Anda di halaman 1dari 22

KUIZ

Slot 2 30 SOALAN

1. Lemak boleh ditukarkan kepada asid lemak dan gliserol melalui proses A B C D Penurunan Hidrolisis Kondensasi Pempolimeran

2. Rajah menunjukkan struktur yang terdapat dalam minyak. Kenalpasti struktur M dan N

A B C D

M Gliserol Asid lemak Trigliserida Minyak

N Asid lemak Gliserol minyak Trigliserida

3. Manakah antara berikut bertindak sebagai medium tindakbalas biokimia dalam sel? A B C D Asid lemak Gliserol Air Polisakarida

4. Mana antara berikut tidak benar tentang lemak tepu dan lemak tidak tepu A Lemak tepu mengandungi kurang atom hydrogen berbanding lemak tidak tepu B Lemak tepu tidak mengandungi ikatan gandadua, manakala lemak tidak tepu mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan gandadua C Lemak tepu biasanya merupakan pepejal pada suhu bilik tetapi lemak tidak tepu biasanya cecair pada suhu bilik D Takat lebur lemak tepu lebih tinggi daripada takat lebur lemak tidak tepu

5. Manakah ciri-ciri air berikut membolehkannya bergerak sebagai satu turus yang tidak putus sepanjang salur vaskular tumbuhan A Molekul yang berkutub B Mempunyai daya lekitan yang tinggi C Boleh melarutkan bahan inorganik seperti garam D Mempunyai muatan haba tentu yang tinggi

6. Manakah antara berikut bukan sejenis lipid A B C D Lilin Fosfolipid Steroid Polisakarida

7. Rajah di bawah menunjukkan struktur satu molekul air.

Manakah antara ciri air berikut tidak merujuk kepada struktur di atas A Air merupakan molekul yang berkutub B Air bertindak sebagai pelarut yang baik C Taburan cas pada molekul air adalah tidak sekata D Air bertindak sebagai pelincir

8. Rajah di bawah menunjukkan struktur yang terdapat dalam lemak tepu dan lemak tidak tepu. Apakah X?

A B C D

Ikatan gandadua Ikatan ionik Ikatan van der wall Ikatan hidrogen

9. Manakah antara unsur berikut boleh dijumpai dalam lipid tetapi tidak dijumpai dalam karbohidrat A B C D Karbon Hidrogen Oksigen Fosforus

10. Apakah proses X

A B C D

Kondensasi Hidrolisis Penyejatan Pemejalwapan

11. Nyatakan satu fungsi protein _____________________

12. Apakah maksud asid amino perlu? ___________________

13. Tuliskan persamaan perkataan bagi pembentukan peptida. _____________________

14. Apakah kesan kekurangan protein pada kanak-kanak? __________________

15. Bagaimana seorang vegetarian dapat memenuhi keperluan protein lengkap dalam gizinya? ___________________

16. Apakah vitamin? ____________

17. Nyatakan satu fungsi vitamin A. ________________

18. Namakan penyakit akibat kekurangan vitamin C. ________________

19. Nyatakan satu sumber vitamin D. ________________

A B 20. Manakah sumber vitamin yang lebih baik? Terangkan mengapa. ______________________________

SOALAN TAMAT