Laporan Dadah Bulan Oktober 2011

LAPORAN DADAH BULAN OKTOBER

2011

AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KANDUNGAN:  

Laporan Dadah Oktober 2011

MUKA SURAT

STATISTIK PENAGIH DADAH ………………………………….2 - 5 PROFIL PENAGIH………………………………………………… 6 - 20
• Etnik • Jantina • Umur • Pekerjaan • Tahap Pendidikan • Sebab Mula Mengguna Dadah • Jenis Dadah Yang Digunakan Oleh Penagih • Cara Menggunakan Dadah

PENCEGAHAN…………………………………………………….. 21 - 25
• Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Keluarga Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Institusi Pendidikan Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Tempat Kerja Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Komuniti Bebas Dadah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah - Kesedaran Awam dan Publisiti Antidadah

RAWATAN, PERUBATAN DAN PEMULIHAN .....................26 - 35
• Cure and Care 1Malaysia (C&C) • Cure and Care Service Centre (CCSC) • Caring Community House (CCH) • PUSPEN

 

PENGUATKUASAAN DAN PENGAWASAN…………………… ..36 - 40

1 PENUTUP…………………………………………………………….…41

Laporan Dadah Oktober 2011

1.

STATISTIK PENAGIH DADAH

Laporan ini membentangkan statistik penagihan dadah yang dikesan di seluruh negara bagi tempoh Januari-Oktober 2011 yang dikumpul dan dikeluarkan oleh Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (BIONADI). Secara umumnya:1.1 Sepanjang bulan Januari-Oktober, seramai 9,776 orang penagih telah dikesan dan menunjukkan penurunan sebanyak 51.82% berbanding tempoh yang sama tahun lalu (20,292 orang). Mereka ini terdiri daripada 6,163 orang (63.04%) penagih baru, yang mana berlakunya penurunan sebanyak 58.16% berbanding 14,730 orang bagi tempoh yang sama tahun lalu. Manakala penagih berulang pula adalah seramai 3,613 orang (36.96%), mengalami penurunan sebanyak 35.04% berbanding tahun sebelumnya (5,562 orang). Secara purata, seramai 21 penagih baru dan 12 penagih berulang telah dikesan setiap hari sepanjang Januari-Oktober 2011 (Jadual 1).

1.2

1.3

Jadual 1: Perbandingan Penagih yang Dikesan Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010
STATUS KES Penagih Baru Dikesan* Penagih Berulang** Jumlah JAN-OKT 2011 6,163 3,613 9,776 63.04% 36.96% 100.00% % JAN-OKT 2010 14,730 5,562 20,292 PERBEZAAN 2011/2010 -58.16% -35.04% -51.82% PURATA JAN-OKT 2011 SEBULAN SEHARI 616 361 978 21 12 33 SEJAM 1 1 1

* Penagih yang dikesan kali pertama oleh sistem BIONADI (Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan) ** Penagih yang pernah dikesan sebelum ini oleh sistem BIONADI

2

Laporan Dadah Oktober 2011

Carta 1: Taburan Penagih Di Semua Ibu Negeri Bagi Bulan Januari-Oktober 2011

1.4

Carta 1 di atas menerangkan bilangan penagih yang dikesan di semua ibu negeri sepanjang Januari-Oktober 2011. Ipoh mencatatkan bilangan tertinggi penagih dikesan iaitu seramai 727 orang. Ini diikuti dengan Georgetown (645 orang), Kuala Lumpur (620 orang) dan Melaka (352 orang). Jadual 2 menunjukkan bahawa Perak merupakan negeri yang mencatatkan bilangan penagih paling tertinggi bagi Januari-Oktober 2011 iaitu 1,738 orang (17.78%). Jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun lepas, berlakunya penurunan sebanyak 14.13%. Selain itu, Pulau Pinang merekodkan 1,480 kes, Kedah sebanyak 1,252 orang, Selangor (1,251) dan Johor (1,034). Melaka menunjukkan peratusan peningkatan paling besar (162.69%) berbanding tahun 2010 iaitu daripada 134 kes pada tahun 2010 kepada 352 kes pada tahun 2011.

1.5

3

34% 1.738 1.13% -54.480 1.60% 2.69% 0.80% 10.58% -58.776 17.251 1.52% -41.03% 100.55% -71.003 134 108 1.143 3.67% -42. Bagi kes penagih berulang pula.92% 0.024 3. 4 .98%) (Jadual 3).6 Sebanyak 6.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 2: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Negeri Bagi Tempoh Januari-Oktober 2011 dan 2010 BIL.49%) dan diikuti dengan Kedah 907 kes (14.016 kes (16.790 1.89% 0.04% -90.28% 162.78% 15.65% -70.00% 2.50% -51.34% 6.292 1.73% -62.55% -41.252 1.028 815 2.034 620 599 489 375 352 229 185 90 67 12 3 9.00% 3.182 1.163 kes penagih baru dan 3.69% 112.06% -85.957 311 467 41 8 20.13% 5.72%).81% 12.82% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perak Pulau Pinang Kedah Selangor Johor WP Kuala Lumpur Pahang Negeri Sembilan Kelantan Melaka Sarawak Terengganu Perlis Sabah WP Putrajaya WP Labuan JUMLAH 1.613 kes penagih berulang telah dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011. Kes penagih baru paling tinggi dikesan di Perak sebanyak 1.58% 6.84% 3.14% 12.73% -40.254 2. NEGERI JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -14.00% -81. Pulau Pinang merekodkan kes paling tinggi iaitu 885 kes (24.23% -47.49%) dan diikuti dengan Perak sebanyak 722 kes (19.12% 0.027 1.

251 1.08% 0.00% 1.72% 13.50% 9.034 620 599 489 375 352 229 185 90 67 12 3 9.36% 2.00% % JUMLAH KES BERULANG JAN-OKT 2011 722 885 345 435 271 358 185 195 49 79 15 39 31 1 3 0 3.00% 100.776 % JUMLAH 5 .43% 3.480 1. NEGERI BARU DIKESAN JAN-OKT 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perak Pulau Pinang Kedah Selangor Johor WP Kuala Lumpur Pahang Negeri Sembilan Kelantan Melaka Sarawak Terengganu Perlis Sabah WP Putrajaya WP Labuan JUMLAH 1.42% 1.738 1.24% 12.19% 0.37% 0.25% 6.96% 1.77% 5.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 3: Pengesanan Kes Baru dan Kes Berulang Tertinggi Mengikut Negeri Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 JUMLAH KES BIL.613 19.29% 4.49% 9.49% 9.15% 0.016 595 907 816 763 262 414 294 326 273 214 146 59 66 9 3 6.05% 100.91% 5.55% 12.08% 0.163 16.86% 0.40% 1.98% 24.65% 14.47% 2.38% 4.12% 5.07% 0.252 1.72% 4.03% 0.04% 7.

30% -56.39% 0.42% -51. PROFIL PENAGIH DADAH Profil penagih yang dikesan dan perbandingan dengan tahun lalu adalah seperti berikut: 2.200 orang)1. etnik Cina menunjukkan penurunan terbesar iaitu 56.143 74 38 42 9.69% 0.960 kes tahun lepas kepada 854 kes tahun ini.Laporan Dadah Oktober 2011 2.08% daripada jumlah unjuran penduduk etnik Melayu di negara ini yang berusia 15-64 tahun (9.43% 100.00% 8.43% -35.73% -68.30% dan 35.784 406 22 133 20.292 1 Unjuran penduduk etnik Melayu yang berusia di antara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.960 1. Jika dibandingkan dengan tiga kaum utama di Malaysia.00% 15.776 78.00%) bersamaan dengan 0.77% 72.93% (Jadual 4 dan Carta 2). anggaran United Nations Office On Drugs And Crime).76% 0.241. Manakala bagi etnik Melayu dan India. penurunan sebanyak 52.625 854 1. 2011 Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia 6 . Jadual 4: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik Bagi Januari-Oktober 2011 ETNIK JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -52.82% Melayu Cina India Pribumi Sabah Pribumi Sarawak Lain-lain JUMLAH 7.1 Pecahan Mengikut Etnik Etnik Melayu merupakan penagih teramai yang dikesan sepanjang bulan Januari-Oktober 2011 iaitu 7.74% 11.987 1.625 orang (78.93% -81.43% daripada 1.

27% (Jadual 5). Kes penagihan di kalangan wanita juga menurun sebanyak 65. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime).10% daripada jumlah unjuran penduduk lelaki di negara ini yang berusia 15-64 tahun (9.949.602 orang penagih lelaki dikesan dalam tempoh JanuariOktober 2011 iaitu sebanyak 0.2 Pecahan Mengikut Jantina Seramai 9. 2011 Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia 7 . Johor (22 kes) dan Perak (21 kes). Bilangan penagih wanita yang tinggi dikesan di lima buah negeri iaitu Selangor dan Kedah dengan masing-masing 24 kes. Pengesanan ini menunjukkan berlakunya penurunan sebanyak 51.Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 2: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Etnik Bagi Januari-Oktober 2011 2.48% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2010. 2 Unjuran penduduk lelaki yang berusia di antara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.600 orang)2.

604 orang (26.48% -65.22% 1.00% 19. sebanyak 1.3. Manakala bagi golongan dewasa.3 Umur Ketika Dikesan 2.776 98.78% 100. 8 .791 501 20.82% Lelaki Perempuan JUMLAH 9.67%). golongan belia merupakan golongan yang paling ramai terdedah dengan risiko penagihan.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 5: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jantina Bagi Januari-Oktober 2011 JANTINA JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -51. Ini dapat dibuktikan melalui perangkaan majoriti penagih yang dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 adalah belia iaitu seramai 7.47%).1 Berdasarkan kepada carta 3 di bawah.72%) dan remaja seramai 434 orang (4.27% -51.602 174 9.550 orang (77. Belia yang berumur antara 19-24 tahun mencatatkan bilangan penagih teramai iaitu 2.722 orang (17.79%).292 2.

>40 tahun 2.19-39 tahun Dewasa .2 Jika dibandingkan penagih mengikut umur bagi bulan Januari-Oktober 2011 dan 2010. Penurunan paling besar berlaku pada golongan belia yang berumur 25-29 tahun dan 35-39 tahun iaitu sebanyak 50. 9 . diikuti Selangor seramai 1. 77. berlakunya penurunan bagi golongan belia dan golongan remaja.15%.Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 3: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Umur Bagi Januari-Oktober 2011 Dewasa. Penurunan penagih belia berumur antara 25-29 tahun adalah daripada 4. 17.28% dan 50.47% Nota: Remaja .13-18 tahun Belia .138 kes tahun ini (Jadual 6 dan 7).411 orang.300 kes tahun lepas kepada 2. 4. Penagih belia dari Perak adalah penagih paling tinggi dikesan iaitu sebanyak 1.046 orang serta Kedah (968 orang).72% Belia.3.67% Remaja.

550 1.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Jadual 7: Perbandingan Penagih Mengikut Golongan Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 GOLONGAN PENAGIH Remaja Belia Dewasa JAN-OKT 2011 434 7.14% 0.632 1.30% 4.79% 12.67% 17.722 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -76.00% 2 72 1.47% 77.28% -36.10% 7.176 740 480 502 56 9.72% -76.00% 16.658 10 .28% -47.57% -50.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) 600.13% -50.94% 5.292 *Nota.16% -50.15% -52.61% 4.300 2.72% 1.96% -49.17% 26.138 1.758 5.573 2.830 14.82% 0.93% 4.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 6: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Umur Bagi Januari-Oktober 2011 UMUR KETIKA DIKESAN < 13 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun 45-49 tahun ≥ 50 tahun Tiada maklumat umur JUMLAH JAN-OKT 2011 14 29 405 2.16% 100.138 448 20.546 974 1.79% 22.89% -51.359 1.00% -59.604 2.40% -52.122 4.72% -55.354 3.

89% 6.92%.20% 4. Bagi penagih tidak bekerja (penganggur dan penuntut).60% 3.364 2.95% 0.579 orang (26.579 1.92% -27.75% 9.00% 5.25% -80. ia menunjukkan bahawa seramai 8.39%).36% 1.98% -38.62%).68% 4.86% -74.527 orang (15.226 846 1.01% -46.292 11 .18% -61.38%). Sektor buruh am ini mencatatkan penurunan sebanyak 51. Ini diikuti dengan sektor perkhidmatan sebanyak 1.78% -50.26% 100.38% 15. Penagih dari sektor buruh am mencatatkan bilangan yang tertinggi bagi penagih yang bekerja iaitu sebanyak 2.776 26.342 1.50% 0.33% -49.69% -62.167 1.Laporan Dadah Oktober 2011 2.95% 7.12% -51. Jadual 8: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Pekerjaan Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS PEKERJAAN JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -51.18% -55.92% -68. golongan penganggur mencatatkan bilangan tertinggi iaitu seramai 722 orang (7.66%) penagih yang dikesan sepanjang JanuariOktober 2011 merupakan mereka yang mempunyai pekerjaan.092 2.57% -45.961 orang (91.280 1.749 766 328 240 233 66 20.527 1.46% 0.149 973 722 674 606 458 450 328 147 93 45 25 9.27% -57.593 2.39% 6.4 Pekerjaan Berdasarkan jadual 8 di bawah.82% Buruh Am Perkhidmatan Pertanian/Perikanan Jualan Penganggur Pengangkutan Teknikal Binaan Rencam/sambilan Perkilangan Pengurusan Penuntut Perkeranian Hiburan JUMLAH 2.62% 11.

267 114 122 18 173 161 9. Jadual 9: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Tahap Akademik Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 TAHAP AKADEMIK Tidak Bersekolah Sekolah Rendah LCE/SRP/PMR MCE/SPM/SPMV HSC/STP/STPM Diploma Ijazah Lain-lain (spt sijil kemahiran) Tiada maklumat persekolahan JUMLAH JAN-OKT 2011 244 1. Bilangan penagih tertinggi dikesan pada mereka yang mempunyai sijil di peringkat LCE/SRP/PMR iaitu seramai 4.37% 41.87% iaitu dari 299 orang pada tahun lepas kepada 114 orang pada tahun ini (Jadual 9 dan carta 4).00% -53.31% -50.007 orang (41.Laporan Dadah Oktober 2011 2.12% -61.912 7.776 2.27% 0.670 4.5 Tahap Akademik Majoriti penagih yang dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 menunjukkan bahawa 7.19% 1.54% 17.267 orang (33.82% *Nota.98% 1.280 299 267 36 371 885 20.00% % JAN-OKT 2010 404 2.838 7.19% 1.65% -48.67%) dan diikuti dengan sijil MCE/SPM/SPMV sebanyak 3. Penurunan terbanyak berbanding tempoh yang sama pada tahun 2010 ialah pada peringkat tahap akademik HSC/STP/STPM sebanyak 61.09%) adalah mereka yang sekurang-kurangnya mempunyai tahap pendidikan tamat tingkatan tiga iaitu mempunyai sijil LCE/SRP/PMR.37% -51.98%).87% -54.80% 100.007 3.88% -55.67% 33.292 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -39.60% -42.701 orang (80.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat 12 .

13 .00%). Penurunan paling besar bagi tempoh Januari-Oktober 2011 dan 2010 berlaku pada faktor rangsangan (62. diikuti dengan perasaan ingin tahu (20.30%).Laporan Dadah Oktober 2011 Carta 4: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Tahap Pendidikan Bagi Januari-Oktober 2011 2.6 Sebab Mula Mengguna Dadah Jadual 10 menerangkan bahawa faktor utama penagih yang dikesan terjebak dengan penagihan dadah adalah kerana pengaruh kawan (45.99%).93%) dan secara tidak sengaja (60.42%) dan untuk keseronokan (12.

Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat 2.30% 20.27%).292 *Nota.187 1.88% 1.913 2.535 1.00% 8.25% -53.95% -50.139 1.35% 100.37%) dikesan menggunakan dadah Amphetamine-type-stimulants (ATS) iaitu dadah sintetik terdiri daripada methamphetamine (syabu).866 1.94% 0.78%). Manakala seramai 1.7 Jenis Dadah Sepanjang Januari-Oktober 2011.181 537 109 86 32 639 9. pil ecstasy dan amphetamine (Jadual 11 dan carta 5).09%) dan methamphetamine sebanyak 1.803 2.99% 12.93% 5.503 orang (15.42% 12.19% 0.93% -56.039 orang (31. Ini diikuti dengan morfin seramai 3.35% -62.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -52.00% -51. 14 .741 orang (38.93% -59. jenis dadah yang paling banyak digunakan oleh penagih adalah dari jenis heroin iaitu sebanyak 3.797 3.001 294 198 80 671 20.41% -46.445 orang (14.82% 45.57% -60.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 10: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Sebab Mula Mengguna Dadah Bagi Januari-September 2011 dan 2010 SEBAB MULA MENGGUNA DADAH Pengaruh Kawan Perasaan Ingin Tahu Untuk Keseronokan Lain-lain Tekanan Jiwa Rangsangan Menahan Sakit Secara Tidak Sengaja Tiada maklumat JUMLAH JAN-OKT 2011 4.

13% 2.61% Kokain Ketamin Lain-lain 0 20 3 0.428 3.703 4.71% -83.09% 0.00% 0.561 82 -43.42% MARIJUANA Ganja Pil Psikotropik 1.50% JUMLAH 9.11% 0.741 3.07% 5.27% 31.33% -77.292 -51.516 66 31 -34.439 13 14.72% 0.82% 15 .10% -62.15% STIMULAN Pil Ecstasy/MDMA Methamphetamine(syabu) Amphetamine 9 1.78% 0.20% 0.776 100.445 49 0.40% -32.85% -98.09% 14.03% 6 168 8 -100.50% 193 3.039 11 7 38.00% -88.00% 20.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 11: Perbandingan Penagih Mengikut Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS DADAH JAN-OKT 2011 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) OPIAT Heroin Morfin Ubat batuk / kodein Candu 3.530 -95.81% -84.34% -57.

61% berbanding tahun lepas.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 11. Carta 5: Pecahan Penagih Mengikut Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 16 . menunjukkan bahawa berlakunya penurunan paling besar pada penyalahgunaan dadah jenis amphetamine sebanyak 98.

99%) dan syabu (77. lain-lain bangsa (0.8 Etnik Dan Jenis Dadah Jadual 12 menunjukkan jenis-jenis dadah yang digunakan oleh etnik sepanjang Januari-September 2011.74%).61%).11%).79%). Selain daripada itu.36%. pribumi Sabah (0. morfin (31. dadah yang gemar digunakan iaitu heroin (40. jenis dadah lain yang paling banyak digunakan oleh kaum Melayu berbanding kaum lain adalah ganja (80. Cina 9.21%) dan pribumi Sarawak (0.Laporan Dadah Oktober 2011 2. penagih Melayu menduduki tangga teratas dengan kes sebanyak 77. morfin (77.59%).05%).15%) dan ganja (20.08%).98%). morfin (34.21%). 17 .40%.21%) dan methamphetamine (syabu) (14. Bagi etnik Cina.29%). diikuti dengan India 12. Etnik India pula banyak menggunakan dadah jenis heroin (40.66%) dan syabu (16. Melalui perbandingan jenis dadah heroin yang digunakan. morfin (31. Dadah yang popular digunakan oleh etnik Melayu adalah jenis dadah heroin (38.74%).68%. ganja (15.

35% 7 77.72% 13 100.61% 0 0.00% 0 0.00% 63 4.61% 15.00% 0 0.74% 34.15% 3 42.00% 0.33% 0.00% 0 0.05% 143 9.78% 0.07% 1.20% 1.Peratus penagih dadah mengikut jenis dadah dan etnik %**.86% 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 0.906 77.00% 0.00% 0.09% 0.29% 0.40% 40.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 31.29% 0 0.71% 0 0.00% 0.00% 38.00% 14.26% 0 0.21% 10.00% 0.26% 231 16.13% 3 100.143 SABAH 8 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 12: Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik dan Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 JENIS DADAH ETNIK Heroin %* %** Morfin %* %** Candu %* %** Ganja %* %** Pil Psikotropik %* %** Pil Ecstacy/MDMA %* %** Kokain %* %** Ketamin %* %** Metamphetamine (syabu) %* %** Amphetamine %* %** Kodein/Ubat Batuk %* %** Lain-lain %* %** JUMLAH MELAYU 2.36% 40.14% 0 0.00% 0.00% 854 INDIA 464 12.00% 0.00% 0 0.12% 0 0.370 77.00% 1.Peratus penagih dadah mengikut etnik dan jenis dadah 18 .33% 3 23.776 Nota: %* .09% 2 22.00% 0.91% 0.00% 0 0.00% 0.445 100.00% 0.00% 0.31% 0.00% 0.09% 7 100.47% 2 4.00% 6 0.00% 0 0.49% 35.07% 1.35% 0 0.00% 0.00% 0.439 100.09% 1.00% 0 0.19% 6.08% 0.00% 10 0.50% 11 100.00% 74 SARAWAK 2 0.00% 0.57% 4.35% 75 5.124 77.35% 89.00% 0 0.00% 0.98% 296 9.00% 0 0.00% 1.11% 3 100.05% 5.66% 0 0.59% 356 11.08% 0.00% 20 100.81% 0 0.00% 14.00% 0.00% 0.78% 49 100.08% 5.741 100.69% 23.00% 0.85% 0.79% 14.07% 2.00% 0 0.29% 26.00% 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.22% 0.05% 1.81% 2 0.625 CINA 350 9.00% 0.21% 3 23.05% 20.42% 14.13% 9 100.00% 0.00% 0 0.00% 37 2.00% 0.00% 4 20.74% 32 65.00% 0.26% 0 0.00% 0.11% 2.00% 0.00% 0.99% 31.36% 85.00% 0.00% 0 0.00% 34 2.00% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00% 42 JUMLAH 3.00% 38 LAIN-LAIN BANGSA 11 0.70% 0 0.00% 7 35.00% 0.04% 7.00% 0.19% 15 0.039 100.56% 7 14.00% 0 0.27% 3.94% 1 9.03% 9.00% 9 45.42% 10 90.71% 31.00% 0.26% 0 0.14% 0.68% 38.00% 0.09% 0 0.00% 0.74% 8 16.00% 0.21% 7 53.160 80.00% 0.08% 4 57.90% 16.

00% 12.63% -88.Laporan Dadah Oktober 2011 2. Cara guna dadah paling tinggi menunjukkan penurunan berbanding tahun lepas adalah cara menelan dari 4.9 Cara Guna Dadah Seramai 7.87% 0.457 482 476 11 9.18% 14. Jadual 13: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 CARA GUNA DADAH Chase Hisap Telan Suntik Minum JUMLAH JAN-OKT 2011 7.292 19 .90% 4.350 orang (75.93% 4.776 % JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) -41.484 2.020 kes tahun 2010 kepada 482 kes tahun ini (Jadual 13).08% -51.454 4.18%) penagih yang dikesan bagi tempoh Januari-Oktober 2011 menggunakan dadah secara „chase‟ (menghidu asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur khas) diikuti dengan cara menghisap (14.11% 100.01% -62.269 65 20.82% 75.350 1.93%).020 1.12% -40.49% -83.90%) dan menelan (4.

00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1. Manakala melalui cara menghisap pula.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 0 0.56% 0 0.812 92. kebanyakan penagih dadah jenis heroin dan morfin mengambil dadah dengan cara chase/chasing the dragon iaitu sebanyak 93.00% 3 100.00% 0 0.350 HISAP 0 0.00% 0 0.00% 11 55.00% 0 0.00% 0 0.034 71.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.00% 0 0.00% 8 40.00% 7.63% 227 7.00% 0 0.00% 11 100.37% dan 92.37% 2.00% 476 TELAN 0 0.00% 411 28.00% 0 0.00% 0 0.493 93.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 482 20 .00% 11 SUNTIK 248 6.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.44% 49 100.457 CARA GUNA MINUM 0 0. peratusan tertinggi adalah dari dadah jenis ganja.00% 0 0.439 100. Jadual 14: Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna dan Jenis Dadah Bagi Januari-Oktober 2011 JENIS DADAH Heroin % Morfin % Candu % Ganja % Pil Psikotropik % Pil Ecstacy/MDMA % Methamphetamine % Amphetamine % Kokain % Ketamin % Kodein % Lain-lain % JUMLAH CHASE 3.00% 0 0.00% 0 0.53%.00% 9 100.00% 1.00% 13 100.00% 0 0.53% 0 0.10 Cara Guna dan Jenis Dadah Merujuk kepada jadual 14.00% 0 0.Laporan Dadah Oktober 2011 2.

455 orang belia.144 7. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL.Keluarga Bebas Dadah Sebanyak 45 program pendidikan pencegahan dadah iaitu keluarga bebas dadah telah dilaksanakan pada Oktober 2011 melibatkan 3.00% 390 1.765 300 22. 1. 897 orang remaja dan 842 orang kanak-kanak. AADK 21 .144 orang dewasa. BIL. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 48.338 *Sumber: Bahagian Pencegahan. 2.63% 60.097 500 45 842 897 2.00% 841 2.00% BIL.43% 7.Laporan Dadah Oktober 2011 3. 1 2 3 Family On Alert Forum Let‟s Talk About Health & Drugs Lain-lain Program JUMLAH 23 21 1 408 404 30 23. Jadual 15: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Keluarga Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.303 0 BIL.1 Program Pendidikan Pencegahan Dadah .741 orang peserta program Family On Alert (Jadual 15).31% 45.26% 34.097 orang telah menghadiri program Forum Let‟s Talk About Health and Drugs dan 1.93% 6.18% 0. JUMLAH BIL. Seramai 5. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL. PROGRAM PENCEGAHAN 3.00% 102 625 170 5.741 5.455 3.40% 34.86% 12.

339 orang peserta manakala sebanyak 7 program Sayangi Hidup Elak Dadah Selamanya (SHIELDS) telah dilaksanakan dengan penglibatan peserta seramai 516 orang (Jadual 16).58% 112 260 2.42% 36.32% 404 1.351 73 4. 0 12 32 516 1.2 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Institusi Pendidikan Bebas Dadah Seramai 9.71% 19.206 orang telah menghadiri program pendidikan pencegahan dadah di institusi pendidikan seluruh negara pada bulan Oktober 2011 melibatkan 73 program di peringkat sekolah rendah.306 3. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 0.206 *Sumber: Bahagian Pencegahan.306 orang adalah kanak-kanak.339 7.29% 79. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.670 21.00% 0.067 343 78. AADK 22 .306 0. menengah dan institusi pengajian tinggi. Program Tomorrow‟s Leader dilaksanakan sebanyak 25 program dengan dihadiri 1. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL.042 1.90% 0.042 orang adalah remaja. Jadual 16: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Institusi Pendidikan Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL. Daripada jumlah tersebut 4.814 orang belia dan 44 orang dewasa.44% BIL. JUMLAH BIL. 1. BIL. 1 2 3 SHIELDS Tomorrow's Leader Lain-lain Program JUMLAH 7 25 41 0 0 4. 3.814 44 9.69% 4.00% 58.Laporan Dadah Oktober 2011 3.00% 0.67% BIL.

PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI KANAKKANAK PERATUS REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 15.00% 0.13% 75.15% 90 161 465 58 10 BIL.00% 477 487 668 160 532 84.108 peserta telah menghadiri program pendidikan pada bulan Oktober 2011 dengan dihadiri 2.85% BIL.00% 0. Jadual 17: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Tempat Kerja Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.108 *Sumber: Bahagian Pencegahan.324 orang belia dan 784 orang dewasa. AADK 23 .39% 98.00% 0. Sebanyak 23 program Sektor Swasta Bebas Dadah dilaksanakan dengan melibatkan 58.133 218 542 51 0 0 2.96% belia dan 41.04% 26.Laporan Dadah Oktober 2011 3.87% 24. BIL.00% 0.15% 58.324 784 3.96% 73. BIL. Seramai 3.00% 0. PROGRAM BIL.04% dewasa. 1 2 3 4 5 TEKAD Sektor Awam Bebas Dadah Sektor Swasta Bebas Dadah Sektor Agronomi Bebas Dadah Lain-lain Program JUMLAH 10 11 23 5 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.61% 1. 567 648 1. JUMLAH BIL.85% 41. swasta dan pertanian. 11 program Sektor Awam Bebas Dadah dilaksanakan dengan peserta yang hadir seramai 648 orang (Jadual 17).00% 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 0. Manakala itu.3 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Tempat Kerja Bebas Dadah Program pendidikan pencegahan dadah di tempat kerja dilaksanakan sama ada di sektor awam.

33% 40 26.312 50 15.49% 23.54% 55.00% BIL. Jadual 18: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Komuniti Bebas Dadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.782 877 20 0 6 1 0 0.00% 0.00% 40 13 75 0 0 BIL. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL. JUMLAH BIL.752 520 165 694 13.07% 34.07% 31. PROGRAM KANAKKANAK PERATUS BIL.58% 0.00% 30 20.81% 9.710 29.35% 0.05% 0.821 orang daripada pelbagai umur dan bangsa (Jadual 18).42% 35.234 442 0 0 33. 1.00% 607 10.62% 898 1.4 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Komuniti Bebas Dadah Program pendidikan pencegahan dadah bagi komuniti pada bulan Oktober 2011 telah dilaksanakan sebanyak 165 program melibatkan 29.038 2. Sebanyak 74 program PLKN telah dilaksanakan dengan dihadiri 64. 35. program SMART telah dilaksanakan sebanyak 30 program dengan melibatkan 1.55% 0.08% dewasa.173 5.67% 150 7 8 9 29 22 3 175 436 0 3.62% 3.650 180 62.00% 0.77% 4. BIL.85% remaja.779 orang peserta.33% 64.08% 8.00% 0.Laporan Dadah Oktober 2011 3.60% 7.20% 0.821 15.535 278 20 0 64. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 2. 1 2 3 4 5 SMART PLKN RADA MAWADAH HADA Kebangsaan Program Bersama NGO'S & Rakan Pintar Skuad 1Malaysia MAHABAH Lain-lain Program JUMLAH 30 74 5 1 0 1 0 82 0 0 0.354 290 18.36% 22.421 12.00% 9.954 2.40% 0. Selain itu.779 *Sumber: Bahagian Pencegahan.00% 746 1.00% 80 53.00% 1. AADK 24 .85% 50.70% 100.00% 0.07% belia dan 0.55% 46.857 5.

55 9 0 0.00% 100.963 0 0. BIL. dll) Media Penyiaran (Radio) Media Penyiaran (TV) Media Cetak (Pamplet.519.23 0 *Sumber: Bahagian Pencegahan. FB.208 2.00% 0 9.86% 24.00% 0 99.488 2. REMAJA PERATUS BELIA PERATUS DEWASA PERATUS 12.519.000 orang di seluruh negara (Jadual 19).Laporan Dadah Oktober 2011 3.00 % 0.800 0.00 % 0.559 7 4 0 0.00% 0.82% 0.596 23.00% 15.97 8 1.00 % 0. 1 2 3 Pameran Bas Pameran Media Baru (Laman Web. Program di media penyiaran (radio) paling ramai pendengar iaitu seramai 2.00% 0 780 15.928 4 115 0 0.781 29.00 % 0. PROG RAM KANAKKANAK PERATUS BIL.42 0 3.814 10.00% 9. PESERTA NAMA PROGRAM/ AKTIVITI BIL.00% 0 0 0.5 Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Kesedaran Awam dan Publisiti Antidadah Program pencegahan dadah berbentuk kesedaran awam dan publisiti antidadah telah dilaksanakan di seluruh negara dengan melibatkan 2.15% 0.04% 100. AADK 25 . JUMLAH BIL.803.534.00 % 0.00 % 29.00% 780 6 2.50% 13.00 % 0.803.31 9 2.72% 2.00% 20. Poster.349 159.800 3.09 7 2.00% BIL. 87.25 % 33.499 0 30.430 0 2.518 0 23.000 33.902 159.000 5 4 0 0.99 % 0.938 215.512.9 28 7.39% 28.230 orang peserta pada Oktober 2011.28% 10. dll) Media Luar (Papan Tanda) JUMLAH 291 19 385 27. Blog. 000 0 BIL. Jadual 19: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah – Kesedaran Awam dan Publisiti AntiDadah Bagi Bulan Oktober 2011 BIL.

13%) dan CCSC Seremban.1 Klinik Cure & Care 1Malaysia Seramai 493 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di Klinik C&C 1Malaysia seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011.3 Caring Community House (CCH) Seramai 5. CCH Tumpat.84%). AADK 4. Sabah/Sarawak (6.214 orang penagih menerima rawatan.676 orang (10. India (3. I-India.011 orang penagih menerima rawatan. Gong Baru. L-lain-lain *Sumber: Bahagian Rawatan.73%) dan CCH Stulang. C-Cina. Johor telah memberi perkhidmatan kepada 2.15%).63%). perubatan dan pemulihan di CCH seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011. Johor 374 orang (7. Kuala Lumpur 2. Klien Klinik C&C 1Malaysia berbangsa Melayu seramai 399 orang (80. Negeri Sembilan 1.533 orang (10.17%) serta Rompin.19%). Kuala Terengganu. Kelantan telah memberi perkhidmatan kepada 842 orang (16. RAWATAN.88%). Pulau Pinang 2. perubatan dan pemulihan di CCSC seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011. Pahang 346 orang (6. Perubatan dan Pemulihan.70%) manakala CCSC Barat Daya.2 Cure & Care Service Centre (CCSC) Seramai 25.24%).29%).Laporan Dadah Oktober 2011 4. S-Sabah/Sarawak. CCH Kg.69%) dan lain-lain bangsa (2.549 orang (10. Jadual 20: Jumlah Klien Di Klinik Cure & Care 1Malaysia Mengikut Bangsa Bagi Bulan Oktober 2011 Bangsa Sungai Besi Bukit Mertajam Kuching Tampoi Papar Kota Bharu Jerantut Tampin Jumlah M 120 88 30 26 0 88 19 28 399 C 12 8 4 3 2 1 1 0 31 I 11 3 0 2 0 0 0 0 16 S 0 1 7 0 25 0 0 0 33 L 1 0 0 13 0 0 0 0 14 Jumlah 144 100 41 44 27 89 20 28 493 Nota: M-Melayu. 4.720 orang (6. CCSC Chow Kit. PERUBATAN DAN PEMULIHAN 4. Terengganu 455 orang (8.93%). CCSC Johor Bahru. Cina (6. 26 .

Kelantan. Benta (45 orang) dan Karangan (12 orang). Nama PUSPEN Optima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bukit Chabang Karangan Kampung Selamat Dengkil Serendah Muar Perlop Tiang Dua Jeli Bachok (Wanita) 350 300 400 350 350 400 350 350 350 250 Jumlah Penghuni Oktober 2011 371 312 228 315 326 284 396 226 274 126 27 . Jadual 21: Jumlah Penghuni Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Bagi Bulan Oktober 2011 Kapasiti Bil.37%) dan 126 orang kaum wanita (2. Perlop (46 orang). Penghuni PUSPEN di kalangan kaum lelaki sebanyak 4.658 orang (97.784 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011.Laporan Dadah Oktober 2011 4. Kota Tinggi dan Jelebu (Jadual 21).63%) yang menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN Bachok.4 Penghuni di PUSPEN Seramai 4. Sebanyak tiga PUSPEN dalam proses penaiktarafan melibatkan PUSPEN Gambang. Beberapa PUSPEN telah dikenalpasti melebihi kapasiti ditetapkan seperti di Bukit Chabang (21 orang).

Nama PUSPEN Optima 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Besut Karak Raub Sungai Ruan Benta Kuching Sepang Papar Batu Kurau Serdang Jelebu* Gambang* Kota Tinggi* JUMLAH 350 300 350 300 150 150 300 250 250 350 0 0 0 6.Laporan Dadah Oktober 2011 Kapasiti Bil.200 Jumlah Penghuni Oktober 2011 312 291 168 196 195 150 0 132 216 266 0 0 0 4. Perubatan dan Pemulihan. AADK 28 .784 *PUSPEN ditutup sementara untuk proses penaiktarafan infrastruktur Jumlah keseluruhan penghuni termasuk di dalam Detox dan tahanan reman Sumber: Bahagian Rawatan.

29 .91% 7.26% 0.82%).77% 100. Sabah/Sarawak (3.823 orang (79.Laporan Dadah Oktober 2011 4.26%) dan lain-lain bangsa (0. Kemudian diikuti dengan kaum India (8.33%).784 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 79.823 374 394 156 37 4. Cina 4 orang (8.23% 3. Penghuni berbangsa Melayu merupakan penghuni remaja yang paling ramai iaitu sebanyak 27 orang (56.25%).83%) dan lain-lain 7 orang (14. Jadual 22: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Mengikut Etnik Pada Oktober 2011 ETNIK BIL. Sabah/Sarawak seramai 10 orang (20.77%).82% 8.23%).58%) (Jadual 23). Cina (7.5 Penghuni di PUSPEN Mengikut Etnik Jadual 22 menunjukkan bahawa penghuni berbangsa Melayu merupakan penghuni teramai di PUSPEN seluruh negara iaitu 3.91%). Perubatan dan Pemulihan.00% *Sumber: Bahagian Rawatan.6 Penghuni Remaja Di PUSPEN Seramai 48 orang penagih remaja yang berumur antara 13-18 tahun menjalani proses rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sepanjang Oktober 2011. AADK 4. PENAGIH 3.

37% daripada jumlah keseluruhan penghuni PUSPEN. 30 . seramai 194 orang (4. S-Sabah/Sarawak.88%) menghadapi masalah penyakit mental (Jadual 24). AADK 4. Besi Karak Lelaki Kuching Dengkil Papar Tiang Dua JUMLAH Perempuan (Bachok) JUMLAH M 4 0 0 7 0 0 0 11 16 27 C 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 1 0 0 0 2 9 10 L 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7 JUMLAH 4 0 0 17 0 0 0 21 27 48 Nota: M-Melayu. Perubatan dan Pemulihan. C-Cina. Selain daripada itu. I-India. Penghuni berbangsa Melayu ramai dikesan menghidap HIV iaitu seramai 217 orang. L-lain-lain *Sumber: Bahagian Rawatan.05%) menghidapi penyakit kronik dan 90 orang (1.7 Penghuni PUSPEN Yang Berpenyakit Seramai 257 orang penghuni yang sedang menjalani rawatan dan pemulihan didapati menghidap HIV iaitu 5.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 23: Pecahan Penagih Remaja Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Pada Oktober 2011 Remaja Besut Sg.

78% 1 100.57%) dan Cina 6 orang (21. 31 .33% 16.73% 15 0.25% 8 2.11% 100.67% 1. AADK 4.17% 15 0. Sabah/Sarawak 8 orang (28.43% 157 KRONIK 80.00% 8. Perubatan dan Pemulihan.95% 5 1.00%). Penghuni paling ramai memasuki PUSPEN adalah penghuni berbangsa Melayu seramai 14 orang (50.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 24: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan Dan Pemulihan Di PUSPEN Yang Berpenyakit Pada Oktober 2011 ETNIK PENYAKIT MELAYU CINA INDIA SARAWAK 217 HIV 84.43%) (Jadual 25).00% 194 12 23 3 2 257 SABAH/ LAIN-LAIN JUMLAH *Sumber: Bahagian Rawatan.51% 1 100.89% 3.58% 3 7.8 Kemasukan Ke PUSPEN Seramai 28 orang penghuni telah dimasukkan ke PUSPEN seluruh negara untuk menjalani rawatan dan pemulihan pada Oktober 2011.00% 90 4.00% 8.93% 63 MENTAL 70.67% 16 8.

00% 28. PENAGIH 14 6 0 8 0 28 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 50.9 Pembebasan Penagih Dadah Dari PUSPEN Seramai 265 orang penghuni PUSPEN di seluruh negara telah dibebaskan daripada menjalani rawatan dan pemulihan melibatkan 79.62% adalah kaum Melayu (211 orang).00% 100.57% 0. 32 . AADK 4.02%) (Jadual 26).43% 0.30%) dan Sabah/Sarawak seramai 8 orang (3.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 25: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dimasukkan Ke PUSPEN Pada Oktober 2011 Untuk Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK BIL.00% 21.00% *Sumber: Bahagian Rawatan. India seramai 22 orang (8. Cina seramai 24 orang (9. Perubatan dan Pemulihan.06%).

30% 3.191 orang (11.41%). Perubatan dan Pemulihan. diikuti negeri Perak seramai 6.55% 100.68%).881 orang (12.72%) (Jadual 27). seksyen 38b(1) denda (1.62% 9.02% 0. Kedah seramai 5. AADK 4.99% daripada kes pengawasan keseluruhannya dengan 3.864 orang) dan seksyen 38b(1) penjara seramai 611 orang.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 26: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dibebaskan Pada Oktober 2011 Setelah Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK BIL. Kes pengawasan kedua tertinggi dicatatkan di negeri Pulau Pinang iaitu seramai 6.047 orang iaitu 12.101 orang di bawah seksyen 6(1)(b).963 orang (11.262 orang sedang menjalani rawatan dan pemulihan dalam komuniti sehingga Oktober 2011. PENAGIH 211 24 22 8 0 265 PERATUS Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH 79.275 (9.00% *Sumber: Bahagian Rawatan.00%) diikuti Kelantan 5. Kes pengawasan tertinggi dicatatkan di Selangor seramai 7.10 Bilangan Kes Pengawasan Di Dalam Komuniti Seramai 54.06% 8. 33 .

243 4. 38B (1) Penjara SEK.010 328 1.137 3.242 468 340 454 325 611 490 45 33 679 0 429 6.859 7.294 723 5.864 863 476 381 1.101 1. Perubatan dan Pemulihan.411 729 1. 9(2)(b) SEK.754 739 1.550 912 164 679 1.504 1. 6(1)(a) SEK.493 1.872 153 2. 9(2)(a) SEK.881 3.720 3. 8(3)(a) SEK.610 3 62 14 76 34 55 42 59 57 6 18 13 120 117 676 2 68 36 32 91 26 121 136 65 14 25 77 18 41 752 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 2 6 0 3 2 7 6 0 0 8 9 0 44 158 736 1.298 1.762 5.666 54.269 771 632 248 793 165 117 9.648 2.715 2. 38B (1) Denda JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PERLIS KEDAH PULAU PINANG TERENGGANU KELANTAN PERAK PAHANG SELANGOR WP KUALA LUMPUR NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR SARAWAK SABAH JUMLAH 79 1. NEGERI SEK.427 2.963 6.170 1. 6(1)(b) SEK.331 538 2.191 3.275 6.120 1.262 *Sumber: Bahagian Rawatan.960 367 1.126 135 147 20. AADK 34 .Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 27: Pecahan Bilangan Kes Pengawasan Di Dalam Komuniti Sehingga Oktober 2011 PERINTAH PENGAWASAN APD (R&P) 1983 & ADB 1952 BIL.189 263 814 16. 8(3)(b) SEK.885 712 1.551 2.047 3.

mengunyah menghisap. menjalani pengawasan dalam komuniti selama 2 tahun Seksyen 6(1)(b) – Perintah majistret yang boleh dibuat ke atas penagih iaitu memerintahkan orang itu diletakkan di bawah pengawasan tidak kurang 2 tahun dan tidak melebihi 3 tahun Seksyen 8(3)(a) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang menjalaninya dengan sukarela iaitu menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan selama 2 tahun dan selepas itu menjalani pengawasan selama 2 tahun Seksyen 8(3)(b) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang menjalaninya dengan sukarela iaitu diletakkan di bawah pengawasan tidak kurang 2 tahun dan tidak melebihi 3 tahun Seksyen 9(2) – Prosedur bagi rawatan dan pemulihan penagih dadah yang belum dewasa dan yang baginya bantuan dikehendaki Seksyen 38B – Kuasa mahkamah berkenaan dengan orang yang didapati bersalah di bawah seksyen 15 (makan. menyedut atau memasukkan bahan-bahan itu ke dalam badan dengan apa jua cara atau dengan menggunakan apa jua alat) 35 . meminum.Laporan Dadah Oktober 2011 Seksyen 6(1)(a) – Perintah majistret yang boleh dibuat ke atas penagih iaitu memerintahkan orang itu menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan yang ditetapkan dalam tempoh 2 tahun dan selepas itu. menelan.

program operasi yang dilaksanakan oleh Bahagian Penguatkuasaan dikenali sebagai Ops Res-Q yang dikategorikan mengikut negeri hotspot dan negeri bukan hotspot. Kelantan. Manakala negeri bukan hotspot adalah negeri yang tidak berisiko tinggi kes penagihan dadah iaitu negeri yang tidak dikategorikan di bawah negeri hotspot.801 orang telah menjalani ujian urin sepanjang Oktober 2011 di negeri hotspot dengan 332 orang telah didapati positif urin dan 132 orang positif patologi iaitu yang telah disahkan pegawai perubatan bahawa telah mengambil dadah.1 Ujian Urin Di Negeri Hotspot Jadual 28 menerangkan bahawa seramai 1. Jadual 28: Jumlah Pengunjung Di Negeri Hotspot Untuk Ujian Urin Bagi Oktober 2011 JUMLAH POSITIF URIN 126 8 64 81 16 37 332 JUMLAH POSITIF PATOLOGI 57 0 63 0 0 12 132 NEGERI KEDAH PULAU PINANG KELANTAN SELANGOR WP KUALA LUMPUR JOHOR JUMLAH JUMLAH DIUJI 334 77 465 401 19 505 1. AADK 36 . PENGUATKUASAAN DAN PENGAWASAN Bermula pada Julai 2010. 5.Laporan Dadah Oktober 2011 5.801 *Sumber: Bahagian Penguatkuasaan dan Pengawasan. Pulau Pinang. Negeri-negeri hotspot adalah negeri yang berisiko tinggi kes penagihan dadah seperti Kedah. Kelantan mencatatkan kes positif patologi tertinggi iaitu seramai 63 orang daripada 64 yang positif urin. Selangor. Kuala Lumpur dan Johor.

AADK 37 .345 orang telah diambil ujian urin di negeri bukan hotspot dan 58 orang telah didapati positif patologi daripada 299 positif urin.2 Ujian Urin Di Negeri Bukan Hotspot Seramai 2.Laporan Dadah Oktober 2011 5. Bilangan positif patologi tertinggi dikesan di Terengganu seramai 25 orang daripada 124 orang yang positif urin (Jadual 29). Jadual 29: Jumlah Pengunjung Di Negeri Bukan Hotspot Untuk Ujian Urin Bagi Oktober 2011 JUMLAH DIUJI 11 349 271 57 251 1.345 JUMLAH POSITIF URIN 3 49 15 2 68 124 26 12 299 JUMLAH POSITIF PATOLOGI 0 0 13 0 9 25 0 11 58 NEGERI PERLIS PERAK NEGERI SEMBILAN MELAKA PAHANG TERENGGANU SARAWAK SABAH JUMLAH *Sumber: Bahagian Penguatkuasaan dan Pengawasan.102 68 236 2.

33% melibatkan 82.861 kes tahun ini. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 14.33% 15.3 Tangkapan Polis Diraja Malaysia (PDRM).960 kes tahun 2010 kepada 92. 1952 Seksyen 39B Seksyen 39A Lain-lain Seksyen* Jumlah ADB (LLPK). 9 dan 12(3) ADB *Sumber: Polis Diraja Malaysia dan Kastam Diraja Malaysia 38 .239 80.804 70. Kastam Diraja Malaysia (KDRM) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) telah berjaya menangkap 92. 6. 1985 JUMLAH 3.861 3. Jadual 30: Perbandingan Jumlah Tangkapan Di Bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 Bagi Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS KESALAHAN JAN-OKT 2011 JAN-OKT 2010 PERBEZAAN 2011/2010 (%) ADB.861 orang mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985 pada Januari-Oktober 2011.54% -39.564 82.70% *Lain-lain seksyen – Seksyen 15(1)(a).685 79.39% 14.721 1.226 kes tangkapan tahun 2011 berbanding 70.70% iaitu dari 80.09% 16.685 orang tahun sebelumnya (Jadual 30).320 6.72% 13.960 2. Peningkatan paling besar berlaku di bawah seksyen lain-lain iaitu sebanyak 16.Laporan Dadah Oktober 2011 5. 6b.226 92.110 751 92.232 5.

pil ecstasy. heroin no. 3. candu mentah. 4.4 Rampasan Dadah Agensi penguatkuasaan seperti PDRM. pil yaba. 39 . pil psikotropik dan daun ketum (Jadual 31). APMM dan Bahagian Perkhidmatan Farmasi. Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah sepanjang Januari-Oktober 2011.Laporan Dadah Oktober 2011 5. heroin no. KDRM. Terdapat beberapa jenis dadah menunjukkan peningkatan kuantiti yang dirampas berbanding tempoh yang sama tahun lepas seperti heroin base. syabu.

539 216.25% -91.56% 1211.35 Ketum (kg) 2.12 1.44% 25.86 37. 3 (kg) Heroin No.295.53% -46.74 0.55 70.02% *Sumber: Polis Diraja Malaysia.649 264.403 184.65 30.637.058.36% -30.20% 6627.18 26.088 84.39 6.85% 0.78% 159.76 992.18% -91.784.09 100.185.486 2.177 263.21 1.449 390.012.40% 195.006.02% -2.36 PERBEZAAN 2011/2010 (%) 733.534 374.22 85.079.97% 41.011 4.584 1. 4 (kg) Ganja (kg) Candu Mentah (kg) Candu Masak (kg) Kokain (kg) Syabu (kg) Serbuk Ecstasy (kg) Pil Ecstasy (biji) Pil Yaba (biji) Pil Psikotropik (biji) Eramin 5 (biji) Ketamine (kg) Kodein (liter) Ketum (liter) 254.01 30.27 2.59 984 0.Laporan Dadah Oktober 2011 Jadual 31: Perbandingan Rampasan Dadah Bagi Bulan Januari-Oktober 2011 dan 2010 JENIS DADAH JAN-OKT 2011 JAN-OKT 2010 30.19% 80.27% -97.90% -73.75% PENUNJUK (↑/↓/-) ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ Heroin Base (kg) Heroin No.205 250.92 27. Kastam Diraja Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia 40 .45 96.13 0.484.57 788.359 20.329 1.

Bilangan ini menunjukkan penurunan sebanyak 51.613 orang penagih berulang. pil yaba. heroin no. 4.011 klien di CCSC dan 5. agensi penguatkuasaan merampas dadah di seluruh negara dengan beberapa jenis dadah menunjukkan peningkatan berbanding tempoh yang sama tahun lepas seperti heroin base.82% berbanding tempoh yang sama tahun lepas.Laporan Dadah Oktober 2011 6. pil psikotropik dan daun ketum. syabu. PENUTUP Sebanyak 9. candu mentah. Peningkatan rampasan dadah ini adalah usaha pihak berkuasa tempatan dalam usaha memerangi dadah yang merupakan musuh negara nombor satu. Cure and Care Service Centre (CCSC) dan Caring Community House (CCH) di seluruh negara. AADK telah melaksanakan program rawatan dan pemulihan secara sukarela dengan menyediakan Klinik Cure and Care 1Malaysia (C&C). pil ecstasy.163 orang adalah penagih baru dan 3.214 klien di CCH mendapatkan rawatan dan pemulihan sehingga akhir Oktober 2011. 41 . heroin no. 25. Selain itu. Selain itu.776 orang penagih dadah dikesan sepanjang Januari-Oktober 2011 dengan 6. seramai 4.784 orang penagih menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sehingga akhir Oktober 2011. 3. Seramai 493 klien C&C.

Laporan Dadah Oktober 2011 LAMPIRAN UNDANG –UNDANG DADAH DI MALAYSIA BIL UNDANG-UNDANG DADAH AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 TUJUAN AKTA Suatu akta bagi membuat peruntukkan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan. Suatu akta untuk mengawal pengimportan. Membuat peruntukkan khas berhubung dengan bidang kuasa Mahkamah terhadap kesalahan–kesalahan yang tertakluk dibawahnya dan perbicaraan Mahkamah. 5. AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 – (PINDAAN) 1998 3. “Racun” bermaksud bahan– bahan yang dinamakan dan disenaraikan didalam Senarai Racun dan termasuk apa–apa campuran. Seliaan merupakan proses rawatan lanjutan yang menitik beratkan pengawasan keatas penagih–penagih bertujuan memastikan mereka tidak mengulangi tabiat penagihan mereka. penyediaan. pengeksportan. pemilikan. solusi atau yang asli yang mengandungi bahan–bahan tersebut apa – apa penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung didalam Jadual Kedua Akta ini. penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah merbahaya tertentu. penjualan dan penggunaan racun. Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983 (Pindaan) 1998 digubal bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih–penagih dadah. Suatu akta bagi membuat peruntukkan– peruntukkan mengenai kesalahan – kesalahan berhubung dengan harta dan mengenai penyitaan dan perlucuthakan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan kesalahan – kesalahan dibawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai tahanan pencegahan orang – orang yang ada kaitan dengan apa–apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat pengedaran dadah berbahaya. 2. 1. pengilangan. pengeluaran. AKTA RACUN 1952 42 . AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH – LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1985 AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTHAKAN HARTA) 1988 4.

6 Memiliki kurang daripada 5 gm candu mentah atau daun koka atau pokok popi atau biji ganja dari popi 9 Memiliki kurang 100 gm candu masak 43 .atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.000/. 37 (ADB) Memiliki 5-15 gm heroin atau morfin Memiliki 250-1000 gm candu Memiliki 50 – 200 gm ganja Memiliki lebih 15-40 gm kokain Memiliki lebih 750 gm daun koka Memiliki 30-50 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ectasy (untuk butir terperinci rujuk Sek.000/. 39A(2)) Memiliki 2-5 gm heroin atau morfin Memiliki 20-50 gm ganja Memiliki 5-15 gm kokain Memiliki 100-250 gm candu Memiliki 250-750 gm daun koka Memiliki 5-30 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek.Laporan Dadah Oktober 2011 RINGKASAN SEKSYEN-SEKSYEN PENTING AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 (PINDAAN 1998) SEKSYEN 39B KESALAHAN/JENIS DADAH Memiliki 15 gm atau lebih heroin dan/atau morfin Memiliki 1000 gm atau lebih candu masak atau mentah Memiliki 40 gm kokain atau lebih Memiliki 200 gm atau lebih ganja Memiliki 2000 gm daun koka atau lebih Memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. 39A(1)) Menanam atau mengusahakan pokok ganja HUKUMAN Mati Mandatori 39A(2) Tidak kurang lima tahun penjara atau dipenjara seumur hidup dan tidak kurang 10 sebatan 39A(1) Tidak kurang 2 tahun penjara tetapi tidak lebih 5 tahun dan sebatan tidak kurang 3 sebatan dan tidak lebih 9 sebatan 6B Penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang 6 sebatan. Denda tidak lebih RM20. Denda tidak lebih RM20.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.

atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. pemilikan alat perkakas menghisap dadah Denda tidak lebih RM20. 15(1)(a) Memasukkan dadah (dadah-dadah yang dijadualkan) ke dalam badan Denda tidak lebih RM 5.00 atau penjara tidak kurang 2 tahun. pusat pemulihan. 12(2) Memiliki kurang 2 gm heroin atau morfin Memiliki lain-lain dadah kurang daripada Sek. Bagi pegawai awam penjara. polis peg.000.Laporan Dadah Oktober 2011 10 Penggunaan sesuatu permis. Perancangan Dan Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia Oktober 2011 44 . 39(A)(1) Pejawat awam yang bertugas di penjara. Denda tidak lebih RM100. lokap polis atau manamana tempat tahanan dan memiliki dadah di tempat tersebut.000.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.000/.00 atau penjara tidak kurang 2 tahun. 15(b) Berada di dalam premis tempat hisap Denda tidak lebih RM dadah 5. Bahagian Dasar. Pemulihan di kenakan sebatan tidal lebih 3 sebatan sebagai tambahan.000/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful