P. 1
Bawang Abang Bawang Putih

Bawang Abang Bawang Putih

|Views: 31|Likes:
Dipublikasikan oleh Talaseta Arta Legawa

More info:

Published by: Talaseta Arta Legawa on Feb 25, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2012

pdf

text

original

BAWANG ABANG BAWANG PUTIH

Kelompok 2 1. Ani Rahidha P. 2. Bayu Ibnugroho 3. Envilia Putri H. 4. Sofa Daniyatul H. 5. Teofilus Robert

(03) (08) (13) (30) (31)

Ing jaman biyen, ing sawijining dusun, ana Mbok Rondo nduwe anak loro, siji anak kandung jenenge Bawang Abang, lan sing sijine meneh anak tiri jenenge Bawang Putih. Ing wanci esuk, Bawang Putih lan Bawang Abang lagi podo ngumpul, sakbanjure Mbok Rondo metu saka kamar nimbali Bawang Putih diutus ngumbahi ana ing kali gedhe. Mbok Rondo :´Bawang Putih, kae kumbahane gek enggal dikumbahi menyang kali, selak kawanen!´ Bawang Putih :´Inggih, biyung.´ (karo ngadheg mlebu memburi njikuk kumbahane.´ Mbok Rondo :´Oh yo bawang putih, pesenku aja sampe ana barang siji sing kintir, nak ana sing kintir, kowe ora kena bali ngomah.´ Bawang Putih :´Inggih biyung, kula bidhal sakmenika.´(nyangking ember isi kumbahan) Esuk iku dina sing padhang, Bawang Putih kanthi seneng umbah-umbah nganti ora krasa nak popok beluk biyunge kintir. Bawang Putih saknalika bingung, mangka pesen biyunge ora kena bali ngomah yen ana barange siji sing kintir. Bawang Putih cepet-cepet mlaku nggoleki popok beluk sing kintir mau. Sampek setengah dino anggone mlaku nggoleki popok beluk ora ketemu, Bawang Putih banjur bali matur karo biyunge. Bawang Putih :´Biyung, nyuwun pangapunten. Wekdal umbah-umbah kala wau wonten popok belukipun biyung ingkang kintir. Sampun setengeh dinten anggenipun madhosi, namung mboten kepanggih.´ Bawang Abang :´Yung, Biyung, iki lho Bawang Putih ngintirake popok beluk e biyung.´ Mbok Rondo :´Apa?? Bocah kok ora bisa ati-ati, wis moso bodho, saiki kowe lunga a saka kene, lan ojo bali nganti kowe nemokake barang sing kintir mau.´ Karo nangis, Bawang Putih metu saka ngomah, menyang kali nggoleki popok beluk sing kintir mau. Ing pinggir kali, ana paman lagi ngguyang kebo, Bawang Putih nyoba takon marang paman mau.

Nini. karo ethok-ethok takon marang paman sing lagi ngguyang kebo. paman.´ Nini :´Iya. Bawang Abang sing ngerti isine labu mau. Bawang Putih :´Man.´ Nini :´Ya wes. paman sing lagi ngguyang jaran. rupine cengkir gadhing kir-ukiran.´ Bawang Putih banjur takon marang paman sing lagi ngguyang jaran. Kula badhe enggal-enggal wangsul.´ Bawang Putih :´Inggih. wernane limas limaran. nanging sakdurunge kowe bali. mumpung durung udan. nduk. biyung. Banjur dibukakake. Iki lho cah ayu. napa sumerep popok beluk kula kintir. Bawang Putih :´Ni.´ Mbok Randa :´Ya wes. paman. Nini. Iki ana labu entheng karo abot. Bawang Putih enggal ngaturake popok beluk sing kintir karo nyritakake kedadean sing dilakoni Bawang Putih lan langsung memburi ngiris labu paringane Nini mau. popok belukmu. wernane limas limaran.´ Bawang Putih :´Kula ingkang entheng kemawon.Bawang Putih :´Man. paman sing lagi ngguyang kebo. Kae ana ing omahe Nini. Bawang Abang :´Biyung. kowe kudu ngewangi Nini masak ndisik. Bareng diiris. labu sing digawa bawang putih jebul isine mas-masan. banjur matur karo biyunge. Aku yo kepingin kaya ngono. Bawang Abang :´Heh. nduk cah ayu. kowe milih salah siji. Nini sing lagi mususi napa sumerep popok beluk kula kintir. takonana pamanmu sing lagi ngguyang jaran. Coba kae. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. napa sumerep popok beluk kula kintir. Nini.´ Paman :´Ora e. bawang abang terus ngintirake popok beluk biyunge.´ Bareng tekan kali. Ya wes ayo melu Nini njikuk popok belukmu sing kintir. Wong masakane wis mateng. Kanthi seneng kula ngewangi Nini ingkang nembe masak.´ Nini :´Ya wes tak dongakno uripmu bakal mulya ngger cah ayu. kowe gek enggal bali.´ Paman :´Ora e. Coba kae. kok sajakke mendung petheng ning njaba. matur suwun. nduk. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ .´ Bawang Putih banjur mlaku menyang nini nini sing lagi mususi. rupine cengkir gadhing kirukiran.´ Bawang Putih :´Inggih. saiki gek enggal kowe mangkat umbah-umbah terus kintirna popok beluk biyung iki. nduk cah ayu.´ Bareng tekan omah. takonana nini nini sing lagi mususi. wernane limas limaran.´ Bawang Putih :´matur suwun. jebul isine mas-masan. yung sing dilakoni bawang putih. Bawang Putih dodhok-dodhok lawang marang biyunge lan Bawang Abang.

Kewan-kewan mau langsung mlathuk Bawang Abang karo Mbok Rondo.´ Bawang Abang :´Waaaaa.´ Bawang Abang banjur mlaku menyang nini nini mau. Ning syarate kowe kudu gelem ngewangi aku masak. Bawang Abang :´Yung. Sakteruse Bawang Putih urip mulya. Kowe mileho salah siji. Bawang Abang dodhok-dodhok lawang marang biyunge. biyung iki aku wis teka. Nini :´Ya wis nduk.´ Nini :´Iyo.´ Nini :´Ya wis. sing siji abot sing siji entheng.´ Bawang Abang banjur takon karo paman sing lagi ngguyang jaran. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ Paman :´Ora reti.´ Bawang Abang :´Aku ning omah ora tau masak kok dikon masak.´ Bareng diiris.´ Sakbanjure masakane mateng. coba takonana nini nini kae. Ya wes aku gelem nanging aku njaluk labu kaya sing diwenehake Bawang Putih. yo kene tak irise. Bawang Abang :´Heh. Iki labu karo popok belukke. Bawang Abang :´Ni. jebul isine ora mas-masan nanging kewan-kewan kayata ula. Iki labu ana werna loro. kowe gek enggal baliya. paman. enggal baliya.Paman :´Bocah ora nduwe sopan santun. . takon kok karo ngamuk. Wong loro pada mati bareng. bawang Abang nakokake labu sing arep diwenehake mau. iki tak temokno. nak aku yo mesthi wae milih sing abot.´ Bareng tekan omah. opo kowe reti popok belukku? Nini :´Iyo. nini. kalajengking lan sapanunggalane.´ Mbok Rondo :´Yo. ora usah khawatir. Ora reti aku coba kae takonana pamanmu sing liyane. aku selak kepingin weruh isine. Gek enggal dibukak labune.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->