Anda di halaman 1dari 2

KOLEJ TUN DATU TUANKU HAJI BUJANG

PENILAIAN PROGRAM PELAJAR BERWAWASAN


( 24 FEB 2012 )
DI DEWAN KULIAH
Jantina :__________________________ kelas :_____________________

Tandakan (/) pada ruang yang sesuai.


A. OBJEKTIF PROGRAM
1. Menyuntik semangat untuk mencapai kecemerlangan dalam
peperiksaan
2. Mengetahui matlamat dan halatuju diri
3. Mengetahui personaliti dan kerjaya yang sesuai dengan diri

Sejauh manakah objektif-objektif kem yang tersebut di atas tercapai?


Objektif

Tidak
tercapai

Tercapai
sedikit

Tercapai

Tercapai
sepenuhny
a

1
2
3
B. PENINGKATAN DIRI
Sejauh manakah anda meningkatkan diri dari aspek-aspek berikut :
Pernyataan
Amat
Sedikit
Banyak
Amat
sedikit
banyak
Motivasi untuk
cemerlang
Memahami personaliti
dan kerjaya yang sesuai
Kejelasan matlamat diri
C. PENGISIAN
Sejauh manakah Keberkesanan pengisian berikut
Aspek

Tidak
berkesan

Kurang
berkesan

Berkesan

Amat
Berkesan

1.
Motivasi bersama
PK1
2. kerjaya dan
personaliti bersama
Kaunselor.
3. Aktiviti LDK matlamat
diri bersama Kaunselor
Komen lain (Apakah kesedaran/ pengajaran yang paling bermakna
tentang diri/hidup yang anda telah pelajari daripada program ini?)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Kekuatan/kelemahan program ini


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________