Anda di halaman 1dari 4

ASPEK ROHANI Menurut kamus dewan (2005),kerohanian berasal daripada perkataan rohani atau roh iaitu bahagian

dalam manusia yang mempunyai daya berfikir (berperasaan dan berkemahuan) atau jiwa (nyawa yang ada dalam tubuh manusia) kerohanian bermakna perihal rohani,sifat-sifat rohani dan nilai-nilai hidup. Kerohanian atau rohani, dalam maksud terhad, merujuk kepada perkaraperkara yang berkaitan dengan roh. Manakala dalam maksud yang lebih luas, membawa maksud semangat intrinsik yang dipunyai oleh segala jirim di dunia. Walaupun begitu rohani selalu dikaitkan dengan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi kendiri .Contohnya dalam pendidikan jasmani,kita perlu kawal diri kita atau dalaman kita supaya kita tidak mudah untuk beremosi jika kita mendapat sesuatu tekanan. Kesucian rohani sangat ditekankan dalam agama. Kesucian rohani membawa maksud keadaan mental yang logik dan mementingkan kebaikan manusia sejagat dan baharulah kebaikan individu itu sendiri. Rohani setiap individu merupakan penentu moral sosial masyarakat itu dan penetapan undang-undang.Undang-undang penting dalam mengawal rohani manusia yang dijadikan bercampur baur di antara emosi positif dan emosi negatif dengan intuisi dan objektif bagi mencorakkan secara optimum manusia yang sempurna dari segi kelakuan dan personaliti. Rohani yang kacau dikaitkan juga dengan emosi negatif dari segi psikologi.Manakala rohani yang sempurna selalu juga dikaitkan dengan aktiviti beragama individu yang tekun dan perbuatan baik yang banyak dilakukan oleh individu itu. Walaupun demikian, dari segi perspektif umum, individu yang mempunyai rohani yang baik diklasifikasikan oleh penentuan dan kepercayaan umum mengenai hal kelakuan kebaikan individu itu secara total. Membawa maksud individu yang mempunyai kerohanian yang tinggi pada pandangan masyarakat adalah individu yang tidak pernah melakukan kesalahan langsung pada pandangan masyarakat walaupun ironinya setiap individu pasti melakukan kesalahan. Tetapi bagi individu kerohanian tinggi ini, emosi dan kelakuan negatif diperuntukkan untuk dilakukan ketika individu berada jauh dari masyarakat ataupun tidak ditonjolkan kesalahannya di kalangan masyarakat.Contohnya,seorang atlet lumba lari bukan sahaja perlu laju dalam lumba lari,tetapi mestilah baik dari segi rohaninya juga

Ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi sikap dan persepsi pelajar lain untuk turut sama menunjukkan sikap yang positif dan terpuji. Contohnya di dalam Persatuan Puteri Islam. Untuk menguasai teknik-teknik tersebut. pelajar tadi masih bergaul dengan pelajar yang lain tetapi membatasi pergaulannya dengan mengawal tingkahlaku. Aspek rohani dari segi tingkah laku yang menekankan tingkah laku yang terkawal serta memiliki dan memupuk sifat kasih sayang. selain pelajar didedahkan dengan adab kesopanan islam itu sendiri. beradab. Pelajar akan mempunyai keseimbangan rohani apabila terlibat dengan aktiviti kokurikulum contohnya Kelab Kembara.kita akan lebih mudah untuk menguasai sesuatu perkara dengan mudah dan cepat berbanding dengan . Seorang pelajar perempuan yang berpendidikan agama bukan sahaja mengamalkan ajaran agama yang dipelajarinya secara teori malah mempraktikkan apa yang dipelajarinya secara praktikalnya di dalam aktiviti kokurikulum. Potensi di dalam diri pelajar seharusnya digilap dan diasah agar perkara yang dipelajari secara teorinya dapat pelajar pamerkan secara lahiriahnya.aspek rohani ini juga merangkumi nilai-nilai murni yang perlu kita terapkan dalam pendidikan jasmani dan kesihatan. Pelajar boleh berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar untuk mengukuhi keinsafan tentang hakikat kewujudan dan menyemarakkan perasaan penuh kesyukuran serta menyedari kebertanggungjawab diri sendiri ke atas kelestarian dan kesejahteraan alam semula jadi. suara dan adabnya dengan pelajarpelajar yang lain. bertanggungjawab. taat. Maka diharapkan aktiviti kokurikulum ini akan menanamkan aspek rohani yang bersih dan luhur di dalam diri setiap pelajar. berusaha. Sebenarnya. Kementerian Pendidikan Malaysia.pelajar perlu menguasai teknikteknik asas seperti menggelecek. Maksud disiplin yang tinggi di sini ialah latihan yang kita jalani itu hendaklah dilakukan secara istiqamah atau konsisten dan sikap acuh tak acuh hendaklah dibuang dalam pemikiran kita. ikhlas dan dapat mengawal diri dari perkara-perkara yang negatif. 1992. Dalam permainan ini. Kegiatan kokurikulum yang dibentuk oleh pihak sekolah mahupun institusi pengajian tinggi akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang dari segi rohani dengan melahirkan pelajar yang cemerlang dengan sifat-sifat percaya kepada tuhan. Contohnya di dalam aktiviti berkumpulan.supaya tidak timbul sebarang masalah dalam pergaulan sosialnya.menjaring dan menghantar bola kepada rakan yang lain. Dengan latihan yang konsisten. sesama insan mahupun hubungan dengan Allah khasnya. jujur. Ia merupakan tunjang utama kepada sesebuah badan atau organisasi. Sebagai contohnya ialah nilai berdisiplin dalam permainan bola sepak. Ia akan melahirkan pelajar yang seimbang dari segi rohani.kita perlu memiliki disiplin yang tinggi supaya dalam proses latihan yang dijalankan dapat berlansung dengan jayanya. pelajar juga dididik rohaninya agar sentiasa bersih dan tulus dalam menjalinkan hubungan dengan diri sendiri. Ini akan melahirkan pelajar yang mantap dari aspek rohani walau dimana sahaja ia berada. Pelajar juga dapat mengalami sendiri hakikat pentingnya diri sendiri dan individu lain yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan keinsanan yang luhur.

Ini kerana jika semua ahli pasukan bersatu hati dan sebulat suara. nilai kerjasama amatlah penting bagi sesebuah kumpulan untuk mencapai kejayaan dan kemenangan dalam setiap pertandingan. Dengan ada strategi yang dipersetujui oleh semua pemain.maka akan mudahlah bagi setiap ahli kumpulan untuk melakukan tugastugas yang diamanakan kepada diri masing-masing. Oleh yang demikian. Selain itu. Dengan itu. Contohnya seperti bersifat adil antara ahli-ahli pasukan. Di situlah juga akan berlakunya percambahan idea dan pendapat dalam kumpulan itu dan seterusnya memantapkan lagi strategi yang telah dirancang. Tambahan pula. Isu semasa yang kerap kita dengar mengenai pemimpin juga seperti pengambilan rasuah akan dapat dikurangkan dengan wujudnya nilai-nilai murni ini dalam diri seorang pemimpin.nama Malaysia dengan dicemari dengan berita bahawa pemain bola sepak Malaysia disogokkan wang ketika pada masa itu ialah zaman kegemilangan bola sepak Malaysia dipersada dunia. Sebagai seorang ketua yang berkepimpinan.ia mestilah berkait rapat dengan keagamaan.dengan secara tidak lansung akan melahirkan seorang pelajar yang mempunyai sikap mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan samada dalam pendidikan jasmani atau dalam apa bidang sekalipun.sesebuah permainan itu akan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan tidak akan berlakunya sebarang ketidakpuas hatian antara ahli-ahli dalam kumpulan itu.ia turut memberi impak yang positif kepada anak-anak buahnya kerana mereka akan mencontohi apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu sendiri. Selain itu juga. Jika diri kita telah mantap dari segi rohani ini. akan mudah bagi mereka untuk mengatur strategi. Tidak ada satu pun agama yang menyuruh pengikutnya untuk melakukan kesalahan malah semuanya menekan supaya berbuat baik ketika berada di atas muka bumi ini. Contoh yang mudah kita nampak dalam dunia sukan sekarang ini ialah gejala rasuah dan perjudian. Dengan mengikut prosedur yang diarahkan dengan betul.nilai yang paling ketara dalam pendidikan jasmani ini ialah nilai kepimpinan.sikap main-main. Nilai kepimpinan perlulah wujud dalam diri seseorang pemimpin atau ketua sesebuah pasukan dan bersikap rasional ketika menjalankan tugas sebagai seorang ketua agar anak-anak buahnya dapat mengikut segala arahan yang ditugaskan dengan sempurna. .maka tidak akan muncul lagi isu-isu negatif seperti itu dalam sesebuah permainan khususnya permainan bola sepak. Sepuluh tahun yang lalu telah wujud satu isu yang dapat mencemarkan nama baik pasukan bola sepak Malaysia iaitu ketika masa intu.jika disebut sahaja mengenai perkataan rohani. seseorang pelajar itu dapat mengelakkan dirinya daripada berlaku kecederaan samada ringan atau berat semasa melakukan aktiviti di samping dapat meningkatkan lagi daya keyakinan yang terdapat dalam diri pelajar tersebut. Dengan itu. ia perlu menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diamanakan kepadanya dan bukan hanya sekadar melepaskan batuk di tangga.

pelajar itu akan dapat menentukan gaya hidup yang sihat iaitu dengan memberikan apa yang terbaik kepada diri sendiri sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan (fpk) yang merangsang pelajar itu sendiri kearah menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani.sebagai seorang anak dan sebagai salah seorang anggota dalam masyarakat kita sendiri.tanggungjawab kita kepada diri sendiri. Sikap ini bukanlah sahaja dikhususkan kepada pemimpin atau ketua tetapi ia juga hendaklah diterapkan dalam diri kita juga. Selain itu. Nilai yang lain yang dapat kita terapkan melalui aspek rohani ini ialah sikap bertanggungjawab.Selain itu.rohani.isu lain yang semakin hangat diperkatakan dalam sukan ialah isu penyalahgunaan dadah dalam permainan atau petandingan sekalipun. . Bashel dan Taylor (1992) melaporkan atlet Yunani menggunakan stimulants termasuk beberapa jenis kulat untuk meningkatkan lagi prestasi dan pencapaiannya. Isu ini telah muncul sejak zaman Yunani lagi. Sebagai contoh. Nilai ini menjadi tunjang kepada setiap kepimpinan.intelek mahupun sosial. Hal ini berlaku kerana keinginan seseorang atlet itu untuk memantapkan lagi prestasi mereka contohnya seperti acara olahraya seratus meter.orang Romans memberi larutan campuran madu dan air kepada kuda bagi meningkatkan lagi kepantasan dan kecerdasan dalam sesebuah permainan seperti lumba kuda ataupun sukan polo dan stimulants pula diberi kepada buaya untuk menambahkan keberanian . Melalui Pendidikan Jasmani ini.emosi.