P. 1
TEKS MC BAHASA

TEKS MC BAHASA

|Views: 62|Likes:
Dipublikasikan oleh Choirul Muhtadin

More info:

Published by: Choirul Muhtadin on Feb 25, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2012

pdf

text

original

TEKS MC BAHASA JAWA

Posted on 16/04/2010 Assalamu’alaikum wr. wb.

‫بسم ال الرحمن الرحيم الحمد ل رب العالمين و الصلة والسلم على اشرف النبياء و المرسلين سيدنا‬ ‫محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد‬

- Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo keluarga soho dzuriyahipun - Poro pejabat pemerintah sahe sipil menopo TNI ingkang tansah kawulo hormati, wabil khusus dumateng Bapak Bupati Wonosobo Bpk. Ahmad Naufa(hehe) - Kaping sepisan monggo kulo dereaken samiyo Muji Syukur wonten ngarsani Ngayunan Dalem Gusti Allah Swt, kanti Waosan Tahmid, Alhamduliilahirobbil ‘alamiin, awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal ndalu meniko kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing majlis ingkang mubarrok meniko, mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah minongko amal kesaenan, amiin Allohumma Amiin. Salawat serto salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem Nabi Agung Muhammad SAW, mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun mbenjang wonten ing yaumil qiyamah, Allohumma Amin. Hadirin-Hadirot ingkang tansah kito mulyaaken. Monggo adicoro pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW kito milai, ananging sak derengipun, keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah. Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan. Adicoro ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci AlQuran soho Sholawat nabi. Adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah. Adicoro ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul khasanah Adicoro ingkang kaping enem penutup kanti do’a. Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken Monggo sesarengan acara Sewelasan Soho Penutupan Mujahadah Kholwat kito bikak mawi waosan ummul Kitab :

‫لرضاء ال تعالى ولشفاعة رسول ال صلى ال عليه وسلم وبكرامة سلطان الولياء الشيخ عبد القادر‬ ‫الجيلني رضي ال عنه وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون والحاضرات في هذا‬ ‫…… المجلس وعلى كل نية صالحة الفاتحة‬
Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih Wahosan ayat-ayat suci Al-Qur’an soho Shalawat

Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh Kito lajengaken adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul Khasanah soho doanipun ingkang bade dipun asto dening ________________________________________________ dumateng panjenenganipun wekdal soho papan kito aturaken. Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking ________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir nyuwun agunging pangapunten. Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan soho penutupan mujahadah kholwat.Nabi Muhamamd SAW. . Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani Panitia ingkang bade dipun asto dening _________________________________________ wekdal soho papan kito aturaken.. Kaljengaken adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah Tahlil ingkang bade dipun pimpin dening _________________________ wekdal soho papan kito aturaken. ingkang badhe dipun astho dening __________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq Wassalamu’alaikum Wr Wb.

bade maosaken susunan Acoro ing ndalu puniko : Sepindah. Waosan Tahlil Istirahat acoro kaping Gangsal. Kaping Tigo. Ingkang kawulo horamti shohibul bait Sederek…………. wa ala umurriddunya waddin.Dumateng Sederek……wekdal soho panggenan kulo sumangga aken. Nabi ingkang angrubah zaman jahiliyah ngantos jaman Islamiyah. sehinggo ndalu puniko kito sami saget nderek hormat Maulidurrosul. ingkang dipun Waos dumateng Sederek…………………Dumateng Sederek………. kito sedoyo pinaringanl syafaat Al Qur’an. ing acoro sepindah puniko kito bika’ kanti waosan Ummul Kitab. wa ala alihi washohbihi aj main. biqoulina Allahuma Sholi ala Syaiyidina Muhammad Wa ala ali syayidina Muhammad. Alaniyah al Fatihah……… Acoro kaping kaleh inggih puniko waosan kalam illahi. bileh kito sedoyo tansah pinaringan kanugrahan arupi Nikmat Islam soho Iman. Iftitahul Majlis. Wabihinastain. Sederek sedoyo ingkang kulo hormati. arupi sehat wal afiat. kaleresan ndalu puniko wonten dalemipun Sederek…… kanti mboten wonten alangan setunggal punopo. La haula wala kuata Illa billahil Aliyyil adhim. Monggo sareng-sareng. Matur nuwun dumateng Sederek…… mugi-mugi kito sedoyo pinaringan Syafaat . Ingkang kawulo hormati Sesepuh pinisepuh. Waosan Al Berjanji lan Sholawat Nabi. ingkang dipun waos dumateng Sederek…. Kaping kalehipun. Wassholatu Wassalamu ala anbiya’i wal mursalin. sholawat salam ugi tansah kito nglaeraken ing Ngarso Junjungan kito Nabi agung Muhammad SAW. Amma ba’du. mbenjeng ing Yaumil akhir kito lan keluargo kito pinaringan Syafa’atul Udma’. Biqoulina AlhamdulillahiRobbil Alamin. Nabi ingkang kito derekaken sedoyo tindak lampahipun. Waosan ayat-ayat suci Al Qur’an.Amin. ugi kito tansah pinaringan nikmat Jasmani. Acoro kaping tigo nun inggih waosan Al Berjanji lan Sholawat Nabi.wekdal soho panggenan kulo haturaken.Protokol kreasi asli dari Abu Nayya Taineswe Kudus Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Kaping Enem Sambutan-sambutan Kaping Pitu Pengumuman-pengumuman. Kaping Kaleh. Keparing ing mriki kulo selaku Pranoto acoro. mugi-mugi acoro ndalu puniko mlampah kanti sae mboten wonten alangan setunggal punopo. Mugi-mugi kanti sholawat ingkang kito waos. amin Allahuma amin…. Matur nuwun dumateng sederek…… mugi-mugi kanti waosan Kalam Illahi kolo wau. Kaping Wolu Iftitamul Majlis.amin Allahuma amin. monggo kito sami sareng-sareng nglaeraken syukur ing Ngarso Dalem Allah SWT. Kaping Sekawan. Sepindah.

Acoro selajengipun inggih puniko penutup. padang kuburipun. Kulo selaku pranoto acoro nyuwun pangapunten ingkang katah.kulo aturaken maturnuwun. monggo ing acoro puniko kito pungkasi kanti waosan surotul Fatihah. wekdal soho panggenan kulo sumangga aken. wekdal soho panggenan kulo sumangga aken. amin Allahuma amin…. . Sambutan kaping kaleh sangking wakil Jam’iyah Al Berjanji. ingkang dipun aturaken dumateng Sederek…… wekdal soho panggenan kulo sumangga aken...kulo aturaken maturnuwun. Alaniah Al Fatihah…. amin Allahuma amin….pengumuman. Acoro kaping Enem inggih puniko sambutan-sambutan. Dumateng sederek…. Dumateng sederek…. Acoro kaping Gangsal inggih puniko Istirahat. Wabillahit Taufiq wal Hidayah. mbok bileh wonten kekhilafanipun anggen kulo matur. Sinambi menikmati hidangan ingkang wonten.kulo aturaken maturnuwun. lan sedoyo kalepatanipun dipun ngapunten deneng Allah SWT. Acoro kaping sekawan inggih puniko waosan Tahlil. ingkang dipun pimpin dumateng Sederek…. ingkang dipun sampe aken dumateng Sederek…. wiwit awal ngantos akhir. Dumateng sederek….. Acoro kaping pitu inggih puniko Pengumuman. acoro kito lajengaken. ingkang dipun sampeaken dening sederek…. Sambutan sepindah sanking Shohibul Bait.lan ahli kubur kito sedoyo pinaringan jembar kuburipun..Dumateng Sederek……wekdal soho panggenan kulo sumangga aken. Matur nuwun dumateng Sederek…… mugi-mugi ahli kubur shohibul bait. Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.Kanjeng Nabi Muhammad SAW mbenjing wonten ing Yaumil Kiyamah.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->