BAWANG ABANG BAWANG PUTIH

Kelompok 2 1. Ani Rahidha P. 2. Bayu Ibnugroho 3. Envilia Putri H. 4. Sofa Daniyatul H. 5. Teofilus Robert

(03) (08) (13) (30) (31)

Ing jaman biyen, ing sawijining dusun, ana Mbok Rondo nduwe anak loro, siji anak kandung jenenge Bawang Abang, lan sing sijine meneh anak tiri jenenge Bawang Putih. Ing wanci esuk, Bawang Putih lan Bawang Abang lagi podo ngumpul, sakbanjure Mbok Rondo metu saka kamar nimbali Bawang Putih diutus ngumbahi ana ing kali gedhe. Mbok Rondo :´Bawang Putih, kae kumbahane gek enggal dikumbahi menyang kali, selak kawanen!´ Bawang Putih :´Inggih, biyung.´ (karo ngadheg mlebu memburi njikuk kumbahane.´ Mbok Rondo :´Oh yo bawang putih, pesenku aja sampe ana barang siji sing kintir, nak ana sing kintir, kowe ora kena bali ngomah.´ Bawang Putih :´Inggih biyung, kula bidhal sakmenika.´(nyangking ember isi kumbahan) Esuk iku dina sing padhang, Bawang Putih kanthi seneng umbah-umbah nganti ora krasa nak popok beluk biyunge kintir. Bawang Putih saknalika bingung, mangka pesen biyunge ora kena bali ngomah yen ana barange siji sing kintir. Bawang Putih cepet-cepet mlaku nggoleki popok beluk sing kintir mau. Sampek setengah dino anggone mlaku nggoleki popok beluk ora ketemu, Bawang Putih banjur bali matur karo biyunge. Bawang Putih :´Biyung, nyuwun pangapunten. Wekdal umbah-umbah kala wau wonten popok belukipun biyung ingkang kintir. Sampun setengeh dinten anggenipun madhosi, namung mboten kepanggih.´ Bawang Abang :´Yung, Biyung, iki lho Bawang Putih ngintirake popok beluk e biyung.´ Mbok Rondo :´Apa?? Bocah kok ora bisa ati-ati, wis moso bodho, saiki kowe lunga a saka kene, lan ojo bali nganti kowe nemokake barang sing kintir mau.´ Karo nangis, Bawang Putih metu saka ngomah, menyang kali nggoleki popok beluk sing kintir mau. Ing pinggir kali, ana paman lagi ngguyang kebo, Bawang Putih nyoba takon marang paman mau.

Bawang Putih :´Man. nduk. rupine cengkir gadhing kirukiran. Bawang Putih enggal ngaturake popok beluk sing kintir karo nyritakake kedadean sing dilakoni Bawang Putih lan langsung memburi ngiris labu paringane Nini mau. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. paman.´ Bawang Putih :´Inggih. takonana nini nini sing lagi mususi. wernane limas limaran. paman sing lagi ngguyang jaran. mumpung durung udan. Ya wes ayo melu Nini njikuk popok belukmu sing kintir. Bawang Abang :´Heh. popok belukmu.´ Bareng tekan omah.´ Paman :´Ora e. napa sumerep popok beluk kula kintir.´ Nini :´Ya wes. wernane limas limaran. Bawang Putih :´Man. Coba kae. kok sajakke mendung petheng ning njaba. kowe milih salah siji. banjur matur karo biyunge. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ . bawang abang terus ngintirake popok beluk biyunge. Nini. wernane limas limaran. Banjur dibukakake.´ Bawang Putih :´matur suwun. paman. Iki lho cah ayu. Bawang Abang :´Biyung. karo ethok-ethok takon marang paman sing lagi ngguyang kebo. Bawang Putih dodhok-dodhok lawang marang biyunge lan Bawang Abang. napa sumerep popok beluk kula kintir. saiki gek enggal kowe mangkat umbah-umbah terus kintirna popok beluk biyung iki. Aku yo kepingin kaya ngono. Kanthi seneng kula ngewangi Nini ingkang nembe masak. yung sing dilakoni bawang putih. takonana pamanmu sing lagi ngguyang jaran.´ Nini :´Ya wes tak dongakno uripmu bakal mulya ngger cah ayu. Bawang Putih :´Ni. kowe gek enggal bali. jebul isine mas-masan.´ Bareng tekan kali.´ Mbok Randa :´Ya wes. nduk cah ayu. Bareng diiris. Wong masakane wis mateng. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. kowe kudu ngewangi Nini masak ndisik. Nini.´ Bawang Putih :´Inggih. labu sing digawa bawang putih jebul isine mas-masan. biyung. paman sing lagi ngguyang kebo. Nini.´ Bawang Putih banjur takon marang paman sing lagi ngguyang jaran.´ Bawang Putih :´Kula ingkang entheng kemawon.´ Nini :´Iya. Kula badhe enggal-enggal wangsul. nanging sakdurunge kowe bali. Bawang Abang sing ngerti isine labu mau. nduk. Kae ana ing omahe Nini. Coba kae. matur suwun. Nini sing lagi mususi napa sumerep popok beluk kula kintir.´ Bawang Putih banjur mlaku menyang nini nini sing lagi mususi. nduk cah ayu.´ Paman :´Ora e. Iki ana labu entheng karo abot.

coba takonana nini nini kae. kowe gek enggal baliya. paman. iki tak temokno. Bawang Abang dodhok-dodhok lawang marang biyunge.´ Bareng tekan omah. jebul isine ora mas-masan nanging kewan-kewan kayata ula. Ya wes aku gelem nanging aku njaluk labu kaya sing diwenehake Bawang Putih. Ning syarate kowe kudu gelem ngewangi aku masak.´ Nini :´Iyo. sing siji abot sing siji entheng. kalajengking lan sapanunggalane. Iki labu karo popok belukke. opo kowe reti popok belukku? Nini :´Iyo. Bawang Abang :´Yung. Nini :´Ya wis nduk. Kewan-kewan mau langsung mlathuk Bawang Abang karo Mbok Rondo. Ora reti aku coba kae takonana pamanmu sing liyane. Wong loro pada mati bareng.´ Mbok Rondo :´Yo. Bawang Abang :´Ni.´ Bawang Abang :´Aku ning omah ora tau masak kok dikon masak. bawang Abang nakokake labu sing arep diwenehake mau. Bawang Abang :´Heh. takon kok karo ngamuk.´ Bawang Abang :´Waaaaa. nini. Sakteruse Bawang Putih urip mulya. Gek enggal dibukak labune.´ Sakbanjure masakane mateng.Paman :´Bocah ora nduwe sopan santun. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ Paman :´Ora reti. ora usah khawatir.´ Bareng diiris.´ Nini :´Ya wis. aku selak kepingin weruh isine. Iki labu ana werna loro. biyung iki aku wis teka.´ Bawang Abang banjur takon karo paman sing lagi ngguyang jaran. Kowe mileho salah siji. enggal baliya. yo kene tak irise. . nak aku yo mesthi wae milih sing abot.´ Bawang Abang banjur mlaku menyang nini nini mau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful