Anda di halaman 1dari 4

Awalan men

-

Awalan me.dan mengeyang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti . men-. meng.boleh menjadi me-.

Awalan perkataan keterangan me- meyakinkan Apabila bertemu menganga dengan kata yang bermula menyanyi dengan huruf menanti l. y. melawat r. ny. dan w Apabila bertemu kata yang bermula dengan .n.m.ng.