Anda di halaman 1dari 145

TAJUK 3

PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN

NURULHUDA HAYANI SAMSUDIN MARHAMAH UDIN NOR AIDA UJUD NURUL HIDAYAH ABD AZIZ FAHIMAH NABILAH KAMARUDIN MOHD FAIZ ZAINI

1) KEPIMPINAN
q Kepimpinan merupakan suatu kuasa yang

menghubungkan pemimpin dengan pengikutnya dan mendorong pengikutnya. q Berdasarkan pengurusan. pernyataan di atas, jelas menggambarkan kepimpinan berkait rapat dengan

q Kepimpinan adalah Aktiviti untuk mempengaruhi individu supaya berusaha secara sukarela untuk mencapai objektif kumpulan dan organisasi. ( Jaafar Muhammad) q Menurut Tannenbaum & Massarik (1957) kepimpinan adalah satu pengaruh interpersonal yang dilaksanakan dalam sesuatu situasi menerusi proses komunikasi ke arah pencapaian satu matlamat yang khas. q Secara ringkasnya, kepimpinan ialah satu proses yang mempengaruhi seorang individu serta kumpulan untuk mencapai sesuatu matlamat

Pg 5 pengurusan pj

PERANAN PEMIMPIN
Pertamanya, membentuk organisasi yang berinovatif. Menggunakan segala tenaga sumber kerja organisasi, kemahiran dan masa untuk keberkesanan organisasi. Mengagihkan tugas kepada ahli dalam organisasi secara seimbang. Mempengaruhi organisasi dan membawa organisasi ke arah mencapai matlamat organisasi

GAYA KEPIMPINAN
Terdapat tiga jenis gaya kepimpinan: a) Autokratik - Pemimpin menentukan semua matlamat dan dasar mengenai aktiviti termasuk peraturan, prosedur dan teknik. - Melantik ahli jawatankuasa dan mengagihkan tugas, masa dan tempat - Ahli-ahli tidak diberi peluang untuk menyuarakan pendapat dan cadangan - Komunikasi sehala dan sentiasa mengarahkan orang bawahan

b) Demokratik -Penentukan semua matlamat dan dasar mengenai aktiviti termasuk peraturan, prosedur dan teknik dalam aktiviti hasil daripada perbincangan atau mesyuarat di dalam organisasi -Ahli-ahli diberi peluang untuk menyuarakan pendapat dan cadangan -Komunikasi dua hala wujud. -Kebebasan diberi untuk melaksanakan tugasan yang diberikan mengikut cara sendiri.

epada ahli untuk membuat keputusan, perancangan dan perbincanga

ak mengagihkan tugas, masa dan tempat dan kecemerlangan organisasi

2) MENGENALPASTI DAN PENGGUNAAN SUMBER

3) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Organisasi merupakan satu sistem yang mana sumber manusia merupakan salah satu fungsi yang menggerakkan sistem berkenaan. Pengurusan sumber manusia perlu memiliki hubungan selari dengan strategi-strategi organisasi yang telah dirancang. Ini bermakna dalam setiap pengurusan sumber manusia ianya perlu dilaksanakan secara terancang bagi membantu perlaksanaan strategi-strategi organisasi.

Aktiviti yang dilaksanakan ini merupakan satu proses yang berterusan dan perlu melalui proses-proses seperti menentukan keperluan sumber manusia dalam organisasi, mendapatkan calon yang berkelayakan, membangunkan ahli dan mengekalkan ahli yang berkelayakan dalam organisasi.

k jika adanya perancangan yang tersusun rapi dalam mengendalikan

da perancangan sumber manusia bagi organisasi pendidikan jasman

Menetapkan standard piawai

Pemantauan dan pemeriksaan

Membanding prestasi ahli dengan standard piawai ditetapkan

Tindakan Pembetulan

Tidak ambil tindakan

Ambil tindakan

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Keperluan menentukan sumber manusia bagi sesebuah organisasi perlu dirancang secara teliti dan mengambil kira pelbagai faktor yang berkaitan dengan perancangan sesebuah organisasi. Jadual di atas ditunjukkan bagi mendapatkan (pengambilan dan pemilihan), membangunkan (orientasi, latihan dan penilaian prestasi) dan mengekal atau memisahkan pekerja (pemberian ganjaran dan pemisahan) merupakan satu senario yang saling memerlukan antara satu sama lain.

aik jika adanya perancangan yang tersusun rapi dalam mengendalika

ada perancangan sumber manusia bagi organisasi pendidikan jasman

Menetapkan standard piawai

Pemantauan dan pemeriksaan

Membanding prestasi ahli dengan standard piawai ditetapkan

Tindakan Pembetulan

Tidak ambil tindakan

Ambil tindakan

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Keperluan menentukan sumber manusia bagi sesebuah organisasi perlu dirancang secara teliti dan mengambil kira pelbagai faktor yang berkaitan dengan perancangan sesebuah organisasi. Jadual di atas ditunjukkan bagi mendapatkan (pengambilan dan pemilihan), membangunkan (orientasi, latihan dan penilaian prestasi) dan mengekal atau memisahkan pekerja (pemberian ganjaran dan pemisahan) merupakan satu senario yang saling memerlukan antara satu sama lain.

Pengurusan sumber manusia

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas- Pengurusan sumber manusia(HRM) adalah sebuah teori akademik dan juga amalan perniagaan yang merujuk kepada teknik-teknik berteori dan beramal pada pengurusan sebuah rangka kerja.

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Organisasi merupakan satu sistem yang mana sumber manusia merupakan salah satu fungsi yang menggerakkan sistem berkenaan. Pengurusan sumber manusia perlu memiliki hubungan selari dengan strategi-strategi organsasi yang telah dirancang. Ini bermakna dalam setiap pengurusan sumber manusia ianya perlu dilaksanakan secara terancang bagi membantu pelaksanaan strategistrategi organisasi.

Aktiviti yang dilaksanakan ini merupakan satu proses yang berterusan ( ongoing ) dan perlu melalui proses-proses, seperti menentukan keperluan sumber manusia dan organisasi, mendapatkan calon yang berkelayakan, membangunkan pekerja dan mengekalkan pekerja yang berkelayakan.

PROSES PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


MENENTUKAN KEPERLUAN PERANCANGAN SUMBER SUMBER MANUSIA MANUSIA MENARIK MINAT CALON PENGREKRUTAN / BERKELAYAKANPEKERJA PENGAMBILAN PEMBANGUNAN ORIENTASI BERKELAYAKANPEKERJA PEMILIHAN KEWANGAN LATIHAN MENGEKALKAN GANJARAN PENILAIAN PRESTASI BERKELAYAKAN DAN MANFAAT PEKERJAAN PEMISAHAN PEKERJA

Keperluan menentukan keperluan sumber manusia bagi sesebuah organisasi perlu dirancang secara teliti dan mengambil kita pelbagai faktor yang berkaitan dengan perancangan sesebuah organisasi. Jadual telah menunjukkan bagi mendapatkan ( pengambilan dan pemilihan ) , membangunkan ( orientasi , latihan dan penilaian prestasi ) dan mengekal atau memisahkan pekerja ( pemberian ganjaran atau pemisahan ) merupakan satu senario yang saling memerlukan antara satu sama lain.

Situasi akan dapat diurus dengan baik jika adanya perancangan yang tersusun rapi dalam mengendalikan proses ini, Oleh yang demikian, keperluan kepada perancangan sumber manusia bagi organisasi pendidikan jasmani dan sukan amatlah diperlukan. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Bekerja dengan sukarelawan

SIAPAKAH SUKARELAWAN?
Sukarelawan seorang yang mempunyaiminatdanterlibatdalam sesuatu kegiatan sukarela. Sukarelawan juga harus mempunyaisesuatu yang hendak disumbangkan atau dikongsikan dengan pihak sasaran/komuniti seperti pengalaman, fikiran dan ilmu, kemahiran dan kebolehan, tenaga fizikal, dan sebagainya. Untuk memastikan sama ada seseorang itu sukarelawan sebenar atau tidak elok jika kita cuba meneliti sifat-sifat atau ciri-ciri bukan sukarelawan. Jika kita masih mempunyai sifat-sifat berkenaan maka perlulah kita berusaha untuk memperbetulkannya atau mengatasinya agar dapat menjadi sukarelawan sebenar. Kita sendiri tentulah dapat mengenalpasti dan mengetahui sifat-sifat berkenaan sama ada ia wujud atau tidak dalam diri kita. Orang lain mungkin

Siapa yang Bukan Sukarelawan? Sebelum mengenali sukarelawan elok diperjelaskan dahulu maksudkerja sukarelayang dilakukan oleh sukarelawan. Apakah Kerja Sukarela? Kerja sukarela ialah kegiatan yang dilakukan dengan rela hati, ikhlas, tanpa paksaan daripada mana-mana pihak, tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan material, dan dapat memberi manfaat kepada golongan/pihak sasaran (Azizan, 2009).

SIAPAKAH YANG BUKAN SUKARELAWAN SEBENAR?


Seorang itu bukan sukarelawan sebenar jika dia: Melakukan kerja / khidmat sukarela dengan terpaksa, yakni bukan bersukarela dengan kehendaknya atau minatnya sendiri, tetapi lebih kerana paksaan atau desakan orang. Tidak jelas apa yang harus dia lakukan. Dia tidak mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukannya. Dia juga tidak jelas tentang peranannya (fungsinya) dalam tugasan tersebut kedudukan dan

Tiada kesungguhan (komitmen) terhadap kerja/khidmat. Seseorang itu bukan sukarelawan sebenar jika dia melakukan kerja sukarela secara sambil lewa, atau sekadar melepaskan batuk ditangga sahaja. Pada zahirnya dia mungkin kelihatan melakukan sesuatu, tetapi dia tidak menjiwai (menghayati) kerja/khidmatnya. Dia boleh dikatakan melakukan sesuatu secara mekanikal, tanpa semangat dan roh (soul). Sombong. Dia bersikap tidak menghormati komuniti, atau merasakan dirinya penting atau lebih mengetahui tentang sesuatu. Tiada perasaan rendah hati (humbleness/humility) di dalam dirinya. Dia bersikap memandang rendah terhadap orang lain. Enggan belajar / memperbaiki diri. Tidak berminat atau bersedia untuk mempelajari sesuatu daripada orang lain dan komuniti bagi meningkatkan mutu kerja/khidmat, dan

Bersikap negatif terhadap komuniti / orang. Dia mungkin memberikan khidmatnya tetapi bersikap mencurigai komuniti/kumpulan sasaran. Dia tidak yakin terhadap potensi dan kebolehan komuniti. Dia mungkin mengandaikan komuniti lemah, mundur atau tidak mampu berdikari. Tidak perihatin. Dia tidak mengambil berat atau kurang bertimbang rasa dan sensitif terhadap permasalahan orang dan komuniti. Dia mungkin teragak-agak untuk memberikan bantuan yang diperlukan orang. Bukan tenaga (buruh) percuma.Sukarelawan bukan buruh percuma yang boleh diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu. Sukarelawan manusia mulia yang sedia berkongsi dan menyumbang untuk kesejahteraan bersama komuniti. Dia punya maruah dan harga diri. Sumbangannya harus dihargai, bukan dipergunakan untuk

Tiada sesuatu untuk disumbangkan / dikongsikan dengan komuniti / orang. Seseorang yang ingin bersukarela perlu mempunyai sesuatu yang boleh disumbangkan/dikongsikan dengan orang. Contohnya: idea, ilmu, maklumat, pengalaman, kemahiran, kebolehan, kearifan, tenaga fizikal dan sebagainya. Apa yang ingin disumbangkan seharusnya diperlukan oleh pihak sasaran, dan sukarelawan harus bersedia dengan sesuatu yang ingin disumbangkan itu. Tiada persiapan, persediaan, latihan untuk bersukarela. Seseorang bukan sukarelawan

MENGAPA MENJADI SUKARELAWAN KOMUNITI?


Setiap orang yang ingin menjadi sukarelawan komuniti tentu mempunyai tujuan atau sasarannya tersendiri daripada penglibatannya. Tujuan atau sasaran ini tidak semestinya sama dengan tujuan kerja sukarela umumnya. Tujuan atau sasaran ini mungkin lebih bersifat peribadi (personal) tetapi baik untuk perkembangan diri sukarelawan dan juga untuk kepentingan bersama

Antara tujuan individu sukarelawan yang dimaksudkan ialah: Amal jariah Belajar dan mengetahui sesuatu Mencari pengalaman baharu Berkenalan Rasa sepunya Mengisi masa lapang dengan sesuatu yang berfaedah Ingin membantu komuniti Peluang melawat Meneroka kemahiran yang berbeza Dorongan atau galakan rakan-rakan/ahli keluarga

Prinsip-Prinsip Kerja Sukarela


Prinsip ialah pegangan atau pedoman. Prinsip juga asas penting dalam membuat keputusan atau tindakan. Prinsip membantu dan memandu seseorang dalam kerja dan kehidupannya. Seperti mereka yang bekerja dengan orang awam, sukarelawan juga harus berkhidmat dengan berpandukan prinsip-prinsip tertentu, antaranya: i.Sedia berkongsi ii.Berkhidmat tanpa pilih kasih, atau diskriminasi iii.Menyumbang/melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau ganjaran matrerial iv.Bermula dari keadaan dan keperluan komuniti (kepentingan komuniti, bukan kepentingan sukarelawan atau pihak lain) v.Melibatkan kumpulan sasaran dalam sesuatu keputusan dan tindakan vi.Akur bahawa manusia / insan merupakan sumber utama dalam kerja sukarela vii.Percaya bahawa setiap orang boleh menyumbang

DEFINISI

Kerja sukarela(volunteer work) atau khidmatsukarela (volunteer service) ialahkegiatanyang dilakukandengan rela hati, ikhlas, tanpa paksaan daripada mana-mana pihak, tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan material, dan dapat memberimanfaat kepadagolongan/pihak sasaran . Perkataan sukarela , menurut Kamus Dewan, bermakna dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa-paksa,tidakdikerah dan dengan rela hati . Manakala perkataan kesukarelaan pula membawa makna sikap sukarela. Selanjutnya, mereka yang melakukan sesuatudengansukareladipanggil

CONTOH BADAN-BADAN SUKARELAWAN

SEBABMENJADI SUKARELAWAN

Berkhidmat untukmasyarakat Menyumbang khidmat untuk perkembangan sukan. Penglibatankeluarga sebagai sokongan ahlikeluargayangterlibat dalam sukan K eperluan bergaul Mencari kenalan dan pengalaman baru Kepentingan peribadi Untuk menempah nama dalam perkembangan sukan

KRITERIA PEMILIHAN SUKARELAWAN

Keperluan kerja Sukarelawan yang dipilih hendaklah tahu menguruskan dan melakukan kerja yang diberikan Jangka Masa Pemilihan sukarelawan mestilah berdasarkan tempoh masa sesuatu programsukan Sikap kerja Mempunyai sikap dan sahsiah yang baik agar kejayaan programsukan dapat

SUMBER SUKARELAWAN

Pelajaruniversiti Pesara kerajaan atau swasta Askar, polis, pegawai kerajaan atau swasta Ibubapa, saudara-mara, rakan-rakan Bekas atlet, ahli sukan atau jurulatih Guru/pentadbir sekolah dalam bidang sukan danpermainan

CARA BEKERJA DENGANSUKARELAWAN

Buat satu rangka kerja tugas dan tanggungjawab sukarelawan Beritahu objektif program sukan kepada mereka Terangkan tentang tugas dan proseduryang harus dilakukan oleh mereka Beri latihan berkaitan dengantugas mereka Beri peluangkepadamereka untukmemberikan idea-idea baru Beri ganjaran, rangsangan dangalakansebagai pengiktirafan

SUMBER KEWANGAN

Boleh diperolehi dari sumber-sumber berikut : Peruntukan kerajaan seperti sekolah, maktab, negeri atau negara Mendapat sumbangan daripada penaja seperti Milo, Eon,Proton dan lain-lain. Sumbangan individu dan derma. Yuran keahlian

Disyorkan supaya semua transaksi kewangan sama ada penerimaan tunai perlu diluluskan oleh sekurang-kurangnya 2 pihak dalam organisasi utk meminimumkan risiko kesilapan, penyelewengan dana dan aktiviti penipuan

SUMBER DANA PERSATUAN SUKAN


1.Yuran ahli persatuan sndiri. 2.Yuran pendaftaran ahli2 baru. 3.Pungutan yuran bulanan/tahunan 4.Program amal( sukaneka/pertunjukan kebudayaan) 5.Pesta Ria-jual makanan/minumam/alt sukan 6.Majlis sosial-makan malam/surat rayuan memohon derma 7.Penajaan kursus2 sukan & permainan & jualan kraftangan tmptan. 8.Jualan cenderamata

9.Pertandigan sukan meganjurkan permainan-golf 10.Pertandingan walkton/ jogathon 11.Mengadakan Hari Bendera/Tayangan Perdana 12.Peruntukan drpd kerajaan 13.Tajaan drpd syarikat swasta-CELOM 14.Ahli2 korporat- menghulurkan bantuan sebagai khidmat masyarakat. 15.Sumbangan daripada warganegara yang minat sukan.

Belanjawan
Pelan peruntukan sumber untuk aktiviti. Ke mana wang tunai akan disalurkan / dibelanjakan. Bagaimana wang tunai akan dibelanjakan mengikut perancangan organisasi dalam mencapai matlamat dan objektif organisasi. Tujuan : meramalkan pergerakan sumber wang, iaitu pendapatan dan perbelanjaan bagi tempoh masa tertentu.

Belanjawan Operasi
Dua jenis kos yang penting dalam belanjawan operasi adalah kos tetap dan kos pelbagai. Kos tetap: kos yang tidak akan berubah walaupun aktiviti menurun ( fluctuates ). Kos pelbagai / tidak tetap : kos yang akan berubah apabila aktiviti menurun ( fluctuates )

Belanjawan Modal
Merupakan dana yang diperuntukkan untuk penambahbaikan aset, pengurangan kos operasi atau meningkatkan kadar pengeluarannya. Diguna untuk membeli atau menambahbaikkan aset jangka masa panjang. ( faedah dan kegunaan kepada organisasi ).

Belanjawan Zero Based


Keadaan di mana sesebuah organisasi itu mula berurus niaga tiap-tiap tahun tanpa peruntukan kewangan bagi mengelakkan membuat belanjawan berpandukan kepada belanjawan terdahulu. Disediakan dengan memberi justifikasi kepada setiap perbelanjaan seolah-olah perbelanjaan item itu adalah perkara yang baharu. Tujuan: mengawal belanjawan berlebihan dan berlakunya pembaziran. Setiap aktiviti dalam zero based akan dikenalpasti, dinilai dan diberi

Pemantauan Belanjawan
Tujuan: memastikan tidak berlaku lebihan belanja. Membuat justifikasi ke atas lebihan belanja yang berlaku. Nyatakan sumber alternatif mana sumber kewangan akan diambil dan disalurkan untuk mengatasi defisit tersebut.

Tindakan ke atas lebihan belanja?


Hentikan atau bekukan untuk berbelanja ke atas kod perbelanjaan berkenaan dan laksanakan siasatan dan kenal pasti akan keperluan untuk berbelanja lebih. Uruskan pindahan kod perbelanjaan itu ke kod perbelanjaan lain yang dibenarkan dan difikirkan wajar. Kenalpasti sama ada sumber pendapatan yang bakal dan mungkin diperolehi dalam masa terdekat.

Kesimpulan
Seseorang pengurus sukan mempunyai 3 fungsi yang penting dalam mengendalikan hal berkaitan dengan kewangan dalam jabatannya. Antaranya: a. Mengawas perbelanjaan yang dibuat oleh setiap unit dan memastikan tidak terlebih belanja. b. Menyediakan belanjawan yang realistik untuk organisasinya. c. Memberikan pulangan ke atas pelaburan yang dicadangkan.

PERANCANGAN

Tujuan: membantu organisasi mencapai objektif dan bertindak balas terhadap perubahan dalam persekitaran yg bakal wujud

Merupakan usaha mengenal pasti & menentukan tindakan yang bakal diambil oleh sesebuah organisasi yang melibatkan aspek teknikal & kemanusiaan


Kebaikan perancangan
1. Berorentasikan masa depan(Future oriented) 2. Memperkukuhkan pengkoordinasian keputusan 3. Menentukan objktif organisasi dapat dicapai

Antara perancangan sukan yang dilaksanakan


Penggubalan kurikulum persekolahan yang menggalakkan perkembangan aktiviti sukan dan pendidikan jasmani; Penggubalan kurikulum latihan guru yang menggalakan perkembangan pendidikan jasmani dan kejurulatihan; Perancangan dan pelaksanaan program mencungkil bakat dan potensi ke arah kecemerlangan sebagai sebahagian daripada rancangan pembangunan sukan negara; Penubuhan "Pusat Cemerlang" bagi beberapa jenis sukan tertentu;

Persediaan menubuhkan "Sekolah Sukan"; dan Penubuhan sebuah majlis sukan sekolah-sekolah bagi memperkemaskan pengurusan dan perlaksanaan program termasuk pertandingan di dalam dan di luar negeri.

PROSES PERANCANGAN
Tentukan objektif Senaraikan alternatif Bina premis / andaian pilih alternatif

Bentuk rancangan

tindakan

Merujuk kepada sukatan pelajaran bagi subjek pendidikan jasmani Untuk pelaksanaan kokurikulum dan sukan, rujuk kalender sukan yang dikeluarkan oelh Majlis Sukan Negara.

PROSEDUR PELAKSANAAN
1.Sedia kertas kerja program 2.Mesyuarat, bincang isi kandungan kertas kerja 3.Diluluskan atau dipersetujui 4.Program dilaksanakan seperti dirancang

MENGAPA PERLU MERANCANG


1.Mencapai kejayaan lebh baik, melalui kptsn pengurus yg bijaksana. 2.Mengambil kira idea sbhgian besar ahli. 3.Memantau & memperbaiki urusan harian. 4.Mbuat kptsn adil & selaras dgn objktf organisasi. 5.Mncari cara lain sbg pilihan

PRINSIP PERANCANGAN

1.Kepentingan
Pengurusan sumber Mengawasi prbrlanjaan Menyelaraskan kerja Menangani masalah pengurusan Peluang & faedah pengurusan

2.Konsep
Memenuhi wawasan organisasi Maklumat lengkap-sokongan data Kualiti diutamakan Kawalan & penilaian prestasi Praktikal & logik Pengguna & cita rasa mereka

3.Sistem
Rancang Tempat Tujuan Falsafah Prioriti ( keutamaan ) polisi

4.Peranan pengurus

-Kepimpinan -Menyediakan ruang kerja -Mengusai rangkaian kerja -Perancangan dalaman -Pengantara organisasi

5.Proses

-Menetapkan matlamat -Menilai keperluan sumber -Membuat ramalan -Menentukan jenis perancangan

6.Penilaian

-Ciri2 utama perancangan -Penyelidikan -Perancangan sistematik & efektif

Dalam konteks 1M 1S:

RUJUKAN

http://assyidah-pismpbm.blogspot.com/2011/05/pjm-3112-pengu http://www.gen-s.com.my/sbns/index.php?page=artikel;view1&id http://saidi90107.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/ba http://www.acpe.askit.my/Fullpaper/FULL%20PAPER%20-%20Abd http://www.ipislam.edu.my/uploaded/file/jaflus.pdf http://www.epu.gov.my/html/themes/epu/html/rm9/bahasa/Bab24 http://apps.moe.gov.my/csr/index.cfm http://www.kkbs.gov.bn/dasar_sukan_rancangan.html

Penyelesaian masalah

KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH


Melengkapkan diri
Mempertingkatkan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. Kemahiran yang penting adalah kebolehan menyelesaikan masalah sendiri. Menggunakan teknik menyelesaikan masalah dalam berbagai-bagai teknik mengikut keadaan.

Kehidupan
Perlu mengenal pasti sesuatu persoalan itu. Mendapatkan segala maklumat yang berkaitan dengan perkara yang menjadi masalah dan persoalan . Untuk menyelesaikan masalah, taksiran dan penilaian alternatif dengan melaksanakan rancangan tindakan. Kaedah ini dapat membangkitkan minat, motivasi dan mencabar pertimbangan dan cara kita berfikir.

Pendekatan Rasional
Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah Membentuk, mengakui dan mentafsirkan masalah itu, jelas, padat dan ringkas. Mengenal pasti, menganalisis dan menerangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan maslah yang dihadapi. Mengumpulkan maklumat dan faktor-faktor dengan pengetahuan mengenai maslah itu. Memikirkan segala penyelesaian yang mungkin tentang masalah yang dihadapi itu. Memilih penyelesaian alternatif yang dapat dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah.

MASALAH PJ DI SEKOLAH:
1.Guru opsyen, dan guru bukan opsyen.

2.penggunaan sumber, alatan, (penyusunan jadual waktu antara pelaksanaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan)

3.masalah pelajar tidak menukar baju sukan.

PENDEKATAN RASIONAL MENYELESAIKAN MASALAH:

1.Membentuk, mengakui & mentafsirkan masalah dengan jelas, padat & ringkas.

2.Mengenal pasti, menganalisis & menerangkan faktorfaktor yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

3.Mengumpul maklumat & pengetahuan tentang masalah yang berlaku.

4.Memikirkan segala penyelesaian yang mungkin tentang masalah.

GAYA PENYELESAIAN MASALAH: 1.Autokratik 2.Mempaparkan maklumat 3.Perundingan 4.Perbincangan 5.Perwakilan

MEMBUAT KEPUTUSAN

Membuat keputusan merupakan satu proses pemilihan kaedah yang betul untuk menyelesaikan masalah yang wujud di dalam pengurusan.

M o d e lM e m b u a t K e p u tu sa n
LA N G K A H 1

M E N G E N A L PA S T I M A S A LA H

LA N G K A H 2

M E N E TA P K A N O B J KT I D A N K R I E R I E F T A

LA N G K A H 3

M E N Y E N A R A I A N P I H A N -P I H A N K LI LI

LA N G K A H 4

M E M I H S A T U P I H A N YA N G PA LI G T E PA T LI LI N

LA N G K A H 5

M E N G A P LI A S I A N P I H A N YA N G D I I H K K LI P LI

LA N G K A H 6

M E N YA TA K A N K E P U T U S A N

PENILAIAN
DEFINISI PENILAIAN-Merupakan perkara mustahak yang perlu dilakukan terhadap sebarang program & kegiatan sesebuah persatuan/pertubuhan sukan.

KERANA. Penilaian mencerminkan perjalanan, pengurusan, dasar, struktur, & latihan dalam sesebuah persatuan sukan

BENTUK PENILAIAN:
KECERGASAN( SEGAK), UKJK, PENILAIAN KEMAHIRAN UNTUK UJI KEMAHIRAN, KESUKANAN(FOLIO), BIDANG SUKAN (BATERI2 UJIAN, BLIP TEST (IKUT BUNYI BLIP) ), PRESTASI DARI SEMASA KE SEMASA

KEPENTINGAN PENILAIAN:
1.Perubahan Tahap kemajuan yang diketahui, memberi perubahan & pembangunan terhadap persatuan sukan tersebut secara berterusan.

2.Golongan Dengan penilaian- wujud golongan yang menitikberatkan kestabilan dalam pengurusan sukan, & wujud golongan yang mementingkan perubahan yang perlu dalam pentadbiran sukan.

3.Kerjasama Mewujudkan kerjasama dlm kalangn ahli-ahli sukan dalam persatuan. kolaborasi dijalankan untuk tingkatkan kemajuan.

BIDANG-BIDANG PENILAIAN PERSATUAN SUKAN:

1.Penilaian program 2.Penilaian terhadap kemudahan 3.Penilaian terhadap ahli-ahli sukarelawan 4.Penilaian terhadap perhubungan persatuan sukan 5.Penilaian terhadap aktiviti sukan

KOMUNIKASI

DEFINISI
Proses komunikasi yang wujud hasil daripada interaksi dan perbuatan ahli-ahli dalam organisasi dan juga masyarakat global. (Omardin, 1998)

KOMPONEN KOMUNIKASI : BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN DALAM SUKAN (LISAN DAN BUKAN LISAN) PROSES PENGHANTARAN MAKLUMAT PEMBERI MAKLUMAT PENERIMA MAKLUMAT.

TUJUAN KOMUNIKASI
1. Mewujudkan dan menyebarkan maklumat tentang pertubuhan sukan dalam kalangan ahli-ahli dan juga masyarakat. 2. Mengembang, memaju dan memperluaskan perancangan untuk capai visi dan misi pertubuhan sukan. 3. Mengelola sumber dan tenaga manusia dengan efisyen.

4. Memilih, mengembangkan bakat, meninggikan taraf dan memajukan kedudukan ahli-ahli sukan dalam masyarakat 5. Membimbing, mengarah, memotivasikan dan mewujudkan iklimagar ahli-ahli sukan gemar memberikan sumbangan. 6. Mengawal perilaku dalam perkhidmatan kemasyarakatan, kerjakerja persatuan sukan. 7. Memberi perkhidmatan perundingan kepada ahli-ahli persatuan- menyediakan

KAEDAH KOMUNIKASI

1. Bertulis - Memo - Faksimili - Surat dan pekeliling - Internet - Buletin surat berita - Kenyataan akhbar - Iklan

2. Bersemuka - Mensyuarat - Video konfrans - Persidangan/bengkel/seminar

JENIS-JENIS KOMUNIKASI
1. Sehala - Pengirim menghantar maklumat kepada penerima - Penerima tidak terlibat sepenuhnya dalam komunikasi - Maklumat perlu jelas, tepat, ringkas, mudah difahami - Contoh :- iklan

2. Dua hala

- Pentadbir ( pengirim ) perlu maklum balas daripada penerima- dengan kadar segera. - Proses komunikasi diimplimentasikan secara maksimum dan efektif

TEKNOLOGI DALAM SUKAN

Sejarah telekomunikasi dalam sukan


1896 : Sukan Olimpik moden yang pertama, di Athens menggunakan faksimili 1924 : Sukan Olimpik Musim Sejuk, di Chamonix - menggunakan saluran radio pertama. 1964 : Sukan Olimpik di Tokyo, menggunakan televisyen.

Perkembangan Teknologi Maklumat dan sistem hardware dapat memudahkan pengelolaan sukan. Contohnya, komputer, papan skor dan kawalan masa digital. Perkembangan multimedia seperti software, dvd, cd-rom, internet dapat memudahkan atlit, jurulatih, para pengurus / pentadbir bagi meningkatkan prestasi sukan. Penggunaan kamera digital dan sistem software Dartfish- dapat meningkatkan aspek kejurulatihan mereka.

Kepentingan teknologi dalam sukan


1. Mempertingkatkan mutu sukan Sistem pengadilan ( contohnya, sukan bola sepak menggunakan teknologi kamera) Prestasi atlit Prasarana / kemudahan sukan

2.

Peralatan

Oleh kerana sukan telah membangun dengan penuh persaingan, penggunaan peralatan lebih baik meningkat. Contohnya, kelab golf, basikal, helmet futbal, raket tenis, kayu kriket dan lain lain peralatan yang difikirkan bersesuaian telah diaplikasikan dengan teknologi baru.

3.

Kesihatan

Pengetahuan tentang nutrisi pemakanan sehingga rawatan kecederaan, telah semakin mendalam semakin hari. Potensi atlet telah meningkat seperti contoh, atlet boleh bermain lagi pada usia yang meningkat, boleh pulih cepat daripada kecederaan dan lain-lain.

4. Arahan Kelebihan teknologi membolehkan peluang baru untuk kajian dalam bidang sukan. Penggunaan teknologi komputer dan kamera untuk merakam sesuatu pergerakan sukan sudah bertambah maju.

PENGURUSAN KEMUDAHAN

Pengurusan:

Proses merancang, mengelola, mengarah dan mengawal aktiviti manusia dengan campuran sumber lain dalam organisasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

POSDCORB(Luther Gulick): 7 Peranan Pengurus

P(Planning) Merancang perkara mana yang perlu diutamakan dahulu dan kaedah yang akan digunakan untuk menyelesaikan matlamat untuk perusahaan.

O(Organizing) Menubuhkan struktur formal bidang kuasa melalui subkerja yang disusun,ditentukan dan diselaraskan bagi mencapai objektif.

S(Staffing) Kesemua fungsi kakitangan dalam mengrekrut dan melatih pekerja dan mengekalkan kondisi kerja yang baik.

D(Directing) Tugas yang berterusn dlm membuat keputusan dan merangkumkan mereka secara khusus dan arahan umum serta arahan dan berkhidmt sebagai ketua perusahaan.

CO(Co-ordinating)

Semua tugas penting dalam hubungkait semua jenis bahagian pekerjaan.

R(Reporting) Menyampaikan semua maklumat kepada eksekutif yang bertanggungjawab untuk diberitahu tentang apa yang sedang berlaku serta diri sendiri mengetahui dan orang bawahannya di beritahu juga tentang rekod, penyelidikan dan pemeriksaan.

B(Budgeting)

Budjet yang dikelurkan semua dalam bentuk perancangn fiskal,akaun dan kawalan

Organisasi

Organisasi satu unit sosial yang mengandungi dua atau lebih individu yang berfungsi secara saling bergantung untuk mencapai matlamat bersama atau unit sosial yang tolong dibentuk dan diwujudkan untuk mencapai matlamat yang ditentukan.

Organisasi formal

satu sistem aktiviti yang diselaraskan bagi kumpulan manusia yang melaksanakn tugas secara bekerjasama untuk mencapai matlamat bersama dibawah autoriti dan kepimpinan. contoh: hospital

Organisasi tidak formal

sistem norma dan perlakuan yang diserapkan dalam kumpulan tiada autoriti. contoh:kumpulan perbincangan, rakan sebaya,ahli kelab

Teori Klasik

Berkait rapat dengan rekabentuk dan struktur organisasi.Alat utama carta organisasi.

PENGURUSAN STOR

PENGENALAN

Pengurusan stor amat penting dalam sesebuah organisasi termasuklah di sekolah, walaupun peralatan atau barangan yang di kenali sebagai aset, harta modal dan barang luak yang dibeli dan digunakan di sekolah tidaklah seperti mana yang ada di Kementerian, Jabatan atau Pejabat Pelajaran.

Suatu sistem pengurusan stor dan stok yang cekap dan berkesan adalah perlu bagi menjamin penyenggaraan, penjagaan dan pengawalan barang-barang kerajaan agar berkeadaan baik dan sempurna
( Kementerian Kewangan Malaysia- Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor, 1982 ).

Dalam pengurusan stor dan stok terdapat pekeliling perbendaharaan yang menerangkan kepentingan dan tatacara pengurusannnya dan menjadi tanggungjawab pengawai pengawal atau dalam hal sekolah pengetua/guru besar bertanggung jawab untuk memastikan ianya diuruskan dengan cekap dan berkesan.

Barang-barang dalam stor merupakan modal terikat yang tidak menghasilkan faedah berbanding dengan wang yang di simpan dalam bank. Pengurusan Stor-Stor Kerajaan berasaskan Panduan Perbendaharaan - Tatacara Pengurusan Stor dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009

Definisi Penyelenggaraan

Ditafsirkan sebagai satu kombinasi tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mengekal atau membaik pulih sesuatu sumber fizikal dalam keadaan berfungsi dan selamat.

Definisi Stor

Tempat bagi melaksanakan penerimaan, perekodan, penyimpanan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengeluaran stok .

Stor Kerajaan dibahagikan kepada tiga kategori iaitu:

(a) Stor Pusat (b) Stor Utama (c) Stor Unit

Stor Pusat

Stor yang menyedia, mengurus dan membekal barang-barang kepada pelanggan melalui rangkaian stor peringkat negeri, daerah, bahagian, cawangan dan unit.

Antara contoh Stor Pusat ialah Stor Material Spesifik (SMS) PDRM dan Depoh Bekalan Pusat Kementerian Pertahanan.

Stor Utama

Stor yang menyedia, mengurus dan membekal barang-barang untuk keperluan pelanggan-pelanggan peringkat negeri, daerah, bahagian, cawangan dan agensi. Antara contoh Stor Utama ialah Stor Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pertanian, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Hospital dan Stor Utama Bekalan Pejabat bagi Kementerian/Jabatan.

Stor Unit

Stor yang menyimpan dan membekal barang-barang untuk keperluan jangka pendek atau guna terus bagi tujuan operasi dan penyelenggaraan kepada pelanggan akhir.

Antara contoh Stor Unit ialah stor pejabat, cawangan,bahagian, bengkel, wad, makmal, dapur, dispensari, domestik, sekolah dan unit-unit kecil lain seumpamanya. ( Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009)

Objektif Pengurusan Stor

Pengurusan Stor hendaklah dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan bagi memastikan:

Memastikan stok barang-barang sentiasa kedapatan (readily available ) seperti dan apabila dikehendaki oleh pelanggan. Stok sentiasa ada apabila dikehendaki dan menepati kehendak pelanggan Menyimpan barang cara terbaik dengan memberi perlindungan, penjagaan dan penyelenggaraan sewajarnya semasa dalam simpanan. Kualiti stok sentiasa terjamin dengan cara memberi

Fungsi Stor

Fungsi stor ialah memberi perkhidmatan bekalan kepada pelanggan dengan melaksanakan tugas-tugas berikut:

Menerima barang-barang yang dipesan dengan mengesah dan memperaku serahan barang-barang oleh pembekal. Menyimpan stok mengikut kaedah dan lokasi-lokasi yangditetapkan dengan menggunakan ruang stor secara optimum. Menjaga dan menyelenggara stok supaya sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan.

Mengeluarkan stok mengikut keperluan pelanggan.

Menyelenggara rekod-rekod bagi setiap transaksi keluar masuk stok secara tepat, teratur dan kemaskini.

Merancang dan mengurus penokokan stok bagi memastikan kedapatan stok mengikut paras yang ditetapkan.

Mengendali pembungkusan dan penghantaran stok kepada pelanggan.

Menjalankan pemeriksaan bagi mengesan dan mengenalpasti sebarang kelemahan yang menyebabkan berlaku perselisihan stok, stok rosak, usang, luput tempoh penggunaan dan tidak bergerak.

Menyediakan sistem kawalan keselamatan dan kebakaran serta penyelenggaraan kebersihan stor.

Mengambil tindakan pelupusan ke atas stok yang usang/obselete,rosak, luput tempoh penggunaan, tidak boleh digunakan, tidak diperlukan, tidak bergerak atau melebihi keperluan supaya prestasi stor tidak terjejas dan mengelakkan pembaziran ruang penyimpanan.

Menguruskan tindakan hapus kira ke atas stok yang hilang.

LAWATAN ILMIAH KE AGENSI-AGENSI SUKAN NEGARA

CONTOH KAWASAN LAWATAN

Majlis Olimpik Malaysia (MOM)

Tujuan Penubuhan

an.

sukan-sukan yang bertaraf dunia seperti Olimpik, Sukan SEA, Su

Institut Sukan Negara (ISN)

kan Negara yang diluluskan oleh kabinet pada 20 Janu

an sains sukan, perubatan sukan, penyelidikan dan pem

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN


SAINS PERUBATAN & SUKAN Bahagian Perubatan Sukan Bahagian Sains Sukan Pusat Satelit ISN Sarawak PENYELIDIKAN & TEKNOLOGI SUKAN Penyelidikan Sukan Teknologi Sukan ISN Bulletin

BAKAT & PENDIDIKAN Mengenalpasti Bakat Bateri TID AM Kajian Aktiviti Fizikal Sekolah Malaysia

SUKAN OKU & SUMBER MAKLUMAT Pusat Maklumat Sukan Pencarian Bakat OKU Program Tunas Gemilang