BAWANG ABANG BAWANG PUTIH

Kelompok 2 1. Ani Rahidha P. 2. Bayu Ibnugroho 3. Envilia Putri H. 4. Sofa Daniyatul H. 5. Teofilus Robert

(03) (08) (13) (30) (31)

Ing jaman biyen, ing sawijining dusun, ana Mbok Rondo nduwe anak loro, siji anak kandung jenenge Bawang Abang, lan sing sijine meneh anak tiri jenenge Bawang Putih. Ing wanci esuk, Bawang Putih lan Bawang Abang lagi podo ngumpul, sakbanjure Mbok Rondo metu saka kamar nimbali Bawang Putih diutus ngumbahi ana ing kali gedhe. Mbok Rondo :´Bawang Putih, kae kumbahane gek enggal dikumbahi menyang kali, selak kawanen!´ Bawang Putih :´Inggih, biyung.´ (karo ngadheg mlebu memburi njikuk kumbahane.´ Mbok Rondo :´Oh yo bawang putih, pesenku aja sampe ana barang siji sing kintir, nak ana sing kintir, kowe ora kena bali ngomah.´ Bawang Putih :´Inggih biyung, kula bidhal sakmenika.´(nyangking ember isi kumbahan) Esuk iku dina sing padhang, Bawang Putih kanthi seneng umbah-umbah nganti ora krasa nak popok beluk biyunge kintir. Bawang Putih saknalika bingung, mangka pesen biyunge ora kena bali ngomah yen ana barange siji sing kintir. Bawang Putih cepet-cepet mlaku nggoleki popok beluk sing kintir mau. Sampek setengah dino anggone mlaku nggoleki popok beluk ora ketemu, Bawang Putih banjur bali matur karo biyunge. Bawang Putih :´Biyung, nyuwun pangapunten. Wekdal umbah-umbah kala wau wonten popok belukipun biyung ingkang kintir. Sampun setengeh dinten anggenipun madhosi, namung mboten kepanggih.´ Bawang Abang :´Yung, Biyung, iki lho Bawang Putih ngintirake popok beluk e biyung.´ Mbok Rondo :´Apa?? Bocah kok ora bisa ati-ati, wis moso bodho, saiki kowe lunga a saka kene, lan ojo bali nganti kowe nemokake barang sing kintir mau.´ Karo nangis, Bawang Putih metu saka ngomah, menyang kali nggoleki popok beluk sing kintir mau. Ing pinggir kali, ana paman lagi ngguyang kebo, Bawang Putih nyoba takon marang paman mau.

´ Bawang Putih :´Inggih. Bareng diiris. Coba kae. mumpung durung udan. Banjur dibukakake. karo ethok-ethok takon marang paman sing lagi ngguyang kebo. takonana pamanmu sing lagi ngguyang jaran. Bawang Putih :´Ni. Iki ana labu entheng karo abot. rupine cengkir gadhing kirukiran. Bawang Abang sing ngerti isine labu mau. napa sumerep popok beluk kula kintir. Kanthi seneng kula ngewangi Nini ingkang nembe masak.´ Bareng tekan omah. Bawang Putih enggal ngaturake popok beluk sing kintir karo nyritakake kedadean sing dilakoni Bawang Putih lan langsung memburi ngiris labu paringane Nini mau. kowe gek enggal bali. nduk cah ayu. napa sumerep popok beluk kula kintir. yung sing dilakoni bawang putih. nanging sakdurunge kowe bali. Nini sing lagi mususi napa sumerep popok beluk kula kintir. biyung. popok belukmu. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. Bawang Abang :´Biyung. nduk cah ayu. Iki lho cah ayu.´ Bawang Putih :´Kula ingkang entheng kemawon.´ Nini :´Iya. kok sajakke mendung petheng ning njaba. wernane limas limaran.´ Bawang Putih :´matur suwun. nduk. saiki gek enggal kowe mangkat umbah-umbah terus kintirna popok beluk biyung iki. banjur matur karo biyunge. paman sing lagi ngguyang jaran. Kae ana ing omahe Nini.´ Bawang Putih :´Inggih.´ Bareng tekan kali.´ Bawang Putih banjur takon marang paman sing lagi ngguyang jaran.´ Paman :´Ora e. Nini. matur suwun. Bawang Putih :´Man.´ Bawang Putih banjur mlaku menyang nini nini sing lagi mususi. Coba kae. wernane limas limaran. paman.´ Mbok Randa :´Ya wes. wernane limas limaran. labu sing digawa bawang putih jebul isine mas-masan. nduk. kowe kudu ngewangi Nini masak ndisik. takonana nini nini sing lagi mususi.´ Paman :´Ora e. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. bawang abang terus ngintirake popok beluk biyunge. Bawang Putih dodhok-dodhok lawang marang biyunge lan Bawang Abang. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ .´ Nini :´Ya wes tak dongakno uripmu bakal mulya ngger cah ayu. jebul isine mas-masan. Ya wes ayo melu Nini njikuk popok belukmu sing kintir. Wong masakane wis mateng.´ Nini :´Ya wes. paman. Nini. Aku yo kepingin kaya ngono. kowe milih salah siji. Bawang Abang :´Heh. paman sing lagi ngguyang kebo.Bawang Putih :´Man. Kula badhe enggal-enggal wangsul. Nini.

´ Nini :´Iyo. Iki labu ana werna loro. . Ya wes aku gelem nanging aku njaluk labu kaya sing diwenehake Bawang Putih. opo kowe reti popok belukku? Nini :´Iyo. enggal baliya. Ning syarate kowe kudu gelem ngewangi aku masak.´ Bawang Abang banjur mlaku menyang nini nini mau. aku selak kepingin weruh isine. kalajengking lan sapanunggalane. Gek enggal dibukak labune. Bawang Abang :´Ni. Iki labu karo popok belukke. biyung iki aku wis teka. paman. yo kene tak irise.´ Nini :´Ya wis. Kewan-kewan mau langsung mlathuk Bawang Abang karo Mbok Rondo.´ Bawang Abang banjur takon karo paman sing lagi ngguyang jaran. Bawang Abang dodhok-dodhok lawang marang biyunge.´ Bawang Abang :´Waaaaa. Kowe mileho salah siji. Bawang Abang :´Yung. Sakteruse Bawang Putih urip mulya. jebul isine ora mas-masan nanging kewan-kewan kayata ula. nak aku yo mesthi wae milih sing abot.´ Bareng diiris.´ Sakbanjure masakane mateng. sing siji abot sing siji entheng. nini.´ Bareng tekan omah.Paman :´Bocah ora nduwe sopan santun. bawang Abang nakokake labu sing arep diwenehake mau. kowe gek enggal baliya. takon kok karo ngamuk. ora usah khawatir. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ Paman :´Ora reti.´ Bawang Abang :´Aku ning omah ora tau masak kok dikon masak. Wong loro pada mati bareng. Nini :´Ya wis nduk. coba takonana nini nini kae. iki tak temokno. Ora reti aku coba kae takonana pamanmu sing liyane. Bawang Abang :´Heh.´ Mbok Rondo :´Yo.