Anda di halaman 1dari 6

PELAN TAKTIKAL

Tempoh Pelaksanaan Aspek / Mata Pelajaran Objektif : : : Tahun 2012 Bahasa Melayu ( Pemahaman ) Meningkatkan prestasi lulus Bahasa Melayu ( Pemahaman ) Tahun 4 dari 81.01 % ke 81.30 % . Tempoh Masa Jan hingga Nov. 10.1510.25 Mei -Julai Julai Pelaksana Sumber Kewangan TOV 81.01 OTI1 (Mei) 80.02 OTI2 (Okt) 79 ETR 81.30

Bil . 1.

Senarai Projek Program Bacaan (Membaca contoh karangan)

Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4

Guru PIBG Bertugas

2. Pertandingan Bercerita 3. Kempen Minggu Bahasa 5. Menghafal Contoh Karangan

Murid Tahun 4 Murid Tahun 4 Murid Tahun 4

Guru Bahasa Guru Bahasa Guru Bahasa Tahun 4

PIBG

PIBG

JanNov.

PIBG

PELAN TAKTIKAL
Tempoh Pelaksanaan : Tahun 2012

Aspek / Mata Pelajaran Objektif

: :

Bahasa Melayu ( Pemahaman ) Meningkatkan prestasi lulus Bahasa Melayu ( Pemahaman ) Tahun 5 dari 68.26 % ke 74.40 % . Tempoh Masa Pelaksana Sumber Kewangan TOV 68.26 OTI1 (Mei ) 71.22 OTI2 (Okt) 74 ETR 74.40

Bil . 1.

Senarai Projek Program Bacaan (Membaca contoh karangan) Pertandingan Bercerita

Kumpulan Sasaran Murid Tahun 5

Jan- Nov. Guru PIBG 10.15Bertugas 10.25 Mei Julai Julai Guru Bahasa Guru Bahasa PIBG

2.

Murid Tahun 5 Murid Tahun 5 Murid Tahun 5

3. Kempen Minggu Bahasa 4. Menghafal Contoh Karangan

PIBG PIBG

Jan- Nov. Guru Bahasa Tahun 5

PELAN
Tempoh Pelaksanaan Aspek / Mata Pelajaran Objektif : : :

TAKTIKAL

Tahun 2012 Bahasa Melayu ( Pemahaman) Meningkatkan prestasi lulus Bahasa Melayu ( Pemahaman) Tahun 6 dari 68.82 % ke 73.66 % .

Bil . 1.

Senarai Projek Program Bacaan (Karangan)

Kumpulan Sasaran Murid Tahun 6

Tempoh Masa Jan hingga Nov. 10.1510.25

Pelaksana

Sumber Kewangan

TOV 68.82

OTI1

OTI2 (Okt)

ETR 73.66

Guru PIBG Bertugas

(Mei) 70.07 71

2.

Sistem mentor mentee Pertandingan Syarahan Kempen Minggu Bahasa Menghafal contoh-contoh karangan

Murid tahun 6 (GALUS) Murid Tahun 6 Murid Tahun 6 Murid tahun 6

Feb- Sept Semua guru Mei-Julai Guru Bahasa Guru Bahasa Guru Bahasa Tahun 6 Guru Bahasa Tahun 6

PIBG

3.

PIBG PIBG

4.

Julai

5.

Jan-Sept

PIBG

6.

Program Murid motivasi/ teknik tahun 6 menjawab soalan UPSR

Jun/Julai

PIBG

PELAN TAKTIKAL
Tempoh Pelaksanaan Aspek / Mata Pelajaran Objektif : : : Tahun 2012 Bahasa Tamil ( Penulisan ) Meningkatkan prestasi lulus Bahasa Tamil ( Penulisan ) Tahun 5 dari 68.5% ke 96.3 %. Tempoh PelakSumber TOV OTI1 OTI2 ETR

Bil

Senarai

Kumpulan

. 1.

Projek Program Bacaan Pagi tiga hari dalam seminggu (Membaca contoh karangan) Teknik menjawab soalan

Sasaran Murid Tahun 5

Masa Jan hingga Nov. 7.25 7.40 Mei -Julai Julai ogos

sana

Kewangan 68.% (Mei) 87%

(Okt) 96.3 % 96.3 %

Guru PIBG Bertugas

2.

Murid Tahun 5 Murid Tahun 5

Guru BT Tahun 5 Guru BT Tahun 5

PIBG

3. Teknik membina ayat dan menggabung menjadi petikan 5.

PIBG

6.

Murid Latihan Tahun 5 menjawab soalan penulisan Murid Buku Skrap Tahun 5 contoh karangan

JanNov. Ogos Sept Guru BT Tahun 5 Guru BT Tahun 5

PIBG

Murid

PELAN TAKTIKAL
Tempoh Pelaksanaan Aspek / Mata Pelajaran Objektif : : : Tahun 2012 Bahasa Melayu ( Penulisan ) Meningkatkan prestasi lulus Bahasa Melayu ( Penulisan ) Tahun 5 dari 70.31 % ke 75.09 % .

Bil . 1.

Senarai Projek Program Bacaan (Membaca contoh karangan) Pertandingan Bercerita

Kumpulan Sasaran Murid Tahun 5

Tempoh Masa

Pelaksana

Sumber Kewangan

TOV 70.31

Jan- Nov. Guru PIBG 10.15Bertugas 10.25 Mei Julai Julai Guru Bahasa Guru Bahasa PIBG

OTI1 (Mei ) 73.61

OTI2 (Okt) 75

ETR 75.09

2.

Murid Tahun 5 Murid Tahun 5 Murid Tahun 5

3. Kempen Minggu Bahasa 4. Menghafal Contoh Karangan

PIBG PIBG

Jan- Nov. Guru Bahasa Tahun 5

PELAN
Tempoh Pelaksanaan Aspek / Mata Pelajaran Objektif : : :

TAKTIKAL

Tahun 2012 Bahasa Melayu ( Penulisan) Meningkatkan prestasi lulus Bahasa Melayu ( Penulisan) Tahun 6 dari 68.28 % ke 75. 81 % . Tempoh Masa Pelaksana Sumber Kewangan TOV OTI1 OTI2 (Okt) ETR

Bil .

Senarai Projek

Kumpulan Sasaran

1.

Program Bacaan (Karangan)

Murid Tahun 6

Jan hingga Nov. 10.1510.25

Guru PIBG Bertugas

68.28

(Mei) 70.79 73

75.81

2.

Sistem mentor mentee Pertandingan Syarahan Kempen Minggu Bahasa Menghafal contoh-contoh karangan

Murid tahun 6 (GALUS) Murid Tahun 6 Murid Tahun 6 Murid tahun 6

Feb- Sept Semua guru Mei-Julai Guru Bahasa Guru Bahasa Guru Bahasa Tahun 6 Guru Bahasa Tahun 6

PIBG

3.

PIBG PIBG

4.

Julai

5.

Jan-Sept

PIBG

6.

Program Murid motivasi/ teknik tahun 6 menjawab soalan UPSR

Jun/Julai

PIBG