P. 1
Bawang Abang Bawang Putih

Bawang Abang Bawang Putih

|Views: 31|Likes:
Dipublikasikan oleh Talaseta Arta Legawa

More info:

Published by: Talaseta Arta Legawa on Feb 25, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2012

pdf

text

original

BAWANG ABANG BAWANG PUTIH

Kelompok 2 1. Ani Rahidha P. 2. Bayu Ibnugroho 3. Envilia Putri H. 4. Sofa Daniyatul H. 5. Teofilus Robert

(03) (08) (13) (30) (31)

Ing jaman biyen, ing sawijining dusun, ana Mbok Rondo nduwe anak loro, siji anak kandung jenenge Bawang Abang, lan sing sijine meneh anak tiri jenenge Bawang Putih. Ing wanci esuk, Bawang Putih lan Bawang Abang lagi podo ngumpul, sakbanjure Mbok Rondo metu saka kamar nimbali Bawang Putih diutus ngumbahi ana ing kali gedhe. Mbok Rondo :´Bawang Putih, kae kumbahane gek enggal dikumbahi menyang kali, selak kawanen!´ Bawang Putih :´Inggih, biyung.´ (karo ngadheg mlebu memburi njikuk kumbahane.´ Mbok Rondo :´Oh yo bawang putih, pesenku aja sampe ana barang siji sing kintir, nak ana sing kintir, kowe ora kena bali ngomah.´ Bawang Putih :´Inggih biyung, kula bidhal sakmenika.´(nyangking ember isi kumbahan) Esuk iku dina sing padhang, Bawang Putih kanthi seneng umbah-umbah nganti ora krasa nak popok beluk biyunge kintir. Bawang Putih saknalika bingung, mangka pesen biyunge ora kena bali ngomah yen ana barange siji sing kintir. Bawang Putih cepet-cepet mlaku nggoleki popok beluk sing kintir mau. Sampek setengah dino anggone mlaku nggoleki popok beluk ora ketemu, Bawang Putih banjur bali matur karo biyunge. Bawang Putih :´Biyung, nyuwun pangapunten. Wekdal umbah-umbah kala wau wonten popok belukipun biyung ingkang kintir. Sampun setengeh dinten anggenipun madhosi, namung mboten kepanggih.´ Bawang Abang :´Yung, Biyung, iki lho Bawang Putih ngintirake popok beluk e biyung.´ Mbok Rondo :´Apa?? Bocah kok ora bisa ati-ati, wis moso bodho, saiki kowe lunga a saka kene, lan ojo bali nganti kowe nemokake barang sing kintir mau.´ Karo nangis, Bawang Putih metu saka ngomah, menyang kali nggoleki popok beluk sing kintir mau. Ing pinggir kali, ana paman lagi ngguyang kebo, Bawang Putih nyoba takon marang paman mau.

Kae ana ing omahe Nini. Nini sing lagi mususi napa sumerep popok beluk kula kintir. Bawang Abang :´Biyung. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ . Nini. Iki lho cah ayu. wernane limas limaran. Bawang Putih enggal ngaturake popok beluk sing kintir karo nyritakake kedadean sing dilakoni Bawang Putih lan langsung memburi ngiris labu paringane Nini mau. labu sing digawa bawang putih jebul isine mas-masan. napa sumerep popok beluk kula kintir. takonana nini nini sing lagi mususi.´ Bawang Putih :´Inggih. saiki gek enggal kowe mangkat umbah-umbah terus kintirna popok beluk biyung iki. Nini. nduk cah ayu. kowe milih salah siji. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. Aku yo kepingin kaya ngono. nduk.Bawang Putih :´Man.´ Bareng tekan omah. popok belukmu. yung sing dilakoni bawang putih.´ Bawang Putih :´Inggih. Kanthi seneng kula ngewangi Nini ingkang nembe masak. Iki ana labu entheng karo abot. Bawang Abang :´Heh. Banjur dibukakake. Coba kae. nduk cah ayu. mumpung durung udan.´ Bawang Putih banjur mlaku menyang nini nini sing lagi mususi. karo ethok-ethok takon marang paman sing lagi ngguyang kebo. takonana pamanmu sing lagi ngguyang jaran. wernane limas limaran. biyung. matur suwun.´ Bawang Putih banjur takon marang paman sing lagi ngguyang jaran. Nini. napa sumerep popok beluk kula kintir. nanging sakdurunge kowe bali. kowe gek enggal bali.´ Nini :´Ya wes. Bareng diiris. rupine cengkir gadhing kirukiran. nduk. kowe kudu ngewangi Nini masak ndisik. Coba kae.´ Bareng tekan kali. kok sajakke mendung petheng ning njaba. banjur matur karo biyunge.´ Paman :´Ora e. Ya wes ayo melu Nini njikuk popok belukmu sing kintir. Bawang Putih :´Man. Bawang Putih :´Ni.´ Bawang Putih :´Kula ingkang entheng kemawon. Bawang Putih dodhok-dodhok lawang marang biyunge lan Bawang Abang.´ Nini :´Iya.´ Bawang Putih :´matur suwun. jebul isine mas-masan. bawang abang terus ngintirake popok beluk biyunge.´ Nini :´Ya wes tak dongakno uripmu bakal mulya ngger cah ayu. Wong masakane wis mateng. paman sing lagi ngguyang kebo. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. Kula badhe enggal-enggal wangsul. paman sing lagi ngguyang jaran.´ Paman :´Ora e.´ Mbok Randa :´Ya wes. paman. wernane limas limaran. Bawang Abang sing ngerti isine labu mau. paman.

Ora reti aku coba kae takonana pamanmu sing liyane. Bawang Abang dodhok-dodhok lawang marang biyunge. Kewan-kewan mau langsung mlathuk Bawang Abang karo Mbok Rondo. Gek enggal dibukak labune.´ Bawang Abang :´Waaaaa. Ya wes aku gelem nanging aku njaluk labu kaya sing diwenehake Bawang Putih. bawang Abang nakokake labu sing arep diwenehake mau. coba takonana nini nini kae. Bawang Abang :´Yung.´ Mbok Rondo :´Yo. nak aku yo mesthi wae milih sing abot. kalajengking lan sapanunggalane.Paman :´Bocah ora nduwe sopan santun.´ Bareng tekan omah.´ Bawang Abang banjur mlaku menyang nini nini mau. Wong loro pada mati bareng. kowe gek enggal baliya. Ning syarate kowe kudu gelem ngewangi aku masak. iki tak temokno. Iki labu karo popok belukke. jebul isine ora mas-masan nanging kewan-kewan kayata ula. nini. Sakteruse Bawang Putih urip mulya. Iki labu ana werna loro. Bawang Abang :´Heh. opo kowe reti popok belukku? Nini :´Iyo.´ Bawang Abang :´Aku ning omah ora tau masak kok dikon masak. ora usah khawatir.´ Nini :´Iyo. Kowe mileho salah siji. enggal baliya. yo kene tak irise. . sing siji abot sing siji entheng.´ Bawang Abang banjur takon karo paman sing lagi ngguyang jaran. paman. Nini :´Ya wis nduk. aku selak kepingin weruh isine. Bawang Abang :´Ni.´ Bareng diiris. biyung iki aku wis teka.´ Nini :´Ya wis. takon kok karo ngamuk. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ Paman :´Ora reti.´ Sakbanjure masakane mateng.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->