Anda di halaman 1dari 6

PROFIL GELARAN: Ibnu Khaldun. TARIKH LAHIR: 732 Hijrah bersamaan 1332 Masihi. TEMPAT LAHIR: Tunisia.

MENINGGAL DUNIA: 808 Hijrah bersamaan 1406 Masihi.

IBNU Khaldun mencetus pemikiran baru apabila menyatakan sistem sosial manusia berubah mengikut kemampuannya berfikir, keadaan muka bumi persekitaran mereka, pengaruh iklim, makanan, emosi serta jiwa manusia itu sendiri. Beliau juga berpendapat institusi masyarakat berkembang mengikut tahapnya dengan tertib bermula dengan tahap primitif, pemilikan, diikuti tahap peradaban dan kemakmuran sebelum tahap kemunduran. Pandangan Ibnu Khaldun dikagumi tokoh sejarah berketurunan Yahudi, Prof Emeritus Dr Bernerd Lewis yang menyifatkan tokoh ilmuwan itu sebagai ahli sejarah Arab yang hebat pada zaman pertengahan. Felo Amat Utama Akademik Institut Antarabangsa Pemikiran dan Ketamadunan (Istac), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Muhammad Uthman ElMuhammady pula melihat pendekatan Ibnu Khaldun secara sejagat. Sumbangan Ibu Khaldun, perintis ilmu sosiologi moden dapat disaksikan melalui siri Ilmuwan Islam di TV3, malam ini. Episod kali ini yang diterbitkan Mohd Fasil Mohd Idris, bakal membawa penonton mengenali lebih dekat ilmuwan kelahiran Tunisia yang banyak menghasilkan karya untuk rujukan umat Islam dan bangsa lain masa kini. Dilahirkan di Tunisia, keluarga Ibnu Khaldun sebenarnya berasal dari wilayah Seville, Sepanyol, ketika dalam pemerintahan Islam. Ketika zaman kanak-kanak, beliau mempelajari al-Quran daripada orang tuanya sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi sambil dibantu sejarawan dan ulama Tunisia serta Sepanyol. Pada 1375, beliau berhijrah ke Granada, Sepanyol kerana mahu melarikan diri daripada kerajaan di Afrika Utara. Bagaimanapun, keadaan politik Granada tidak stabil, lantas mendorong beliau untuk merantau ke Aljazair (bahagian utara Semenanjung Tanah Arab). Di sini,

melindungi harta persendirian. malah merangkumi sejarah umat terdahulu. Kebijaksanaannya mendorong Sultan Burquq iaitu Sultan Mesir ketika itu memberi gelaran Waliyuddin kepada Ibnu Khaldun. falsafah dan sejarah. Beliau membangunkan idea bahawa tugas kerajaan hanya terhad kepada mempertahankan rakyatnya daripada keganasan. selain menerangkan beberapa perkara yang berkaitan bidang perniagaan. Kitab Mukaddimah menghuraikan beberapa peristiwa dalam kehidupan masyarakat. Dalam pada itu. kebebasan dan terkenal kerana hasil kerjanya dalam bidang sosiologi.beliau tinggal di kampung kecil iaitu Qalat Ibnu Salama. mampu mentadbir dengan baik apabila dilantik sebagai kadi ketika menetap di Mesir. khususnya dalam ilmu kajian sosial. Sehingga kini kitab itu menjadi rujukan umat Islam. kimia serta sejarah. perdagangan. politik. Pemerintah juga melaksanakan kepemimpinan politik bijaksana dengan . Selain sebagai ilmuwan dalam bidang sosial. Ibnu Khaldun juga memajukan konsep ekonomi. Karya Ibnu Khaldun yang menakjubkan itu membolehkan beliau digelar sebagai Prolegomena atau pengenalan kepada pelbagai ilmu perkembangan kehidupan manusia di kalangan ilmuwan Barat. Kajian yang dilakukan Ibnu Khaldun bukan hanya mencakupi kisah kehidupan masyarakat ketika itu. Ibnu Khaldun mengutarakan pandangannya bagi memperbaiki kesilapan dalam kehidupan menjadikan karya beliau seumpama ensiklopedia yang mengisahkan pelbagai perkara dalam kehidupan sosial manusia. Di situ juga beliau menghasilkan beberapa karya terkenal termasuk al Ibar Wa Diwan al-Mubtad Wa al-Khabar. proses pembentukan negara. Kitab ini mengandungi enam jilid dan paling terkenal. astronomi. kitab Mukaddimah. numerologi. menghalang penipuan dalam perdagangan dan menguruskan penghasilan wang. faktor kemajuan serta kemunduran. Ibnu Khaldun. perindustrian dan pertanian.

Aguste Comte. sains politik. 2009 — akarimomar dipetik dari Berita Harian Ilmu ramuan paling asas bagi perkembangan minda manusia. dan percaya kepada kebebasan memilih bagi membenarkan rakyat bekerja keras untuk diri mereka sendiri. pada usianya 36 tahun. . 500 tahun lebih awal. Istilah sosiologi walaupun dicipta tokoh kelahiran Perancis abad ke-19. Wacana atau pemikiran Ibnu Khaldun turut diterjemah ke dalam kehidupan masyarakat moden yang mahu mengimbangi pembangunan fizikal dan spiritual seperti Malaysia yang sedang menuju status negara maju. Beliau turut menyokong perdagangan bebas dengan orang asing. ilmu itu dikaitkan dengan soal manusia dalam masyarakat dan ahli sosiologi berharap ilmu berkenan dapat menjalinkan perpaduan serta membentuk penawar kepada krisis moral yang dihadapi masyarakat hari ini. Ibn Khaldun memajukan teori nilai dan hubung kaitnya dengan tenaga buruh. Antara karya penulisan beliau yang masyhur ialah Muqaddimah. memperkenalkan pembahagian tenaga kerja. beliau pernah bertugas sebagai hakim atau kadi kepada mazhab Maliki di Afrika Utara. terutama mengenai alam IBNU Khaldun (1332-1406) ialah cendekiawan Islam yang banyak menyumbang dalam pelbagai bidang sains kemanusiaan antaranya falsafah. kajian mengenai kehidupan sosial manusia sudah dihurai oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Beliau juga negarawan yang arif dalam hal ehwal negara hasil pengalamannya berkhidmat kepada beberapa generasi pemerintah Muslim di sana. Berasal dari Tunisia. menyedari kesan dinamik permintaan dan bekalan ke atas harga dan keuntungan. Dari segi ekonomi. buku pendahuluan bagi Kitab Al-’Ibar mengulas teori ketamadunan yang kini menjadi rujukan ilmuwan Islam dan pengkaji Barat. sejarah dan sosiologi. menyokong pasaran terbuka.perpaduan sosial dan kuasa tanpa paksaan. Secara teorinya. [Ilmuwan Islam: Pemikiran Ibnu Khaldun rintis ilmu sosiologi moden] Teori masyarakat Ibnu Khaldun jadi rujukan Barat Mei 11.

Manusia asalnya jahil dan mempunyai minda yang kosong ataupun dipanggil tabula rasa mengikut Ibnu Khaldun. Ilmu adalah ramuan paling asas bagi perkembangan minda manusia. Manusia memerlukan tamadun untuk memenuhi keperluan mereka. manusia dapat bekerjasama melalui pelbagai bentuk dan cara dalam menjalani kehidupan seperti kerjasama dalam institusi kekeluargaan. beberapa faktor perlu ada bagi membantu individu dalam proses mengumpul pengetahuan mengenai masyarakat dan pertama adalah ilmu. manusia mempunyai kemahiran memerintah yang memberi peluang untuk menyediakan perlindungan serta mempertahankan keselamatan diri. terutama mengenai alam. Individu tidak boleh hidup dengan mengasingkan diri daripada masyarakat. Walaupun memiliki pengetahuan mengenai dunia luar melalui penceritaan bapanya. Seterusnya ia berkembang kepada kerjasama antara kaum yang akhirnya mewujudkan ciri keempat pada manusia yang dinamakan oleh Ibnu Khaldun sebagai tamadun. kita perlu memahami manusia dan perbezaannya daripada hidupan lain. Semua ciri ini membezakan manusia dengan makhluk lain mengikut pengamatan Ibnu Khaldun. baru kita beralih kepada pengkajian mengenai bagaimana individu dapat membina jati diri serta mempelajari budaya melalui pergaulan dan pengalaman hidup dalam masyarakat. Kemudian. Menurut beliau. Pengasingan dengan dunia luar membuatkan kanak-kanak itu tiada pengalaman berjumpa dan hidup dalam masyarakat sehingga membantutkan daya fikirannya. Apabila memahami manusia. hidup bermasyarakat adalah penting. anak sentiasa berusaha membantu ibu bapa. Ilmu pengetahuan dimantapkan dengan faktor kedua iaitu nilai murni keagamaan yang mewujudkan pembangunan jati diri yang baik. . Ketiga. seseorang menjadi insan lebih sempurna akal fikirannya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kedua. Menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menceritakan mengenai seorang kanak-kanak yang dikurung bersama bapanya sejak ia lahir. budak itu masih tidak mampu membayangkan dan berimaginasi apa yang diceritakan itu. hasil usaha menimba ilmu pengetahuan. Manusia diangkat tinggi martabatnya berbanding makhluk sekeliling kerana boleh berfikir dan menimba pelbagai ilmu sains serta ilmu seni. Oleh itu.Antara pemikiran Ibnu Khaldun adalah teori kemasyarakatan. Ini termasuk tempat tinggal yang selesa di bandar dan kawan bagi menemani hidup supaya tidak kesunyian. sebelum mengkaji lebih mendalam sesuatu masyarakat.

Proses ini dapat dilaksanakan oleh ejen ketiga iaitu institusi keluarga. Bagi Ibnu Khaldun ini adalah teknik pengajaran yang lemah dan tidak berkesan. Menurut Ibnu Khaldun. Penulisan juga penting kerana bahasa sesuatu yang simbolik. Golongan tua terlebih dulu makan garam memandu golongan muda berdasarkan pengalaman hidup yang sudah mereka tempuhi. Muzik bercorak puisi indah. Beliau juga menekankan elak daripada menjalankan proses pendidikan formal berasaskan penghafalan kerana menghafal mengakibatkan seseorang mudah lupa. Pandangan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang bermaksud: “Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan seperti kain putih.” Keluarga memainkan peranan utama membentuk sahsiah dan akhlak individu supaya sentiasa baik dan berada dalam landasan agama. Jangan terus memberi soalan yang susah atas alasan supaya mereka dapat menimba pengalaman daripada menjawab soalan itu. ilmu yang diajar harus secara berperingkat. Soalan yang sukar ini patut disimpan untuk dijawab pada akhir proses pembelajaran. Penulisan dapat membantu seseorang meluahkan apa yang terdetik di benak dan minda mereka. Kasih sayang yang diberikan ibu bapa sangat perlu bagi mewujudkan individu yang normal dan dapat menyumbang kepada masyarakat. Ejen sosialisasi yang terakhir ialah muzik. Guru dan golongan tua juga ejen yang membantu menerapkan nilai murni kepada individu. Guru yang melakukan kesilapan ini sebenarnya menambahkan kekeliruan pelajar kepada pelajaran. Sementara guru pula berkemampuan mengajarkan pelbagai ilmu kepada murid. berirama rancak dan bertenaga pula menaikkan semangat tentera yang berjuang di medan . terserah kepada ibu bapanya untuk menjadikan dia Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Ia membantu menceriakan suasana serta meringankan tekanan. muzik dapat mengeratkan hubungan sesama manusia melalui emosi yang dilahirkan ketika mendengarnya terutama muzik berentak harmoni. Menurut Ibnu Khaldun. Sedikit demi sedikit ilmu diserapkan kepada pelajar mengikut kemampuan mereka. Faktor seterusnya ialah penguasaan bahasa sebagai medium asas untuk berkomunikasi dengan masyarakat termasuk kebolehan berbahasa pasar kerana ia dapat memudahkan seseorang bersosial dan merapatkan lagi hubungan dengan ahli masyarakat.Pembangunan insan berlandaskan agama ini perlu diserapkan ke dalam personaliti setiap individu.

Sehingga kini. Ini membantu mereka terus cekal melindungi keselamatan masyarakat sehingga berjaya mengatasi dan mengalahkan musuh serta pulang ke pangkuan keluarga dicintai. falsafah beliau masih dapat diguna pakai dan banyak menyumbang kepada pembangunan tamadun sama ada Islam mahu Barat. Ibnu Khaldun banyak menyumbang kepada ilmu falsafah sama ada politik.peperangan. jika diamati. fikiran beliau lebih maju daripada era zamannya sendiri. walaupun pelbagai kritikan dilemparkan kerana teorinya yang dianggap agak sekular. sosiologi dan sejarah. hasil nukilan beliau masih menjadi sumber rujukan utama bagi universiti di seluruh dunia. Selepas lebih enam abad berlalu. .