Anda di halaman 1dari 17

SITI SALIHAH BT MOHD AZMUDDIN WAN MOHD IQBAL WAN MUSTAFA MOHD ZAKWAN MOHAMAD (ZACK)

` `

Erik H. Erikson (1902-1994) dilahirkan di Frankfun Pernah bekerja dengan Sigmund Freud dalam kajian terhadap kanak-kanak Teorinya dikemukakan dalam bukunya, Childhood and Society dan mendapat pengiktirafan daripada konferan kank-kanak white house Mendapat pengiktirafan professor daripada Universiti Havard

Teori Psikososial Erikson adalah berdasarkan lima prinsip utama


i.

ii.

iii. iv.

v.

Setiap individu mempunyai kerperluan asas yang sama. Perkembangan individu bergantung kepada tindakbalas individu terhadap keperluan asasnya. Perkembangan individu mengikut tahap-tahap tertentu Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi supaya individu dapat berfungsi dengan baik dalam tahap berikutnya. Kegagalan mengatasi konflik pada satu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap berikutnya.

Dari lahir hingga 1 tahun


Asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan
Bayi perlu mempunyai hubungan yang erat, mendapat kasih sayang dan kepercayaan daripada penjaga. Sekiranya gagal, ketidak percayaaan akan timbul

1 tahun hingga 3 tahun


Autonomi lawan keraguan
Perkembangan tertumpu kepada fizikal, pada waktu inilah penentuan samada mereka percaya kepada keupayaan diri atau ragu-ragu berdasarkan faktor psikologi

4 tahun hingga 5 tahun


Inisiatif lawan rasa bersalah. Kanak-kanak cuba berdikari, ada inisiatif untuk melakukan sesuatu sendiri, kegagalan boleh membawa rasa bersalah

6 tahun hingga 11 tahun


Industri lawan rasa rendah diri Kanak-kanak perlu menguasai kemahirankemahiran tertentu di alam persekolahan, kegagalan membawa rasa rendah diri dan tiada keupayaan

12 tahun hingga 18 tahun


Identiti lawan kekeliruan identiti Mencari identiti diri bagi golongan remaja dalam pekerjaan, kemahiran, jantina dan bersosial.

Awal dewasa. 18 tahun hingga 35 tahun


Keintiman lawan keasingan Mula membentuk keintiman dalam hubungan, menuju ke arah perkahwinan dan membina kerjaya, kegagalan membawa kepada perasaan terasing dan tersisih.

Pertengahan dewasa. 35 tahun hingga 65 tahun


Generativiti lawan kekakuan Kehidupan berkeluarga dan kerjaya yang baik. Kegagalan membawa perassan pentingkan diri

Lanjut usia. 65 tahun ke atas


Integriti lawan kekecewaan Kejayaan dalam hidup berkeluarga dan karier. Kegagalan membawa kepada kesedihan dan kekecewaan.

Definisi : satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya. Bentuk : gembira, marah, takut, kecewa dan lain-lain.

Meliputi cara seseorang individu mengendalikan emosi diri. Orang yang mempunyai kecerdasan emosi bijak mengurus stress sekaligus tidak mengganggu tumpuan dan pemikiran serta menjaga hubungan sosial dengan baik Daniel Goleman (1995) : 80% kejayaan individu bergantung kepada (EQ) dan 20% (IQ)

Meyer dan Salovey (1993), kepintaran emosi memboehkan individu berfikir lebih kreatif dan dapat menggunakan emosi untuk menyelesaikan masalah.

Memahami emosi sendiri

Mengendalikan hubungan dengan orang lain Elemen

Kebolehan mengendalikan emosi

Menyedari emosi orang lain

Memotivasikan diri

Kesedaran emosi kendiri Sedar tentang keupayaan emosi yang dapat mempengaruhi sesuatu hubungan Mengenalpasti emosi orang lain

Mengawal emosi negatif dengan meregulasikan emosi tersebut

KEMAHIRAN PERSONAL DAN SOSIAL

Mennggunakan perkataan yang menggambarkan emosi yang relevan dengan situasi yang dihadapi

Menyedari bahawa emosi dalaman tidak semestinya diluah secara luaran

Berempati dan simpati dengan keadaan yang dialami oleh orang lain

Melibatkan cara untk mengawal ledakan emosi supaya individu boleh mengawal diri dalam sesuatu keadaan. Berikut adalah beberapa cara untuk meregulasi emosi : 1. Bermula dari punca luaran kepada punca dalaman Bayi bergantung kepada punca luaran seperti ibu bapa atau penjaga. Latihan harus diberikan agar mereka dapat meregulasikan emosi mereka sendiri.

Strategi kognitif mengangap cabaran merupakan sesuatu yang positf, jangan bangkitkan emosi negatif. 3. Ledakan emosi ledakan emosi berlaku apabila seseorang tidak dapat mengawal emosi dan betindak diluar batasan. Bimbingan ibu bapa dan guru penting untuk membolehkan kanakkanak mengawal ledakan emosi 5. Memilih dan mengawal situasi dan perhubungan semakin dewasa kanak-kanak, semakin kanakkanak tersebut meningkat keupayaan memilih situasi dan perhubungan yang dapat mengurangkan emosi negatif. Oleh itu, bantuan diperlukan untuk kanak-kanak ini memilih situasi dan perhubungan yang boleh membangkitkan emosi positif.

2.

6.

Menangani stres Kanak-kanak harus diberi pendedahan tentang stres dan cara mengawalnya. Hal ini boleh membantu kanak-kanak merugalasikan emosi dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Ibu bapa harus peka kepada stres kanak-kanak dan membantu mereka menghadapinya