Anda di halaman 1dari 5

NOTA SERAH TUGAS

KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4.

Surat Penyerahan Dan Akuan T erima Nota Serah T ugas Senarai T ugas Jawatan Kedudukan T erakhir T ugas-T ugas Yang Belum Selesai Senarai Harta Benda / Peralatan Pejabat

i ii iii iv

-i1. SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NO TA SERAH TUGAS

(a) Adalah saya MAT ZANI BIN ABDULLAH yang menyandang jawatan KETUA BIDANG TEKNIK DAN VO KASIO NAL DG44 di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Panjang dari 01 Fe bruari 2009 hingga 16 Julai 2011 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah T ugas seperti mana diarahkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Kedah melalui surat Bil. JPK. SULIT(NP)03-04/033/2/Jld.36/(65) bertarikh 11 Julai 2011.

Diserahkan oleh : ................................................... MAT ZANI BIN ABDULLAH (Pegawai yang bertukar)

Disemak oleh : ........................................................ HJ. KHADRI BIN MO HD SALLEH (Pengetua)

(b) Adalah saya AILIS BINTI MERAH yang mengambil alih tugas jawatan KETUA BIDANG TEKNIK DAN VO KASIO NAL, di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Panjang mulai tarikh 16 Julai 2011 mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah T ugas. Diterima oleh : Disaksikan oleh :

.................................................... AILIS BINTI MERAH (Pegawai yang mengambil alih tugas)

............................................................ HJ. KHADRI BIN MO HD SALLEH (Pengetua)

-ii-

2.

SENARAI TUGAS JAWATAN

Nama Pegawai Nama Jawatan Gelaran Jawatan Bertanggungjawab kepada

: : : :

MAT ZANI BIN ABDULLAH KETUA BIDANG KETUA BIDANG TEKNIK DAN VO KASIO NAL PENGETUA, SMK PARIT PANJANG

a. Penyelaras Dalaman Pentaksiran Berasaskan Sekolah Bagi Mata Pelajaran Vokasional, Kemahiran Hidup Bersepadu b. Guru Mata Pelajaran Ekonomi Asas T ingkatan Lima c. Guru Mata Pelajaran Ekonomi Asas T ingkatan Empat d. Guru Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu T ingkatan Lima e. Setiausaha Jadual Waktu Sekolah (Pagi) f. Guru Pentaksir Ujian Lisan Berasaskan Sekolah Bahasa Melayu T ingkatan Lima g. Pengerusi Mesyuarat Panitia Kurang Guru Bidang T eknik dan Vokasional h. Penyelaras Stok Bagi Mata Pelajaran MPV i. Guru Mata Pelajaran Sivik T ingkatan Dua

-iv-

4.

SENARAI HARTA BENDA/PERALATAN PEJABAT

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Barangan/Pe ralatan Meja Kerusi Printer Canon LBP3010/3050 Laptop Jadual Waktu Buku Rujukan Almari buku Rotan

Kuantiti 1 1 1 1 2 1 2

Di bilik Di bilik Di bilik Di bilik Di bilik Di bilik Di bilik

Catatan ketua bidang ketua bidang ketua bidang ketua bidang ketua bidang ketua bidang ketua bidang