Anda di halaman 1dari 36

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1

)

MING GU

BIDANG/ TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN
Membuat Corak dan Rekaan Tema :Alam Semulajadi Tajuk :Hiasan Tabung Aktiviti: Capan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.

(1)

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa ± organik dan geometri 2.1.1.2 Warna ± primer dan sekunder 2.1.1.3 Jalinan ± tampak dan sentuh 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Harmoni ± ulangan atau susunan yang seimbang 2.1.2.2 Kesatuan ± dalam alam semula jadi 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat ± berus, palet, dan daun 2.2.1.2 Bahan ± kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.2.2.1 Teknik ± capan (corak terancang)

04/0105/01

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan visual, sejarah bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

SJK (T) KALAIVAANI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1)

Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kenderaan Aktiviti: Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model kenderaan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model.

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa ± geometri 3.1.1.2 Bentuk ± 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna ± primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan ± semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alat ± gunting 3.2.1.2 Bahan ± kertas warna, gam, kotak dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik ± membentuk

(2)

08.01± 12/01

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model.

3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran 4. Apresiasi terhadap karya sendiri bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. dan rakan berpandukan bahasa seni 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif visual, sejarah seni, dan budaya. 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

SJK (T) KALAIVAANI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1)

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Benda Tajuk : Wau Bulan Aktiviti: Mewarna

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau.

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan ± melengkung 4.1.1.2 Rupa ± organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan ± tampak 4.1.1.4 Warna ± primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra ± warna 4.1.2.2 Imbangan ± simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.2 Bahan ± lakaran wau pada kertas A4 , krayon, dan bahan gantian 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik ± lukisan

Cuti Sempena Hari Keputeraan Kdymm Tuanku Sultan Kedah 15.1.2012 (Ahad)

(3)

15.01± 19/01

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam dan rakan berpandukan bahasa seni menghasilkan karya seni 2D visual, sejarah seni, dan budaya. 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan Menggambar Tema: Alam Benda Tajuk: Rumah Idamanku Aktiviti : Catan Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna dan harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan ± lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa ± organik dan geometri

(4) 22.01± 26/01

SJK (T) KALAIVAANI

dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. bentuk.1. 4.1.1 Garisan ± lurus dan selari 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2. 1.1 Harmoni ± warna.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Warna ± primer 4.1 Alat ± berus warna.1.2 Rupa ± geometri 4.1.3.1 Unsur seni 4.2.2.2 Prinsip rekaan 1. menamakan.1.2 Kesatuan ± pelbagai unsur alam semula jadi 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2 Bahan ± kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1. teknik. kefahaman.3 Jalinan ± tampak dan sentuh 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal. 1. dan proses dalam penghasilan karya 1. jalinan. warna.3 Warna ± primer dan sekunder 1.2. sejarah seni. rupa 1.1.1.1. rupa.1. kajian.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan catan.1. 1. dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan.01± 26/01 (22/0124/01) 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Anyaman Mata Bilis Aktiviti: Lukisan 1.4.1. dan surat khabar lama 1.2. 1.2 Prinsip rekaan (5) 29/0102/02 AGM PIBG 29/01 SJK (T) KALAIVAANI .3.1 Teknik ± catan (basah atas kering) Cuti Tahun Baru Cina (4) 22. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . 2. 4.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2. kontra.2. 1. palet.2 Mengetahui penggunaan media.

Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni. 4. 3. 4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. 3.1.1 Rupa ± geometri 3. 3.2.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis 4.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4.2.3. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4. TMK Cuti Perayaan Thai Pusam (07/02-08/02) (6) 05/0209/02 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kapal Selam Aktiviti : Model 1. sejarah seni.1.3.3.1 Alatan ± Gunting.1.2. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4.2 Bentuk ± 3D [ konkrit ] 3.1 Imbangan ± Semetri 3.3 Warna ± Primer 3.1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1. kefahaman.2.1 Teknik ± Mewarna kelarai 4.1. kajian.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Bahan ± kertas A4 berpetak 4.3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya seni.3.2. dan kemahiran bahasa seni visual.2.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4. Pisau SJK (T) KALAIVAANI .1 Unsur Seni 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi. 3. menamakan.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4. kefahaman. dan teknologi dalam penghasilan anyaman. 2.2 Prinsip Rekaan 3. Apresiasi terhadap karya sendiri berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.1. dan budaya.1.3 Mengetahui penggunaan media.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan 4. dan rakan berpandukan bahasa seni 4.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. dan kemahiran 4. 4.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) 2.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. rupa.1. warna.2. Bahan ± Botol Plastik.1. berus warna 1.1 Teknik ± capan (basah atas kering) 4. menamakan.2.3.2. bahan semula jadi (flora) dan warna air 1.1 Alat ± palet.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.2 Mengetahui penggunaan media.1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Masking Tape. dan proses dalam penghasilan karya 1.1.2 Rupa ± organik 1.Cat Pelaka 3.2 Prinsip rekaan 1.1. 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Double Sided Tape.3.2 Mengetahui penggunaan media.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi 1. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 1.1.3.2. Gam PVA.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.1 Teknik ± Membina dan Membentuk 3.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. rupa. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal. teknik dan proses dalam penghasilan binaan 3. kajian.2 Bahan ± kertas lukisan. 12/0216/02 SJK (T) KALAIVAANI .1. Menggambar Tema :Alam benda Tajuk :Rumah Aktiviti :Lukisan (7) 1.1 Garisan ± lurus dan melengkung 1.1. dan warna) 1.2 3. Surat Khabar. sejarah seni.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya 3. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1 Harmoni ± (bentuk. 1. 3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3. teknik.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. dan budaya. 3.2.2.1.1.1 Unsur seni 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat menghasilkan pengetahuan.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) 3.1. kajian. dan teknologi dalam penghasilan karya.4. kefahaman.2.1.4.3 Jalinan ± tampak 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara Kreatif 3.2.

3.1 Teknik ± capan (basah atas kering) 1.3 Jalinan ± tampak 1. sejarah seni. warna air.3. dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan.2.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya visual.1 Harmoni ± (bentuk.1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4. kefahaman. berus warna 1. kefahaman.1 Alat ± palet.4.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1. menamakan. kajian. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: Kreativiti dan inovasi Menggambar Tema: Alam Semulajadi Tajuk : Jambangan Bunga Aktiviti : Capan (8) 19/0223/02 1. 1.1. dan proses dalam penghasilan karya 1. rupa. rupa.2 Bahan ± kertas lukisan. dan kemahiran 4. Apresiasi terhadap karya sendiri bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2 Mengetahui penggunaan media.1.1. warna poster atau tempera 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.1. 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. SJK (T) KALAIVAANI . dan rakan berpandukan bahasa seni 1.2. objek buatan manusia.3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur seni 1.2.2 Rupa ± organik 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1. dan warna) 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. teknik. bahan Semula jadi (flora). dan budaya.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.1. 1. 2. jalinan.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. sejarah seni.4.1.1 Garisan ± lurus dan melengkung 1. dan kemahiran 4.1.2 Prinsip rekaan 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif visual. dan rakan berpandukan bahasa seni 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) 1. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. 3.2. dan budaya. 1.2.2. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. Apresiasi terhadap karya sendiri bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Apresiasi terhadap karya sendiri kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. teknik.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) 1. dan rakan berpandukan bahasa seni 2.1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.2 Imbangan ± bentuk 2.2 Bahan ± kertas lukisan.1 Unsur seni 2.1 Alat ± (tiada) 2. dan budaya.1.2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. dan k 4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2. 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2. 2.4. 2.4.4.2 Prinsip rekaan 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif visual.1.4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi SJK (T) KALAIVAANI .1 Garisan ± bersilang 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Benda Tajuk: Corak Motif Huruf Aktiviti : Lukisan (9) 26/0201/03 Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.1 Teknik ± lukisan (corak terancang) 2. 2. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. dan teknologi dalam penghasilan corak.1. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. kefahaman.1 Kontra ± warna 2. sejarah seni.krayon atau oil pastel 2. Aplikasi pengetahuan.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2. 1. warna.3.1.1.1. dan proses dalam penghasilan karya.1.1.2.2 Rupa ± geometri 2. kajian.2 Mengetahui penggunaan media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.3 Warna ± primer dan sekunder 2.1.3. 2. garisan.4. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. menamakan.1. kontra.2.

Apresiasi terhadap karya sendiri 2. warna. 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Harmoni ± bentuk 2.3 Jalinan ± tampak 2.2 Prinsip rekaan 2.4.2.1 Warna ± primer dan sekunder 2.1. jalinan.2.1 Kontra ± warna 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1.1.4. kajian.1.1. ritma.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal. teknik. Aplikasi pengetahuan.2.1 Alat ± berus gigi.2 Mengetahui penggunaan media.3. 2.2 Bahan ± kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera .2. dan proses dalam penghasilan karya 2.2. kontra.2.1. dan kemahiran dan rakan berpandukan bahasa seni bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. palet. 2.2.1 Teknik ± renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1. visual.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Pembalut Buku (10) 04/0308/03 1.2.1. sejarah seni.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. menamakan. 2.2 Ritma dan pergerakan ± rawak Aktiviti: Renjisan dan Percikan 2. 2. dan teknologi dalam penghasilan corak.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Rupa ± organik 2. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan (11) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 11/0315/03 SJK (T) KALAIVAANI . kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan daun 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.2 Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2.1.3. kefahaman.1. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 3.4.1.1 Unsur seni 2. 2.1.

3. 3. bentuk.1.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan SJK (T) KALAIVAANI .1.1. 3. 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif visual.1 Unsur Seni 3.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2 Bahan ± kertas A4 berwarna.1.3 Warna ± primer dan sekunder 3.1 Imbangan ± simetri 3. dan kemahiran 4.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2. 3. dan magic pen 3.3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 2.2 Prinsip rekaan 3.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Baju Kemeja Aktiviti: Origami 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3. kajian.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan teknologi dalam penghasilan origami. gam.1 Alat ± (tiada) 3. 3. 3. 3.2.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3. menamakan.1 Teknik ± lipatan (12) 18/0322/03 3. kefahaman.4.1.2 Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.1 Rupa ± geometri 3. dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami .2.2.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.1.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.2.2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.4.2 Bentuk ± konkrit 3.

warna. 4.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) (13) 25.1.3. dan teknologi dalam penghasilan anyaman.1.2 Prinsip rekaan 4.2.1 Ritma dan pergerakan ± ritma biasa 4.2. 4.2.3.3 Jalinan ± tampak dan sentuh 4.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan. 4.1 Alat ± gunting 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan 4.1. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. kajian.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4. dan budaya.03 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Anyaman Kelarai Aktiviti: Anyaman 1. 4.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya visual.2. 4.2 Bahan ± dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman.1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. jalinan.1 Garisan ± lurus dan selari 4.3.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . rupa.1.2.1.1.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4.1 Teknik ± anyaman kelarai 3.1.1 Unsur seni 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan SJK (T) KALAIVAANI .1 Teknik ± anyaman kelarai 4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 4. kefahaman.2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. menamakan. 4.3.0329. sejarah seni.1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 4. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis 4. 4. kefahaman.3.3 Mengetahui penggunaan media. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.4 Warna ± primer 4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Rupa ± geometri 4. 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4. kontra.3.1.1.

1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2. dan teknologi dalam penghasilan lukisan.2.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1. bentuk.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Alat ± gunting 1.2.4.1.1.1 Teknik ± kolaj 1. 1.1 Unsur seni 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. sejarah seni. menamakan. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3.4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.1 Rupa ± geometri 1.1.2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Menggambar Tema: Alam Benda Tajuk: Rumahku Aktiviti : Kolaj 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. dan gam 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1. teknik. dan proses dalam penghasilan karya 1.1. warna. dan warna 1.1. kefahaman.2 Prinsip rekaan 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi (14) 01/0405/04 SJK (T) KALAIVAANI .1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.1.2.2 Warna ± bebas 1.1. dan budaya.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Bahan ± kertas lukisan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 1. 1. 3.2 Mengetahui penggunaan media. kertas warna. harmoni. 2. 1.1.4. kajian.3. 4.1 Harmoni ± rupa.

3. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.1 Rupa ± geometri 3. 3.2 Prinsip rekaan 3.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. teknik.1.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Bahan ± kertas warna.4.3.2.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.2. kefahaman.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3. 4.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.1.2 Bentuk ± 3D (konkrit) 3. kotak dan magic pen 3.2.1 Imbangan ± semetri 3.1 Teknik ± membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan teknologi dalam penghasilan karya.1 Alat ± gunting 3. 2.1.3.2. dan budaya.4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) 1. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.4.1.04 SJK (T) KALAIVAANI .2. kajian.2 Mengetahui penggunaan media.1. gam.1.1 Unsur Seni 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1. dan proses dalam penghasilan binaan 3. 3.3 Warna ± primer dan sekunder 3.0412. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Kenderaan( Haiwan Kesayangan) Aktiviti:Model (15) Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni. sejarah seni. menamakan.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi 08.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.2.

1.1.0419.2 Bentuk ± 3D (konkrit) 3.1.1 Teknik ± membentuk 4.2. menamakan.3.4.1. dan teknologi dalam penghasilan karya.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.2 Bahan ± kertas warna.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal. 3. kajian.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.2. 3. dan kemahiran visual. gam.1 Alat ± gunting 3. sejarah seni.2.1.04 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Kenderaan( Haiwan Kesayangan) Aktiviti:Model 1.3 Warna ± primer dan sekunder 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2 Mengetahui penggunaan media.2 Prinsip rekaan 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi SJK (T) KALAIVAANI . 3. 3. dan proses dalam penghasilan binaan 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) (16) 15.3. 3. kotak dan magic pen 3.1.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.1.1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Imbangan ± semetri 3.1.1 Unsur Seni 3. 3.2. 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni.3.4.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3. dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. teknik.4. kefahaman.1 Rupa ± geometri 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 3.1.

04 4. dan budaya. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. dan teknologi dalam penghasilan wau.gam . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.0426. 4.4.1 Unsur seni 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Mengaplikasi pengetahuan.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 Imbangan ± simetri 4. kontra.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. warna.2 Rupa ± organik dan geometri 4. 22.1.3. 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.2. 4.2.2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Alat ± gunting 4.2.2.2.1.3.1. rupa.1. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK SJK (T) KALAIVAANI . kajian.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.1 Kontra ± warna 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal.1 Garisan ± melengkung 4.4. sejarah seni. 4.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4. dan bahan gentian. 4.1.lidi 4. 4. menamakan.2.1. kefahaman.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.3 Mengetahui penggunaan media. 4.4 Warna ± primer 4.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alat Permainan Tajuk:Wau Aktiviti:Lipatan dan Guntingan 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.1.1.3.2 Bahan ± lakaran layang-layang pada kertas A4 .3.1 Teknik ± lukisan (17) 3.2. 4. 4.4. teknik dan proses dalam penghasilan karya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kefahaman.1. krayon.3 Jalinan ± tampak 4.1.1. jalinan. 2.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.2 Prinsip rekaan 4.

kefahaman.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2 Warna ± bebas 1.1 Teknik ± kolaj 1.2 Prinsip rekaan 1. dan warna 1. menamakan.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. SJK (T) KALAIVAANI . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.4.1 Unsur seni 1.4.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1.2. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Harmoni ± rupa.1.1. 1. kertas warna.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. dan budaya.1 Alat ± gunting 1.2.2 Kesatuan ± pelbagai unsur alam semula jadi 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) CUTI HARI PEKERJA Menggambar Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Buah-buahan Aktiviti: Kolaj 1.1.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi TMK (01/05/2012) (18) 29/0403/05 3. warna.1 Rupa ± organik dan geometri 1. 1.2. sejarah seni.2.1.3. kajian. bentuk. 1. dan gam 1.4. dan proses dalam penghasilan karya 1. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 2.1. harmoni. 4.2 Bahan ± kertas lukisan.3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.1. 1.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj.2 Mengetahui penggunaan media.1. teknik.

1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.2 Bahan ± kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.1.4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.2 Ritma dan pergerakan ± rawak 2. Aplikasi pengetahuan. menamakan.2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan.1 Warna ± primer dan sekunder 2.1.2. teknik. jalinan.2 Mengetahui penggunaan media.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1. dan kemahiran visual.2. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 2.2.3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan SJK (T) KALAIVAANI . 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. ritma.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2 Menghasilkan lukisan corak terancang. 2.2.1 Unsur seni 2.2. 2. 4. dan teknologi dalam penghasilan corak.1.1 Alat ± tiada 2. bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.1.4.1.2.3.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Alas Pinggan Aktiviti:Lukisan 1.2 Jalinan ± tampak 2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. dan pergerakan.1 Imbangan ± warna 1.4.1.1 Teknik ± lukisan (corak terancang) (19) 06/0510/05 3. 2. kajian.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal. sejarah seni.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2. kefahaman.2 Prinsip rekaan 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.

2 Bahan ± kertas A4 berwarna.1 Rupa ± geometri 3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4. 3. sejarah bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3. 3. warna.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.3.2.2 Prinsip rekaan 3.4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1.2.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Imbangan ± simetri 3.2.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3. menamakan.2 Bentuk ± konkrit 3. dan teknologi dalam penghasilan origami.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kapal Terbang Kertas Aktiviti:Origami 1.2.2.1. kefahaman.1. 3. 3. 4. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan SJK (T) KALAIVAANI . dan magic pen 3.1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. kajian. (20) 13/0517/05 3. 3. dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami 2. 3.1 Teknik ± lipatan dan rakan berpandukan bahasa seni 3.3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. gam.1. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.1. dan kemahiran visual. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.1.1 Unsur Seni 3. bentuk.2 Mengetahui penggunaan media.1 Alat ± (tiada) 3.

2.2 Prinsip rekaan 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 1. bentuk.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi (22) 27/0531/05 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (23) 03/0607/06 SJK (T) KALAIVAANI .2.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1. teknik. rupa 1.1. dan kemahiran visual. dan surat khabar lama 1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal.1 Unsur seni 1.1. kajian.3.1.1.2.1 Alat ± berus warna.1. warna.4. menamakan. 1. sejarah seni.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. rupa. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Harmoni ± warna.2 Bahan ± kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Menggambar Tema:Alam Semulajadi Tajuk:Ayam Aktiviti:Capan Jari 1. (21) 1.2.2 Mengetahui penggunaan media. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.3 Warna ± primer dan sekunder 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.1 Teknik ± catan (basah atas kering) 20/0524/05 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 1.1. 1.1.2 Kesatuan ± pelbagai unsur alam semula jadi 1. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.1. dan budaya.2.4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.2 Rupa ± organik dan geometri 1. 1. kefahaman.2. palet.1 Garisan ± lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.

1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. 2.1 Rupa ± geometri 3. dan magic pen 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.1.2 Prinsip rekaan 3.1.05. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.1. 3.1.2 Bentuk ± konkrit 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk:Fail Kertas Aktiviti:Binaan Mudah (24) 10/0614/06 Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.1 Unsur Seni 3.3.2011Selasa SJK (T) KALAIVAANI .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.2. dan budaya. 3.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) 1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3. sejarah seni.2.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. 3. kefahaman. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.1. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.1 Teknik ± lipatan 3. gam. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.1.2.1 Alat ± (tiada) 3.1.1. dan teknologi dalam penghasilan karya.3.2 Bahan ± kertas A4 berwarna. kajian.1. 3.2 Mengetahui penggunaan media.1 Imbangan ± simetri 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.1. menamakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan Hari Wesak 17.2. 3. 3.3 Warna ± primer dan sekunder 3.3.

serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. teknik.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Unsur seni 2. sejarah seni.1 Teknik ± lukisan (corak terancang) (25) 17/0621/06 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan SJK (T) KALAIVAANI .2 Prinsip rekaan 1. menamakan.1.2.1.2 Mengetahui penggunaan media.1.2 Bahan ± kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.2. .2.1 Warna ± primer dan sekunder 2.3.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3.1. jalinan. 4. 2.2 Jalinan ± tampak 2.1.2.1. ritma. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Ritma dan pergerakan ± rawak 2.2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1.2.4.2.1 Alat ± tiada 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna. 2. 3. dan teknologi dalam penghasilan corak. dan proses dalam penghasilan karya 2.4.1. dan pergerakan. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.1. kajian.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Membuat Corak Dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Hiasan Fail Aktiviti:Lukisan 1.2 Menghasilkan corak teknik lukisan visual.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 2. kefahaman.1 Imbangan ± warna 1. 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 2. 2.

menamakan. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1 Teknik ± lukisan KEJOHANA N BALAPAN & PADANG 24/06/2012 24/0628/06 (27) 01/0705/07 4.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.2. jalinan. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kefahaman.3 Jalinan ± tampak 4.lidi 4.4. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan layanglayang dengan mewarna.3 Mengetahui penggunaan media.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.3.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Bahan ± lakaran layang-layang pada kertas A4 . 4. kefahaman.gam .2.1.1.3.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3.4.1 Unsur seni 4.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan layanglayang.1.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2. 4.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semula jadi Tajuk:Hiasan Dinding Aktiviti: Anyaman (26) 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1 Alat ± gunting 4. sejarah seni. 4.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.1. kajian.1. rupa. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .4 Warna ± primer 4. 4. 4.2.2.2. kontra. warna.2.2.3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. visual.1.1.2 Rupa ± organik dan geometri 4. krayon. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 4.2 Imbangan ± simetri 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1.1. dan teknologi dalam penghasilan layang-layang.1 Garisan ± melengkung 4.2.1. 4.1 Mengaplikasi pengetahuan.1 Kontra ± warna 4. dan budaya. dan bahan gentian.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK SJK (T) KALAIVAANI .1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 3.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.

2 Menghasilkan corak teknik lukisan visual. teknik.2 Mengetahui penggunaan media.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.4.2.2 Jalinan ± tampak 2.4.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) .1.2. dan kemahiran 4.1 Imbangan ± warna 1.1 Unsur seni 2. kajian.3.1 Warna ± primer dan sekunder 2.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan SJK (T) KALAIVAANI .1. 08/0712/07 2.2.3.2 Prinsip rekaan 1. 2.1. kefahaman.2. 2.1. sejarah seni.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1. Aplikasi pengetahuan. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.2.1 Teknik ± lukisan (corak terancang) (28) Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Kad Ucapan Aktiviti:Percikan 1. 2. menamakan. dan rakan berpandukan bahasa seni 2.2 Ritma dan pergerakan ± rawak 2.2.2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan teknologi dalam penghasilan corak. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1. 2. jalinan.4. ritma.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1. dan proses dalam penghasilan karya 2. dan pergerakan.1 Alat ± tiada 2. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2 Bahan ± kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.

2 Prinsip rekaan 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. kefahaman.2 Rupa ± organik dan geometri 1.4.2.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. rupa 1.1. dan teknologi dalam penghasilan catan.2 Bahan ± kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal.1 Teknik ± catan (basah atas kering) 15/0719/07 4. dan surat khabar lama 1. kajian.1. bentuk.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2. 3.2 Mengetahui penggunaan media. sejarah seni.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3.2 Kesatuan ± pelbagai unsur alam semula jadi 1.1 Alat ± berus warna.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi SJK (T) KALAIVAANI .1.4. menamakan.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan.2.4. rupa.1.1 Harmoni ± warna. dan proses dalam penghasilan karya 1.1. 1. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1. dan kemahiran visual. 1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Menggambar Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Rama-rama Aktiviti:Catan (29) 1. teknik. 1. palet.1.1.3.3 Warna ± primer dan sekunder 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Garisan ± lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1. 1.1 Unsur seni 1. dan budaya.2.1.1.2.2.1. bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1 Alat ± magic shape atau templet kertas. 2.2.1 Teknik ± lukisan (corak terancang) 22/0726/07 2.1. 2.1. Aplikasi pengetahuan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.2 Ritma dan pergerakan ± rawak 2.4. 3.2 Jalinan ± tampak 2.1 Warna ± primer dan sekunder 2. 2. teknik.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Benda Tajuk:Bentuk Geometri Aktiviti:Stensilan ( corak terancang) (30) 1.2 Prinsip rekaan 1. ritma. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kefahaman.4.2. jalinan.1 Unsur seni 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2 Mengetahui penggunaan media. dan kemahiran 4.2.1.2.2 Bahan ± kertas lukisan dan pensel warna atau crayon 2. menamakan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.2. dan teknologi dalam penghasilan corak.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan SJK (T) KALAIVAANI . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1 Imbangan ± warna 1.2. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik stensilan.4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1. 2. 2.1. dan pergerakan.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal. 2.1. kajian.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif visual.1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3. 2.2.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2. 2.

1.1 Unsur Seni 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model.1 Imbangan ± semetri 3. dan kemahiran 4.2 Mengetahui penggunaan media.4.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Bekas Pensel Aktiviti:Model 1.1 Alat ± gunting 3.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.3.2. gam.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3. dan proses dalam penghasilan binaan 3.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.1 Rupa ± model 3. dan teknologi dalam penghasilan model.1.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3. 3.4.3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi SJK (T) KALAIVAANI . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3 Warna ± primer dan sekunder 3.1.4. 3. kajian.3. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.1. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model.1 Teknik ± membentuk (31) 29/0702/08 3. teknik. menamakan.2.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif visual. 2.4.2.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.1.1. bentuk.2. kefahaman.2 Prinsip rekaan 3.2. 3. warna.2 Bentuk ± 3D (konkrit) 3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.2 Bahan ± kertas warna.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kotak dan magic pen 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1. 3.2. 3.1.

1.2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal. dan surat khabar lama 1.1 Unsur seni 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Bahan ± kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian.1.1. 3.4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.1.1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Rupa ± organik dan geometri 1. sejarah seni.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 1.1 Teknik ± catan (basah atas kering) 05/0809/08 (33) 12/0816/08 4.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1. bentuk.3 Warna ± primer dan sekunder 1.1. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan.3.1 Alat ± berus warna.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.2. 1.3.1 Harmoni ± warna. dan kemahiran visual. (32) 1.2.2.4. bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. dan budaya.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Menggambar Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Hidupan Laut Aktiviti:Kolaj 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi (34) 19/0823/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI HARI RAYA PUASA 19/0820/08/2012 SJK (T) KALAIVAANI .2 Kesatuan ± pelbagai unsur alam semula jadi 1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. menamakan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. teknik. kefahaman. palet. rupa.1. warna.1 Garisan ± lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1. dan teknologi dalam penghasilan lukisan.2 Prinsip rekaan 1.2 Mengetahui penggunaan media.2.2. rupa 1.

kefahaman.3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan SJK (T) KALAIVAANI .2. menamakan.2 Jalinan ± tampak 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1. 2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.2.2. dan proses dalam penghasilan karya 2. teknik.4. kajian.1 Teknik ± titisan (corak tidak terancang) (35) 26/0830/08 2.2 Ritma dan pergerakan ± rawak 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. 2.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 3.1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal.1. dan teknologi dalam penghasilan corak. Aplikasi pengetahuan. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. dan pergerakan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Mengetahui penggunaan media.1 Alat ± berus dan palet 2. ritma.1.1 Imbangan ± warna 1.2 Prinsip rekaan 1.1. 2.2 Menghasilkan corak teknik titisan 2.4.1.1 Warna ± primer dan sekunder 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1 Unsur seni 2. 2. jalinan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif visual. 2.2. dan kemahiran 4.2 Bahan ± kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.1.4.1.1.3.2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Benda Tajuk : Pembalut Hadiah Aktiviti : Titisan 1. 2.2.

1.2 Ritma dan pergerakan ± rawak 2.1 Imbangan ± warna 1. (37) 09/0913/09 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Unsur seni 2.2. 2.1 Teknik ± lukisan (corak terancang) SJK (T) KALAIVAANI . 3.atau permukaan yang mempunyai jalinan.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Ikan Aktiviti:Lukisan (Gosokan) 1. 2.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Bahan ± kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.4.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2. Aplikasi pengetahuan. ritma.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.2.2. 2.1.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan proses dalam penghasilan karya 2.1 Warna ± primer dan sekunder 2.3. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik gosokan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 2.2.2 Prinsip rekaan 1. teknik. 2. dan teknologi dalam penghasilan corak.1.2 Mengetahui penggunaan media.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan menghasilkan karya seni. kefahaman. dan pergerakan.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4.3. jalinan. 2.4.1.2 Jalinan ± tampak 2.1. menamakan.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2.2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam (36) 02/0906/09 2.Tapak kasut.1 Alat ± Duit syilling.1. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.

2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.1.1. bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi SJK (T) KALAIVAANI .1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.4.2 Mengetahui penggunaan media.3 Warna ± primer dan sekunder 3. kajian.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model robot.1. 3. dan teknologi dalam penghasilan model robot. 3. gam.4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal. 3.2.2.2 Bentuk ± 3D (konkrit) 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 3.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Robot Aktiviti:Model 1.2 Bahan ± kertas warna. kotak dan magic pen . dan kemahiran visual. dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model robot. dan proses dalam penghasilan binaan model robot. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna.1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2. teknik.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.3. 3. kefahaman.1 Rupa ± geometri 3.3.1 Alat ± gunting 3.1 Unsur Seni 3. menamakan. 3.1.4.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3. 2.1. bentuk.3. 3. 3.2. 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.1 Imbangan ± semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Teknik ± membentuk (38) 16/0920/09 4.2.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1.2. 3.straw dan bahan terbuang yang sesuai.2.1.2 Prinsip rekaan 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.

2.4 Warna ± primer 4. dan teknologi dalam penghasilan tudung saji.1 Unsur seni 4.3. kontra. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D visual.1. jalinan. dan bahan gentian. rupa.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1 Garisan ± lurus 4. kefahaman.2 Prinsip rekaan 4.1.3. kefahaman.1 Teknik ± anyaman dan membentuk 23/0927/09 2.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.2.1.3 Jalinan ± tampak 4.2.1.1.1.1.1.2.2. 4.2 Bahan ± kertas A4 atau kertas lukisan .1.1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) (39) Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Tudung Saji Aktiviti:Menganyam dan Membentuk 1. dan budaya.4. 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.4.1 Kontra ± warna 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. teknik dan proses dalam penghasilan karya. warna.2 Rupa ± geometri 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. krayon. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 4.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4. menamakan. 4. 4. 3. kajian. 4. 4.1 Mengaplikasi pengetahuan.2 Imbangan ± simetri 4.2.1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan tudung saji.2.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.gam 4.1 Alat ± gunting 4. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK SJK (T) KALAIVAANI .1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dalam menghasilkan tudung saji. 4. sejarah seni.1. 4.4. 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.3 Mengetahui penggunaan media.2.

1 Garisan ±lurus dan melengkung 4.4.2.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.3. kajian.2. 4.1.3 Mengetahui penggunaan media. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.2 Rupa ± geometri 4.1. kefahaman. 4.1. rupa.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK SJK (T) KALAIVAANI .2 Bahan ± kertas A4. 2. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau menggunakan perisian grafik. 4.2 Prinsip rekaan 4.2.2. 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.4.3.1 Unsur seni 4.2. 4.1.4 Warna ± primer 4.2. printer 4.2. menamakan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.1.1 Kontra ± warna 4.2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Benda Tajuk: Wau Aktiviti:Perisian Grafik (Paint) 1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan wau. sejarah seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Mengaplikasi pengetahuan. 4. dan budaya.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. kefahaman.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. warna.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal. teknik dan proses dalam penghasilan karya.3 Jalinan ± tampak 4.1.1.1.1. jalinan.2 Imbangan ± simetri 4.1. kontra. 4. 4.1 Alat ± computer( paint). (40) 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2. 4. 4.2.1. dan teknologi dalam penghasilan wau.3.1 Teknik ± Perisian Grafik(paint) 30/0904/10 4.3.

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. menamakan. kajian.1. 1. palet. 2.1 Garisan ± lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.2. dan surat khabar 1.3.1 Unsur seni 1.2.1.4.1.2.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.4.3 Warna ± primer dan sekunder 1. 1. kefahaman. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2.1.2 Prinsip rekaan 1.1 Harmoni ± warna.1.2.2 Rupa ± organik dan geometri 1.2. sejarah seni.2 Bahan ± kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Alat ± berus warna.1.1.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. rupa 1. 1.1.4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Teknik ± catan (basah atas kering) (41) 07/1011/10 4. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. teknik.2. warna.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Mengggambar Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Kesayangan Aktiviti:Catan 1. 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. 1. dan budaya.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. dan teknologi dalam penghasilan catan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1. bentuk.2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Kesatuan ± pelbagai unsur alam semula jadi 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi SJK (T) KALAIVAANI .2 Mengetahui penggunaan media. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. rupa.

3.4. warna.1. 4.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.1.2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.1.plastik luminasi.2 Bahan ± kertas A4.1 Kontra ± warna 4.1. kontra.mesin laminating. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK SJK (T) KALAIVAANI . 4.1.2.2.1 Alat ± computer. dan budaya. printer.1 Unsur seni 4. sejarah seni. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman dengan Perisian Grafik ( paint) .1 Garisan ± lurus 4.3 Mengetahui penggunaan media.4. kefahaman.2 Imbangan ± simetri 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.2. 4.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan hiasan dinding menggunakan Perisian Grafik. jalinan. (42) 14/1018/10 4.1. 4.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4. rupa.4.2.2. 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.2 Prinsip rekaan 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . dan teknologi dalam penghasilan karya seni. 3. kefahaman.1.3.1 Teknik ± Anyaman menggunakan Perisian Grafik.1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Benda Tajuk: Hiasan dinding Aktiviti: Anyaman menggunakan Perisian Grafik (paint) 1.1. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. menamakan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2. 4.4 Warna ± primer 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kemahiran bahasa seni visual dalam dan rakan berpandukan bahasa seni menghasilkan karya seni 2D visual.2.1.3 Jalinan ± tampak 4.1 Mengaplikasi pengetahuan.3. 4. kajian. 2.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.3.1. 4.1. 4.bingkai daripada kertas mounting berwarna.2 Rupa ± geometri 4.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.

1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.1 Unsur Seni 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1 Teknik ± lipatan CUTI HARI RAYA HAJI 28/11 /2012 (43) 4.1.1 Rupa ± geometri 3. bentuk.3. warna. kajian. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami.2.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.1. 3.2.1.1. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan SJK (T) KALAIVAANI .2. 3.1. visual.3.4. dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami 2. 3. kefahaman.1.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1. Apresiasi terhadap karya sendiri 21/1025/10 dan rakan berpandukan bahasa seni 3.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Dompet Kertas Aktiviti:Origami 1. 3.4.2 Mengetahui penggunaan media.1. menamakan.2 Prinsip rekaan 3.2.2.3.2 Bentuk ± konkrit 3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.4. 3. 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.1. dan magic pen 3. dan teknologi dalam penghasilan origami.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Alat ± (tiada) 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. 3.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. 3.2 Bahan ± kertas A4 berwarna. gam.1 Imbangan ± simetri 3. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.3 Warna ± primer dan sekunder 3. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV (TAHUN 1) (44) 28/1001/11 (45) 04/1108/11 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN (46) CUTI AKHIR TAHUN 11/1131/12 SJK (T) KALAIVAANI .