Anda di halaman 1dari 8

KARANGAN ILMIAH

MANUK BISA HIBER DI AWANG-AWANG

Dirangkai ku: 1. ASANAH 2. HENI INDRIANI 3. ROIP RASPATI 4. YADI SUPRIADI Kelas: IX.C

SMP NEGERI 2 CIPANAS
Jl. Raya Muncang Km. 04 kec. Cipanas Kab. Lebak-Banten 42372

sawaktu-waktu manuk turun kadarat pikeun neangan kadaharan tapi leuwih sering hihiberan. Timbul pertanyaan dina hari. anu hiber di awang salah sahiji manuk nu hiber nyaeta manuk. Bubuka Manauk hidup teu kuloba rupana.1. naha manuk teu cape hihiberan di awang-awang jeung kunaon sababna manuk bisa hiber ? . aya nu hirup di darat. dina cai.

Teu lami doang manuk anu bisa ber jam-jam . pan tadi tos di bahas nyaeta ngagaduhan jang-jang. Rumusa Masalah Naon sababna manuk teh bisa hibeur di awang ±awang? Nah. Sami sareng hayam jeung bebek. Bebek sareng hayam oge tiasa tiasa hibeur tapi ngan saukur sakeudeung.2. Tapi naha bebek teh teu tiasa hibeur di awang-awang doang manuk anu kacida jelashi beurna.

manuk walet salian ti bisa ngahasilkeun duit tina hasil ciduhna atanapi kotoran eta manuk hibeurna oge. nyaeta manuk japati. beo. Manuk oge loba mangrupana aya pi¶it. nyaeta manuk anu ku urang sering di dahar endogna.3. kokoleangan Aya oge manuk anu bisa ngahasilkeun endog puyuh. Terus aya anu manuk anu ngahasilkeun duit anu gede nyaeta nya ngges bisa hibeur di awang-awang sato/atanapi manuk nu ieu bisa ngahasilkeun cat(ciduh) mun bahasa indonesia namah air liur nyaeta manuk walet. kakatua japati.walet. manuk pi¶it nyaeta ngabogaan awak anu leutik jeung sora nu leutik ngan tikocecet. Manuk ogebisa di jadikeun hiasan di luar imah urang supaya katenjona bagus. Pedaran Teori Kiwari teh manuk geus loba anu di jaga ku lembagalembaga seperti penangkaran sato reptil. rajawali. . kolibri jsbdimana sato anu disebutkeun tadi ngabogaan sifat masing-masing seperti manuk beo ngabogaan warna anu bagus jeung bisa nyora. Jeung deui ieu manuk bisa di dahara dagingna lantaran ceuk agama islam oge humumna halal.

aya wae manuk anu mangrupaan sora manusia. anu sok di sebutna teh manuk beo. sareng di bantu ku alat bantu parnafasan mangrupa pundi-pundi (kantong) udara. Nu nyadiakeun udaraatanapi angin jeung paru-paru. .Manuk bisa hiber di awang-awang teh nyaeta ngabogaan sapasang jangjang. Manuk ogeh bisa ngahasilkeun duit lantaran manuk ayeunamah ku hiduep pinter . salian ti eta manuk geh ngabogaan bulu-bulu nu alus sareng pamatuk nu kacida bagusna sareng warnana nu endah.

urang bakal nyaho timimiti manuk bisa hiber tea.4. . Saenggeusna neliti. Uji coba Pikeun ngabuktikeun teori anu tadi perlu di ayakeun uji coba atanapi (experimen) Tahap kahiji. nyaeta urang kudu neliti kaayaan manuk anu aya di sakeliling urang.

bisa di kacindekeun manuk teh bisa hibeur di awang-awang kusabab manuk ngabogaan sapasang jangjang jeung di bantu ku pundi-pundi udara manuk bisa hibeur.5. . Kacidekan Tina hasil uji coba.