Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN CUTI-CUTI MALAYSIA SAINS T4

(CNY)

Nama: ……………………………………...................

Ting.: ……….

Markah: ……./20 = ….%
1.

Kemampuan pelbagai bahagian badan menjalankan kerja dipanggil

………………….

2. Koordinasi badan dikawal dan diselenggara oleh:
(a) ………………………
(b) ………………………

3. Kepentingan koordinasi badan:

(a) ……………………………………………………………………………..
(b) …………………………………………………………………………….
(c) …………………………………………………………………………….

4. Lengkapkan carta organisasi di bawah:
Sistem Saraf

Sistem saraf periferi

Saraf dari otak

Saraf dari
saraf tunjang

Untuk mengawal sistem saraf pusat
1
Menyambung ………… dan
……. dengan sistem saraf pusat

5. Namakan setiap neuron-neuron di bawah: a) ________________________________ b) c) ________________________________ __________________ 6. Labelkan kelenjar-kelenjar hormon di bawah: A B C D 2 .