCSC Johor Bahru.2 Cure & Care Service Centre (CCSC) Seramai 25.3 Caring Community House (CCH) Seramai 5. Johor telah memberi perkhidmatan kepada 2. Klien Klinik C&C 1Malaysia berbangsa Melayu seramai 399 orang (80. PERUBATAN DAN PEMULIHAN 4.

Kelantan. Jadual 21: Jumlah Penghuni Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Bagi Bulan Oktober 2011 Kapasiti Bil.Laporan Dadah Oktober 2011 4. Perlop (46 orang). Kota Tinggi dan Jelebu (Jadual 21). Beberapa PUSPEN telah dikenalpasti melebihi kapasiti ditetapkan seperti di Bukit Chabang (21 orang). Nama PUSPEN Optima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bukit Chabang Karangan Kampung Selamat Dengkil Serendah Muar Perlop Tiang Dua Jeli Bachok (Wanita) 350 300 400 350 350 400 350 350 350 250 Jumlah Penghuni Oktober 2011 371 312 228 315 326 284 396 226 274 126 27 .4 Penghuni di PUSPEN Seramai 4.37%) dan 126 orang kaum wanita (2. Penghuni PUSPEN di kalangan kaum lelaki sebanyak 4.658 orang (97. Benta (45 orang) dan Karangan (12 orang).784 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011.63%) yang menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN Bachok. Sebanyak tiga PUSPEN dalam proses penaiktarafan melibatkan PUSPEN Gambang.

Laporan Dadah Oktober 2011 Kapasiti Bil. Perubatan dan Pemulihan. AADK 28 .200 Jumlah Penghuni Oktober 2011 312 291 168 196 195 150 0 132 216 266 0 0 0 4. Nama PUSPEN Optima 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Besut Karak Raub Sungai Ruan Benta Kuching Sepang Papar Batu Kurau Serdang Jelebu* Gambang* Kota Tinggi* JUMLAH 350 300 350 300 150 150 300 250 250 350 0 0 0 6.784 *PUSPEN ditutup sementara untuk proses penaiktarafan infrastruktur Jumlah keseluruhan penghuni termasuk di dalam Detox dan tahanan reman Sumber: Bahagian Rawatan.

PENAGIH 3. Sabah/Sarawak (3.26%) dan lain-lain bangsa (0.784 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 79.91%).91% 7. Cina (7. Penghuni berbangsa Melayu merupakan penghuni remaja yang paling ramai iaitu sebanyak 27 orang (56.23% 3. Jadual 22: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Mengikut Etnik Pada Oktober 2011 ETNIK BIL.82%).823 orang (79.823 374 394 156 37 4.00% *Sumber: Bahagian Rawatan.82% 8. Cina 4 orang (8. Perubatan dan Pemulihan.Laporan Dadah Oktober 2011 4.83%) dan lain-lain 7 orang (14. Sabah/Sarawak seramai 10 orang (20.33%).6 Penghuni Remaja Di PUSPEN Seramai 48 orang penagih remaja yang berumur antara 13-18 tahun menjalani proses rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sepanjang Oktober 2011.58%) (Jadual 23).23%). AADK 4.77%).26% 0.25%). Kemudian diikuti dengan kaum India (8.5 Penghuni di PUSPEN Mengikut Etnik Jadual 22 menunjukkan bahawa penghuni berbangsa Melayu merupakan penghuni teramai di PUSPEN seluruh negara iaitu 3. 29 .77% 100.

Penghuni berbangsa Melayu ramai dikesan menghidap HIV iaitu seramai 217 orang.7 Penghuni PUSPEN Yang Berpenyakit Seramai 257 orang penghuni yang sedang menjalani rawatan dan pemulihan didapati menghidap HIV iaitu 5. L-lain-lain *Sumber: Bahagian Rawatan. C-Cina. Perubatan dan Pemulihan. I-India.88%) menghadapi masalah penyakit mental (Jadual 24). seramai 194 orang (4. AADK 4. 30 .Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 23: Pecahan Penagih Remaja Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Pada Oktober 2011 Remaja Besut Sg. S-Sabah/Sarawak. Besi Karak Lelaki Kuching Dengkil Papar Tiang Dua JUMLAH Perempuan (Bachok) JUMLAH M 4 0 0 7 0 0 0 11 16 27 C 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 1 0 0 0 2 9 10 L 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 JUMLAH 4 0 0 17 0 0 0 21 27 48 Nota: M-Melayu. Selain daripada itu.37% daripada jumlah keseluruhan penghuni PUSPEN.05%) menghidapi penyakit kronik dan 90 orang (1.

Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 24: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan Dan Pemulihan Di PUSPEN Yang Berpenyakit Pada Oktober 2011 ETNIK PENYAKIT MELAYU CINA INDIA SARAWAK 217 HIV 84.43% 157 KRONIK 80.00% 90 4.89% 3. Perubatan dan Pemulihan. Penghuni paling ramai memasuki PUSPEN adalah penghuni berbangsa Melayu seramai 14 orang (50.00%).67% 16 8.57%) dan Cina 6 orang (21.51% 1 100.25% 8 2. 31 .78% 1 100.43%) (Jadual 25).58% 3 7.17% 15 0.67% 1.11% 100. AADK 4.00% 8.00% 8. Sabah/Sarawak 8 orang (28.95% 5 1.73% 15 0.93% 63 MENTAL 70.00% 194 12 23 3 2 257 SABAH/ LAIN-LAIN JUMLAH *Sumber: Bahagian Rawatan.8 Kemasukan Ke PUSPEN Seramai 28 orang penghuni telah dimasukkan ke PUSPEN seluruh negara untuk menjalani rawatan dan pemulihan pada Oktober 2011.33% 16.

02%) (Jadual 26). 32 . AADK 4.00% 28. India seramai 22 orang (8.00% 100.62% adalah kaum Melayu (211 orang).00% 21.30%) dan Sabah/Sarawak seramai 8 orang (3.06%).Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 25: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dimasukkan Ke PUSPEN Pada Oktober 2011 Untuk Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK BIL.57% 0. Perubatan dan Pemulihan. PENAGIH 14 6 0 8 0 28 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 50.00% *Sumber: Bahagian Rawatan.9 Pembebasan Penagih Dadah Dari PUSPEN Seramai 265 orang penghuni PUSPEN di seluruh negara telah dibebaskan daripada menjalani rawatan dan pemulihan melibatkan 79.43% 0. Cina seramai 24 orang (9.

AADK 4.06% 8. Perubatan dan Pemulihan.262 orang sedang menjalani rawatan dan pemulihan dalam komuniti sehingga Oktober 2011.72%) (Jadual 27).62% 9.02% 0.864 orang) dan seksyen 38b(1) penjara seramai 611 orang.10 Bilangan Kes Pengawasan Di Dalam Komuniti Seramai 54. PENAGIH 211 24 22 8 0 265 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 79.101 orang di bawah seksyen 6(1)(b). seksyen 38b(1) denda (1.55% 100.68%). Kes pengawasan kedua tertinggi dicatatkan di negeri Pulau Pinang iaitu seramai 6. diikuti negeri Perak seramai 6.00%) diikuti Kelantan 5. Kedah seramai 5.00% *Sumber: Bahagian Rawatan. Kes pengawasan tertinggi dicatatkan di Selangor seramai 7.963 orang (11.99% daripada kes pengawasan keseluruhannya dengan 3.191 orang (11.047 orang iaitu 12.30% 3.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 26: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dibebaskan Pada Oktober 2011 Setelah Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK BIL.275 (9.41%). 33 .881 orang (12.

648 2.170 1.294 723 5.550 912 164 679 1. AADK 34 .243 4.859 7.047 3.427 2.754 739 1. 6(1)(a) SEK.269 771 632 248 793 165 117 9.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 27: Pecahan Bilangan Kes Pengawasan Di Dalam Komuniti Sehingga Oktober 2011 PERINTAH PENGAWASAN APD (R&P) 1983 & ADB 1952 BIL. 38B (1) Penjara SEK.762 5.126 135 147 20.885 712 1.331 538 2.504 1. NEGERI SEK. 8(3)(a) SEK. 9(2)(b) SEK.010 328 1.720 3. 9(2)(a) SEK.137 3.551 2. 38B (1) Denda JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PERLIS KEDAH PULAU PINANG TERENGGANU KELANTAN PERAK PAHANG SELANGOR WP KUALA LUMPUR NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR SARAWAK SABAH JUMLAH 79 1.298 1.275 6. Perubatan dan Pemulihan.242 468 340 454 325 611 490 45 33 679 0 429 6.120 1.411 729 1.610 3 62 14 76 34 55 42 59 57 6 18 13 120 117 676 2 68 36 32 91 26 121 136 65 14 25 77 18 41 752 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 2 6 0 3 2 7 6 0 0 8 9 0 44 158 736 1. 6(1)(b) SEK.881 3.872 153 2.189 263 814 16.262 *Sumber: Bahagian Rawatan.715 2.963 6. 8(3)(b) SEK.493 1.864 863 476 381 1.101 1.960 367 1.191 3.666 54.

menyedut atau memasukkan bahan-bahan itu ke dalam badan dengan apa jua cara atau dengan menggunakan apa jua alat) 35 . mengunyah menghisap. menjalani pengawasan dalam komuniti selama 2 tahun Seksyen 6(1)(b) – Perintah majistret yang boleh dibuat ke atas penagih iaitu memerintahkan orang itu diletakkan di bawah pengawasan tidak kurang 2 tahun dan tidak melebihi 3 tahun Seksyen 8(3)(a) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang menjalaninya dengan sukarela iaitu menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan selama 2 tahun dan selepas itu menjalani pengawasan selama 2 tahun Seksyen 8(3)(b) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang menjalaninya dengan sukarela iaitu diletakkan di bawah pengawasan tidak kurang 2 tahun dan tidak melebihi 3 tahun Seksyen 9(2) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang belum dewasa dan yang baginya bantuan dikehendaki Seksyen 38B – Kuasa mahkamah berkenaan dengan orang yang didapati bersalah di bawah seksyen 15 (makan.Laporan Dadah Oktober 2011 Seksyen 6(1)(a) – Perintah majistret yang boleh dibuat ke atas penagih iaitu memerintahkan orang itu menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan yang ditetapkan dalam tempoh 2 tahun dan selepas itu. menelan. meminum.

Pulau Pinang.801 *Sumber: Bahagian Penguatkuasaan dan Pengawasan. Selangor. Negeri-negeri hotspot adalah negeri yang berisiko tinggi kes penagihan dadah seperti Kedah.801 orang telah menjalani ujian urin sepanjang Oktober 2011 di negeri hotspot dengan 332 orang telah didapati positif urin dan 132 orang positif patologi iaitu yang telah disahkan pegawai perubatan bahawa telah mengambil dadah. Jadual 28: Jumlah Pengunjung Di Negeri Hotspot Untuk Ujian Urin Bagi Oktober 2011 JUMLAH POSITIF URIN 126 8 64 81 16 37 332 JUMLAH POSITIF PATOLOGI 57 0 63 0 0 12 132 NEGERI KEDAH PULAU PINANG KELANTAN SELANGOR WP KUALA LUMPUR JOHOR JUMLAH JUMLAH DIUJI 334 77 465 401 19 505 1. PENGUATKUASAAN DAN PENGAWASAN Bermula pada Julai 2010.Laporan Dadah Oktober 2011 5. AADK 36 . Kelantan. program operasi yang dilaksanakan oleh Bahagian Penguatkuasaan dikenali sebagai Ops Res-Q yang dikategorikan mengikut negeri hotspot dan negeri bukan hotspot. 5. Kelantan mencatatkan kes positif patologi tertinggi iaitu seramai 63 orang daripada 64 yang positif urin. Kuala Lumpur dan Johor.1 Ujian Urin Di Negeri Hotspot Jadual 28 menerangkan bahawa seramai 1. Manakala negeri bukan hotspot adalah negeri yang tidak berisiko tinggi kes penagihan dadah iaitu negeri yang tidak dikategorikan di bawah negeri hotspot.

AADK 37 . Bilangan positif patologi tertinggi dikesan di Terengganu seramai 25 orang daripada 124 orang yang positif urin (Jadual 29).Laporan Dadah Oktober 2011 5.2 Ujian Urin Di Negeri Bukan Hotspot Seramai 2.102 68 236 2.345 orang telah diambil ujian urin di negeri bukan hotspot dan 58 orang telah didapati positif patologi daripada 299 positif urin. Jadual 29: Jumlah Pengunjung Di Negeri Bukan Hotspot Untuk Ujian Urin Bagi Oktober 2011 JUMLAH DIUJI 11 349 271 57 251 1.345 JUMLAH POSITIF URIN 3 49 15 2 68 124 26 12 299 JUMLAH POSITIF PATOLOGI 0 0 13 0 9 25 0 11 58 NEGERI PERLIS PERAK NEGERI SEMBILAN MELAKA PAHANG TERENGGANU SARAWAK SABAH JUMLAH *Sumber: Bahagian Penguatkuasaan dan Pengawasan.

861 orang mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985 pada Januari-Oktober 2011.33% 15.685 79.226 92.3 Tangkapan Polis Diraja Malaysia (PDRM).861 kes tahun ini.39% 14. Kastam Diraja Malaysia (KDRM) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) telah berjaya menangkap 92.320 6. Peningkatan paling besar berlaku di bawah seksyen lain-lain iaitu sebanyak 16.685 orang tahun sebelumnya (Jadual 30).Laporan Dadah Oktober 2011 5.721 1.960 kes tahun 2010 kepada 92.226 kes tangkapan tahun 2011 berbanding 70. 6b.960 2.33% melibatkan 82.70% *Lain-lain seksyen – Seksyen 15(1)(a).861 3. 6.09% 16.110 751 92. 1952 Seksyen 39B Seksyen 39A Lain-lain Seksyen* Jumlah ADB (LLPK).239 80. 9 dan 12(3) ADB *Sumber: Polis Diraja Malaysia dan Kastam Diraja Malaysia 38 .564 82.232 5.72% 13. Jadual 30: Perbandingan Jumlah Tangkapan Di Bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS KESALAHAN JAN-OKT 2011 JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) ADB.70% iaitu dari 80. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 14.54% -39.804 70. 1985 JUMLAH 3.

pil yaba. pil psikotropik dan daun ketum (Jadual 31). Terdapat beberapa jenis dadah menunjukkan peningkatan kuantiti yang dirampas berbanding tempoh yang sama tahun lepas seperti heroin base. 39 .4 Rampasan Dadah Agensi penguatkuasaan seperti PDRM. Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah sepanjang Januari-Oktober 2011. syabu. 3. 4.Laporan Dadah Oktober 2011 5. heroin no. candu mentah. heroin no. pil ecstasy. APMM dan Bahagian Perkhidmatan Farmasi. KDRM.

449 390. Kastam Diraja Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia 40 .40% 195.85% 0.25% -91.177 263.59 984 0.359 20.90% -73.02% -2.36% -30.44% 25.19% 80.09 100.21 1.39 6.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 31: Perbandingan Rampasan Dadah Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS DADAH JAN-OKT 2011 JAN-OKT 2010 30.92 27.205 250.86 37.20% 6627.584 1.55 70.784. 4 (kg) Ganja (kg) Candu Mentah (kg) Candu Masak (kg) Kokain (kg) Syabu (kg) Serbuk Ecstasy (kg) Pil Ecstasy (biji) Pil Yaba (biji) Pil Psikotropik (biji) Eramin 5 (biji) Ketamine (kg) Kodein (liter) Ketum (liter) 254.22 85.27% -97.45 96.02% *Sumber: Polis Diraja Malaysia.006.74 0. 3 (kg) Heroin No.295.12 1.57 788.18% -91.01 30.011 4.75% PENUNJUK (↑/↓/-) ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ Heroin Base (kg) Heroin No.637.18 26.35 Ketum (kg) 2.185.486 2.36 PERBEZAAN 2011/2010 (%) 733.56% 1211.65 30.088 84.534 374.13 0.76 992.012.484.97% 41.058.079.539 216.78% 159.53% -46.329 1.403 184.27 2.649 264.

heroin no. 4.214 klien di CCH mendapatkan rawatan dan pemulihan sehingga akhir Oktober 2011. Bilangan ini menunjukkan penurunan sebanyak 51. heroin no. 3. AADK telah melaksanakan program rawatan dan pemulihan secara sukarela dengan menyediakan Klinik Cure and Care 1Malaysia (C&C). seramai 4. Seramai 493 klien C&C.Laporan Dadah Oktober 2011 6. syabu. Cure and Care Service Centre (CCSC) dan Caring Community House (CCH) di seluruh negara.776 orang penagih dadah dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 dengan 6.613 orang penagih berulang. candu mentah. agensi penguatkuasaan merampas dadah di seluruh negara dengan beberapa jenis dadah menunjukkan peningkatan berbanding tempoh yang sama tahun lepas seperti heroin base. Selain itu. pil ecstasy.011 klien di CCSC dan 5. pil psikotropik dan daun ketum. 25. 41 .163 orang adalah penagih baru dan 3. Selain itu. PENUTUP Sebanyak 9.82% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. pil yaba. Peningkatan rampasan dadah ini adalah usaha pihak berkuasa tempatan dalam usaha memerangi dadah yang merupakan musuh negara nombor satu.784 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011.

penjualan dan penggunaan racun. pengilangan. 1. solusi atau yang asli yang mengandungi bahan–bahan tersebut apa – apa penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung didalam Jadual Kedua Akta ini. pengeluaran. Suatu akta untuk mengawal pengimportan. Membuat peruntukkan khas berhubung dengan bidang kuasa Mahkamah terhadap kesalahan–kesalahan yang tertakluk dibawahnya dan perbicaraan Mahkamah. Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai tahanan pencegahan orang – orang yang ada kaitan dengan apa–apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat pengedaran dadah berbahaya. Seliaan merupakan proses rawatan lanjutan yang menitik beratkan pengawasan keatas penagih–penagih bertujuan memastikan mereka tidak mengulangi tabiat penagihan mereka. pemilikan. AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 – (PINDAAN) 1998 3. 5. Suatu akta bagi membuat peruntukkan– peruntukkan mengenai kesalahan – kesalahan berhubung dengan harta dan mengenai penyitaan dan perlucuthakan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan kesalahan – kesalahan dibawah Akta Dadah Berbahaya 1952. penyediaan. “Racun” bermaksud bahan– bahan yang dinamakan dan disenaraikan didalam Senarai Racun dan termasuk apa–apa campuran. 2. penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah merbahaya tertentu. Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983 (Pindaan) 1998 digubal bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih–penagih dadah.Laporan Dadah Oktober 2011 LAMPIRAN UNDANG –UNDANG DADAH DI MALAYSIA BIL UNDANG-UNDANG DADAH AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 TUJUAN AKTA Suatu akta bagi membuat peruntukkan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan. pengeksportan. AKTA RACUN 1952 42 . AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH – LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1985 AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTHAKAN HARTA) 1988 4.

Laporan Dadah Oktober 2011 RINGKASAN SEKSYEN-SEKSYEN PENTING AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 (PINDAAN 1998) SEKSYEN 39B KESALAHAN/JENIS DADAH Memiliki 15 gm atau lebih heroin dan/atau morfin Memiliki 1000 gm atau lebih candu masak atau mentah Memiliki 40 gm kokain atau lebih Memiliki 200 gm atau lebih ganja Memiliki 2000 gm daun koka atau lebih Memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. Denda tidak lebih RM20.000/.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. 39A(1)) Menanam atau mengusahakan pokok ganja HUKUMAN Mati Mandatori 39A(2) Tidak kurang lima tahun penjara atau dipenjara seumur hidup dan tidak kurang 10 sebatan 39A(1) Tidak kurang 2 tahun penjara tetapi tidak lebih 5 tahun dan sebatan tidak kurang 3 sebatan dan tidak lebih 9 sebatan 6B Penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang 6 sebatan. Denda tidak lebih RM20. 39A(2)) Memiliki 2-5 gm heroin atau morfin Memiliki 20-50 gm ganja Memiliki 5-15 gm kokain Memiliki 100-250 gm candu Memiliki 250-750 gm daun koka Memiliki 5-30 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. 6 Memiliki kurang daripada 5 gm candu mentah atau daun koka atau pokok popi atau biji ganja dari popi 9 Memiliki kurang 100 gm candu masak 43 . 37 (ADB) Memiliki 5-15 gm heroin atau morfin Memiliki 250-1000 gm candu Memiliki 50 – 200 gm ganja Memiliki lebih 15-40 gm kokain Memiliki lebih 750 gm daun koka Memiliki 30-50 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ectasy (untuk butir terperinci rujuk Sek.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.000/.

000/.Laporan Dadah Oktober 2011 10 Penggunaan sesuatu permis. Bagi pegawai awam penjara. Pemulihan di kenakan sebatan tidal lebih 3 sebatan sebagai tambahan. Bahagian Dasar.000.000. 12(2) Memiliki kurang 2 gm heroin atau morfin Memiliki lain-lain dadah kurang daripada Sek. polis peg.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.00 atau penjara tidak kurang 2 tahun. pusat pemulihan. pemilikan alat perkakas menghisap dadah Denda tidak lebih RM20. lokap polis atau manamana tempat tahanan dan memiliki dadah di tempat tersebut. Perancangan Dan Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia Oktober 2011 44 .00 atau penjara tidak kurang 2 tahun.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. 15(1)(a) Memasukkan dadah (dadah-dadah yang dijadualkan) ke dalam badan Denda tidak lebih RM 5. 15(b) Berada di dalam premis tempat hisap Denda tidak lebih RM dadah 5. Denda tidak lebih RM100. 39(A)(1) Pejawat awam yang bertugas di penjara.000/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful