Anda di halaman 1dari 29

KONSEP SENI DALAM PENDIDIKAN

memainkan peranan yang penting ke arah perkembangan kanak-kanak SDP membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh

Pandangan tokoh-tokoh
Teori konstruktivisme Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner Hermann (1991) Einstein Leonardo da Vinci

Matlamat Seni dalam Pendidikan

Objektif
Menghargai keindahan ciptaan Tuhan Membuat deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni Menjadikan SDP sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan

LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN


Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid. Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai, mencuba pendekatan & teknik baru, mendapat inspirasi dari persekitaran. Seni Dalam Pendidikan (SDP) dihubungkait dengan beberapa teori pembelajaran.

1. Teori Konstruktivisme
Murid membina sendiri pengetahuan secara aktif berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Murid mencari idea dengan yakin diri, berinteraksi dan akhirnya proses inkuiri akan terhasil. Dalam konteks SDP, kita: i. menyusun atur maklumat & pengetahuan ii. mengekspresi ilmu dalam bentuk baru iii. menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan iv. mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti

2. Teori Kecerdasan Pelbagai


mementingkan kebolehan untuk: a. menyelesaikan masalah b. menjana masalah baru c. menyumbangkan sesuatu yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya jenis-jenis kecerdasan termasuk: - verbal, logik, visual, kinestetik, muzik dll.

Kepentingan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam SDP

menyokong pembelajaran bersepadu menerima hakikat bahawa individu mempunyai pelbagai kecerdasan mewujudkan suasana kolaboratif menggalakkan inovasi penyelidikan dalam P&P meningkatkan kualiti diri dan motivasi diri meningkatkan kecerdasan dan potensi diri

3. Teori Pembelajaran Sosial


pembelajaran berlaku secara pemerhatian: a. Peniruan secara langsung b. Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan c. Peniruan elistasi murid membuat pemeraman idea memori yang berkekalan gerak balas daripada tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai

4. Teori Otak Kiri & Otak Kanan


Edward Gardner (1983), Roger Sperry (1967) dan Herman (1991) Otak mempunyai pelbagai fungsi Otak perlu penyuburan untuk membentuk insan kamil Kecerdasan otak melalui pembelajaran

5. Teori Pemprosesan Maklumat


Robert M. Gagne (1975) Pengalaman dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting dikaitkan dengan pengalaman baru Murid berinteraksi dalam penghasilan atau penyampaian Murid mendapat maklum balas daripada orang lain Mengelak perlakuan yang tidak diingini dan sebaliknya

LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN


Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid. Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai, mencuba pendekatan & teknik baru, mendapat inspirasi dari persekitaran. Seni Dalam Pendidikan (SDP) dihubungkait dengan beberapa teori pembelajaran.

1. Teori Konstruktivisme
 Murid membina sendiri pengetahuan secara

aktif berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Murid mencari idea dengan yakin diri, berinteraksi dan akhirnya proses inkuiri akan terhasil. Dalam konteks SDP, kita: i. menyusun atur maklumat & pengetahuan ii. mengekspresi ilmu dalam bentuk baru iii. menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan iv. mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan

2. Teori Kecerdasan Pelbagai


 mementingkan kebolehan untuk:

a. menyelesaikan masalah b. menjana masalah baru c. menyumbangkan sesuatu yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya
 jenis-jenis kecerdasan termasuk:

- verbal, logik, visual, kinestetik, muzik dll.

Kepentingan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam SDP

 menyokong pembelajaran bersepadu menerima hakikat bahawa individu mempunyai pelbagai kecerdasan mewujudkan suasana kolaboratif menggalakkan inovasi penyelidikan dalam

P&P meningkatkan kualiti diri dan motivasi diri meningkatkan kecerdasan dan potensi diri

3. Teori Pembelajaran Sosial


 pembelajaran berlaku secara pemerhatian:

a. Peniruan secara langsung b. Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan c. Peniruan elistasi murid membuat pemeraman idea memori yang berkekalan gerak balas daripada tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai

4. Teori Otak Kiri & Otak Kanan


 Edward Gardner (1983), Roger Sperry (1967) dan Herman (1991) Otak mempunyai pelbagai fungsi Otak perlu penyuburan untuk membentuk insan kamil Kecerdasan otak melalui pembelajaran

5. Teori Pemprosesan Maklumat


Robert M. Gagne (1975) Pengalaman dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting dikaitkan dengan pengalaman baru Murid berinteraksi dalam penghasilan atau penyampaian Murid mendapat maklum balas daripada orang lain Mengelak perlakuan yang tidak diingini dan sebaliknya

ISU-ISU BERKAITAN SENI DALAM PENDIDIKAN


 A) Penyerapan tiga dalam satu B) Penerimaan seni dalam pendidikan di sekolah C) Perlaksanaan di sekolah D) Kekaburan matlamat dan objektif E) Pertindihan subjek seni yang sedia ada F) masa interaksi guru bertambah G) Mata pelajaran yang rileks

1. Penyerapan dalam satu - Pelajaran seni visual, seni muzik dan pendidikan jasmani digabungkan. 2. Penerimaan seni dalam pendidikan sekolah - Subjek ini digunakan untuk recover subjek peperiksaan kerana inginkan pencapaian UPSR yang cemerlang 3. Perlaksanaan di sekolah - Sebagai subjek yang diintegrasikan, guru cenderung untuk mengajar kepakaran seni sahaja.

4. Kekaburan malamat dan objektif -Terminologi dan laras bahasa Seni dalam pendidikan masih dalam konteks ingat-ingat lupa. 5. Pertindihan subjek seni yang sedia ada -Kedatangan seni dalam pendidikan seolah-olah membawa satu pertindihan aktiviti dan bidang yang diajar. 6. Masa interaksi guru bertambah -Guru mendapat tambahan waktu mengajar sedangkan sekarang ini mereka mempunyai jumlah interaksi mengajar yang maksimum 7. Mata pelajaran yang rileks - Tiada peperiksaan

1. Peranan ekspresi SDP menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan, pernyataan emosi, idea dan manifestasi pemikiran. Aktiviti SDP memberi peluang untuk murid membina keyakinan, menajamkan ekspresi, meningkatkan kreativiti, dan meningkatkan nilai estetik.

Peranan Ekspresi dalam SDP

2. Peranan Emosi -Emosi itu satu keadaan yang dialami oleh manusia melibatkan perubahan proses fisiologi, diri dan psikologi. Mohmood Nazar Mohammad (1991) (a)Kecerdasan emosi - Konsep IQ dan EQ : Intelligence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif sperti membaca. Menulis, mengira dan menyelesaikan masalah. IQ dikaitkan dengan kejayaan, namun tidak semua yang mempunyai IQ tinggi berjaya dalam hidup. Perkembangan pesat dalam bidang sains otak mendapati emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ).

(b) Membina emosi yang sihat -Guru yang penyayang dan ceria -Tahap EQ guru yang membina EQ murid - Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau peperiksaan yang cemerlang. - Terdapat perhubungan yang rapat antara EQ dan tingkahlaku. -Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial -Mereka lebih bekerjasama, suka menolong, boleh diharap dan berempati

(c) Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah -Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid - Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru-murid - Menguasai kemahiran mengajar EQ - Menggunakan prkataan-perkataan yang berkaitan dengan perasaan -Mengunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan - Menggunakan unsur puisi seperti sajak, pantun, syair dan cerita - Ada unsur kecintaan - Mengucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap interaksi.

3. Peranan Imaginasi dan kreativiti -Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan : Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah.

-Menurut Russel (1968), matlamat guru sekolah rendah dalam proses p&p ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati, kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi bentuk tekstur dan irama. - Melalui aktiviti seni, daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Kebolehan kanak-kanak selari dengan perkembangan diri mereka. Kanak-kanak bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan untuk mencipta sesuatu yang baru.

Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai