LAPORAN DADAH BULAN OKTOBER

2011

AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KANDUNGAN:  

Laporan Dadah Oktober 2011

MUKA SURAT

STATISTIK PENAGIH DADAH ………………………………….2 - 5 PROFIL PENAGIH………………………………………………… 6 - 20
• Etnik • Jantina • Umur • Pekerjaan • Tahap Pendidikan • Sebab Mula Mengguna Dadah • Jenis Dadah Yang Digunakan Oleh Penagih • Cara Menggunakan Dadah

PENCEGAHAN…………………………………………………….. 21 - 25
• Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Keluarga Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Institusi Pendidikan Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Tempat Kerja Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Komuniti Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Kesedaran Awam dan Publisiti Antidadah

RAWATAN, PERUBATAN DAN PEMULIHAN .....................26 - 35
• Cure and Care 1Malaysia (C&C) • Cure and Care Service Centre (CCSC) • Caring Community House (CCH) • PUSPEN

 

PENGUATKUASAAN DAN PENGAWASAN…………………… ..36 - 40

1 PENUTUP…………………………………………………………….…41

Laporan Dadah Oktober 2011

1.

STATISTIK PENAGIH DADAH

Laporan ini membentangkan statistik penagihan dadah yang dikesan di seluruh negara bagi tempoh Januari-Oktober 2011 yang dikumpul dan dikeluarkan oleh Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (BIONADI). Secara umumnya:1.1 Sepanjang bulan Januari-Oktober, seramai 9,776 orang penagih telah dikesan dan menunjukkan penurunan sebanyak 51.82% berbanding tempoh yang sama tahun lalu (20,292 orang). Mereka ini terdiri daripada 6,163 orang (63.04%) penagih baru, yang mana berlakunya penurunan sebanyak 58.16% berbanding 14,730 orang bagi tempoh yang sama tahun lalu. Manakala penagih berulang pula adalah seramai 3,613 orang (36.96%), mengalami penurunan sebanyak 35.04% berbanding tahun sebelumnya (5,562 orang). Secara purata, seramai 21 penagih baru dan 12 penagih berulang telah dikesan setiap hari sepanjang Januari-Oktober 2011 (Jadual 1).

1.2

1.3

Jadual 1: Perbandingan Penagih yang Dikesan Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010
STATUS KES Penagih Baru Dikesan* Penagih Berulang** Jumlah JAN-OKT 2011 6,163 3,613 9,776 63.04% 36.96% 100.00% % JAN-OKT 2010 14,730 5,562 20,292 PERBEZAAN 2011/2010 -58.16% -35.04% -51.82% PURATA JAN-OKT 2011 SEBULAN SEHARI 616 361 978 21 12 33 SEJAM 1 1 1

* Penagih yang dikesan kali pertama oleh sistem BIONADI (Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan) ** Penagih yang pernah dikesan sebelum ini oleh sistem BIONADI

2

Laporan Dadah Oktober 2011

Carta 1: Taburan Penagih Di Semua Ibu Negeri Bagi Bulan Januari-Oktober 2011

1.4

Carta 1 di atas menerangkan bilangan penagih yang dikesan di semua ibu negeri sepanjang Januari-Oktober 2011. Ipoh mencatatkan bilangan tertinggi penagih dikesan iaitu seramai 727 orang. Ini diikuti dengan Georgetown (645 orang), Kuala Lumpur (620 orang) dan Melaka (352 orang). Jadual 2 menunjukkan bahawa Perak merupakan negeri yang mencatatkan bilangan penagih paling tertinggi bagi Januari-Oktober 2011 iaitu 1,738 orang (17.78%). Jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun lepas, berlakunya penurunan sebanyak 14.13%. Selain itu, Pulau Pinang merekodkan 1,480 kes, Kedah sebanyak 1,252 orang, Selangor (1,251) dan Johor (1,034). Melaka menunjukkan peratusan peningkatan paling besar (162.69%) berbanding tahun 2010 iaitu daripada 134 kes pada tahun 2010 kepada 352 kes pada tahun 2011.

1.5

3

Bagi kes penagih berulang pula.84% 3.13% -54. NEGERI JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -14.67% -42. Kes penagih baru paling tinggi dikesan di Perak sebanyak 1.00% 3.292 1.251 1.03% 100.92% 0.00% -81.34% 1.182 1.72%).028 815 2.12% 0.776 17.252 1.6 Sebanyak 6.65% -70.254 2.016 kes (16.81% 12.04% -90.00% 2.34% 6.143 3.23% -47.13% 5.80% 10.55% -71.98%) (Jadual 3).49%) dan diikuti dengan Perak sebanyak 722 kes (19.027 1. 4 .50% -51.69% 0.55% -41.034 620 599 489 375 352 229 185 90 67 12 3 9.738 1.28% 162.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 2: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Negeri Bagi Tempoh Januari-Oktober 2011 dan 2010 BIL.790 1.58% -58.480 1.73% -62.89% 0.957 311 467 41 8 20.06% -85.78% 15.14% 12.60% 2.73% -40.58% 6. Pulau Pinang merekodkan kes paling tinggi iaitu 885 kes (24.163 kes penagih baru dan 3.69% 112.82% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perak Pulau Pinang Kedah Selangor Johor WP Kuala Lumpur Pahang Negeri Sembilan Kelantan Melaka Sarawak Terengganu Perlis Sabah WP Putrajaya WP Labuan JUMLAH 1.003 134 108 1.52% -41.613 kes penagih berulang telah dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011.024 3.49%) dan diikuti dengan Kedah 907 kes (14.

77% 5.251 1.72% 13.43% 3.49% 9.613 19.252 1.480 1.00% % JUMLAH KES BERULANG JAN-OKT 2011 722 885 345 435 271 358 185 195 49 79 15 39 31 1 3 0 3.47% 2.00% 1.08% 0.07% 0.37% 0.05% 100.016 595 907 816 763 262 414 294 326 273 214 146 59 66 9 3 6.19% 0.00% 100.03% 0.163 16.29% 4.36% 2.25% 6.04% 7.24% 12.72% 4.50% 9.738 1.15% 0.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 3: Pengesanan Kes Baru dan Kes Berulang Tertinggi Mengikut Negeri Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 JUMLAH KES BIL. NEGERI BARU DIKESAN JAN-OKT 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perak Pulau Pinang Kedah Selangor Johor WP Kuala Lumpur Pahang Negeri Sembilan Kelantan Melaka Sarawak Terengganu Perlis Sabah WP Putrajaya WP Labuan JUMLAH 1.49% 9.96% 1.86% 0.776 % JUMLAH 5 .38% 4.08% 0.40% 1.65% 14.55% 12.98% 24.42% 1.034 620 599 489 375 352 229 185 90 67 12 3 9.12% 5.91% 5.

960 1.625 854 1.1 Pecahan Mengikut Etnik Etnik Melayu merupakan penagih teramai yang dikesan sepanjang bulan Januari-Oktober 2011 iaitu 7.00% 15.987 1.200 orang)1.93% (Jadual 4 dan Carta 2).77% 72. 2011 Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia 6 .76% 0.625 orang (78. Jika dibandingkan dengan tiga kaum utama di Malaysia.292 1 Unjuran penduduk etnik Melayu yang berusia di antara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.30% dan 35. Jadual 4: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik Bagi Januari-Oktober 2011 ETNIK JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -52. PROFIL PENAGIH DADAH Profil penagih yang dikesan dan perbandingan dengan tahun lalu adalah seperti berikut: 2.776 78.73% -68.93% -81.960 kes tahun lepas kepada 854 kes tahun ini.241.39% 0.143 74 38 42 9.00% 8.784 406 22 133 20.43% 100.Laporan Dadah Oktober 2011 2. penurunan sebanyak 52.08% daripada jumlah unjuran penduduk etnik Melayu di negara ini yang berusia 15-64 tahun (9.74% 11.43% daripada 1. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime). Manakala bagi etnik Melayu dan India. etnik Cina menunjukkan penurunan terbesar iaitu 56.42% -51.69% 0.00%) bersamaan dengan 0.82% Melayu Cina India Pribumi Sabah Pribumi Sarawak Lain-lain JUMLAH 7.43% -35.30% -56.

2 Pecahan Mengikut Jantina Seramai 9.27% (Jadual 5). Johor (22 kes) dan Perak (21 kes). Pengesanan ini menunjukkan berlakunya penurunan sebanyak 51. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime).Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 2: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Etnik Bagi Januari-Oktober 2011 2.10% daripada jumlah unjuran penduduk lelaki di negara ini yang berusia 15-64 tahun (9. Bilangan penagih wanita yang tinggi dikesan di lima buah negeri iaitu Selangor dan Kedah dengan masing-masing 24 kes. Kes penagihan di kalangan wanita juga menurun sebanyak 65.600 orang)2.48% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2010. 2 Unjuran penduduk lelaki yang berusia di antara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.602 orang penagih lelaki dikesan dalam tempoh JanuariOktober 2011 iaitu sebanyak 0.949. 2011 Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia 7 .

8 .79%).78% 100.82% Lelaki Perempuan JUMLAH 9. golongan belia merupakan golongan yang paling ramai terdedah dengan risiko penagihan. Ini dapat dibuktikan melalui perangkaan majoriti penagih yang dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 adalah belia iaitu seramai 7.1 Berdasarkan kepada carta 3 di bawah. Belia yang berumur antara 19-24 tahun mencatatkan bilangan penagih teramai iaitu 2.550 orang (77.47%).3 Umur Ketika Dikesan 2.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 5: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jantina Bagi Januari-Oktober 2011 JANTINA JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -51. sebanyak 1.791 501 20.602 174 9. Manakala bagi golongan dewasa.776 98.604 orang (26.292 2.22% 1.00% 19.27% -51.72%) dan remaja seramai 434 orang (4.67%).48% -65.722 orang (17.3.

17.Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 3: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Umur Bagi Januari-Oktober 2011 Dewasa.72% Belia.19-39 tahun Dewasa .>40 tahun 2. berlakunya penurunan bagi golongan belia dan golongan remaja. 9 .28% dan 50. 4.411 orang.3.13-18 tahun Belia . 77. Penurunan paling besar berlaku pada golongan belia yang berumur 25-29 tahun dan 35-39 tahun iaitu sebanyak 50.15%. Penagih belia dari Perak adalah penagih paling tinggi dikesan iaitu sebanyak 1.300 kes tahun lepas kepada 2.67% Remaja.47% Nota: Remaja . diikuti Selangor seramai 1.046 orang serta Kedah (968 orang). Penurunan penagih belia berumur antara 25-29 tahun adalah daripada 4.2 Jika dibandingkan penagih mengikut umur bagi bulan Januari-Oktober 2011 dan 2010.138 kes tahun ini (Jadual 6 dan 7).

13% -50.47% 77.28% -36.96% -49.546 974 1.758 5.61% 4.00% -59.16% 100.10% 7.138 1.550 1.14% 0.573 2.176 740 480 502 56 9.72% -55.00% 2 72 1.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 6: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Umur Bagi Januari-Oktober 2011 UMUR KETIKA DIKESAN < 13 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun 45-49 tahun ≥ 50 tahun Tiada maklumat umur JUMLAH JAN-OKT 2011 14 29 405 2.658 10 .89% -51.72% 1.16% -50.30% 4.604 2.94% 5.93% 4.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Jadual 7: Perbandingan Penagih Mengikut Golongan Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 GOLONGAN PENAGIH Remaja Belia Dewasa JAN-OKT 2011 434 7.67% 17.300 2.632 1.354 3.15% -52.17% 26.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) 600.722 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -76.830 14.00% 16.79% 12.57% -50.138 448 20.82% 0.40% -52.79% 22.28% -47.359 1.72% -76.292 *Nota.122 4.

82% Buruh Am Perkhidmatan Pertanian/Perikanan Jualan Penganggur Pengangkutan Teknikal Binaan Rencam/sambilan Perkilangan Pengurusan Penuntut Perkeranian Hiburan JUMLAH 2. ia menunjukkan bahawa seramai 8.149 973 722 674 606 458 450 328 147 93 45 25 9.38%). Penagih dari sektor buruh am mencatatkan bilangan yang tertinggi bagi penagih yang bekerja iaitu sebanyak 2.98% -38.4 Pekerjaan Berdasarkan jadual 8 di bawah. Ini diikuti dengan sektor perkhidmatan sebanyak 1.167 1. Bagi penagih tidak bekerja (penganggur dan penuntut).20% 4.961 orang (91.092 2.95% 0.68% 4.92% -68. Sektor buruh am ini mencatatkan penurunan sebanyak 51.27% -57.00% 5.33% -49.69% -62.46% 0.38% 15.12% -51.18% -55.75% 9.39%).364 2.Laporan Dadah Oktober 2011 2.292 11 .18% -61.95% 7.342 1.749 766 328 240 233 66 20.62% 11.593 2.26% 100.50% 0.92%.579 orang (26. golongan penganggur mencatatkan bilangan tertinggi iaitu seramai 722 orang (7.25% -80.60% 3.39% 6.280 1.579 1.36% 1.92% -27.527 1.01% -46.78% -50.57% -45.66%) penagih yang dikesan sepanjang JanuariOktober 2011 merupakan mereka yang mempunyai pekerjaan.86% -74.226 846 1.62%).89% 6.776 26.527 orang (15. Jadual 8: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Pekerjaan Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS PEKERJAAN JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -51.

54% 17.5 Tahap Akademik Majoriti penagih yang dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 menunjukkan bahawa 7.Laporan Dadah Oktober 2011 2.292 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -39.007 3.007 orang (41.65% -48.87% -54. Penurunan terbanyak berbanding tempoh yang sama pada tahun 2010 ialah pada peringkat tahap akademik HSC/STP/STPM sebanyak 61.12% -61.80% 100.00% % JAN-OKT 2010 404 2.838 7.267 114 122 18 173 161 9.09%) adalah mereka yang sekurang-kurangnya mempunyai tahap pendidikan tamat tingkatan tiga iaitu mempunyai sijil LCE/SRP/PMR.60% -42.19% 1.37% 41.98% 1.88% -55.37% -51.701 orang (80.267 orang (33.87% iaitu dari 299 orang pada tahun lepas kepada 114 orang pada tahun ini (Jadual 9 dan carta 4).670 4.19% 1.776 2.67%) dan diikuti dengan sijil MCE/SPM/SPMV sebanyak 3. Jadual 9: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Tahap Akademik Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 TAHAP AKADEMIK Tidak Bersekolah Sekolah Rendah LCE/SRP/PMR MCE/SPM/SPMV HSC/STP/STPM Diploma Ijazah Lain-lain (spt sijil kemahiran) Tiada maklumat persekolahan JUMLAH JAN-OKT 2011 244 1.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat 12 .98%).912 7.00% -53.82% *Nota.31% -50. Bilangan penagih tertinggi dikesan pada mereka yang mempunyai sijil di peringkat LCE/SRP/PMR iaitu seramai 4.27% 0.280 299 267 36 371 885 20.67% 33.

diikuti dengan perasaan ingin tahu (20.Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 4: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Tahap Pendidikan Bagi Januari-Oktober 2011 2.42%) dan untuk keseronokan (12. 13 .00%).6 Sebab Mula Mengguna Dadah Jadual 10 menerangkan bahawa faktor utama penagih yang dikesan terjebak dengan penagihan dadah adalah kerana pengaruh kawan (45.99%). Penurunan paling besar bagi tempoh Januari-Oktober 2011 dan 2010 berlaku pada faktor rangsangan (62.93%) dan secara tidak sengaja (60.30%).

535 1.88% 1.35% 100.78%).09%) dan methamphetamine sebanyak 1.93% 5.95% -50. Ini diikuti dengan morfin seramai 3.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 10: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Sebab Mula Mengguna Dadah Bagi Januari-September 2011 dan 2010 SEBAB MULA MENGGUNA DADAH Pengaruh Kawan Perasaan Ingin Tahu Untuk Keseronokan Lain-lain Tekanan Jiwa Rangsangan Menahan Sakit Secara Tidak Sengaja Tiada maklumat JUMLAH JAN-OKT 2011 4.797 3. jenis dadah yang paling banyak digunakan oleh penagih adalah dari jenis heroin iaitu sebanyak 3.41% -46.181 537 109 86 32 639 9. 14 .187 1.27%).7 Jenis Dadah Sepanjang Januari-Oktober 2011.30% 20.866 1.57% -60.00% 8.99% 12.139 1.37%) dikesan menggunakan dadah Amphetamine-type-stimulants (ATS) iaitu dadah sintetik terdiri daripada methamphetamine (syabu).445 orang (14.82% 45.039 orang (31.42% 12.503 orang (15.001 294 198 80 671 20.94% 0.913 2.292 *Nota.35% -62.741 orang (38.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -52.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat 2.00% -51. Manakala seramai 1.803 2.25% -53.19% 0.93% -56. pil ecstasy dan amphetamine (Jadual 11 dan carta 5).93% -59.

428 3.78% 0.00% 0.439 13 14.13% 2.516 66 31 -34.27% 31.741 3.72% 0.09% 0.00% -88.03% 6 168 8 -100.10% -62.82% 15 .34% -57.292 -51.11% 0.50% 193 3.15% STIMULAN Pil Ecstasy/MDMA Methamphetamine(syabu) Amphetamine 9 1.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 11: Perbandingan Penagih Mengikut Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS DADAH JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) OPIAT Heroin Morfin Ubat batuk / kodein Candu 3.09% 14.776 100.50% JUMLAH 9.00% 20.445 49 0.33% -77.07% 5.71% -83.40% -32.20% 0.81% -84.530 -95.85% -98.703 4.61% Kokain Ketamin Lain-lain 0 20 3 0.039 11 7 38.561 82 -43.42% MARIJUANA Ganja Pil Psikotropik 1.

menunjukkan bahawa berlakunya penurunan paling besar pada penyalahgunaan dadah jenis amphetamine sebanyak 98.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 11. Carta 5: Pecahan Penagih Mengikut Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 16 .61% berbanding tahun lepas.

21%) dan methamphetamine (syabu) (14. Cina 9.66%) dan syabu (16.61%).36%. Dadah yang popular digunakan oleh etnik Melayu adalah jenis dadah heroin (38. lain-lain bangsa (0. ganja (15. Bagi etnik Cina. morfin (77. Melalui perbandingan jenis dadah heroin yang digunakan.68%.08%).8 Etnik Dan Jenis Dadah Jadual 12 menunjukkan jenis-jenis dadah yang digunakan oleh etnik sepanjang Januari-September 2011. 17 . Etnik India pula banyak menggunakan dadah jenis heroin (40. morfin (31.74%).Laporan Dadah Oktober 2011 2. penagih Melayu menduduki tangga teratas dengan kes sebanyak 77.05%).11%).74%).40%. dadah yang gemar digunakan iaitu heroin (40. jenis dadah lain yang paling banyak digunakan oleh kaum Melayu berbanding kaum lain adalah ganja (80.21%) dan pribumi Sarawak (0. Selain daripada itu.98%). pribumi Sabah (0.59%).15%) dan ganja (20. morfin (34.99%) dan syabu (77.79%). morfin (31.21%). diikuti dengan India 12.29%).

29% 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.09% 2 22.00% 0 0.00% 0.00% 10 0.82% 0 0.74% 34.039 100.09% 0 0.26% 0 0.00% 0 0.04% 7.86% 0.72% 13 100.00% 0.00% 854 INDIA 464 12.98% 296 9.00% 0 0.27% 3.00% 4 20.00% 6 0.91% 0.00% 0.94% 1 9.00% 0.741 100.78% 0.90% 16.68% 38.33% 3 23.00% 0 0.47% 2 4.00% 0.00% 0.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 12: Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik dan Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 JENIS DADAH ETNIK Heroin %* %** Morfin %* %** Candu %* %** Ganja %* %** Pil Psikotropik %* %** Pil Ecstacy/MDMA %* %** Kokain %* %** Ketamin %* %** Metamphetamine (syabu) %* %** Amphetamine %* %** Kodein/Ubat Batuk %* %** Lain-lain %* %** JUMLAH MELAYU 2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 3 23.19% 6.29% 0.00% 0 0.15% 3 42.00% 0.00% 0.99% 31.00% 0.00% 37 2.35% 0 0.00% 0 0.21% 7 53.00% 0.05% 20.00% 38.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.03% 9.00% 0.21% 10.00% 1.00% 0.26% 0 0.11% 2.71% 0 0.05% 5.00% 0.00% 74 SARAWAK 2 0.00% 0.160 80.00% 0 0.36% 85.20% 1.07% 1.00% 63 4.66% 0 0.370 77.49% 35.35% 75 5.85% 0.09% 7 100.00% 0.00% 0.124 77.00% 0.69% 23.26% 231 16.81% 2 0.00% 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0.40% 40.00% 0 0.439 100.00% 0.57% 4.12% 0 0.00% 20 100.61% 0 0.26% 0 0.00% 0.00% 0.13% 3 100.00% 0.00% 0.00% 1.74% 32 65.00% 34 2.00% 0.00% 31.625 CINA 350 9.07% 1.31% 0.11% 3 100.14% 0.00% 0 0.143 SABAH 8 0.42% 14.00% 0.19% 15 0.00% 38 LAIN-LAIN BANGSA 11 0.00% 0.00% 0.59% 356 11.07% 2.50% 11 100.00% 7 35.00% 0 0.09% 0.61% 15.00% 14.78% 49 100.776 Nota: %* .00% 14.33% 0.Peratus penagih dadah mengikut jenis dadah dan etnik %**.08% 5.00% 0.00% 0.56% 7 14.00% 0.35% 7 77.00% 0 0.74% 8 16.03% 0 0.00% 0 0.42% 10 90.08% 0.35% 89.29% 26.05% 143 9.906 77.00% 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.70% 0 0.00% 0 0.13% 9 100.71% 31.36% 40.445 100.09% 1.79% 14.00% 9 45.00% 0 0.00% 0.00% 42 JUMLAH 3.81% 0 0.00% 0.Peratus penagih dadah mengikut etnik dan jenis dadah 18 .05% 1.08% 0.08% 4 57.

454 4.93% 4.18%) penagih yang dikesan bagi tempoh Januari-Oktober 2011 menggunakan dadah secara „chase‟ (menghidu asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur khas) diikuti dengan cara menghisap (14.93%).350 orang (75.12% -40.457 482 476 11 9.9 Cara Guna Dadah Seramai 7.82% 75.269 65 20.Laporan Dadah Oktober 2011 2.00% 12.020 kes tahun 2010 kepada 482 kes tahun ini (Jadual 13).90% 4. Cara guna dadah paling tinggi menunjukkan penurunan berbanding tahun lepas adalah cara menelan dari 4.484 2.18% 14.49% -83.350 1.020 1. Jadual 13: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 CARA GUNA DADAH Chase Hisap Telan Suntik Minum JUMLAH JAN-OKT 2011 7.292 19 .90%) dan menelan (4.87% 0.11% 100.08% -51.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -41.63% -88.01% -62.

00% 0 0.00% 7.00% 0 0.00% 0 0.00% 411 28.00% 0 0.00% 1.00% 0 0.00% 1 5.Laporan Dadah Oktober 2011 2.00% 0 0.350 HISAP 0 0.00% 0 0.00% 0 0.493 93.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 100. peratusan tertinggi adalah dari dadah jenis ganja.00% 0 0.00% 476 TELAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.457 CARA GUNA MINUM 0 0.00% 13 100.00% 0 0.44% 49 100.47% 0 0.00% 1.00% 0 0.53% 0 0.10 Cara Guna dan Jenis Dadah Merujuk kepada jadual 14.00% 11 55.37% dan 92.00% 0 0.00% 482 20 .00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 40.00% 1.00% 0 0.53%.00% 0 0.439 100.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.034 71.37% 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 SUNTIK 248 6. kebanyakan penagih dadah jenis heroin dan morfin mengambil dadah dengan cara chase/chasing the dragon iaitu sebanyak 93.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0. Manakala melalui cara menghisap pula.00% 0 0.56% 0 0.63% 227 7. Jadual 14: Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna dan Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 JENIS DADAH Heroin % Morfin % Candu % Ganja % Pil Psikotropik % Pil Ecstacy/MDMA % Methamphetamine % Amphetamine % Kokain % Ketamin % Kodein % Lain-lain % JUMLAH CHASE 3.812 92.00% 0 0.

097 orang telah menghadiri program Forum Let‟s Talk About Health and Drugs dan 1. 897 orang remaja dan 842 orang kanak-kanak.63% 60.86% 12.144 7.Laporan Dadah Oktober 2011 3. JUMLAH BIL. Jadual 15: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Keluarga Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.31% 45. 1 2 3 Family On Alert Forum Let‟s Talk About Health & Drugs Lain-lain Program JUMLAH 23 21 1 408 404 30 23.26% 34. BIL. 2.18% 0.43% 7. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 48.338 *Sumber: Bahagian Pencegahan.144 orang dewasa. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL.00% 390 1. 1.765 300 22. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.Keluarga Bebas Dadah Sebanyak 45 program pendidikan pencegahan dadah iaitu keluarga bebas dadah telah dilaksanakan pada Oktober 2011 melibatkan 3.00% 102 625 170 5.1 Program Pendidikan Pencegahan Dadah .00% BIL.455 orang belia.303 0 BIL. AADK 21 .00% 841 2.40% 34.741 orang peserta program Family On Alert (Jadual 15).741 5. PROGRAM PENCEGAHAN 3.93% 6. Seramai 5.097 500 45 842 897 2.455 3.

306 orang adalah kanak-kanak.29% 79. JUMLAH BIL.32% 404 1. BIL. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL. 3.206 *Sumber: Bahagian Pencegahan. 1 2 3 SHIELDS Tomorrow's Leader Lain-lain Program JUMLAH 7 25 41 0 0 4.042 1. 1.339 orang peserta manakala sebanyak 7 program Sayangi Hidup Elak Dadah Selamanya (SHIELDS) telah dilaksanakan dengan penglibatan peserta seramai 516 orang (Jadual 16).00% 0.00% 58. 0 12 32 516 1.71% 19.Laporan Dadah Oktober 2011 3.69% 4.58% 112 260 2.42% 36.2 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Institusi Pendidikan Bebas Dadah Seramai 9.67% BIL.44% BIL.206 orang telah menghadiri program pendidikan pencegahan dadah di institusi pendidikan seluruh negara pada bulan Oktober 2011 melibatkan 73 program di peringkat sekolah rendah.00% 0.351 73 4. Daripada jumlah tersebut 4. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 0. menengah dan institusi pengajian tinggi.814 44 9.042 orang adalah remaja.306 3. Program Tomorrow‟s Leader dilaksanakan sebanyak 25 program dengan dihadiri 1.90% 0.306 0.339 7.067 343 78. AADK 22 .814 orang belia dan 44 orang dewasa. Jadual 16: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Institusi Pendidikan Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL.670 21.

133 218 542 51 0 0 2.04% dewasa.00% 0.96% 73.13% 75.39% 98. swasta dan pertanian. AADK 23 .3 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Tempat Kerja Bebas Dadah Program pendidikan pencegahan dadah di tempat kerja dilaksanakan sama ada di sektor awam.00% 0 0 0 0 0 0.96% belia dan 41.15% 90 161 465 58 10 BIL. Manakala itu.85% BIL.00% 0.04% 26.00% 0. 567 648 1.00% 0. BIL.108 *Sumber: Bahagian Pencegahan.00% 0.00% 477 487 668 160 532 84. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI KANAKKANAK PERATUS REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 15. Seramai 3.00% 0. Jadual 17: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Tempat Kerja Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.Laporan Dadah Oktober 2011 3. 11 program Sektor Awam Bebas Dadah dilaksanakan dengan peserta yang hadir seramai 648 orang (Jadual 17).61% 1.15% 58.108 peserta telah menghadiri program pendidikan pada bulan Oktober 2011 dengan dihadiri 2.85% 41. JUMLAH BIL.324 784 3. Sebanyak 23 program Sektor Swasta Bebas Dadah dilaksanakan dengan melibatkan 58.87% 24. 1 2 3 4 5 TEKAD Sektor Awam Bebas Dadah Sektor Swasta Bebas Dadah Sektor Agronomi Bebas Dadah Lain-lain Program JUMLAH 10 11 23 5 2 0 0 0 0 0 0.324 orang belia dan 784 orang dewasa. PROGRAM BIL. BIL.00% 0.00% 0.

00% 0. Selain itu.173 5.954 2.55% 0.821 orang daripada pelbagai umur dan bangsa (Jadual 18). REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 2.36% 22. JUMLAH BIL. program SMART telah dilaksanakan sebanyak 30 program dengan melibatkan 1. 1 2 3 4 5 SMART PLKN RADA MAWADAH HADA Kebangsaan Program Bersama NGO'S & Rakan Pintar Skuad 1Malaysia MAHABAH Lain-lain Program JUMLAH 30 74 5 1 0 1 0 82 0 0 0.54% 55.752 520 165 694 13. 35.00% 30 20.08% 8.312 50 15.85% 50.779 orang peserta.354 290 18.33% 64.70% 100.821 15.00% 0.07% 34.35% 0.038 2.77% 4.535 278 20 0 64.00% 0.00% 607 10. BIL. AADK 24 .234 442 0 0 33.33% 40 26.00% 80 53.4 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Komuniti Bebas Dadah Program pendidikan pencegahan dadah bagi komuniti pada bulan Oktober 2011 telah dilaksanakan sebanyak 165 program melibatkan 29.67% 150 7 8 9 29 22 3 175 436 0 3. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL.05% 0.58% 0.20% 0.42% 35. Sebanyak 74 program PLKN telah dilaksanakan dengan dihadiri 64.55% 46.650 180 62.421 12.62% 3.85% remaja.00% 1.07% belia dan 0. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.857 5.00% 0. Jadual 18: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Komuniti Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.00% 40 13 75 0 0 BIL.00% BIL.60% 7.40% 0.81% 9.710 29.49% 23.62% 898 1.07% 31. 1.Laporan Dadah Oktober 2011 3.782 877 20 0 6 1 0 0.00% 9.08% dewasa.779 *Sumber: Bahagian Pencegahan.00% 746 1.

Poster.00 % 0.25 % 33.00% 0 9.00% 0 99.781 29. PROG RAM KANAKKANAK PERATUS BIL.596 23.97 8 1.99 % 0.499 0 30.5 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Kesedaran Awam dan Publisiti Antidadah Program pencegahan dadah berbentuk kesedaran awam dan publisiti antidadah telah dilaksanakan di seluruh negara dengan melibatkan 2.15% 0.39% 28.31 9 2. FB.800 3.519.902 159.000 5 4 0 0.23 0 *Sumber: Bahagian Pencegahan.518 0 23.00% 15. dll) Media Penyiaran (Radio) Media Penyiaran (TV) Media Cetak (Pamplet.938 215.82% 0.00% 0 780 15.09 7 2.00% 20.208 2.349 159. Blog. Program di media penyiaran (radio) paling ramai pendengar iaitu seramai 2.50% 13.86% 24.430 0 2.00% 9.512. AADK 25 .00 % 29.00 % 0.488 2.800 0.00 % 0. JUMLAH BIL. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 12.803.00% 100.00 % 0. 1 2 3 Pameran Bas Pameran Media Baru (Laman Web.04% 100.28% 10.814 10.000 33. 000 0 BIL.55 9 0 0. 87. BIL.559 7 4 0 0.963 0 0. dll) Media Luar (Papan Tanda) JUMLAH 291 19 385 27.72% 2.00% 780 6 2.00% 0 0 0.928 4 115 0 0.519. Jadual 19: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Kesedaran Awam dan Publisiti AntiDadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.42 0 3.00% 0.534.000 orang di seluruh negara (Jadual 19).230 orang peserta pada Oktober 2011. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.00 % 0.Laporan Dadah Oktober 2011 3.00% BIL.9 28 7.803.00 % 0.

720 orang (6. perubatan dan pemulihan di CCH seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011. perubatan dan pemulihan di CCSC seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011.214 orang penagih menerima rawatan.19%). PERUBATAN DAN PEMULIHAN 4. Cina (6.2 Cure & Care Service Centre (CCSC) Seramai 25. L-lain-lain *Sumber: Bahagian Rawatan. CCH Kg. Negeri Sembilan 1. S-Sabah/Sarawak.29%). Sabah/Sarawak (6.011 orang penagih menerima rawatan. Terengganu 455 orang (8.15%).13%) dan CCSC Seremban. Gong Baru. Kuala Terengganu.1 Klinik Cure & Care 1Malaysia Seramai 493 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di Klinik C&C 1Malaysia seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011.84%). Pahang 346 orang (6. India (3.Laporan Dadah Oktober 2011 4. Johor 374 orang (7. Pulau Pinang 2. 26 . CCSC Johor Bahru.73%) dan CCH Stulang. Kelantan telah memberi perkhidmatan kepada 842 orang (16. AADK 4.3 Caring Community House (CCH) Seramai 5. C-Cina.24%).17%) serta Rompin.549 orang (10.93%).88%). Kuala Lumpur 2. I-India. Klien Klinik C&C 1Malaysia berbangsa Melayu seramai 399 orang (80.676 orang (10.70%) manakala CCSC Barat Daya.69%) dan lain-lain bangsa (2. CCH Tumpat. Jadual 20: Jumlah Klien Di Klinik Cure & Care 1Malaysia Mengikut Bangsa Bagi Bulan Oktober 2011 Bangsa Sungai Besi Bukit Mertajam Kuching Tampoi Papar Kota Bharu Jerantut Tampin Jumlah M 120 88 30 26 0 88 19 28 399 C 12 8 4 3 2 1 1 0 31 I 11 3 0 2 0 0 0 0 16 S 0 1 7 0 25 0 0 0 33 L 1 0 0 13 0 0 0 0 14 Jumlah 144 100 41 44 27 89 20 28 493 Nota: M-Melayu. RAWATAN. CCSC Chow Kit.63%). Perubatan dan Pemulihan. 4.533 orang (10. Johor telah memberi perkhidmatan kepada 2.

37%) dan 126 orang kaum wanita (2.784 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011. Penghuni PUSPEN di kalangan kaum lelaki sebanyak 4.Laporan Dadah Oktober 2011 4. Perlop (46 orang). Sebanyak tiga PUSPEN dalam proses penaiktarafan melibatkan PUSPEN Gambang.63%) yang menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN Bachok.4 Penghuni di PUSPEN Seramai 4. Jadual 21: Jumlah Penghuni Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Bagi Bulan Oktober 2011 Kapasiti Bil.658 orang (97. Kelantan. Nama PUSPEN Optima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bukit Chabang Karangan Kampung Selamat Dengkil Serendah Muar Perlop Tiang Dua Jeli Bachok (Wanita) 350 300 400 350 350 400 350 350 350 250 Jumlah Penghuni Oktober 2011 371 312 228 315 326 284 396 226 274 126 27 . Kota Tinggi dan Jelebu (Jadual 21). Benta (45 orang) dan Karangan (12 orang). Beberapa PUSPEN telah dikenalpasti melebihi kapasiti ditetapkan seperti di Bukit Chabang (21 orang).

200 Jumlah Penghuni Oktober 2011 312 291 168 196 195 150 0 132 216 266 0 0 0 4. AADK 28 . Perubatan dan Pemulihan. Nama PUSPEN Optima 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Besut Karak Raub Sungai Ruan Benta Kuching Sepang Papar Batu Kurau Serdang Jelebu* Gambang* Kota Tinggi* JUMLAH 350 300 350 300 150 150 300 250 250 350 0 0 0 6.784 *PUSPEN ditutup sementara untuk proses penaiktarafan infrastruktur Jumlah keseluruhan penghuni termasuk di dalam Detox dan tahanan reman Sumber: Bahagian Rawatan.Laporan Dadah Oktober 2011 Kapasiti Bil.

AADK 4.33%).Laporan Dadah Oktober 2011 4. Penghuni berbangsa Melayu merupakan penghuni remaja yang paling ramai iaitu sebanyak 27 orang (56.91%).26% 0.83%) dan lain-lain 7 orang (14.6 Penghuni Remaja Di PUSPEN Seramai 48 orang penagih remaja yang berumur antara 13-18 tahun menjalani proses rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sepanjang Oktober 2011.26%) dan lain-lain bangsa (0.5 Penghuni di PUSPEN Mengikut Etnik Jadual 22 menunjukkan bahawa penghuni berbangsa Melayu merupakan penghuni teramai di PUSPEN seluruh negara iaitu 3.77%). Cina 4 orang (8. Sabah/Sarawak seramai 10 orang (20.25%).00% *Sumber: Bahagian Rawatan. PENAGIH 3.23%). Kemudian diikuti dengan kaum India (8. 29 .58%) (Jadual 23).77% 100. Sabah/Sarawak (3.82%).23% 3.82% 8.784 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 79. Perubatan dan Pemulihan.91% 7.823 orang (79.823 374 394 156 37 4. Jadual 22: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Mengikut Etnik Pada Oktober 2011 ETNIK BIL. Cina (7.

AADK 4. 30 . Perubatan dan Pemulihan. Selain daripada itu. Penghuni berbangsa Melayu ramai dikesan menghidap HIV iaitu seramai 217 orang.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 23: Pecahan Penagih Remaja Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Pada Oktober 2011 Remaja Besut Sg. S-Sabah/Sarawak.05%) menghidapi penyakit kronik dan 90 orang (1.88%) menghadapi masalah penyakit mental (Jadual 24). L-lain-lain *Sumber: Bahagian Rawatan.37% daripada jumlah keseluruhan penghuni PUSPEN. I-India.7 Penghuni PUSPEN Yang Berpenyakit Seramai 257 orang penghuni yang sedang menjalani rawatan dan pemulihan didapati menghidap HIV iaitu 5. Besi Karak Lelaki Kuching Dengkil Papar Tiang Dua JUMLAH Perempuan (Bachok) JUMLAH M 4 0 0 7 0 0 0 11 16 27 C 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 1 0 0 0 2 9 10 L 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 JUMLAH 4 0 0 17 0 0 0 21 27 48 Nota: M-Melayu. C-Cina. seramai 194 orang (4.

31 .43% 157 KRONIK 80. Sabah/Sarawak 8 orang (28.17% 15 0.00%).00% 194 12 23 3 2 257 SABAH/ LAIN-LAIN JUMLAH *Sumber: Bahagian Rawatan.67% 16 8.8 Kemasukan Ke PUSPEN Seramai 28 orang penghuni telah dimasukkan ke PUSPEN seluruh negara untuk menjalani rawatan dan pemulihan pada Oktober 2011.25% 8 2.58% 3 7.00% 90 4.67% 1.00% 8.78% 1 100.95% 5 1.57%) dan Cina 6 orang (21.73% 15 0.93% 63 MENTAL 70. AADK 4.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 24: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan Dan Pemulihan Di PUSPEN Yang Berpenyakit Pada Oktober 2011 ETNIK PENYAKIT MELAYU CINA INDIA SARAWAK 217 HIV 84.11% 100.33% 16.89% 3. Perubatan dan Pemulihan.51% 1 100. Penghuni paling ramai memasuki PUSPEN adalah penghuni berbangsa Melayu seramai 14 orang (50.00% 8.43%) (Jadual 25).

43% 0. AADK 4. 32 .30%) dan Sabah/Sarawak seramai 8 orang (3.00% *Sumber: Bahagian Rawatan. India seramai 22 orang (8.00% 28.02%) (Jadual 26).62% adalah kaum Melayu (211 orang).00% 21. Perubatan dan Pemulihan. PENAGIH 14 6 0 8 0 28 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 50.00% 100.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 25: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dimasukkan Ke PUSPEN Pada Oktober 2011 Untuk Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK BIL.06%).57% 0.9 Pembebasan Penagih Dadah Dari PUSPEN Seramai 265 orang penghuni PUSPEN di seluruh negara telah dibebaskan daripada menjalani rawatan dan pemulihan melibatkan 79. Cina seramai 24 orang (9.

62% 9. diikuti negeri Perak seramai 6.262 orang sedang menjalani rawatan dan pemulihan dalam komuniti sehingga Oktober 2011. Kedah seramai 5.275 (9.00% *Sumber: Bahagian Rawatan.68%). 33 .00%) diikuti Kelantan 5.864 orang) dan seksyen 38b(1) penjara seramai 611 orang.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 26: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dibebaskan Pada Oktober 2011 Setelah Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK BIL.047 orang iaitu 12.02% 0. Perubatan dan Pemulihan.99% daripada kes pengawasan keseluruhannya dengan 3.06% 8.55% 100.10 Bilangan Kes Pengawasan Di Dalam Komuniti Seramai 54. seksyen 38b(1) denda (1.881 orang (12.41%). Kes pengawasan tertinggi dicatatkan di Selangor seramai 7. PENAGIH 211 24 22 8 0 265 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 79.72%) (Jadual 27).30% 3.963 orang (11. AADK 4.191 orang (11.101 orang di bawah seksyen 6(1)(b). Kes pengawasan kedua tertinggi dicatatkan di negeri Pulau Pinang iaitu seramai 6.

Perubatan dan Pemulihan.610 3 62 14 76 34 55 42 59 57 6 18 13 120 117 676 2 68 36 32 91 26 121 136 65 14 25 77 18 41 752 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 2 6 0 3 2 7 6 0 0 8 9 0 44 158 736 1.170 1. 9(2)(b) SEK.047 3.269 771 632 248 793 165 117 9.243 4. AADK 34 .191 3.720 3.885 712 1.648 2.242 468 340 454 325 611 490 45 33 679 0 429 6. 38B (1) Penjara SEK. 9(2)(a) SEK. 6(1)(b) SEK.294 723 5.864 863 476 381 1.427 2.715 2.881 3.963 6.298 1.550 912 164 679 1. 8(3)(a) SEK.493 1.960 367 1.872 153 2.551 2.010 328 1. NEGERI SEK.754 739 1.126 135 147 20.120 1. 8(3)(b) SEK.762 5.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 27: Pecahan Bilangan Kes Pengawasan Di Dalam Komuniti Sehingga Oktober 2011 PERINTAH PENGAWASAN APD (R&P) 1983 & ADB 1952 BIL.189 263 814 16.101 1.262 *Sumber: Bahagian Rawatan.275 6.859 7.137 3.331 538 2.666 54. 38B (1) Denda JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PERLIS KEDAH PULAU PINANG TERENGGANU KELANTAN PERAK PAHANG SELANGOR WP KUALA LUMPUR NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR SARAWAK SABAH JUMLAH 79 1. 6(1)(a) SEK.504 1.411 729 1.

Laporan Dadah Oktober 2011 Seksyen 6(1)(a) – Perintah majistret yang boleh dibuat ke atas penagih iaitu memerintahkan orang itu menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan yang ditetapkan dalam tempoh 2 tahun dan selepas itu. menjalani pengawasan dalam komuniti selama 2 tahun Seksyen 6(1)(b) – Perintah majistret yang boleh dibuat ke atas penagih iaitu memerintahkan orang itu diletakkan di bawah pengawasan tidak kurang 2 tahun dan tidak melebihi 3 tahun Seksyen 8(3)(a) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang menjalaninya dengan sukarela iaitu menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan selama 2 tahun dan selepas itu menjalani pengawasan selama 2 tahun Seksyen 8(3)(b) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang menjalaninya dengan sukarela iaitu diletakkan di bawah pengawasan tidak kurang 2 tahun dan tidak melebihi 3 tahun Seksyen 9(2) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang belum dewasa dan yang baginya bantuan dikehendaki Seksyen 38B – Kuasa mahkamah berkenaan dengan orang yang didapati bersalah di bawah seksyen 15 (makan. menelan. menyedut atau memasukkan bahan-bahan itu ke dalam badan dengan apa jua cara atau dengan menggunakan apa jua alat) 35 . meminum. mengunyah menghisap.

program operasi yang dilaksanakan oleh Bahagian Penguatkuasaan dikenali sebagai Ops Res-Q yang dikategorikan mengikut negeri hotspot dan negeri bukan hotspot. PENGUATKUASAAN DAN PENGAWASAN Bermula pada Julai 2010. Manakala negeri bukan hotspot adalah negeri yang tidak berisiko tinggi kes penagihan dadah iaitu negeri yang tidak dikategorikan di bawah negeri hotspot. 5.Laporan Dadah Oktober 2011 5.801 orang telah menjalani ujian urin sepanjang Oktober 2011 di negeri hotspot dengan 332 orang telah didapati positif urin dan 132 orang positif patologi iaitu yang telah disahkan pegawai perubatan bahawa telah mengambil dadah. Kelantan. Kelantan mencatatkan kes positif patologi tertinggi iaitu seramai 63 orang daripada 64 yang positif urin. Pulau Pinang.801 *Sumber: Bahagian Penguatkuasaan dan Pengawasan. Kuala Lumpur dan Johor. Jadual 28: Jumlah Pengunjung Di Negeri Hotspot Untuk Ujian Urin Bagi Oktober 2011 JUMLAH POSITIF URIN 126 8 64 81 16 37 332 JUMLAH POSITIF PATOLOGI 57 0 63 0 0 12 132 NEGERI KEDAH PULAU PINANG KELANTAN SELANGOR WP KUALA LUMPUR JOHOR JUMLAH JUMLAH DIUJI 334 77 465 401 19 505 1. Selangor.1 Ujian Urin Di Negeri Hotspot Jadual 28 menerangkan bahawa seramai 1. Negeri-negeri hotspot adalah negeri yang berisiko tinggi kes penagihan dadah seperti Kedah. AADK 36 .

345 orang telah diambil ujian urin di negeri bukan hotspot dan 58 orang telah didapati positif patologi daripada 299 positif urin.345 JUMLAH POSITIF URIN 3 49 15 2 68 124 26 12 299 JUMLAH POSITIF PATOLOGI 0 0 13 0 9 25 0 11 58 NEGERI PERLIS PERAK NEGERI SEMBILAN MELAKA PAHANG TERENGGANU SARAWAK SABAH JUMLAH *Sumber: Bahagian Penguatkuasaan dan Pengawasan. Jadual 29: Jumlah Pengunjung Di Negeri Bukan Hotspot Untuk Ujian Urin Bagi Oktober 2011 JUMLAH DIUJI 11 349 271 57 251 1. Bilangan positif patologi tertinggi dikesan di Terengganu seramai 25 orang daripada 124 orang yang positif urin (Jadual 29).Laporan Dadah Oktober 2011 5. AADK 37 .102 68 236 2.2 Ujian Urin Di Negeri Bukan Hotspot Seramai 2.

804 70.564 82. 1985 JUMLAH 3.861 3. 9 dan 12(3) ADB *Sumber: Polis Diraja Malaysia dan Kastam Diraja Malaysia 38 .Laporan Dadah Oktober 2011 5. 6.226 92.70% iaitu dari 80.861 kes tahun ini.72% 13. 1952 Seksyen 39B Seksyen 39A Lain-lain Seksyen* Jumlah ADB (LLPK).685 79.960 kes tahun 2010 kepada 92.232 5.721 1. Peningkatan paling besar berlaku di bawah seksyen lain-lain iaitu sebanyak 16. Kastam Diraja Malaysia (KDRM) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) telah berjaya menangkap 92.33% 15.54% -39. Jadual 30: Perbandingan Jumlah Tangkapan Di Bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS KESALAHAN JAN-OKT 2011 JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) ADB.239 80.960 2.3 Tangkapan Polis Diraja Malaysia (PDRM).33% melibatkan 82.685 orang tahun sebelumnya (Jadual 30).09% 16.70% *Lain-lain seksyen – Seksyen 15(1)(a). Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 14. 6b.320 6.226 kes tangkapan tahun 2011 berbanding 70.110 751 92.39% 14.861 orang mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985 pada Januari-Oktober 2011.

3. APMM dan Bahagian Perkhidmatan Farmasi. 39 . pil yaba. 4. Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah sepanjang Januari-Oktober 2011. heroin no. pil ecstasy. pil psikotropik dan daun ketum (Jadual 31). syabu. heroin no. KDRM. candu mentah.4 Rampasan Dadah Agensi penguatkuasaan seperti PDRM.Laporan Dadah Oktober 2011 5. Terdapat beberapa jenis dadah menunjukkan peningkatan kuantiti yang dirampas berbanding tempoh yang sama tahun lepas seperti heroin base.

76 992.329 1.011 4.55 70.45 96.12 1.09 100.584 1.012.92 27.86 37.784.088 84.25% -91. 4 (kg) Ganja (kg) Candu Mentah (kg) Candu Masak (kg) Kokain (kg) Syabu (kg) Serbuk Ecstasy (kg) Pil Ecstasy (biji) Pil Yaba (biji) Pil Psikotropik (biji) Eramin 5 (biji) Ketamine (kg) Kodein (liter) Ketum (liter) 254.177 263.75% PENUNJUK (↑/↓/-) ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ Heroin Base (kg) Heroin No.637.39 6.35 Ketum (kg) 2.22 85.185.27% -97.058.02% *Sumber: Polis Diraja Malaysia.53% -46.18% -91.27 2.90% -73.403 184.44% 25.295.079.40% 195.205 250.01 30.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 31: Perbandingan Rampasan Dadah Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS DADAH JAN-OKT 2011 JAN-OKT 2010 30.13 0.539 216.359 20.20% 6627.449 390.97% 41.36% -30.65 30. 3 (kg) Heroin No.56% 1211.19% 80.78% 159.85% 0. Kastam Diraja Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia 40 .006.18 26.21 1.534 374.02% -2.486 2.649 264.59 984 0.74 0.484.36 PERBEZAAN 2011/2010 (%) 733.57 788.

heroin no. AADK telah melaksanakan program rawatan dan pemulihan secara sukarela dengan menyediakan Klinik Cure and Care 1Malaysia (C&C).776 orang penagih dadah dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 dengan 6. PENUTUP Sebanyak 9. 4. pil psikotropik dan daun ketum. heroin no.214 klien di CCH mendapatkan rawatan dan pemulihan sehingga akhir Oktober 2011.163 orang adalah penagih baru dan 3. 41 . candu mentah. 25. pil ecstasy. pil yaba.82% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Bilangan ini menunjukkan penurunan sebanyak 51. Selain itu. Selain itu.784 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011. Seramai 493 klien C&C. agensi penguatkuasaan merampas dadah di seluruh negara dengan beberapa jenis dadah menunjukkan peningkatan berbanding tempoh yang sama tahun lepas seperti heroin base.011 klien di CCSC dan 5.613 orang penagih berulang. syabu. 3. Peningkatan rampasan dadah ini adalah usaha pihak berkuasa tempatan dalam usaha memerangi dadah yang merupakan musuh negara nombor satu. Cure and Care Service Centre (CCSC) dan Caring Community House (CCH) di seluruh negara. seramai 4.Laporan Dadah Oktober 2011 6.

Membuat peruntukkan khas berhubung dengan bidang kuasa Mahkamah terhadap kesalahan–kesalahan yang tertakluk dibawahnya dan perbicaraan Mahkamah. AKTA RACUN 1952 42 . pengilangan.Laporan Dadah Oktober 2011 LAMPIRAN UNDANG –UNDANG DADAH DI MALAYSIA BIL UNDANG-UNDANG DADAH AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 TUJUAN AKTA Suatu akta bagi membuat peruntukkan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan. pengeksportan. solusi atau yang asli yang mengandungi bahan–bahan tersebut apa – apa penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung didalam Jadual Kedua Akta ini. Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983 (Pindaan) 1998 digubal bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih–penagih dadah. pengeluaran. 1. penjualan dan penggunaan racun. penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah merbahaya tertentu. 5. AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 – (PINDAAN) 1998 3. Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai tahanan pencegahan orang – orang yang ada kaitan dengan apa–apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat pengedaran dadah berbahaya. 2. penyediaan. Suatu akta bagi membuat peruntukkan– peruntukkan mengenai kesalahan – kesalahan berhubung dengan harta dan mengenai penyitaan dan perlucuthakan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan kesalahan – kesalahan dibawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Seliaan merupakan proses rawatan lanjutan yang menitik beratkan pengawasan keatas penagih–penagih bertujuan memastikan mereka tidak mengulangi tabiat penagihan mereka. AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH – LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1985 AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTHAKAN HARTA) 1988 4. pemilikan. “Racun” bermaksud bahan– bahan yang dinamakan dan disenaraikan didalam Senarai Racun dan termasuk apa–apa campuran. Suatu akta untuk mengawal pengimportan.

Laporan Dadah Oktober 2011 RINGKASAN SEKSYEN-SEKSYEN PENTING AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 (PINDAAN 1998) SEKSYEN 39B KESALAHAN/JENIS DADAH Memiliki 15 gm atau lebih heroin dan/atau morfin Memiliki 1000 gm atau lebih candu masak atau mentah Memiliki 40 gm kokain atau lebih Memiliki 200 gm atau lebih ganja Memiliki 2000 gm daun koka atau lebih Memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. 6 Memiliki kurang daripada 5 gm candu mentah atau daun koka atau pokok popi atau biji ganja dari popi 9 Memiliki kurang 100 gm candu masak 43 .atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. 37 (ADB) Memiliki 5-15 gm heroin atau morfin Memiliki 250-1000 gm candu Memiliki 50 – 200 gm ganja Memiliki lebih 15-40 gm kokain Memiliki lebih 750 gm daun koka Memiliki 30-50 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ectasy (untuk butir terperinci rujuk Sek.000/. Denda tidak lebih RM20. Denda tidak lebih RM20. 39A(1)) Menanam atau mengusahakan pokok ganja HUKUMAN Mati Mandatori 39A(2) Tidak kurang lima tahun penjara atau dipenjara seumur hidup dan tidak kurang 10 sebatan 39A(1) Tidak kurang 2 tahun penjara tetapi tidak lebih 5 tahun dan sebatan tidak kurang 3 sebatan dan tidak lebih 9 sebatan 6B Penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang 6 sebatan.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.000/. 39A(2)) Memiliki 2-5 gm heroin atau morfin Memiliki 20-50 gm ganja Memiliki 5-15 gm kokain Memiliki 100-250 gm candu Memiliki 250-750 gm daun koka Memiliki 5-30 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek.

12(2) Memiliki kurang 2 gm heroin atau morfin Memiliki lain-lain dadah kurang daripada Sek. Bagi pegawai awam penjara.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.000. pemilikan alat perkakas menghisap dadah Denda tidak lebih RM20. polis peg. 15(b) Berada di dalam premis tempat hisap Denda tidak lebih RM dadah 5.000/. pusat pemulihan. Bahagian Dasar. lokap polis atau manamana tempat tahanan dan memiliki dadah di tempat tersebut. Denda tidak lebih RM100.00 atau penjara tidak kurang 2 tahun.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Pemulihan di kenakan sebatan tidal lebih 3 sebatan sebagai tambahan.000/. 39(A)(1) Pejawat awam yang bertugas di penjara.Laporan Dadah Oktober 2011 10 Penggunaan sesuatu permis.00 atau penjara tidak kurang 2 tahun. 15(1)(a) Memasukkan dadah (dadah-dadah yang dijadualkan) ke dalam badan Denda tidak lebih RM 5.000. Perancangan Dan Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia Oktober 2011 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful