Anda di halaman 1dari 7

GURU SEBAGAI PEMBENTUK INSAN

Peranan Guru dalam Merealisasikan FPK


Menghayati kandungan FPK - menjadikan FPK sebagai garis panduan dan rujukan semasa melaksanakan tugas-tugas pendidikan serta fungsi-fungsi pendidikan masing-masing.

Peranan Guru dalam Merealisasikan FPK


Memainkan peranan aktif -Bersifat terbuka terhadap perubahan yang pesat dalam bidang sains dan teknologi terutamanya dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi. - Bersedia menimba ilmu dan kemahirankemahiran baru berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. - Berani dan sanggup melaksanakan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bilik darjah bagi mata pelajaran yang diajar.

Peranan Guru dalam Merealisasikan FPK


Menyedari hakikat bahawa tugas dan tanggungjawab bukan hanya terbatas dan tertumpu kepada penyampaian ilmu dan kemahiran sahaja. Memberi perhatian yang serius terhadap pembentukan modal insan

Peranan Guru dalam Merealisasikan FPG


Sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan yang dinamik realiti bidang pendidikan. Senantiasa memperkembangkan ilmu lanjutan penemuan baru dan inovasi. Memperoleh ilmu baru agar tidak ketinggalan zaman Sebagai rol model dan teladan yang baik bermoral, beretika, bersifat profesional.

Peranan Guru dalam Merealisasikan FPG


Mengamalkan penakulan logik dalam menjalankan tugas profesional dan rutin harian pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan diri secara profesional demi menjamin mutu profesion perguruan dan kualiti guru. Menghayati aspirasi negara yang dihasratkan dan warisan kebudayaan negara yang unik Tanggungjawab sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara.

Peranan Guru dalam Merealisasikan FPG


Mempunyai akauntabilti yang tinggi terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara (memastikan sistem penyampaian ilmu, kemahiran dan nilai yang berkesan).

Anda mungkin juga menyukai