Anda di halaman 1dari 14

‡ Dilaksanakan di kebanyakan sekolah menengah dan juga diperkenalkan di sekolahsekolah rendah seluruh negara di mana pelajar-pelajar dilatih menjadi PRS.Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) ‡ Diperkenalkan di negara kita secara rasmi pada tahun 1987 dan berpayung di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. .

Peranan: ‡ Saluran tidak formal rakan-rakan mencurahkan perasaan. ‡ Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. . ‡ Sumber kepada rakan untuk mendapatkan bantuan. ‡ Membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah ‡ Menjadi murid contoh kepada murid lain.

‡ Membina murid yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. bertimbang rasa.Program PRS Bermatlamat untuk: ‡ Membina budaya kasih mesra dan saling membantu dalam kalangan murid. ‡ Memupuk potensi kepimpinan dan menjadi orang dewasa yang peka. . rela menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk.

Menerima dan menghormati rakan dan orang lain. ‡ Melaporkan kepada guru kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri dan orang lain. Memahami batasan dan keupayaan diri. Sentiasa berusaha meningkatkan diri daripada pelbagai perspektif.PRS hendaklah mematuhi etika yang berikut: ‡ ‡ ‡ ‡ Amanah dan menyimpan rahsia. ‡ Mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat. .

.‡ Program PRS merupakan satu usaha ke arah menangani tingkah bermasalah dalam kalangan muridmurid dengan bantuan rakan sebaya.

Ia merujuk kepada langkah- langkah yang sistematik berdasarkan prinsip.(3) TEKNIK MODIFIKASI TINGKAH LAKU 1. 2. Modifikasi tingkah laku merujuk kepada penggunaan teknik- teknik pembelajaran asas untuk mengubah tingkah laku manusia sama ada meningkatkan tingkah laku yang wajar atau mengurangkan tingkah laku yang tidak wajar. .prinsip psikologi untuk mengubah tingkah laku yang negatif kepada positif.

3. . Langkah langkah yang bersistematik adalah :‡ mengenalpasti tingkah laku negatif yang perlu diubah ‡ menetapkan matlamat ‡ Menentukan strategi dan merancang plan tindakan ‡ Melaksanakan strategi dan menilai keberkesanan.

5. .4. Terdapat 6 teknik untuk meningkatkan tingkah laku yang wajar:‡ PENGUKUHAN POSITIF Pujian dan ganjaran yang diberikan setelah berlakunya tingkah laku wajar yang bertujuan untuk meningkatkan berulangnya tingkah laku itu pada masa lain. Tujuan modifikasi tingkah laku adalah untuk menyelesaikan masalah yang berlaku demi membentuk iklim bilik darjah yang berdisiplin dan kondusif untuk aktiviti pembelajaran.

‡ KONTRAK KONTINGENSI Proses membuat kontrak dengan murid yang berkenaan supaya dia dapat melakukan sesuatu yang digemari berikutan penyempurnaan sesuatu yang dikehendaki oleh guru. ‡ MODELING Pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan yang secara tidak langsung mengubah tingkah lakunya. .‡ PEMBENTUKAN Merupakan prinsip penghampiran berturutan (successive approximation) terhadap tingkah laku wajar yang di hasratkan sehingga terbentuknya tingkah laku tersebut. Terbahagi kepada lisan dan bertulis.

Antara ekonomi:  petanda semakan  markat  bintang  pelekat item-item yang biasa digunakan sebagai . Tidak menekankan unsur persaingan dan menggunakan ganjaran sebagai rangsangan yang menarik.‡EKONOMI TOKEN Nilai dalam bentuk markat yang boleh ditukar untuk memperoleh pengukuhan.

‡ TEGURAN Memarahi dan melaung murid yang melakukan salah laku serta menegur secara sopan tentang kesalahan murid.6. ‡ PENGHAPUSAN Ketidaksinambungan atau penahanan pengukuhan yang sebelum ini merupakan pengukuhan bagi sesuatu tingkah laku. Terdapat 6 teknik mengurangkan tingkah laku yang tidak wajar seperti :‡ PENGUKUHAN KEBEZAAN Proses pengukuhan tingkah laku yang wajar dan pada masa yang sama tidak mengukuhkan tingkah laku yang tidak wajar. . ‡ KEHILANGAN KEISTIMEWAAN Menarik balik keistimewaan yang diberikan kepada pelajar apabila melakukan kesalahan.

memarahi. . Terdapat tiga jenis time-out: berbentuk pemerhatian  pengenepian  pengasingan ‡ HUKUMAN Menjalankan rangsangan agresif sebagai kesan daripada tingkah laku tidak wajar tersebut seperti merotan.‡ TIME-OUT Mengeluarkan murid daripada seting yang memperkukuh kepada satu seting lain yang tidak bagi satu tempoh masa yang khusus dan terhad. menegur dan mengurangkan sesuatu yang digemarinya.

Dapat membentuk murid yang berilmu pengetahuan dan . mental. emosi dan sosial Dapat meningkatkan motivasi kendiri serta disiplin arahan diri.IMPLIKASI MODIFIKASI TINGKAH LAKU TERHADAP PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Antara implikasi modifikasi tingkah laku dalam pembelajaran ialah: Membantu murid mengubah tingkah laku negatif dan seterusnya melicinkan proses pembelajaran  Meningkatkan prestasi dan pencapaian murid  Dapat membentuk tingkah laku yang positif dari aspek fizikal.