BAWANG ABANG BAWANG PUTIH

Kelompok 2 1. Ani Rahidha P. 2. Bayu Ibnugroho 3. Envilia Putri H. 4. Sofa Daniyatul H. 5. Teofilus Robert

(03) (08) (13) (30) (31)

Ing jaman biyen, ing sawijining dusun, ana Mbok Rondo nduwe anak loro, siji anak kandung jenenge Bawang Abang, lan sing sijine meneh anak tiri jenenge Bawang Putih. Ing wanci esuk, Bawang Putih lan Bawang Abang lagi podo ngumpul, sakbanjure Mbok Rondo metu saka kamar nimbali Bawang Putih diutus ngumbahi ana ing kali gedhe. Mbok Rondo :´Bawang Putih, kae kumbahane gek enggal dikumbahi menyang kali, selak kawanen!´ Bawang Putih :´Inggih, biyung.´ (karo ngadheg mlebu memburi njikuk kumbahane.´ Mbok Rondo :´Oh yo bawang putih, pesenku aja sampe ana barang siji sing kintir, nak ana sing kintir, kowe ora kena bali ngomah.´ Bawang Putih :´Inggih biyung, kula bidhal sakmenika.´(nyangking ember isi kumbahan) Esuk iku dina sing padhang, Bawang Putih kanthi seneng umbah-umbah nganti ora krasa nak popok beluk biyunge kintir. Bawang Putih saknalika bingung, mangka pesen biyunge ora kena bali ngomah yen ana barange siji sing kintir. Bawang Putih cepet-cepet mlaku nggoleki popok beluk sing kintir mau. Sampek setengah dino anggone mlaku nggoleki popok beluk ora ketemu, Bawang Putih banjur bali matur karo biyunge. Bawang Putih :´Biyung, nyuwun pangapunten. Wekdal umbah-umbah kala wau wonten popok belukipun biyung ingkang kintir. Sampun setengeh dinten anggenipun madhosi, namung mboten kepanggih.´ Bawang Abang :´Yung, Biyung, iki lho Bawang Putih ngintirake popok beluk e biyung.´ Mbok Rondo :´Apa?? Bocah kok ora bisa ati-ati, wis moso bodho, saiki kowe lunga a saka kene, lan ojo bali nganti kowe nemokake barang sing kintir mau.´ Karo nangis, Bawang Putih metu saka ngomah, menyang kali nggoleki popok beluk sing kintir mau. Ing pinggir kali, ana paman lagi ngguyang kebo, Bawang Putih nyoba takon marang paman mau.

Bawang Putih :´Man.´ Paman :´Ora e. Bawang Abang :´Biyung.´ Bawang Putih banjur takon marang paman sing lagi ngguyang jaran. saiki gek enggal kowe mangkat umbah-umbah terus kintirna popok beluk biyung iki. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. Bawang Putih enggal ngaturake popok beluk sing kintir karo nyritakake kedadean sing dilakoni Bawang Putih lan langsung memburi ngiris labu paringane Nini mau. Nini. labu sing digawa bawang putih jebul isine mas-masan. kowe milih salah siji. Bawang Putih dodhok-dodhok lawang marang biyunge lan Bawang Abang. nduk cah ayu.´ Bareng tekan omah. paman sing lagi ngguyang jaran. nduk. mumpung durung udan.´ Bawang Putih :´Inggih. popok belukmu. Nini. Aku yo kepingin kaya ngono. matur suwun. Nini. nduk. wernane limas limaran. kowe kudu ngewangi Nini masak ndisik. paman sing lagi ngguyang kebo. nduk cah ayu.´ Bawang Putih banjur mlaku menyang nini nini sing lagi mususi. wernane limas limaran. rupine cengkir gadhing kirukiran. biyung. napa sumerep popok beluk kula kintir. Banjur dibukakake. Kula badhe enggal-enggal wangsul. kok sajakke mendung petheng ning njaba. Kanthi seneng kula ngewangi Nini ingkang nembe masak. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ .´ Paman :´Ora e. jebul isine mas-masan.´ Bareng tekan kali. nanging sakdurunge kowe bali. wernane limas limaran.´ Nini :´Ya wes.´ Mbok Randa :´Ya wes. Bareng diiris.´ Nini :´Iya. takonana nini nini sing lagi mususi. napa sumerep popok beluk kula kintir. karo ethok-ethok takon marang paman sing lagi ngguyang kebo. Bawang Putih :´Man. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. Iki ana labu entheng karo abot. banjur matur karo biyunge. paman. Kae ana ing omahe Nini. Bawang Putih :´Ni. yung sing dilakoni bawang putih. Ya wes ayo melu Nini njikuk popok belukmu sing kintir. bawang abang terus ngintirake popok beluk biyunge.´ Nini :´Ya wes tak dongakno uripmu bakal mulya ngger cah ayu. Bawang Abang sing ngerti isine labu mau. Nini sing lagi mususi napa sumerep popok beluk kula kintir. Coba kae.´ Bawang Putih :´Kula ingkang entheng kemawon.´ Bawang Putih :´matur suwun. Iki lho cah ayu. Wong masakane wis mateng. kowe gek enggal bali.´ Bawang Putih :´Inggih. takonana pamanmu sing lagi ngguyang jaran. Coba kae. Bawang Abang :´Heh. paman.

jebul isine ora mas-masan nanging kewan-kewan kayata ula.´ Bareng tekan omah. bawang Abang nakokake labu sing arep diwenehake mau.´ Bawang Abang banjur takon karo paman sing lagi ngguyang jaran. Bawang Abang dodhok-dodhok lawang marang biyunge. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ Paman :´Ora reti. kalajengking lan sapanunggalane. kowe gek enggal baliya. Bawang Abang :´Heh. Ora reti aku coba kae takonana pamanmu sing liyane. Gek enggal dibukak labune.´ Nini :´Iyo. opo kowe reti popok belukku? Nini :´Iyo. enggal baliya. Kewan-kewan mau langsung mlathuk Bawang Abang karo Mbok Rondo. iki tak temokno. takon kok karo ngamuk.´ Bawang Abang banjur mlaku menyang nini nini mau. Kowe mileho salah siji. .Paman :´Bocah ora nduwe sopan santun. Bawang Abang :´Ni. yo kene tak irise.´ Bareng diiris.´ Mbok Rondo :´Yo. paman. Sakteruse Bawang Putih urip mulya.´ Bawang Abang :´Waaaaa. ora usah khawatir. coba takonana nini nini kae. Iki labu ana werna loro. nak aku yo mesthi wae milih sing abot. nini. Ya wes aku gelem nanging aku njaluk labu kaya sing diwenehake Bawang Putih. Wong loro pada mati bareng. Iki labu karo popok belukke. Bawang Abang :´Yung. sing siji abot sing siji entheng.´ Sakbanjure masakane mateng. biyung iki aku wis teka. Ning syarate kowe kudu gelem ngewangi aku masak.´ Bawang Abang :´Aku ning omah ora tau masak kok dikon masak. Nini :´Ya wis nduk.´ Nini :´Ya wis. aku selak kepingin weruh isine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful