BAWANG ABANG BAWANG PUTIH

Kelompok 2 1. Ani Rahidha P. 2. Bayu Ibnugroho 3. Envilia Putri H. 4. Sofa Daniyatul H. 5. Teofilus Robert

(03) (08) (13) (30) (31)

Ing jaman biyen, ing sawijining dusun, ana Mbok Rondo nduwe anak loro, siji anak kandung jenenge Bawang Abang, lan sing sijine meneh anak tiri jenenge Bawang Putih. Ing wanci esuk, Bawang Putih lan Bawang Abang lagi podo ngumpul, sakbanjure Mbok Rondo metu saka kamar nimbali Bawang Putih diutus ngumbahi ana ing kali gedhe. Mbok Rondo :´Bawang Putih, kae kumbahane gek enggal dikumbahi menyang kali, selak kawanen!´ Bawang Putih :´Inggih, biyung.´ (karo ngadheg mlebu memburi njikuk kumbahane.´ Mbok Rondo :´Oh yo bawang putih, pesenku aja sampe ana barang siji sing kintir, nak ana sing kintir, kowe ora kena bali ngomah.´ Bawang Putih :´Inggih biyung, kula bidhal sakmenika.´(nyangking ember isi kumbahan) Esuk iku dina sing padhang, Bawang Putih kanthi seneng umbah-umbah nganti ora krasa nak popok beluk biyunge kintir. Bawang Putih saknalika bingung, mangka pesen biyunge ora kena bali ngomah yen ana barange siji sing kintir. Bawang Putih cepet-cepet mlaku nggoleki popok beluk sing kintir mau. Sampek setengah dino anggone mlaku nggoleki popok beluk ora ketemu, Bawang Putih banjur bali matur karo biyunge. Bawang Putih :´Biyung, nyuwun pangapunten. Wekdal umbah-umbah kala wau wonten popok belukipun biyung ingkang kintir. Sampun setengeh dinten anggenipun madhosi, namung mboten kepanggih.´ Bawang Abang :´Yung, Biyung, iki lho Bawang Putih ngintirake popok beluk e biyung.´ Mbok Rondo :´Apa?? Bocah kok ora bisa ati-ati, wis moso bodho, saiki kowe lunga a saka kene, lan ojo bali nganti kowe nemokake barang sing kintir mau.´ Karo nangis, Bawang Putih metu saka ngomah, menyang kali nggoleki popok beluk sing kintir mau. Ing pinggir kali, ana paman lagi ngguyang kebo, Bawang Putih nyoba takon marang paman mau.

paman sing lagi ngguyang kebo. banjur matur karo biyunge. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. Kanthi seneng kula ngewangi Nini ingkang nembe masak.´ Nini :´Ya wes tak dongakno uripmu bakal mulya ngger cah ayu. Banjur dibukakake.´ Nini :´Iya. kowe gek enggal bali. kok sajakke mendung petheng ning njaba. paman. saiki gek enggal kowe mangkat umbah-umbah terus kintirna popok beluk biyung iki.´ Paman :´Ora e. nduk. popok belukmu. Bawang Abang :´Heh.´ Bareng tekan kali. Ya wes ayo melu Nini njikuk popok belukmu sing kintir. Aku yo kepingin kaya ngono. paman sing lagi ngguyang jaran. bawang abang terus ngintirake popok beluk biyunge. matur suwun.´ Bawang Putih banjur takon marang paman sing lagi ngguyang jaran. wernane limas limaran. biyung. karo ethok-ethok takon marang paman sing lagi ngguyang kebo. Kula badhe enggal-enggal wangsul. mumpung durung udan. Kae ana ing omahe Nini.´ Bareng tekan omah. Bawang Putih enggal ngaturake popok beluk sing kintir karo nyritakake kedadean sing dilakoni Bawang Putih lan langsung memburi ngiris labu paringane Nini mau. takonana nini nini sing lagi mususi. yung sing dilakoni bawang putih. Iki ana labu entheng karo abot. Wong masakane wis mateng.Bawang Putih :´Man. Bawang Putih :´Man. nduk. rupine cengkir gadhing kirukiran. kowe kudu ngewangi Nini masak ndisik. napa sumerep popok beluk kula kintir.´ Bawang Putih :´Inggih. nduk cah ayu. wernane limas limaran. labu sing digawa bawang putih jebul isine mas-masan. napa sumerep popok beluk kula kintir.´ Mbok Randa :´Ya wes.´ Paman :´Ora e. Bawang Abang :´Biyung.´ Bawang Putih banjur mlaku menyang nini nini sing lagi mususi. nanging sakdurunge kowe bali.´ Nini :´Ya wes. paman. Bawang Putih :´Ni. Coba kae. Iki lho cah ayu. Nini. Coba kae. rupine cengkir gadhing kir-ukiran.´ Bawang Putih :´Inggih. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ . Bawang Putih dodhok-dodhok lawang marang biyunge lan Bawang Abang. Nini sing lagi mususi napa sumerep popok beluk kula kintir. Nini. Nini. kowe milih salah siji.´ Bawang Putih :´Kula ingkang entheng kemawon.´ Bawang Putih :´matur suwun. wernane limas limaran. takonana pamanmu sing lagi ngguyang jaran. Bareng diiris. Bawang Abang sing ngerti isine labu mau. jebul isine mas-masan. nduk cah ayu.

Bawang Abang dodhok-dodhok lawang marang biyunge. enggal baliya. Kewan-kewan mau langsung mlathuk Bawang Abang karo Mbok Rondo.´ Sakbanjure masakane mateng. Iki labu ana werna loro.´ Nini :´Iyo. Ya wes aku gelem nanging aku njaluk labu kaya sing diwenehake Bawang Putih. Sakteruse Bawang Putih urip mulya. Wong loro pada mati bareng. coba takonana nini nini kae.´ Bareng tekan omah. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ Paman :´Ora reti. yo kene tak irise. kowe gek enggal baliya. . Ora reti aku coba kae takonana pamanmu sing liyane. nak aku yo mesthi wae milih sing abot. sing siji abot sing siji entheng.´ Bawang Abang :´Waaaaa.Paman :´Bocah ora nduwe sopan santun. aku selak kepingin weruh isine. Iki labu karo popok belukke. bawang Abang nakokake labu sing arep diwenehake mau.´ Mbok Rondo :´Yo. Gek enggal dibukak labune. Bawang Abang :´Ni.´ Bawang Abang :´Aku ning omah ora tau masak kok dikon masak. biyung iki aku wis teka.´ Bawang Abang banjur takon karo paman sing lagi ngguyang jaran. Bawang Abang :´Yung. jebul isine ora mas-masan nanging kewan-kewan kayata ula. Ning syarate kowe kudu gelem ngewangi aku masak.´ Bareng diiris. takon kok karo ngamuk. Bawang Abang :´Heh. ora usah khawatir. Nini :´Ya wis nduk. opo kowe reti popok belukku? Nini :´Iyo.´ Nini :´Ya wis. nini.´ Bawang Abang banjur mlaku menyang nini nini mau. Kowe mileho salah siji. kalajengking lan sapanunggalane. paman. iki tak temokno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful