P. 1
TEKS MC BAHASA

TEKS MC BAHASA

|Views: 63|Likes:
Dipublikasikan oleh Choirul Muhtadin

More info:

Published by: Choirul Muhtadin on Feb 25, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2012

pdf

text

original

TEKS MC BAHASA JAWA

Posted on 16/04/2010 Assalamu’alaikum wr. wb.

‫بسم ال الرحمن الرحيم الحمد ل رب العالمين و الصلة والسلم على اشرف النبياء و المرسلين سيدنا‬ ‫محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد‬

- Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo keluarga soho dzuriyahipun - Poro pejabat pemerintah sahe sipil menopo TNI ingkang tansah kawulo hormati, wabil khusus dumateng Bapak Bupati Wonosobo Bpk. Ahmad Naufa(hehe) - Kaping sepisan monggo kulo dereaken samiyo Muji Syukur wonten ngarsani Ngayunan Dalem Gusti Allah Swt, kanti Waosan Tahmid, Alhamduliilahirobbil ‘alamiin, awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal ndalu meniko kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing majlis ingkang mubarrok meniko, mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah minongko amal kesaenan, amiin Allohumma Amiin. Salawat serto salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem Nabi Agung Muhammad SAW, mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun mbenjang wonten ing yaumil qiyamah, Allohumma Amin. Hadirin-Hadirot ingkang tansah kito mulyaaken. Monggo adicoro pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW kito milai, ananging sak derengipun, keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah. Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan. Adicoro ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci AlQuran soho Sholawat nabi. Adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah. Adicoro ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul khasanah Adicoro ingkang kaping enem penutup kanti do’a. Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken Monggo sesarengan acara Sewelasan Soho Penutupan Mujahadah Kholwat kito bikak mawi waosan ummul Kitab :

‫لرضاء ال تعالى ولشفاعة رسول ال صلى ال عليه وسلم وبكرامة سلطان الولياء الشيخ عبد القادر‬ ‫الجيلني رضي ال عنه وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون والحاضرات في هذا‬ ‫…… المجلس وعلى كل نية صالحة الفاتحة‬
Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih Wahosan ayat-ayat suci Al-Qur’an soho Shalawat

ingkang badhe dipun astho dening __________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh Kito lajengaken adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul Khasanah soho doanipun ingkang bade dipun asto dening ________________________________________________ dumateng panjenenganipun wekdal soho papan kito aturaken. Kaljengaken adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah Tahlil ingkang bade dipun pimpin dening _________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq Wassalamu’alaikum Wr Wb.Nabi Muhamamd SAW. saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir nyuwun agunging pangapunten. Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani Panitia ingkang bade dipun asto dening _________________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. . Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking ________________________________ wekdal soho papan kito aturaken.. Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan soho penutupan mujahadah kholwat.

Sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Matur nuwun dumateng sederek…… mugi-mugi kanti waosan Kalam Illahi kolo wau. bileh kito sedoyo tansah pinaringan kanugrahan arupi Nikmat Islam soho Iman. Sepindah. ing acoro sepindah puniko kito bika’ kanti waosan Ummul Kitab. ugi kito tansah pinaringan nikmat Jasmani. mbenjeng ing Yaumil akhir kito lan keluargo kito pinaringan Syafa’atul Udma’. Wassholatu Wassalamu ala anbiya’i wal mursalin. Waosan Al Berjanji lan Sholawat Nabi. Nabi ingkang kito derekaken sedoyo tindak lampahipun. Amma ba’du. Alaniyah al Fatihah……… Acoro kaping kaleh inggih puniko waosan kalam illahi. Wabihinastain.amin Allahuma amin. mugi-mugi acoro ndalu puniko mlampah kanti sae mboten wonten alangan setunggal punopo. Ingkang kawulo hormati Sesepuh pinisepuh. Biqoulina AlhamdulillahiRobbil Alamin. kito sedoyo pinaringanl syafaat Al Qur’an.Protokol kreasi asli dari Abu Nayya Taineswe Kudus Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Kaping Enem Sambutan-sambutan Kaping Pitu Pengumuman-pengumuman. Iftitahul Majlis. wa ala umurriddunya waddin. ingkang dipun Waos dumateng Sederek…………………Dumateng Sederek………. Ingkang kawulo horamti shohibul bait Sederek…………. Waosan Tahlil Istirahat acoro kaping Gangsal. Nabi ingkang angrubah zaman jahiliyah ngantos jaman Islamiyah. Kaping Wolu Iftitamul Majlis. Keparing ing mriki kulo selaku Pranoto acoro. Kaping kalehipun. biqoulina Allahuma Sholi ala Syaiyidina Muhammad Wa ala ali syayidina Muhammad. Kaping Tigo. ingkang dipun waos dumateng Sederek…. sholawat salam ugi tansah kito nglaeraken ing Ngarso Junjungan kito Nabi agung Muhammad SAW. wa ala alihi washohbihi aj main. bade maosaken susunan Acoro ing ndalu puniko : Sepindah. arupi sehat wal afiat. Kaping Sekawan. Waosan ayat-ayat suci Al Qur’an. kaleresan ndalu puniko wonten dalemipun Sederek…… kanti mboten wonten alangan setunggal punopo.Amin. amin Allahuma amin…. sehinggo ndalu puniko kito sami saget nderek hormat Maulidurrosul.Dumateng Sederek……wekdal soho panggenan kulo sumangga aken.wekdal soho panggenan kulo haturaken. Kaping Kaleh. Acoro kaping tigo nun inggih waosan Al Berjanji lan Sholawat Nabi. Mugi-mugi kanti sholawat ingkang kito waos. Matur nuwun dumateng Sederek…… mugi-mugi kito sedoyo pinaringan Syafaat . Monggo sareng-sareng. La haula wala kuata Illa billahil Aliyyil adhim. monggo kito sami sareng-sareng nglaeraken syukur ing Ngarso Dalem Allah SWT.

Dumateng sederek…. Acoro kaping pitu inggih puniko Pengumuman.kulo aturaken maturnuwun.. Sinambi menikmati hidangan ingkang wonten.pengumuman. ingkang dipun sampeaken dening sederek….. wekdal soho panggenan kulo sumangga aken. Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. wiwit awal ngantos akhir. Dumateng sederek…. Matur nuwun dumateng Sederek…… mugi-mugi ahli kubur shohibul bait. Acoro selajengipun inggih puniko penutup. ingkang dipun pimpin dumateng Sederek…. Alaniah Al Fatihah…. Acoro kaping Enem inggih puniko sambutan-sambutan. Sambutan kaping kaleh sangking wakil Jam’iyah Al Berjanji. Sambutan sepindah sanking Shohibul Bait. wekdal soho panggenan kulo sumangga aken. acoro kito lajengaken. lan sedoyo kalepatanipun dipun ngapunten deneng Allah SWT.Dumateng Sederek……wekdal soho panggenan kulo sumangga aken. mbok bileh wonten kekhilafanipun anggen kulo matur. Dumateng sederek…..lan ahli kubur kito sedoyo pinaringan jembar kuburipun.Kanjeng Nabi Muhammad SAW mbenjing wonten ing Yaumil Kiyamah. Acoro kaping sekawan inggih puniko waosan Tahlil.kulo aturaken maturnuwun. amin Allahuma amin…. ingkang dipun aturaken dumateng Sederek…… wekdal soho panggenan kulo sumangga aken.kulo aturaken maturnuwun. Acoro kaping Gangsal inggih puniko Istirahat. amin Allahuma amin…. Kulo selaku pranoto acoro nyuwun pangapunten ingkang katah. .. padang kuburipun. ingkang dipun sampe aken dumateng Sederek…. monggo ing acoro puniko kito pungkasi kanti waosan surotul Fatihah. Wabillahit Taufiq wal Hidayah.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->