Anda di halaman 1dari 11

1 PEJABAT PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2010 PERATURAN PEMARKAHAN ESEI SEJARAH KERTAS 1249/2

5 Terdapat tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu dari Semenanjung Tanah Arab, China dan India. Soalan Butiran 5 (a) Terangkan teori kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab. F1 Pendapat John Crawford H1a Islam berkembang menerusi aktiviti para pedagang. H1b Pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China. H1c Catatan China mengatakan orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan petempatan di Canton/Amoy (300M). H1d Sebelum ke China, mereka singgah di pelabuhan Asia Tenggara/ di Selat Melaka. H1e Mereka menunggu perubahan angin monsun. H1f Mereka menetap beberapa bulan sebelum meneruskan perjalanan. H1g Mereka membina perkampungan. H1h Perkampungan menjadi tapak berdagang/tempat mengumpul barang jualan/tempat membeli barang mewah. H1i Berkahwin dengan penduduk tempatan. H1j Pedagang berbincang/berinteraksi/berdakwah dengan pedagang tempatan. H1k Nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh pendakwah menarik minat orang tempatan untuk mendalami Islam. H1l Wujud perkampungan Islam Ta Shih di Sumatera Utara 650M. F2 Pendapat Syed Muhammad Naquib al-Attas H2a Persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab. H2b Perkataan Arab yang terdapat pada tulisan jawi diambil daripada bahasa Arab. H2c Adat resam dan kebudayaan Melayu banyak dipengaruhi oleh budaya Arab. H2d Karya tempatan banyak menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Arab. H2e Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan bahawa mubaligh/ pendakwah yang pertama tiba di Pasai ialah Syeikh Ismail H2f Syeikh Ismail mengislamkan Raja Pasai, iaitu Merah Silu/ bergelar Malik al-Salleh. H2g Raja Pattani Phaya Tu Nakpa diislamkan oleh Syeikh Said. Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Soalan Butiran F3 Bukti Tambahan Kedatangan Islam dari Tanah Arab H3a Kitab agama/Hikayat Nabi Bercukur yang dikarang dalam Bahasa Melayu peringkat awal menggunakan bahasa/gaya penulisan dipengaruhi oleh bahasa Arab. H3c Tiada unsur India atau China dalam kitab yang dikarang oleh ulama tempatan pada peringkat awal. H3d Kitab tempatan seperti tauhid, tafsir al-Quran dan Hadis menggunakan bahasa Arab/sumber rujukan dari Arab. [Mana-mana 10 X 1m] 5 (b) Jelaskan bukti kedatangan Islam dari China. F1 Dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia F2 dan oleh S.Q Fatimi F3 Emanuel Gadinho Eredia memberi alasan bahawa Khan Fo/ Canton/Guang Zhou telah menjadi pusat perniagaan terkenal di kalangan peniaga Arab sejak abad ke-9M. F4 Jalinan hubungan antara peniaga membolehkan Islam berkembang di kalangan peniaga China di negara China. F5 Peniaga China yang berdagang di Asia Tenggara telah menyebarkan Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. F6 S.Q Fatimi memberikan bukti bahawa berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton/Amoy ke Asia Tenggara pada sekitar tahun 876M. F7 Penemuan Batu Bersurat di Kuala Sungai Tersat, Kuala Berang, Terengganu. F8 Batu nisan yang mempunyai tulisan ayat al-Quran dan kalimah Arab telah ditemui di Kg Permatang Pasir, Pekan, Pahang. F9 Penemuan ini menunjukkan bahawa Islam sampai ke kawasan Pantai Timur Tanah Melayu sebelum abad ke-13. F10Pandangan ini berasaskan dakwaan bahawa Islam dibawa oleh Mubaligh China Islam menerusi Laut China Selatan ke Phang Rang di Indo China dan ke Pekan, Pahang. [Mana-mana 6 x 1m] Markah 1 1 1 1 [ 10 m ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[6m]

3 Soalan Butiran 5 (c) Pada pendapat anda, apakah keistimewaan ajaran Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk menerimanya? F1 Konsep Tuhan Yang Maha Esa/Tauhid F2 Keadilan dalam Islam F3 Menekankan hak individu/masyarakat F4 Kehidupan yang harmoni F5 Menyanjung akhlak mulia F6 Konsep persamaan taraf F7 Konsep kebahagiaan di dunia dan akhirat. F8 Islam menuntut manusia berfikir secara rasional F9 Mementingkan kejujuran F10 Kesederhanaan F11 Mudah difahami F12 Mana-mana jawapan munasabah [Mana-mana 4 X 1m] Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [4m]

Pada kurun ke-19, Tanah Melayu telah menjadi tumpuan golongan imigran dari negara China dan India bagi memenuhi keperluan aktiviti ekonomi dagangan.

4 Soalan Butiran 6 (a) Apakah faktor penghijrahan imigran China dan India ke Tanah Melayu? F1 Galakan kerajaan British. F2 Tidak ditentang oleh orang Melayu. F3 Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India. F4 Kemakmuran ekonomi Tanah Melayu. F5 Kestabilan politik di Tanah Melayu. F6 Banyak peluang pekerjaan di Tanah Melayu. F7 Kekurangan tenaga buruh tempatan. F8 Masalah sosial/bencana alam di negara asal. F9 Ketidakstabilan politik di negara asal. [Mana-mana 4 X1m] 6 (b) Terangkan cara-cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu. F1 Sistem Tiket Kredit H1a Bakal imigran dikumpulkan dari kampung-kampung di China. H1b Kheh tau (ketua) mengumpulkan bakal imigran (sin kheh) sebelum dibawa ke pelabuhan. H1c Kheh Tau dibayar bagi setiap imigran China yang dibawa. H1d Sin kheh diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal/ agensi buruh. H1e Mereka menerima bayaran daripada bakal majikan. H1f Mereka perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis. H1g Sin kheh perlu bekerja dengan majikan dalam satu tempoh tertentu untuk menjelaskan hutang. H1h Sin kheh dibekalkan tiket menunjukkan pelabuhan yang akan mereka tuju. H1g Tiket juga menunjukkan keterangan sama ada mereka bebas Atau berhutang. H1h Sampai di pelabuhan, sin kheh diambil oleh pemborong buruh/orang tengah. H1i Pemborong buruh mendapatkan majikan untuk sin kheh. F2 H2a H2b H2c Sistem Pengambilan Kakitangan Majikan menghantar pegawai ke China untuk mencari buruh. Tambang/perbelanjaan dibiayai oleh majikan. Pegawai dihantar bertanggungjawab mengiringi buruh hingga sampai ke tempat majikan. Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [4m]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F3 Sistem pengambilan Rumah Kongsi H3a Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China

1 1

5 H3b Pegawai China dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. H3c Pegawai akan membiayai segala perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu. H3d Pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu. H3e Kadar bayaran mengikut yang dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawa. F4 Kemasukan Secara Berkumpulan/Foochow H4a Persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke. H4b Lebih kurang 570 orang imigran Foochow dibawa masuk ke Sarawak antara Janauri hingga Mac 1901. H4c Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah/ sektor pertanian gambir dan lada hitam. [Mana-mana 10 x 1m] 6 (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kemasukan buruh asing ke atas Tanah Melayu. F1 Pembentukan masyarakat majmuk. F2 Menyukarkan proses perpaduan kaum. F3 Peluang pekerjaan rakyat tempatan terjejas. F4 Membantu meningkatkan daya pengeluaran negara. F5 Peningkatan kadar jenayah. F6 Meningkatnya gejala sosial. F7 Pengaliran wang tunai ke luar negara. F8 Ekonomi dikuasai oleh orang asing. F9 Menggugat kestabilan politik. F10 Mana-mana jawapan munasabah kesan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6 m] 1 1 1 1 1 1 1 1

[10 m]

[Mana-mana 6 X 1m]

SOALAN 7

6 Pengenalan birokrasi Barat dan gerakan nasionalisme di Thailand adalah berbeza dengan negara lain di Asia Tenggara yang telah dijajah. Soalan 7 (a) Butiran Nyatakan perubahan di Thailand kesan pengenalan birokrasi Barat. F1 Birokrasi Barat diperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. F2 Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai jabatan. F3 Melatih pegawai tempatan. F4 Penasihat Kewangan, pelabuhan dan polis dari Britain. F5 Ketenteraan dari Perancis. F7 Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah. F8 Majlis Mesyuarat tertinggi sebagai badan penasihat raja dalam pentadbiran. F9 Kabinet Menteri terdiri daripada golongan bangsawan berpendidikan Barat mengetuai kementerian. F10 Juruaudit Britain berkhidmat dalam perbendeharaan negara. F11 Muncul golongan baharu, iaitu pentadbir dalam birokrasi moden berdasarkan tahap pendidikan. F12 Sistem raja berperlembagaan Barat diperkenalkan menggantikan sistem Raja berkuasa mutlak. F13 Perubahan mengurangkan pengaruh pembesar dan institusi raja. F14 Pemodenan pentadbiran mengekalkan kemerdekaan Thailand. [Mana-mana 6 X 1m] Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [6m]

Soalan 7 (b)

(i)

Butiran Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme tahap

Markah

7 pertama di Thailand. F1 Berbeza daripada negara Asia Tenggara lain yang bersifat antipenjajah. F2 Merupakan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik kerabat diraja. F3 Rakyat menentang sistem raja berkuasa mutlak. F4 Pendidikan barat mendedahkan fahaman liberal. F5 Sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan kepada golongan intelek Thailand. F6 Kelemahan sistem pentadbiran F7 Penubuhan Parti Rakyat pimpinan Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram. F8 Menamatkan sistem raja berkuasa mutlak. [Mana-mana 5 x 1m] (ii) Jelaskan gerakan nasionalisme tahap kedua di Thailand. F1 Tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman ekonomi kapitalis Barat/orang China. F2 Perdana Menteri Phibul Songram meluluskan undang-undang F3 Menyekat penguasaan ekonomi orang Cina. F4 Sekolah dan akhbar Cina dibubarkan. F5 Penduduk peribumi digalakkan terlibat dalam ekonomi. F6 Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Budha. F7 Menukarkan nama negara Siam kepada Thailand. F8 Kerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua. F9 Berjaya mendapatkan semula wilayah-wilayah di IndoChina dan Tanah Melayu. [Mana-mana 5 X 1m] 7 (c) Memelihara kedaulatan negara adalah menjadi tanggungjawab setiap rakyat. Apakah yang patut anda lakukan untuk mengekalkan kedaulatan negara? F1 Mengukuhkan sistem pentadbiran negara. F2 Setia kepada pemimpin dan negara F3 Memajukan ekonomi negara F4 Memilih pemimpin yang berwibawa/berkaliber F5 Menjadikan Rukun Negara sebagai panduan F6 Sanggup berkorban untuk negara F7 Merealisasikan Wawasan 2020 F8 Mempertahan/mengukuhkan sistem perundangan negara. F9 Mempertahankan negara daripada dicerobohi. F10 Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. F11 Mana-mana jawapan munasabah. [Mana-mana 4 X 1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [5m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [5 m]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [4 m]

SOALAN 8

8 Yang di-Pertuan Agong merupakan tonggak keagungan kerajaan Malaysia. Soalan 8 (a) Butiran Bagaimanakah Yang di-Pertuan Agong dilantik? F1 Dipilih daripada kalangan sembilan orang Sultan daripada sembilan buah Negeri Melayu secara bergilir-gilir. F2 Pemilihan YDPA dibuat mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. F3 Pemilihan dilakukan secara sulit dalam Mesyuarat Raja raja Melayu. F4 Kaedah pemilihan seperti ini bertujuan memberikan peluang kepada setiap Raja Melayu yang berkelayakan memegang jawatan YDPA. F5 Setiap Raja atau Sultan layak dipilih menjadi YDPA kecuali tidak cukup umur/tidak mahu dipilih/ Majlis Raja-raja Melayu memikirkan baginda tidak sesuai kerana sebab-sebab tertentu. F6 YDPA memegang jawatan selama lima tahun F7 YDPA boleh meletakkan jawatan sebelum tamat tempoh perkhidmatan. F8 Boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-raja Melayu [Mana-mana 5 x 1m] 1 1 1 1 Markah

1 1 1 [5m]

Soalan

Butiran

Markah

9 8 (b) Jelaskan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong mengikut perlembagaan Malaysia. F1 Ketua negara F2 Mengetuai tiga badan kerajaan iaitu Perundangan/ Legislatif, Pelaksana/Eksekutif dan Kehakiman/Judisiari. F3 Mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan parlimen. F4 Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata. F5 Berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera. F6 Bertanggungjawab menjaga / memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. F7 Boleh menitahkan Majlis Raja-raja Melayu mengadakan mesyuarat. F8 Menjaga/membincangkan keistimewaan/kedudukan/ kehormatan/kemuliaan Raja-raja Melayu. F9 Ketua agama Islam Bagi negeri baginda sendiri. F10 Ketua agama Islam bagi Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan. F11 Mempunyai budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. F12 Mempunyai kuasa melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat PM. F13 Boleh mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-undang X jika keselamatan negara terancam. F14 Melantik Pengerusi dan tiga orang Suruhanjaya Pilihanraya. F15 Melantik ahli Perkhidmatan Kehakiman. F16 Melantik Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. F17 Melantik Peguam Negara F18 Melantik Ketua Audit Negara bagi Persekutuan F19 Mempunyai kuasa tertinggi mentauliahkan duta negara kita. F20 Melantik ahli Dewan Negara/Senator F21 Memperkenalkan rang undang-undang [Mana-mana 10 x 1m] Pada pendapat anda, mengapakah institusi Yang di-Pertuan Agong dianggap sebagai tonggak keagungan kerajaan Malaysia? F1 Memantapkan kewibawaan institusi beraja F2 Memberikan keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat F3 Simbol / identiti negara F4 Ketua negara F5 Simbol keutuhan kerajaan Melayu F6 Simbol perpaduan F7 Mana-mana jawapan yang munasabah [Mana-mana 4 X1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [10 m ]

8 (c)

1 1 1 1 1 1 1 [4 m]

Soalan 9

10 Soalan 9 (a) Butiran Apakah faedah yang Malaysia perolehi apabila menganggotai Pertubuhan Komanwel? F1 Manfaat daripada Rancangan Colombo. F2 Mendapat bantuan teknikal. F3 Biasiswa dalam pendidikan F4 Cukai eksport rendah ke negara Komanwel F5 Menjadi tuan rumah Persidangan Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) 1989. F6 Mesyuarat CHOGM membincangkan kepentingan bersama F7 Mengisytiharkan Deklerasi Langkawi F8 Dapat mengatasi masalah pencemaran F9 Bersuara menentang Dasar Apartied. F10 Memperoleh kerjasama pertahanan. F11 Menyekat keganasan Parti Komunis Malaya. F12 Perjanjian pertahanan dengan Britain, Australia, New Zealand. F14 Mandapat bantuan tentera komanwel apabila diserang. F15 Menganjurkan Sukan Komanwel tahun 1998. [Mana-mana 8 x 1m] Jelaskan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan OIC. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung pertama. Perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq. Menyokong perjuangan rakyat Palestin mendapatkan semula tanahair. Menjadi tuan rumah Persidangan OIC tahun 1974/2003. Menganjurkan persidangan menentang pengganas 2002. Menawarkan biasiswa kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar di UIA. Menubuhkan UIAM dengan bantuan OIC. Mengesyorkan penggunaan mata wang dinar untuk urusan Perdagangan/kegiatan ekonomi. Mendapat faedah daripada bank pembangunan Islam bagi Melaksanakan projek pembangunan. Mendapat penghormatan daripada negara anggota. Serius memperjuangkan hak dan kebajikan negara Islam. Membantu negara Islam lain yang menghadapi masalah. Menghantar pasukan perubatan ke Lubnan/Bosnia/ Afghanistan. Memberi bantuan kewangan kepada negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan/Nigeria/Chad. [Mana-mana 8 X 1m] 9 (c) Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m] Markah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8 m]

9 (b)

11 hubungan sesebuah negara dengan negara yang lain. F1 Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama F2 Saling membantu apabila diserang musuh/diceroboh F3 Sering mengadakan pertemuan/mesyuarat F4 Kerjasama dalam ekonomi. F5 Kerjasama dalam bidang pertahanan. F6 Kerjasama politik. F7 Bertindak satu suara. F8 Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan F9 Pertukaran teknologi F10 Menghormati kedaulatan negara lain. F11 Mengadakan hubungan dua hala. F12 Pertukaran budaya F13 Mana-mana jawapan munasabah. [Mana-mana 4 X 1m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [4 m]

SKEMA PEMARKAHAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai