Anda di halaman 1dari 13

Terdapat 2 jenis ujian objektif:

Jenis item respon bebas item respon tetap

Jenis

Jenis soalan Contoh: Apakah makna simpulan bahasa anak emas?  Item Melengkapkan Pernyataan Contoh: Kita mesti menjaga haiwan peliharaan dengan penuh ______________.

Item Salah Betul  Item Ya-Tidak  Item Padanan  Item Aneka Pilihan  Item Analogi  Item Antonim  Item Jenis Negatif  Item Angka Roman


Contoh: Nyatakan (Betul) pada penyataan yang benar dan (Salah) pada penyataan yang salah.

Gunung yang paling tinggi di Malaysia terletak di negeri Pahang.(Betul/Salah )

Contoh: Nyatakan (Ya) pada penyataan yang betul dan (Tidak) pada penyataan yang salah.

Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis.(Ya/Tidak)

Contoh: Pilih padanan simpulan bahasa yang betul dengan maknanya.


Tangkai jering Bersiar-siar Ayam tambatan Makan angin Orang yang kedekut Suka mencuri Suka menolong orang lain Orang yang boleh diharap

Simpulan Bahasa Makna


(a) (b) (c) (d)

Contoh: Bengkel Motivasi UPSR di sekolah saya itu __________ dengan bacaan doa oleh Ustaz Abidin. A. diadakan B. dimulakan C. ditundakan D. disatukan

Contoh: Pilih awalan simpulan bahasa yang betul. A. merah : saga B. kereta : saga C. biji : saga D. buah : saga

Contoh: Kepekatan madu bukanlah kriteria untuk menentukan ketulenannya. Perkataan berlawan ketulenannya ialah A. kebenarannya. B. keasliannya. C. kemanisannya. D. kepalsuannya.

Contoh: Antara berikut, yang manakah bukan kelebihan madu? A. Membantu memulihkan tenaga. B. Melawaskan pembuangan air besar. C. Menenangkan fikiran. D. Meningkatkan kandungan gula dalam darah

Contoh: Apakah yang mungkin sekali berlaku sekiranya rakyat di sesebuah negara yang berbilang bangsa tidak mematuhi peraturan dan undang-undang ? I. Kegiatan jenayah berleluasa. II. Masyarakat hidup dalam suasana harmoni. III. Keadaan negara akan huru-hara. IV. Rusuhan kaum mungkin berlaku. A. I, II dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV