BAWANG ABANG BAWANG PUTIH

Kelompok 2 1. Ani Rahidha P. 2. Bayu Ibnugroho 3. Envilia Putri H. 4. Sofa Daniyatul H. 5. Teofilus Robert

(03) (08) (13) (30) (31)

Ing jaman biyen, ing sawijining dusun, ana Mbok Rondo nduwe anak loro, siji anak kandung jenenge Bawang Abang, lan sing sijine meneh anak tiri jenenge Bawang Putih. Ing wanci esuk, Bawang Putih lan Bawang Abang lagi podo ngumpul, sakbanjure Mbok Rondo metu saka kamar nimbali Bawang Putih diutus ngumbahi ana ing kali gedhe. Mbok Rondo :´Bawang Putih, kae kumbahane gek enggal dikumbahi menyang kali, selak kawanen!´ Bawang Putih :´Inggih, biyung.´ (karo ngadheg mlebu memburi njikuk kumbahane.´ Mbok Rondo :´Oh yo bawang putih, pesenku aja sampe ana barang siji sing kintir, nak ana sing kintir, kowe ora kena bali ngomah.´ Bawang Putih :´Inggih biyung, kula bidhal sakmenika.´(nyangking ember isi kumbahan) Esuk iku dina sing padhang, Bawang Putih kanthi seneng umbah-umbah nganti ora krasa nak popok beluk biyunge kintir. Bawang Putih saknalika bingung, mangka pesen biyunge ora kena bali ngomah yen ana barange siji sing kintir. Bawang Putih cepet-cepet mlaku nggoleki popok beluk sing kintir mau. Sampek setengah dino anggone mlaku nggoleki popok beluk ora ketemu, Bawang Putih banjur bali matur karo biyunge. Bawang Putih :´Biyung, nyuwun pangapunten. Wekdal umbah-umbah kala wau wonten popok belukipun biyung ingkang kintir. Sampun setengeh dinten anggenipun madhosi, namung mboten kepanggih.´ Bawang Abang :´Yung, Biyung, iki lho Bawang Putih ngintirake popok beluk e biyung.´ Mbok Rondo :´Apa?? Bocah kok ora bisa ati-ati, wis moso bodho, saiki kowe lunga a saka kene, lan ojo bali nganti kowe nemokake barang sing kintir mau.´ Karo nangis, Bawang Putih metu saka ngomah, menyang kali nggoleki popok beluk sing kintir mau. Ing pinggir kali, ana paman lagi ngguyang kebo, Bawang Putih nyoba takon marang paman mau.

Iki lho cah ayu.´ Bawang Putih banjur takon marang paman sing lagi ngguyang jaran. Bareng diiris. Coba kae. Bawang Abang sing ngerti isine labu mau. rupine cengkir gadhing kirukiran. napa sumerep popok beluk kula kintir. Bawang Putih dodhok-dodhok lawang marang biyunge lan Bawang Abang. biyung. Iki ana labu entheng karo abot. Nini. Coba kae. kowe kudu ngewangi Nini masak ndisik. nanging sakdurunge kowe bali. bawang abang terus ngintirake popok beluk biyunge. yung sing dilakoni bawang putih.´ Bawang Putih :´Inggih. Bawang Putih :´Ni. nduk. karo ethok-ethok takon marang paman sing lagi ngguyang kebo. Bawang Putih :´Man. matur suwun. Bawang Abang :´Biyung. saiki gek enggal kowe mangkat umbah-umbah terus kintirna popok beluk biyung iki. Aku yo kepingin kaya ngono. Ya wes ayo melu Nini njikuk popok belukmu sing kintir. Nini. takonana pamanmu sing lagi ngguyang jaran. Kae ana ing omahe Nini.´ Bawang Putih :´matur suwun. nduk. napa sumerep popok beluk kula kintir. wernane limas limaran.´ Nini :´Iya.´ Bawang Putih banjur mlaku menyang nini nini sing lagi mususi. paman.´ Paman :´Ora e. Bawang Abang :´Heh.´ Bareng tekan omah. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. Bawang Putih enggal ngaturake popok beluk sing kintir karo nyritakake kedadean sing dilakoni Bawang Putih lan langsung memburi ngiris labu paringane Nini mau. mumpung durung udan. nduk cah ayu.Bawang Putih :´Man. takonana nini nini sing lagi mususi. banjur matur karo biyunge. paman. paman sing lagi ngguyang kebo.´ Mbok Randa :´Ya wes. Kula badhe enggal-enggal wangsul. kowe gek enggal bali.´ Paman :´Ora e. rupine cengkir gadhing kir-ukiran. wernane limas limaran. jebul isine mas-masan. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ .´ Nini :´Ya wes tak dongakno uripmu bakal mulya ngger cah ayu. Wong masakane wis mateng.´ Bawang Putih :´Inggih.´ Bareng tekan kali. popok belukmu. Nini sing lagi mususi napa sumerep popok beluk kula kintir. nduk cah ayu. wernane limas limaran.´ Nini :´Ya wes. kowe milih salah siji. Banjur dibukakake. paman sing lagi ngguyang jaran.´ Bawang Putih :´Kula ingkang entheng kemawon. Kanthi seneng kula ngewangi Nini ingkang nembe masak. kok sajakke mendung petheng ning njaba. labu sing digawa bawang putih jebul isine mas-masan. Nini.

Kewan-kewan mau langsung mlathuk Bawang Abang karo Mbok Rondo. sing siji abot sing siji entheng. Bawang Abang :´Yung. Kowe mileho salah siji. ora usah khawatir. nini. Bawang Abang dodhok-dodhok lawang marang biyunge.´ Bawang Abang banjur takon karo paman sing lagi ngguyang jaran. jebul isine ora mas-masan nanging kewan-kewan kayata ula. nak aku yo mesthi wae milih sing abot. bawang Abang nakokake labu sing arep diwenehake mau.´ Bareng diiris. Iki labu ana werna loro. Ya wes aku gelem nanging aku njaluk labu kaya sing diwenehake Bawang Putih. Iki labu karo popok belukke. aku selak kepingin weruh isine.´ Bawang Abang banjur mlaku menyang nini nini mau. Sakteruse Bawang Putih urip mulya. Wong loro pada mati bareng.Paman :´Bocah ora nduwe sopan santun. Bawang Abang :´Ni. biyung iki aku wis teka. Nini :´Ya wis nduk. . coba takonana nini nini kae. kalajengking lan sapanunggalane.´ Bareng tekan omah. Ora reti aku coba kae takonana pamanmu sing liyane. Bawang Abang :´Heh. opo kowe reti popok belukku? Nini :´Iyo. paman. Gek enggal dibukak labune.´ Sakbanjure masakane mateng. takon kok karo ngamuk. kowe gek enggal baliya. iki tak temokno. enggal baliya.´ Bawang Abang :´Waaaaa.´ Bawang Abang :´Aku ning omah ora tau masak kok dikon masak. Apa kowe reti popok belukku sing lagi kintir?´ Paman :´Ora reti.´ Mbok Rondo :´Yo.´ Nini :´Ya wis.´ Nini :´Iyo. Ning syarate kowe kudu gelem ngewangi aku masak. yo kene tak irise.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful