Anda di halaman 1dari 131

SKEMA JAWAPAN STPM 1 BAHAGIAN B 3.

'Light Amplification Stimulated Emission Radiation' atau lebih dikenali sebagai laser' membawa maksud sumber cahaya yang diperkuatkan hasil daripada ransangan atau stimulasi pancaran radiasi. Bincangkan manfaat penggunaan laser dalam kehidupan manusia. Skema Pemarkahan

Bil 1.

Idea A. Manfaat Perub at an

2.

4.

Huraian Pembedahan mata. la mengurangkan darah dan menyembuhkan kesakitan dengan cepat. Aplikasi 'dermatology' (berkaitan kulit), laser digunakan untuk merawat kulit atau mernbuang tanda-tanda pada pada kulit seperti tahi lalat. Mengawal pendarahan yang berlaku dalam perut Ulser gastrik juga boleh dirawat dengan laser Pembedahan kecil pergigian juga dapat dilakukan dengan penggunaan laser. Pembedahan biasa dapat mengurangkan luka serta mengelakkan kehilangan banyak darah berbanding kaedah pembedahan terbuka menggunakan pisau pembedahan biasa. Keselamatan Membetul bidikan senjata Dalam ketenteraan laser digunakan untuk membetulkan bidikan senjata sebelum menembak sama ada pistol, senapang ataupun peluru berpandu. Mengesan kelajuan kenderaan. Pihak polis menggunakan laser untuk mengesan kelajuan kenderaan. Sistem penggera Dari segi keselamatan pula, banyak penggera sekarang ini menggunakan laser untuk mendapatkan ciri pengesanan yang baik. Sistem pengimbasan Mengesan barang berbahaya atau senjata contohnya di lapangan terbang. Teknologi dalam IT Penghantaran maklumat dalam sistem komunikasi lebih cepat. Menghasilkan kabel sebatian optik yang membolehkan cahaya laser melaluinya. Cahaya laser dikatakan mempunyai kelajuan yang melampaui kelajuan cahaya (kelajuan cahaya dalam vakum adalah 2.99979 x 10 m/s) membolehkan maklumat dihantar dalam bentuk digital dengan lebih efektif dan efisien. Teknologi dalam pengurusan Mengimbas imej dengan lebih jelas. Cahaya laser juga digunakan dalam pencetak laser.

5.

Hiburan

Perindustrian

Penyelidikan & Pembangunan

Pertanian 8

Laser digunakan untuk mengimbas drum dan fotokonduktif (seperti kamera merakarn imej pada negatif) berdasarkan maklumat imej yang diterima. Berbeza dengan mesin fotokopi, ia mengimbas maklumat imej menggunakan lampu bercahaya tinggi dan imej tidak jitu kerana cahaya lampu tidak seterang cahaya laser. Penggunaan kod bar pada barangan atau produk dalam pasaraya besar juga memerlukan laser. Garis-garis yang berbeza jaraknya antara satu sama lain membolehkan laser mengimbas kod bar tersebut dan diterjemahkan kepada pelbagai maklumat, antaranya harga, jenis kod barang tersebut. Penggunaan cahaya laser sebagai pertunjukan cahaya dalam perasmian dan temasya-temasya besar. - Aplikasi laser dalam VCD dan CD Alat VCD dan CD yang kita gunakan untuk menonton filem atau mendengar lagu juga memerlukan cahaya laser yang terkena pada permukaan cakera akan terpantul kembali dan diperangkap oleh penerima yang kemudiannya menukar data atau maklumat kepada format agar dapat kita nikmati dalam bentuk filem atau lagu. Dalam industri perkilangan, laser digunakan untuk memotong, menggerudi dan menanda logam yang akan dikeluarkan. Misalnya, laser dapat memotong logam yang mempunyai ketebalan hingga tahap 30mm serta mampu memberikan ketepatan pada kadar lebih kurang 0.025mm boleh digunakan untuk memotong bahan keras seperti intan dan titanium. Menjimatkan kos dan memudahkan kerja. Pengggunaannya membolehkan pengusaha pengindustrian logam mendapat keuntungan yang banyak kerana kerja pemotongan logam dapat dilakukan dengan cepat / tiada pencemaran. Penyelidikan kepentingan laser dalam pelbagai bidang. Kerajaan telah mengenalpasti beberapa bidang baru yang perlu diberi keutamaan dalam kegiatan R & D. Kegiatan-kegiatan ini ditakrifkan sebagai bidang R & D berteknologi tinggi dan kegiatan-kegiatan yang strategik. Kegiatan-kegiatan teknologi tinggi termasuklah bidang teknologi laser. Penggunaan laser sebagai sumber tenaga alternatif. Penggunaan laser meratakan sawah padi. Ketidaktentuan cuaca yang seringkali berlaku pada masa sekarang menyebabkan teknik merata sawah dilakukan dalam keadaan basah dengan menggunakan traktor yang dipasang dengan back bucket dan land leveller serta berpandukan laser beam. Teknik tembak laser pada sistem pembiakan ternakan dan tumbuhan juga meningkatkan

produktiviti ternakan dan tumbuhan tersebut. la mempercepatkan proses kematangan dan bilangan produktiviti semakin meningkat.

Jawapan 4 + 0

4. Sukan nemainkan peranan yang penting dalam sesebuah negara dan kegiatan sukan merupakan alat yang paling berkesan untuk membina kesihatan tubuh badan. Bincangkan kepentingan sains dan teknologi dalam meningkatkan mutu sukan negara. Bil Idea 1 Teknik Iatihan sukan yang saintifik dan sistematik Huraian Penyelidikan untuk memajukan kaedah-kaedah sukan yang saintifik dan berkesan dengan bantuan komputer. Pengetahuan dalam bio mekanik - kajian struktur dan sistem biologi serta daya dan gerakan tubuh badan. Penggunaan prinsip-prinsip mekanik seperti imbangan . dalam jimnastik , luncuran , lompat tinggi atau jauh. Peralatan Sains untuk bantu buat Iatihan dengan berkesan seperti mengikut rentak rakaman video. Peralatan sukan yang Peralatan yang sesuai mengikut peringkat umur dan jantina. sesuai Kemajuan komputer membantu pembuatan alatan sukan yang berpandukan hukum fizik dan matematik seperti lembing bersifat aerodinamik. Penciptaan pakaian berasaskan prinsip Fizik boleh menghasilkan pakaian berintangan udara rendah dan pengaruh graviti yang minimum. _ Kasut direka untuk mengimbangi dan mengawal pergerakan kaki agar tidak cedera. Sains Pemakanan Pengambilan diet yang betul dan seimbang - melancarkan sistem tubuh badan dan hasil tenaga yang berterusan serta membantu memulihkan tenaga. Analisis komposisi zat membolehkan pakar-pakar diet menentukan kuantiti zat dan mencadangkan sarapan yang terbaik untuk meningkatkan prestasi sukan. Kemajuan sains Menjaga kesihatan para atlit supaya bebas daripada perubatan penyakit khususnya ketika sesuatu pertandingan diadakan. Mengesan sebarang kecederaan serta memberi rawatan. Ujian perubatan seperti Ujian elektrodiagram dan Ujian Kardiovaskular sebelum menjalani aktiviti sukan untuk menghindarkan ahli sukan daripada cedera atau mati. Kemajuan dalam bidang pencerakinan dadah penting untuk menjamin kecemerlangan tulen ahli sukan seperti steroid anabolik, ubat penghilang sakit dan diuretik Kemajuan teknologi Membolehkan teknik-teknik sukan yang lebih baik dapat maklumat/telekomunikasi dipelajari. Membolehkan siaran langsung sesuatu acara sukan ke seluruh pelusuk dunia. Kutipan daripada yuran iklan membolehkan penganjur sukan menawarkan pendapatan lumayan kepada ahli sukan yang berjaya. Ini akan meningkatkan prestasi ahli sukan

Skema Bahagian D Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendakfah dibuat pada kertas graf. [15m] 7 Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan carta yang sesuai yang menunjukkan perbandingan peruntukan mengurus Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2000 dan tahun 2003. Dalam pembentangan belanjawan kerajaan setiap tahun, sebahagian besar peruntukan adalah dikhususkan untuk perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan ini melibatkan sektor-sektor seperti sektor keselamatan, perkhidmatan sosial, ekonomi, pentadbiran am dan Iain-Iain perkhidmatan. Pada tahun 2000 perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan secara keseluruhan adalah sebanyak RM56 547 juta. Jumlah tersebut terus meningkat sebanyak RM16 688 juta menjelang tahun 2003 dengan peningkatan sebanyak 29.51 peratus. Bagi tahun 2000, RM16,357 juta telah dTperuntukkan untuk pembayaran emolumen yang gnenyumbang sebanyak 28.93 peratus dari keseluruhan peruntukan pada tahun tersebut. Perbelanjaan untuk emolumen terus meningkat kepada RM19 727 juta pada tahun 2003. Manakala perbelanjaan mengurus untuk pencen dan ganjaran pula ialah sebanyak RM4 408 juta pada tahun 2003 yang menunjukkan peningkatan sebanyak RM221 juta berbanding dengan tahun 2000. Bayaran khidmat hutang dan serahan kepada kerajaan negeri juga merupakan sebahagian dari perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan. Pada tahun 2000 Kerajaan Persekutuan memperuntukkan sejumlah RM9 055 juta untuk bayaran khidmat hutang dan RM2 077 juta pula diperuntukkan untuk serahan dan pemberian kepada kerajaan negeri. Berbanding tahun 2003, dengan kecekapan pengurusan kewangan kerajaan, peruntukan untuk khidmat bayar hutang telah berkurang kepada RM8 868 juta. Manakala pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri pula telah menunjukkan peningkatan sebanyak RM457 juta berbanding tahun 2000. Peruntukan mengurus untuk bekalan dan perkhidmatan melibatkan 13.01 peratus dari keseluruhan perbelanjaan pada tahun 2000 yang melibatkan kos sebanyak RM7 360 juta. Bagi tahun 2003 pula, perbelanjaan tersebut terus meningkat menjadi RM14 781 juta. Bagi tahun 2003 juga sejumlah RM3 925 juta telah diperuntukkan bagi pemberian subsidi. Peruntukan ini menunjukkan penurunan sebanyak RM899 juta berbanding dengan peruntukan pada tahun 2000. Peruntukan selebihnya bagi kedua-dua tahun tersebut adalah dikhususkan kepada perbelanjaan mengurus untuk Iain-Iain perbelanjaan. Secara perbandingan, sebahagian besar peruntukan Kerajaan Persekutuan bagi setiap tahun adalah untuk bayaran emolumen, bekalan dan perkhidmatan dan lain-tain perbelanjaan. (Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Tahunan Perangkaan Malaysia, 2003)

/I

skema Malaysia: Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2000 dan 2003 Perbelanjaan Jumlah (RM Juta) 16 357 4 187 9 055 2 077 2000 Peratus 28.93 7.40 16.01
100 3.67 80 60 13.01 40

Emolumen Pencen & ganjaran Bayaran khidmat hutang Pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri Bekalan dan perkhidmatan Subsidi Perbelanjaan-' perbelanjaan lain Jumlah

Sudut Jumlah (RM Juta) 104.13 19 727 26.65 4 408 57,65 8 868 13.22 2 534

2003 Peratus 26. 93 6.02 12.11 3.46

Sudut 96.97 21.67 43.59 12.46

7 360 4 824 12 687 56 547

46.85 14 781 30.71 3 925 80.77 18 992


2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

East West North

20.18 5.36 25.93 100

72.66 19.29 93.36 360

8.53 20 22.44
0 1st 100 Qtr

360

73 235

( Sumber: Dipetik dan Diubahsuai daripada Buku Tahunan Perangkaan Malaysia, 2003 )

Media Pai Bandingan Media Lain

PA 4 -

KT 4 -.

Kl 4 -

KJ 3 -

Jumlah 15 01

/I

Malaysia: Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Bagi Tahun 2000 dan 2003

TAHUN 2000

TAHUN 2003

6715

Jumlah' RM56 547 juta Nisbah jejari 1:1.14

-j:r>!ah- RM73 235 juta

PETUNJUK Emolumen Pencen & ganjaran Bayaran khidmat hutang Pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri Bekalan dan perkhid mat an Subsidi Perbelanjaan-perbelanjaan lain (Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada BukuTahunan Perangkaan Malaysia, 2003)

/I

N0.8 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf bar yang sesuai untuk menunjukkan kedudukan tertentu ahli ikhtisas berdaftar di Malaysia mengikut kaum bagi tahun-tahun yang diliputi. Salah satu usaha untuk mencapai penyusunan semula masyarakat Malaysia sebagaimana yang menjadi matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional adalah dengan menambahkan bilangan ahli ikhtisas berdaftar di Malaysia yang melibatkan peguam, akauntan, guru, doktor perubatan, arkitek dan sebagainya. Sejak DEB dan Dasar Pembangunan Nasional diperkenalkan, terdapat seramai 11 747 orang ahli ikhtisas Melayu dan Bumiputera berbanding dengan seramai 22 926 orang ahli ikhtisas Cina, 5347 orang ahli ikhtisas India dan seramai 486 orang dalam golongan-golongan lain. Strategi mengubah dan meramalkan penuntut Melayu di bawah DEB dan Dasar Pembangunan Nasional telah membolehkan semakin ramai orang Melayu dan Bumiputera menganggotai golongan profesional berdaftar. Angkanya pada tahun 1995 telah meningkat 35.99% daripada keseluruhan 68 636 orang ahli ikhtisas berdaftar. Pertambahan sebanyak 12 338 orang berlaku dalam kalangan orang Cina berbanding dengan yang terdapat pada tahun 1990. Sementara itu, dalam kalangan orang India, peratusnya menurun kepada 11.6% sungguhpun bilangan sebenarnya meningkat kepada 7962 orang dan dalam kalangan golongan lain bilangan sebenarnya bertambah sehingga ke angka 708 orang. Bilangan keseluruhan ahli profesional di Malaysia pada tahun 2000 telah bertambah sebanyak 16.12% ke paras 79 976 orang. Pada tahun ini, berlaku peningkatan seramai 4798 orang ahli profesional Melayu dan Bumiputera berbanding dengan tahun 1995. Ahli ikhtisas Cina pula bertambah menjadi 40 130 orang dan ahli ikhtisas India seramai 9520 orang serta selebihnya ialah golongan lain. Sementara itu, jumlah bilangan ahli profesional berdaftar pada tahun 2005 seramai 90 290 orang. Daripada jumlah ini, seramai 33 229 orang atau 36.8% terdiri daripada ahli profesional Melayu dan Bumiputera dan 45 626 orang merupakan ahli profesional Cina. Sementara itu, seramai 10 320 orang atau 11.43% terdiri daripada ahli ikhtisas India dan golongan lain berjumlah 1115 orang. (Disesuaikan daripada Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga, 2001 - 2010)

/I

PERINCIAN SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN D (SOALAN 8) Bil. Perkara A Salah media: 1. Garis Komponen 2. Bar Komponen Bar Kompaun (45 bar) B Maklumat salah 1. Tiada tajuk/ salah tajuk/tiada tahun pada tajuk 2. Tiada petunjuk 3. Tiacid niiai/salah nilai paksi Y C Tiada Jawapan Hanya Jadual 1. Butiran : 2 markah 2. Tajuk : Vz markah 3. Sumber : !4 markah D Tiada sumber Sumber Tidak Lenqkap
50

PA

KT

Kl

KJ

JUM 1/15

4 11/2

2 11/2

4 11/2

1/15 2 12/15 11/2 6/15

11/2 11/2

11/2 11/2

11/2 11/2

11/2 6/15 11/2 6/15 3/15

4 4

4 4

3 31/2

2 13/15 21/2 14/15

Jawapan: 1. Garis Kompaun 2. Bar Kompaun 3. Garis Komponen 4. Bar Komponen


Jadual Persediaan

45

40

4 4

4 2

4 4

3 2

15/15 12/15 1/15 1/15

35

30

25

West North

Malaysia: Ahli Ikhtisas Berdaftar Mengikut Kaum bagi Tahun 1990 hingga Tahun 2005
20 15

2005

Melayu/Bumiputera Cina India Golongan lain


Jumlah

10

1 1 747 22 926 5347 486


1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

24 701 35 264 7962 708


68 636

29 500 40 130 9520 826


79 976

33 229 45 626 10 320 1 1 15


90 290

40 506

(Disesuaikan daripada Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga, 2001 - 2010)

Bahagian E (15m) Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

Berdasarkan jadual di bawah, jawab soalan-soalan berikut:

i) Bincangkan perbezaan kehadiran pelancong yang melawat Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak pada tahun 2003 dan tahun 2004. ii) Jelaskan faktor-faktor yang menjadi tarikan kedatangan pelancong asing ke Malaysia. Negara Tahun 2003 Semenanjung Sabah dan Sarawak (ribu (ribu orang) orang) 7 714 319 279 5.00 128 340 19 8 480 Jumlah 8 816.41 13 499.43 2.5 9.8 0.11 336.41 Tahun 2004 Semenanjung Sabah dan Sarawak (ribu orang) (ribu orang) 1 1 799 267 138 509 39 12 752 691 8.8 6.97 40.5 0.16 747.43

ASEAN Benua Eropah jAmerika Syarikat China Saudi Arabia

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buku Tahunan Perangkaan Malaysia 2005, Jabatan Perangkaan Malaysia

Bil

j2 1
i
,3

Idea Jumlah kehadiran pelancong yang melawat Malaysia lebih ramai pada lahun 2004 berbanding jumlah pada tahun 2003 Bilangan pelancong lebih banyak pada tahun 2004 berbanding bilangan pelancong tahun 2003 ASEAN, Amerika Syarikat, China, dan Saudi Arabia

Huraian - Jumlah pelancong tahun 2004; 13499.43 ribu orang,berbanding tahun 2003 seramai 8816.41 ribu orang. Perbezaan sebanyak 4683.02 ribu orang. Contoh; ASEAN - pelancong pada tahun 2004; 12490 i ribu orang. - pelancong pada tahun 2003; 8033 ribu orang. Bilangan pelancong lebih kecil pada tahun 2004 Benua Eropah; berbanding bilangan pelancong tahun 2003 - Benua pelancong pada tahun 2004; Eropah 267 ribu orang. - pelancong pada tahun 2003; 279 ribu orang

:6

Pelancong yang hadir di Semenanjung lebih ramai Semenanjung; berbanding dengan pelancong yang datang ke Sabah tahun 2003 ; 8480 ribu orang; tahun 2004 ; 12752 ribu orang - Sabah & Sarawak ; tahun & Sarawak. 2003 ; 336.41 ribu orang; tahun 2004 ; 747.43 ribu orang Tahun 2003 ASEAN ; pelancong seramai 8033 ribu orang Kehadiran pelancong ASEAN paling banyak, (91.11%) daripada 8816.41 ribu orang. - Saudi sementara pelancong Saudi Arabia paling sedikit. Arabia; 19.11 ribu orang ( 0.22%) daripada 8816.41 ribu orang. Tahun 2004 ASEAN; pelancong seramai 12490 ribu orang Kehadiran pelancong ASEAN paling banyak, (92.52% ) daripada 13499.43 ribu orang. - Saudi sementara pelancong Saudi Arabia paling sedikit. Arabia; 39.16 ribu orang (0.29% ) daripada 13499.43 ribu orang. 1faktor-faktor Kestabilan politik Huraian walaupun berbilang kaum tetapi bersatu padu / perpaduan. Tidak berlaku rusuhan antara kaum Berpolitik dalam keadaan am an Mengamalkan demokrasi berparlimen , banyak tempat yang menarik; pulau-pulau, hutan simpan dan tempat peranginan. Iklim Khatulistiwa; panas dan lembap sepanjang tahun. Mempunyai kawasan pantai yang lebar dan pan jang di dunia pelbagai jenis barangan terdapat dalam pasaran negara. Mempunyai harga yang berpatutan. Barangan berkualiti. Tempat perniagaan bertaraf dunia Pelbagai jenis makanan boleh dinikmati. sopan-santun, ramah mesra, berbudi bahasa. Adat ketimuran yang tinggi. Suka tolong menolong. pelbagai jenis tarian dan permainan tradisional dapat dilihat dapat melihat corak hidup pelbagai kaum spt; Melayu, Cina dan India. Tempat bersejarah; Kota Melaka, Batu Bersurat di Terengganu

Bil 11 .

2.

Keindahan alam semulajadi

3.
1

Syurga membeli belah

44 .

Amalaii hidup masyarakat Malaysia Kebudayaan dan warisan

10

Berdasarkan gambar rajah di bawah, bincangkan kesan pembentukan Koridor Raya Multimedia (MSC) terhadap pembangunan negara.

Koridor Raya Multimedia, 2003

Kad Pintar Serba Guna

Kerajaan Elektronik Kelompok R&D

Jaringan Pengilangan Sedunia Pemasaran Tanpa Sempadan Teknokeusahawanan


(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Bahagian Teknologi Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia).

Telekesihatan

12

Jawapan no. 10 Berdasarkan gambar rajah di bawah, bincangkan kesan pembentukan Koridor Raya Multimedia (MSC) terhadap pembangunan negara.

Intro : Projek mega negara ke arah dunia ledakan teknoiogi maklumat. MSC telah dilaksanakan dan kini membawa kesan-kesan positif kepada negara. i | Bii 1 Huraian - E-kerajaan dapat dilaksanakan - Semua urusan kerajaan melalui media elektronik eg. Komputer, fax, telefon - Mutu pengurusan dan perkhidmatan ditingkatkan dalam sektor awam dan swasta. - Dasar kerajaan dapat disebar dengan cepat dan meluas/ internet. Kad pintar serba - dapat digunakan dalam semua transaksi elektronik guna - mudah dibawa dan memudahkan kehidupan rakyat Malaysia. - Pelbagai maklumat berada di hujung jari Sekolah Bestari - pada 1 Jan 1999 sebanyak 85 buah Sekolah Bestari diwujudkan - menggunakan teknoiogi maklumat dan komunikasi/ makmal komputer - melahirkan pelajar yang berdaya kreatif dan inovatif - pembelajaran kendiri pelajar - membolehkan doktor tempatan berinteraksi dengan pakar Telekesihatan perubatan dari luar negara. - Mutu kesihatan dapat ditingkatkan - Masyarakat berpengetahuan tentang kesihatan diri - Budaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Pemasaran - Membolehkan peniaga mengendalikan syarikat multinasiona! tanpa sempadan - Mempercepatkan proses globalisasi - Meningkatkan pendapatan syarikat / negara - membolehkan syarikat dalam negeri meluaskan perniagaan Tekno keusahawanan mereka ke luar negara melalui internet. - Mempelbagaikan produk yang diusahakan. - Meningkatkan mutu produk pengeluaran. j Idea Kerajaan Elektronik

2 3

13

. 8

- pemindahan teknologi berkembang serata tempat dalam negara dan dunia luar - Meningkatkan mutu hasil kilang . - Bergerak ke arah negara perindustrian / negara maju. Kelompok R&D banyak penyelidikan dilakukan untuk meningkatkan kualiti pelbagai bidang - melahirkan pakar penyelidik dalam pelbagai bidang - mewujudkan budaya penyelidik dalam masyarakat. Jaringan pengilangan sedunia

Pilih mana-mana 4 idea di atas. Idea Huraian Bahasa Rumusan =4 =8 =1 =2 15

14

SKEMA

JAWAPAN MODUL SOALAN PENGAJIAN AM KERTAS 2 STPM 2011

Soalan 1

E-Dagang kini mendapat tempat dalam kalangan pengusaha dan aplikasi E-dagang tambah meluas dengan kemudahan internet. Hal ini selaras dengan dasar kerajaan dalam mengaplikasikan Koridor Raya Multimedia (MSC). Jelaskan kebaikan E-Dagang dan halangan-halangan pelaksanaan E-Dagang di Malaysia.

Pendahuluan

E-Dagang ialah proses pembelian,penjualan ataupun pertukaran barangan, perkhidmatan dan maklumat melalui rangkaian komputer dan internet. E-dagang mempunyai pelbagai peranan kerana telah membawa suatu transformasi yang diidamkan oleh manusia sejagat dalam dunia perniagaan selama ini dan mempunyai halangan-halangannya.

Bil 1

Idea / isi KEBAIKAN Urusniaga dapat dilakukan 24 jam

Huraian E-Dagang menawarkan keistimewaan urusniaga 24 jam kepada peniaga dan pembeli Perkhidmatan yang disediakan membolehkan para pembeli mengunjungi kedai maya melalui internet pada bila-bila masa. Teknologi ini menggantikan perniagaan secara konvensial secara beransur-ansur yang memerlukan pembeli-pembeli menunggu kedai dibuka Pengguna juga berpeluang membandingkan harga

15

barangan daripada beberapa dalam masa yang singkat.

penjual/pengeluar

Kelebihan ini memberikan masa dan peluang yang banyak untuk pembeli membuat keputusan semasa membeli-belah. 2 Memperdagangkan produk menembusi pasaran global Melalui rangkaian internet perdagangan elektronik dapat dijalankan oleh pengeluar-pengeluar pelbagai barangan Syarikat dapat mempromosikan produk keluaran mereka kepada pengguna di seluruh dunia. Mencari pembekal yang terbaik dalam kalangan ramai pembekal dan membina rangkaian rakan niaga di peringkat nasional dan global. Kedai Dot-Com dalam internet membolehkan peniaga memperagakan dan mempromosikan barangan jualan dan perkhidmatan dengan mudah dan berkesan kepada pelanggan seluruh dunia Contohnya, E-Dagang berjaya dilaksanakan di Amerika Syarikat dan Eropah bagI jualan buku seperti Amazon.com, Carsdirect.com ( penjualan mainan) Laman yang dibangunkan dalam internet membolehkan peniaga mempromosikan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan di seluruh dunia siber 3 HALANGAN Kemudahan teknologi maklumat tidak meluas Kemudahan teknologi maklumat yang tidak meluas dalam kalangan penduduk antara halangan utama EDagang Di Malaysia, infrastruktur teknologi maklumat adalah antara penghalang utama kepada aplikasi EDagang Mengikut perangkaan, penggunaan internet dalam kalangan rakyat Malaysia pada sekitar empat peratus. Keadaan ini menyebabkan urusniaga melalui konsep E-Dagang tidak menyeluruh dan tidak mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat.

16

Seterusnya terdapat beberapa syarikat yang terlibat dalam industry perhotelan dan penerbangan telah menyediakan kemudahan pembelian secara talian seperti AirAsia Com dan SwissGarden Com, namun pakej ini tidak mendapat sambutan daripada pelanggan Hal ini kerana kebanyakan pelanggan tidak mempunyai kemudahan komputer 4 Penggunaan kad kredit tidak meluas/terhad Penggunaan kad kredit yang terhad dalam kalangan penduduk juga menjadi halangan EDagang Dalam komponen E-Dagang mempunyai ciri-ciri wang digital dan pemindahan bayaran secara elektronik yang menggunakan kad kredit. Ketika ini pembayaran untuk transaksi E-Dagang kebanyakannya perlu dibuat dengan menggunakan kad kredit. Perkara ini merupakan satu lagi faktor yang menyekat penggunaan E-Dagang secara meluas kerana kad kredit hanya boleh dimiliki oleh golongan tertentu sahaja. Pengguna komputer atau internet terdiri daripada golongan yang sederhana dan kebanyakan mereka tidak memiliki kad kredit. Manakala penggunaan internet hanya tertumpu kepada masyarakat bandar sahaja. Penutup

Persediaan untuk menghadapi era perkembangan E-Dagang di negara ini perlu dilakukan dengan segera. Walaupun ketika ini aplikasi E-Dagang masih kurang mendapat tempat dalam kalangan masyarakat di negara ini, namun potensinya yang besar tidak dapat dinafikan ekoran kejayaannya di negara-negara maju.

Soalan 2

17

Sejak akhir-akhir ini, kegiatan pemerdagangan manusia terutama yang bertopengkan peluang pekerjaan semakin meningkat. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan gejala ini berlaku dan kesan-kesannya terhadap negara.

Pendahuluan

Pemerdagangan manusia merupakan aktiviti perniagaan secara haram yang melibatkan pergerakan manusia. Sering kali wanita yang dibawa masuk ke sesebuah Negara digunakan untuk tujuan maksiat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku dan ia meninggalkan kesan kepada negara.

Bil 1

Idea / isi FAKTOR-FAKTOR Tarikan peluang pekerjaan

Huraian Kebanyakan berasal dari negara yang mengalami pergolakan politik dan ekonomi Hidup dalam serba kekurangan dan kemiskinan Tidak mempunyai wang dan keperluan asas Sanggup bekerja di luar negara untuk mencari rezeki secara mudah Dapat membantu keluarga miskin di negara asal

Terpedaya dengan janji Janji manis agensi pedagang haram menarik hati dengan manis/tertipu menawarkan pekerjaan artis, model dan isteri orang ternama/kaya Kebanyakan tidak berpelajaran dan muda serta mudah terpengaruh Tidak sanggup kerja berat dengan pendapatan yang rendah Keluarga tidak mengetahui pekerjaan sebenar mereka

Penyamaran

Agensi haram menyamar sebagai agensi mencari pekerjaan yang sah

18

Membawa masuk wanita ke Malaysia dengan tipu helah dan dijual kepada bapa ayam Tidak dapat melarikan diri kerana pasport diambil Tidak ada kebebasan kerana berhutang dengan bapa ayam Dijadikan pelacur/GRO secara paksa dan diugut 4 Penguatkuasan undang-undang yang lemah Tidak ada hukuman ditangkap yang berat bagi sindiket yang

Ada pegawai penguatkuasa bersubahat menyebabkan ahli sindiket mudah terlepas Operasi tangkapan gagal kerana maklumat awal telah dibocorkan

Perkahwinan

Berkahwin dengan rakyat negara lain yang tidak diketahui latar belakang miskin, cacat, kaki judi dan bapa ayam Terpaksa bekerja sebagai pelacur bagi membayar dan melangsaikan hutang suami baru yang membeli mereka daripada pedagang haram

KESAN-KESAN Wujud masalah sosial

Peningkatan jumlah rumah pelacuran/hiburan yang menjadi kunjungan pemuda/pemudi Penawaran aktiviti maksiat yang tidak terkawal kebanjiran pekerja asing yang tidak sah dan haram

Kos pengurusan kerajan meningkat

Menggaji lebih ramai penguatkuasa untuk membuat pemeriksaan dan tangkapan Kos penahanan di depoh-depoh tahanan dan penghantaran pulang warga asing yang ditangkap ditanggung oleh kerajaan

Menjatuhkan imej negara

Keselamatan negara dikatakan longgar dan mudah dimasuki oleh pendatang asing Menunjukkan moral penduduk yang rendah Dikatakan menjadi pusat penyebaran / transit pendatang haram ke negara lain

19

Kadar jenayah meningkat

Pergaduhan sesama negara atau melibatkan rakyat negara ini Ragut, samun, pecah rumah, merompak, pengedaran dadah dan pembunuh Keamanan negara tergugat Menjejaskan hubungan diplomatik

10

Trauma

Mangsa pemerdagangan manusia mengalami trauma kerana dipaksa menjadi pelacur dan kemungkinan didera Keluarga mendapat malu dan tidak dapat berhadapan dengan masyarakat.

Penutup

Kepesatan ekonomi sesebuah negara mengalakkan aktiviti pemerdagangan manusia ini berlaku. Permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja, naluri ingin hidup dalam kemewahan dan mudah terpengaruh menyebabkan aktiviti ini semakin menjadi-jadi. Kerajaan perlu menjalankan pelbagai langkah agar masalah ini tidak mencemarkan nama baik dan hubungan diplomatik antara negara luar.

20

Soalan 3

Perubatan berasaskan tumbuhan herba boleh dikembangkan sebagai alternatif kepada perubatan moden walaupun terdapat kesan sampingan kepada pengguna. Bincangkan.

Pendahuluan

Perubatan alternatif daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan herba seperti Tongkat Ali, Mengkudu dan Kacip Fatimah memberi peluang kepada orang ramai mendapat rawatan dan mengimbangi kaedah rawatan moden. Namun begitu, penggunaanya juga boleh mendatangkan kesan kepada pengguna.

Bil 1

Idea / isi LANGKAH Meningkatkan penyelidikan

Huraian Penyelidikan tumbuhan herba dari segi habitat dan kemandirian Penyelidikan dan pembangunan (P&P) tentang spesies tumbuhan herba Kaedah mengklon spesies herba tempatan dengan luar Kajian terhadap penyakit dan kesesuaian spesies herba Pembiakan baka tumbuhan herba

Teknologi pemprosesan

Penggunaan kaedah bioteknologi Pengendalian teknologi dan mesin pemprosesan Teknik pembikinan yang berkualiti Teknologi maklumat melalui rangkaian internet

21

Hutan semula jadi

Penanaman semula spesies tumbuhan herba yang mengalami kepupusan Hutan simpanan mengekalkan habitat flora Mengekalkan sifat dan tumbesar tumbuhan herba

Disiplin pengajian dan kepakaran

Mewujudkan pengajian bioteknologi secara bersepadu antara kepakaran tempatan dengan luar negara Kepakaran tempatan membina teknologi dan peralatan

Mewujudkan institusi pengajian perubatan herba 5 KESAN Alahan penyakit Lebihan dos akan memberi kesan kepada pengguna dan menyebabkan cirit- birit dan pening Alasan berterusan akan menyebabkan pengguna terdedah kepada penyakit kronik seperti radang perut dan ulser Minuman campuran herba akan menyebabkan diabetes 6 Pengklonan Produk berasaskan tumbuhan herba diklon Pembikinan yang tidak mengikut piawaian kualiti Berlaku lebihan berlebihan dos, campuran bahan steroid

Tidak menggunakan tumbuhan herba tetapi tumbuhan lain dalam proses pembikinan-rasa dan bau yang hampir sama Penutup Perubatan berasaskan herba dapat membantu orang ramai mengubati penyakit mereka Produk ini boleh dikembangkan jika dapat digunakan secara meluas akan menambah keyakinan masyarakat terhadap produk tumbuhan herba.

Soalan 4

22

Kini, kepupusan fauna semakin membimbangkan semua pihak. Ancaman terhadap spesies ini selari dengan tuntutan pemodenan, walaupun pelbagai inisitif telah diambil bagi mengawalnya. Bincangkan.

Pengenalan

Kita tidak dapat lari dari tuntutan arus pemodenan. Malangnya, kita sering kali alpa dalam memastikan pengekalan habitat flora dan fauna. Terdapat pelbagai punca yang menjadi pemangkin kepada masalah ini dan langkah perlu diambil bagi mengatasinya.

Bil 1

Idea / isi PUNCA Kemusnahan habitat

Huraian Penyahutanan, penerokaan kawasan pembangunan dan pembakaran hutan Hal ini menyebabkan habitat fauna musnah Boleh mengecilkan habitat fauna Mengganggu rantaian makanan Menyebabkan kematian dan pengurangan populasi baru untuk

Pemburuan haram untuk perubatan tradisional dan sumber makanan

Permintaan yang tinggi untuk haiwan eksotik seperti tenggiling dan musang Perubatan tradisional- menggunakan bahagian-bahagian tertentu fauna seperti hati dan jantung yang dikatakan mujarab dalam meningkatkan tenaga manusia dan mengubati penyakit-penyakit kronik (sakit jantung, kanser dll) Pencemaran (udara,daratan) air dan pencemaran alam sekitar

Pencemaran

Kegiatan carigali dan tumpahan minyak di laut menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Minyak meliputi permukaan air dan menyebabkan pancaran matahari

23

terhalang dan bekalan oksigen terjejas. Pencemaran alam mengganggu rantaian makanan, cth : kepupusan pokok buluh di China menyebabkan pengurangan populasi panda 4 Perubahan suhu dunia Fenomena el-Nino meningkatkan suhu dunia Sesetengah spesies fauna tidak sesuai dengan cuaca panas yang melampau Hal ini menyebabkan kematian kerana kekurangan air 5 LANGKAH Penyelidikan dan pembangunan Pengklonan- untuk menambahkan kepelbagaian genetik bagi meningkatkan populasi fauna Menjalan kajian tentang punca kematian fauna dan menghasilkan vaksin yang boleh meningkatkan daya rintangan penyakit Membiak baka yang terancam seperti tapir, penyu 6 Pemeliharaan Spesies yang terancam kepupusan perlu dipelihara dan dibiakkan di pusat jagaan khas. Cth : zoo, Pusat Pembiakan Orang Hutan Sepilok dll Spesies fauna ini akan dilepaskan semula ke habitat asal setelah dewasa / matang 7 Kemandirian habitat Melindungi habitat daripada ancaman semua aktiviti manusia Mengekalkan rantaian makanan Kemandirian spesies fauna lebih terjamin apabila habitat lebih terjamin 8 Pemantauan penggunaan teknologi satelit Spesies fauna yang terancam akan dipilih dan dipakaikan gelang Sistem Penentu Kedudukan Global (GPS) Pergerakan fauna tersebut boleh dipantau untuk menjamin kelangsungan hidup Satelit mampu mengesan kawasan hutan yang terbakar, banjir dan ancaman lain Memudahkan selamat pemindahan fauna ke kawasan lebih

24

Penutup

Kesimpulannya, pemodenan sememangnya penting bagi sesebuah negara. Namun dalam mengejar arus pemodenan kita seharusnya tidak meminggirkan aspek zoologi.

25

BAHAGIAN C

SOALAN 5 (a)

(i) (ii)

Transformasi ekonomi telah mengakibatkan lunturnya akhlak masyarakat sehingga menyebabkan mereka tidak prihatin lagi kepada nilai-nilai mulia. Antara usaha yang menyedarkan masyarakat ialah melalui kempen kesedaran berulang kali. Pihak media massa, kumpulan NGO dan seumpamanya perlu ke hadapan untuk sentiasa mengingatkan semula masyarakat yang alpa. Pendidikan formal melalui Pendidikan Islam dan Moral perlu disemai dalam diri anggota masyarakat. Mereka perlu ditunjukkan kebaikan dan kelebihan mengamalkan nilai mulia kepada seluruh masyarakat.

SOALAN 5(b)

(i) (ii)

Iklan menyampaikan maklumat dan pengetahuan tentang sesuatu produk barangan atau perkhidmatan kepada pengguna supaya mereka boleh membuat bandingan pemilihan produk-produk atau perkhidmatan di pasaran. Penulis berpendapat demikian kerana kerana kebanyakan pengguna membeli mengikut nafsu, bukan mengikut keperluan. Mereka membeli disebabkan sikap tamak atau ingin kepuasan seperti pada musim perayaan dan sewaktu jualan murah. Sesetengah pengguna pula mementingkan status diri. Mereka mahu dianggap mengikut peredaran masa, berkedudukan dan berkeupayaan memiliki barangan walaupun harganya mahal.

SOALAN 6(a)

(i) (ii)

Alat implan koklea membantu mengatasi masalah pendengaran yang dihadapi oleh orang cacat pendengaran serta dapat meningkatkan kebolehan bertutur mereka. Masalah orang cacat pendengaran ialah sukar berkomunikasi dengan orang normal. Mereka lazimnya menggunakan isyarat tangan untuk membalas komunikasi dan kebanyakan orang biasa sukar memahaminya begitu juga dengan mereka. Mereka sukar untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini kerana sukarnya pihak majikan menerima pekerja yang kurang kompetitif dan efisyen disebabkan situasi tersebut.

26

SOALAN 6 (b)

(i) (ii)

Teknologi penyinaran makanan ialah kaedah moden atau alternatif dalam memproses makanan dengan mengion atau menyinarkan makanan melalui kaedah saintifik berasaskan sains nuklear. Teknologi penyinaran ini menghasilkan bahan makanan yang terjamin kebersihannya. Hal ini disebabkan pemerosesannya dilakukan secara moden dan bersih. Teknologi ini juga mampu menghasilkan produk makanan yang tahan lama dan sentiasa terjamin kesegarannya dan nutrisinya. Hal ini dapat memastikan sumber makanan sentiasa berkhasiat dan baik untuk kesihatan.

SOALAN 7

Malaysia : Jumlah Kutipan Hasil Cukai Tidak Langsung Kerajaan Persekutuan bagi tahun 1998 hingga Tahun 2001

Tahun 1998 Kutipan cukai tidak langsung Jumlah RM juta Nilai Tamba h

Tahun 1999 Jumlah RM juta Nilai Tamba h

Tahun 2000 Jumlah RM juta Nilai Tambah

Tahun 2001 Jumlah RM juta Nilai Tambah

1032 Duti eksport 623 670 3599 Duti import 3868 4491 4720 5390 3803 Duti eksais 3586 8071 4723 10113 5968 Cukai jualan 3845 11922 4883 14601 1701 16103 14402 6269 15555 8434 3916 8286 4631 3318 4370 1052 1052

27

Cukai perkhidmatan Lain-lain langsung cukai tak

1447

13364

1459

16060 1914 18017

1734

16289

1951

15320

2040

18100 18017

2011

18300

Jumlah

15320

18100

18300

1052

Sumber : (Dipetik dan diubah suai daripada Buku Tahunan Perangkaan Malaysia 2001, Jabatan Perangkaan Malaysia)

Jawapan : Graf Bar Komponen

28

Jumlah Kutipan Hasil

Malaysia: Jumlah Kutipan Hasil Cukai Tidak Langsung Kerajaan Cukai Tidak Langsung
(RM juta) Persekutuan

bagi Tahun 1998 hingga Tahun 2001

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000 Tahun 0
Lain-lain cukai tak langsung

1998 Cukai perkhidmatan


Cukai jualan Duti eksais Duti import

1999

2000

2001

S
29

oalan 8

Malaysia : Perubahan Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur bagi Tahun 1991 hingga Tahun 1995

Tahun Syarikat 1991 1992 RM juta 1993 1994 1995

Syarikat Penerbangan 2450 Malaysia (MAS) Tenaga Nasional Berhad (TNB)

3710

5460

5355

5775

29850

58195

30701

20750

Syarikat Telekom Malaysia

19212

28701 5044

43885 3595

34416 6705

39440 6580

Perbadanan Perkapalan 5366 Antarabangsa Malaysia (MISC) Edaran Otomobil Nasional 1223 (EON) Pernas Hartanah Hotel dan 491

1840

3733

4302

4299

594

1019

964

790

Simen Malaysia

583

552

1319

1049

1102

30

Sumber : (Dipetik dan diubahsuai daripada Rancangan Malaysia Ketujuh, 1996-2000)

Jawapan : Graf Garis Kompaun / Perbandingan

31

Malaysia : Perubahan Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur bagi Tahun 1991 hingga Tahun 1995 Permodalan (RM juta)

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1991


MAS TNB Telekom MISC EON Pernas Hotel dan hartanah Simen Malaysia

Tahun

1992

1993

1994

1995

32

Soalan 9

Pendahuluan

Peruntukan bagi belanjawan tahunan adalah pelbagai dan empat daripada sektor yang mendapat perhatian ialah sektor perkhidmatan ekonomi, sektor perkhidmatan sosial, sektor keselamatan dan sektor pentadbiran am. Biasanya, belanjawan Kerajaan dibentang pada bulan Oktober setiap tahun.

Isi-isi

Daripada jadual tersebut, dapat kita melihat bahawa jumlah peruntukan keseluruhan bagi keempat-empat sektor tersebut menurun. Pada tahun 2003, jumlah keseluruhannya ialah sebanyak RM39355 juta, menurun sebanyak RM8224 juta pada tahun 2004 dan dijangka menurun lagi sebanyak RM2827 juta atau 9.1% pada tahun 2005 menjadikannya berjumlah RM28304 juta. Pengurangan peruntukan ini terpaksa dilakukan kerana keadaan ekonomi Malaysia yang tidak menentu selepas kegawatan ekonomi negara yang bermula pada akhir tahun 1997 dan seterusnya semakin buruk selepas peristiwa serangan Pusat Perdagangan Antarabangsa di New York, Amerika Syarikat.

Sektor perkhidmatan ekonomi menunjukkan pola perubahan yang tidak konsisten, iaitu turun naik. Pada tahun 2003, jumlah perbelanjaan ialah sebanyak RM13793 juta tetapi menurun kepada RM13385 juta, iaitu penurunan sebanyak RM408 juta atau 3% pada tahun 2004. Walau bagaimanapun, jumlah ini dijangka meningkat pada tahun 2005 kepada RM13914 juta. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM592 juta atau 4% berbanding tempoh 2004. Sektor ekonomi merupakan sektor yang penting bagi perkembangan dan pembangunan negara. Atas sebab itulah peruntukan yang banyak diberikan dan jumlah peruntukannya tidak mengalami penurunan yang ketara.

Di bawah perkhidmatan ekonomi, antara sektor yang ketara yang mendapat perhatian ialah sektor pertanian dan pembangunan luar bandar. Hal ini sejajar dengan usaha kerajaan untuk membangunkan kembali sektor pertanian melalui pelbagai dasar dan yang terpenting ialah Dasar Bioteknologi Negara. Di samping itu sektor perdagangan dan perindustrian tidak diketepikan kerana sektor ini telah sekian lama menjadi penyumbang kepada pendapatan negara. Sektor pengangkutan pula tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan. Hal ini

33

disebabkan kesedaran kerajaan bahawa pengangkutan dan perhubungan ialah kemudahan infrastruktur yang amat penting untuk melancarkan apa-apa juga kegiatan ekonomi.

Sektor perkhidmatan sosial pula menunjukkan penurunan yang ketara, khususnya dari aspek pendidikan. Jumlah keseluruhan peruntukan pada tahun 2003 ialah sebanyak RM17709 juta dan dianggar akan turun kepada RM7587 juta pada tahun 2005, iaitu penurunan sebanyak RM10122 juta atau 57.2 %. Bagi perbelanjaan sektor pendidikan jumlahnya semakin menurun dari tahun 2003 hingga tahun 2005. Sepanjang tempoh tersebut, tiada universiti awam baharu yang dibuka manakala penghantaran pelajar-pelajar ke luar negara juga dikurangkan. Peruntukan bagi sektor kesihatan juga menurun sedikit. Begitu halnya dengan sektor perumahan. Dalam hal menyediakan rumah, peranan dimainkan oleh pihak swasta manakala kerajaan hanya menyediakan rumah untuk kakitangannya sahaja.

Sektor keselamatan juga menunjukkan pola penurunan. Pada tahun 2003, jumlahnya ialah RM6029 juta dan dianggar menjadi sebanyak RM3046 juta pada tahun 2005. Penurunan dijangka berlaku sebanyak 49.6% pada tahun 2005. Keadaan rantau ASEAN yang aman menyebabkan kerajaan kita berpendapat bahawa peruntukan untuk sektor tersebut sehingga tahun 2005.

Sektor pentadbiran am dijangka menunjukkan pola peningkatan iaitu hampir 106% pada tahun 2005 berbanding tahun 2003. Pada tahun 2003, jumlahnya ialah RM1824 juta manakala pada tahun 2005 ialah RM3757 juta. Hal ini penting kerana dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu jumlah penganggur adalah ramai. Untuk mengelakkan kesan negatif timbul daripadanya usaha dijalankan oleh kerajaan, misalnya membantu pihak yang menguruskan pentadbiran dalam menyediakan kursus dan latihan kepada siswazah yang menganggur.

Dari segi penumpuan perbelanjaan pada tahun 2004, kerajaan banyak memperuntukkan kepada sektor ekonomi. Hal ini kerana kerana sektor ini penting untuk pembangunan negara. Jumlah peruntukan kerajaan pada tahun ini ialah RM13385 juta atau 43% daripada perbelanjaan keseluruhan sebanyak RM31131 juta. Perbelanjaan yang terendah ialah pentadbiran am iaitu RM2670 juta atau 8.5% . Puncanya kerana kerajaan menangguhkan perbelanjaan sehingga pemindahan sepenuhnya pejabat kerajaan ke Putrajaya.

Penutup

34

Kerajaan melaksanakan dasar perbelanjaan berhemah terutama sewaktu dilanda kegawatan ekonomi. Mana-mana sektor yang tidak memerlukan penekanan atau keutamaan, peruntukannya dikurangkan,mana-mana sektor yang memerlukan lebih perhatian, diperuntukkan wang yang lebih banyak. Tegasnya, perbelanjaan negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi semasa.

Soalan 10

35

Pendahuluan

Usahawan merupakan individu yang menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk berurus niaga dan memperoleh keuntungan. Kejayaan seseorang usahawan itu didorong oleh banyak faktor, dan situasi yang dilaluinya.

Isi-isi

Antara faktor kelahiran usahawan ialah pengalaman negatif yang telah dilalui. Seseorang itu mungkin telah diberhentikan kerja oleh majikan atas sebab-sebab tertentu, misalnya disebabkan oleh kegawatan ekonomi. Disebabkan tiada pilihan lain dan kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan, maka ia terdorong untuk mencuba nasib dengan berusaha sendiri melakukan sesuatu kegiatan yang ada nilai ekonomi iaitu yang boleh mendapatkan wang. Dalam hal ini, status kewarganegaraan juga memainkan peranan. Seseorang bukan warganegara memang sukar untuk mencari pekerjaan dengan kerajaan atau pihak swasta. Jadi pilihan yang ada padanya untuk mendapatkan wang adalah dengan menjadi usahawan.

Umur seseorang yang sudah hampir untuk bersara juga ada pengaruhnya. Hal ini berlaku kepada seseorang yang terpaksa bersara pada usia yang masih muda. Seseorang itu sedar apabila dia bersara, dia akan kekurangan pendapatan dan untuk menampung keperluan setelah bersara, maka dia mencuba mengusahakan sesuatu sebagai sumber pendapatannya. Dia mungkin terdorong untuk menjalani latihan keusahawan di sesuatu pusat latihan kemahiran sebelum bersara sebagai persediaan di samping untuk memastikan dia dapat menjayakan usahanya dengan baik.

Pengaruh luaran juga merupakan salah satu faktor penggalak. Seseorang itu mungkin mempunyai rakan kongsi yang berpengalaman untuk mengusahakan kegiatan yang mahu diceburinya. Usaha tersebut semakin cerah jika disokong pula oleh pelabur yang sanggup menyediakan modal, manakala produk atau perkhidmatan yang diusahakan itu pula mendapat sambutan menggalakkan daripada pelanggan. Pengaruh dalaman pula, iaitu sokongan daripada keluarga juga tidak kurang pentingnya. Ibu bapa, adik beradik dan ahli keluarga yang lain, memberikan sumbangan yang amat bermakna,baik dari segi kewangan, tenaga, ilmu pengetahuan mahupun sokongan mopral kepada kemunculan seseorang usahawan yang berjaya. Selain itu, seseorang yang berpendidikan dan mempunyai pengalaman juga besar

36

pengaruhnya. Jika seseorang itu berpendidikan dan mempunyai pengalaman dalam bidang keusahawanan yang diceburinya, risiko untuknya berhadapan dengan kegagalan dapat dikurangkan.

Satu lagi aspek yang dilihat dapat menentukan kelahiran usahawan ialah nilai hidup masyarakat dan sikap seseorang usahawan itu sendiri. Sesuatu masyarakat itu mengamalkan nilai dan budaya hidup yang berbeza dengan masyarakat yang lain.Ada masyarakat yang memandang tinggi terhadap seseorang yang berusaha sendiri daripada makan gaji. Situasi begini akan mampu melahirkan usahawan dengan lebih ramai.

Selain itu, usahawan juga lahir melalui aktiviti-aktiviti yang dirancang melalui situasisituasi atau cara-cara menggabungkan sumber-sumber dana atau tenaga-tenaga yang mencukupi. Hal ini menunjukkan para usahawan memerlukan pengurusan organisasi yang baik.

Kesimpulan

Sebagai rumusan, walaupun banyak faktor luaran dan dalaman yang memberikan sumbangan kepada kelahiran seseorang usahawan, tetapi ia tidak menjamin seratus peratus kejayaan usahawan tersebut. Kejayaan-kejayaan tersebut turut dibantu oleh faktor-faktor lain seperti perancangan, penggunaan sumber, pengurusan organisasi yang cekap dan berkesan serta kecekapan teknologi.

37

SKEMA JAWAPAN KERTAS STPM SET 4


SOALAN 1 Pendahuluan Masyarakat penyayang terbentuk apabila sesebuah kelompok masyarakat mengamalkan sifatsifat hubungan kasih sayang antara satu sama lain.

Idea KEPENTINGAN y

Huraian Amalan konsep masyarakat penyayang dapat mewujudkan suasana hidup yang aman dan harmoni, bebas daripada prasangka buruk dan hasad dengki, terutamanya dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia

1. Mewujudkan suasana aman dan harmoni y 2. Membentuk generasi Malaysia yang lebih bermoral CARA-CARA y

Masyarakat penyayang adalah penting dalam usaha membentuk generasi Malaysia yang lebih bermoral. Hal ini menjadi daya tarikan pelancong dan menaikkan imej Malaysia di mata dunia.

3. Kesedaran orang ramai mewujudkan keluarga bahagia

Kempen yang berterusan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai dalam usaha untuk mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat penyayang. Ibu bapa harus memainkan peranan yang penting

y 4. Mengadakan program untuk membantu pihak yang memerlukan bantuan

Mengunjungi dan memberi sumbangan kepada rumah orang-orang tua, kurang upaya dan rumah anak-anak yatim. Penubuhan tabung derma untuk membantu mereka yang memerlukan rawatan kesihatan, ditimpa bencana atau kemalangan.

Penutup Malaysia mempunyai masyarakat berbilang kaum, pembentukan masyarakat penyayang amat perlu bagi menjamin kestabilan sosial. Pelbagai pihak harus berusaha untuk mengamalkan konsep masyarakat penyayang bagi memenuhi hasrat hidup dalam masyarakat yang harmoni.

38

SKEMA 2 + 2 SOALAN 2 Pendahuluan Televisyen realiti merangkumi format program yang luas termasuk rancangan kuiz atau mainan, pertandingan bakat, kehidupan selebriti, mencari pasangan atau jodoh, mencari kerja, pengubahsuaian rumah, pertukaran wajah, kamera sembunyi, pertandingan pelbagai jenis sukan dan juga rancangan perbualan. Terdapat kesan baik dan kesan buruk daripada rancangan tersebut. Idea KEBAIKAN y y 1. Mengasah bakat y Huraian Satu saluran bagi remaja bagi menunjukkan bakat dan mendapat pengalaman mengenai uji bakat. Tidak ada had masa dan boleh menunjukkan bakat yang ada tanpa segan silu. Saluran yang betul bagi mengasah bakat yang terpendam

y 2. Memajukan seni tanahair y y

Hiburan seni air semakin rancak dengan kehadiran ikonikon seni baru Menjadi ikutan dan idola dalam kalangan remaja masa kini Rancangan baru dan lagu-lagu baru banyak dirakamkan yang menjadi kegilaan muda mudi masa kini

KEBURUKAN

y y

3. Pengaruh bebas dan keruntuhan akhlak

Melalaikan dan mempengaruhi pemikiran anak-anak muda Anak muda akan terpengaruh dengan budaya hedonisme Pemikiran dipengaruhi oleh pengaruh barat

y 4. Usaha merosakkan nilai-nilai agama y y

Lari dari aspek hidupan sebenar berasaskan hidupan sebenar berasaskan Islam Penghibur yang bermoral rendah menjadi ikon ikutan anak-anak muda Muda mudi terikut-ikut fesyen keterlaluan yang menjolok mata yang dibawa oleh artis-artis berkenaan.

y 5. Pembaziran masa dan wang

Pembaziran kredit dengan mengundi calon kesukaan serta banyak masa dihabiskan bagi menonton rancangan tersebut. Malah calon yang menyertai rancangan tersebut turut berbelanja besar untuk membeli pakaian, mewarnakan
39

rambut dan menanggung belanja untuk datang ke tempat menguji bakat. Penutup Amat jelas rancangan hiburan berbentuk realiti di kaca televisyen telah meninggalkan kesan positif dan negatif dalam kalangan remaja. Oleh yang demikian, semua pihak haruslah memainkan tanggung jawab masing-masing supaya golongan remaja tidak mudah hanyut dalam gelombang hiburan yang semakin menggila. SKEMA 4 + 0

SOALAN 3 Pendahuluan Baru-baru ini kerajaan telah melancarkan MAESAT-3 untuk meningkatkan kemudahan komunikasi dan penyebaran maklumat. Idea A:KOMUNIKASI 1. Memudahkan sistem perhubungan 2. Ilmu pelayaran y y y Huraian Proses penghantaran maklumat lebih cepat dan mudah Merapatkan jurang perhubungan/tanpa sempadan Siaran/program TV dapat dipancarkan secara langsung seperti BBC, CNN Dan lain-lain. Mengenal pasti kedudukan/lokasi sesebuah kapal di laut untuk memudahkan pelayaran Mendapat maklumat awal berkaitan cuaca buruk mudah menghubungi pusat kawalan Mengumpul data/maklumat berkaitan kualiti udara Maklumat pencemaran udara dikaitkan dengan impak terhadap kehidupan Manusia akan memelihara alam sekitar demi masa depan

y y

B:PENYEBARAN MALKUMAT 3. Mengesan pencemaran

y y y

4. Pengesanan bencana alam/meteorologi -tsunami

y y y y y y y

Maklumat bencana alam dapat dikesan dengan tepat Maklumat dapat disebar kepada negara yang terbabit dalam masa yang singkat Tindakan pencegahan akan dapat diambil untuk mengurangkan kerosakan harta benda dan nyawa Mengesan dan meramal cuaca dunia Mengenal pasti bentuk muka bumi dan tahap kesuburan tanah (peta tematik) Maklumat yang diperoleh boleh digunakan untuk mengurus alam sekitar dengan baik

5. Topografi

40

6. Geologi / Remote sensing

y y y

Mengesan sumber air dalam tanah untuk kegunaan hidupan dan tanaman Mengenal pasti lokasi dan volume secara tepat Bahan-bahan galian seperti petroleum, kobalt diperlukan untuk proses pengeluaran dan aktiviti harian manusia.

Penutup Perkembangan dunia tanpa sempadan hanya dapat direalisasikan dengan kerjasama semua pihak. Manfaat yang diperoleh bergantung kepada kemampuan dan kesungguhan rakyat untuk mengeksploitasinya. Skema : 2 + 2 SOALAN 4 Pendahuluan Bilangan individu yang mengalami kemurungan, sakit jiwa,amuk dan kecenderungan membunuh diri semakin meningkat di Malaysia. Perubahan gaya hidup masyarakat pada hari ini merupakan punca utama masalah kesihatan mental. Idea PUNCA-PUNCA y Huraian Manusia terlalu bergantung kepada peralatan ciptaan sains dan teknologi. Manusia kurang pergerakan fizikal apabila duduk terlalu lama di hadapan televisyen dan komputer. Penciptaan makanan ringan dan makanan segera memudaratkan sistem saraf manusia. Penggunaan telefon bimbit mengandungi bahan radioaktif boleh memberi kesan kepada pesakit mental. Manusia pada hari ini terlalu mengejar masa, terutamanya warga kota menyebabkan mereka kurang rehat, tiada masa untuk bersenam dan menimbulkan rasa cemas serta gelisah. Kesibukan menjejaskan ketenangan fikiran, menimbulkan kerunsingan dan ini akan menjejaskan kesihatan mental. Semakin ramai individu yang keruntuhan akhlak dan bertindak liar dengan mengambil dadah, arak serta pil khayal ( ecstacy ). Bahan-bahan kimia ini boleh menjejaskan fisiologi tubuh, gangguankepada sistem saraf dan otak sekaligus menyebabkan kejadian psikosis.

1. Kemajuan sains dan teknologi

y y y

2. Kehidupan manusia semakin sibuk y

y 3. Ketagihan dadah, arak dan pil khayal

41

y 4. Tekanan hidup y y y

Masalah keluarga dan kehidupan yang dihimpit kemiskinan juga turut menganggu ketenangan mental Keretakan hubungan suami isteri dan anak-anak juga boleh menyebabkan seseorang itu tertekan dan kecewa. Seseorang yang gagal dalam bercinta atau pelajar yang gagal dalam peperiksaan akan mudah berputus asa. Hal ini menyebabkan mereka hilang pertimbangan diri dan sesetengahnya menjadi kurang waras dan cuba membunuh diri.

Penutup Pembangunan negara bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup manusia dari segi material. Namun, kemajuan ini tidak seimbang dengan pembangunan mental dan kerohanian menyebabkan masalah kesihatan mental meningkat di negara ini. SKEMA 4 + 0

BAHAGIAN C

5(a) (i) Apakah yang menyebabkan manusia cenderung untuk membunuh diri? (ii) mereka mengalami kecelaruan akal yang serius dan masalah psikologi.

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan langkahlangkah yang berkesan untuk menangani gejala bunuh diri. (a) Mendapat rawatan psikologi dan perubatan ubat antimurung dan penstabil (b) Mencari peluang berbual dengan orang lain untuk mencurahkan perasaan merupakan ubat yang berkesan untuk menyembuhkan diri. (c) Mengambil makanan yang berkhasiat dan bersenam. (d) Berfikiran positif.

5b.

(i) .Mengapakah harga air perlu dinaikkan? (ii) Untuk mendidik pengguna agar bijak menggunakan air.

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan impak kenaikan harga air. (a) mempengaruhi kenaikan harga keluaran sektor-sektor lain.

42

(b) para peniaga mengambil kesempatan menaikkan harga barangan serta makanan di premis masing-masing. (c) menyebabkan kos hidup rakyat meningkat. (d) meningkatkan kegiatan mencuri air.

6a.

(i) Mengapakah ibu bapa sering dikaitkan dengan masalah obesiti dalam kalangan anakanak? - Ibu bapa tidak memahami keperluan nutrisi dan menangani masalah emosi anak-anak. (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan bagaimana anak-anak boleh terlibat dengan masalah obesiti. - Diet yang tidak seimbang kanak-kanak suka hidangan yang berkalori tinggi seperti roti canai, nasi lemak, telur goreng dan mee goreng. - Gaya hidup yang tidak sihat kurang aktiviti fizikal seperti permainan luar / bersenam. Lebih banyak melakukan aktiviti permainan dalaman seperti menonton video, bermain komputer dan alat permainan video. - Gaya hidup ibu bapa kesibukan ibu bapa bekerja menjadikan kerja memasak bukan lagi satu keutamaan. Mereka lebih cenderung membawa anak-anak mengunjungi restoran makanan segera yang mempunyai hidangan berkalori tinggi. Cth: Kentang goreng, burger dan minuman berkarbonat. (i) Dimanakah perairan terbaik untuk pertumbuhan terumbu karang? - Kawasan yang mempunyai perairan yang jernih, mampu ditembusi cahaya matahari serta mempunyai ombak yang kuat. (iii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan aktivitiaktiviti manusia yang telah merosakkan kawasan terumbu karang. (a) Tumpahan minyak dan bahan-bahan kumbahan merosakkan ekosistem terumbu karang. (b) Aktiviti penangkapan ikan secara berlebihan dengan menggunakan bahan kimia dan peralatan (pukat) yang boleh memusnahkan terumbu karang. (c) Aktiviti pembangunan pantai yang tidak terkawal seperti penambakan laut, pemendakan partikel-partikel lumpur. (d) Pemusnahan oleh kapal-kapal besar melabuhkan sauh kapal boleh

6b.

43

merosakkan terumbu karang. Soalan no. 7 Aktiviti mendapatkan karang laut untuk tujuan komersial (perhiasan).

Kekosongan jawatan Baru Yang Dilaporkan Mengikut Kumpulan Pekerjaan Pada Tahun 1998 hingga 2002 Kumpulan Pekerjaan Propesional dan teknik Pentadbiran dan pengurusan Perkeranian Jualan Perkhidmatan Pertanian, ternakan dan perhutanan Jumlah 1998 3362 767 6454 2171 3036 2637 18427 1999 3339 1042 6961 1740 2526 17118 32796 2000 4055 976 10948 2074 2848 27031 47932 2001 3942 1078 8914 2974 3575 23084 43567 2002 6597 1978 9660 3062 4151 34424 59872

JAWAPAN : GRAF GARIS KOMPONEN Soalan 8 Asia : Peratus Perubahan Eksport Kayu Balak Negara Anggota Terpilih Bagi Tahun 2002 Berbanding Tahun 2003 Negara Jepun India China Taipei Korea Thailand Hong Kong Asia lain 000 meter padu 2002 2003 1641 998 1106 651 159 39 188 322 1356 1369 1336 694 140 60 103 474 % Perubahan -17.4 37.2 20.8 6.6 -11.9 53.8 -45.2 47.2

JAWAPAN : GRAF BAR MEMESONG

44

Bahagian E Soalan 9 A. 1. Analisis Perubahan Jumlah keseluruhan tidak kmonsisten (1995 2000) meningkat dari 5 743 136 hekter ke 6 240 999 Perbezaan 497 863 (8.66%) (2005) menurun ke 5 888 140 hekter Perbezaan 356 859 (5.17%) 2. Meningkat berterusan i. Nanas Nanas 1995 9801 hekter meningkat 2005 10233 hekter Peningkatan sebanyak 432 hekter (4.4%) Ii Sayur-sayuran (1995 )42000 hekter meningkat (2005 )77290 Peningkatan sebanyak 35290 hekter (84.0%) 3. Menurun berterusan i. Getah , (1995 ) , 1727000 hekter menurun ke 301 500 pada 2005 Perbezaan sebanyak 425 500 hektar /24.6% 4. Tidak konsisten i. Tembakau 1995 10 539 hekter mingkat kpd 15 000 pada 2000 perbezaan 4 461 hekter/42.32% Tetapi menurun pada 2005 sbk 2 500 hekter/16.63% B. ANALISIS BANDINGAN Tahun 1995 - Paling tinggi , kelapa sawit 2 507 611/55.43% Paling rendah , nanas , 9 801 hekter / 0.16% Drp jumlah tahun tersebut 6 240 999 H Tahun 2000 Paling tinggi , kelapa sawit 3 460 600 H/55.43% Paling rendah . nanas 10233 H/ 0.16%

C. Sebab-sebab terjadi tanah terbiar 1. Kekurangan tenaga kerja banyak terjadi dalam sector penanaman padi kerana tenaga muda tidak meminati. Tenaga tua tidak mampu mengusahakannya secara besar-besaran. 2. Pemecahan tanah yang tidak ekonomik tanah warisan dipecahkan kepada saiz yang lebih kecil menyebabkan kos pengurusan menjadi lebih besar berbanding hasil pengeluaran 3. Kekurangan teknologi ramai petani masih belum mampu memiliki jentera sendiri yang lebih moden. 4. Masalah bekalan saliran sesetengah tempat bergantung kepada bekalan air hujan , musim kemarau yang melampau mengerigkan kawasan takungan 5. Serangan penyakit/ serangga perosak. - spt tikus , siput gondang merosakkan tanaman

45

Pemarkahan Isi (I) Huraian (H) Bahasa(B) Rumusan Jumlah : 1 x 4 = 4m : 2 x 4 = 8m : = 2m : = 2m : 15m

Soalan 10 Idea A. Analisis keadaan 1. Enrolmen penuntut perempuan sentiasa tertinggi pada kedua-dua tahun Huraian - Pada tahun 2002 jumlah penuntut perempuan seramai 45 948 orang/64.45% daripada jumlah keseluruhan 71 284 pada tahun 2002. - Meningkat kepada 46 058/61.93 pada tahun 2003

Sebab keadaan berikut 2. Sifat / gaya pembelajaran penuntut perempuan -tekum belajar, selalu menyiapkan tugasan yang diberi . Gaya ini menjadikan mereka lebih Berjaya dan lebih mudah memenuhi kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak uni. 3. Kecenderungan pelajar lelaki Melibatkan diri dengan kursus kemahiran yang melibatkan uni. Atau kolej yang berorentasikan teknologi dan kemahiran. Kemasukan penuntut lelaki yang awal ke aliran teknik memjadikan persaingan ke kursus peringkat ijazah lebih terbuka kpd penuntut perempuan 4. Memasuki alam pekerjaan lebih awal Gagal melepasi tekanan dalam menghadapi bebanan pembelajaran yang memrlukan ketekunan belajar oleh pelajar lelaki menyebabkan pelajar perempuan melebihi pelajar lelaki di uni. 5. Tahap keciciran dan gagal kenal huruf lebih tinggi dalam kalangan pelajar lelaki Masalah disiplin, dan kegagalan hadir ke sekolah kerana tekanan keluarha atau tiada dorongan keluarga/ sikap agresif pelajar lelaki dalam menghadapi pembelajaran yang member kesan kepada prestasi pembelajaran.

46

SKEMA JAWAPAN STPM SET 7 SOALAN 1 BIL 1 IDEA Sikap pengguna RANGSANGAN LAIN 2 Permintaan melebihi pasaran 3 Sikap peniaga HURAIAN Pengguna berbelanja pada sat-saat akhir perayaan Tidak banding harga Tiada perancangan perbelanjaan Ingin menunjuk-nunjuk Menjelang perayaan biasanya barangan keperluan seperti telur, tepung gandum, langsir, pulut dll mendapat permintaan hangat Suasana ini diambil kesempatan oleh peniaga Tamak untuk mengaut keuntungan Tipu harga/tipu kualiti/kuantiti dll Sorok barang Iklan dan tawaran hadiah yang mengelirukan Tidak cukup kakitangan Terjejas pemantauan menyeluruh Operasi tidak sepanjang masa rasuah dapat gaji awal/ bonus menjelang perayaan mendorong untuk berbelanja berlebihan

Kelemahan pengautkuasaan undang-undang Kuasa beli pengguna

SOALAN 2 BIL IDEA A: KEPENTINGAN Medan perkongsian maklumat Forum perbincangan 3 Melatih seni reka digital 4 Menjana pendapatan HURAIAN tempat menyampaikan idea, gagasan atau tugasan boleh membaca dan mendapat info terkini yang sistematik dan tepat maklumat merentasi sempadan berinterksi dengan orang di sebalik blog yang memberikan maklumat sama ada melalui teks, rakaman suara atau klip video boleh memberi komen dan maklum balas tentang sesuatu isu mengaplikasikan pengisian mutimedia seperti design blog, kod CSS @ blog skin menjadikan pengguna blog lebih kreatif, inovatif dan sentiasa mengakses maklumat terkini penulis iklan mendaftar dengan laman web Nuffnang menulis iklan/ulasan tentang produk digunakan bagi menjana pendapatan promosi/pengiklanan barangan terutamanya bagi suri rumah, pihak kerajaan dan syarikat swasta agen pemasaran produk bagi pihak yang melanggan penyebaran fitnah, maklumat palsu, fakta salah dan berunsur fitnah penghinaan terhadap institusi diraja prejudis/sentimen terhadap agama, budaya dan kaum menjatuhkan reputasi ahli politik tempat untuk memburuk-burukkan pihak lawan strategi untuk memancing undi/sokongan

B: KESAN NEGATIF 5 Memanipulasikan maklumat Propaganda politik

47

7 Menjejaskan moral 8 Pencemaran bahasa -

Pembaziran masa

penyebaran imej porno/gambar lucah mendorong kepada peningkatan gejala sosial melakukan penyamaran untuk menjatuhkan imej orang lain penggunaan bahasa rojak, bahasa tidak gramatis dan laras bahasa yang tidak standard bahasa ringkas campur aduk bahasa asing leka melayari blog mengabaikan tanggungjawab sebagai pelajar ponteng sekolah merosakkan minda

SOALAN 3 BIL HURAIAN BENCANA ALAM 1 Kejadian banjir 2 El Nino dan La Nina Hujan yang turun berterusan akibat pemanasan global akan menyebabkan banjir berlaku di sesuatu kawasan Kawasan yang rendah akan ditenggelami air Banjir berlaku apabila tanah dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat menyerap air Air yang tidak dapat diserap akan mengalir di atas tanah berkenaan Kejadian banjir buruk biasanya berlaku apabila air sungai melimpah El Nino berlaku apabila suatu arus laut yang panas menggantikan suatu arus laut yang kebiasaannya sejuk di luar pantai Peru, Amerika Selatan Berlaku di kawasan yang luas meliputi Pasifik tengah dan timur serta mempunyai kaitan dengan keadaan kejadian cuaca yang luar biasa La Nina dan El Nino ialah dua fenomena yang berlawanan La Nina berlaku apabila suhu permukaan laut di Pasifik tengah dan timur menjadi lebih rendah daripada biasa Keadaan ini menyebabkan tekanan atmosfera permukaan di kawasan khatulistiwa Pasifik barat menurun dan berlaku pembentukan awan yang lebih dan hujan lebat Keadaan hujan lebat yang luar biasa menyebabkan kawasan cerun teraksa menampung jumlah air yang banyak sehingga tepu Struktur tanah menjadi longgar Menyebabkan daya gelinciran meningkat dan kekuatan ricihan berkurangan Berlaku pergerakan tanah akibat runtuhan batu dan kegagalan dalam cerun Merupakan ribut ganas yang berputar dan berdiameter beberapa ratus kilometer yang terbentuk di kawasan perairan tropika Udara yang panas menyerap air dan membentuk awan kumulonimbus Udara panas dan sejuk secara serentak boleh menyebabkan angin kencang di dalam awan kumulonimbus Struktur-struktur bangunan dan tempat kediaman seperti bumbug, konkrit akan musnah

IDEA

4 Ribut 5 KESAN-KESAN -

Kejadian tanah runtuh

48

Kerosakan fizikal

Pencemaran bekalan air

Kekurangan bekalan makanan

Penyebaran penyakit berjangkit/menjejaskan kesihatan manusia

Sistem perhubungan akan terjejas akibat kerosakan jaringan jalan raya Biasanya berlaku akibat bencana alam seperti banjir, ribut dan tanah runtuh Banjir dan kejadian tanah runtuh menyebabkan air sungai menjadi kotor akibat kelodak dan tanah Sungai yang merupakan sumber bekalan air bersih akan tercemar Tanaman musnah akibat kejadian banjir dan ribut Kemusnahan tanaman menyebabkan bekalan makanan berkurangan Fenomena El Nino mengubah ekosistem marin dan menyebabkan kematian hidupan laut Menyebabkan manusia kebuluran dan mengalami malnutrisi Bencana alam menyebabkan kematian manusia dan binatang Bangkai-bangkai manusia dan haiwan yang tidak diurus dengan baik boleh menyebabkan kuman tersebar Penularan wabak penyakit terutamanya penyakit berjangkit seperti taun dan malaria Perubahan cuaca yang tidak menentu mendatangkan pelbagai penyakit gangguan pernafasan (asma) sakit mata, batuk berlarutan dan demam

SOALAN 4 BIL IDEA HURAIAN - Untuk pertanian, perhutanan, akuakultur dan penternakan - Populasi liar mampu diadaptasi kepada persekitaran yang berubah dan bersifat tahan lasak - Potensi untuk hasil cultivar baru contohnya gandum, jagung dan padi dapat ditanam di kawasan yang kurang baik - Tingkatkan ketahanan genetik dengan cara mendapatkan dari biota semula jadi - Kepelbagaian biologi merupakan sumber bagi R & D - Vinkristin & Vinblastin digunakan dalam perubatan tradisional dan perubatan moden - Dadah Taxol yang diekstrak dari kulit Pokok Yew untuk merawat barah payu dara dan barah rahim - Dadah Capoten untuk mengawal tekanan darah tinggi dan racun ular - Kepelbagaian ini mampu digunakan untuk dijadikan anti-kanser, meningkatkan tahan kesihatan meningkatkan jangka hayat, ubat bius untuk tujuan pembedahan, ubat penenang dan sebagainya - Perkhidmatan semula jadi - Pengekalan kitaran hidrologi contohnya hutan, padang rumput dan tanah lembap mampu menyerap air apabila banyak dan membebaskan sikit demi sikit apabila berkurangan - Tumbuhan menyerap radiasi matahari dan membebaskan wap agar suhu lebih stabil dan sederhana. Daun dan sampah hutan mampu menghalang tanah pecah. Akar pokok mengikat tanah, tumbuhan, haiwan kecil dan mikroorganisme menyumbang kepada pembentukan tanah

A: KEPENTINGAN 1 Bank Genetik

Sumber Ubatan

Pengekalan ekosistem

49

4 Sumber makanan dan minuman B: KESAN 5 Krisis air dan makanan 6 Ketidakseimbangan ekologi -

Tumbuhan menghasilkan oksigen Tanah lembap (wetland) mampu menyerap pencemar, stabilkan sedimen dan menyerap nutrien lebihan untuk menghalang Eutrofikasi Mikrob menukarkan kimia organik dan inorganik yang bertoksid Sumber makanan dan minuman manusia dan hidupan Kepelbagaian bahan pewarna, perasa dan sebagainya Sumber air bersih terjejas Hidupan terancam terutamanya hidupan akuatik yang akan menyebabkan sumber bekalan makanan manusia terganggu Gangguan terhadap biodiversiti berlaku menyebabkan ketidakseimbangan ekologi dan bencana alam Kandungan karbon dioksida meningkat, berlakunya kesan rumah hijau dan suhu meningkat Pencemaran Hidupan terancam terutama hidupan akuatik yang akan menyebabkan sumber bekalan makanan manusia terganggu Wabak penyakit Keracunan alahan berlakunya ancaman terhadap sumber makanan, perubatan dan sebagainya berlakunya gangguan habitat

Ancaman kesihatan Kepupusan flora dan fauna

5(a) i. -

Jelaskan pandangan penulis tentang perniagaan melalui internet. Berupaya memperoleh kejayaan dan keuntungan yang berlipat-ganda di samping menghadapi risiko kerugian. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, kemukakan kebaikan menjalankan perniagaan melalui internet. Kos dapat dijimatkan syarikat tidak memerlukan premis yang besar dan pekerja yang ramai, perniagaan tidak perlu didaftar dan tidak perlu menbayar cukai perniagaan. Pasaran yang lebih luas boleh menembusi pasaran tempatan dan antarabangsa Memudahkan peniaga- mereka boleh menjual barangan dan perkhidmatan dengan hanya menekankan kekunci komputer penjual tidak perlu keluar dari premis perniagaan untuk memasarkan barangan dan perkhidmatan Banyak pilihan kepada peniaga peniaga menyediakan pelbagai pilihan barangan dan perkhidmatan Waktu urus niaga tidak terbatas perniagaan boleh dijalankan tanpa mengira had masa dan sempadan

i. -

5(b) i) jelaskan masalah yang dihadapi oeh ibu bapa dalam mendidik anak-anak yang sedang meningkat dewasa. i. Masalahnya ialah perlakuan anak-anak remaja sukar difahami Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, kemukakan pendapat anda bagaimana ibu bapa dapat berperanan sebagai sahabat atau rakan kepada anak-anak

50

Mewujudkan hubungan dengan anak-anak berkomunikasi dengan anak-anak supaya wujud hubungan yang mesra dan tidak wujud jurang yang jauh antara mereka Menghormati anak-anak ibu bapa sebagai individu, misalnya menerima pandangan atau pendapat yang diberikan oleh mereka Ibu bapa sebagai pendengar dan tempat rujukan mendengar dan menerima segala masalah yang dikemukakan oleh anak-anak secara terbuka. Ibu bapa harus dapat menjadikan diri mereka sebagai tempat untuk anak-anak mengadu Ibu bapa meluangkan masa/berkongsi minat bersama anak-anak beriadah, makan bersama-sama, berkongsi minat yang sama Sebagai pendorong/penggalak kepada anak-anak ibu bapa perlu bertindak sebagai pendorong atau penggalak kepada anak-anak. Memuji sekiranya mendapat kejayaan

6(a) i) Jelaskan maksud pemanasan global ii) Peningkatan suhu dunia Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, huraikan sebab berlakunya pemanasan global Penebangan hutan secara keterlaluan dan tiada usaha penghutanan semula terutamanya dilakukan oleh pembalak haram yang menebang tanpa perancangan. Usaha penanaman semula jarang dilakukan secara berkesan Pembebasan gas pembakaran terbuka, aktiviti pertanian dan penternakan, kebakaran loji penapis peroleum akan membina lapisan perangkap haba (kesan rumah hijau) Ujian senjata nuklear pembebasan sisa radioaktif atau radiaksi akan menyebabkan berlakunya pemanasan global Penipisan lapisan ozon pelepasan CFC secara berleluasa akan menipiskan lapisan ozon. Kesannya kadar pancaran sinaran ultra ungu semakin tinggi ke bumi Bencana alam letusan gunung berapi, pembakaran hutan, pembakaran bawah tanah di kawasan tanah gambut

6(b) Siapakah yang memerlukan rawatan rehabilitasi yang disediakan di hospital psikiatri? ii) Pesakit mental/orang gila/sakit jiwa Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kaedah yang dapat digunakan untuk merawat golongan tersebut. Perubatan pengambilan ubatan yang bersesuaian atas nasihat doktor Pengurangan tekanan/stres elakkan tekanan dan mengurus tekanan dengan baik. Tekanan akan menyebabkan seseorang merasa bimbang, murung dan tertekan Rawatan psikotropik terdapat pelbagai jenis ubat yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk rawatan pesakit mental. Ubat antipsikotik boleh mengurangkan/menghapuskan gejala psikosis Psikoterapi dan kaunseling pendekatan sokongan seperti kaunseling, psikoterapi, terapi kognitif, terapi berkelompok, terapi keluarga, pendidikan psikologi, terapi pemulihan cara kerja dan pemulihan psiko-sosial telah terbukti sama pentingnya

51

Rawatan tingkah laku rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkah laku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit Rawatan elektrokonvulsif rawatan ini diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah merentasi otak seseorang. Rawatan ini selamat dan biasanya digunakan untuk merawat penyakit kemurungan yang serius Rawatan alternatif boleh dibuat melalui rawatan Islam, rawatan secara spiritual, rawatan tradisional bertujuan untuk memberi ketenangan kepada seseorang pesakit

soalan 7 Malaysia : Nilai Eksport, Import dan Imbangan Dagangan Malaysia-Amerika Syarikat (RM juta) 2001 hingga 2006

TAHUN

EKSPORT (RM JUTA)

IMPORT (RM JUTA) 44 811 49 622 53 175 57 810 55 918 60 253

IMBANGAN DAGANGAN (RM JUTA) 22 807 21 880 28 937 32 372 49 115 50 092

2001 2002 2003 2004 2005 2006

67 618 71 502 82 112 90 182 105 033 110 345

(Disesuaikan daripada Dewan Ekonomi Ogos 2007) JAWAPAN :GRAF YANG SESUAI IALAH GRAF GABUNGAN

Soalan 8 Malaysia : Nilai Eksport Barangan Utama bagi Tahun 2003 dan 2004 2003 Barangan/Tahun Nilai Eksport (RM juta) 210 724 13 358 Peratus (%) 63.75 4.04 Nilai Eksport (RM juta) 241 483 17 079 2004 Peratus (%) 62.16 4.40

Sudut

Sudut

Barangan elektrik Gas asli cecair

229.5 14.6

223.8 15.8

52

Petroleum mentah Minyak kelapa sawit Getah asli Barangan eksport lain JUMLAH

8292 27 691 3582 66 889 330 536

2.51 8.38 1.08 20.24 100

9.0 30.2 3.9 72.9 360

12 059 29 116 5 197 83 583 388 517

3.10 7.49 1.34 21.51 100

11.2 27.0 4.8 77.4 360

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buku Tahunan Perangkaan,abatan Perangkaan Malaysia, 2005) JAWAPAN : CARTA PAI PERBANDINGAN Nisbah Jejari 1 : 1.08

Soalan 9 Jadual menunjukkan pendapatan kasar purata isi rumah mengikut etnik pada tahun 1990, 1997 dan 2004 BIL 1. IDEA UTAMA Kaum Cina HURAIAN Huraian : Menduduki tempat teratas/tertinggi untuk ketiga-tiga tahun. Buktinya pada tahun 1990, jumlah purata pendapatan kasar mereka ialah RM1631, meningkat kepada RM3516 pada tahun 1997 iaitu bertambah sebanyak RM1885 @ 116% dan kemudian bertambah lagi menjadi RM4127 pada tahun 2004. Dalam masa 14 tahun pertambahan sebanyak RM2496 @ 153%. Ulasan : Kaum Cina menduduki tempat pertama disebabkan kebanyakan mereka tinggal di bandar dan menjalankan pekerjaan yang ada kaitan dengan perniagaan/perdagangan, bidang profesional, perkhidmatan dan lain-lain yang mendatangkan pendapatan yang lebih terjamin. Mereka juga berani menghadapi risiko dalam dunia perniagaan dan pelaburan, di samping mempunyai tradisi yang menjadi warisan dalam kegiatan perniagaan. Huraian : Kaum India menduduki tempat kedua juga untuk ketiga-tiga tahun. Buktinya pada tahun 1990, jumlahnya sebanyak RM1209, bertambah kepada RM2725 pada tahun 1997, dan seterusnya bertambah sebanyak RM490 menjadi RM3215 pada ahun 2004. Peningkatan dalam tempoh 14 tahun ialah sebanyak 166%. Ulasan : Bagi penduduk India, sumbangan yang dapat meningkatkan jumlah pendapatan kasar purata yang tinggi, kebanyakannya adalah daripada kalangan mereka yang tinggal di bandar dan menjalankan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan perniagaan, perkhidmatan dan profesional. Sebahagian daripada mereka masih tinggal di ladang dan menjalankan kegiatan ekonomi pertanian dengan pendapatan yang tidaklah begitu tinggi. Selain itu, disebabkan jumlah mereka yang secara relatif rendah, peningkatan pendapatan kasar purata mereka adalah tinggi Huraian : Penduduk kaum lain pula, menduduki tempat ketiga pada tahun 1990 dengan jumlah sebanyak RM955, 1997 sebanyak RM1581, dan tahun 2004 sebanyak RM2150. Dua tahun yang seterusnya menduduki tempat keempat, iaitu berjumlah RM1581 pada tahun 1997 dan RM2150 pada tahun 2004. Walaupun kedudukannya menurun, jumlah pendapatan kasar purata mereka tetap meningkat, iaitu sebanyak RM1195 atau 125% sepanjang 14

2.

Kaum India

3.

Kaum-kaum lain

53

4.

Bumiputera

tahun. Ulasan : kaum-kaum lain pula memperlihatkan penurunan dari segi kedudukan berbanding etnik lain, tetapi jumlah pendapatan kasar purata mereka tetap meningkat. Mereka merupakan penduduk minoriti yang terlibat dalam bidang pekerjaan yang pelbagai seperti bidang pertanian, perniagaan, profesional, perkhidmatan dll Huraian : Pendapatan kasar purata penduduk Bumiputera juga menunjukkan peningkatan daripada RM940, kedudukan terendah tahun 1990, meningkat kepada RM1917 pada tahun 1997, menduduki tempat ketiga, dan terus naik sebanyak RM605 dengan menduduki tempat ketiga pada tahun 2004. Jumlah peningkatan selama 14 tahun ialah 168%. Ulasan : Penduduk Bumiputra mencatatkan peningkatan pendapatan kasar purata yang ketara pada tahun 1997 dan 2004. Hal ini demikian kerana ada kaitannya dengan usaha kerajaan untuk membantu mereka, terutamanya yang tinggal di luar bandar keluar daripada garis kemiskinan. Ramai juga antara penduduk kaum ini telah mempunyai kesedaran untuk menceburi pelbagai kegiatan ekonomi. Walaupun demikian, penduduk Bumiputera adalah yang teramai, dan secara logiknya pendapatan isi rumah daripada kumpulan yang miskin telah menurunkan nilai purata pendapatan keseluruhan.

Kesimpulannya, pendapatan kasar purata isi rumah penduduk Malaysia adalah meningkat. Ini sejajar dengan usaha kerajaan memajukan ekonomi negara, dan menambah penawaran peluang pekerjaan demi membantu rakyat agar dapat hidup dalam keadaan yang lebih selesa. Nota : 1. Pilih mana-mana 3 idea sahaja 2. idea mesti mengikut etnik/kaum 3. Perincian jawapan Idea (I) Huraian (H) Bahasa (B) Rumusan (R) JUMLAH KESELURUHAN 1m x 3 idea 3m x 3 idea 3 markah 9 markah 1 markah 2 markah 15 markah

Huraian (H) 1 markah untuk kedudukan dan data/perubahan dan data, 2 markah untuk ulasan/sebab Soalan 10 Bil 1. Idea FAKTOR LANGSUNG Lipoprotein Ketumpatan Rendah Huraian Mengandungi kolesterol jahat Menyebabkan pemendapan pada dinding arteri & menghasilkan plak Dinding arteri menjadi sempit menyebabkan penyumbatan aliran

y y y

54

2.

(LDL) Saluran menyempit

darah

y y y y y y

3.

Pembesaran jantung/abnormal FAKTOR TIDAK LANGSUNG Lipoprotein Ketumpatan Tinggi (HDL) Pengambilan alkohol

4.

darah atau aterosklerosis Menyebabkan darah lambat membawa oksigen ke saraf otak Menyumbat saluran darah platlet darah membeku dan tidak dapat mengepam darah menyebabkan trombosis Jantung tidak berfungsi/tidak dapat mengepam secara konsisten Pernafasan menjadi sukar, lambat dan lemah Berfungsi memecahkan kolesterol yang dikeluarkan menerusi hempedu Jika HDL berlebihan dan tidak dapat dikumuhkan oleh badan, boleh menyebabkan serangan jantung mudah berlaku Mereka yang mengambil alkohol secara berlebihan juga mempunyai risiko menghidapi penyakit jantung Pengambilan alkohol yang banyak akan meningkakan LDL yang meninggikan kandungan kolesterol dalam darah dan mengakibatkan penyakit jantung Diet yang mengandungi kandungan lemak yang tinggi akan meningkatkan peratusan mengidap penyakit jantung Berbanding dengan diet yang tinggi dengan serat, akan meningkatkan tahap kesihatan seseorang individu dan mengurangkan risiko penyakit jantung Gizi makanan juga memainkan peranan yang penting dalam mengawal atau meningkatkan risiko penyakit jantung

5.

y y

6.

Diet

y y

55

SKEMA JAWAPAN STPM SET 8

BAHAGIAN A SOALAN 1 Pengenalan Arus kehidupan yang semakin mencabar menyebabkan masyarakat pada hari ini ghairah mengejar keseronokan sehingga sesetengahnya lupa akan hakikat diri. Fenomena ini mendorong kearah perbuatan yang tidak baik dan mengandungkan anak luar nikah. Idea Sebab Huraian y Kurangnya pengetahuan dan pegangan agama dan moral mendorong remaja melakukan perbuatan seks luar nikah y Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan aktiviti masingmasing dan tidak ada masa untuk diluangkan bersama anak-anak y Ibu bapa tidak menekankan kepentingan mempunyai sikap jati diri yang baik dan bermoral y Remaja masih kini terlalu ghairah dengan budaya barat dan tidak menghiraukan nilai-nilai ketimuran y Tidak mempunyai rasa bertanggungjawab atas tindakan mereka yang menyebabkan kelahiran anak luar nikah y Ibu bapa tidak mengetahui tindak tanduk anak yang bergaul bebas

Kurang pendidikan agama dan moral

Pergaulan bebas

Masalah keluarga

y Anak-anak perempuan mencari teman yang salah untuk melarikan diri daripada masalah keluarga mereka y Tindakan sumbang mahram oleh bapa atau saudara mara y Ibu yang tidak mengambil berat tentang kebajikan anak-anak perempuan

Langkah mengatasi

Pendidikan agama dan amalan moral yang berterusan Peranan ibu bapa

y memupuk didikan agama dan moral dari waktu kecil lagi. y Menerapkan nilai budaya timuran yang mementingkan integriti dan maruah y Pegangan agama dan moral penting terutamanya di alam remaja yang mudah terpedaya dengan nafsu dan rakan sebaya

y Ibu bapa yang mempunyai hubungan silahturahim yang baik dengan anak-anak mampu mengajar

56

Peranan NGO dan orang awam

mereka tentang perhubungan dan kesannya y Anak-anak tidak akan merasakan tersisih dan tidak mencari teman untuk berbicara jika mereka rapat dengan ibu bapa mereka y Orang ramai perlulah memainkan peranan bila melihat remaja atau individu yang berkelakuan ganjil y Aktiviti rukun tetangga dan pemantauan oleh pihak polis di kawasan kawasan yang berpotensi tinggi y NGO perlu mengadakan kempen dan talian yang memberi peluang kepada individu bermasalah berkomunikasi sebelum mengambil tindakan yang melulu

Penutup Gejala pembuangan bayi memberikan implikasi negatif kepada masyarakat, agama dan negara. Penglibatan semua pihak amat penting bagi membendung gajala ini.

2+ 2

2. Pengenalan

Modal insan merupakan individu yang berilmu, berkeyakinan, mempunyai nilai murni dan moral yang tinggi, beretika, berbudi pekerti, bersopan-santun, berdisiplin, dinamik, inovatif, kreatif, sihat, bersemangat patriotik, adil, progresif, cekal dan berdaya saing.

Idea Kepentingan Menyediakan sumber tenaga yang berkualiti

Huraian y menyediakan tenaga kerja berwibawa yang berbekalkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, termasuk sains dan teknologi. Membangunkan masyarakat inovatif dan kreatif, yang mempunyai pengetahuan dan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh serta memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan

57

Menyediakan masyarakat yang berdaya saing dalam ekonomi

Kewujudan koridor pembangunan ekonomi akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Para pelabur akan membuka kilang-kilang di Malaysia dan ini akan meningkatkan budaya kerja yang tinggi. Penekanan kerajaan di dalam sains, teknologi dan penguasaan bahasa asing boleh menghasilkan masyarakat yang berdaya saing. Hal ini akan meningkatkan produktiviti negara.

Melahirkan barisan pemimpin yang berkaliber dan berketrampilan

y Langkah-langkah Penambahbaikan terhadap sistem pendidikan y y

Membangunkan Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) bertaraf antarabangsa

Penubuhan Institut Integriti Nasional (PIN) juga boleh menghasilkan pemimpin yang telus Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara akan menghasilkan pelajar berkualiti yang akan menjadi bakal pemimpin pada masa hadapan Pemimpin Negara menentukan masa depan masyarakat yang baik Melaksanakan penambahbaikan terhadap sistem penyampaian pendidikan dan latihan supaya ianya berkualiti dan releven dengan keperluan semasa Memperkasakan sekolah rendah dan menengah melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Memperkasakan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan utama rakyat Malaysia yang berbilang kaum bagi meningkatkan perpaduan negara Membangunkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari memenuhi keperluan pasaran

Mempertingkatkan program latihan dan kemahiran.

y Mempergiatkan aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dan y

Menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan latihan dan pembelajaran sepanjang hayat yang berkualiti di semua peringkat Mewujudkan sumber tenaga kerja dan berdaya saing. Program Aeroangkasa telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk mengkormesilkan penyelidikan bertaraf dunia Membangunkan masyarakat inovatif dan kreatif, yang mempunyai pengetahuan dan

58

pengkormesilan

Melaksanakan program social dan kerohanian

keupayaan sains dan teknologi yang kukuh serta memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan Memperkukuhkan perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat yang mempunyai perspektif progresif, budaya prestasi tinggi, sistem nilai-nilai murni serta menghargai tradisi dan warisan; dan Memperluaskan dan memperkemaskan forum perbincangan dan perundingan antara kerajaan, sektor swasta, ibu bapa dan masyarakat dalam pembangunan modal insan.

Modal insan kelas pertama penting bagi menjayakan Wawasan 2020 kerana modal insan yang memiliki personaliti unggul akan menentukan hala tuju negara pada masa hadapan. Pendidkan yang berkesan merupakan satu cara berkesan dalam merealisasikan matlamat ini. 2 +2

3. Pengenalan

Teknologi hijau mempunyai banyak takrifan dan ia bergantung kepada skop tertentu. Secara umumnya mengikut laman web carian Wikipedia, teknologi hijau juga dikenali sebagai teknologi persekitaran dan teknologi bersih . Penggunaan teknologi hijau akan menjamin pengekalan alam semulajadi dan menjamin persekitaran hidup manusia agar sentiasa bersih dan sihat.

Idea KEPENTINGAN Pembangunan lestari

Huraian y Sebagai sebuah negara pertanian tenaga daripada hasil pertanian dan sisa buangan pertanian y y Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan Teknologi Hijau dan meningkatkan daya saing dalam Teknologi Hijau di persana antarabangsa

59

Menjimatkan sumber tenaga asli

y y y y y

meminimumkan degrasi kualiti persekitaran

y LANGKAH APLIKASI Penguatkuasaan y y

penggunaan enjin hybrid penggunaan kenderaan berkuasa elektrik dan bahan api bio sumber tenaga asli dapat dijimatkan pembebasan Gas Rumah Hijau (GHG) yang rendah atau sifar; ia selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan menjimatkan penggunaan bahan api dan mengurangkan pencemaran mengekalkan persekitaran hidup yang sihat konsep bangunan hijau (green building) yang menumpukan kepada penjimatan tenaga, air dan bahan pembuatan haruslah dipertimbangkan untuk dikuatkuasakan dalam pembinaan bangunan Penjimatan tenaga di bangunan hijau banyak berdasarkan kepada reka bentuk dan penggunaan bahan binaan termaju. Konsep ini telah diterima di beberapa negara maju seperti Jerman, Amerika Syarikat dan Britain. pengiktirafan meluas Teknologi Hijau dari segi produk, aplikasi, peralatan dan sistem di pasaran tempatan melalui piawaian, perkadaran, pelabelan

Kempen Kitar Semula dan Teknologi Hijau

Kesedaran masyarakat yang lebih tinggi melalui program-program sokongan dan komitmen untuk penerimaan dan penerapan Teknologi Hijau Badan-badan berkanun dan NGO mesti menganjurkan kempen kitar semula bahan yang boleh diguna semula seperti bahagian atau komponen-komponen elektronik

Penyelidikan dan pembangunan (R & D)

Institusi-institusi penyelidikan tempatan dan institusi pengajian tinggi mengembangkan penyelidikan, pembangunan dan aktiviti inovasi mengenai Teknologi Hijau ke arah pengkomersialan menerusi mekanisme yang sesuai Menerima pakai Teknologi Hijau dalam pengurusan dan penggunaan sumber air, rawatan kumbahan, sisa pepejal dan kawasan pelupusan sampah industri solar photovoltaic telah dikenalpasti sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru

60

untuk negara Penutup

Kebelakangan ini, banyak isu yang diutarakan berkenaan dengan perubahan cuaca dan kejadian bencana alam. Penekanan kepada teknologi hijau adalah pendekatan yang tepat dalam menangani masalah alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pihak kerajaan dan swasta perlulah berganding tenaga dan bekerjasama untuk mencipta dan mengkomersilkan teknologi hijau untuk pembangunan mapan. 2+2

4. Pengenalan Senjata biologi adalah senjata yang menggunakan patogen sebagai alat untuk membunuh, melukai atau melumpuhkan musuh. Selain patogen, toksin berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu turut memberi kesan negatif kepada manusia, flora dan fauna.

Idea Kemusnahan tanaman tanaman pertanian

Huraian y y y Menyebabkan sistem pertanian terbantut petani dan peladang hilang sumber pendapatan memberi kesan kepada ekonomi negara

Kehilangan rantai makanan dan habitat

y y y

Penyakit dan kematian

y y y y

Melumpuhkan sistem pertahanan negara dan

habitat termusnah fauna kehilangan habitat dan boleh pupus menyebarkan penyakit kepada manusia melalui rantaian makanan atau sistem air yang tercemar patogen atau toksin yang disebarkan boleh menyebabkan satu epidemik yang berbahaya contohnya anthrax dan Japanese Encephalitis dan toksin seperti Botulism menyebabkan kehilangan nyawa dan melumpuhkan kesihatan memerlukan bantuan dan kewangan yang banyak untuk memberikan rawatan kepada rakyat untuk melawan wabak penyakit perlu mengunakan sumber kewangan untuk menlawan wabak penyakit yang melanda negara

61

ekonomi negara

y Penutup

pihak musuh mengambil kesempatan dengan menawarkan rawatan tetapi dengan kos yang tinggi ekonomi terjejas

Senjata biologi sememangnya memberi kesan negatif kepada flora fauna dan manusia. Pemimpin pemimpin dunia perlulah mengambil ikhtibar melalui persidangan untuk memberhentikan tindakan sesetengah pihak yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengakibatkan kesengsaraan kepada manusia 4+0

5a i)

Jika seseorang terlalu aktif sehingga tiada masa untuk mnegulangkaji pelajaran

ii)

kegiatan berorganisasi memberi peluang kepada seseorang untuk memupuk bakat dalam bidang kepimpinan terutamanya bila dia mengetuai atau menganggotai jawatankuasa persatuan. Selain itu, penglibatan ini juga dapat didedahkan kepada kegiatan berfaedah. Disamping itu, seseorang juga dapat melatih diri berkomunikasi dab bersosial dengan orang lain.

5b) i) Jumlah mererka yang ramai dan daya pengaruh dalam urusan tawar-menawar

ii)

Pengguna berhak mengetahui maklumat yang tepat tentang barangan yang dibelinya. Jika mereka ditipu, oleh penjual atau pengiklan, mereka berhak ntuk menuntut ganti rugi. Pengguna juga berhak mengadu dan menuntut agar aduannya dilayani apabila penyelewengan berlaku dalam urusan jual beli. Tribunal Tuntutan Pengguna boleh mengendalikan aduan pengguna.

6a i)

Tujuannya untuk menjadikan makanan tersebut lebih berkualiti dan menyelerakan.

ii)

Bahan tambah perasa boleh menyebabkan penyakit berbahaya. Komponen kimia dalam makanan akan menyebabkan kanser, sakit buah pinggang, serta penyakit

62

kencing manis. Pertumbuhan badan akan terjejas. Selain itu, makanan berperisa msg tidak mengandungi zat yang seimbang untuk menjana pertumbuhan fizikal dan mental. 6b i) sumber tenaga yang terhasil daripada bahan sisa pertanian dan perhutanan.

ii) Tenaga biojisim lebih murah kerana sumbernya diperoleh daripada bahan sisa pertanian. Bahan ini boleh menjana pendapatan kepada pengusahanya.Tenaga daripada sumber ini juga cekap sebagai bahan api pengangkutan dan tidak menimbulkan masalah pencemaran alam. Disamping itu, sumber tideak akan kehabisan.

BAHAGIAN D

SOALAN 7

MALAYSIA : JUMLAH WARGANEGARA MENGIKUT KAUM BAGI TAHUN 2000 HINGGA 2003

KAUM

2000 (Ribu orang)

2001 (Ribu orang) 14675.6 5842.4 1709.4 297.0 22524.4

2002 (Ribu orang) 15009.3 5920.2 1736.7 304.7 22970.9

2003 (Ribu orang) 15351.2 5997.0 1763.8 312.4 23424.4

Bumiputera Cina India Lain-lain JUMLAH

14349.2 5761.8 1681.6 289.2 22081.8

(Sumber : Dipetik dan diubahsuai daripada Jabatan Statistik, 2000)

Bar komponen

63

SOALAN 8

MALAYSIA: SAIZ KAWASAN MENGIKUT JENIS PERTANIAN DAN NEGERI-NEGERI YANG TERLIBAT PADA TAHUN 1991

Jenis Saiz Pertanian Kawasan (Hektar)

Peratus Sudut Negeri

Saiz Kawasan (Hektar)

Peratus Ketinggian (cm)

64

Kelapa sawit Getah Koko Tebu Nanas

470016.0

69.00 248.3

Pahang

272634.0 40.00

4.00

188446.0 18005.0 4771.1 346.9

27.65 2.64 0.70 0.05

99.5 9.5 2.5 0.2

Johor

137680.2 20.20

2.20 1.64 0.67 0.64 0.46 0.57

Negeri Sembilan 111779.9 16.40 Sabah Terengganu Perak Kelantan,Kedah, Selangor,Perlis, Melaka 45666.2 43621.4 31352.9 38850.3 6.70 6.40 4.60 5.70

Jumlah

681585.0

100.00 360.0

681585.0 100.0

10.00

(Sumber: Disesuaikan daripada Laporan Tahunan FELCRA 1991)

65

MALAYSIA: SAIZ KAWASAN MENGIKUT JENIS PERTANIAN DAN NEGERI-NEGE RI YANG TERLIBA T PADA TAHUN 1991
Pahang

40%

0.70% 2.64%

0.05%

27.65% 69.00%

Kelapa Getah Koko T ebu Nanas

Pahang 40%

Johor 22.2%

Negeri Sembilan16.4% Sabah 6.7% Terengganu 6.4% Perak

5%

Jejari : 6cm Skala Ketinggian : 1cm : 10% Petunjuk:


Kelapa sawit Getah Koko Tebu Nanas

4.6%

Kelantan, Kedah, Selangor, Perlis dan Melaka 5.7% Jumlah : 681 585 hektar (Sumber : Disesuaikan daripada laporan Tahunan FELCRA, 1991

97%

66

Pemarkahan : Pengkelasan Angkubah : 4 markah ( Paksi, maklumat pembolehubah, bidang sektor, kedudukan, peratusan) Kesesuaian Teknik : 4 markah ( Pemilihan media, kedudukan media, susun atur, kedudukan petunjuk, tajuk dan sumber) Ketepatan Isi : 4 markah (Keterangan maklumat, label, skala, nisbah, petunjuk, tajuk, titik asas dan sumber) Kejelasan : 3 markah (Skala, label, petunjuk, simbol, tajuk dan sumber)

SOALAN 9 Kejayaan seseorang dipengaruhi oleh banyak factor sama ada faktor langsung atau faktor tidak langsung.

Idea 1.Guru

Huraian y Guru menjadi model peranan yang ingin mengubah sikap untuk menjadi insane yang baik dan Berjaya Guru membimbing pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di samping memberi motivasi kepada pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran Ahli keluarga merupakan orang terdekat kepada individu Keluarga memberi perhatian dan kasih sayang yang dapat membantu individu mencapaikejayaan Dorongan moral dan bantuan kewangan dalam pelajaran anak-anak membantu merangsangkan kejayaan Pelajar yang belajar di sekolah berasrama penuh, sekolah Bestari dan sekolah kawalan lazimnya memperoleh kejayaan cemerlang kerana sekolah-sekolah ini menempatkan pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang baik Persaingan yang sihat antara pelajar untuk

2. Keluarga

y y

y 3. Jenis sekolah

67

4. Pemilihan aliran

y 5. Persekitaran y

y 6. Individu

y y y

mencapai kejayaan berbanding dengan sekolah biasa Aliran yang dipilih menentukan kejayaan individu, sesuai dengan tahap kemampuan dan kemahiran mereka seperti aliran sains , teknik dan vokasional serta aliran sastera Pelajar mesti mempunyai minat dalam aliran yang dipilih Pelajar yang tinggal di kawasan Bandar dapat menikmati banyak kemudahan bagi membolehkan mereka menimba pengetahuan seperti perpustakaan dan saluran internet Pengaruh rakan sebaya juga dapat menentukan kejayaan seseorang individurangsangan positif Individu yang mempunyai motivasi intrinsic di dalam diri mereka akan Berjaya Individu akan berusaha mengamalkan sikap yang positif demi mencapai kejayaan Pengurusan masa yang berkesan juga dapat menjamin kejayaan individu

Penutup Seseorang individu harus menimba seberapa banyak pengetahuan yang boleh untuk memperolehkejayaan dalam kehidupan kerana ilmu tangga kejayaan.

SOALAN 10 1. Keseluruhan: y Keseluruhan kadar pertumbuhan penduduk Malaysia meningkat pada tahun 2000. Pada tahun 2000 bilangan penduduk Malaysia meningkat sebanyak 4622918 orang (26.4%) kepada 22114821 orang berbanding tahun 1995. y Sebab-sebab peningkatan: o Dasar kependudukan Malaysia yang menggalakkan pertumbuhan penduduk secara semulajadi o Penghijrahan pekerja asing yang terkawal terutama dari Filipina(di Sabah) dan Indonesia. 2. Negeri-negeri yang mengalami kadar pertumbuhan penduduk yang tinggi Selangor, Sabah, Sarawak dan Johor. y Selangor mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2000 dengan % pertumbuhan purata tahunan sebanyak 7.18% dalam jangka masa 1995 2000 dengan bilangan pertambahan sebanyak 1650368 orang. (Tahun 2000 adalah jumlah paling tinggi iaitu 3946293 orang) y Sabah peratus pertumbuhan tahunan ialah 4.12% y Sebab-sebab kadar pertumbuhan tinggi di negeri-negeri tersebut: o Pertumbuhan penduduk secara semulajadi o Bagi negeri Selangor dan Johor, kepesatan pertambahan penduduk disebabkan oleh:

68

dari penduduk negeri-negeri lain. Di Sabah sebahagian besarnya adalah dipengaruhi oleh kemasukan penduduk asing yang terkawal. pembangunan dan perkembangan industri - pertumbuhan pusat pengajian yang pesat - pertambahan kawasan perumahan imigrasi 3. Negeri-negeri yang alami pertumbuhan penduduk yang rendah y Perlis - % pertumbuhan 0.79% y Perak - % pertumbuhan 0.81% y Kelantan - % pertumbuhan 0.91% y Sebab-sebab kadar pertumbuhan rendah di negeri-negeri berkenaan: o kecenderungan perpindahan penduduk ke negeri-negeri yang lain untuk mengambil peluang pekerjaan yang diwujudkan di negeri-negeri seperti di Selangor, Wilayah Persekutuan dan Johor. 4. Negeri-negeri yang tinggi kepadatan penduduk y Wilayah Persekutuan (5670) y Pulau Pinang - (1268) y Sebab-sebab: o Keluasan yang terhad berbanding bilangan penduduk yang ramai o Bandar besar yang jadi tumpuan kegiatan ekonomi dan pentadbiran (Wilayah Persekutuan KL) o Imigrasi penduduk dari negeri lain kerana peluang pekerjaan -

5. Negeri-negeri yang rendah kepadatan penduduknya. y Sarawak 11 y Sabah 29 y Pahang 30 y Sebab-sebab: o Negeri-negeri ini mempunyai keluasan yang luas berbanding dengan bilangan penduduk o Bentuk mukabumi yang berbanjaran dan sukar perhubungan o Kurang aktiviti ekonomi o Pembangunan kurang pesat Pemarkahan: Idea Huraian Bahasa Impak -

4 markah 8 markah (4 X 2 ) 3 markah 2 markah

69

SKEMA JAWAPAN PENGAJIAN AM KERTAS 2 (SMKAH)

Bahagian D

Soalan 7

Kadar Perubahan Indeks Harga Pengguna Beberapa Buah Negara Asia Terpilih dari Tahun 2004 hingga Tahun 2008

Bil

Negara

Kadar perubahan indeks harga pengguna (%)

2004
1 2 3 4 5 6 Malaysia Jepun China Korea Selatan Singapura Brunei 4.5 7.5 6.9 10.0 2.4 3.0

2005
3.8 12.1 6.6 6.9 3.0 2.7

2006
6.3 8.6 9.1 10.7 -1.3 -1.4

2007
3.8 6.0 1.3 7.7 1.1 -2.0

2008
2.6 12.4 2.6 5.4 2.3 2.2

( Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buku tahunan Perangkaan Malaysia 2009, Jabatan Perangkaan Malaysia )

70

Kadar Perubahan Indeks Harga Pengguna Beberapa Buah Negara Asia Terpilih dari Tahun 2004 hingga Tahun 2008

Kadar Perubahan Indeks

14 12 10 8 6 4

(%)

71

Tahun

Skala : 1 cm = 2 %

Petunjuk :

( Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buku tahunan Perangkaan Malaysia 2009, Jabatan Perangkaan Malaysia)

72

Skema Pemarkahan

PA KT KI KS

4m 4m 4m 3m 15m

Soalan 8

Malaysia : Bilangan Tenaga Kerja Mengikut Kaum pada Tahun 2007

Tenaga Kerja Jumlah orang Profesional Pertanian Peniaga Pentadbir 86 721 31 340 79 652 8 800

2007 % 42.0 15.2 38.6 4.3 Sudut 151.2 54.6 138.9 15.3

73

Jumlah

206 513

100

360

Kaum Jumlah orang Melayu Cina India Lain - lain Jumlah 85 465 78 541 37 211 5 296 206 513

2007 % 41.4 38.0 18.0 2.6 100 Ketinggian (10 cm) 4.1 3.8 1.8 0.3 10.0

( Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Jabatan Buruh, 2007)

74

Malaysia : Bilangan Tenaga Kerja Mengikut Kaum pada Tahun 2007

2007 4.3%

15.2%

42.0%

18.6%

Melayu 41.4%

75

Cina 38.0%

India 18.0% Lain-lain 2.6%

Jumlah = 206 513 orang

Skala : 1 cm = 10% Petunjuk :

Profesional

Pertanian

Peniaga

Pentadbir ( Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Jabatan Buruh, 2007)

76

Bahagian E

Soalan 9

Pendahuluan ; Jadual menunjukkan pendaftaran baru kenderaan dan jumlah kes kemalangan pada tahun 2007 hingga 2009.

Isi : 1. Jumlah keseluruhan : Pendaftaran baru kenderaan pola tidak konsisten dan kes kemalangan menurun. Pendaftaran baru : 2007 - 966706 unit 2008 - 912930 unit Penurunan sbyk 53776 unit atau 5.56% 2009 913434 unit Alasan : Permintaan pasaran kenderaan tempatan dan luar Negara menurun

Peningkatan sbyk 504 unit atau 0.06% Alasan : Kuasa beli meningkat dan produk menarik minat pengguna

Kes Kemalangan :

2007 541184 kes 2009 506069 kes

Penurunan sbyk 35115 kes atau 6.49% Alasan : Kejayaan ops sikap dan kempen kerajaan dalam media massa

77

2.

Jumlah pendaftaran baru meningkat dan kes kemalangan meningkat Motosikal dan Bas Motosikal : Pendaftaran baru 2007 - 422255 unit 2009 - 484374 unit Peningkatan sebanyak 62119 unit atau 14.71% Alasan: Pertambahan produk tempatan yang menarik Kes Kemalangan : 2007 97072 kes 2009 111958 kes Peningkatan sebanyak 14886 kes atau 15.34% Alasan : Sikap pengguna yang berlumba-lumba/lumba haram/pertambahan kenderaan.

Bas : Pendaftaran baru 2007 1549 unit 2009 4808 unit Peningkatan sebanyak 3259 unit atau 210.4%

Alasan : Pertambahan pengguna kemudahan awam dan dasar pengangkutan awam yang diselaraskan dan bersepadu terutama di Bandar utama

Kes kemalangan 2007 8594 kes 2009 10296 kes Peningkatan sbyk 1702 kes atau 19.80%

3.

Alasan : Kecuaian pemandu dan masalah kenderaan.

Jumalah pendaftaran baru menurun dan kes kemalangan menurun

78

Kereta : Pendaftaran baru - 2007 537900 unit 2009 419449 unit Penurunan sbyk 118451 unit atau 22.02%

Alasan : Permintaan menurun kerana syarat pinjaman yang ketat

Kes kemalangan : 2007 428475 kes 2009 376061 kes Penurunan sbyk 52414 kes atau 12.23%

Alasan : Pemanduan berhemah dan pengutkuasaan efektif.

4. Jumlah pendaftaran kenderaan baru tidak konsisten dan kemalangan tidak konsisten Teksi : Pendaftaran baru 2007 5002 unit 2008 3808 unit Penurunan sbyk 1194 unit atau 23.9% Alasan : Kuota untuk permit teksi dikurangkan 2009 4803 unit Peningkatan sbyk 995 unit atau 26.13% Alasan : Perubahan struktur kenderaan awam meningkatkan bilangan Teksi

Kes Kemalangan : 2007 7043 kes 2008 8816 kes Peningkatan sbyk 1773 kes atau 25.17% Alasan : Sikap dan kecuaian pemanduan. 2009 7754 kes Penurunan sbyk 1062 kes atau 12.05%

Alasan : Kejayaan penguatkuasaan undang-undang

Skema Pemarkahan :

79

Isi Huraian Bahasa Rumusan

4m 8m ( 1m nilai mutlak dan peratus, 1m alasan ) 1m 2m 15m

Soalan 10

Pengenalan : Rajah menunjukkan punca-punca berlakunya pencemaran air dan udara.

Isi-isi :

Pencemaran udara : Letupan gunung berapi dan kebakaran. Peningkatan kepekatan debu dalam udara. Debu bersaiz kecil dan halus memasuki paru-paru manusia- penyakit spt sesak nafas, batuk dan sakit mata.

Aktiviti dr sektor perkilangan yg membebaskan asap cerobong kilang besi keluli,penapis minyak dan bahan pencemar spt karbon dioksida, hydrogen sulfide dan nitrogen monoksida.

80

Pelepasan pencemar dr lepasan ekzos kenderaan bermotor karbon monoksida dan hidro karbon. Pertambahan kenderaan meningkatkan pembebasan gas pencemar sebab atmosfera tercemar.

Pencemaran Air :

aktiviti pertanian menyebabkan air larian bahan organik, sisa baja kimia dan racun serangga - masuk sungai. Hujan lebat berlaku hakisan- kelodak dalam sungai. Bahan kimai spt benzene menyebabkan penyakit barah.

Bahan pencemar dr sisa bahan kumbahan dan industri menjejaskan kesihatan. Sisa kumbahan mengandungi bacteria, virus atau protozoa penyakit spt cirit-birit, taun dan hepatitis.

Kesimpulan : Penting untuk mengatasi masalah pencemaran udara dan air. Pencemaran memudaratkan fisiologi tubuh badan manusia.

Skema Pemarkahan :

Isi Huraian Bahasa Rumusan

4m 8m 1m 2m 15m

* Pelajar mestilah memberi punca pencemaran udara dan air , tanpa kedua-dua punca dianggap menyeleweng. ( 1/15)

81

SET 9
BAHAGIAN A

SOALAN 1

Dalam usaha meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan, kebanyakan agensi kerajaan telah menyediakan lama web dan perkhidmatan dalam talian kepada orang ramai. Bincangkan kebaikan perkhidmatan tersebut dan masalah yang mungkin dihadapi oleh pelanggan semasa menggunakannya.

Skema Jawapan

Pendahuluan

kini, kita boleh mengakses laman web kebanyakan agensi kerajaan dan berurusan secara langsung dengan pihak tertentu melalui internet. walaupun perkhidmatan ini banyak kebaikannya, wujud juga masalah tertentu.

Bil 1

Isi/Idea Kebaikan

Huraian

Cekap / Cepat / tepat

Mempercekap sistem penerangan dan penyampaian kerajaan. Urusan dapat dijalankan dengan cepat. Masalah yang berpunca daripada karenah manusia dapat

82

dihindari. Kurang berlaku kesilapan dalam pengiraan data. 2 Penjimatan kos Menjimatkan kos, sama ada bagi pihak kerajaan ataupun orang ramai. Orang ramai tidak perlu pergi ke pejabat-pejabat kerajaan untuk sesuatu urusan. Kerajaan pula dapat berjimat dari segi kos pentadbiran. 3 Elak ditipu Mengurangkan kes penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mengambil kesempatan daripada kekurangan atau kelemahan orang ramai. Urusan komunikasi lebih telus. 4 Celik ICT Membantu meningkatkan tahap celik ICT dalam kalangan orang ramai. Untuk berurusan secara on-line, seseorang harus memiliki kemahiran asas ICT Boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana. Carian maklumat menjadi lebih mudah dan cepat. Masalah

Memudahkan urusan

Gangguan perkhidmatan

Perkhidmatan akan terganggu apabila berlaku gangguan elektrik atau gangguan pada server.Sistem akan tergendala, malah mungkin musnah jika berlaku serangan virus atau penggodaman oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Talian sibuk yang menyebabkan berlakunya gangguan perkhidmatan.

Kurang kemahiran ICT

Masih ramai orang belum menguasai kemahiran menggunakan internet. Terdapat juga agensi kerajaan yang tidak mengemas kini segala maklumat yang terdapat dalam talian. Keadaan ini akan menyukarkan pengguna untuk mendapatkan maklumat sebenar dan terkini tentang agensi tersebut. Masih ramai yang tidak mampu memiliki perkakasan komputer. Yuran langganan talian mahal.

Maklumat tidak kemas kini

Kurang kemampuan kewangan

83

10

Kemudahan akses tidak menyeluruh

Di sesetengah kawasan, terutamanya di desa, kemudahan untuk mengakses internet masih belum ada, kalau adapun, gangguan kerap berlaku.

Kesimpulan

Orang ramai perlu digalakkan untuk menggunakan kemudahan ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan kemudahan ini perlu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi supaya dapat dimanfaatkan oleh semua golongan.

Nota: y y Huraian mesti dikaitkan dengan agensi/perkhidmatan kerajaan Jawapan : pilih mana-mana 2+2

84

SOALAN 2

Pada tanggal 1 Oktober setiap tahun, sambutan Hari Warga Emas diadakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya ikatan kekeluargaan serta fungsi keluarga dalam memberikan penjagaan dan perlindungan kepada warga emas. Malangnya, kini semakin ramai warga emas dihantar ke rumah orang-orang tua untuk dijaga. Bincangkan punca-punca pengabaian warga emas dan cara-cara mengatasinya.

SKEMA JAWAPAN

Pendahuluan

y y

Warga emas ialah mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Bilangan warga emas dijangka semakin meningkat menjelang tahun 2020 ekoran peningkatan jangka hayat penduduk.

85

Terdapat pelbagai faktor berlakunya pengabaian warga emas dan langkah menanganinya perlu dikenal pasti. Huraian

Bil Isi/Idea Punca

Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan moral

Anak-anak yang tidak diterap dengan didikan agama tidak mengetahui dosa pahala apabila melakukan sesuatu perkara. Mereka tidak merasa bersalah dan berdosa membiarkan ibu bapa (warga emas) terabai tanpa penjagaan yang sempurna dan tanpa kasih sayang. Anak-anak yang sebegini sanggup menghantar ibu bapa ke rumah orang tua dengan alasan menjaga orang tua melecehkan.

Kesibukan anak-anak dalam kerjaya mereka

Anak-anak terlampau materialistic. Anak-anak mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa yang sudah tua. Anak-anak terpaksa menyerahkan tugas menjaga ibu bapa kepada kakitangan rumah orang tua dengan alasan mereka terlalu sibuk dengan kerjaya.

Sikap warga emas itu sendiri

Terdapat warga emas yang tidak suka hidup dalam suasana hingar binger dengan pekikan suara anakanak kecil. Mereka lebih suka dihantar ke rumah orang tua atau hidup sendirian di kampung. Warga emas yang terlalu banyak karenah dan panas baran juga boleh mendorong anak-anak membuat keputusan menghantar mereka ke rumah orang tua.

Sejarah hidup/pengalaman anak

Anak-anak yang semasa kecilnya tidak mendapat kasih sayang yang sempurna daripada ibu bapa juga boleh mendorong berlakunya pengabaian terhadap warga emas.

86

Perasaan kasih dan sayang terhadap ibu bapa sudah luntur ekoran herdikan dan pukulan yang asyik diterima semasa zaman kanak-kanak.

Langkah

Pendidikan agama

Pendidikan agama perlu disemai sewaktu anak-anak masih kecil lagi. Pendidikan agama dan moral yang berterusan sejak kecil yang menjadi benteng dalam diri anak-anak daripada melakukan pengabaian terhadap ibu bapa. Anak-anak yang mempunyai didikan agama yang teguh tidak akan sekali-kali mengabaikan ibu bapa mereka kerana sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kaki ibu.

Peranan media massa

Mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya ikatan kekeluargaan yang utuh dalam sesebuah keluarga. Menganjurkan ceramah, dan bual bicara tentang cara-cara mengelakkan pengabaian warga emas. Tujuannya adalah untuk memupuk perasaan cinta dan kasih sayang sesame anggota keluarga.

Peranan kerajaan

Membina pusat penjagaan warga emas bagi warga emas yang tidak mempunyai tempat tinggal atau waris. Menyediakan kemudahan/keistimewaan kepada warga emas bagi memudah sebarang urusan, contoh mendapat layanan awal sekiranya berurusan di hospital atau bank. Hal ini turut menyenangkan hati anak-anak dalam usaha melakukan yang terbaik untuk ibu bapa mereka.

Kesimpulan

87

Warga emas ialah golongan yang sangat istimewa kerana tiada mereka, tiadalah kita. Kita tidak mahu warga emas dianggap sebagai Al Quran Buruk dan sebagai golongan yang mendatangkan masalah kepada keluarga, teraniaya, dan tersisih daripada keluarga.

Skema : 2+2

BAHAGIAN B

SOALAN 3

Pemanasan global dikaitkan dengan kenaikan suhu dunia akibat peningkatan kepekatan gasgas rumah kaca. Pemusnahan hutan bukanlah satu-satunya punca yang mencetuskan pemanasan global. Pada pendapat anda, apakah punca-punca yang telah menyebabkan berlakunya pemanasan global ini dan kesannya kepada manusia.

SKEMA JAWAPAN

88

Pengenalan

Pemanasan global merupakan masalah yang dihadapi oleh dunia . Pemanasan ini daripada aktiviti-aktivi manusia yang telah mempengaruhi alam sekitar.

berpunca

BIL A. Punca-punca

ISI

HURAIAN

1. Pemusnahan hutan - Pokok yang ditebang tidak dapat menyerap karbon dioksida yang berlebihan. - Memenuhi ruangan atmosfera bumi hanya sebahagian sahaja diserap dan selebihnya akan dipantulkan semula ke atmosfera. - Karbon dioksida memerangkap bahangan haba daripada keluar dari ruangan bumi.

2.

Perkembangan industri

- Industri menghasilkan pepejal terampai di atmosfera nitrogen oksida, sulfur dioksida, hidrokarbon - Bahan pepejal terampai / sebatian akan meningkatkan kadar karbon dioksida di atmosfera dan seterusnya meningkatkan suhu.

3.

Penambahan bilangan kenderaan

- Penggunaan kenderaan bermotor telah membebaskan karbon monoksida dan karbon

89

dioksida ke udara. - Hal ini sekaligus akan meningkatkan kandungan karbon dioksida di atmosfera.

B. Kesan-kesan

5.

Perubahan iklim sejagat

- Gas-gas ozon bertindak balas dengan CFC dan cahaya ultra-lembayung akan meningkatkan kuantiti haba. - Kenaikan suhu bumi mewujudkan tekanan angin `stratospharic membawa perubahan iklim dunia. - Menyebabkan bencana alam banjir, kemarau, rIbut

6.

Bekalan makanan

- Kejadian kemarau dan kekurangan air memusnahkan tanaman. - Tumbuh-tumbuhan musnah akibat kemarau berpanjangan. Masalah ini menimbulkan kekurangan makanan dan menyebabkan kebuluran

6.

Kenaikan aras laut

- Lautan menjadi panas dan mengembang glasier menjadi cair kepulauan yang berpantai dan negara yang bertanah rendah akan ditenggelami air. - Kawasan pantai mengalami hakisan yang serius mengancam habitat di tepi pantai.

90

Penutup

Masalah pemanasan bumi adalah masalah sejagat.Tindakan satu pihak saja tidak mampu membendung masalah ini. Kesepakatan tanpa usaha yang bersungguh-sungguh tidak akan menyelesaikan masalah ini. Pilih mana-mana 2 dari Jawapan A & B.

Skema : 2+2

91

SOALAN 4

Penyakit kanser ialah penyakit yang semakin serius berlaku setelah dunia semakin maju dan telah membawa maut kepada penghidapnya. Bincangkan punca-punca penyakit kanser yang berkaitan dengan kemajuan dan pembangunan dunia hari ini dan langkah-langkah bagi mengatasinya.

SKEMA JAWAPAN

Pendahuluan

y y y

Penyakit kanser disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak normal pada bahagian kulit atau bahagian tisu badan. Penyakit ini lebih banyak dihidapi oleh masyarakat di negara-negara maju daripada negara membangun. Terdapat pelbagai punca dan cara pencegahan penyakit kanser. Huraian

Bil Isi/Idea Punca

Amalan makanan dan pemakanan negatif

Sesetengah orang mengamalkan tabiat makanan yang

92

seseorang

buruk. Mereka mengambil makanan sejenis secara berlebihan. Makanan bersalai dan bergoreng boleh mencetus kanser usus. Makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi berupaya menyebabkan kanser payudara.

Pencemaran alam sekitar

Industri yang membebaskan bahan CFC menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Ozon yang menipis telah membenarkan lebih banyak sinaran ultraungu sampai ke bumi dan akan menyebabkan kejadian kanser kulit terutamanya kepada para peladang dan kelasi kapal.

Bahan kimia industri

Bahan kimia organik yang bersifat merangsang digunakan dalam industri getah, cetak, kulit, dan cat boleh mengakibatkan kanser pundi kencing. Wanita yang berkerjaya lebih gemar kahwin lewat. Wanita yang tidak mempunyai anak atau mendapat anak pertama pada lewat 30-an, atau memilih tidak menyusukan bayi mereka mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat kanser payudara dan kanser serviks. Asap rokok mengandungi 4000 jenis bahan kimia termasuk nikotin dan tar. Kandungan tar dalam asap rokok boleh menyebabkan kanser paru-paru kepada perokok atau perokok pasif. Arak pula mengandungi kafeina yang boleh menyebabkan kanser hati.

Faktor kerjaya dan usia seseorang

Amalan merokok dan ketagihan arak

Langkah

Amalan pemakanan yang sihat

Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan Piramid Makanan. Kurangkan pengambilan makanan yang berlemak dan

93

kolestrol tinggi. Masak makanan dengan cara merebus dan mengukus. Lebihkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Jauhi arak dan rokok sepenuhnya. 6 Amalkan gaya hidup sihat Lakukan senaman/riadah selama 20 minit, sekurangkurangnya 2 kali seminggu bagi menghalang mendapan lemak dalam badan. Jauhi amalan gaya hidup bebas, bagi mengelak penyakit kanser serviks bagi kaum wanita. Elakkan diri berada dalam stress. Stress boleh mengganggu keseimbangan hormone dalam badan. 7 Rawatan berkala Jalani pemeriksaan doktor untuk mengetahui tahap kesihatan seseorang. Dapatkan rawatan berkala, sekiranya di kenal pasti penghidap kanser. Rawatan awal mampu mengubat penyakit kanser.

Kesimpulan

Penyakit kanser boleh membawa maut jika langkah pencegahan dan rawatan awal tidak diambil walaupun terdapat pelbagai kaedah rawatan.

Skema : 2+2

94

BAHAGIAN C

5 (a) Dalam bidang linguistic, tidak ada istilah bahasa rojak. Istilah ini ditimbulkan oleh sejumlah orang yang melihatnya dari sudut pandangan orang awam yang menganggap sesuatu yang bercampur-campur itu sebagai rojak. Bahasa rojak boleh dirumuskan sebagai tampaknya telah melarat ke dalam bidang yang rasmi seperti mesyuarat, penulisan, dan penyiaran. Fenomena ini menjadi satu gugatan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasa ilmu. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Awang Sariyan, Bahasa Rojak : Nilai Rasmi Bahasa Kebangsaan Luntur, Dewan Masyarakat, Julai 2004)

95

(i) Mengapakah dikatakan bahawa bahasa rojak menjadi gugatan kepada bahasa Melayu? (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, huraikan bagaimana bahasa rojak boleh menggugat bahasa Melayu.

Skema jawapan

(i) Bahasa rojak menjadi gugatan kepada bahasa Melayu apabila digunakan secara meluas dalam situasi rasmi (ii) Bahasa rojak meggugat bahasa Melayu dengan cara. 1. Penggunaan ayat yang tidak gramatis 2. Penggunaan/penerimaan yang meluas terutama dalam kalangan remaja 3. Digunakan dalam situasi rasmi

96

5 (b) Oleh sebab Amerika Syarikat adalah sebuah negara yang maju dan kuat, maka Persetujuan Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan negara itu mengundang kebimbingan besar terhadap kemampuan Malaysia untuk menghadapi persaingan sengit dengannya. FTA meliputi beberapa banyak bab; antaranya termasuklah produk barang, perkhidmatan, perubatan, hak pelabuhan, pemerolehan kerajaan, dan hak harta intelektual. Dalam bab-bab ini,Amerika Syarikat mencadangkan supaya Malaysia membuka pintunya. Banyak perniagaan yang sebelum ini diperuntukkan kepada orang Malaysia yang akan terhakis. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Wawancara wartawan dengan Martin Khor, Mingguan Malaysia, 4 Mac 2007) (i) (ii) Mengapakah FTA membimbangkan Malaysia? Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kemungkinan kesan negatif FTA terhadap Malaysia.

Skema jawapan

(i) (ii)

Malaysia perlu bersaing secara terbuka dalam pelbagai bidang dengan syarikatsyarikat dari Amerika Syarikat. Kemungkinan kesan buruk yang berlaku: 1. Mengancam kebebasan kerajaan untuk menggubal dasar-dasar ekonomi 2. Malaysia terikat dengan perjajian hak harta intelek peringkat antarabangsa 3. Penguasaan ekonomi negara oleh syarikat dari luar 4. Ancaman terhadap sektor/usahawan tempatan 5. Berlakunya lambakan barangan luar negara 6. Akan berlaku kejatuhan harga barangan tempatan 7. Barangan tempatan kurang mendapat sambutan

97

6 (a) Penyakit selesema burung disebabkan oleh virus selesema yang dikenal sebagai Avian influenza A. Penyakit ini pada asalnya dihidap oleh burung, unggas, dan haiwan ternakan.. Virus yang menjangkiti haiwan ini boleh berpindah kepada manusia melalui sentuhan secara langsung dengan haiwan yang dijangkiti, bahan kumuhan, atau peralatan yang digunakan oleh haiwan yang dijangkiti. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Siti Balkis Budin, Virus Selesema Burung, Dewan Masyarakat, April 2006) (i) Bagaimanakah cara virus Avian influenza A menjangkiti manusia? (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan langkahlangkah pencegahan yang perlu dilaksanakan untuk menggelakkan jangkitan virus selesema burung.

98

Skema jawapan

(i) Virus Avian influenza A menjangkiti manusia menerusi sentuhan haiwan yang dijangkiti, najis atau alatan yang digunakannya. (ii) Langkah-langkah pencegahan : 1. Penjagaan kebersihan diri 2. Pengawasan klinikal dan virus di ladang ternakan 3. Pendidikan kesihatan berhubung langkah pencegahan 4. Masak daging dan produk ayam termasuk telur dengan sempurna 5. Pengharaman pengimportan haiwan dari negara yang menghadapi wabak tersebut 6. Pelbagai spesies haiwan ternakan tidak dipelihara dalam satu kawasan 7. Menghapuskan haiwan yang dijangkiti dan disyaki dengan penyakit ini 8. Kuarantin kawasan yang mengalami masalah jangkitan 9. Saringan di pintu masuk ke negara ini

99

6 (b) .Ginkgo ialah herba yang sangat popular dalam bidang perubatan moden dan banyak dikaji oleh ahli sains. Herba ini mula digunakan oleh masyarakat Cina untuk tujuan perubatan sejak lama dahulu. Herba ini terkenal dengan fungsinya untuk meningkatkan pengaliran darah. Secara tradisional, ginkgo digunakan untuk melegakan asma, masalah sesak nafas, dan sebagai antipenuaan. Ginkgo digunakan secara meluas di Jerman oleh pesakit Alzheimer, iaitu pesakit yang mengalami kemerosotan daya ingatan dan mentalnya tidak berupaya berfungsi secara normal. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Berita Harian, 8 Mac 2007) (i) Apakah kegunaan ginkgo dalam masyarakat tradisional? (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan mengapa kajian secara saintifik perlu dilakukan pada herba. Skema jawapan (i) Dalam masyarakat tradisional ginkgo digunakan untuk perubatan, rawatan dan kesihatan-2markah y Melancarkan pengaliran darah, mengurangkan masalah berkaitan pernafasan, melambatkan proses penuaan dan masalah daya ingatan y Sekiranya calon hanya ambil sebahagian sahaja (ii) Kajian saintifik perlu dilaksanakan kerana: 1. Mengkaji keberkesanan/kualiti sebagai ubat yang boleh digunakan sebagai alternatif menyembuhkan sesuatu penyakit 2. Membantu pengamal perubatan tradisional 3. Meluaskan penggunaan bahan herba 4. Mengkaji kandungan sebenar sesuatu herba 5. Menambah keyakinan pengguna terhadap herba

100

BAHAGIAN D

Soalan 7

ASEAN : Kadar (%) Perubahan Indeks Harga Pengguna 1996-2000

Negara ASEAN Malaysia Indonesia Thailand Filipina Singapura

1996 3.5 6.5 5.9 9 1.4

1997 2.8 11.1 5.6 5.9 2

1998 5.3 7.9 8.1 9.7 -0.3

1999 2.8 2 0.3 6.7 0.1

2000 1.6 9.4 1.6 4.4 1.3

101

Brunei

1.7

-0.4

-1

1.2

(Sumber : Buku Tahunan Perangkaan Malaysia 2001, Jabatan Perangkaan Malaysia)

Soalan 8.

102

Malaysia :

Jumlah Aduan Kes Pencemaran yang Diterima oleh Jabatan Alam Sekitar pada Tahun 2001 hingga 2005

Jumlah aduan pencemaran (kes) Tahun 2001 Jenis Aduan Udara Bunyi Air Kes-kes lain Jumlah 668 102 866 775 2411 808 179 1619 1276 3883 1102 206 2990 1911 6209 2991 303 3872 1660 8826 3053 267 4625 2054 9999 2002 2003 2004 2005

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Jabatan Alam Sekitar, 2005)

103

Malaysia : Jumlah Aduan Kes Pencemaran yang Diterima oleh Jabatan Alam Sekitar pada Tahun 2001 hingga 2005

Jumlah aduan pencemaran (kes) 12000

10000

8000

6000

4000

104

Malaysia : Jumlah Aduan Kes Pencemaran Yang Diterima Oleh Jabatan Alam Sekitar Pada Tahun 2001 Hingga 2005

Jumlah aduan pencemaran (kes) 12000

10000

8000

6000

4000

2000

0Skala : 1cm mewakili 1000 kes 2001 2002

Tahun 2003 2004 2005

Petunjuk:

Lain-Lain Air
105

bunyi

( Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Jabatan Alam Sekitar, 2005 )

BAHAGIAN E

Soalan 9

Pengenalan Carta menunjukkan perubahan dalam sektor pertanian bagi tempoh 1990 hingga 2000.

Isi/Idea. 1. Keseluruhan y Secara umumnya, jumlah nilai sektor pertanian meningkat berterusan1990 (RM 12766juta) 1995 (RM 15741juta) 2000(RM 18487juta). Peratus peningkatan keseluruhan sebanyak 44.82% y Alasan: o Permintaan meningkat o penggunaan sistem dan teknologi pengeluaran yang lebih maju o penekanan kepada peranan sektor pertanian (Dasar Pertanian Negara) o Peningkatan hasil secara berterusan bagi kelapa sawit, nanas dan lain-lain. 2. Perubahan yang meningkat secara berterusan y Kelapa sawit: o 1990 29.1% (RM3714.91juta) o 1995 34.2% (RM5383.42juta) o 2000 35.7% (RM6599.85juta)
106

Peratus peningkatan keseluruhan ialah 77.66% Alasan o Permintaan terhadap hasil kelapa sawit/ peningkatan eksport. o Banyak kawasan telah ditanam dengan kelapa sawit/pelaburan baru (Kawasan pinggir, FELDA/FELCRA) o Banyak kawasan getah telah ditebus guna untuk penanaman kelapa sawit o Harga komoditi yang meningkat di peringkat antarabangsa o Baka yang baik y Nanas: o 1990 5.4% (RM689.36juta) o 1995 8.8% (RM1385.21juta) o 2000 9.8% (RM1811.73juta) Peratus peningkatan keseluruhan ialah 162.81% y

Alasan o Permintaan meningkat kegiatan hiliran dan IKS berkembang seperti mengetin makanan/kuih-kuih tradisional, makanan ringan (cth: Nata de Coco) 3. Perubahan menurun berterusan y Getah: o 1990 17.8% (RM2273.62juta) o 1995 12.1% (RM1904.66juta) o 2000 10.6% (RM1959.62juta) Peratus penurunan keseluruhan ialah 13.81% y

Alasan : o Jumlah pengeluaran merosot kekurangan tenaga buruh o Persaingan dripada pengeluaran getah tiruan dalam pasaran antarabangsa harga getah asli jatuh. o Harga komoditi yang tidak menentu di pasaran antarabangsa o Banyak kawasan yang telah ditebusguna untuk pembangunan penanaman kelapa sawit o Tiada pelaburan baru kerana keuntungan yang tidak menentu dan berisiko tinggi y Kayu balak: o 1990 18.2% (RM2323.41juta) o 1995 17.3% (RM2723.19juta) o 2000 10.3% (RM1904.46juta) Peratus penurunan keseluruhan ialah 18.04% y y Alasan: o Sumber hasil semakin kurang o Pengeluaran Lesen pembalakan dikurangkan.

107

Desakan daripada NGO serta seruan kepada cintai alam sekitar. Kurangkan penebangan pokok untuk ind.pulpa. Galakan kitar semula. o Penguatkuasaan undang-undang mewartakan kawasan hutan simpan. 3. Perubahan tidak konsisten y Penternakan o 1990 11.6% (RM1480.86juta) o 1995 10.6% (RM1668.55juta) o 2000 11.4% (RM2107.52juta) Bagi tempoh masa 1990 hingga 1995, peratus peningkatan nilai mutlak adalah 12.67% manakala bagi tempoh masa 1995 hingga 2000, peratus peningkatan nilai mutlak adalah sebanyak 26.30% o Alasan: o Kekurangan tenaga buruh (sebab kejatuhan) o Perikanan- pencemaran laut dan sungai sebabkan hasil kurang o Harga komoditi yang tidak menentu o Perkembangan teknologi penternakan (R&D Bioteknologi) baka yang lebih baik dihasilkan,lebih tahan lasak dari penyakit y Lain-lain (antara komoditi dalam sektor lain-lain ialah sayur-sayuran,padi dll) o 1990 17.9% (RM2285.11juta) o 1995 17.0% (RM2675.97juta) o 2000 22.2% (RM4104.11juta) Bagi tempoh masa 1990 hingga 1995, peratus peningkatan nilai mutlaknya sebanyak 17.10% manakala bagi tempoh 1995 hingga 2000, peratus peningkatan nilai mutlak sebanyak 53.36%. y y Alasan: o Penanaman hidroponik o Kesedaran terhadap kepentingan memakan sayur-sayuran meningkatkan permintaan o Serangan penyakit

Rumusan: Kerajaan perlu memberi perhatian terhadap semua sektor pengeluaran komoditi pertanian bagi memantapkan pertumbuhan ekonomi negara.

Soalan 10.

Pengenalan: Kedatangan pekerja asing ke negara kita telah mencetuskan pelbagai masalah ekonomi dan sosial.

108

Bil 1.

Idea Pola Jumlah Keseluruhan: - meningkat berterusan

Huraian

2000 7 661 orang 2003 - 11 097 orang - Peratus kenaikan sebanyak 44.85% (3 436 orang)

2.

Pola Meningkat i. Tuberkolosis ii. Denggi i.Tuberkolosis: 2000 1 310 orang 2003 2 145 orang

- Peratus peningkatan sebanyak 63.74% (835 orang) - (2000 hingga 2003) ii.Denggi : 2000 192 orang 2003 - 2 000 orang - Peratus peningkatan sebanyak 941.67% (1 808 orang) 3. Pola Menurun - HIV 2000 383 orang 2003 - 294 orang - Peratus penurunan sebanyak 23.23% ( 89 orang) 4. Pola Tidak Konsisten i.Malaria 2000 5 776 orang 2001 6 826 orang 2002 7 815 orang 2003 - 6 658 orang - Peratus kenaikan sebanyak 35.30% (2 039 orang) - (2000 hingga 2002) - Peratus penurunan sebanyak 14.80% (1 157 orang) - (2002 hingga 2003)

109

5.

B. Pola Bandingan Antara Sektor: Tahun 2000 - Paling tinggi : Malaria 5 776 orang berbanding jumlah keseluruhan 7 661 orang (75.39%) - Paling rendah: Denggi - 192 orang berbanding jumlah keseluruhan 7 661 orang (2.50%) Sederhana: - Mana-mana selain paling tinggi dan paling rendah - Paling tinggi : Malaria 6 826 orang berbanding jumlah keseluruhan 8 785 orang (77.70%) - Paling rendah: Denggi - 193 orang berbanding jumlah keseluruhan 8 785 orang(2.19%) - Sederhana: Mana-mana selain paling tinggi dan paling rendah

6.

Tahun 2001

7.

Tahun 2002

- Paling tinggi : Malaria - 7 815 orang berbanding jumlah keseluruhan 10 048 orang (77.77%) - Paling rendah: HIV - 307orang berbanding jumlah keseluruhan 10 048 orang (3.05%) Sederhana: - Mana mana selain paling tinggi dan paling rendah - Paling tinggi : Malaria 6 658 orang berbanding jumlah keseluruhan 11 097 orang (59.99%) - Paling rendah: HIV - 294 orang berbanding jumlah keseluruhan 11 097 orang (2.64%)

8.

Tahun 2003

110

Sederhana: - Mana-mana selain paling tinggi dan paling rendah 1. Laporan kesihatan yang lengkap sebelum diambil bekerja di Malaysia permohonan warga asing yang tidak melepasi piawaian kesihatan yang telah ditetap akan ditolak 2. Peranan majikan membawa pekerja membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala 3. Penyediaan tempat tinggal yang selesa dan bersih elakkan kawasan setinggan 4. Seminar / kursus peranan agensi pekerja asing sebelum mula bekerja

9.

C. Langkah Membendung Penularan Penyakit Di Kalangan Pekerja Asing:

Skema: 2 + 1 + 1 Isi Huraian Bahasa 4 8 (4x2) 1 2

Rumusan -

SULIT*

1. Industri batik telah berkembang pesat dan rakyat Malaysia kini mula menghargai keunikan batik. Bincangkan usaha-usaha yang dijalankan untuk memajukan lagi industri batik di negara ini.

Idea / Isi

Huraian

111

Mewajibkan pemakaian batik

y y y

Bermula Era Tun Mahathir Mohamad penjawat awam digalakkan memakai batik pada setiap hari Sabtu. Era Datuk Seri Abdullah Badawi 1 dan 15 haribulan setiap bulan mulai Julai 2005, kemudia diganti kepada setiap hari Khamis. Dalam Surat Pekeliling- digariskan batik mesti keluaran tempatan Jualan meningkat lebih RM 700 juta setahun Mencetuskan idea baru untuk mendapatkan pasaran reka cipta baru, kain baru dan sebagainya.

Peranan /agensi

badan

Peranan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia promosi batik kepada rakyat setempat dan asing Institut kraftangan anjurkan seminar menggalakkan masyarakat melibatkan diri, mengetahui asal usul batik, menghayati pelbagai jenis corak. Promosi oleh kementerian pelancongan ke luar negara

Latihan

y y y

Bimbingan, bengkel, kajian penggunaan kain, ketahanan warna, penggunaan komputer Ditubuhkan Pusat Inovasi batik di Kelantan Mengadakan kajian dengan kerjasama Negara Indonesia, usahawan kraf tempatan

Sistem Pemasaran

y y

Dilakukan oleh kraftangan Malaysia, Karyaneka Malaysia memajukan industri batik untuk pelancong asing dan pengguna domestik Promosi bertemaq di kompleks beli belah, destinasi pelancongan seperti di Batu Feringgi, Pulau Pinang; Central Market, Kuala Lumpur, pameran di hotel-hotel, kain batik laris di UK Promosi melalui Malaysia Hall; di butik-butik terkemuka di negara asing dan tempatan Pameran / ekspo di luar Negara

112

Pengusaha batik

y y y y y

Harus berpandangan jauh mengupah model-model untuk memperagakan batik Ada usaha fesyen batik di pertunjukan fesyen di Milan, Paris sejak 2007 Membuat pelaburan untuk merancakkan pengeluaran batik negara Ada konvensyen batik The Business of Batik pada 2008 di tahap global Mempelbagaikan produk berasaskan batik beg, kasut, peralatan rumah berasaskan batik

Bantuan modal

y y y

Disediakan bantuan modal berupa pinjaman wang, premis perniagaan untuk pengusaha batik Kadar faedah yang berpatutan, merancakkan 1 Daerah 1 Industri khas untuk batik di setiap negeri Pihak MARA, kementerian, jabatan, swasta menghulurkan bantuan

Akademi batik

y y y y

Menubuhkan akademi / kolej pengkhususan bidang batik biasiswa disediakan Didedahkan sejarah batik, rekaan batik, pemasaran, penjenamaan, perkembangan kontemporari dunia tekstil Tunjuk ajar aspek teknikal, teori dan teknik perniagaan Penubuhan pusat batik di Sekolah Seni, Kuching pada 2009

Program khas

y y y

Minggu Batik Malaysia bertemakan Berkongsi Dengan Dunia pada tahun 2005 Mempromosikan keistimewaan dan kegemilangan batik Malaysia di peringkat global Batik dijadikan pakaian rasmi Bukan Kemerdekaan 2010 datuk Seri najib membuat pilihan pakaian batik

Kesimpulan Pelbagai usaha perlu diberi kerjasama oleh rakyat dan kerajaan bagi menyerlahkan khazanah Negara yang tidak ternilai.

113

2 Kejadian buli dalam kalangan pelajar sekolah semakin berleluasa. Keadaan ini menyebabkan masyarakat semakin gusar. Huraikan punca-punca dan langkah-langkah yang boleh diambil bagi membendung gejala ini.

Pengenalan Kes buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya.

Idea / Isi

Huraian

A. Punca-punca

Kurang penghayatan nilai-nilai agama

y y y

Terlibat dalam kes buli untuk mendapatkan perhatian orang lain Ingin menunjukkan kekuatannya Mereka ini kettandusan nilai kemanusiaan

Ibu bapa memberi sayang

kurang kasih

y y

Sibuk mencari duit dan bersikap materialistik Leka dengan kerjaya sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap anak

Pengaruh sebaya

rakan

y y

Pelajar terikut-ikut dengan rakannya yang merupakan pembuli Membuli kerana ingin diterima oleh ahli-ahli kumpulannya

B. Langkah-langkah mengatasi

114

Kerajaan y Kementerian Pelajaran mengambil berat melalui mata pelajaran Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik Pelajar didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya daripada terbabit dalam kes buli

Ceramah kempen

atau

y y y

Diadakan secara berkesan di setiap sekolah dari semasa ke semasa Menyedarkan pelajar agar menjauhi diri daripada gejala buli Aktiviti kuiz tentang kes buli boleh dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif dalam menangani kes ini

Sekolah

y y

y y

Memastikan pengawasan setiap pelosok kawasan sekolah seperti belakang bangunan dan kaki lima sekolah yang sunyi diperketat Kelab Pencegahan Jenayah berperanan member banyak pengethuan cara-cara mencegah masalah kes buli Setiap laporan/aduan yang diterima daripada pelajar harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh Berjumpa dengan pelajar yang disyaki dan ibu bapanya bagi membincangkan masalah ini Mengetatkan hukuman kepada pelajar yang didapati bersalah agar tidak mengulangi perbuatan itu atau menjadi iktibar kepada orang lain

Sikap individu

y y y

Pelajar harus pandai memilih kawan kerana remaja sering terpengaruh dengan rakan mereka Pelajar harus berganding bahu dengan pihak sekolah untuk membendung gejala ini Pelajar yang ternampak kes buli berlaku agar membuat aduan kepada pihak sekolah untuk tindakan segera

Ibu bapa

y y

Menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak Ibu bapa mengambil berat terhadap kebajikan anak-anak dan memberi sepenuh kasih sayang supaya mereka tidak

115

sunyi dan berasa diabaikan

Kesimpulan Semua pihak haruslah bekerjasama menangani masalah kes buli ini. Semoga berkat daya usaha yang gigih, kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama Negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia.

3. Penggunaan bahan kosmetik yang semakin popular kini boleh memudaratkan kesihatan. Bincangkan.

Idea / Isi

Huraian

Alahan

y y y

Penggunaan secara keterlaluan atau tidak mengikut peraturan menyebabkan kulit menjadi gatal-gatal, kemerahan, terbakar dan berjerawat. Mengandungi pelbagai bahan kimia yang berbahaya seperti benzoyl peroksida dan merkuri Plumbum yang terdapat pada gincu bibir boleh menyebabkan bibir bengkak Mascara yang mengandungi garam sid stearik berserta lanolin, paraffin dan lilin carnauba boleh menyebabkan kerengsaan mata

Penyakit

y y y

Barah kulit akibat penggunaan pelarut seperti alkohol Kerosakan sel darah merah dan organ-organ tertentu Penggunaan bedak yang mengandungi pewangi dan pengawet

116

menyebabkan gangguan paru-paru dan penyempitan salurqana pernafasan

Keracunan

y y

Hidrokuinon dan penyerapan bahan kimia dalam kuantiti yang besar boleh menyebabkan rasa mual, muntah-muntah dan sakit kepala Bahan yang mengandungi botox boleh menyebabkan botulisme , iaitu satu bentuk keracunan yang mengakibatkan sakit kepala dan sakit perut

Kecacatan bayi

Bahan kosmetik yang tidak mengikuti piawaian yang ditetapkan mungkin mengandungi bahan kimia bertoksik seperti gikoi dan merkuri boleh menyebabkan berlakunya mutasi gen Ftalat, iaitu sejenis ester asid yang terdapat dalam losyen badan menyebabkan kecacatan kandungan ibu dan keguguran.

Penuaan awal

y Kemurung an

Proses kekenduran kulit wajah menjadi lebih cepat, terutamanya jika tidaqk mengambil suntikan botox secara berulang. Otot-otot akan kembali seperti sediakala dan kedutan di wajah boleh dilihat semula. Wajah kelihatan lebih tua jika tidak menggunakan kosmetik.

y y

Penggunaan kosmetik yang tidak sesuai boleh menyebabkan kecacatan wajah hilang keyakinan diri Tekanan / stres psikologi dan trauma kerana perubahan wajah

4. Amalan gaya hidup masyarakat moden kini menyebabkan ramai rakyat Malaysia mendapat penyakit kardiovaskular. Pelbagai punca telah dikenal pasti dan langkah-langkah segera perlu diambil untuk menangani penyakit ini. Isi Huraian . A. Punca-punca

1. Amalan pemakanan tidak seimbang

Pengambilan makanan berlemak menyebabkan obesiti , membebankan fungsi jantung lalu menyempitkan saluran darah.

117

2. Merokok dan minuman beralkohol

Kekurangan makanan bersumberkan bahan mineral menyebabkan saluran darah jantung terjejas. Makanan berkolesterol dan kandungan gula tinggi menyebabkan darah tinggi dan diabetes. Saluran darah tersumbat lalu menyebabkan penyakit jantung. Merokok menyebabkan jantung mengalami kerosakan. Asap rokok akan mencemarkan darah. Rokok yang mengandungi nikotin dan tar menyebabkan saluran arteri tersumbat. Aliran darah jadi tidak sempurna.

B. Langkah Mengatasi

Alkohol pula mengandungi kafeina yang menyebabkan kenaikan tekanan darah dan mempercepatkan kadar degupan jantung. Oksigen akan berkurangan dalam darah dan pengaliran darah ke jantung akan terjejas.

3. Amalan pemakanan seimbang

4. Gaya hidup sihat -

Pemakanan yang seimbang, iaitu pastrikan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kurangkan makanan yang mengandungi gula dan lemak berlebihan. Memakan makanan yang direbus atau dikukus. Kurangkan makanan berminyak. Amalkan aktiviti senaman secara berkala. Bersenam dapat menyihatkan badan. Simpanan lemak akan dibakar, tekanan darah dapat dikurangkan, berat badan berkurang, aliran darah akan sempurna - jantung akan menjadi sihat. Merokok dan meminum alkohol dielakkan.

5 (a) Ya Allah. Aku tersentak lagi. Jiwaku terelus. Kolam hatiku terusik. Terusik betul. Amat terharu. Dapatku rasakan diri orang tua itu seperti kapal dipukul ombak ganas. Tahulah aku pada tahap ini Mak Tipah amat memerlukan teman berbual. Berbual-bual boleh membunah kesunyian dan kesepian. Sekali gus kebosanan mengundang kekecewaan, kekeosongan dan kegelapan. Aku tak akan membiarkan semua ini bertahta di dalam hatinya. Aku tidak mahu orang tua itu mati kerananya. Oh Tuhan, berilah aku kekuatan untuk menolong oraqng tua itu! (Disesuaikan daripada Peter Augustine Goh, Kisah Sepi Seorang Tua , hal. 60,

118

Dewan Budaya, februari 2006) (i) Jelaskan apa yang dimaksudkan oleh penulis dengan frasa Aku tidak mahu orang tua itu mati kerananya (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan faktor yang menyebabkan pengabaian warga tua di negara ini.

(i) Bermaksud ungkapan: - Tidak mahu orang tua terus-menerus hidup dalam keadaan terabai 2 markah - Tidak mahu orang tua itu mati kerana terabai 1 markah - Tidak mahu orang tua itu mati kerana kesepian, kebosanan, kekecewaan, kekosongan dan kegelapan 1 markah Tiada teman tidak relevan Tidak mendapat kasih saying anak atau keluarga tidak relevan

(ii) Faktor-faktor yang menyebabkan pengabaian warga tua: 1. Kepincangan institusi keluarga - Ibu bapa tidak dilihat sebagai model terbaik - Tiada cirri-ciri unggul - Sikap benci wujud sejak kecil lagi 2. Kemiskinan / kewangan - Taraf sosioekonomi yang rendah menyebabkan tiada kemampuan menjaga warga tua kerana anak-anak sendiri mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga mereka 3. Sikap materialistik - Tiada masa menjaga ibu bapa kerana sibuk mengumpul harta / bekerja 4. Keadaan warga tua - Menghadapi pelbagai masalah kesihatan fizikal dan ingatan 5. 6. Tanggapan warga tua tidak produktif Anggap perbelanjaan yang dikeluarkan untuk warga tua satu pembaziran Lebih baik dibelanjakan untuk anak yang dianggap pelaburan masa depan. Pendidikan - Anak-anak kurang pendidikan moral dan agama - Tiada nilai kasih sayang

Nota: 1. Pilih mana-mana dua idea sahaja 2. Jawapan tidak boleh melebihi 50 patah perkataan

119

5 (b) Usaha untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan Berjaya bukan sahaja bergantung pada kemajuan ekonomi dan teknologi tetapi juga kemajuan dalam pembangunan sosial, budaya, intelek, dan rohani. Dalam konteks ini, kita berpendapat bahawa universiti berperanan untuk membina insan yang berpengetahuan, berkemahiran, komited, berdaya sqing, dan cekap selari dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan modal insan. (Disesuaikan daripada Dewan Ekonomi, Mac 2006) (i) (ii) Bagi penulis, apakah faktor penting yang perlu diambil kira dalam usaha membentuk sebuah masyarakat yang maju dan berjaya? Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, kemukakan cadangan anda bagaimana universiti dapat memainkan peranan untuk membantu membangunkan modal insan. Faktor yang perlu diambil kira ialah: Pembangunan yang seimbang antara aspek fizikaql dan manusia 2 markah Pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, social dan politik 1 markah Pembangunan yang seimbang dalam semua aspek kehidupan 1 markah * mesti ada perkataan pembangunan atau keseimbangan (ii) 1 markah

(i) -

Peranan universiti ialah: 1. Menawarkan kepelbagaian kursus -dapat membantu mewujudkan guna tenaga berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang seperti kursus kenegaraan. 2. Membentuk para pelajar yang mempunyai sahsiah yang tinggi -melalui aktiviti-aktiviti bukan akademik seperti sukan -penekanan kepada penampilan, sahsiah 3. Menambah bilangan kakitangan akademik -yang lebih berwibawa dan mempunyai ilmu dan kepakaran yang tinggi 4. Menjalinkan kerjasama dengan industri dan komuniti 5. Mengantarabangsakan pelajar / mahasiswa -program pertukaran pelajar, lawatan antara university dalam / luar negara 6. Membudayakan penyelidikan dan penerbitan ilmiah -mahasiswa digalakkan membuat penyelidikan berkaitan dengan aspek kegunaan dan faedah kepada manusia. y Prasarana / infrastruktur Tidak Relevan

Nota: 1. Pilih mana-mana dua idea sahaja 2. Jawapan tidak boleh melebihi 50 patah perkataan

120

6 (a) Perkembangan pesat nanoteknologi telah menjadi suatu fenomena yang mengagumkan semua pihak, malah banyak saintis yaqng meramalkan kuru ke-21 ini akan menjadi era dominasi nanoteknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya produk berasaskan nanoteknologi yang memasuki pasaran pada masa ini. Nanoteknologi merupakan penemuan terkini yang melibatkan penciptaan benda-benda yang sangat kecil sehingga mencapai ukuran nanometer atau satu per billion meter. (Disesuaikan daripada Mohd. Faizal Aziz, Kecil Itu Indah , Estidotmy, 27 Februari 2007) (i) (ii) Apakah yang dimaksudkan dengan nanoteknologi? Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kepentingan nanoteknologi kepada masyarakat dan negara.

(i)

Nanoteknologi bermaksud -Penghasilan produk bersaiz / berukuran / sebesar nanometer / satu per billion meter 2 markah -Penciptaan benda-benda yang sangat kecil 1 markah -kecil sahaja 0 markah Kepentingan nanoteknologi: 1. Bidang perubatan -penggunaan medan nano magnet untuk menarik virus denggi -ubat diprogramkan untuk merawat dan memusnahkan sel-sel kanser -robot nano dimasukkan ke dalam salur darah bagi mengesan penyakit, mengambil sampel tisu dan merawat tanpa pembedahan 2. Bidang ketenteraan -Pakaian pintar tempur nanoteknologi yang ringan dan nipis melindungi pemakai daripada peluru, senjata kimia dan kesan radiasi, mengesan tubuh yang cedera serta berubah warna mengikut situasi -Senjata lebih kecil, kemampuan berlipat kali ganda dan tidak dapat dikesan oleh radar -Dapat mengesan pencerobohan asing / penyeludupan dalam memantau keselamatan negara 3. Bidang perindustrian -Penapis udara NanoBreez boleh membunuh kuman dan bahan-bahan pencemaran -Kamera Digital yang menggunakan skrin OLED imej yang lebih jelas -Baju sebesar tapak tangan boleh berubah saiz dan dipakai orang dewasa apabila direndan ke dalam air

(ii)

121

4. Bidang sukan -Raket tenis yang diperbuat daripada karbon nanotiub 100 kali lebih kuat berbanding besi dan 6 kali lebih ringan daripada raket sebelumnya -Bola tenis nanokomposit lebih tahan lama, iaitu sehingga 4 minggu -kasut bola dsb 5. Bidang pertanian -Penghasilan genetic tanaman yang mudah dikawal -mendiagnosis penyakit tanaman dan haiwan menggunakan molekul protein serta menganalisis sampel tanaman menggunakan cip DNA 6. Penyelidikan -Penyelidikan menghasilkan mesin-mesin kecil dan halus seperti robot nano dan peranti micro -Penyelidikan menghasilkan nanokomputer yang lebih pantas deripada mikrokomputer elektronik yang ada kini 7. Bidang teknologi maklumat -Teknologi tanpa wayar seperti bluetoot , WiFi, WiMax dan telefon 3G -Komputer lebih kecil, berkuas dan pantas dihasilkan 8. Bidang kosmetik -Produk kosmetik nanoteknologi berupaya membuang sel bawah kulit yang menyebabkan wanita kelihatan tua (antipenuaan) -krim penjagaan kulit dan losyen nanoteknologi mampu mencerahkan kulit -pengeluar produk kosmetik seperti Estee lauder, Revlon, Clinique dan Chanel telah menggunakan nanoteknologi dalam penghasilan produk mereka. 9. Bidang aeroangkasa -Penciptaan alatan atau komponen kapal angkasa dan kapal terbang bersaiz kecil / kompak -Penggunaan satelit berkuasa tinggi nanoelektronik, satelit nano yang beratnya hanya 10 kg seperti Satelit NOAA-AVHRR. -Kamera dalam satelit dapat merakan imej di angkasa Nota: 1. Pilih mana-mana dua idea sahaja 2. Jawapan tidak boleh melebihi 50 patah perkataan

122

6 (b) Kanak-kanak yang berumur lima tahun ke atas yang masih tidak dapat mengeja dan menulis kemungkinan mengalami kerosakan pada kebolehan otak untuk menterjemahkan imej tulisan kepada kefahaman. Sindrom lambat membaca atau disleksia ini bukan satu penyakit berbahaya tetapi boleh menyebabkan kanak-kanak ketinggalan dalam pembelajaran. Kanak-kanak disleksia adalah normal dari segi fizikal, pemikiran, dan cara percakapan tetapi yang membezakan mereka daripada kanak-kanak lain ialah kesukaran membentuk kefahaman bagi sesuatu huruf serta kesukaran menyebutnya.

(Disesuaikan daripada nurul nadia Mohd Kamaruzaman, Sindrom Lambat Membaca , Berita Minggu, 25 Februari 2007) (i) (ii) Mengapakah sindrom lambat membaca berlaku? Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi sindrom lambat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Sindrom lambat membaca berlaku kerana (ii) Kemampuan otak untuk mentafsirkan imej tulisan kepada kefahaman terjejas 2 markah Langkah-langkah mengatasi: 1. Teknik pengajaran dan pembelajaran bersesuaian serta menarik 2. Membacakan buku kepada mereka bagi membantu menyebut sesuatu huruf dengan baik 3. Sokongan keluarga 4. Pujian, motivasi, dan hadiah 5. Rawatan dari segi psikologi 6. Pengambilan vitamin dan makanan tambahan untuk meransang daya pemikiran y Makanan seimbang Tidak Relevan

(i)

Nota: 1. Pilih mana-mana dua idea sahaja 2. Jawapan tidak boleh melebihi 50 patah perkataan 7. MALAYSIA: BILANGAN WARGANEGARA MALAYSIA MENGIKUT ETNIK DAN JANTINA BAGI PERTENGAHAN TAHUN 2006, 2007 DAN 2008

123

Pertengahan Tahun

Lelaki (000 orang)


Melayu/ B/putera lain Cina India Kaum lain

Perempuan (000 orang)


Melayu/ B/putera lain Cina India Kaum lain

Jumlah Keseluru han

2006 2007 2008

8 275.3 8 458.9 8 650.5

3 176.1 3 209.4 3 244.7

927.8 939.7 852.5

161.2 164.9 168.7

8 131.1 8 309.1 8 494.8

3 043.5 3 078.5 3 115.6

930.7 944.1 958.2

157.7 161.2 164.6

24 803.5 25 265.8 25 749.6

(Disesuaikan daripada, Jabatan Perangkaan Malaysia, 2008) Nota: 1. Media tepat = Bar Piramid kompaun @ Komponen 2. Media lain = Salah Media 3. Bar pertama tidak jarak dengan paksi X 4. Bar Piramid tidak jarak antara tahun (histogram) 5. Markah jadual 6. Jadual tanpa tajuk/tanpa unit/nilai 7. Kesalahan berat ( Max 06 ) Salah maklumat tajuk/tajuk tak lengkap Tiada label paksi X Salah nilai dan skala Tiada unit di paksi Y dan di skala (sepatutnya Pertengahan Tahun) Tiada petunjuk /15M /01M (rujuk jadual) /13M ( 4, 3, 4, 2 ) /06M /03 /0M

8. Berdasarkan maklumat yang diberikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran pelaburan asing dalam projek-projek yang diberi kelulusan mengikut negara bagi tahun-tahun yang diliputi.

124

pelbagai usaha telah diambil oleh pihak kerajaan demi memastikan pembangunan ekonomi negara terus berada pada tahap yang memberangsangkan. Namun, kelembapan ekonomi dunia negara memberi kesan dalam mencorakkan aliran pelaburan asing ke negara ini. Jumlah pelaburan ke negara ini pada tahun 2003 mencatatkan RM 11 027.5 juta. Jumlah ini meningkat pada tahun 2005 kepada RM 15 408.3 juta, iaitu peningkatan sebanyak RM 7 491.4 juta berbanding tahun sebelumnya. Manakala bagi tahun 2006 dan 2007 masing-masing mencatatkan RM 13 210 juta dan RM 11 736.4 juta. Amerika Syarikat menunjukkan pelaburan yang tidak konsisten. Pada tahun 2003, pelaburan dari negara ini adalah RM 2 181.7 juta, sebelum merosot kepada RM 1 058.8 juta pada tahun berikutnya. Tahun 2005 menyaksikan lonjakan yang ketara iaitu kepada RM 5 155.1 juta. Pelaburan negara ini pada tahun 2006 hanyalah sebanyak 18.75% daripada jumlah keseluruhan tahun berkenaan. Manakala tahun 2007 menyaksikan pelaburan Amerika Syarikat hanya berjumlah RM 1 047.2 juta. Hubungan baik dengan Jepun jelas mempengaruhi pelaburan dari negara matahari terbit itu. Pada tahun 2003, jumlah pelaburan Jepun adalah sebanyak RM 1 295.8 juta. Namun, merosot sebanyak RM 285.1 juta pada tahun berikutnya. Pada tahun 2005 dan 2007 mencatatkan RM 3 671.7 juta dan RM 2 648.3 juta masing-masing. Pada tahun 2007 menunjukkan penurunan sebanyak RM 1 763.3 juta berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2003, jumlah pelaburan Taiwan mencatatkan RM 622.5 juta. Jumlah ini menurun kepada RM 414.5 juta pada tahun berikutnya, sebelum mencecah RM 430.7 juta pada tahun 2005. Tahun 2006 dan 2007 menunjukkan prestasi pelaburan yang tidak stabil iaitu RM 405.5 juta dan RM 916.7 juta. Begitu juga dengan Singapura. Kelembapan ekonomi serantau turut mempengaruhi pola pelaburannya ke Malaysia. Tahun 2003 menunjukkan pelaburan dari negara ini adalah sebanyak RM 1 224.9 juta. Jumlah ini menokok kepada RM 1 515.5 juta pada tahun berikutnya. Hubungan diplomatik yang baik dengan negara jiran menunjukkan peningkatan pelaburan pada tahun 2005 menjadi RM 2 919.9 juta. Namun, pada tahun 2006 dan 2007, aliran pelaburan semakin merosot menjadi RM 1 884.7 juta dan RM 1 428.6 juta. Bagi negara Korea, jumlah pelaburannya pada tahun 2004 adalah sebanyak RM 324.6 juta, iaitu penurunan sebanyak RM 122.3 juta daripada tahun sebelumnya. Manakala pada tahun 2005, mencatatkan sebanyak RM 673.6 juta. Tahun 2006 dan 2007 menunjukkan perkembangan pelaburan yang positif menjadi RM 437.8 juta dan RM 877.1 juta. Selebihnya adalah untuk negara-negara lain. (Sumber: dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Ekonomi 2007/08, Kementerian Kewangan Malaysia)

9. MALAYSIA: ALIRAN PELABURAN ASING DALAM PROJEK-PROJEK YANG DIBERI KELULUSAN MENGIKUT NEGARA BAGI TAHUN 2003 HINGGA 2007

125

Tahun Negara Amerika Syarikat Jepun Taiwan Singapura Korea Negara lain Jumlah 2003 (RM JUTA) 2 181.7 2004 (RM JUTA) 1 058.8 2005 (RM JUTA) 5 155.1 2006 (RM JUTA) 2 476.9 2007 (RM JUTA) 1 047.2

1 295.8 622.5 1 224.9 446.9 5 255.7 11 027.5

1 010.7 414.5 1 515.5 324.6 3 592.8 7 916.9

3 671.7 430.7 2 919.9 673.6 1 557.3 15 408.3

4 411.3 405.5 1 884.7 437.8 3 593.8 13 210.0

2 648.3 916.7 1 428.6 877.1 4 818.5 11 736.4

( Sumber: Laporan Ekonomi 2007/08, Kementerian Kewangan Malaysia) Nota: 1. Media tepat = Bar Garis kompaun 2. Media lain = Salah Media 3. Markah jadual 4. Jadual tanpa tajuk/tanpa unit/nilai 5. Kesalahan berat ( Max 06 ) Salah maklumat tajuk/tajuk tak lengkap Tiada label paksi X Salah nilai dan skala Tiada unit di paksi Y dan di skala Tiada petunjuk /15M /01M (rujuk jadual) /03 /0M

9. Huraikan mengapa wujud keadaan pasaran kereta nasional Malaysia seperti yang digambarkan dalam jadual di bawah dari tahun 2001 hingga tahun 2004.

Malaysia: Jualan Kereta Penumpang dari Tahun 2001 hingga Tahun 2004

126

Jualan Kereta Penumpang ( unit ) Kategori 2001 Proton Produa Jumlah Kereta Nasional Jumlah Kereta Bukan Nasional Jumlah keseluruhan 208 746 94 476 303 222 24 225 327 447 2002 214 373 114 265 328 638 31 296 359 934 2003 254 268 124 258 378 526 42 732 421 258 2004 287 958 150 357 438 315 49 290 487 605

(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada PDRM, PanduCermat.org.my,2008)

Isi A

Huraian

- Jumlah pasaran kereta nasional sentiasa meningkat 1.Keadaan pasaran - Kereta nasional 303 222 unit/buah (2001) 438 315 kereta nasional. unit/buah (2004) meningkat sebanyak 135 093 unit/buah (44.55%) - Jumlah jualan sentiasa lebih banyak 2001(303 222 buah), 2002 (328 638 buah)

127

B 2.Kompetitif 3.Pengurusan

Kualiti kereta nasional telah ditingkatkan dan kos dapat dikurangkan.

- Pengurusan semakin cekap, khidmat selepas jualan, tempoh menunggu semakin singkat - Pengurusan faktor pengeluaran cekap, meningkatkan kualiti produk, peningkatan produktiviti dan daya saing Perluasan pasaran pasaran antarabangsa, promosi jualan domestik dan

4.Pasaran 5.Kewangan

- Pengurusan kewangan yang cekap mengurangkan kos pengurusan, kos pengeluaran dan kebocoran wang

6.Penyelidikan dan - Hasil Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) Pembangunan (R & D) membolehkan menyaingi pengusaha-pengusaha kereta yang lain model, keupayaan enjin/prestasi, kapasiti, pasaran 7.Latihan tenaga kerja - Tenaga kerja dilatih bagi meningkatkan kecekapan. Kewujudan pusat latihan dalam menyediakan tenaga kerja yang lebih cekap - Hasil perancangan strategik untuk mengembangkan industry automobile nasional - Kerajaan banyak menggubal dasar seperti Dasar Perlindungan, Dasar Automotif, Dasar Pinjaman lebih memihak kepada kereta nasional - Mengekalkan duti import tinggi bagi kereta import - Agensi kerajaan digalakkan menggunakan kereta tempatan

8.Perancangan

9.Dasar kerajaan

Skema jawapan: 1A + 3B 10. Berdasarkan graf garis di bawah jelaskan perubahan produk cat di Malaysia bagi tahun 2002 hingga 2010. Mengapakan berlaku keadaan sedemikian?

128

(Dipetik dan diubah suai daripada Buku Perangkaan Malaysia, 2008)

SKEMA BIL IDEA HURAIAN

129

Pola Meningkat Berterusan -Cat Asas

-Tahun 2005 20 309 liter meningkat kepada 24 895 liter pada tahun anggaran 2011, dengan perbezaan sebanyak 4 586 liter -Peratus perubahan 22.58% Alasan:

Pola Menurun Berterusan -Cat Emulsi

-Tahun 2005 116 916 liter menurun kepada 74 532 liter pada tahun anggaran 2011, dengan perbezaan sebanyak 42 384 liter -Peratus perubahan 36.25% Alasan:

Pola Tidak Konsisten -Cat Kilat

-Tahun 2005 15 617 liter menurun kepada 13 312 liter pada tahun 2007 dengan perbezaan sebanyak 2 305 liter -Peratus perubahan 14.76 -Namun meningkat semula kepada 19 414 liter pada anggaran 2011, dengan perbezaan sebanyak 6 102 liter -Peratus perubahan 45.84% Alasan:

-Cat Lapis

-Tahun 2005 3 380 liter meningkat kepada 6 840 liter pada tahun 2009 dengan peningkatan sebanyak 3 460 liter -Peratus perubahan 102.37% -Namun pada tahun anggaran 2011 didapati berlaku penurunan kepada 4 412 liter dengan penurunan sebanyak 2 428 liter -Peratus perubahan 35.50% Alasan:

Nota: Tiada perkataan anggaran bagi setiap isi menyebabkan huraian TR Idea - 3m Huraian - 9m ( N. Mutlak 1m / beza dan %perubahan 1m / alasan 1m Bahasa - 1m Impak - 2m Jum. Keseluruhan -15.

130

131