Anda di halaman 1dari 5

BIL 1. 1.0 Pendahuluan 1.1 Misi 1.2 Rasional 1.

3 Objektif

PERKARA

MUKA SURAT 1 2

1.4 Kumpulan sasaran 2. 3. 4. Penghargaan Kertas Kerja Kejohanan Merentas Desa Kali ke 14 Pengenalan i) ii) iii) iv) Bidang tugas jawatankuasa Carta Organisasi Induk Senarai ahli jawatankuasa Senarai pensyarah penasihat bagi jawatankuasa kecil v) 5. Countdown merentas desa

3 4 5

14 17 20 24

25

Laporan Setiausaha Agung i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) Minit Mesyuarat Kali Pertama Minit Mesyuarat Kali Kedua Minit Mesyuarat Kali Ke Tiga Minit Mesyuarat Kali Ke Empat Minit Mesyuarat Kali Ke Lima Minit Mesyuarat Kali Ke Enam Minit Mesyuarat Kali Ke Tujuh Minit Mesyuarat Kali Ke Lapan Minit Mesyuarat Kali Ke Sembilan Minit Mesyuarat Kali Ke Sepuluh Minit Mesyuarat Kali Ke Sebelas 27 31 37 43 48 52 56 59 63 67 70

6.

Laporan Bendahari i) Perbelanjaan 73

7.

Laporan Jawatankuasa Kecil : Pertandingan i) Carta Organisasi Kecil ii) Minit Mesyuarat iii) Laporan Penuh iv) Refleksi v) Senarai kehadiran peserta mengikut rumah sukan vi) Senarai pendaftaran peserta mengikut rumah sukan 75 76 82 85 87 102

8.

Laporan Jawatankuasa Kecil : Teknikal i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat 122 123 130 132 133

iii) Laporan Penuh iv) Refleksi v) Peta Laluan Trek 9. Laporan Jawatankuasa Kecil : Kepegawaian i) ii) Carta Organisasi kecil Laporan Penuh

135 136 139 142

iii) Senarai nama ahli yang berada di check point iv) Senarai pegawai check point unit beruniform Pandu Puteri v) Senarai pegawai check point unit beruniform

143

Pengakap vi) Refleksi 10. Laporan Jawatankuasa Kecil : Hadiah i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat 145 146 152 154 144

iii) Laporan Penuh iv) Refleksi 11. Laporan Jawatankuasa Kecil : Buku Program i) Carta Organisasi kecil

155
ii

ii)

Minit Mesyuarat

156 162 163 165 167

iii) Kos Perbelanjaan iv) Laporan Penuh v) Refleksi vi) Contoh Buku Program 12. Laporan Jawatankuasa Kecil : Siaraya i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat

168 169 174 178

iii) Laporan Penuh iv) Refleksi 13. Laporan Jawatankuasa Kecil : Publisiti dan Hebahan i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat

180 181 182 183 184 185 187

iii) Laporan Penuh iv) Refleksi v) Contoh tag pegawai vi) Poster Kejohanan Merentas Desa vii) Info Sukan 14. Laporan Jawatankuasa Kecil : Jamuan Dan Minuman i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat

188 189 193 199

iii) Laporan Penuh iv) Refleksi 15. Laporan Jawatankuasa Kecil : Kecemasan dan Bantu Mula i) ii) Carta Organisasi kecil Laporan Penuh

201 202 203 210

iii) Minit Mesyuarat iv) Refleksi 16. Laporan Jawatankuasa Kecil : Jemputan i) Carta Organisasi kecil

211
iii

ii)

Minit Mesyuarat

213 222 224 225 226 227

iii) Laporan Penuh iv) Refleksi v) Surat jemputan Perasmian kepada Tuan Pengarah vi) Kos perbelanjaan vii) Contoh kad jemputan 17. Laporan Jawatankuasa Kecil : Dokumentasi i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat

228 229 247 249 250

iii) Laporan Penuh iv) Refleksi v) Surat permohonan perkhidmatan jurugambar dari Jabatan Teknologi Pendidikan 18. Laporan Jawatankuasa Kecil : Hiasan Pentas, Astaka & Padang i) ii) Carta Organisasi kecil Laporan Penuh

252 253 256 256 257 266

iii) Kos Perbelanjaan iv) Contoh back drop v) Minit Mesyuarat vi) Refleksi 19. Laporan Jawatankuasa Kecil : Perasmian & Penutup i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat

268 269 277 280

iii) Laporan Penuh iv) Refleksi 20. Laporan Jawatankuasa Kecil : Statistik i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat

282 283 293 296


iv

iii) Laporan Penuh iv) Borang Skor Pemarkahan

v) Borang Keputusan Penuh vi) Borang Pengiraan Mata Terkumpul vii) Refleksi 21. Laporan Jawatankuasa Kecil : Keselamatan i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat

297 299 300

302 303 311 314 315

iii) Laporan Penuh iv) Refleksi 22. 23. Refleksi Keseluruhan Keputusan Rasmi i) ii) Keputusan Pemenang Kategori Perempuan Keputusan Pemenang Kategori Lelaki

318 319 320

iii) Keputusan Penuh Mengikut Rumah Sukan 24. Lampiran i) ii) Borang-borang dan surat-surat urusan Rakaman Kejohanan

321 335