BAWANG ABANG BAWANG PUTIH

Kelompok 2 1. Ani Rahidha P. 2. Bayu Ibnugroho 3. Envilia Putri H. 4. Sofa Daniyatul H. 5. Teofilus Robert

(03) (08) (13) (30) (31)

Ing jaman biyen, ing sawijining dusun, ana Mbok Rondo nduwe anak loro, siji anak kandung jenenge Bawang Abang, lan sing sijine meneh anak tiri jenenge Bawang Putih. Ing wanci esuk, Bawang Putih lan Bawang Abang lagi podo ngumpul, sakbanjure Mbok Rondo metu saka kamar nimbali Bawang Putih diutus ngumbahi ana ing kali gedhe. Mbok Rondo :´Bawang Putih, kae kumbahane gek enggal dikumbahi menyang kali, selak kawanen!´ Bawang Putih :´Inggih, biyung.´ (karo ngadheg mlebu memburi njikuk kumbahane.´ Mbok Rondo :´Oh yo bawang putih, pesenku aja sampe ana barang siji sing kintir, nak ana sing kintir, kowe ora kena bali ngomah.´ Bawang Putih :´Inggih biyung, kula bidhal sakmenika.´(nyangking ember isi kumbahan) Esuk iku dina sing padhang, Bawang Putih kanthi seneng umbah-umbah nganti ora krasa nak popok beluk biyunge kintir. Bawang Putih saknalika bingung, mangka pesen biyunge ora kena bali ngomah yen ana barange siji sing kintir. Bawang Putih cepet-cepet mlaku nggoleki popok beluk sing kintir mau. Sampek setengah dino anggone mlaku nggoleki popok beluk ora ketemu, Bawang Putih banjur bali matur karo biyunge. Bawang Putih :´Biyung, nyuwun pangapunten. Wekdal umbah-umbah kala wau wonten popok belukipun biyung ingkang kintir. Sampun setengeh dinten anggenipun madhosi, namung mboten kepanggih.´ Bawang Abang :´Yung, Biyung, iki lho Bawang Putih ngintirake popok beluk e biyung.´ Mbok Rondo :´Apa?? Bocah kok ora bisa ati-ati, wis moso bodho, saiki kowe lunga a saka kene, lan ojo bali nganti kowe nemokake barang sing kintir mau.´ Karo nangis, Bawang Putih metu saka ngomah, menyang kali nggoleki popok beluk sing kintir mau. Ing pinggir kali, ana paman lagi ngguyang kebo, Bawang Putih nyoba takon marang paman mau.

biyung. Iki ana labu entheng karo abot.´ Bawang Putih :´Inggih. Bawang Abang :´Biyung.´ Bareng tekan omah.´ Bawang Putih banjur takon marang paman sing lagi ngguyang jaran. Bawang Putih dodhok-dodhok lawang marang biyunge lan Bawang Abang. paman sing lagi ngguyang jaran. popok belukmu. Kanthi seneng kula ngewangi Nini ingkang nembe masak. paman. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. labu sing digawa bawang putih jebul isine mas-masan. jebul isine mas-masan. Bareng diiris.´ Paman :´Ora e. Nini. Bawang Putih :´Man. nduk cah ayu. kok sajakke mendung petheng ning njaba. karo ethok-ethok takon marang paman sing lagi ngguyang kebo. bawang abang terus ngintirake popok beluk biyunge. kowe milih salah siji. Ya wes ayo melu Nini njikuk popok belukmu sing kintir. nanging sakdurunge kowe bali. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ . Bawang Abang sing ngerti isine labu mau. paman. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. banjur matur karo biyunge.´ Nini :´Ya wes tak dongakno uripmu bakal mulya ngger cah ayu.´ Mbok Randa :´Ya wes. paman sing lagi ngguyang kebo. mumpung durung udan. nduk. takonana pamanmu sing lagi ngguyang jaran. Bawang Abang :´Heh. Wong masakane wis mateng. kowe gek enggal bali.´ Bawang Putih :´Inggih. wernane limas limaran. Bawang Putih :´Ni. wernane limas limaran.´ Bareng tekan kali. Nini. wernane limas limaran. Nini sing lagi mususi napa sumerep popok beluk kula kintir. napa sumerep popok beluk kula kintir. rupine cengkir gadhing kirukiran. Iki lho cah ayu.´ Bawang Putih :´matur suwun. takonana nini nini sing lagi mususi. Aku yo kepingin kaya ngono. kowe kudu ngewangi Nini masak ndisik.´ Nini :´Iya. yung sing dilakoni bawang putih.Bawang Putih :´Man.´ Bawang Putih banjur mlaku menyang nini nini sing lagi mususi.´ Nini :´Ya wes. Bawang Putih enggal ngaturake popok beluk sing kintir karo nyritakake kedadean sing dilakoni Bawang Putih lan langsung memburi ngiris labu paringane Nini mau.´ Paman :´Ora e. Kae ana ing omahe Nini. Kula badhe enggal-enggal wangsul. Coba kae. nduk. napa sumerep popok beluk kula kintir. saiki gek enggal kowe mangkat umbah-umbah terus kintirna popok beluk biyung iki. Banjur dibukakake. Nini. Coba kae.´ Bawang Putih :´Kula ingkang entheng kemawon. nduk cah ayu. matur suwun.

´ Bawang Abang banjur takon karo paman sing lagi ngguyang jaran. enggal baliya.´ Bareng diiris. Ya wes aku gelem nanging aku njaluk labu kaya sing diwenehake Bawang Putih. Ning syarate kowe kudu gelem ngewangi aku masak. Bawang Abang dodhok-dodhok lawang marang biyunge. bawang Abang nakokake labu sing arep diwenehake mau. Bawang Abang :´Yung.´ Bawang Abang :´Waaaaa. kowe gek enggal baliya.´ Sakbanjure masakane mateng. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ Paman :´Ora reti. yo kene tak irise.´ Bareng tekan omah.´ Bawang Abang banjur mlaku menyang nini nini mau.Paman :´Bocah ora nduwe sopan santun. paman. coba takonana nini nini kae. biyung iki aku wis teka. Kowe mileho salah siji. takon kok karo ngamuk.´ Nini :´Iyo. jebul isine ora mas-masan nanging kewan-kewan kayata ula. nak aku yo mesthi wae milih sing abot. Nini :´Ya wis nduk.´ Mbok Rondo :´Yo. nini. Iki labu karo popok belukke. Wong loro pada mati bareng. Gek enggal dibukak labune. Bawang Abang :´Ni.´ Nini :´Ya wis. iki tak temokno. sing siji abot sing siji entheng. kalajengking lan sapanunggalane. Sakteruse Bawang Putih urip mulya. aku selak kepingin weruh isine. Ora reti aku coba kae takonana pamanmu sing liyane. Bawang Abang :´Heh.´ Bawang Abang :´Aku ning omah ora tau masak kok dikon masak. Iki labu ana werna loro. . ora usah khawatir. opo kowe reti popok belukku? Nini :´Iyo. Kewan-kewan mau langsung mlathuk Bawang Abang karo Mbok Rondo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful