Anda di halaman 1dari 1

MODEL PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI PENEMUAN KUMPULAN 4 Tahun : Satu Tema : Sains Bahan Standard Kandungan : 11.

1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tengge lam Standard Pembelajaran : 11.1.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supa ya timbul dan objek yang timbul s upaya tenggelam. Masa : 60 minit FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI Persediaan Memerhati Menyoal Indikator Amalan 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau. 1.1.8 Mengenalpasti objek, situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan. Guru menayangkan video kapal selam. Lampiran 1 1.Apakah yang anda perhatikan ? 2.Apakah yang terjadi kepada kapal selam tersebut ? Imaginasi Meramal Merancang Membuat hipotesis Indikator Amalan 2.1.1 Menghasilkan idea-idea baharu yang banyak(yang mungkin benar atau tidak pa sti tetapi logik. 2.1.4 Mencari hubung kait , gabung jalin atau corak berdasarkan hubungan yang ad a. Guru mempamerkan bahan kepada setiap kumpulan (besen dan air, batu,boto l plastik, botol kaca, pita pelekat, gabus, ranting kayu,tali, pasir) Murid merancang dalam kumpulan untuk menentukan bahan yang diperlukan untuk teng gelamkan 1objek yang timbul dan timbulkan 1 objek yang tenggelam . Murid membuat pemerhatian dan bersoal jawab. Guru membantu kumpulan yang bermasalah. 1.Bagaimana kita boleh membuat pensel kayu tenggelam? 2.Bagaimanakah kita membuat batu timbul ? 3.Apakah yang anda dapat perhati apabila menjalankan aktiviti?