Anda di halaman 1dari 73

ASP MOHAMMAD KAMAL BIN AHMAD, ( KAUNSELOR BERDAFTAR :00796 ) KETUA CAWANGAN BAHAGIAN AGAMA DAN KAUNSELING (BAKA)

IBU PEJABAT BRIGED TENGAH PGA CHERAS Tel: 03 -90862270 Fax : 03-90756732 HP: 019 235 8044 Email: Kmalsar_83 @ Yahoo.com

1. Bagaimanakah perasaan anda hari ini? Adakah anda rasa marah? Gembira? Murung? Kecewa? Takut? Bersalah? Tersinggung? Hormat? Bertanggungjawab? Bolehkah anda mengenalpasti dengan tepat apa yang anda rasa? Kefahaman tentang perasaan iaitu emosi amat penting untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain

Orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menahan kemarahannya - Imam Al-Ghazali -

1. Imbas kembali satu peristiwa yang telah menimbulkan kemarahan anda sehingga anda hilang kawalan diri dan telah bertindak secara melulu.
Berdasarkan peristiwa tersebut jawab soalan-soalan berikut :soalan1. Adakah anda masih berpandangan bahawa memang wajar berasa marah dalam keadaan tersebut? tersebut? anda

2. Adakah tindakan yang anda ambil dalam keadaan marah tersebut telah menyelesaikan masalah ataupun meredakan suasana? suasana? 3. Sekiranya anda diberi peluang kedua/semula, adakah anda masih kedua/semula, akan menunjukkan reaksi yang sama dan mengambil tindakan yang sama ataupun sebaliknya? Beri alasan untuk jawapan anda. sebaliknya? anda.

EMOSI
Emosi merupakan satu fenomena subjektif yang mengandungi maklumat yang begitu unik. Ia boleh mempengaruhi pengalaman sosiologi dan psikologi seseorang melalui pemikiran, tindakan dan perasaan.

Ekman and Friesen (1976) faces

Ekman and Friesen (1976) faces


Happiness Fear Disgust

Surprise

Sadness

Anger

Antara petua paling berkesan untuk menangani stress adalah dengan memberi maaf
Pakar Motivasi -

APA ITU EMOSI?


 Emosi ada kaitan dengan sesuatu perasaan yang dialami & ianya ada pada setiap insan. Emosi adalah sumber maklumat kerana ia mengandungi pelbagai pernyataan mental sama ada menyeronokkan @ menyakitkan. Perubahan pada emosi ditunjukkan melalui perubahan dalam sistem biologi seperti wajah (non-verbal), suara dan sebagainya. - meliputi kesedaran, motivasi, empati & kompetensi dalam perhubungan sosial.
8

EQ

INTELLIGENCE

EMOTIONAL INTELLIGENCE

SPIRITUAL INTELLIGENCE

APA ITU EQ, IQ, & SQ??

Manusia menggunakan kesemua Q dengan berkesanMenentukan kemampuan seseorang menyesuaikan diri dan menghadapi cabaran & rintangan dalam hidupnya.
10

PRASARANA MODAL INSAN


 Mempunyai IQ yang tinggi-Cognitive Intelligence Mempunyai EQ yang tinggi-Emotional Intelligence Cekap dalam pergaulan & perhubungan sosial- Social Intelligence Berkebolehan mengendali & mengatasi cabaran hidupAdversity Intelligence Mempunyai daya usaha yang tinggi dalam mencapai kejayaan- Success Intelligence Mempunyai daya kreativiti yang tinggi- Appreciative Intelligence Menghayati kecerdasan moral- Moral Intelligence
11

APA ITU EQ ?
Pelopor EQ: Salovey & Mayer(1990) Popular sejak 1995 - Penulisan Goleman bukunya Emotional Intelligence - di New York Merupakan satu kemahiran memahami, menghayati & merasai emosi. Merujuk kepada mengenali emosi. Memahami/memproses maklumat emosi.
12

APAKAH KECERDASAN EMOSI?


(WHAT IS EMOTIONAL INTELLIGENCE?)
 Faktor hubungkait dengan kejayaan dalam hidup (Factors that are related to success in life). Menolong kita memahami kenapa setengah orang menjalani kehidupan yang baik dengan orang lain yang gagal (Help us understand why some people do well in life while others fail.) Naluri dari kecerdasan emosi (Distinct from IQ (Cognitive Intelligence)
13

APAKAH KECERDASAN EMOSI?


(WHAT IS EMOTIONAL INTELLIGENCE?)

Memiliki kebolehan menyelesaikan masalah. Mampu memindahkan (transform) emosi negatif positif EQ - kebahagiaan Oleh kerana kemahiran-kemahiran di atas memerlukan satu ciri kebolehan mental,maka ianya disebut sebagai bentuk kecerdasan @ kompetensi

14

APAKAH KECERDASAN EMOSI?


(WHAT IS EMOTIONAL INTELLIGENCE?)

Menurut Goleman, EQ merupakan kebolehan untuk mengenali & mengendalikan emosi dalam diri dan orang lain. Menurut Salovey & Mayor (1990): EQ Satu set daripada kecerdasan sosial yang melibatkan pemantauan perasaan & emosi dalam diri sendiri & orang lain serta berupaya mengenal & menggunakannya semasa melakukan sesuatu tindakan @ keputusan.
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

PETANDA EMOSI TINGKAH LAKU FIZIKAL KOMUNIKASI


Meracuni kehidupan Langsung Tidak Membantu Tak boleh orang lain LEBIH Mengganggu kehidupan dan ketenangan orang lain.
26

CIRI-CIRI ORANG YANG BERMASALAH SIMPTON EMOSI

1.
2.

Adakah anda rasa marah dan cepat marah di sekeliling orang ? Do you feel angry and irritable around the person? Adakah anda di dalam mood yang tidak baik selepas berada di sekitar orang? Are you in a bad mood after being around the person? ) Adakah anda merasa kurang bijak atau kurang layak selepas bercakap dengan seseorang ? Do you feel less than intelligent or less than qualified after talking to this person? ) Adakah anda sering mendapatkan sedih atau tertekan dengan kehadiran orang-kemudian ini? Do you often get sad or depressed in this persons presence of afterward? 27

3.

4.

CIRICIRI-CIRI ORANG YANG BERMASALAH 5. Adakah anda merasa tegang atau gugup di sekitar orang? Do you feel tense or nervous around the person? Adakah anda kekurangan tenaga selepas di sekitar orang ?Do you lack of energy after being around the person? Adakah anda rasa bahawa seseorang sentiasa meletakkan anda atau memandang rendah kepada anda, terutama di hadapan orang lain? Do you feel that this person constantly puts you down or belittles you,especially in front of others? Adakah anda merasakan kelegaan emosi apabila anda berada jauh dari seseorang? Do you feel emotional relief when you are away from the person?

6. 7.

8.

28

CIRICIRI-CIRI ORANG YANG BERMASALAH BEHAVIORAL SYMPTOMS


1. 2. Adakah anda ingin pergi dari dia atau fizikal Do you want to get away from him or her physically? dia?

Adakah anda mendapati diri anda makan berlebihan atau tidak makan sama sekali apabila anda sedang atau berada di sekitar orang? Do you find yourself overeating or not eating at all when you are or have been around the person? Adakah anda mempunyai keinginan untuk menumbuk atau mudarat tubuh kepada orang pada masa itu? Do you have the urge to punch or do bodily harm to the person at times? Adakah anda merancang cara-cara untuk mengelakkan dari seseorang? Do you plan ways to avoid the person? Adakah orang yang cuba sabotaj anda dengan melakukan perkara-perkara di belakang anda? Does the person try to sabotage you by doing things behind your back?

3.

4. 5.

29

CIRICIRI-CIRI ORANG YANG BERMASALAH


PHYSICAL SYMPTOMS

1. 2.

Adakah orang yang memberi anda sakit kepala? Does the person give you a headache? Adakah anda berasa loya apabila dengan orang atau selepas itu? Do you feel nauseous when with the person or afterward? Adakah jantung anda berdenyut lebih cepat seolah-olah anda mempunyai serangan panik? Does your heart beat faster as though you are having a panic attack? Adakah anda berpeluh lebih banyak di sekitar orang? Do you sweat more around the person? Adakah anda ingin lari daripada seseorang dan tidak pernah berjumpa dengannya atau berjumpa lagi? Do you want to run away from this person and never see him or her again?
30

3.

4. 5.

CIRICIRI-CIRI ORANG YANG BERMASALAH


COMMUNICATION SYMPTOMS

1. 2. 3.

Adakah orang yang bercakap kasar atau agresif kepada anda? Adakah bunyi atau suara menolak anda? Adakah anda sering memekik atau menjerit pada orang itu? Adakah anda sering kehilangan kata-kata apabila bercakap dengan orang itu? Adakah orang yang menyangkal hampir semua yang anda katakan?
31

4.

5.

MENGAPA EQ PENTING KEPADA INDIVIDU?


   Pelengkap kepada keberkesanan individu dalam hidup. Dalam hidup tidak cukup hanya setakat IQ jadi sempurna. Penentu kejayaan seseorang. Meningkat potensi diri dalam kerjaya Nilai tambah-sebab disiplin - fikiran rasional Motivasi kendiri tingkah laku positif

32

EQ MELIBATKAN 3 DOMAIN UTAMA

1 2 3

Kebolehan menilai & melahirkan emosi diri sendiri dan orang lain dengan lebih tepat. Kebolehan menyelesaikan masalah emosi diri sendiri & orang lain. Menggunakan emosi untuk merancang & melaksanakan sesuatu tindakan.
Merupakan satu integrasi kecerdasan terhadap emosi diri dengan pengetahuan intelektual alam sekeliling.

33

APAKAH BENTUK SIKAP YANG ADA DI TEMPAT KERJA ANDA?

34

1. 2. 3.

Sikap yang sering mencetuskan permusuhan (the hostile-aggressives) Sikap suka mengkritik walaupun perkara yang remeh (the complainers) Sikap yang suka mendiamkan diri dan tidak memberikan sebarang maklum balas (the silent and unresponsives)

35

4. 5. 6. 7.

Sikap suka mengiakan tanpa komitmen (the super agreeables) Sikap melihat sebarang perkara secara negatif (the negativists) Sikap yang menganggap dirinya serba tahu (the know-it-all experts) Sikap yang sukar membuat indecisives) keputusan (the

36

rajin bekerja, malas bercakap malas bekerja, rajin bercakap malas bekerja, rajin ponteng
37

malas bekerja, malas bercakap malas bekerja, rajin mengadu rajin bekerja, bijak bicara

38

39

Penting dalam pembangunan modal insan


Boleh disuntik nilai tambahnya (Nilai intelek & modal budayanya

Aset paling berharga dalam sesebuah organisasi

Untuk tingkatkan daya saing & produktiviti

Perlu

Dibentuk untuk memperolehi: -Jatidiri yang kukuh - Keterampilan -Keperibadian mulia -Pengetahuan -Kemahiran - Fikiran kritis & kreatif
40

Pengurusan Sumber Manusia-kompetensisektor awam/swasta Pembangunan Tingkatkan produktiviti, prestasi dan imej Modal Insan organisasi. merupakan tumpuan utama dalam RMK ke-9.
41

PERANAN EQ DALAM PEMBANGUNAN INDIVIDU


IQ (kecerdasan kognitif) bantu-dapat pekerjaan. EQ bantu mengembangkan diri setelah bekerja dalam organisasi. EQ bantu individu berfikir dengan rasional, kreatif & menyelesaikan masalah dengan berkesan. EQ bantu individu menempatkan emosi pada posisi tepat & memiliki kemampuan untuk memotivasikan diri, ketahanan diri menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, mendorong diri untuk kepuasan & mengatur keadaan kerohanian.

42

PERANAN EQ DALAM PEMBANGUNAN ORGANISASI


Merupakan komponen dalaman pekerja capai kejayaan Satu bentuk pengukuran keberkesanan pekerja Pekerja cerdas emosi prestasi kerja tinggi (Druskat & Wolf, 2001) Menentukan kejayaan hidup seseorang pekerja Kajian Abdul Fatah Hassan (1998) & Goleman (2003); Tahap IQ menyumbang 20% dan 80% EQ kejayaan individu
43

MENGAPA PEKERJA PERLU MEMBANGUNKAN EQ


Menurut Bayatzis dalam Cherniss dan Goleman (2001) terdapat 3 keperluan utama : Teruskan pembangunan kerjaya profesional Teruskan pembangunan personel Sematkan sifat pekerja - membantu orang lain

44

CIRI-CIRI PEKERJA YANG MEMPUNYAI TAHAP EQ YANG TINGGI


Pekerja berada dalam Kebolehan untuk memujuk wilayah pemadanan orang lain melalui teladan, terbaik. kata-kata, dan amalan. Pandai membina Kemampuanmempengaruhi hubungan pada orang lain. perasaan diri dan orang Kebolehan mengenal hala lain. tuju, pengaruhi orang Kebolehan memahami melalui prinsip, falsafah bagaimana orang lain peribadi yang kuat. melihat sesuatu keadaan. Kesimpulan : Pekerja yang Kebolehan menjalinkan mempunyai EQ yang tinggi hubungan-hubungan dikenali sebagai akrab dengan orang Kemahiran Halus Personel lain.
45

AMALAN TINGKAH LAKU YANG BOLEH DIAMALKAN OLEH PEMIMPINPEMIMPIN DI TEMPAT KERJA BAGI MENDORONG PEKERJA-PEKERJA BAWAHAN KE ARAH MENCAPAI KECERDASAN EMOSI YANG TINGGI

Amalan

Tingkah Emosi)

Laku

(Kemahiran

Kecerdasan

Dorongan

Pemimpin Ketua Jabatan/ Bahagian/Unit Penyelia Rakan sejawat

Berinteraksi secara emosi* yMembina hubungan persahabatan yang hangat dan harmoni yBekerja dalam kumpulan secara harmoni yBerbicara dan mendengar secara efektif yMencapai prestasi yang lebih tinggi sesuai dengan objektif dan matlamat organisasi yMembantu menyelesaikan masalah anggota lain yang bermasalah dan berprestasi rendah yBerempati sesama sendiri yMengenalpasti punca masalah dan mencari penyelesaian yMengatasi konflik yMembangkitkan rasa humor yMemotivasi diri apabila menghadapi saat-saat yang sulit yMenghadapi situasi yang sulit dengan kesabaran dan penuh keyaklinan dan menjalin perhubungan yang akrab

Pengikut Pekerjapekerja bawahan

Kecerdasan emosi yang tinggi

Kecerdasan emosi yang yang tinggi

46

KEBERKESANAN EQ DALAM ORGANISASI


3 faktor mempengaruhi keberkesanan tahap EQ dalam organisasi: Kepimpinan Iklim budaya organisasi Fungsi personel
47

BAGAIMANA EQ BOLEH DIKEMBANGKAN


 Proses pembelajaran dan pengalaman seumur hidup melalui pergaulan lingkungan rakan, keluarga, masyarakat dan organisasi. Pelaksanaan latihan perulangan EQ pemahaman, penghayatan dan amalan semua peringkat. Peranan kepimpinan pengurusan sumber manusia dalam organisasi. Kesedaran individu meningkatkan kompetensi EQ.
48

ASPEK-ASPEK KOMPETENSI EQ MENCAPAI PRESTASI TINGGI


Empati (memahami orang secara mendalam) Memahami perasaan orang lain Mengungkapkan kata-kata yang sesuai Kemampuan mengendalikan perasaan marah Kemampuan menyesuaikan diri Setiakawan Peramah Hormat, tulin dan jujur Terima tanpa syarat
49

MENGAMALKAN KECERDASAN EMOSI (EQ) DI TEMPAT KERJA


 EQ pendorong pekerjamencapai matlamat hidup / aspirasinya. Bantu pekerja memahami mengapa dan bagaimana orang bertindak balas dalam keadaan-keadaan tertentu dalam organisasi. Orang yang mempunyai EQ yang tinggi akan mencapai matlamatnya melalui visi, ketekunan dan semangat yang tinggi. Pemimpin dalam organisasi mampu kawal perasaan marah, rasa kurang percaya, beri perhatian pada pekerja, juga keharmonian. Mahir memberi maklumbalas kepada rangsangan persekitaran Pandai menghayati emosi diri dan orang lain

50

KESAN MEMILIKI EQ YANG TINGGI


Mampu menghasilkan prestasi kerja cemerlang. Meningkatkan lagi EQ dan bantu peningkatan kerjaya. Membantu dalam peningkatan interpersonel (Goleman 1995) kualiti perhubungan. Apabila ramai anggota memiliki kepercayaan, perpaduan, kepuasan dalam kumpulan, identiti kumpulan dan norma-norma kumpulan akan wujud. Pemimpin digelar pandai mengenali ragam pelanggan (Goleman, 1996) Memiliki pekerja yang berdisiplin dan mempunyai motivasi yang tinggi yang menyumbang ke arah kejayaan di tempat kerja.
51

KEMAHIRAN KECERDASAN YANG MENYUMBANG KE ARAH KEJAYAAN DI TEMPAT KERJA

Kemahiran Kecerdasan Emosi Kecerdasan diri yTegas membuat keputusan yKetahanan emosi ySensitif kepada perasaan orang lain yKebolehan mempengaruhi orang lain yMempunyai sifat keyakinan yCermat dan mempunyai keikhlasan yBermotivasi

Prestasi tinggi di tempat kerja

RAJAH 4

52

KOMPONEN-KOMPONEN EQ DI TEMPAT KERJA


EQ diperlukan pekerja menjadikan mereka melaksanakan tugas dengan cekap. Menurut Goleman (1998) EQ menghasilkan kecemerlangan prestasi kerja. EQ membezakan setiap pekerja berdasarkan kebolehan mengawal emosi @ perasaan, berinteraksi dan berkomunikasi. Oleh itu anggota perkhidmatan awam perlu memiliki EQ bagi meningkatkan keupayaan perhubungan dengan orang lain prestasi kerja meningkat.
53

Sambungan
Menurut Goleman (1998) terdapat 2 kumpulan dalam EQ: Kumpulan Kompetensi Personel (kompetensi-kompetensi perlu mengurus diri mereka) Kumpulan Kompetensi Sosial (kompetensi-kompetensi perlu bagaimana pekerja menguruskan perhubungan)
54

KOMPETENSI DALAM KECERDASAN EMOSI


JADUAL

Kompetensi Personal Kesedaran Kendiri (Self Awareness) Awareness) Mengelola Kendiri (Self Regulation) Regulation) Motivasi (Motivation) Motivation)

Kompetensi Sosial Empati (Empathy) Empathy) Kemahiran Sosial (Social Skills) Skills) Altruisme (Altruistic) Altruistic)
55

KOMPETENSI PERSONEL
 Kesedaran Kendiri (Self Awareness)
Merujuk kepada kemahiran mengurus perasaan dan pembentukan konsep esteem diri, mengenali timbul perasaan ini merupakan EQ. Jika tidak menyedari perasaan ini, ini bermakna kekuasaan emosi yang negatif. Antara aspek kesedaran kendiri adalah hormati diri, sentiasa positif, sentiasa jujur, berfikiran logik & rasional dan mendengar pandangan orang lain.

56

KOMPETENSI PERSONEL
 Mengelola Kendiri (Self Regulation) Ini merujuk kepada kemahiran mengawal tindakan dan perasaan sebelum melakukan sesuatu. Ini bermakna seseorang dapat meningkatkan keupayaan pekerja (kawal emosi dan prestasi kerja) di tempat kerja. Syaratsyarat yang terlibat adalah boleh dipercayai , kawal diri, penyesuaian diri dan pembaharuan diri.

57

KOMPETENSI PERSONEL
 Motivasi (Motivation) Merujuk kepada usaha dan daya ketahanan seseorang pekerja untuk mencapai matlamat hidup. Ianya boleh dilihat melalui cara mengendalikan dorongan hati, kekuatan berfikiran secara positif dan inovatif, optimis dan komited.

58

KOMPETENSI SOSIAL
 Empati (Emphaty) Keupayaan memasuki fikiran atau keperibadian diri orang lain. Mampu membayangi dan merasai pengalaman, perasaan @ emosi dalaman orang itu. Empati meliputi memahami orang lain, membangunkan orang lain, memberi perkhidmatan, kekuatan mempengaruhi orang lain dan menyelami emosi dan kekuatan sesuatu perhubungan.

59

KOMPETENSI SOSIAL
 Kemahiran Sosial (Social Skills) Merujuk kepada kemahiran menjalinkan perhubungan, memulakan dan mengekalkan perhubungan. Misalnya menjadikan diri diterima dan menyesuaikan diri dalam kumpulan yang berfungsi secara berkesan sebagai ahli kumpulan, mempengaruhi sikap kepimpinan, model perubahan, bina ikatan, pandangan, tingkah laku orang lain, dapat mencegah sesuatu konflik dan mengurus pekerja lain ke arah kejayaan. Kemahiran sosial merangkumi: - Membina hubungan, berkomunikasi & bekerja dengan orang lain.
60

KOMPETENSI SOSIAL
 Altruisme (Altruistic) Merujuk kepada prinsip moral yang dimiliki oleh pekerja. Merangkumi cara membantu orang lain. Setiap pertimbangan meliputi perikemanusiaan & bermoral, berdasarkan belas kasihan, simpati, mengambil berat kebajikan orang lain. Altruisme juga meliputi menjauhkan diri daripada melakukan kejahatan & mementingkan diri sendiri. (Abd. Rahman Md. Aroff, 1986)

61

If a barber makes a mistake, it is a new style If a driver makes a mistake, it is an accident If a doctor makes a mistake, it is an operation If a tailor makes a mistake, it is a new fashion If your boss makes a mistake, it is

it is your mistake

62

EQ TINGGI
Ciri-ciri orang yang mempunyai EQ tinggi : 1. 2. 3. 4. Tutur katanya sopan. Menghargai dan menghormati pendapat orang Empati yang tinggi. Menjalin hubungan dengan orang lain secara harmonis. 5. 6. 7. Tegas dan tidak sombong. Mampu menghadapi berbagai persoalan. Kehadirannya sangat di dambakan.
63

lain.

EQ RENDAH
Ciri-ciri orang yang mempunyai EQ rendah : 1. 2. Cerewet. Sering merendahkan, mempermalukan orang lain. 3. 4. 5. 6. Berbicara kasar. Tegas tapi sombong. Tidak punya jiwa kemandirian. Suka mengejek.
64

PENDEKATAN TINGKAH LAKU Perbuatan mengawal diri dengan melakukan sesuatu kawalan fizikal Berkawan dengan berperibadi mulia. Duduk dengan orang yang sesuai.
65

PENDEKATAN PEMIKIRAN Menggunakan pemikiran rasional.

66

PEMIKIRAN DAN PERBUATAN

Kombinasi pemikiran yang rasional dan disusuli dengan perbuatan

67

EQ @ KE menerangkan kualiti-kualiti emosi yang menyumbang ke arah penghasilan seorang insan yang sempurna iaitu seorang manusia yang berkebolehan memahami orang lain & bertindak secara bijak dalam hubungan antara manusia. EQ satu faktor utama yang memberi impak terhadap prestasi anggota dalam organisasi termasuk Perkhidmatan Awam.EQ adalah satu keperluan di samping Q yang lain kepada semua insan untuk mempelajari peranan emosi dalam kerjaya dan keperluan seharian.
68

 Mendapat perhatian ramai pengamal & pengurus personel. Individu yang mempunyai EQ tinggi-dapat mempengaruh diri & kumpulan dengan meningkatkan kesetiaan, motivasi, komitmen, semangat kerja berkumpulan & prestasi organisasi. Cabaran-cabaran ini merupakan fenomena kritikal organisasi hari ini. Pengurus & pengamal-bertanggungjawab menerapkan EQ dalam PSM organisasi.
69

Sememangnya bila kita tidak berjaya, kita akan rasa kecewa..... Sebab di dalam dunia ini, memang tiada manusia yang akan terus menjadi hebat. KEJAYAAN PERLUKAN USAHA, USAHA PERLUKAN MASA

70

71

Jadikan dirimu bagai pohon yang rendang di mana insan dapat berteduh. Jangan seperti pohon kering tempat sang pungguk melepas rindu dan hanya layak dibuat kayu api
72

73