Anda di halaman 1dari 2

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

1) 2)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah)

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD

3)

Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

3)

Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1) 2) 3)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah) Huraikan dua perwatakan ibu dalam petikan dan satu perwatakan ibu yang lain daripada keseluruhan cerpen tersebut. (3 markah)

IBU DAN CEPER, KARYA SHAHNON AHMAD Jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1) 2)

Mengapakah ibu naik angin dan mengamuk? (2 markah) Sekiranya anda berada di tempat pengarang, apakah yang akan anda lakukan untuk menenangkan hati ibu? (4 markah)