Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik.

Tanpa pertolongan daripada pensyarah pembimbing iaitu Encik Hasnul, saya tidak mungkin dapat melaksanakan tugasan ini dan macroteaching dengan baik. Beliau banyak membantu kami dalam memberi pendapat dan idea supaya kami dapat membaiki segala kelemahan kami. Terima kasih juga diucapkan kepada pensyarah-pensyarah yang telah banyak membantu saya dan memberikan pendapat supaya rancangan pengajaran harian saya menjadi bertambah menarik dan menyemak RPH saya. Terima kasih yang tidak terhingga juga ditujukan kepada kedua ibu bapa saya yang telah banyak memberi dorongan kepada saya untuk melaksanakan tugasan ini dengan baik. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seunit saya iaitu Kajian Sosial 2 kerana telah memberikan kerjasama yang baik sepanjang saya melaksanakan tugasan ini. Begitu juga kepada mereka yang telah banyak memberikan kerjasama dan terlibat secara langsung mahupun tidak langsung sepanjang melaksanakan tugasan ini.

Anda mungkin juga menyukai