Anda di halaman 1dari 12

5.

2 DEFINISI Penyalahgunaan internet biasanya ditakrifkan sebagai aktiviti jenayah yang berkaitan dengan teknologi dan komputer menerusi internet. Namun begitu, definisi penyalahgunaan internet sebenarnya mempunyai takrifan yang berbeza antara satu dengan yang lain. Kita boleh mendapatkan definisi penyalahgunaan internet melalui pelbagai sumber dan maklumat yang sentiasa berubah dan selari dengan perkembangan dan evolusi IT. Pengarah Pusat Keselamatan ICT dan Tindakbalas Kecemasan Kebangsaan (NISER), Leftenan (Lt.) Kolonel Husin Jazri menyatakan bahawa buat masa ini tidak ada satu definisi ancaman keganasan atau penyalahgunaan yang sesuai dan diterima pakai oleh semua. Beliau berkata, adalah lebih baik kita gunakan istilah ``ancaman siber'' dan tidak ``ancaman keganasan siber'' kerana ancaman siber walaupun tidak semestinya ganas, mampu membawa implikasi yang buruk secara global dalam masa yang amat singkat. (Utusan Malaysia, Februari 2004) Takrifan lain mengenai penyalahgunaan internet boleh didapati melalui laman web (www.techterms.org/definition/internetabuse) iaitu penyalahgunaan internet ditakrifkan sebagai ³criminal activity done using computers and the Internet. This includes anything from downloading illegal music files to stealing millions of dollars from online bank accounts. Cybercrime also includes non-monetary offenses, such as creating and distributing viruses on other computers or posting confidential business information on the internet Terdapat berbagai kategori jenayah siber yang telah wujud masa kini. Diantara jenisjenis a.Cetak b.Judi siber c.Pornografi d. Penyalahgunaan laman sosial Oleh itu berdasarkan beberapa definisi yang telah dinyatakan di atas, dapat disimpulkan bahawa jenayah siber ialah sebarang aktiviti jenayah yang dilakukan melalui teknologi internet. Maka melalui kajian ini, dapat dilihat jenis-jenis jenayah siber yang biasa dilakukan oleh remaja- remaja khususnya mahasiswa supaya semua pihak dapat membuat penilaian dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membendungnya. jenayah siber yang biasa dilakukan oleh pengguna internet ialah:

rompak

.

3 DAPATAN KAJIAN 5.5. Tanpa disedari. lagu atau perisian daripada internet Peratusan 0 20 40 60 Ya Tidak 40 .2 Kecenderungan Untuk Melayari Laman Web Berunsur Pornografi Hasil analisis menunjukkan hampir 40% responden cenderung untuk melayari laman web berunsur pornografi. sebilangan besar atau 60% responden tidak mempunyai keinginan yang tinggi untuk melayari laman web pornografi. 5.3. 0 20 40 60 80 Ya Tidak 67 33 S7. fakta ini menunjukkan bahawa kebanyakan jenayah siber yang melibatkan proses memuat turun menggunakan internet adalah serius dalam kalangan pelajar. Ini membuktikan melayari laman web berunsur pornografi agak kurang di kalangan responden.1 Memuat Turun Perisian Komputer Atau Sebarang Bentuk Multimedia Tanpa Kebenaran Analisis data menunjukkan hanya seramai 20 orang atau 67% responden pernah memuat turun perisian komputer tanpa kebenaran berbanding 33% yang tidak pernah melakukannya. Manakala.Saya selalu memuat turun video.3.

60 S9. Saya mempunyai kecenderungan untuk membuka laman berbentuk pornografi setiap kali melayari internet Peratusan .

.

Fakta ini menunjukkan bahawa jenayah siber di atas sangat kurang berlaku dalam kalangan mahasiswa. 5.3.5. Hal ini memberi gambaran bahawa jenayah siber seperti ini sangat kurang berlaku dalam kalangan responden. Saya pernah menyebarkan maklumat palsu melalui blog dan laman sosial Peratusan 0 50 100 Ya Tidak 7 93 S4.3 Menyebarkan Maklumat Palsu Melalui Internet Hasil analisis data menunjukkan hanya 3 orang atau 10% responden pernah melakukan jenayah diatas berbanding hampir 90% responden tidak pernah menyebarkan maklumat palsu melalui internet.4 Melayari Tempat-Tempat Perjudian Keputusan menunjukkan hanya 2 orang atau sekitar 7% sahaja responden yang kerap melayari tempat-tempat perjudian berbanding hampir 93% responden yang tidak pernah melakukannya. 0 20 40 60 80 100 Ya Tidak 10 90 S14.3. Saya pernah bermain permainan berbentuk perjudian dalam .

5. 23% S12.6 Faktor-Faktor Responden Memuat Turun Bahan Tanpa Kebenaran Berdasarkan analisis yang diperolehi.5 Faktor-Faktor Responden Melayari Laman Berbentuk Pornografi Data yang dianalisis menunjukkan 23 orang atau sekitar 77% responden yang menyatakan bahawa lelaki atau wanita yang berpakaian seksi menyebabkan mereka melayari laman berbentuk pornografi. seramai 27 orang atau 90% responden tidak mengetahui bahawa memuat turun melalui internet secara percuma adalah haram.3.lelaki berpakaian atau seksi wanita yang menyebabkan . hampir 80% responden menyatakan bahawa sudah menjadi kegemaran mereka untuk melihat lelaki atau wanita berpakaian seksi.3. Manakala.internet Peratusan 5. 23. 77% 7. Ini menunjukkan bahawa penyalahgunaan teknologi maklumat dalam kalangan mahasiswa sangat parah tanpa kita sedari. Sebaliknya. 20% responden menyatakan bahawa mereka selalu mengambil maklumat dari internet untuk dimasukkan ke dalam karya mereka.

. Manakala.8 Faktor-Faktor Responden Menyebarkan Maklumat Palsu Melalui Internet Dan Penyalahgunaan Teknologi Maklumat Berdasarkan analisis data yang diperolehi. 57% responden tidak menggunakan nama dan identiti mereka dalam laman sosial atau dalam blog mereka. 80% 6. 20% melayari laman berbentuk S17.mereka pornografi Ya Tidak 24. 53% daripada responden tersebut lebih suka melayari laman berbentuk sosial dan hiburan berbanding laman berbentuk pendidikan dan pelajaran.3.sudah menjadi kegemaran saya untuk melihat lelaki atau wanita berpakaian seksi Ya Tidak 5.

4 CADANGAN MENGENAI HASIL KAJIAN Walaupun tidak terdapat jenayah-jenayah siber yang agak berat dalam kalangan mahasiswa dalam kajian ini. berjuta-juta laman web telah diwujudkan. 5. ideologi.sungguh oleh semua pihak. Maka saranan terakhir kajian ini ialah semua pihak samada pihak kerajaan.5. bahkan takut untuk melakukan kesalahan sivil seperti penyalahgunaan Internet. Kajian juga menunjukkan ramai responden yang bersetuju supaya penguatkuasaan undang-undang dalam bidang teknologi maklumat perlu dilaksanakan segera.5 KESIMPULAN KAJIAN Penyebaran ilmu dan maklumat semakin rancak dengan adanya internet sebagai alat komunikasi. Pada masa yang sama. kebebasan maklumat yang dijanjikan oleh dunia siber ini membolehkan remaja umumnya dan mahasiswa khasnya menggunakan teknologi ini tanpa . Walaupun usaha-usaha promosi dan penguatkuasaan perlu dibuat dengan bersungguh. namun perkara paling penting yang perlu difahami dan diyakini dalam membanteras penyalahgunaan internet ialah faktor agama iaitu penghayatan terhadap ajaran agama. namun masih ada segelintir mahasiswa yang masih melakukan beberapa jenayah siber yang lain walaupun sedikit. Oleh itu penyelidik-penyelidik mencadangkan juga supaya pihak kerajaan melalui jabatan atau kementerian yang berkaitan perlu mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang siber di Malaysia khususnya dalam kalangan mahasiswa agar penyalahgunaan Internet dapat dikurangkan atau dihapuskan pada tahap maksima. ibu bapa dan masyarakat umum perlu mempertingkatkan program atau aktiviti agama yang boleh membawa manusia rasa cinta dan takut hanya pada-Nya semata-mata. Pelbagai maklumat yang tidak diketahui kesahihannya. pihak UKM. Semoga dengan kaedah ini akan menjadikan manusia bukan sahaja takut untuk melakukan kesalahan agama. propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet tanpa batasan dan kawalan. Oleh kerana tiada pihak yang dapat mengawal perjalanan maklumat dalam dunia siber. idea. Oleh itu cadangan agar pihak UKM melalui jabatan atau unit yang berkaitan perlu mencari satu kaedah yang sesuai untuk membendung dan mengatasai masalah tersebut sebelum ia merebak wajarlah diambil kira.

Seperti yang diketahui. Hal ini dapat dibendung sekiranya ada pihak yang dapat membantu mereka untuk menggunakan kemudahan bukan dengan sewenangwenangnya. penggunaan internet sebagai alat komunikasi telah jauh mengatasi alat-alat komunikasi yang ada sekarang. jenis penyebaran maklumatnya adalah satu hala dan tidak interaktif seperti internet. Jurang perbezaan antara penggunaan internet dan bahan media yang sedia ada amat ketara kerana internet adalah satu pelantar yang menyediakan maklumat daripada berjuta-juta pengguna dan pengkaji selidik dari seluruh dunia.Oleh yang demikian. Namun. Masalah .mengambil kira akibat perbuatan mereka. 6. Ini membolehkan penyebaran maklumat dilakukan secara tanpa batasan dan pelbagai konflik boleh terjadi selepas itu. telefon dan televisyen telah berzaman memainkan peranan yang penting dalam media untuk menyampaikan ilmu dan maklumat kepada orang ramai. Percetakan.Jenayah siber akan sentiasa mengheret bersamanya banyak lagi jenayah-jenayah yang lain. hal ini dapat dibendung sekiranya pengguna terutama mahasiswa mempunyai jati diri yang kukuh dan mengelakkan diri sendiri dari melakukan penyalahgunaan. Selain itu juga. masyarakat sudah pastinya tidak mahu melihat adanya mahasiswa yang melakukan penyalahgunaan internet. rosak susu sebelanga. Oleh itu. usaha membanteras perlu diteruskan di samping satu program jangka panjang perlu difikirkan dari sekarang agar suasana akan lebih baik dari hari ke hari.0 PENUTUP Penyalahgunaan internet sememangnya mewujudkan pelbagai permasalahan terhadap Universiti Kebangsaan Malaysia. kerana nila setitik. bahan-bahan media ini. melalui kajian ini diharap telah memberi sedikit gambaran kepada mahasiswa dan universiti tentang betapa penyalahgunaan internet dan mengapa perlunya penyalahgunaan internet diatasi dalam kalangan mahasiswa. Teknologi internet menyebabkan seseorang cenderung untuk menyalahgunakan maklumat dan berbagai jenis perkhidmatan yang disediakan. Walaubagaimanapun. Bak kata pepatah.Reputasi dan nama universiti akan tercalar disebabkan perlakuan yang tidak patut oleh mahasiswa.

Kepada Allah penyelidik serahkan segala usaha menyelesaikan masalah ini. . Penyelidik amat berharap pihak Universiti Kebangsaan Malaysia tidak berputus asa untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan internet dalam kalangan mahasiswa.pengunaan internet tidak datang bersendirian sebaliknya datang dengan seribu masalah yang lain dari pelbagai aspek.