Anda di halaman 1dari 1

BAB 2 : PENGENALAN KEPADA UNDANG-UNDANG KONTRAK

KONTRAK SEK. 2 (h) AK 1950 - Sesuatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang.Perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang adalah perjanjian yang mengikat pihak-pihak di sisi undang-undang. SEKSYEN 10 (1) – PERJANJIAN adalah kontrak jika dibuat atas KERELAAN BEBAS pihak-pihak yang layak membuat kontrak , untuk BALASAN YANG SAH, dan dengan sesuatu TUJUAN YANG SAH dan tidak ditetapkan dengan nyata di bawah peruntukkan Akta bahawa ianya batal. ELEMEN –ELEMEN ASAS KONTRAK